The Jewish Genocide of Armenian Christians

JUUTALAISTEN TOIMEENPANEMA ARMENIALAISTEN KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Christopher Jon Bjerknes

Suomentanut: Pasi Toivonen


LUKU 1: Vuoden 1915 kansanmurhaa edeltävä aika

1.3e -- Armenialaisten holokausti ja Harmagedonin taistelu: tilaisuus


Ennenkuin poliittinen sionismi ja Theodor Hertz tulivat kuvaan mukaan lievittämään kristittyjen pelkoa että antikristus oli nousemassa valtaan, monet "kristityt" kirjailijat (epäilemättä monet heistä olivat krypto-juutalaisia tai juutalaisten agentteja) sekä liikkeet pyrkivät luomaan juutalaisen valtion Palestiinaan, niinsanotusti toteuttaakseen Raamatun profetian ja jouduttaakseen Kristuksen toista tulemista. Napoleon pyrki tuhoamaan Turkin valtakunnan, ottamaan Palestiinan ja antamaan sen juutalaisille, uskoen olevansa Messias. Napoleon hyökkäsi Puolaan ja Venäjälle, vapauttaakseen juutalaiset -- ranskalaisten sotilaiden ja Venäjän kustannuksella, sekä uhraten lukemattomia ihmisiä Venäjän ja Ranskan välillä. Kaikki tämä tapahtui juutalaisten rahoittajien yllytyksestä.

1800-luvulla oli monia "kristillisiä sionisteja" joista monet toivoivat tuovansa apokalypsin (joiden lojaalisuus oli ostettu Rothschildien rahoilla). Näihin kuuluivat Kuningatar Victoria, Louis Way, the Christadelphians, William Blackstone, Charles Henry Churchill, Lord Anthony, Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury, Lord Manchester, Lord Lindsay, Lord Palmerston, F. Laurence Oliphant, Holman Hunt, Sir Charles Warren, George Eliot, Hall Caine, George Gawler, Orson Hyde, John Nelson Darby, Jean Henri Dunant, ja William Henry Hechler -- jotka kannustivat ja rohkaisivat Theodor Herzliä kun hän tunsi olevansa lyöty, ja joka otti yhteyttä Frederickiin, Badeninb suurherttuaan, Keisari Wilhelm II:een, Turkin sulttaaniin sekä Arthur Balfouriin sionistien asian puolesta. [81] David Lloyd Georgen kieroutuneet näkemykset Kristinuskosta saivat hänet suosiolliseksi sionismille.

Silloin kuten nytkin, Englanti ja Amerikka olivat sionismin uskollisimpia kannattajia. Englantilaiset protestantit -- juutalaistuneet "kristityt" -- olivat kannattaneet "juutalaisten restauraatiota" vuosisatojen ajan. Monet englantilaiset uskoivat että muinaiset britit olivat juutalaisten jälkeläisiä ja että kuninkaallinen perhe oli Kuningas Daavidin suoria jälkeläisiä -- jonka ennustetaan synnyttävän Messiaan.

Englanti oli langennut kabbalististen juutalaisten sionistien ansaan aiemmin kuin Amerikka. David Hartley sai vaikutteita Isaac Newtonin oppilaasta ja puolustajasta, tästä kvasi-anglikaanisesta arianistisesta filosofista (kabbalistinen juutalainen) Samuel Clarkesta. Clarken arianismi oli itse asiassa juutalaista -- hän, Newton, ja myöhemmin Hartley kieltäytyivät allekirjoittamasta Englannin Kirkon 39 artiklaa, jotka vaadittiin kolminaisuusopin hyväksymiseksi. Clarke, eräs pitkästä ketjusta Kristinuskon kabbalistisista juutalaistajista, kokosi yhteen sarjan Raamatun jakeita koskien "juutalaisten ennalleen asettamista". [82] Hartley ilmeisesti kopioi suurimman osan kirjoituksiaan Samuel Clarken kirjasta A Demonstration of the Being and Attributes of God And Other Writings, ilman lähdeviitteitä, mukaan lukien Clarken aika-avaruusteorian vuuodelta 1705, joka edelsi suhteellisuusteoriaa 200 vuodella, ja jolla on juurensa Giardano Brunon, Henry Moren, John Locken ja Isaac Newtonin kabbalistisissa aika-avaruus teorioissa, sekä kirjassa Kabbala Denudata, joka innoitti kaikkia pseudo-kristittyjä tuhoamaan kristillinen yhteiskunta. [83] [84] [85] [86] [87]

