The Jewish Genocide of Armenian Christians

JUUTALAISTEN TOIMEENPANEMA ARMENIALAISTEN KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Christopher Jon Bjerknes

Suomentanut: Pasi Toivonen


LUKU 1: Vuoden 1915 kansanmurhaa edeltävä aika

1.2c -- Juutalaiset, krypto-juutalaiset ja vapaamuurarit -- keinot


The London Times julkaisi seuraavan kirjeen päätoimittajalle 19.7.1911, sivulla 5, jossa kumottiin Tri. Gasterin virheelliset väitteet.

The Jews and Young Turks

TO THE EDITOR OF THE TIMES


Common Room, Gray's Inn, July 12

Sir, -- Teidän arvostettu sanomalehtenne julkaisi Tri. Gasterin kirjoittaman kirjeen, jossa voimakkaasti kiistetään teidän kyvykkään Wienin kirjeenvaihtajanne esittämät syytökset Salonikan juutalaisia ja heidän Committee of Union and Progressin edustajia kohtaan. Pelkään, että Tri. Gaster, kiihkeässä ja luontaisessa halussaan puolustaa uskonveljiään on antanut joitakin vääriä lausuntoja. Ensinnäkin, hän sanoo, että tässä mahtavassa Komiteassa on mukana joitakin kreikkalaisia. Voisiko hän nimetä yhtäkään kreikkalaista joka tässä Komiteassa on?

Toiseksi, hän sanoo että ainoastaan Malissorin asukkaat ovat kapinoinut, ja että Toskin ja Midriten asukkaat eivät ole nousseet. Tuota, tämä on täysin vastoin totuutta. Midriten asukkaat ovat nousseet vastarintaan viime kuussa, ja jos he ovatkin hiljaisia se johtuu siitä että heillä ei ole riittävästi aseita, ja mitä Toskin asukkaisiin tulee, näyttää siltä että he ovat hyvin rauhattomia, siinä määrin että hallitus on lähettänyt paikalle joukkoja. Turkin juutalaiset eivät ole asettaneet miekkaa Komitean käsiin, mutta ovat, kuten Tri. Gaster sanoo, antaneet heille aivot -- ja hän on täysin oikeassa. Mutta tämä on pahempi kuin miekka, he ovat antaneet turmiolliset aivot. Ei ole minun tarkoitukseni langettaa vastuuta joka lepää Komitean lyhytnäköisten miesten olkapäillä; mutta on seikkoja joiden suhteen he näyttävät olevan vastuussa. On Secret de Polichinel (poliittinen salaisuus?), että Salonikan juutalaiset tai saksan-juutalaiset olivat tämän typerän boikotin lietsojina kreikkalaisia laivanvarustajia ja kauppiaita vastaan; joka, vaikka Salonikan juutalaiset hyötyivät siitä taloudellisesti, kiistämättä ei hyödytä nuorturkkilaisten raskasta tehtävää, sillä se välittömästi vieraannutti heidän Turkin viidenneksen sympatioista. Eikä turkkialaisilla ole kunnollisia laivoja tai kaupankäyntiä jolla korvata kreikkalaiset. Tekosyytä, että sillä pyrittiin kostamaan Kreetan kiistakysymykseen liittyvät asiat ei voida ottaa vakavasti. Joten ainakin tässä tapauksessa aivot jotka he ovat antaneet olivat hyödyksi heidän omien päämääriensä toteuttamiseksi, mutta ei niinkutsutun perustuslaillisen Turkin hyväksi, joka voi pysyä pystyssä ainoastaan mikäli se pyrkii hyviin väleihin naapuriensa kanssa sekä omaksuu poliittisen hajauttamisen politiikan.

