Olkaa viisaita kuin käärmeet

Be Wise As Serpents

Copyright 1991 by Fritz Springmeier

LUKU 1 -- KUKA RAKENSI SINUN VIITEKEHYKSESI?

Kolme asiaa jotka sinä opit tästä luvusta:

KYSYMYKSIÄ:
  1. Kuka voitti kylmän sodan?

  2. Miten sinä toimisit merkittävien erojen suhteen joita on Jehovan todistajien, mormoneiden ja Roomalaiskatolisen Kirkon välillä jos sinä olisit maailman hallitsija?

  3. Kuinka kauan kestää ennenkuin noituutta ja magiaa opetetaan kristillisissä kirkoissa?
VASTAUKSIA:
  1. Samat ihmiset jotka käynnistivät sen saadakseen voittoa ja valtaa olivat ainoita voittajia.

  2. Sinun ei tarvitse, sama ryhmä johtaa näitä kaikkia.

  3. Magiaa ja noituutta opetetaan jo nyt monissa kristillisissä kirkoissa uusien nimien alla.
Itse asiassa, ihmisten uhraamista suoritetaan jo salassa joissakin hyvin tunnetuissa kristillisissä kirkoissa hyvin tunnettujen pastorien toimesta.

Elokuussa 1979, tämä kirjailija antoi tiedustelu-informaatiota CIA:lle Jehovan todistajien välityksellä.

77 kuukautta myöhemmin, Presidentti ilmoitti tämän tiedon julkisesti kun se oli poliittisesti edullista. Tämän informaation vapauttaminen oli puhtaasti yleisön manipuloimista ja historiallisten käsitysten harhaanjohtamista. Se oli oppitunti siitä kuinka tiedustelutieto palvelee niitä jotka ovat vallassa. Vallassa olijat manipuloivat yleisöä informaation käytön avulla.

--------------------
Syy miksi minä ojensin informaatiota CIA:lle oli että silloin kun minä olin Libyassa, työskentelemässä isäni kanssa joka oli siellä YK:n tehtävissä, minä luin suurista ohjus-siiloista joita venäläiset olivat rakentaneet ja joita he miehittivät. Minulla ei ollut koskaan ollut minkäänlaisia yhteyksiä CIA:han, mutta koska olin huolissani vapaan maailman hyvinvoinnista, minä tunsin itseni pakotetuksi antamaan tämän tiedon koskien NATO:n saartoa liittyen venäläisiin ohjuksiin. Tänään, en antaisi tätä tietoa, sillä jälkeenpäin minä opin että CIA:n agentit kuten Edwin Wilson toteuttivat salamurhia Libyan Qaddafin toimeksiannosta. CIA:n agentti Wilson värväsi myös Castroa vastustavia kuubalaisia ja Vihreitä baretteja suorittamaan salamurhia ja muita tehtäviä Qaddafille. CIA-agentit Frank Terpil ja Wilson toimittivat Qaddafille kaikenlaista kiellettyä sotilaallista tavaraa kuten lämpöhakuisia ilmatorjuntaohjuksia, sabotaasi- ja psyykkisen sodankäynnin harjoitus-ohjelmia sekä muoviräjähteitä. Wilson toimitti koneita, miehiä ja aseita Qaddafin Tsadin valloitusretkeä varten sekä tarjosi koulutusta hänen ilmavoimilleen joka käyttää pakistanilaisia pilotteja. Vaikka tieto näistä asioista vuosi ulos, USA:n hallitus jatkoi teeskentelemistä että ei noteerannut asiaa. Ironisesti, samalla kun Reagan kuvaili Qaddafia verenjanoisena terroristina jota kommunistit tukivat, kulissien takana CIA auttoi Qaddafia suorittamaan salamurhia ja invaasioita. Silloin kun olin Libyassa, amerikkalaisia kotona johdettiin uskomaan wttä libyalaiset janosivat amerikkalaisten verta, kun taas amerikkalaiset Libyassa hoitivat öljykenttiä. Syy miksi minä mainitsin tämän anekdootin oli a) osoittaa kuinka yleisöä manipuloidaan "uutisten" ja heidän johtajiensa taholta; b) osoittaa lukijalle kuinka tämä kirjoittaja on ollut tiedonsaannin keskipisteessä; c) tuhotakseni illuusion että Jehovan todistajilla ei olisi mitään tekemistä CIA:n tai Uuden maailmanjärjestyksen kanssa.
--------------------

