The Jewish Genocide of Armenian Christians

JUUTALAISTEN TOIMEENPANEMA ARMENIALAISTEN KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Christopher Jon Bjerknes

Suomentanut: Pasi Toivonen


LUKU 1: Vuoden 1915 kansanmurhaa edeltävä aika

1.2f -- Juutalaiset, krypto-juutalaiset ja vapaamuurarit -- keinot


Sionistiset juutalaiset eivät tunteneet omantunnon vaivoja teurastaessaan kristittyjä, erityisesti silloin kun se edisti heidän agendaansa. Juutalaisia opetetaan tappamaan kristittyjä ja uskomaan että kun heidän Messiaansa saapuu, Hän teurastaa kaikki ei-juutalaiset. 1500-luvulla, Martti Luther kirjoitti seuraavaa monien muiden asioiden ohella:

"Edelleen, he uskovat opettavansa Jumalaa sekä määräävänsä tavan jolla Hän tulee lunastamaan heidät. Sillä nämä juutalaiset, nämä hyvin oppineet pyhimykset, katsovat Jumalaa kuten köyhää suutaria jolla on ainoastaan jämiä joista tehdä kenkiä. Tämä tarkoittaa että Hän tappaa ja tuhoaa kaikki meidät goyimit heidän Messiaansa kautta, jotta he voisivat asettaa kätensä kaiken maailman maan, tavaroiden ja hallitusten ylle. Ja nyt myrsky puhkeaa meidän yllemme kirousten, loukkausten ja pilkan kera joita ei voi ilmaista sanoin. He toivovat että miekka ja sota, hätä ja kaikenlainen epäonni ottaisi meidät kirotut goyimit valtaansa. He lausuvat kirouksensa maidän päällemme avoimesti joka lauantai synagogissaan ja päivittäin heidän kotonaan. He opettavat, kehottavat ja kouluttavat lapsensa aivan pienestä pitäen olemaan kristittyjen katkeria ja itsepintaisia vihollisia." [20]
Juutalaisten kirja, Deuteronomy 7:2 sanoo:
"...ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille armoa."
Juutalaisten pyhien kirjojen mukaan tämä juutalaisten Messias tuomitsee ja sitten tuhoaa "pahat", kaikki ei-juutalaiset sekä valtaväestöön sulautuneet juutalaiset (Jesaja 11; Jeremia 3:17; 10:10-11; 23:5-8, Sanhedrin 105a; Zohar). Tämä juutalainen uskonto on itsepintaisesti antikristillinen ja anti-islamilainen, kuten monet asioista perillä olevat kirjailijat ovat osoittaneet vuosisatojen aikana. [21]

Psalmi 110 puhuu tästä verenhimoisesta juutalaisesta kuninkaasta jonka juutalaiset pyrkivät voitelemaan "Messiaakseen":

"Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: 'Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.' Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon helmasta. Herra on vannonut eikä sitä kadu: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan.' Herra on sinun oikealla puolellasi, hän musertaa kuninkaat vihansa päivänä. Hän tuomitsee pakanat: ruumiita viruu kaikkialla; hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Hän juo purosta tien varrelta; sentähden hän kohottaa päänsä."
Juutalainen Zohar informoi meitä kabbalististen juutalaisten uskomuksista sekä heidän rasistisesta vihastaan ei-juutalaisia kohtaan.

Zohar, Volume I, s. 28b-29a sanoo:

Siihen aikaan sekoittuneet joukot lähtevät pois maailmasta. [***] Nämä sekoittuneet joukot ovat se epäpuhtaus jonka Käärme injektoi Eevaan. Tästä saastaisuudesta tuli esiin Kain, joka tappoi Aabelin. [***] Sillä he ovat Amalekin siementä, josta sanotaan: "Näin hävitetään Amalekin muisto." [***] Erilaiset epäpuhtaudet sekoittuvat Israelin koostumukseen, kuten eläimet ihmisten keskuudessa. Yksi on Käärmeen puolelta; toinen pakanoiden puolelta, jotka ovat kedon eläimiin verrattavissa; yksi on peikoista, sillä pahojen sielut ovat kirjaimellisesti maailman peikkoja; ja on saastaisuutta demonien ja pahojen henkien puolelta; eikä ole ketään niin kirottua heidän joukossaan kuin Amalek, joka on tämä paha Käärme, "outo Jumala." Hän on kaiken siveettömyyden ja murhan lähde, ja hänen kaksois-sielunsa on epäjumalanpalveluksen myrkky; nämä kaksi yhdessä ovat nimeltään Samael (kirjaimellisesti myrkky-jumala). On enemmän kuin vain yksi Samael, eivätkä ne ole kaikki samanarvoisia, vaan tämä Käärmeen puoli on niiden kaikkien yläpuolella." [23]
Zohar, Volume I, s. 47a sanoo:
Sanoi Rabbi Abba: "Nephesh hahaya (elävä sielu) todella merkitsee Israelin sielua. He ovat Pyhän lapsia sekä pyhiä Hänen silmissään, mutta pakanoiden sielut ja epäjumalia palvovat kansakunnat, mistä ne tulevat?"