I am, Sir, Your obedient servant,
M.A. SYRIOTIS

Salonikan juutalaiset pankkiirit tulivat omiensa avuksi ja valehtelivat avoimesti peittääkseen sekaantumisensa tähän joukkomurhaan. Juutalaisia opetetaan syyttämään muita, ja syyttäminen on osa juutalaisten uskonnollista mytologiaa. [16] Tämä seuraava kirje eräältä juutalaiselta pankkiirilta ilmestyi The London Timesissa 4.8.1911.

Jews in Turkey

TO THE EDITOR OF THE TIMES


Salonika, July 28

Sir, -- Lontoon Tri. Gasterin jälkeen, myös me, Salonikan juutalainen yhteisö, pyydämme lupaa kiistää, kirjoitukset teidän arvostetussa lehdessänne, nämä täysin väärät arvelut jotka olivat teidän artikkelissanne, joka ilmestyi The Times -lehdessä 11. heinäkuuta -- artikkeli jota teidän Wienin kirjeenvaihtajanne lainasi Zeit-lehdestä, sekä Hra. A. Syriotin kirje jonka teidän lehtenne julkaisi. Nämä dokumentit muodostavat virallisen syytöksen juutalaisia sekä nuorturkkilaisia vastaan.

Meillä ei ole valtaa puhua Edistyksen ja liiton komitean puolesta, joka itse on tekojensa ainoa tuomari; ei ole meidän tehtävämme puolustaa sitä syytöksiä vastaan jotka teidän kirjeenvaihtajanne on esittänyt. Mutta se minkä me rohkeasti vahvistamme on, että tällä Komitealla -- joka koostuu sankareista, jotka ovat antaneet Turkille vapauden ja perustuslain, miehistä jotka ovat omistautuneet tälle maalle, valaistuneista ja älykkäistä ihmisistä joilla on jalo sydän -- ei ole tarvetta juutalaisille päälliköille tai juutalaiselle älykkyydelle. On taas yksi loukkaus lisää tätä Komiteaa kohtaan olettaa sen olevan kyvytön ajattelemaan ja toimimaan itse.

Näistä viidestä juutalaisesta joita teidän kirjeenvaihtajanne syyttää Komitean ensisijaisiksi johtajiksi, yksi, Hra. Salem, koska hän on ulkomaalainen, ei edes voisi olla jäsen. Näistä neljästä muusta -- Emmanuel Carasso, Mazliah, Faraggi ja Sasson -- jotkut ovat olleet, ja kaikki ovat yhä, Liiton ja edistyksen komitean jäseniä; mutta kukaan heistä sen pohjalta kuin me tiedämme, ei ole Salonikan keskuskomitean jäsen. Ja vaikka he olisivatkin, heidän läsnäolonsa korkea-arvoisten ihmisten ryhmän keskellä, ei välttämättä tarkoita että he osallistuisivat päätöksentekoon. Sitäpaitsi, vaikka he osallistuisivatkin päätöksentekoon, nämä herrasmiehet ovat saaneet niin huonon maineen panettelijoiden ansiosta jotta heihin luotettaisiin tässä maassa. Syytöksen joiden mukaan juutalaisilla on painava ja pahaenteinen osa Turkin tapahtumissa on täten pelkkää mielikuvitusta.

