The Jewish Genocide of Armenian Christians

JUUTALAISTEN TOIMEENPANEMA ARMENIALAISTEN KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Christopher Jon Bjerknes

Suomentanut: Pasi Toivonen


LUKU 1: Vuoden 1915 kansanmurhaa edeltävä aika

1.1 -- Esipuhe


Vuonna 1908, juutalaiset johtivat sekä rahoittivat Committee for Union and Progressia (Ittihad ve Terakke) jotta se kukistaisi Turkin valtakunnan. Sionistiset juutalaiset pankkiirit olivat jo pitkään halunneet tuhota Turkin valtakunnan, joka hallitsi Palestiinaa. Nämä rasistiset juutalaiset pyrkivät valtaamaan Palestiinan sen sen synnynnäisiltä asukkailta sekä muuttamaan sen eristetyksi 'juutalaiseksi valtioksi' karkottamalla tai surmaamalla syntyperäiset palestiinalaiset, ja rakentamalla sinne Itä-Euroopan juutalaisilla asutettuja siirtokuntia. Nämä eurooppalaiset juutalaiset olivat suurimmaksi osaksi kasaareja, eivät juutalaisia.

Sir Gerard Lowther, joka oli ottomaanien valtakunnan lähettiläs vuosina 1908-1913, paljasti tämän juutalaisten ja vapaamuurarien suunnitteleman ottomaani-valtakunnan haltuunoton. Hän lähetti lukuisia kirjeitä Britannian ulkoministeriöön joissa hän paljasti sen tosiasian, että tämä "nuorturkkilaisten vallankumous" oli itse asiassa juutalaisten toimeenpanema haltuunotto jota vanhat juutalaiset ja krypto-juutalaiset Salonikasta johtivat, joista useimmat olivat vapaamuurareita.

Suurlähettiläs Lowther lähetti poikkeuksellisen yksityiskohtaisen kirjeen Britannian ulkoministeriön päällikölle, Sir Charles Hardingelle 29.5.1910, jossa sanottiin, monien asioiden ohella, seuraavanlaisia asioita:

Tämä uusi vapaamuurarius Turkissa, toisin kuin Englannissa ja Amerikassa, on suurelta osin salainen sekä poliittinen, ja informaatio koskien tätä aihetta on ehdottoman luottamuksellista, kun taas ne jotka pettävät sen poliittiset salaisuudet joutuvat pelkäämään mafian käsiin joutumista. Joitakin päiviä sitten erästä paikallista vapaamuuraria, joka paljasti veljeskunnan merkkejä itse asiassa uhattiin syytteillä. [***] Tämä nuorturkkilaisten liike Pariisissa oli erillinen, ja suurelta osin tietämätön Salonikan nuorturkkilaisten sisäpiirin puuhista. Salonikassa on noin 144 000 asukasta joista 80 000 on Espanjan juutalaisia, ja 20 000 Sabetai Zevin lahkon jäseniä tai krypto-juutalaisia jotka teeskentelevät olevansa muslimeja. Monet heistä ovat menneisyydessä hankkineet hankkineet Italian kansalaisuuden sekä ovat vapaamuurareita, ja heillä on yhteyksiä italialaisiin loosheihin. Nathan, tämä juutalainen Rooman pormestari on korkea-arvoinen vapaamuurari, ja juutalaiset primäärit Luzzati ja Zannino, sekä muut juutalaiset senaattorit ja edustajat ovat myös, näyttää siltä, vapaamuurareita. [***] Emmannuele Carasso, Salonikan juutalainen vapaamuurari, ja nyt kaupungin edustaja ottomaanien kamarissa, perusti sinne looshin nimeltään 'Macedonia Risorta' yhdessä italialaisten vapaamuurarien kanssa. Hän näyttää yllyttäneen nuorturkkilaisia viranomaisia (tai: upseereita) ja siviilejä omaksumaan vapaamuurariuden aikomuksenaan levittää hyvin hienovaraista juutalaista vaikutusvaltaa Turkissa. [***] Tämän liikkeen innoittajia Salonikassa näyttävät olevan pääasiassa juutalaiset. [***] Carasso alkoi esittää suurta roolia, mukaanlukien hänen Balkanin komitean menestyksekäs haltuunotto, ja huomattiin että kaikenväriset juutalaiset, kotoperäiset ja ulkomaalaiset, olivat tämän uuden järjestyksen innokkaita kannattajia, kunnes, kuten eräs turkkilainen ilmaisi, jokaisesta hebrealaisesta näytti tulevan potentiaalinen vakooja tälle okkultistiselle Komitealle, ja ihmiset alkoivat huomioida että tämä liike oli pikemminkin juutalainen kuin turkkilainen vallankumous. Italian hallitus nimitti erään juutalaisen vapaamuurarin, Primo Levin, jolla ei ollut aiempaa kokemusta konsulin hommista, lähettilääksi Salonikaan, ja Oscar Strauss, joka, yhdessä Jacob Schiffin kanssa, oli saanut Amerikan juutalaiset kannattamaan juutalaisten muuttoa Mesopotamiaan siionismin laajennettuna muotona, nimitettiin Amerikan lähettilääksi tänne. [***] Carasso oli yksi Abdul Hamidin viraltapanon viestinviejistä, joka luovutettiin Salonikaan ja vangittiin Komitean italialaisten juutalaisten pankkiirien taloon, samalla kun Remzi Beyn veli nostettiin hänen vartijakseen. Vangitsemisen jälkeen Salonikan juutalaiset lehdet vaativat kovaan ääneen tämän 'Israelin vainoojan' vapauttamista, joka oli kahdesti jättänyt huomioimatta Herzlin, sionistijohtajan, vetoomuksen, ja joka, rajoittamalla Puolan juutalaisten pääsyä maahan, oli tehnyt tyhjäksi toteuttaa ajatuksen sionismista Palestiinassa. Tämä yhdeksän sionistinen kongressi joulukuussa 1909 Hampurissa ilmoitti että juutalaisen maailman jako territorialistien ja sionistien välillä 'turkkilaisen vallankumouksen ihmeen myötä' oli mennyt umpeen. Samaan aikaan, Djavid Bey, Salonikan edustaja, hyvin älykäs ja lahjakas krypto-juutalainen sekä vapaamuurari, nousi sisäministeriksi. [***] Parlamentti määrättiin säätämään hyvin tiukka lehdistönvapauslaki, ja eräästä Salonikan krypto-juutalaisesta ja vapaamuurarista tehtiin 'lehdistöä valvovan viraston johtaja' (Directeur du Bureau de la Presse', virka jossa hänellä on suunnaton valta, sillä hän voi täten lakkauttaa lehden 'uuden hallituksen arvostelemisesta', tai asettaa päätoimittajan syytteeseen. Perustettiin eräs ottomaanien uutistoimisto johtajanaan eräs Bagdadin juutalainen, ja tehtiin epäonnistunut yritys nostaa eräs Salonikan juutalainen lakimies sekä vapaamuurari oikeusministeriön neuvonantajaksi. Committee for Union and Progressin Konstantinopolin haaraa johtaa myös eräs Salonikan krypto-juutalainen vapaamuurari. Eräs toinen Salonikan krypto-juutalainen vapaamuurari yritti päättäväisesti saada itsensä nimitetyksi pääkaupungin pormestariksi, mutta ei ole vielä onnistunut, sillä prinssi Said Halimista, eräästä egyptiläisestä vapaamuurarista, on tullut apulaispormestari. [***] Vanha polisii-ministeriö korvattiin Sûreté Publiquella, joka kontrolloi poliisia ja santarmia, ja sen johtoon asetettiin eräs Salonikan vapaamuurari. [***] Talaat Bey, sisäministeri, joka on romanien jälkeläinen, ja tulee Kirjalista, Adrianoplen seudulta sekä Djavid Bey, valtiovarainministeri, joka on krypto-juutalainen, ovat Komitean okkultistisen vallan virallisia manifestaatioita. He ovat ainoita Kabinetin jäseniä joilla on painoarvoa, ja he ovat myös Turkin vapaamuurareiden huippua. [***] Jos