Sanoi Rabbi Eleazar: "He ovat tulleet Sefiroottisen elämänpuun vasemmasta kyljestä, joka on epäpuhtauden puoli, ja täten he saastuttavat kaiken mikä koskettaa heitä. On kirjoitettu: 'Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan.' (Genesis 1:24) Milloin sana 'lemina' (lajinsa mukaan) esiintyy kahdesti? Se on vahvistamaan mitä on juuri sanottu, että Israelin sielu on puhdas ja pyhä, mutta pakanakansojen sielua saastaisena ja epäpyhänä symboloivat maan matelijat ja pedot, ja täten, kuten leikattu esinahka, heitetään pois." [24]

Zohar, Volume II, s. 219b sanoo:
Joten he menivät lähemmäksi ja kuulivat hänen sanovan: "Kruunatkaa, kruunatkaa, kaksi poikaa on pidettävä ulkona, eikä tule olemaan rauhaa tai lepoa ennenkuin lintu on heitetty alas Kesareasta." Rabbi Jose nyyhkytti ja sanoi: "Totisesti Galuth vedetään ulos, ja siksi taivaan linnut eivät lähde pois ennen kuin epäjumalia palvovien maiden valta on kukistettu maan päällä, mikä ei tapahdu ennen kuin Jumala tuomitsee maailman." [25]
Zohar, Volume III, s. 19b sanoo:
On, kuten Rabbi Abba on sanonut: "Kaikki muut päivät luovutetaan kansakuntien enkeliruhtinaille, mutta on yksi päivä, joka kuuluu Pyhälle, siunattu olkoon Hän, jolloin Hän tuomitsee pakanalliset kansakunnat, ja jolloin niiden enkeliruhtinaat syöstään alas korkeista asemistaan." [26]
Juutalainen kirja, Sefanja 2:11 opettaa juutalaisia tuhoamaan kaikki muut uskonnot:
"Peljättävä on Herra heille oleva, sillä hän tekee voimattomiksi kaikki maan jumalat; ja kaikki pakanain saaret, kukin paikastansa, tulevat häntä kumartaen rukoilemaan."
Juutalainen kirja, Sakarja 14:9 käskee juutalaisia hylkäämään kaikki muut uskonnot kuin juutalaisuuden:
"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."
Juutalainen Talmud, Sanhedrin 56a - 60b, asettaa seitsemän lakia joita kaikien ei-juutalaisten täytyy noudattaa kuoleman uhalla. Nämä ovat nimeltään "Noahide Laws". Rabbinistiset oppilaat laativat nämä lait vastavetona Kristinuskolle. Juutalaiset johtajat ovat jo ottaneet nämä lait käyttöön USA:ssa. Kristityt, hindut, muslimit, buddhalaiset, jne. jotka kieltäytyvät hylkäämästä uskontoaan ja tulemasta juutalaisten orjiksi tullaan kaikki tappamaan. Jokainen joka kyseenalaistaa juutalaisuuden surmataan. Jokainen joka kieltäytyy tottelemasta juutalaisia surmataan.

Juutalaiset johtajat yrittävät suostutella pakanoita hyväksymään "Noahide Lait". Nämä lait kieltävät pakanoita palvomasta epäjumalia. Juutalaiset näkevät Kristinuskon, Islamin, Hindulaisuuden, Buddhalaisuuden, sekä muut uskonnot kiellettyinä uskontoina (Sakarja 14:9). Juutalaiset suunnittelevat ydinsotaa, joka muuttaa yön päiväksi, ja syö lihan luiden päältä, kuten Sakarja 14:7, 12-13 profetoi. Juutalaiset suunnittelevat ryöstävänsä kaiken vaurauden maailmasta (Sakarja 14:14; Deuteronomy 6:10-11; 11:24-25; Joosua 1:2-5; Jesaja 2:1-4; 40;15-17, 22-24; 54:1-4; 60:5, 8-12, 16-17; 61:5-6; Obadja; Haggai 2:7-8; Baba Kamma 38a).

