The Jewish Genocide of Armenian Christians

JUUTALAISTEN TOIMEENPANEMA ARMENIALAISTEN KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Christopher Jon Bjerknes

Suomentanut: Pasi Toivonen


LUKU 1: Vuoden 1915 kansanmurhaa edeltävä aika

1.3a -- Armenialaisten holokausti ja Harmagedonin taistelu: tilaisuus


Salonikan krypto-juutalaiset eli dönmehit, jotka suorittivat "nuorturkkilaisten" vallankumouksen sulttaani Abdul Hamid II:a vastaan, olivat lähtöisin 1700-luvun juutalaisesta kultista jota johti väärä juutalainen Messias Baruchyah Russo, jonka kehossa kultin jäsenet uskoivat asuvan 1600-luvun juutalaisen Messiaan Shabbatai Zevin. Tämä sielu on väitteen mukaan Jumalan sielu. Hasadi-juutalaiset ovat myös näiden juutalaisten kulttien jälkeläisiä, jotka uskovat että Shabbatai Zevi, ei Jeesus Kristus, oli juutalaisten Messias, ja että hänen henkensä siirtyy yhdestä juutalaisesta kuninkaasta seuraavaan sielunvaelluksen kautta. Juutalaiset ovat pitkään uskoneet sielun siirtymiseen sekä Kuningas Daavidin siemenen ikuiseen hallintoon sielunvaelluksen kautta. [49] Nämä Shabbatai-Frankistiset juutalaiset ovat pahantahtoisten juutalaisten erityisen turmiollinen (tai: vaarallinen) kultti, jotka uskoavt että heidän kuninkaansa on Jumala maan päällä, ja että heidän kuninkaallaan on velvollisuus "palauttaa juutalaisille Israelin raamatulliset maat" sekä hävittää pakanat. He uskovat että paha on hyvä, ja että maailmasta täytyy tarkoituksella tehdä täydellisen paha, sekä tuhota se, jotta juutalaiset saisivat "lunastuksen". [50] He ovat usein seksuaalisesti rappautuneita, harrastavat orgioita, sekä insestiä, ja ovat toimeenpanevana voimana suurissa vallankumouksellisissa liikkeissä joita on ollut heidän perustamisestaan lähtien.

Tämä uskomus jatkuu tänäkin päivänä; ja, koska he ovat olleet menestyksekkäitä pyrkimyksessään luoda maailmanhallitus, alistaa pakanoiden hallitukset, pakanoiden uskonto, sekä pakanoiden kulttuuri, heidän kyseenalaistamaton uskonsa juutalaiseen kuninkaaseensa on vahvempi kuin koskaan ennen. Nämä juutalaiset uskovat että heidän juutalainen Jumalansa on inkarnoitunut heidän juutalaisiin kuninkaisiinsa; muiden mukana Shabbatai Zevi, Baruchyah Russo ja Jacob Frank. Heidän juutalainen Jumalansa on sen jälkeen siirtynyt Rothschildin dynastian johtajiin. Jacob Frank uskoi että hän oli Raamatun Jaakobin, Aabrahamin lapsenlapsen ja Iisakin lapsen inkarnaatio.

Nämä väärät juutalaiset messiaat ajattelivat että heidän otteensa maailmasta ei olisi täydellinen ennenkuin he olisivat tuoneet pahuuden maan joka kulmaan sekä tuhonneet ihmiskunnan, auttaakseen juutalaista Jumalaa tuomaan messiaanisen aikakauden (Sanhedrin 97a; Job 12; Jesaja 45:7; 59:15-16). Nämä nykyisen maailman juutalaiset kuninkaat ovat johtaneet miljoonia petollisia juutalaisia seuraajiaan, jotka tarkoituksellisesti soluttautuvat pakanoiden yhteiskuntaan tuhotakseen sen. He usein teeskentelevät olevansa kristittyjä tai muslimeja, ja uskottelevat olevansa yhteisön kaikkein hartaimpia jäseniä, mutta he salaa ripustautuvat virulenttiin verenhimoisen juutalaisuuden sukuun ja avioituvat keskenään.