Nämä kuuluisat miehet olivat kabbalisteja, jotka kielsivät Jeesuksen jumaluuden, ja jotka olivat saaneet paljon vaikutteita rikkailta ja kuuluisilta juutalaisilta mystikoilta ja pankkiireilta, ja jotka myös kirjoittivat "juutalaisten paluusta" sekä juutalaisten kääntymisestä Kristinuskoon, jonka he väittivät tuovan Milleniumin sekä tuhoavan vanhan maailman ja tuovan uuden aikakauden pakanoiden hengen kustannuksella, sekä juutalaisten, "Jumalan valitun kansan" hyväksi. [88] Taas kerran, on tärkeää painottaa että meillä on kahden maailmansodan perintö, ja kolmas on tulossa.

Ironisesti, Uusi Testamentti varoittaa meitä tällaisista juutalaistajista joita Paavali kutsui 'koiriksi' ja 'pahantekijöiksi':

Juutalaiset ovat sen jälkeen tehneet kristityistä miekkansa, jonka avulla tuhota ihmiskunta.

Isaac Newton, kuten Clarke hänen jälkeensä, ei uskonut kolminaisuusoppiin; hän halusi nähdä pakanoiden kansakunnat roskakorissa, ja toivoi että juutalaiset hallitsisivat maailmaa Jerusalemista käsin. Stephen Snobelen kirjoitti Newtonista:

"Newton oli kiinnostunut juutalaisesta kirjallisuudesta. Hänen kirjastonsa oli tästä todisteena. Newton omisti viisi maimonidesläisten teosta, ja hän antoi niihin lukuisia viitteitä käsikirjoituksissaan. Hän myös omisti Christian Knorr von Rosenrothin teoksen Kabbala Denudata (1677-1684), jota oli luettu ahkerasti, mukaanlukien 100-luvulla eläneen juutalaisen filosofin, Philon, teos. Hänen kirjoituksensa paljastavat että hän käytti Talmudia. Paljon huomiota on kiinnitetty Newtonin tutkimuksiin juutalaisesta Temppelistä ja sen rituaaleista. Hänen kiinnostustaan näihin asioihin motivoi suurelta osin halu ymmärtää sekä juutalaisen rituaalin kompleksisuus että Temppelin pohjapiirros profetian tulkitsemisen kannalta. Newton omisti lukuisia teoksia myös näistä aiheista. Lisätodisteena hänen tutkimuksistaan koskien Temppeliä on Octavo Bible, sivut jotka ovat täynnä yksityiskohtia Ezekielin profetian Temppelistä. Tämä tutkimus myös kantoi hedelmää. Useat tutkijat ovat viitanneet siihen että Newton omaksui aineksia juutalaisesta teologiasta. John Maynard Keynes luonnehti Newtonia 'maimonidesläisen juutalaisen monoteistisen koulukunnan kannattajaksi'."
Kabbalistiset juutalaiset, dualistiset juutalaiset jotka asettavat pahan hyvän yläpuolelle, ovat pitkään opettaneet kristityille vääriä uskomuksia saadakseen kristityt tekemään itsemurhan juutalaisten tähden. Isaac Newton ja hänen opetuslapsensa Samuel Clarke, ja Clarken opetuslapsi David Hartley olivat niiden monien kabbalististen juutalaisten joukossa jotka kielsivät kolminaisuuden, samalla kun lietsoivat vääriä uskomuksia kristittyjen keskuudessa pyrkimyksenään saada kristityt teurastamaan toisiaan sekä muslimeja.

Tuhansien vuosien ajan, juutalaiset ovat pyytäneet ei-juutalaisia tekemään itsemurhan sillä varjolla että edistetään "liberaaleja" periaatteita (under the guise of promoting "liberal", through suicidal, principles). Eräs heidän suosituista metodeistaan on saada yhteiskunta raunioiksi vallankumouksen kautta, ja sitten tarjota diktatuuria ratkaisuksi kaaokseen jonka he ovat tarkoituksella aiheuttaneet. Amerikka on astunut tähän juutalaisen "maailman valankumouksen" vaiheeseen jonka on tarkoitus tuhota ihmiskunta. Trotskilaiset juutalaiset ovat vieneet meidät "ikuiseen sotaan" ja "ikuiseen hallitusten vaihdokseen", Parvusin ja Trotskin "pysyvään vallankumoukseen", käytännön juutalaisuuteen (Judaism in action).