Juutalaiset vaativat, että pakanoiden tulisi noudattaa seitsemää Noahide Lakia -- 'the seven Mitzvoth of the Bnei Noach. Juutalaiset suunnittelevat katkaisevansa kaulan kristityiltä, hinduilta, muslimeilta, buddhalaisilta, jne. jotka kieltäytyvät polvistumasta sekä palvomasta juutalaisten Jumalaa, ja jotka kieltäytyvät luopumasta uskonnostaan ja tottelemasta Noahide Lakeja ja rabbien määräyksiä.

Juutalainen rukous, Kiddush, joka lausutaan uuden vuoden päivänä tekee yhteenvedon juutalaisen uskon verenhimoisista pyrkimyksistä. Siinä lausutaan, inter alia:

Siunattu olet sinä, oi Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden Kuningas, joka olet valinnut meidät kaikista kansoista ja nostanut meidät kaikkien kielten yläpuolelle, ja pyhittänyt meidät käskyilläsi. [***] Sillä sinä olet valinnut meidät ja pyhittänyt meidät kaikkien kansakuntien yläpuolelle; ja sinun sanasi on totuus ja se pitää meitä pystyssä ikuisesti. Siunattu olet Sinä, oi Herra, Kuningas yli kaiken maan, joka pyhität Sapatin ja Israelin ja Muistopäivän. [***] Siksi me toivomme Sinussa, oi Herra meidän Jumalamme, että me voisimme pian katsella valtasi loistoa, kun sinä poistat kauhistukset maan päältä, ja epäjumalat leikataan pois, kun maailma tulee täydelliseksi Kaikkivaltiaan valtakunnassa, ja kaikkia lihan lapsia kutsutaan Sinun nimelläsi, kun käännyt kaikkea maan pahuutta vastaan. Salli kaikkien maan asukkaiden tietää että Sinun edessäsi kaikkien pitää polvistua, jokaisen kielen täytyy vannoa nimeesi. Sinun edessäsi, oi Herra Jumalamme, anna heidän kumartua ja kaatua; ja sinun loistokkaalle nimellesi salli heidän antaa kunnioituksensa; salli heidän hyväksyä valtakuntasi ies, ja hallitse heitä ankaralla kädellä, ikuisesti. Sillä valtakunta on sinun, ja kaiket ikuisuudet Sinä hallitset kunniassa; kuten on kirjoitettu Laissa, herra hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen." [29]
Juutalaisten Talmud opettaa että Jeesus on 'epäjumala', ja kristityt 'epäjumalan palvojia'.Talmud käskee juutalaisia tappamaan epäjumalan palvojat. Rasistisilla juutalaisilla on tarkoitus ottaa näyttöön Noahide Lait lopun aikana sekä surmata kaikki kristityt (Sanhedrin 56a - 60b; 99a).Huomioi, että Talmudin kirjoittivat 'kirjanoppineet ja fariseukset' jotka Jeesus tuomitsi Uudessa Testamentissa.

Juutalaiset uskovat että Jeesus oli prostituoidun ja erään roomalaisen sotilaan lapsi, joka opiskeli noituutta Egyptissä, ja houkutteli juutalaiset palvomaan Häntä epäjumalana (Shabbath 104b; Sanhedrin 67a; Sotah 47a; Sanhedrin 43a; Sanhedrin 107b; Sanhedrin 106a-b).