Taas kerran, teidän kirjeenvaihtajanne ei ole tarkistanut näiden vakavien syytösten todenperäisyyttä ennen niiden julkaisemista. Jos nämä toimittajat -- sen sijaan että vihjaavat valtiomiesten ja diplomaattien kuiskaamiin asioihin juutalaisten sekaantumisesta Turkin politiikkaan -- olisivat tiedustelleet asiaa Salonikan konsulaatista tai Konstantinopolin lähettiläiltä, he olisivat varmasti säästyneet mielipahalta löytäessään itsensä niiden joukosta jotka vähättelevät tai kaunistelevat pogromeja. Mutta on turha yrittää puhua järkeä leppymättömille vihollisille kuten tämä Zeit-lehden avustaja tai Hra. A. Syriotis, jotka syyttävät juutalaisia Adanan verilöylyistä Bulgarian kapinoitsijoiden taltuttamisesta, tämänhetkisestä tilanteesta Albaniassa, tai kreikkalaisiin kauppiaisiin kohdistuneesta boikotista. Me suuttuneena protestoimme panettelevia syytöksiä joita meidän uskonveljiämme vastaan esitetetään, ja me pyydämme Hra. A. Syriotista osoittamaan miten tämä boikotti on hyödyttänyt Salonikan juutalaisia. Onko hän koskaan kuullut juutalaisesta höyrylaivayhtiöstä tai juutalaisista varustamoista joiden olemassaolo voisi selittää kiinnostuksen jota heillä niinsanotusti on tätä boikottia kohtaan? Onko hän tietoinen siitä tosiasiasta että Salonikan juutalaiset ovat enimmäkseen vähittäiskauppiaita ja, toisin kuin että haluaisivat lietsoa ongelmia, he toivovat, kaupankäynnin menestyksen tähden, että rauha vallitsisi tässä maassa?

Vielä kerran, me emme voi käännyttää Israelin vannoutuneita vihollisia. Jos me haluaisimme vaivautua kiinnittämällä huomiota näihin ennakkoluuloihin perustuviin syytöksiin, me olisimme jo tehneet niin; ensinnäkin, oikeudenmukaisuuden ja totuuden tähden; ja toiseksi, kunnian ja The Times -lehden hyvän maineen puolustamiseksi.

Kiittäen etukäteen teidän hyväntahtoisuudestanne, jonka me uskomme ulottuvan tähän kirjeeseen.

We are, Sir,
THE ISRAELITE COMMUNITY OF SALONIKA,
The President, S.D. MODIANO

Huomioi että, kuten tänään, jokainen joka kritisoi yhtäkään juutalaista tai syyttää Israelia, yhdistetään eurooppalaisten juutalaisten holokaustiin. Tämä juutalainen pankkiiri Modiano syyttää Syriotista pogromeista sen vuoksi että hän uskaltaa paljastaa juutalaisten roolin sen aikakauden vehkeilyissä. Juutalaiset ovat aina yrittäneet hiljentää kriitikot syyttämällä heitä antisemitismistä. Tämä raukkamainen ja korruptoitunut käytäntö oli voimassa jo tuhat vuotta ennen natsien holokaustia. [18]

Modianon kirjeen viisastelu on tyypillinen valhe jollaisia juutalaiset usein päästävät suustaan puolustaakseen intressejään. Heille ei ole väliä, että ovatko nämä valheet läpinäkyviä henkilölle joka tuntee fundamentaaliset loogiset periaatteet sekä faktat jotka ovat käsillä, koska tällaiset henkilöt tietävät jo totuuden, eikä heitä todennäköisesti voida kosiskella valheiden avulla. PIkemminkin, näiden juutalaisten valheiden viisasteli oli tarkoitettu vetoamaan niihin jotka eivät tienneet asioista eivätkä olleet järin älykkäitä -- massoihin jotka voitaisiin helposti voittaa omalle puolelle viisastelulla ja vääristelyllä.

Nämä juutalaiset teeskentelijät olivat riippuvaisia siitä tosiasiasta että heidän valtansa lehdistössä tekisi heille mahdolliseksi tehokkaasti hiljentää ne joilla olisi mahdollisuus paljastaa heidän valheensa ja epäloogisuutensa. Muutama kirje toimittajalle hyvää tarkoittavien toisinajattelijoiden taholta ei voi voittaa juutalaisten hallitsemien kustannusyhtiöiden valtaa, mihin kuuluu myös juutalaisten kontrolloima akatemia, mille on huomionarvoista, rehellisyyden puute, oltuaan pitkään kirkon sekä korruptoituneiden kabbalististen juutalaisten sensuurin kohde (having long been subject to the censure of the Church and the influence of corrupt Cabalistic Jews), ja joka myös piileskelee juutalaisten hallitseman lehdistön takana; sekä maailman juutalaisten kyvyn takana levittää valheita, mustamaalausta, ja huhuja ympäri maailmaa lukuisia kanavia pitkin näyttelijöistä toimittajiin, kirjailijoihin, poliittisiin neuvonantajiin, penkkiireihin, tavalliseen kadunmieheen. Juutalaisilla pankkiireilla, kuten Modianolla, oli valta sulkea kokonaisia valtakuntia, ja he käyttivät sitä hirvittävin seurauksin.