Nämä juutalaiset jotka väärensivät hebrealaisen raamatun, ne jotka kopioivat uskontonsa, historiansa ja runoutensa egyptiläisistä, kreikkalaisista ja mesopotamialaisiata lähteistä, ne jotka väärensivät profetiansa sen jälkeen kun tapahtumat olivat jo toteutuneet, ne jotka loivat myrkyllisen rasistisen uskomusjärjestelmän säilyttääkseen heimonsa; nämä juutalaiset havaitsivat että idealistiset filosofiat ja lupaus utopiasta olivat tehokkaita aseita joilla tuhota pakanat (Goy peoples).

He usein soluttautuvat ulkomaisiin hallituksiin kumouksellisilla agenteilla. Tämä myyttinen juutalainen Esterin Kirja opettaa juutalaisia avioitumaan toisten "rotujen" johtajien kanssa ja sitten käyttämään tätä valtaa tuhotakseen juutalaisten "viholliset".

Juutalaisten marionetti, Keisari Nero ja hänen juutalainen vaimonsa Poppæa polttivat Rooman ja sitten syyttivät kristittyjä tästä juutalaisten tuhotyöstä. Juutalaisten marionetti Oliver Cromwell vei Englannin sisällissotaan ja tekemällä näin hän turvasi Englannin juutalaisille pankkiireille, samalla kun hän syytti katolisia rikoksista joita kabbalistiset juutalaiset olivat tehneet Englannille. Frankistiset juutalaiset veivät Ranskan kaaokseen ja sotaan sionistisen marionettinsa, Robespierren ja Napoleonin johdolla. Nämä juutalaiset varmistivat, että ranskalaisista parhaimmat kuolisivat, että ranskalainen genomi menettäisi vahvimmat kytköksensä kun Ranskan nuoret kaatuisivat taistelukentällä kaukana vaimoistaan jotka olivat hedelmällisimmässä iässä.

He tekivät tämän, he tuhosivat Ranskan ja veivät sen ikuiseen, tuhoisaan sotaan, 'vapauden, veljeyden & tasa-arvon' tunnuksen alla. He tekivät myös hellittämättömiä hyökkäyksiä ranskalaista katolisuutta vastaan, suosien juutalaistettua protestanttisuutta. Krypto-juutalaisten saarnaama 'vapauden, veljeyden & tasa-arvo' teurasti armenialaiset, vieden Turkin valtakunnan ja Saksan konfliktiin Ison Britannian ja Venäjän kanssa, tietäen että kristityt raivostuisivat siitä että muslimit olivat niinsanotusti teurastaneet kristittyjä. Krypto-juutalaiset vallankumoukselliset sitten tarkoituksellisesti tuhosivat Turkin valtakunnan, syyttäen muslimeja julmuuksista joita juutalaiset olivat peitellysti tehneet. Näin juutalaiset opettivat turkkilaisille, että Islam oli pölyinen (antiquated) ja epätieteellinen uskonto, joka täytyy korvata hallituksen palvonnalla, ja että tämä hallituksen palvonta sekä tiede johtaisivat positivistiseen utopiaan.

Pian tämän jälkeen, krypto-juutalaiset vallankumoukselliset tarkoituksellisesti tuhosivat Venäjän ja teurastivat miljoonia slaavilaisia kristittyjä. He pääsivät tavoitteeseensa saamalla venäläiset vihaamaan sekä kukistamaan oman hallituksensa -- he syyttivät tsaaria taloudellisista kriiseistä ja sodista joita juutalaiset olivat aiheuttaneet. Nämä juutalaiset opettivat venäläisille että Kristinusko oli heidän vihollisensa, ja että valtiolla oli oikeus leikkiä Jumalaa.

