The Jewish Genocide of Armenian Christians

JUUTALAISTEN TOIMEENPANEMA ARMENIALAISTEN KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Christopher Jon Bjerknes

Suomentanut: Pasi Toivonen


LUKU 1: Vuoden 1915 kansanmurhaa edeltävä aika

1.5b -- Tuhoamassa armenialaiset amalekilaiset: motiivi


Vuonna 1919, eräs käsin kirjoitettu dokumentti jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti suunnitelmista tuhota armenialaiset löysi tiensä erään Konstantinopolin viranomaisen luokse. Huomioi dokumentin raamatullinen luonne -- 'kymmenen käskyä'. Turkkilaisilla ei ollut mitään syytä tappaa kristittyjä, ja armenialaisten joukkomurha vahingoitti Turkin valtakuntaa. Ainoastaan juutalaisilla oli motiivi surmata kristittyjä Turkin valtakunnassa; valtakunta jonka juutalaiset pyrkivät tuhoamaan. Nämä 'Kymmenen käskyä' ovat:

  1. Sulkea kaikki armenialaisten yhdistykset, sekä pidättää kaikki jotka toimivat hallitusta vastaan, sekä karkottaa heidät provinsseihin kuten Bagdad tai Mosul, sekä pyyhkiä heidät maan tasalle joko matkalla tai perillä.

  2. Kerätä aseita.

  3. Kiihdyttää muslimien tuntoja sopivilla ja erityisillä menetelmillä, kaupungeissa kuten Van, Erzeroum, Adana, missä armenialaiset ovat jo saaneet muslimien vihat niskaansa, provosoida organisoituja joukkomurhia kuten venäläiset tekivät Bakussa.

  4. Jättää kaikki toimeenpanovalta kansalaisille provinsseissa kuten Van, Mamuret-ul-Aziz, ja Bitlis, sekä käyttää armeijan kurinpitojoukkoja (Gendarmerie) näennäisesti taltuttamaan verilöylyt, auttaen samalla aktiivisesti armeijan muslimeja paikoissa kuten Adana, Sivas, Broussa, Ismidt ja Smyrna.

  5. Soveltaa menetelmiä tuhota kaikki alle 50-vuotiaat miehet, papit ja opettajat, jättää tytöt ja lapset oppimaan Islamia (to be Islamized).

  6. Kuljettaa pois kaikkien niiden perheet jotka ovat onnistuneet pakenemaan, sekä soveltamaan heihin menetelmiä eristää heidät kaikista yhteyksistä kotipaikkaansa.

  7. Sillä tekosyyllä että armenialaiset viranomaiset saattavat olla vakoilijoita, ajaa heidät pois jokaisesta hallituksen virastosta ja virasta.

  8. Tuhota kaikin mahdollisin keinoin kaikki armenialaiset armeijasta.

  9. Aloittaa kaikki toimet kaikkialla samanaikaisesti, sekä olla täten jättämättä lainkaan aikaa jotta he eivät voisi valmistautua puolustamaan itseään.

  10. Kiinnittää huomiota näiden ohjeiden tiukan luottamukselliseen luonteeseen, jotka eivät saa valua kahden tai kolmen henkilön piirin ulkopuolelle. [160]
Huomioi samankaltaisuus tämän krypto-juutalaisen vapaamuurari-suunnitelman sekä sen krypto-juutalaisen vapaamuurari-suunnitelman välillä jota Trotski ja Lenin noudattivat bolshevikkisessa vallankumouksessa Venäjällä. Juutalaiset teurastivat slaaveja, kohdistaen verityönsä ensisijaisesti hallituksen viranomaisiin, armeijan upseereihin, opettajiin, pappeihin, jne. sillä tekosyyllä että he olivat "vastavallankumouksellisia".