Syriotis vastasi Modianolle The London Times -lehdessä 25.8.1911, sivulla 3.

The Jews and Young Turks

TO THE EDITOR OF THE TIMES


Common Room, Gray's Inn, July 12

Sir, -- Times-lehdessä (4th inst.) te julkaisitte kirjeen Salonikan juutalaiselta yhteisöltä ('Israelite Community of Salonika'), jossa he voimakkaasti protestoivat teidän Wienin kirjeenvaihtajaanne vastaan, Zeit-lehden toimittajaa vastaan, sekä minua itseäni vastaan lausuntojeni vuoksi jotka minä esitin kirjeessäni jonka te olitte riittävän hyviä julkaisemaan arvostetussa lehdessänne 19. heinäkuuta.

Koska en halua viedä teiltä arvokasta tilaa, käsittelen hyvin lyhyesti asioita joita ne nostavat esiin, sekä rajoitan itseni osaan joka koskettaa minua henkilökohtaisesti.

Uskon, että tämä 'Israel Community of Salonika' loukkaantui suuresti väitteistäni, joita he aivan oikeutetusti kutsuvat 'viralliseksi syytökseksi juutalaisia ja nuorturkkilaisia vastaan', koska olin koskettanut arkaa asiaa (la corde sensible). Mutta, sen sijaan että he esittäisivät todisteita kiistääkseen lausuntoni, tai yrittäisivät vahvistaa omaa puolustuskyvytöntä näkökantaansa, he esittävät minulle teennäisiä kysymyksiä ja turvautuvat henkilökohtaisiin loukkauksiin, ja viittaavat minuun 'Israelin vannoutuneena vihollisena', 'panettelijana', sekä 'henkilönä joka lieventää tai selittelee pogromeja'. Ovatko kaikki kritisoijat jotka ovat tukeneet tätä nykyistä keskustelua, sekä kaikki ne jotka ovat kirjoittaneet tästä aiheesta samaan sävyyn meidän kanssamme myös 'vannoutuneita Israelin vihollisia' sekä 'leppymättömiä vastustajia'? Minä, uskon, Sir, että sinun lukijasi mieluummin ajattelevat että he ovat vannoutuneita totuuden ystäviä, ja yksin totuuden. He sanovat:

 1. 'On silkkaa panettelua väittää, että Turkin juutalaiset ovat antaneet aivot nuorturkkilaisille.' Tämä on ehdottoman virheellistä, ja minä viittaan teidän Konstantinopolin kirjeenvaihtajanne kirjeeseen jonka te julkaisitte The Times -lehdessä 9th inst., sisältöön jota minä sydämellisesti tuen. Joten, tässä yksinkertaisessa asiassa he jäivät kiinni totuuden vääristelystä.