Hillel Halkinin artikkelin mukaan, "Kun Atatürk siteerasi Shema Yisraelia: 'Se on minun salainen rukoukseni' hän tunnusti", joka ilmestyi Forward -lehdessä New Yorkissa 28.1.1994, Mustafa Kemal Atatürk lausui, että hän ei ollut ainostaan juutalainen, vaan tämän väärän juutalaisen messiaan, Shabbatai Zevin jälkeläinen. Mustafa Kemal sanoi:

"Olen Shabbatai Zevin jälkeläinen -- en itse asiassa enää juutalainen, vaan tämän teidän profeettanne kiihkeä ihailija. Mielipiteeni on, että jokainen juutalainen tässä maassa tekisi oikein liittyessään hänen leiriinsä."
Gershom Scholem kirjoitti kirjassaan Kabablah, että Djavid Bey oli tämän väärän juutalaisen messiaan, Baruchyah Russon jälkeläinen:
"Heidän liturgiansa on kirjoitettu hyvin pienellä formaatilla jotta ne voitaisiin helposti kätkeä. Kaikki nämä säkeet kätkivät niiden sisäiset tavoitteet juutalaisilta ja turkkilaisilta niin menestyksekkäästi että pitkän aikaa tieto niistä perustui ainoastaan huhuihin sekä ulkopuolisten antamiin raportteihin. Dönmehien käsikirjoitukset, paljastaen yksityiskohtia näistä shabbatailaisista ajatuksista, tuotiin päivänvaloon sekä tutkittaviksi vasta sen jälkeen kun useat dönmehien perheet päättivät sulautua täydellisesti turkkilaiseen yhteiskuntaan, ja luovuttivat asiakirjansa ystävilleen Salonikan ja Izmirin juutalaisten joukossa. Niin kauan kuin dönmehit olivat keskittyneet Salonikaan, heidän lahkonsa institutionaaliset kehykset säilyivät koskemattomina, vaikkakin monet dönmehien jäsenet olivat aktiivisia nuorturkkilaisten liikkeessä joka oli lähtöisin tästä kaupungista. Ensimmäinen hallitus joka tuli valtaan nuorturkkilaisten vallankumouksen jälkeen vuonna 1909, nimitti kolme dönmeh-ministeriä, mukaanlukien valtiovarainministeri Djavid Bey, joka oli Baruchyah Russon perheen jälkeläinen ja palveli lahkonsa yhtenä johtajana. Eräs arvio, jonka monet Salonikan juutalaiset yleisesti tekivät (jonka Turkin hallitus kuitenkin kiisti), oli että Kemal Atatürk oli dönmeh-alkuperää. Tätä näkemystä monet Atatürkin uskonnolliset vastustajat Anatoliassa pitivät innokkaasti esillä." [51]
Scholem on kirjoittanut paljon tästä juutalaisten sodasta ihmiskuntaa vastaan. [52]

Turkin valtakunnan tuhoaminen sekä armenialaisten kristittyjen joukkomurha oli yksi askel pitkässä ja myrskyisässä juutalaisten marssissa kohti ihmiskunnan kuolemaa. Venäjän imperiumin tuhoaminen oli toinen, jota seurasi toistuvat hävitykset Euroopassa, erityisesti Saksassa, maailmansodissa jotka tämä juutalainen kultti loi yrityksessään keinotekoisesti toteuttaa messiaaniset profetiat sekä pakottaa Euroopan juutalaiset muuttamaan Palestiinaan vastoin tahtoaan.

Juutalaisilla oli useita syitä teurastaa armenialaiset kristityt. Näitä olivat:

 1. Juutalaiset pitivät armenialaisia Hebrealaisen raamatun amalekialaisina, ja juutalaisessa mytologiassa, Juutalainen Jumala käskee juutalaisia tuhoamaan amalekialaiset viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen.

 2. Hebrealainen Raamattu, juutalainen Talmud ja juutalaiset kabbalistiset kirjoitukset kehottavat juutalaisia murhaamaan kristityt ja ottamaan käyttöön "Noahide Lait" lopun ajalla, joiden nojalla Kristinusko tullaan kieltämään kuolemanrangaistuksen uhalla, koska juutalaiset pitävät Jeesusta epäjumalana ja "Noahide Lait" kieltävät epäjumalien palvomisen.