Tämä "nuorturkkilaisten" krypto-juutalainen johtaja, Talaat, vaati armenialaisten täydellistä tuhoamista.Tämä juutalainen diktaattori vaati että armenialaiset "amalekilaiset" hävitettäisiin lopullisesti, aivan kuten juutalaisia käskettiin tekemään heidän uskonnollisessa kirjallisuudessaan. Tämä "nuorturkkilaisten" krypto-juutalainen Dönmeh-johtaja pyrki tottelemaan verenhimoisia kabbalistisia juutalaisia pankkiireja jotka olivat nostaneet hänet valtaan, sekä toteuttaaan nämä muinaiset kansanmurhalliset käskyt jotka myyttinen ja rasistinen juutalaisten Jumala kohdisti viattomiin armenialaisiin. Talaat kirjoitti:

"Kaikki armenialaisten oikeudet asua ja työskennellä Turkin maaperällä tulee kumota. Vastuu tästä toimenpiteestä on hallituksella, joka on määrännyt, että ei edes sylivauvoja tule säästää. Toimeenpanon tulokset ovat nähtävillä useissa provinsseissa. Huolimatta siitä että erityistoimille on annettu lupa, syistä jotka ovat meille tuntemattomia, "tietyt yksilöt", jotka, sen aijaan että heidät olisi karkotettu suoraan leireille (deportation areas), ovat jääneet Aleppoon, aiheuttaen hallitukselle uusia vaikeuksia. Älä kuuntele heidän selityksiään, tai järkeilyään; lähetä heidät pois, ovat he sitten naisia tai lapsia, jopa silloin kun he eivät kykene liikkumaan... Informoi näitä viranomaisia joille on annettu tämä työ, että he voivat suorittaa meidän todellisen tehtävämme ilman että heidän tarvitsisi tuntea pelkoa joutua vastuuseen teoistaan." [161]
Talaat sanoi myös:
"Teille oli aiemmin raportoitu, että Djemietin ohjeiden alaisuudessa, hallitus oli päättänyt tuhota, viimeiseen mieheen, kaikki armenialaiset Turkissa. Ne jotka vastustavat tätä määräystä eivät voi pysyä virassa tässä valtakunnassa. Heidän olemassaolonsa täytyy päättyä, riippumatta siitä kuinka ankaria toimenpiteitä täytyy soveltaa, ilman pienintäkään harkintaa liittyen ikään, sukupuoleen, ja omaantuntoon." [162]
Talaat, juutalainen, vaati että armenialaiset "amalekilaiset" täytyy tuhota täydellisesti:
"Meille on informoitu että Sivassa, Mamouret-al-Azizissa, Dairbekirissa ja Erzerumissa, muutamat muhamettilaiset perheet ovat joko adoptoineet tai ottaneet palvelijoikseen armenialaisten pieniä lapsia... Me täten määräämme teidät keräämään yhteen kaikki tällaiset lapset provinssissanne ja lähettämään heidät siirtoleireille." [163]
Talaat sanoi:
"Me olemme kuulleet että tietyt hiljattain avatut orpokodit ovat myös ottaneet vastaan armenialaisia lapsia. Näin on tehty koska he eivät ole tienneet aikeistamme... Hallitus pitää tällaisten lasten ruokkimista tai pyrkimyksiä pitkittää heidän elämäänsä toimina jotka oavt vastoin sen päämääriä, sillä hallitus näkee tällaisten lasten elämän haitallisena. Minä tulen järjestämään asiat niin, että heitä ei tulla hyväksymään orpokoteihin, eikä tulla tekemään uusia yrityksiä löytää uusia koteja." [164]
Mevlânzade Rifat, joka sanoi että hän oli yksi Liiton ja edistyksen komitean keskuskomitean johtajista, kirjoitti kirjassaan Türkiye inkilâbinin iç yüzü, Aleppo (1929), kokouksesta jossa "nuorturkkilaiset" päättivät tuhota armenialaiset "amalekilaiset". Rifat lainasi erästä kansanmurhan organisoijaa, krypto-juutalaista Tri. Nazimia.