 2. He pyytävät minua näyttämään, että 'millä tavalla tämä boikotti hyödyttää Salonikan juutalaisia'. Tämä kysymys on hyvin luonteenomainen. He myös kysyvät minulta, että olenko minä 'tietämätön siitä tosiasiasta että Salonikan juutalaiset ovat enimmäkseen vähittäiskauppiaita'. Minä vastaan näihin kahteen kysymykseen yhdellä kertaa, sillä ne ovat sekä syy että seuraus. En ole tietämätön tästä tosiasiasta, ja tämä on syy siihen miksi minä väitän että juutalaiset tai saksan-juutalaiset ja Salonikan dönmehit lietsoivat tätä boikottia kreikkalaisia kauppiaita ja varustamoja vastaan, sillä heillä on kaikki mahdolliset intressit auri sacra fames tuhota pahimmat kilpailijansa, sillä ainoastaan he pystyisivät korvaamaan nämä tuhotut kreikkalaiset. Salonika, missä kaupankäynti on suurempaa ja juutalaiset lukuisampia kuin missään toisessa Kreikan saariston kaupungissa, luonnollisesti hyötyisi tästä enemmän kuin mikään toinen paikkakakunta.

  Taas kerran, minä rohkenen vahvistaa, ja minä puhun henkilönä joka on perillä asioista, kun minä sanon että kaikkien eurooppalaisten maiden hallitukset ovat saaneet raportteja omilta diplomaattisilta agenteiltaan Turkissa, vakuuttaen heille että tämä boikotti kreikkalaista merenkulkua vastaan oli etupäässä niiden juutalaisten kauppiaiden järjestämää ja ohjaamaa jotka kohtaavat kilpailua kreikkalaisten kauppias-nerojen taholta, ja joita he eivät voi voittaa rehellisin keinoin.

  Minun ei tarvitse painottaa sitä faktaa, paitsi että on vaikea jäljittää taustalla olevia tahoja, jotka omistavat kaupallisten intressien monimutkaisuuden. Tällaisissa tapauksissa on lähes mahdotonta nimetä tiettyjä henkilöitä, mutta jokainen Lähi-idässä ja Turkissa myöntää tämän tosiasian. Kuten minä sanoin aiemmassa kirjeessäni, se on secret de polichinelle.

 3. He kysyvät minulta myös, että 'olenko minä kuullut juutalaisista höyrylaivayhtiöistä tai juutalaisista laivanvarustajista'. Lloyd's Register antaa sinulle juutalaisten laivanvarustajien nimiä, ja minä voin sanoa olevan tosiasia, että sen jälkeen kun tämä älytön boikotti alkoi, monia höyrylaivoja tuotiin Turkkiin, ostajina useimmiten juutalaiset tai krypto-juutalaiset. Salonikan juutalaisella yhteisöllä täytyy olla todela alhainen mielipide toisten ihmisten henkisistä kyvyistä esittääkseen tällaisen kysymyksen.
Olen runsaasti, Sir, käyttänyt hyväkseni vieraanvaraisuuttanne, mutta koska tämä 'Salonikan juutalainen yhteisö' on kyseenalaistanut lausuntojeni todenperäisyyden, minulla ei ole muuta keinoa avautua kuin antaa tämä lyhyt oikaisu, sekä vastata tosiasioilla, ei kysymyksillä, näihin viisasteleviin argumentteihin ja osoittaa mikä on niiden suhde 'oikeudenmukaisuuteen ja totuuteen'.

Kiittäen etukäteen,
I remain, Sir, your obedient servant,
M.A. SYRIOTIS

Ylirabbi röyhkeät valheet oli helppo kumota. Rabbin yritys vaientaa totuus 'juutalaisvastaisuuteen' vedoten epäonnistui. The Times -lehden vienin kirjeenvaihtaja vastasi kirjeessä päätoimittajalle joka julkaistiin The London Times -lehdessä 27.7.1911, sivulla 5.

Jews and the Situation in Albania

TO THE EDITOR OF THE TIMES


Sir, -- pyydän että saisin lyhyesti käsitellä eräitä pahimpia virheitä jotka sisältyvät tähän kirjeeseen joka osoitettiin sinulle koskien selostustani 11th inst., Tri. Moses Gasterin toimesta, joka on Englannin sefardi-juutalaisten yhteisön ylirabbi sekä Anglo-Jewish Associationin johtaja.