 3. Juutalaiset halusivat halventaa Turkin valtakuntaa ja tuhota sen, samoin kuin Islamin luodakseen turvallisen ympäristön juutalaisen siirtokunnan luomiseksi Palestiinaan. Armenialaiset palvelivat tehokkaina johtajina Ottomaanien valtakunnassa, ja tämä armenialaisten joukkomurha poisti valtakunnasta sen johtavat kansalaiset ja varmisti alasajon.

 4. Juutalaiset hakusivat poistaa muinaisen vihollisen tältä alueelta -- vihollisen joka vastustaisi Jerusalemin juutalaisen kuninkaan nimittämistä, eli antikristuksen voitelua.

 5. Juutalaiset halusivat eliminoida taitavan kilpailijan liike-elämässä sekä politiikassa.

 6. Juutalaiset halusivat lietsoa sotaa kristittyjen ja muslimien välille, joka alkaisi Balkanilla ja kasvaisi maailmansodaksi joka tuhoaisi monia valtakuntia ja monarkioita, ja joka saisi keinotekoisesti muslimit ja kristityt, slaavit ja teutonit, käymään toistensa kimppuun, sekä antaisi juutalaisille Jerusalemin. Monet olivat tietoisia tästä faktasta siihen aikaan, esimerkiksi: B. Granville Baker, The Passing of the Turkish Empire in Europe, London 1913; Eduard Wengler, Rom und Jerusalem: die letzte Nationalitätsfrage, Leipzig 1862 -- kirja jossa poliittinen sionisti Moses Hess ennustaa "rotusotaa" sekä "viimeistä katastrofia".

  Saksan korruptoituneen johdon jäsenet pyrkivät tottelemaan juutalaisten pankkiirien suunnitelmaa luoda sota pan-germaanien ja pan-slavien välille jotta he voisivat hyötyä siitä taloudellisesti. Karl Lamprecht julkaisi artikkelin Berliner Tageblatt -lehdessä 23.8.1914 väittäen että Ensimmäinen maailmansota oli rodullinen sota. [53] Juutalaiset johtajat murhasivat kristittyjä Turkin valtakunnassa sytyttääkseen sodan Balkanilla, ja näiden Balkanin sotien oli tarkoitus sytyttää Ensimmäinen maailmansota, "Harmagedonin taistelu", jota juutalaiset olivat suunnitelleet satoja, ellei peräti tuhansia vuosia.
Juutalaiset ja krypto-juutalaiset olivat lietsoneet propagandaa englantilaisten, venäläisten ja turkkilaisten keskuudessa saadakseen heidät vihaamaan toisiaan sekä luodakseen maailmansodan "itäisen kysymyksen" ympärille. Juutalaiset antoivat lupauksia eri valtioille eri aikoina, että ratkaisu "itäiseen kysymykseen" olisi juutalaisen valtion luominen Palestiinaan, joka niin sanotusti toisi tuhannen vuoden rauhan sekä Messiaan. He suostuttelivat Napoleonia tällä myytillä, mutta eivät onnistuneet saavuttamaan päämääräänsä. Juutalaisen Englannin pääministerin, Benjamin Disraelin kautta, joka oli Rothschildien agentti, he toivat Englannin Egyptiin, mutta eivät saavuttaneet päämääräänsä. Ensimmäisessä maailmansodassa, he uudestaan houkuttelivat Englantilaiset tälle alueelle, mutta heidän suunnitelmansa epäonnistui, sillä suurin osa maailman juutalaisista vastusti ajatusta "juutalaisvaltion" perustamisesta. Nämä antisionistiset juutalaiset eivät halunneet pakata tavaroitaan ja muuttaa aavikolle, ja juutalainen Talmud (Kethuboth 111a) kieltää juutalaisia yrittämästä toteuttaa keinotekoisesti profetioita jotka oli tarkoitettu Messiaan toteutettavaksi.