Se mikä on hämmästyttävää on, että kuinka hyväuskoisia ihmiset ovat, nekin joista me ejattelemme että heidän pitäisi tietää paremmin. Ilmeisesti, kriittiset ajattelijat niin kutsutun koulutetun yleisön keskuudessa ovat harvassa. Myös ne jotka ovat olleet hallituksen kontrolloimassa koulutusjärjestelmässä pitkän ajan, ovat yksinkertaisesti antaneet tälle järjestelmälle enemmän aikaa kouluttaa ja aivopestä heitä, kunnes heistä on tullut sellaisia ihmisiä jotka eivät kyseenalaista sitä millä heitä ruokitaan.

Toisaalta, täytyy muistaa että kaikki kommunikaatio jonka henkilö ymmärtää liittyy hänen kokemuksiinsa. Rippeet jotka eivät liity siihen mitä henkilö on kokenut usein unohdetaan. Ihminen saattaa olla hämmentynyt yhteensopimattomista paloista, mutta kykenemättömänä liittämään omaan maailmankuvaansa, hän on kykenemätön suodattamaan näitä siruja pois järkevään tapaan.

Fundamentaalisen muutoksen tekeminen meidän viitekehyksessämme on pelottava tehtävä. Lukija ei ole minulle pala ruutupaperia jolle voisin kirjoittaa miten hänen tulee ajatella. Lukijan täytyy saada osallistua minun kanssani. Vaikka on liian vaikea sinulle olla samaa mieltä sen kanssa mitä minä sanon, minä jatkan painostamista, sillä jos sinä saat edes vähän ymmärrystä, se aloittaa tämän prosessin.

Minun kirjani kertoo yksinkertaisesti mitä on tapahtunut ja mitä pian on suunnitteilla. En usko kristallipalloihin. Jossain muodossa asioista tässä kirjassa tulee todellisuutta sinulle. Kenties silloin kun he aloittavat rahattoman yhteiskunnan. Kenties silloin kun sinun ystäväsi katoavat. Kenties silloin kun syttyy kolmas maailmansota. Kenties silloin kun he yrittävät yhtä näistä asioista ja ihmiset kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä. Koska tämä materiaali haastaa ihmiset ajattelemaan uudelleen mitä he ovat kokeneet elämässään, se saattaa kyseenalaistaa joitakin sinun ydin-uskomuksiasi. Minä teen oman osuuteni todisteiden tarjoamisessa, mutta minä olen riippuvainen sinusta jotta sinä saisit jotakin irti tästä kirjasta.

Minä odotan että huomattava osa lukijakunnasta on Raamatun lukijoita. Miksi Raamatun lukijoiden pitäisi lukea tämä kirja? Eikö Jumalan Sana täysin varusta meitä? Eräässä mielessä se tekee näin. Sotilas on täysin varustautunut mennessään taisteluun, mutta hänen täytyy opiskella vihollistaan. Kun lähetystyöntekijä käyttää Chiltonin manuaalia korjatakseen autoa, tai rukoillessaan viisautta hän osoittaa että Raamattu ei ole suunniteltu vastaamaan jokaiseen kysymykseen. Se mistä monet kristityt näyttävät olevan epätietoisia, tai kenties se on salaisuus, on että Raamattu tehtiin tarkoituksella moniselitteiseksi ja riittämättömäksi niin että me kääntyisimme Jumalan eikä jonkin tiedon kaavan puoleen. Tieto on työkalu. Ja työkaluna sitä voidaan käyttää joko hyvään tai pahaan.

Jumala on käyttänyt kaikkein surkeimpia tapahtumia. Raamatun kertomukset ovat täynnä ihmisiä heidän ollessaan pahimmillaan. Mutta Jumala kykenee välittämään meille hengellisesti hyödyllisen viestin tällaisista tapahtumista. Samoin, on tämän kirjan tarkoitus olla hengellisesti hyödyllinen.