 1. Tri. Gaster kuvailee Salonikan komitean juutalaisia tai dönmeheja, kuten Emmanuel Carassoa ja Djavid Beytä 'rauhaa rakastaviksi lakimiehiksi ja kauppiaiksi', mutta hän ei selitä millaisessa kaupallisessa ominaisuudessa Carasso liittyi tämän Komitean johtoon (joka koostuu, mikäli minä muistan oikein, ainoastaan kolmesta tai neljästä yksilöstä) joka syrjäytti Abdul Hamidin; eikä myöskään sitä, millaisessa huridisessa ominaisuudessa Djavid Beystä tuli valtiovarainministeri Komitean nimeämänä. Kuten Tri. Gaster hyvin tietää, nämä miehet ovat vaikutusvaltaisia poliitikkoja ja, sellaisina, kantavat oman vastuunsa poliittisen organisaation teoista joissa he ovat mukana.

 2. Koska Tri. Gaster myöntää, että '(vain) muutama juutalainen ja vielä vähäisempi määrä dönmehejä, pelkästään kourallinen', esittävät osaa 'Komitean konsiilissa Salonikassa ja muualla', millaisia perusteita hänellä on julistaa, että tämä vihjaus, että he saattavat esittää tärkeää osaa on 'loukkaus Komiteaa kohtaan', ja että siinä 'ei ole hiventäkään totuutta'? Voiko hän rehellisesti kiistää että 'Makedonian' Salonikan suurlooshi jossa Emmanuel Carasso oli vuosina 1907 - 1908, ja on kenties yhä, mestari, oli toinen näistä kahdesta varhaisimmasta, jos ei ensimmäinen, Komitean kokoontumispaikka, ja että Komitean jäsenet jotka siellä tapasivat olivat vapaamuurareita? Onko totta vai eikä ole totta, että vapaamuurarien ja sitä muistuttavissa organisaatioissa, suurinta valtaa käyttää vain 'kourallinen miehiä' joilla on korkea asema? Kiistää Tri. Gaster sitten joko tärkeän osan jota juutalaiset esittävät Salonikan vapaamuurareissa tai läheisen suhteen Salonikan looshien ja Komitean välillä, todisteita voidaan hankkia virallisista vapaamuurarien julkaisuista hänen väitteidensä kumoamiseksi.

 3. Asioiden ollessa näin minä tunnustin kyvyttömyyteni ymmärtää Tri. Gasterin lausuntoa, että tällä 'salaisen organisaation järjestelmällä' jonka nuorturkkilaiset omaksuivat 'ei ole mitään tekemistä vapaamuurareiden kanssa, paitsi Komitean luoma salaseuran kaltainen muoto'.

 4. Periaatetta jossa valtio nojaa homogeeniseen kansallisuuteen sekä erilaisten ainesten pakolliseen kansallistamiseen', jota Tri. Gaster julistaa nuorturkkilaisten opiskelleen 'läntisessä Euroopassa' olisi ollut parempi tutkia itäisessä Preussissa, Venäjällä ja Unkarissa. Missään näissä maissa sitä ei ole sovellettu sellaisella menestyksellä että voitaisiin oikeuttaa sen omaksuminen paljon vähemmän homogeeniseen Turkkiin. Unkarissa, missä sen soveltaminen saa, valitettavasti, juutalaisen lehdistön, ja monien juutalaisten vapaamuurarien, professorien ja poliitikkojen tuen, voidaan löytää hätkähdyttäviä alalogioita Salonikan komitean virheisiin.