Jeesus teki naurunalaiseksi kirjanoppineet ja fariseukset (Matteus 22-23; Markus 7; 12:38-40; Luukas 11; Johannes 8). Tämä oli vain yksi syy siihen miksi juutalaiset tappoivat Jeesuksen, ja se on eräs syy miksi Talmud sanoo, että Jeesus kituu kiehuvaa ulostetta täynnä olevassa padassa helvetissä. Erubin 21b sanoo:

Mitä tulee kirjanoppineiden lakeihin, jokainen joka muuttaa yhdenkään kirjaimen käskyistä ansaitsee kuolemantuomion. [***] Tämä opettaa, että hän joka pilkkaa viisaiden miesten sanoja tuomitaan kiehumaan ulosteiden sekaan. [***] Sillä henkilö joka ylenkatsoo rabbin sanoja ansaitsee kuoleman. [35]
Gittin 57a kertoo, että Jeesus kituu helvetissä kuumaa ulostetta ja siemennestettä sisältävässä padassa, mikä on seuraus siitä kyseenalaistaa juutalaisten auktoriteetin:
Hän sitten meni ja herätti Baalakin, loitsujen avulla. Hän kysyi Baalakilta: "Kuka on arvossa pidetty toisessa maailmassa?" Baalak vastasi: "Israel." -- "Mitä sitten," hän kysyi, "koskien liittymistä heihin?" -- "Baalak vastasi: "Älä koskaan, älä koko elinaikanasi, harrasta heidän menestystään ja onnea." (Deuteronomy 23:7) Hän sitten kysyi: "Mikä on sinun rangaistuksesi?" Baalak vastasi: "Kiehuminen kuumassa siemennesteessä." (Koska hän houkutteli Israelia menemään harhaan Mooabin tyttärien perässä.) Hän meni ja herätti taikuudella Israelin syntiset (Tarkoittaa Jeesusta.) Hän kysyi heiltä: "Kuka on arvossa pidetty toisessa maailmassa?" He vastasivat: "Israel." -- "Entä liittyminen heihin?" He vastasivat: "Harrasta heidän menestystään, älä harrasta heidän onnettomuuttaan. Kuka ikinä koskettaa heitä koskettaa Hänen silmäteräänsä." Hän sanoi: "Mikä on teidän rangaistuksenne?" He vastasivat: "Kiehuminen kuumassa ulosteessa, koska Mestari on sanonut: "Kuka ikinä pilkkaa viisaiden miesten sanoja joutuu kitumaan kiehuvassa ulosteessa.'" Huomioi ero Israelin syntisten ja muiden kansojen profeettojen välillä, jotka palvovat epäjumalia. [36]
Rosh Hashanah 17a sanoo, että kaikki kristityt palavat helvetissä ikuisesti:
Mutta mitä tulee pilkkaajiin, jotka hylkäsivät Tooran ja kielsivät kuolleiden ylösnousemuksen, sekä niihin jotka hylkäsivät yhteisöllisyyden tiet, ja niihin jotka "levittivät kauhuaan elävien maissa," ja jotka tekivät syntiä ja saivat ihmisjoukot tekemään syntiä, kuten Jerobeam, Nebatin poika ja hänen kumppaninsa -- nämä menevät alas Gehinnomiin, ja heitä rangaistaan siellä kaikkien sukupolvien edessä, kuten sanotaan: "Ja he menevät ja katselevat niiden miesten ruumiita jotka ovat kapinoineet minua vastaan." [37]
Shabbath 116a käskee juutalaisia polttamaan kaikki kristittyjen kirjat:
Tule ja kuule: tyhjät rivit ja pilkkaajien (Minim) kirjat ei tule säästää tulelta, vaan ne täytyy polttaa sillä paikalla, ne sekä jumalalliset nimet joita niissä on. Nyt se varmasti tarkoittaa tyhjiä rivejä Lain käärössä? Ei. Tyhjiä rivejä pilkkaajien (Minim) kirjoissa. Nähdäkseen että me emme pelasta pilkkaajien kirjoja itsessään, että me emme tarvitse heidän tyhjiä rivejään kommentoidaksemme niitä. Tämä on sen tarkoitus: pilkkaajien kirjat ovat kuin tyhjät rivit. [38]
Hebrealainen Raamattu puhuu juutalaisten kostosta pakanoille "Siionin tähden", profetoidulla messiaanisella aikakaudella kun juutalaiset orjuuttavat ja sitten tuhoavat pakanat, sen jälkeen kun juutalainen Messias tuomitsee ei-juutalaiset ja sulautuneet juutalaiset (Jesaja 11; Jeremia 3:17; 10:10-11, 23:5-8). Sakarja 8:23 lupaa juutalaisille, että juutalainen orjuuttaa kymmenen pakanaa:
"Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'"
Shabbath 32b lupaa, että yhdellä juutalaisella on 2 800 orjaa (huomioi, että Talmudin kirjoittivat 'kirjanoppineet ja fariseukset' jotka Jeesus tuomitsi Uudessa Testamentissa):
Resh Lakish sanoi: »Hän joka noudattaa Lakia saa etuoikeuden pitää kahtatuhatta kahdeksaa sataa orjaa, sillä on sanottu: "Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'"» [39]
Exodus 19:5-6 sanoo:
"'Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat israelilaisille."
Deuteronomy 7:6 sanoo:
"Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on."
Genesis 25:23; 27:38-41 lupaa pakanat juutalaisille orjiksi, sekä antaa juutalaisille yllykkeen tuhota pakanat, yksinkertaisesti siksi, että pakanat uskalsivat olla juutalaisille vihaisia siitä hyvästä että nämä pettivät heitä ja käyttivät heitä orjinaan.