Juutalaiset bolshevikit pyrkivät tuhoamaan maailman vallankumouksen kautta, ja he saarnasivat että kommunistinen vallankumous oli tämä Messias joka toisi juutalaisen messiaanisen aikakauden. Saksassa, krypto-juutalaiset bolshevikit, kutsuen itseään 'kansallissosialisteiksi' tai 'natseiksi' pyysivät kiinnittämään huomiota siihen tosiasiaan, että juutalaiset olivat pettäneet Saksan Ensimmäisessä maailmansodassa. Saamalla saksalaiset vihaamaan kaikkia juutalaisia, juutalaiset kykenivät asettamaan sionistiset nukkensa, natsit, Saksan hallitukseen ja viemään Saksan sotaan ja lopulta tuhoten sen. He opettivat saksalaisille että tämä sionistinen pelinappula, Adolf Hitler, oli Messias, ja että Saksa oli siirtymässä Milleniumiin -- messiaaniseen aikakauteen -- tuhatvuotiseen valtakuntaan (the thousand year Reich). Nämä krypto-juutalaiset opettivat saksalaisille että tuhoisat sodat ilman loppua olivat keinoja toteuttaa 'lopun aikojen profetia'.

Nämä niin kutsutut "uuskonservatiivit", ryhmä trotskilaisia -- bolshevikkeja -- juutalaisia ovat ottaneet haltuunsa kristillisen evankelisen liikkeen sekä Republikaanisen puolueen Amerikassa. Tämä sionistien nukke, George Bush, on vienyt Amerikan loputtomaan sotaan sekä kurssille kohti taloudellista tuhoa. Hän nousi valtaan kristillisten sionistien tuella, jotka uskoivat ja toivoivat että Bush veisi meidät messiaaniseen aikakauteen ydinsodan kautta.

Varo vaihtoehtoisten sionistien marionettien kontrolloitua oppositiota Demokraattisen puolueen huipulla, jotka tarjoavat "ratkaisua" tyrannialle ja kriiseille joihin uuskonservatiiviset sionistit ovat tarkoituksella vieneet Amerikan. Heidän suunnitelmanaan on voimistaa tyranniaa ja edelleen hävittää USA:n teollisuus sekä kansallista omaisuutta.

Todellinen ratkaisu ongelmiin joita sionistiset juutalaiset tarkoituksella luovat tässä maassa on uskollisille amerikkalaisille olla aktiivisemmin mukana poliittisessa prosessissa, jotta me voisimme varmistua siitä että USA:n hallitus palvelee amerikkalaisten -- ei sionistien -- intressejä. Älä kuuntele tappion lietsojia jotka käskevät sinua vihaamaan USA:n hallitusta ja tuhoamaan sen olemaan ottamatta siihen osaa. Nämä 'vallankumoukselliset' jotka haluavat sinun vihaavan ja tuhoavan oman yhteiskuntasi, toimivat sionistien hyväksi, aivan kuten 'englantilaiset puritaani-vallankumoukselliset', 'ranskaaliset jakobiinit', 'nuorturkkilaiset', 'venäläiset bolshevikit', 'saksalaiset natsit', jne. olivat kaikki rikkaiden juutalaisten rahoittamia ja omistamia, joiden tavoitteena ei ollut toimia yhteiskunnan hyväksi; he tarkoituksella repivät sen riekaleiksi "vapauden" ja "edistyksen" iskusanojen turvin.

He lupaavat sinulle utopian, jos sinä vain tuhoat hallituksen joka tällä hetkellä palvelee sionististen marionettien näyttämönä. Älä tuhoa tätä amerikkalaista hallitus-teatteria. Yksinkertaisesti aja nämä sionistiset klovnit ja krypto-juutalaiset teeskentelijät (tai: näyttelijät) pois näyttämöltä ja vaadi uusia näyttelijöitä, lojaaleja amerikkalaisia, noudattamaan käsikirjoitusta joka on kirjoitettuna USA:n perustuslakiin. Muuten, me jaamme Venäjän kohtalon ja lankeamme murhanhimoisten bolshevikki-juutalaisten käsiin joilta on vaikea paeta. On jo riittävän paha, että sionistien nuket johtavat showta. On vielä paljon pahempi jos he onnistuvat suunnitelmissaan muuttaa järjestelmämme luonnetta ja perus-rakennetta.