 5. Sellaiset väitteet, kuten että 'Adanan valitettavan teurastuksen aloitti eräs armenialainen lihakauppias kuten myöhemmin on vahvistettu', on saatettu jättää Tri. Gasterin toimesta Turkin virallisille puolustajille. Puolueettomat anglosaksiset filantroopikot , jotka eivät halveksi juutalaisia eivätkä vapaamuurareita ovat vahvistaneet paikan päällä, omaksi tyrmistyksekseen, todisteet että tätä teurastusta valmisteli paikallinen Komitean lehdistö; nuorturkkilaiset viranomaiset suvaitsivat sitä, ja se toteutettiin osin Salonikasta lähetettyjen sotilaiden avulla. Tämä 'armenialainen lihakauppias' -teoria muistuttaa Torgut Shevketin teoriaa, että nämä poissa pysyttelevät (tai: hajamieliset) Malissorin heimon jäsenet tuhosivat omat kirkkonsa, sekä polttivat omat talonsa. Tri. Gasterille voidaan vakuuttaa, että lopullinen totuus Adanan verilöylyistä tulee ilmi jonakin päivänä.

  Tri. Gasterin monet albanialaiset kirjat ovat ainakin saattaneet opettaa häntä olemaan luokittelematta Mirditesia, vahvinta albanialaista katolista klaania 'Mahomedan ja Orthodox albanialaisiin' (muslimeihin ja kreikkalaiskatolisiin); sekä olemaan puhumatta Ghegsin ja Toskin heimoista -- toisin sanoen pohjois- ja etelä-albanialaisista yleisesti -- ikäänkuin he olisivat kuten Mirdites, Klementi, Hoti, &c. klaaneja itsessään. Ja jos, kuten hän sanoo, yksikään Gheg (pohjoinen) tai Tosk (eteläinen) ei ole osoittanut 'minkäänlaisia kapinoinnin merkkejä', kuinka hän voi selittää viime vuoden kapinoinnin koillisen Ghegin heimon keskuudessa (musulmaanit), sekä tämän nykyisen kapinoinnin lounaisen Ghegin heimon (katoliset & musulmaanit), sekä tämän alkamassa olevan kapinoinnin eteläisen Toskin heimon keskuudessa (musulmaanit & ortodoksit)?

 6. Viitatessaan tähän 'julistamattomaan sotaan' jota pelataan kulissien takana 'toisten voimien toimesta' joiden hän uskoo lietsoneen katolisia Malissoreja taistelemaan; vihjaako Tri. Gaster, että nämä 'toiset voimat' lietsoivat turkkilaiset aiheuttamaan tämän kapinoinnin polttamalla koteja ja lietsomalla väkivaltaa musulmaanien ja katolisen Malissorin keskuuteen sen jälkeen kun he olivat alistuneet ja hyväksyneet virallisen lupauksen 'oikeudenmukaisuudesta' ja 'lempeydestä'? Vai tarkoittaako hän pelkästään sitä, että nämä 'muut voimat' pyrkivät hyötymään veren värjäämistä virheistä joita ottomaanien viranomaiset ovat tehneet Salonikan komitean vaikutuksin alaisina?