Tämä kirja ei ole profeetallinen. Tässä kirjassa ei spekuloida Raamatun profetioilla. Tämä kirja perustuu faktoihin, kiinteisiin faktoihin jotka minä tunnen Uuden maailmanjärjestyksen hallinnosta ja sen maailmanuskonnosta. Koko kuvasta puuttuu vahvistettuja yksityiskohtia muutaman kohdan osalta ja näiden alueiden osalta minä yritän neuvoa lukijoita että minä tuon esiin ainoastaan omia havaintojani.

Suurinpiirtein, sinä luet tosiasioita, et teorioita. Siitä tulee monimutkainen kuva kun kaikki palat sotketaan yhteen. Toivottavasti, kirjan lopussa hahmottuu jokin punainen lanka.

Jotkut meistä haluavat tulla huiputetuksi

Olen saanut koulutukseni West Pointissa. West Pointin kadetit oppivat auktoriteetin ja kurin merkityksen. Minä edelleen uskon kuuliaisuuteen Auktoriteetille. Monet uskonnolliset tai patrioottiset ihmiset haluavat uskoa meidän johtajiimme, sillä he uskovat että se on meidän velvollisuutemme, oikein tai väärin, totella sokeasti. Minun tärkeysjärjestyksessäni ensimmäisenä oli että kuinka noudattaa käskyä, riippumatta siitä että oliko käskyllä oikeutusta vai ei. Täten, minä olin kuten monet miehet ja naiset tässä maassa, niiden välineinä jotka eksyttävät tätä maata. On hyväksyttävää totella auktoriteetteja. Mikä vielä tärkeämpää, on hyväksyttävää totella meidän korkeimpia auktoriteettejamme. Raamattuun uskovana ja Jumalan lapsena sinä haluat totella sinun taivaallisia vanhempiasi. Jos sinä et usko Jumalaan, sinä uskot kenties Perustuslakiin tai käsitykseen ihmisen vapaudesta. Itsenäisyysjulistus ja Kansalaisoikeuksien julistus muistuttivat amerikkalaisia että on olemassa rajat sille mitä hallitus saa laillisesti tehdä. Muista että Jumala on korkein auktoriteetti. Muista että Perustuslaki on korkein auktoriteetti. Toisinaan henkilön täytyy pitää parempana totella korkeampaa auktoriteettia -- jopa USA:n hallituksen perustajat ja sen lait sanovat: "Kun inhimillisten tapahtumien kurssilla tulee TARPEELLISEKSI yhden ihmisen JULISTAA seikat jotka pakottavat heidät eristäytymään..."

Luettuasi tämän kirjan, sinä, lukija opit enemmän siitä kuinka kylmä sota korkeimmalla tasollaan oli järjestetty näytelmä, niittäen kaikenlaiset edut niille jotka pyrkivät hallitsemaan maailmaa sekä luomaan viitekehyksen joka teki vaikeaksi ihmisille nähdä Itä-Länsi -vastakkainasettelun taakse.

Mikä on hassua, surullisella tavalla, on että oli ihmisiä jotka ennustivat kommunismin täydellisen romahduksen Itä-Eurooppaan koska he olivat nähneet salaliiton lävitse, ja kuitenkin lehdistö julistaa: "Kuka olisi voinut nähdä sellaisen asian kuin Berliinin muurin murtumisen?"

Raportoivat he siitä tai sitten eivät, salli muistiinmerkintöjen osoittaa että oli olemassa ihmisiä jotka näkivät mitä oli meneillään kulissien takana.

Trilateraalinen komissio kokouksessaan huhtikuussa 1990 julkaisi raportin (kuukausia ennen kuin Irak miehitti Kuwaitin) mitä oli suunnitteilla Irakin suhteen.