1500-luvulta eteenpäin Englannissa ja USA:ssa julkaistiin useita kirjoja joissa kabbalistiset juutalaiset pyrkivät luomaan seuraavanlaista mielialaa:

 1. Paavin kukistaminen, jota kutsutaan "antikristukseksi", yhdessä Katolisen Kirkon tuhoamisen kanssa. Juutalaiset olivat aina yhdistäneet katolisuuden Roomaan. Rooman Edomiin, Temppelin tuhoamiseen sekä juutalaisten viimeiseen Diasporaan. Juutalaiset ovat aina vihanneet roomalaisia ja sitä myöten roomalaiskatolisia. Roomalaiskatolisuus myös symbolisoi suurinta kristillistä voimaa maailmassa, ja juutalaiset ovat aina vihanneet kristittyjä. Tämän lisäksi, juutalaisille oli tärkeää tehdä Paavista "antikristus" jotta kiinnitettäisiin ihmisten huomio pois heistä itsestään, sillä Kristinuskon profetioiden mukaan juutalaisten muutto Palestiinaan edeltää Siionin juutalaista antikristusta. Juutalaiset loivat Reformaation hajottaakseen ja valloittaakseen Katolisen Kirkon. Juutalaiset ovat soluttautuneet Katoliseen Kirkkoon krypto-juutalaisten kautta, mukaanlukien Jacob Frank, vuosisatojan ajan, tuhotakseen sen sisältä päin sekä tehdäkseen siitä juutalaisen, kuten he ovat myös tehneet perustamalla protestanttisia kirkkoja.

 2. Turkin valtakunnan ja muhamettilaisuuden tuhoaminen, sekä sulttaanin syökseminen vallasta, jota myös kutsuttiin "antikristukseksi" tässä vihan täyttämässä kirjallisuudessa. On tärkeää juutalaisille, joita on aina ollut suhteellisen vähän, saada kristityt muslimeja vastaan, jotta nämä kaksi valtatekijää tuhoaisivat toisensa ja jättäisivät juutalaiset Jerusalemiin koko maapallon hallitsijoiksi. Juutalaiset ovat alistaneet monet kristilliset kirkot Amerikassa, ja johtavat juutalaiset ovat lahjoneet sekä kiristäneet monia kristillisiä johtajia sekä vaatineet, että he opettaisivat USA:n kristityt pelkäämään ja vihaamaan muslimeja, sekä käymään sotaa Islamia vastaan. Israelissa ja muualla asuvat sionistit syytävät rahaa näille väärille kirkoille sekä tuhlaavat median huomiota niihin. Trotskilaiset juutalaiset, kutsuen heitä 'uuskonservatiiveiksi', ovat riistäneet hyväuskoisia kristittyjä sekä käyttäneet heitä alistamaan USA:n poliittisen prosessin sekä amerikkalaiset arvot.