"Ja Herra sanoi hänelle: 'Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa.' [***] Eesau sanoi isällensä: 'Tuo yksi ainoa siunausko sinulla vain onkin, isäni? Siunaa myöskin minut, isäni!' Ja Eesau korotti äänensä ja itki. Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle: 'Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi.' Ja Eesau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut; ja Eesau ajatteli itsekseen: 'Pian tulee aika, jolloin suremme isäämme; silloin minä tapan veljeni Jaakobin.'"
Juutalaisessa rasistisessa kielenkäytössä pakanoita kutsutaan nimellä "Eesau" tai "Edom", ja juutalaisia nimellä "Jaakob". Vanhan Testamentin Obadja kehottaa juutalaisia tuhoamaan viisaat pakanoiden joukossa ja sitten hävittämään pakanat paljolti samoin kuin kommunistit ja nuorturkkilaiset ovat tehneet. Huomioi mitä hebrealaisuuden ja rabbiinisuuden tutkija Johannes Buxtorf kirjoitti vuonna 1603, lainaten Machir Toledolaisen kirjaa Avkat Rokhel (Konstantinopoli 1516):
"Sitten kuolee Armillus koko armeijansa kera, ja ateistiset edomilaiset (kristityt) jotka hylkäsivät Jumalamme Huoneen ja saivat meidät satimeen vieraaseen maahan, joutuvat häviöön; sitten juutalaiset kostavat heille, kiten on kirjoitettu: "Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut." [40]
Obadja sanoo:
"Obadjan näky. Herra, Herra sanoo Edomista näin: Me olemme kuulleet sanoman Herralta, ja sanansaattaja on lähetetty kansakuntiin: 'Nouskaa, nouskaamme sotaan sitä vastaan!' Katso, vähäiseksi minä teen sinut kansojen seassa, ylen halveksittu olet sinä oleva. Sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallionrotkoissa, istut korkealla ja sanot sydämessäsi: 'Kuka voi syöstä minut maahan?' Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra. Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, kuinka voisit tulla niin hävitetyksi: eivätkö he varastaisi vain sen, mitä tarvitsevat? Jos viininkorjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta? Mutta kuinka onkaan Eesau läpikotaisin etsitty, hänen kätkönsä pengotut! Sinut on ajettu rajalle asti, kaikki liittolaisesi ovat sinut pettäneet. Ystäväsi ovat vieneet sinusta voiton, ovat panneet taritsemasi leivän paulaksi sinun eteesi. - Ei ole hänessä taitoa. Totisesti, sinä päivänä, sanoo Herra, minä lopetan viisaat Edomista ja taidon Eesaun vuorelta. Ja sinun sankarisi, Teeman, kauhistuvat, niin että viimeinenkin mies häviää Eesaun vuorelta murhatöitten tähden. Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä, ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Sinä päivänä, jona sinäkin olit läsnä, päivänä, jona vieraat veivät pois hänen rikkautensa, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan ja heittivät Jerusalemista arpaa, olit myöskin sinä niinkuin yksi heistä. Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten, myös sinä, hänen onnettomuuttansa hänen hätäpäivänänsä. Älä ojenna kättäsi hänen rikkauteensa hänen hätäpäivänänsä. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoonpäässeitänsä ahdistuksen päivänä. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Sillä niinkuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan ainiaan: he juovat ja särpivät ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan. Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä. Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut. Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin. Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit. Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran."
Sanhedrin 59a sanoo, että pakanat jotka opiskelevat Tooraa täytyy surmata. Soferim 15:10 sanoo, lainaten arvostettua rasistista juutalaista Simon ben Yohaita:
"Pakanoista parhaimmat ansaitsevat tulla tapetuksi."
Juutalainen Talmud opettaa myös juutalaisia peittämään tekemänsä murhat valheilla. Juutalaisia opetetaan lavastamaan asia siten, että he tekisivät ikäänkuin hyvän teon yhteisölleen, kun he todellisuudessa murhaavat tieten tahtoen viattomia ihmisiä. Abodah Zorah 26a - 26b opettaa juutalaisille että kun he murhaavat jonkun heittämällä hänet kuiluun, heidän pitäisi tasoittaa kaikki ylös johtavat askelmat, sekä tukkia kuilun suu kivellä, varmistaakseen uhrin menehtyminen. Jos joku näkee tämän juutalaisen poistavan tikapuut kuilusta tai vierittävän kiven kuilun päälle, Talmud opettaa tätä juutalaista sanomaan, että hän tarvitsee näitä tikkaita pelastaakseen lapsensa talon katolta, tai että hän tukkii kuilun suun jotta lampaat eivät putoaisi sinne, tai että hän viilaa askelmat sileiksi jotta lampaat eivät tuntisi houkutusta astua kuiluun. Abodah Zorah 26a - 26b sanoo, että juutalaiselle on luvallista tappaa kristitty.