Tämä ryhmä joka koostuu eurooppalaisista valtioista, Japanista ja Yhdysvalloista päätti riisua Irakin aseista. Koska he eivät tehneet mitään vakavaa diplomaattisesti kohti tätä päätöstä, oli selvää että heidän oli tarkoitus tehdä se sotilaallisesti. Ne meistä jotka ovat olleet tällä maailman alueella kuten minä, tiesivät että Irakin sotilaallinen uhka oli karkaamassa käsistä. Taas kerran, oli selvää historian perusteella mitä armeija tekisi. Tämä kirjailija ei ole sotilaallinen nero, mutta hän sanoi ennen Aavikkomyrskyä että sotilaallinen tapa olisi ensin pommittaa kuukauden ajan ja sitten kiertää linnoitukset kuten saksalaiset tekivät Maginot-linjan suhteen. Tietäen mitä oli tapahtumassa oli raskasta seurata kun huolellisesti johdettu media manipuloi ihmisiä. On paljon enemmänkin mitä voitaisiin sanoa siitä mitä tapahtui amerikkalaisten selän takana Irakin-Kuwaitin kriisin aikana, mutta pointti on yksinkertaisesti tämä: jotkin ihmiset eivät yllättyneet siitä mitä tapahtui.

Jos sinun viitekehyksesi kasvaa tämän kirjan seurauksena, kenties sinä et ole kovin yllättynyt seuraavalla kerralla.

Toinen esimerkki siitä kuinka julkinen viitekehys puuttuu on Nixon. Valtaeliitti rakensi Nixonille julkisen kuvan antikommunistisena konservatiivina, kuitenkin hän itse asiassa toimi salaliiton puolella. Hänen liberaaleja äänestyksiään ja perustamiaan läheisiä sidoksia kommunistiseen Kiinaan ei ole analysoitu paljon sillä se ei sovi hänen julkiseen kuvaansa -- viitekehykseensä jonka valtaeliitti loi, että hän oli kommunismin vastainen ristiretkeläinen. Harvardin professori John Kenneth Galbraith, sosialisti paljasti New York Magazinessa (21.10.1970) että Nixon oli ympäröinyt itsensä presidenttinä ollessaan vasemmistolaisilla ja oli työntämässä esiin sosialistista agendaa. Kenties sinun oppikirjasi kuten minun antoi kuvan Nixonista antikommunistisena ristiretkeläisenä 1950-luvulla. Myöhemmin, minä luin että Nixonin mukanaolo oli todellakin teeskentelyä.

Toinen satunnainen esimerkki on Beatles-tähti Harrisonin Living in a Material World. Tämän albumin kansi osoittaa meille totisesti kuinka me elämme materiaalisessa maailmassa. Levyn kannessa on käsi joka pitelee rahaa chakra-pisteiden kera toiselta puolen valaistuna. Minulle, se selvästikin osoittaa vihkimystä joka on jo käynnissä ja joka on suunnitelti koko väestöä varten tulevaisuudessa. [Sillä on myös jonkinlainen yhteys Pedon merkkiin joka tarvitaan jotta voitaisiin ostaa ja myydä.] Muuten, tämän kirjan kertomus ei tarvitse Raamatun profetioita tukipylvääkseen. Uskot sinä sitten Ilmestyskirjaan tai et, on kuitenkin mahdollista ymmärtää että New Age -vihkimysprosessi on jo alkanut.

Meidän aiempi kokemuksemme sekä saatavilla oleva informaatio vaikuttaa suoraan siihen kuinka tarkkaan jokainen meistä ymmärtää saamamme informaation merkityksen. Tämä kirjailija tietää että Harrison kääntyi hindulaisuuteen. Vaikka hindulaisuus ei tarkkaan ottaen ole samaa kuin New Age, näitä teemoja voidaan käyttää merkitsemään samaa asiaa Harrisonin tapauksessa. Olen tietoinen että New Age -liike on jo aloittanut chakra-pisteiden vihkimykset. Olen nähnyt sarvia tatuoituna kolmennen silmän kohdalle. Olen saanut tarkkailemalla ensi käden tietoja hindulaisuudesta, ja kuunnellut kun uusiaikalaiset keskustelevat chakra-pisteistä. Olen opiskellut Texe Marrsin kirjaa Mystery Mark of the New Age joka tutkii yksityiskohtaisesti tätä vihkimyspistettä ja sitä mitä tänään tapahtuu Ilmestyskirjan luvun 13 valossa. Siinä sanotaan että Pedon merkki laitetaan oikeaan käteen tai otsaan. Nämä chakra-pisteet ovat jo New Agen vihkimyspisteitä. Millaisen mielikuvan lukija saa tästä Harrisonin albumin kannesta?