"On välttämätöntä että Armenian kansa tuhotaan täydellisesti; että edes yhtä armenialaista ei jätetä tallaamaan meidän maata; että tämä nimi, armenialainen, vaipuisi unohdukseen. Me olemme nyt sodassa; ei ole otollisempaa tilannetta kuin tämä; suurvaltojen interventiosta ei ole pelkoa, eikä sanomalehtien protesteja huomioida, ja vaikka ne huomioitaisiinkin, tästä asiasta tulee toteutettu fakta, ja täten toimeenpantu ikuisiksi ajoiksi. On tarpeen, että yksikään armenialainen ei jää eloon. Kenties joku teistä saataa sanoa, että meneminen näin pitkälle olisi raakalaismaista -- mitä haittaa voisi mahdollisesti olla lapsista, vanhuksista ja heikoista; niin että myös heidän tuhoamistaan pitäisi harkita väistämättömänä? Ainoastaan niitä jotka ovat syyllisiä tulisi rangaista. [***] Minä pyydän teitä, herrasmiehet, älkää olko niin heikkoja ja myötätuntoisia tämän tappavan taudin edessä. [***] Surkuttelu on meidän osamme, jos täydelliseen tuhoamiseen ei ryhdytä." [166]
Huomioi tämä juutalaisten herkkyys (tai: tunteellisuus) heidän kaipuussaan tuhota amalekilaiset maan päältä ikuisiksi ajoiksi -- tarve surmata jokainen armenialainen mies, nainen ja lapsi; tai kohdata juutalaisten Jumalan viha (Exodus 17:14-16; Deuteronomy 25:17-19; Numeri 24:17-20; 1 Samuel 15). Kun juutalaiset puhuvat vihollisistaan, he usein sanovat kaipauksenaan että heidän nimensä unohdettaisiin. Tämä juutalainen kirja, Sananlaskut 10:7 sanoo:
"Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa."
Deuteronomy 7:2 sanoo:
"...ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille armoa."
Rifat lainasi Hassan Fehminiä, joka myös ilmaisi juutalaisten halun tuhota Amalekin nimi ikuisiksi ajoiksi, ja muistelee että Hebrealaisessa Raamatussa, juutalaisten Jumala oli vihainen Israelilaisille siitä että he eivät tuhonneet kaikkia amalekilaisia:
Täydellinen annihilaatio jättämättä jäljelle yhtäkään sielua, on oikeutettua... Kuten on sanottu, jokainen tullaan tuhoamaan, ei poikkeuksia iäkkäiden, sairaiden, naisten tai lasten suhteen. Minä ajattelen helppoa metodia tuhoamiselle. Me olemme sodassa. Me voimme lähettää nämä nuoret armenialaiset, jotka voivat kantaa aseita, etulinjaan. Siellä, venäläiset edessä ja meidän erikoisjoukkomme heidän takanaan me voimme sulkea ansan ja tuhota heidät. Sillä välin, me voimme määrätä uskolliset kannattajamme tappamaan vanhukset, heikot, naiset ja lapset jotka jäävät koteihinsa... Tämä vaikuttaa sopivalta metodilta." [167]
Krypto-juutalainen Djavid Bey petti turkkilaiset ja kurdit valheella että oli heille parhaaksi olla juutalaisten mukana heidän uskonnollisessa missiossaan tuhota armenialaiset "amalekilaiset"; kansanmurha joka hyödytti juutalaisia eliminoimalla heidän kilpailijansa Turkin valtakunnan sekä sen kaupankäynnin hallitsemisessa, sekä varmistaakseen että turkkilaiset eivät kykenisi hallitsemaan valtakuntaansa ilman armenialaisia:
"Tämä annihilaatio armenialaisten viimeiseen mieheen asti on aivan yhtä kiireellinen kansallisen politiikkamme näkökulmasta, kuin se on tärkeää saadaksemme käsiimme Turkin taloudellinen valta." [168]


Takaisin