Juutalaisilla on uskonnollinen mytologia joka innostaa heitä tappamaan muslimeja. Muslimit uskovat että he perivät Jumalan Liiton (Genesis 15:18) Aabrahamilta hänen ensimmäisen lapsensa, Ismaelin kautta jonka Haagar synnytti (Genesis 16; 17:18-27; 21:9-21). Juutalaiset uskovat, että juutalaisten Jumala sen sijaan luovutti Liiton Isakille (Genesis 17:19-21), joka myöhemmin syntyi Aabrahamille ja Saaralle. Se on juutalaisten kirous Ismaelin ylle, jonka perinnön juutalaiset varastivat Toorassa, jossa Ismael (joka yhdistettiin Islamiin) kirotaan typeränä ja väkivaltaisena, sekä Isakia ja Jaakobia vähempiarvoisena. Ismael on arabien raamatullinen isä, ja hänestä tuli muslimien symboli yleisesti, "ishmaeliitteina".

Hebrealainen Raamattu lyö leiman "ishmaeliittien" ylle. Genesis 16:12 sanoo:

"Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa."
Vielä pahempaa, rasistiset juutalaiset uskovat, että tämä rasistinen Talmud antaa heille erityisen luvan tappaa "ismaeliitteja". Näiden voimakkaasti pakanoita vastaan hyökkäävien kappaleiden lisäksi joita esiintyy kaikkialla hebrealaisessa Raamatussa, juutalaisessa Talmudissa, sekä kabbalistisessa juutalaisessa Zoharissa, tämä talmudilainen kirja Sukkah 52b ei ainoastaan dehumanisoi arabeja sekä modernien juutalaisten silmissä, muslimeja yleisesti; se tekee heistä juutalaisen Jumalan vihollisia.
Rabbi Hana ben Abba sanoi: "Se sanotiin koulussa. On neljä asiaa joita Pyhä, siunattu olkoon Hän, katui siitä että Hän oli luonut ne, ja ne ovat seuraavat: Maanpakolaisuus, kaldealaiset, ismaeliitit, ja paha taipumus. Maanpakolaisuus, sillä kirjoitettu on: 'Nyt, täten, mitä minä teen täällä, sanoi Herra, nähdessään että kansani on viety pois turhanpäiten.' Ismaeliitit, sillä on kirjoitettu: 'Varkaiden teltat menestyvät, ja he jotka yllyttävät Jumalaa ovat turvassa sillä Jumala toi heidät kädessään.' Paha taipumus, sillä on kirjoitettu: 'Ja minä kokoan hänet, joka on ajettu pois, sekä hänet jota olen koetellut.'" [43]
Tämä rasistinen juutalainen Zohar, Volume III, s. 282a, halventaa Jeesusta Kristusta kuten myös juutalainen Talmud. Sen myös halventaa Profeetta Muhammedia.
Shabbethajn (Saturnus) epäjumalaa palvovasta puoliskosta on peräisin Lilith, kaiken saastan vuoksi mihin on sekoitettu kaikenlaista saastaa ja matoja, mihin he ovat heittäneet kuolleet koirat ja kuolleet aasit, Eesaun ja Ismaelin lapset, ja siellä Jeesus ja Muhammed, jotka ovat kuolleita koiria, on haudattu heidän kanssaan. Hän (Lilith) on epäjumalanpalveluksen hauta, minne he hautaavat ympärileikkaamattomat, jotka ovat kuolleita koiria, jumalanpilkka sekä paha haju häväisty ja löyhkäävä, paha perhe. Hän (Lilith) on nivelside, joka pitää yllä 'sekoittuneita monia', joka tarkoittaa sekakansaa Israelin keskuudessa, ja joka pitää lihan ja luun kiinni toisissaan, tämä on, 'Eesaun ja Ismaelin lapset', kuollut luu ja saastainen liha, joka on revitty kedon eläimistä, josta sanotaan: "Heittäkää se koirille."