Presidentti Bushin huomautukset Uudesta maailmanjärjestyksestä ovat toinen esimerkki. Vain muutamat amerikkalaiset ovat tietoisia että Bush kuuluu voimakkaaseen ryhmään nimeltään Order (uskotaan olevan osa Illuminaatin amerikkalaista haaraa). Myöskään amerikkalaiset eivät ole tietoisia millaisen Uuden maailmanjärjestyksen nämä ihmiset haluavat antaa meille. Joten kun Bush sanoo että Uutta maailmanjärjestystä ollaan luomassa, useimpien ihmisten täytyy otaksua että se mitä hän tarkoittaa on tämä.

--------------------
Bushin yhteydet valtaeliittiin jotka on dokumentoitu tässä kirjassa, The New Order ovat niin lukuisia että niitä ei voida kaikkia antaa tässä paitsi lyhyessä muodossa. Hänen jäsenyydestään Orderissa on keskusteltu Antony Suttonin kirjassa America's Secret Establishment. Elämänkerta George Bushista Hugh Greenin kirjassa George Bush An Intimate Portrait viitataan hänen jäsenyyteensä Skull & Bonesissa sekä Andover Fraternityssä. Suttonin kirjat palvelevat hyvänä lähtökohtana mikäli haluaa opiskella mitä George Bush on. Eräs hänen kirjansa on nimeltään The Two Faces of George Bush. Tämä informaatio on virrannut hitaasti uutisiin. Lehdessä Williamette Week (19.-25.9.1991) oli pitkä artikkeli Bushin Skull & Bones -jäsenyydestä perustuen John Lawrencen tutkimuksiin. Kuitenkin, artikkelissa annetaan ymmärtää että tällä Järjestyksellä on vain vähän tekemistä suuren salaliiton kanssa, sen sijaan sillä olisi paljon poliittista vaikutusvaltaa. Ilman kunnollista viitekehystä ihmiset unohtavat, ylenkatsovat tai käyttävät väärin tällaista informaatiota. Bush on myös 33. asteen vapaamuurari (lukuisat vapaamuurari-lähteet vahvistavat tämän) vaikka Valkoinen Talo kiistää tämän. Hänellä on yhteyksiä öljyyn, pankkeihin, tiedustelupalveluun ja hän oli CIA:n johtaja. Hänellä on yhteyksiä verilinjoihin jotka ovat yhteydessä salaliittoon. Tämän selvittäminen vaatisi kokonaisen kirjan. Hänen Zapata-öljynporauslauttojaan käytettiin huumeiden salakuljettamiseen Yhdysvaltoihin. Myös hänen poikansa on nähty henkilökohtaisesti johtavan huumelentoja jotka tulivat ilmavoimien tukikohdan kautta. Toinen hyvä kirja Bushista on James J. Drummeyn kirja The Establishment's Man.
--------------------

Suosittu filmi Indiana Jones ja viimeinen ristiretki antaa meille seuraavan esimerkin. Eräässä kohdassa Indiana Jonesille (Harrison Ford) kerrotaan: "Graalin etsintä on Jumalan etsintää meidän jokaisen sisimmästämme." Myöhemmin, hahmo joka kuului salaiseen Järjestykseen kertoi Indiana Jonesille kuinka hänen Järjestyksensä on suojellut Graalia 2.000 vuoden ajan. Ne jotka ovat lukeneet kirjan Pyhä veri, pyhä Graali ymmärtävät heti että tämä paljastaa salaliiton johon liittyvät sellaiset ryhmät kuten vapaamuurarit ja muut salaseurat tuodakseen uuden messiaan. Väitetään, että salaseurat ovat suojelleet Jeesuksen Kristuksen pyhää verilinjaa. Tiedostamatta tapahtuvan suostuttelun avulla lukijan viitekehys laajenee niin että kun uuden messiaan historia esitellään, hän kykenee asettamaan oman viitekehyksensä tämän sisälle.