 3. Venäjän valtakunnan sekä tsaarin tuhoaminen, jota myös kutsuttiin "antikristukseksi". Juutalaiset ovat aina vihanneet Venäjää, joka tuhosi Kasaarien valtakunnan, josta nykyiset askenasi-juutalaiset ovat lähtöisin, ja joka hallitsee maita joissa suurin osa askenasi-juutalaisista eli. Juutalaiset halusivat varastaa Venäjän rikkaudet. Juutalaiset halusivat vapauttaa Venäjän juutalaiset jotta nämä voisivat muuttaa Palestiinaan. Venäjä oli aikoinaan Euroopan vaurain maa, ja juutalaiset uskovat että on heidän oikeutensa hallita maailmaa ja anastaa sen vauraudet, ja heidän täytyy eliminoida venäläiset kilpailijansa pakanoita hallitsevan universaalin juutalaisen kuninkaan tieltä. Juutalaiset ovat vuosisatojen ajan yrittäneet saada läntiset kristityt itäisiä kristittyjä vastaan heikentääkseen heitä molempia sekä jättääkseen molemmat kypsiksi juutalaista maailman vallankumousta sekä Noahide Lakeja varten. Tähän päivään asti, krypto-juutalaiset toimivat Israelin hallituksessa lietsoakseen vihaa Venäjää kohtaan Amerikassa, sekä valmentavat amerikkalaisia evankelisia väärällä uskomuksella että Venäjä on tämä 'Gog and Magog'. Nämä pahantahtoiset juutalaiset opettavat amerikkalaisille kristityille että USA:n täytyy käydä ydinsota Venäjää vastaan, jotta Jeesus voisi palata, vaikka nämä samat juutalaiset todella vihaavat Jeesusta ja kristittyjä, erityisesti Venäjän kristittyjä. Krypto-juutalaiset loivat jesuiitta-liikkeen Katolisen Kirkon sisälle. Nämä krypto-juutalaisset jesuiitat loivat myytin 'tempauksesta', jota krypto-juutalaiset ovat opettaneet kristityille siitä lähtien, tuudittaakseen kristityt väärään uskomukseen että he aivät tule kärsimään seurauksista koituu heidän jumalattomasta hyökkäyksestään ihmiskuntaa vastaan. Aivan kuten sionistiset juutalaiset ovat alistaneet kristilliset kirkot USA:ssa vihaamaan muslimeja sekä käymään aggressiivisia sotia muslimi-valtakuntia vastaan, he käyttävät valtaansa näissä kirkoissa lietsoakseen ydinsotaa Venäjää vastaan.

 4. Ranskan ja Saksan valtakuntien tuhoaminen. Tämä toi mukanaan maailmansodat, ja ne tekivät tietä Euroopan bolshevisaatiolle, ja ne vapauttivat Kolmannen maailman kommunistien haltuunotolle. Se antoi juutalaisille tilaisuuden syyttää kristittyjä juutalaisten rikoksista ihmiskuntaa vastaan.

 5. Äänekäs huuto maailmansodan ja "Harmagedonin taistelun" puolesta. Juutalaiset ovat aina uskoneet, että heidän täytyy lietsoa tuhoisa maailmansota, joka heikentää ihmiskuntaa siihen pisteeseen, jossa pieni juutalais-vähemmistö voisi hallita maailmaa vaurautensa ja yhteenkuuluvuutensa turvin. Juutalaiset johtajat ovat jo pitkään pyrkineet lietsomaan kansakuntia toisiaan vastaan, jotta kansakunnista tulisi niin väsyneitä sotaan, että ne lankeaisivat tähän juutalaiseen ansaan jossa ne luovuttaisivat itsenäisyytensä väärälle toivolle että juutalainen maailmanhallitus lopettaisi sodat, koska ei olisi enää kansakuntia taistelemassa toisiaan vastaan. Tästä valheesta tuli juutalaisen kommunistisen propagandan keskeinen teema. Se oli yksi monista kompastuskivistä joita juutalaiset ovat asettaneet ihmiskunnan polulle sen taivaltaessa kohti universaalia juutalaista maailmanhallintoa.

 6. Ja, erittäin paljonpuhuvasti, tämä krypto-juutalainen kabbalistinen kirjallisuus vaatii "juutalaisten paluuta Palestiinaan", juutalaisen Temppelin jälleenrakentamista, sekä Jerusalemin luomista uuden maailmanhallituksen pääkaupungiksi -- tavoitteet joista monet saavutettiin Krimin sodan, Berliinin sopimuksen, nuorturkkilaisten vallankumouksen, Balkanin sotien, Venäjän vallankumouksen sekä Ensimmäisen maailmansodan kautta.
Oli monia juutalaisia ja pseudo-kristittyjä jotka kannattivat näitä sionistisia päämääriä ja johtivat kristittyjä harhaan antikristillisillä myyteillä: Satoja tällaisia teoksia joissa syötettiin propagandaa juutalaisten asian puolesta ilmestyi Britanniassa, USA:ssa ja muualla, joissa lietsottiin sotaa, "juutalaisten paluumuuttoa Palestiinaan", sekä taivaan ja maan tuhoamista jotta tehtäisiin tilaa "juutalaiselle utopialle". Näihin sisältyy seuraavia teoksia:


Takaisin