Kenraaliluutnantti Rafael Eytan, Israelin armeijan entinen päällikkö sanoi 12.4.1983:
"Kun me olemme asettuneet tähän maahan, kaikki arabit kipittävät ympäriinsä kuten juopuneet torakat pullossa." [45]
Eräässä artikkelissa otsikolla "An Israeli Mayor is Under Scrutiny", The New York Times raportoi 6.6.1989, sivulla 5:
"Rabbi Yitzhak Ginsburg oli tarjonnut raamatullisen oikeutuksen näkemykselle, että ei ei-juutalaisen veren vuodattaminen oli pienempi rikos kuin juutalaisen veren vuodattaminen. 'Kaikki oikeudenkäynnit jotka perustuvat oletukseen että juutalaiset ja goyimit ovat tasa-arvoisia ovat täydellinen oikeuden irvikuva,' hän sanoi."
Clyde Haberman lainasi rabbi Yaacov Perriniä artikkelissa "Arafat tyrmää Rabinin liikkeet tyhjinä", The New York Times 28.2.1994, s. 1:
"Miljoona arabia ei ole juutalaisen sormenkynnen arvoinen."
Artikkelissa "Begin and the Beasts", The New Statesman, 25.6.1982, Amnon Kapeliuk kirjoitti Menachem Beginistä, silloisesta Israelin pääministeristä:
"Libanonin sotaa ei voida selittää, edes sen kaikkein innokkaimpien kannattajien taholta Israelissa, eloonjäämisen sotana. Tästä syystä hallitus on mennyt poikkeuksellisen pitkälle dehumanisoidakseen palestiinalaiset. Begin kuvaili heitä puheessaan Knessetissä 'pedoiksi jotka kävelevät kahdella jalalla.' Palestiinalaisia on usein kuvattu 'torakoiksi', kun heidän pakolaisleireihinsä Libanonissa on viitattu termillä 'turistileirit'. Oikeuttaakseen siviilien pommittamisen, Begin tunteellisesti julisti: 'Jos Hitler istuisi talossa kahdenkymmenen muun ihmisen kanssa, olisiko oikein räjäyttää tämä talo?'"
Juutalaiset ovat lietsoneet muslimeja kristittyjä vastaan ja kristittyjä muslimeja vastaan, useiden vuosisatojen ajan, toivoen että nämä tappaisivat toisensa ja sallisivat juutalaisten asuttaa Palestiina. Juutalaiset rakastavat uhriensa parjaamista lehdistössä -- voidaan huomata että juutalaiset solvasivat katolisia niin ilkeästi tämän kulturkampfin johdosta, että jopa protestantit loukkaantuivat näistä julkeista juutalaisten hyökkäyksistä.

Juutalaiset rohkaisevat hallituksia turvautumaan väkivaltaan tai sotiin. Juutalaiset lietsovat tai tarkoituksellisesti aikaansaavat väkivaltaisuuksia ja sotia, ja sitten syyttävät näitä hallituksia siitä että tekevät näin, juutalaisten käskystä. Meillä on tuore esimerkki tämän päivän lehdissä, joissa juutalaiset syyttävät USA:n hallitusta provosoimattomista hyökkäyksistä joita 'juutalaisvaltio' Israel on tehnyt puolustuskyvytöntä Libanonia vastaan.


Takaisin