KUinka salaliitto on luonut amerikkalaisille heidän viitekehyksensä? Myöhemmin kerrotaan enemmän, mutta muutama nopea seikka voi auttaa lukijaa käsittämään salaliiton laajuuden. He ovat olleet vallassa USA:n vallankumouksesta lähtien. Yli 200 vuoden ajan heillä on ollut aikaa ja resursseja luoda historia ja uutiset. He hallitsevat suuria sanomalehtiä ja suuria poliittisia hahmoja. Jos presidentti astuu syrjään heidän viitoittamaltaan polulta hänet salamurhataan. Jokaisessa tapauksessa, tämä salamurha peitetään. Vaikka Kennedyn ja Lincolnin salamurhien peittely ei huijaa ketään joka on halukas katsomaan todisteita, he kuitenkin pääsivät pälkähästä. He ovat kirjoittaneet meidän historiankirjamme. He ovat luoneet sellaisen keinotekoisen viitekehyksen että yleisön on vaikea sovittaa asiaperäistä informaatiota salaliitosta heidän viitekehykseensä. Mutta tämä ei tapahtunut yhdessä yössä, heillä oli aikaa 200 vuotta.

Mahdotonta, sinä sanot. USA:n perustuslaki (Artikla 1, Sektio 8:10) kieltää USA:n hallitusta painamasta paperirahaa. Käytätkö sinä paperirahaa? [Itse asiassa, hallitus ei paina paperirahaa. SItä painaa USA:n keskuspankki joka on YKSITYINEN rahalaitos. Suom. huom.]

Oi, näyttääkö se mahdottomalta? Toinen silmien avaaja on sen henkilön identiteetti joka kirjoitti Shakespearen teokset. Manly P. Hall antaa todisteet kirjassaan että Sir Francis Bacon kirjoitti Shakespearen teokset. Tämä kirjailija, joka on kokenut käsikirjoitusten analysoija on jo pitkään ollut tietoinen että kouluttamaton mies joka juuri ja juuri osasi kirjoittaa nimensä, William Shakespeare, ei olisi koskaan voinut kirjoittaa teoksia jotka on laskettu hänen ansioikseen. Shakespearen teokset on kirjoittanut mies joka hallitsi useita kieliä. Sir Francis Bacon oli varhainen salaliiton johtaja jona on menestyksellisesti pitänyt Shakespearen teoksien kirjoittajan identiteetin salassa kaikki nämä vuosisadat. Jos tämä ei ole valtaa, mikä on?

"80-90% väestöstä voidaan hypnotisoida eri asteisesti... Ainakin 5% (10.000.000) amerikkalaista on poikkeuksellisen alttiita hypnoosille, niin helposti hypnotisoitavia että he ovat jatkuvasti suggestiivisessa tilassa, silloinkin kun he ovat Hereillä ja suorittavat normaaleja päivittäisiä rutiinejaan. He ovat täydellisen alttiita kaikenlaisille vaikutuksille, ja jotka voidaan helposti suostutella tekemään asioita ja jälkeenpäin he eivät ymmärrä miksi he tekivät näin..." [Tri. Tobias H. Brocker, Center for Applied Behavioral Sciences, Topeka, KS]

Amerikan mielettömät lumovoimat

Tämä salaliitto on onnistunut kääntämään ihmiset todellisuuden seuraamisesta epätodelliseen sarjakuvien, videopelien ja sitcomien maailmaan. Sinun kuuluu tehdä työsi järjestelmälle, sitten mennä kotiin ja olla ajattelematta; tai jos sinä haluat ajatella, seuraa heidän talk-showtaan tai lue heidän sanomalehtiään. Kenties kukaan ei ole koskaan kuullut niiden nimiä jotka tarkkaan ottaen kontrolloivat suuryrityksiä ja mediaa. Eliitti kontrolloi valtaa tässä maassa. Tämä voidaan dokumentoida. Ja voidaan nähdä millaisia aikomuksia heillä on meidän suhteen.

Tapahtumat itäisessä Euroopassa ovat sellainen näkyvä esimerkki median manipuloinnista. Spontaanit vallankumoukset ovat fiktiota. Ihmiset suunnittelevat marssit ja vallankumoukset etukäteen.