tutkitaan tarkemmin tätä nuorturkkilaisten liikettä sen nykyisessä olomuodossaan, havaitaan sen olevan ensisijaisesti juutalainen ja 'turkkilainen' toisin kuin muut ottomaanien ainekset (arabit, kreikkalaiset, bulgarialaiset, armenialaiset, jne.). [***] Alussa toivottiin että armenialaiset, bulgarialaiset, kreikkalaiset, palvelisivat taloudellisina tukina, mutta nämä nuorturkkilaiset näyttävät hyväksyneen liittolaisikseen ainoastaan juutalaiset, kotoperäiset että ulkomaiset, työntäen luotaan muut rodut. Sama tulos on saatu nähdä Unkarissa, missä unkarilaiset, jotka ovat turkkilaista sukua, ja täten vailla todellista bisnes-vaistoa, ovat joutuneet lähes täysin juutalaisten taloudellisen vallan alle. Samalla kun Turkki näyttää sisältävän paikkoja jotka ovat pyhiä Israelille, on aivan luonnollista, että juutalaiset pyrkivät säilyttämään suuren vaikutusvallan ja hyödyntämään sitä, lopullisena päämääränään autonominen juutalainen valtio Palestiinassa tai Babyloniassa, kuten Israel Zangwill selittää Fortnightly Review -lehden artikkelissa huhtikuussa. Hän tappaisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla mikäli hän voisi hankkia turkkilaisilta luvan juutalaisten vapaaseen maahanmuuttoon Turkkiin, päämäärä jota hän on toivonut vuosien ajan, sekä siirtää Mesopotamiaan joitakin miljoonia hänen uskonveljiään jotka ovat ansassa Venäjällä ja Romaniassa. Vastineeksi ulkomaisten juutalaisten vapaasta maahanmuutosta, hän lupasi nuorturkkilaisille uhrata äidinkielensä ja korvata sen Turkin kielellä, ja jopa ottaa harteilleen Turkin kansallisen velan. Tri. Nazim, eräs Salonikan komitean kaikkein vaikutusvaltaisimpia jäseniä, ja jonka sanottiin olevan juutalaista syntyperää, oli vieraillut ICA:n (Judaeo-Colonisation Association) Pariisin sivukonttorissa ja on siitä lähtien avoimesti kannattanut 200 000 Romanian juutalaisen siirtämistä Makedoniaan sekä joidenkin miljoonien Venäjän juutalaisten siirtämistä Mesopotamiaan. [***] Epäilemättä, kun nuorturkkilaiset tarvitsivat rahaa aseisiin, juutalaisiin lainanantajiin kohdistettiin lisää painetta. [***] Sillä tämä Aurore ('Shefak'), eräs sionistien elin joka aloitti vuosi sitten Konstantinopolissa, ei koskaan väsy muistuttamaan lukujoitaan että, Egyptin hallitseminen, faraoiden maan jotka pakottivat juutalaiset rakentamaan pyramidit, kuuluu tulevaisuudessa Israelille. [***] Mesopotamia ja Palestiina ovat, kuitenkin, juutalaisten lopullinen päämäärä. Tämä välitön päämäärä jonka eteen he työskentelevät on saada taloudellinen ote Turkista sekä uusia firmoja tähän maahan. [***] Heillä on hallussaan kaikki nuorturkkilaisten hallintokoneiston tärkeät osat, vaikka julkisten töiden ministeriö on yhä erään armenialaisen, Halajian Effendin hallussa. Kun hänen edeltäjänsä, eräs toinen armenialainen erotettiin, tehtiin päättäväisiä yrityksiä nimittää juutalainen hänen tilalleen. Hänen asemansa on nyt hutera, ja kaikkein katkerimmat ja sinnikkäimmät yritykset häntä vastaan tulevat eräältä juutalaisten rahoittamalta sanomalehdeltä, nimeltään Le Jeune Turc, samalla kun esiintyy huhuja että hänen seuraajansa tulee olemaan juutalainen, tai turkkilainen jota juutalainen ihjaa. On ilmiselvää että tämä juutalainen, joka on niin äärimmäisen kiinnostunut säilyttämään yksinvaltaisen johtajuutensa nuorturkkilaisten neuvostossa, on yhtä lailla kiinnostunut pitämään yllä epäsovun liekkejä turkkilaisten ja hänen (juutalaisen) mahdollisten kilpailijoiden, eli armenialaisten ja kreikkalaisten välillä, samalla kun täytyy tehdä johtopäätös että hän ei olisi vastahakoinen vaikka tämä uusi hallitus ottaisi lisää lainaa juutalaisilta rahoittajilta. [***] Tämä juutalainen vihaa Venäjää ja sen hallitusta. [***]Tämä juutalainen voi auttaa nuorturkkilaisia aivojensa, liikefirmojensa, sekä suunnattoman vaikutusvaltansa avulla jota hänellä on Euroopan lehdistöön, kuten myös rahoillaan saaden vastineeksi taloudellisia etuja, sekä lopulta Israelin palauttamisen juutalaisille. [***] Tämä juutalainen on kanavoinut varoja nuorturkkilaisille ja on täten saanut heidät talutusnuoraansa, mutta pitääkseen tämän otteen hänen täytyy esittää myötätuntoista turkkilaisten kansallisia 'unelmia' kohtaan. Salailu ja kiertelevät menetelmät ovat elintärkeitä molemmille. Tämä Idän juutalainen on vihkiytynyt okkulttisten voimien manipuloimisessa, ja mannermainen poliittinen vapaamuurarius on valittu kaikkein tehokkaimmaksi siteeksi kätkemään tämän liikkeen sisäpiirin puuhat. [***] Tämä Jeune Turc, joka, kuten muutkin elimet ottomaanien pääkaupungissa, on juutalaisten rahoittama. Mutta tämä kaikki on riippuvainen eurooppalaisista, ensisijaisesti juutalaisista rahoittajista jotka tukevat sitä summilla joita vaaditaan ylläpitämään armeijaa joka on suhteettoman suuri verrattuna maan taloudelliseen kehitykseen.


Takaisin