 7. 'Juutalaisille,' kirjoittaa Tri. Gaster, 'ei ole vielä koskaan annettu ansiota siitä että he toimisivat kuten täydelliset pölkkypäät, ja olisi täydellistä mielettömyyttä, ja poliittinen rikos mikäli juutalaiset ajaisivat Turkin sellaiseen tilanteeseen joka saisi Euroopan puuttumaan sen asioihin.' Kuitenkin, tosiasia on, että tämä KOmitea, jossa juutalaiset ja dönmehit ovat olleet vaikutusvaltaisessa asemassa alusta lähtien ja jonka rikoksista he eivät ole sanoutuneet irti, on, albanialais-politiikkansa tähden, ajanut Turkin eurooppalaisten intervention partaalle. Minun omat juutalaiset ystäväni, joita on sekä askenasi- että sefardi-juutalaisissa, tunnistavat itsessään rodullisen piirteen jota minä kutsuisin nimellä 'brainglory', joka tarkoittaa tietynlaista itämaista älyllistä ylpeyttä joka saa unohtamaan muiden intressit sekä älykkyyden. Jotkin tällaiset erehdykset näyttävät nyt olevan havaittavissa juutalaisten ja Turkin dönmehien keskuudessa, ja he ovat sokeita uhalle mille he altistavat itsensä sekä juutalaisyhteisöt muualla. Mitä nämä uhat ovat voidaan päätellä alla olevasta kirjeestä, jonka eräs Salonikan musulmaani lähetti uskonveljilleen, ja jonka konservatiivinen Vaterland-lehti julkaisi 13. kesäkuuta:
  "Oh! Ye Moslims! Oletteko kuulleet, sen jälkeen kun perustuslaki esiteltiin, että yksikään juutalainen olisi valittanut niinkuin Turkin asukkaat valittavat? Turkkilaiset, armenialaiset, bulgarialaiset, arabit, albanialaiset, kreikkalaiset -- kaikki tuntevat olevansa kuoleman syleilyssä. Armenian patriarkka, Bulgarian käskynhaltija, Kreikan patriarkka valittavat, ja jopa tämä Sheikh-ul-Islam joka todellisena turkkilaisena paljasti muutaman totuuden, painostettiin eroamaan. Miksi tällä arkki-Hahamilla, juutalaisten päälliköllä, ei ole syytä valittaa? Mikä on laskeutunut yllenne kun olette niin sokeita kun jopa Sudanin tietämättömät ihmiset ovat heräämässä? Miksi kuuntelette Itahat ve Ferekia (Committee for Union and Progress) Salonikassa? Ovatko he todellisia muslimeja, ja toimivatko he puolestanne tai pan-Islamin puolesta? Koska he asettavat perustuslain teidän edellenne, kansannousu on seurannut kansannousua, muslimi on sotinut muslimia vastaan samalla kun juutalainen on katsellut sivusta. Eurooppalaiset lehdet ylistävät juutalaista viisautta lukijoilleen kun he kirjoittavat Turkissa tapahtuvasta edistyksestä. Mutta miten näiden juutalaiset kirjoittajat voisivatkaan toimia Salonikan rodullista suunnitelmaansa vastaan -- köyhdyttää Turkin valtakunnan voimavarat ja pystyttää uusi Siion sen raunioille!"
  Mieliala jota tämä kieli edustaa on, minun tietääkseni, laajalle levinnyttä Lähi-idässä. Täten, minun pyrkimykseni on suunnata Englannin ja Lännen valaistuneiden ja humanitaaristen juutalaisten huomio vaaroihin jotka liittyvät näihin asioihin. Tri. Gaster kiistää minun yritykseni sanoen niiden olevan 'täydellisessä sopusoinnussa keskiajan ja nykyajan juutalais-ansan metodien kanssa.' Quos Deus vult perdere, prius dementat! [Ne jotka Jumala haluaa tuhota, Hän tekee ensin mielisairaiksi!]

  I am, Sir,
  YOUR VIENNA CORRESPONDENT

Jossain määrin samanlainen sarja mielipiteenvaihtoa tapahtui kun useat ihmiset yrittivät varoittaa Englannin juutalaisia, että heidän tulisi sanoutua irti bolshevikeista. Kuitenkin taas kerran juutalaiset valehtelijat astuivat esiin ja johtivat laumansa kohti holokaustia, holokaustia josta nämä erityisesti varoittivat. [19] Tänään, epälojaalit ja petolliset juutalaiset jotka tunnetaan "uuskonservatiiveina" tuhoavat Amerikkaa. Tulee luultavasti olemaan vastaisku heitä kohtaan heidän petostensa takia. Vain muutama juutalainen on ottanut varoituksesta vaarin, että tämä vastaisku on lähes väistämätön, ja että rasistiset juutalaiset johtajat haluavat sen tapahtuvan toivoen pakottavansa juutalaiset muuttamaan Israeliin vastoin omaa tahtoaan.


Takaisin