"Salaliitto ei tarvitse enää kylmää sotaa. Vuonna 1983 Constance Cumbey teki yrityksen varoittaa kirjassaan The Hidden Dangers of the Raindow siitä mitä Uusi maailmanjärjestys suunnitteli koko maailman osalle. Sivulla 123 hän kertoo heidän tulevaisuuden suunnitelmansa. Seuraavaksi, tämän salaliiton oli tarkoitus olla mukana 'persoonallisuus-kuolemattomuus -uskontojen skeptisessä ja tuhoisassa kritiikissä'. Omituista, kommunismi tuhoutui samoihin aikoihin. Kuitenkin, uusiaikalaiset tuntevat että ohjelma jonka he tarjoavat maailmalle tyydyttäisi kommunistien sisällä olevan kaipauksen ehdottamalla maailmanlaajuisen sosialismin muotoa. Olemassaoleva kommunistinen kaava muodollisesti hylättäisiin."
Se on todellakin hylätty vain muodollisesti, sillä kommunistisen puolueen teesit on jo omaksuttu kohta kohdalta. Yhdysvallat on jo sellainen jollaisen kommunistit halusivat.

Ja usein meidät on alitajuisesti manipuloitu pyytämään heiltä sitä mitä he haluavat antaa meille.

Jossakin vaiheessa, ihmiset pyytävät heitä luomaan maailmanhallituksen. Me pyydämme heitä tuomaan sen minkä he haluavat tuoda. Tämä ei tarkoita sitä että me ymmärtäisimme mitä me seuraamme. Toivottavasti, jotkut meistä jotka olemme sokeita seuraajia heräämme ja rikomme maaorjan henkiset kahleemme ja alamme ajatella itse. Rikkokaamme nämä kahleet jotka tekevät meistä gnostilaisen uskonnollisen valtaeliitin orjia jotka ovat salaliiton pantinhaltijoita. Tunnistakaamme kaikki tämän suuren vallan nuket ja manipulaatiot.

Me pyydämme heitä luomaan valtavan vakoilijoiden verkoston koska me uskomme heidän kylmän sodan juoneensa. Ja tämä kylmä sota oli todellista tavalliselle ihmiselle. Mutta nyt näitä valtavia vakoilijoiden verkostoja ei voida riisua. Suurella osalla heidän aktiviteettiaan ei ole mitään tekemistä sen kanssa miksi heidät luotiin. Ja me ymmärtämättömyyttämme rahoitamme näitä salaisia palveluita jotka vakoilevat meitä, ja jotka ovat täydellinen salaliiton järjestely.

Nämä salaisten palveluiden konseptit kuten MI-5, MI-6, FBI, CIA ja muut pelästyttävät mieltä.

Ei ole mukavaa ymmärtää että miehet jotka tunnistetaan salaliittoon kuuluviksi ovat miehiä jotka kontrolloivat myös tiedustelupalveluita. Amerikassa sanottiin 1920-luvulla että kuusi instituutiota hallitsee maailmaa: Buckinghamin palatsi, Valkoinen Talo, Englannin Keskuspankki, Federal Reserve, Vatikaani ja Britannian salainen palvelu. Kaikkia näitä valtakeskuksia hallitsee yksinäinen eliitti-ryhmä. Jos todisteet osoittavat että kaksi viimeistä Paavia eivät ole vain vapaamuurareita, vaan osa salaliittoa, silloin he ovat totisesti keskittäneet maailman vallan yhden hegemonian sisään.

Tämä kirjailija haluaisi tutustuttaa lukijan tähän salaliittoon ja siihen miten se vaikuttaa yksilön elämään. Mitä hyötyä on tietää että maailmanhallitus on suunnitteilla jos ei ole keinoja vastustaa? Sinä voit aloittaa kääntämällä television pois päältä ja lukemalla kirjaa. Sinä voit aloittaa kääntymällä pois gnostilaisten uskonnollisten johtajien kontrollin alta ryhtyä ajattelemaan itse. Irrottaudu salaliiton napanuorasta joka on ruokkinut sinua harhaanjohtavalla informaatiolla. Sinä voit aloittaa ajattelamalla. Käytä tätä kirjaa laukaisualustana uusille tutkimuksille, se ei ole kuitenkaan erehtymätön kainalosauva jonka varaan nojautua, vaikkakin tämä kirjailija yrittää antaa sinulle tarvitsemasi dokumentaation. Joitakin dokumentteja ei voida yksinkertaisesti antaa. Kymmenet haastateltavat ovat yksinkertaisesti tuoneet tämän kirjailijan tietoon vaarallista informaatiota johon kukaan ei halua nimeään yhdistettävän.