Jo nyt, meidän juutalaisten hallitsema Kongressi ja presidentti on laittomasti mitätöinyt meidän perustuslaillisia oikeuksiamme sekä oikeuksia yksityisyyden suojaan. Petollisten juutalaisten suojeluksessa, jotka palvelevat Israelin ja juutalaisten pankkiirien intressejä, nämä bolshevikkiset sionistit jotka kutsuvat itseään "demokraateiksi" suunnittelevat eliminoivansa sananvapauden (our fundamental rights of free speech) sekä kumoavansa vapauden omistaa aseita.

Tämä bolshevisointi-prosessi on hyvässä vauhdissa. Aivan kuten Neuvostoliitossa, petolliset juutalaiset hallitsevat joukkotiedotusvälineitä, ja suodattavat sekä väärentävät uutisia. Amerikkalainen media on surullisen kuuluisa siitä että he jättävät pois ulkomaiden uutiset, jotta eivät kritisoisi hallitusta ja jotta tarjoisivat väärää tulevaisuuden toivoa, samalla kun luovat pelon ja levottomuuden ilmapiiriä koskien tätä hetkeä -- aivan kuten tapahtui Neuvostoliitossa. Juutalaiset jotka johtavat hallitustamme ja lehdistöä painostavat jotta säädettäisiin lakeja jotka vaativat amerikkalaisia pyytämään hallitukselta lupaa saadakseen matkustaa -- kuten tapahtui Neuvostoliitossa. He eliminoivat USA:n kansallista suvereniteettia juutalaisen maailmanhallituksen eduksi.

Kaikki nämä askeleet ovat osa USA:n bolshevisaatiota jota epälojaalit juutalaiset suorittavat, joilla on tarkoitus tuhota amerikkalainen kokeilu ihmisten vapaudesta. He pitävät kaikkia pakanoita ali-ihmisinä eivätkä he lepää ennenkuin he ovat saattaneet loput ihmiskuntaa universaaliin orjuuteen ja sitten kuolemaan -- he eivät lepää ennenkuin he ovat keinotekoisesti toteuttaneet muinaiset juutalaiset messiaaniset profetiat jotka vaativat ei-juutalaisten orjuuttamista ja sitten surmaamista.

Nämä rasistiset ja verenhimoiset juutalaiset voidaan pysäyttää jos amerikkalaiset valitsevat rakentaa tuhoamisen sijaan, nostavat äänensä kuuluville. Ota yhteyttä Kongressin molempien kamarien kansanedustajiin, ja kerro heille, että et halua heidän kumartavan Israelin edessä. Kerro heille että Bush, Cheney, kennedy, Pelosi, Schumer, Emanuel, Lieberman, Kerry, sekä heidän kaltaisensa eivät puhu puolestasi kun he puhuvat Israelin puolesta. Mutta älä lannistu äläkä toivo amerikkalaisen järjestelmän tuhoa. Älä lankea tähän muinaiseen juutalaiseen ansaan liittyen krypto-juutalaisten vallankumoukseen joka pohjautuu väärään ja järjettömään lupaukseen utopiasta itsensä tuhoamisen tuolla puolen.

Opi Turkin valtakunnan alasajosta, Venäjän tuhosta, Saksan raunioitumisesta. Jos et saa aikaan muutosta nyt, kun amerikkalainen järjestelmä on vauras, suhteellisen terve ja toimiva, sinä et varmasti saavuta unelmiasi vapaammasta Amerikasta jos sinä tuhoat instituutiomme sekä taloutemme krypto-juutalaisella vallankumouksella. Sen sijaan, sinä tarjoat juutalaisille pankkiireille tilaisuuden ryöstää sinun vaurautesi, viedä pois kansallinen suvereniteettisi, sekä kuljettaa itsesi keskitysleireihin.

Venäjä ei päässyt eteenpäin murhaamalla tsaarin ja tuhoamalla oman hallituksensa. Kyllä, ainoa ratkaisu USA:n ongelmiin ovat lojaalit amerikkalaiset. Me tarvitsemme amerikkalaisia jotka haluavat kehittää Amerikkaa sekä ajaa pois sionistit jotka ovat tuhoamassa meitä. Kuitenkaan, kellään joka vastustaa petollista sionistista valtaa Amerikassa ei ole toivoakaan menestymisestä ilman laajaa, jatkuvaa ja rohkaisevaa tukea.


Takaisin