Kuvittele eläväsi Hitlerin alaisuudessa

Saksan väestö pelkäsi Gestapoa. Sama kansainvälinen ryhmä joka auttoi Hitlerin valtaan sekä auttoi häntä puhdistamaan Euroopan ei-toivotuista ihmisistä on valmiina aloittamaan puhdistukset uudestaan.

Mitä tämä kirja ei ole

Tämä kirja ei ole kaikenkattava selvitys salaliitosta vaikka siltä näyttäisikin. Se on itse asiassa rajoittunut tutkimaan kuinka maailmanuskonto on luotu, ja kuinka siitä on tulossa Uuden maailmanjärjestyksen uskonto jonka voimat liikkuvat meitä kohti.

Monia erilaisia ryhmiä on tutkittu syvällisesti. On myös keskusteltu kaikenlaisten ihmisten kanssa joilla on vihjeitä siitä kuinka valta todella toimii. Esimerkiksi, tämä kirjailija on tutkinut seuraavanlaista ryhmää.

Jotkut meistä haluavat tulla huiputetuksi

Rabbi Jack Moline kirjassaan Growing Up Jewish sivulla 76 varoittaa että juutalaiset johtavat Kongressia. "Vuosien ajan, antisemiitit ovat syyttäneet juutalaisia siitä että he kontrolloivat kongressia. Äskettäinen tutkimus 435 kansanedustajasta osoittaa että heistä 219 on aktiivisia juutalaisia. Mielenkiintoista, 12 mustaihoista edustajaa on etiopian juutalaisia. Senaatin puolella, 100 senaattorista 62 tunnistaa itsensä juutalaiseksi!"

Juutalainen kirjailija A. Cowen, kirjassaan The X-Rays in Freemasonry sanoo sivulla 6, että juutalaiset hallitsevat vapaamuurareita: "Juutalaiset parveilivat sinne (vapaamuurareihin) varhaisimmista ajoista lähtien ja hallitsivat sitä korkeimpien asteiden ja konsiilien kautta. He ovat hallinneet Skotlantilaista riittiä 1800-luvun alusta lähtien."

Laajalti tunnettu juutalainen kirjailija Marcus Eli Ravage Century Magazinen artikkelissa tammikuulta 1928 kirjoitti: "Me juutalaiset olemme melkein kaikkien teidän sotienne takana; ei ainoastaan Venäjän, vaan melkein jokaisen suuren vallankumouksen takana. Me teimme sen yksinään henkemme vastustamattoman mahdin, ideoiden ja propagandan avulla."

Rabbi Stephen Wise, Skotlantilaisen riitin vapaamuurari ja B'nai B'rithin johtaja, keskusteltaessa kommunismista sanoi: "Jotkut kutsuvat sitä kommunismiksi; minä kutsun sitä judaismiksi." ["American Bulletin", 15.5.1935]

On monia muitakin identtisiä tai samankaltaisia väitteitä joita juutalaiset ovat esittäneet kirjoissa ja artikkeleissa joiden ensisijainen lukijakunta ovat juutalaiset. Tutkiessamme mikä voima tai mitkä voimat kontrolloivat meidän elämäämme, oli välttämätöntä tarkistaa että oliko näillä juutalaisten väitteillä mitään perää. Tämä kirjailija on tutkija, salapoliisi joka haluaa ottaa selville alkuperäiset dokumentit, löytääkseen rehellisen historian joka perustuu tasapainoisempaan, laajempaan kuvaan siitä mitä menneisyydessä tapahtui.

Tämä kirja ei ole mitään rotua vastaan

Tässä kirjassa ei käsitellä rotuja, vaikka rotu esittää osaa tässä kertomuksessa. Raamatun Jumala ei ainoastaan ota vastuuta rotujen luomisesta, vaan myös Hänen uskomuksensa on että Hänen edessään kaikki rodut ovat samanarvoisia. Raamattu luokittelevasti sanoo: "...ei ole kreikkalaista, ei juutalaista, ei ympärileikattua, ei ympärileikkaamatonta, barbaaria, skyyttiläistä, orjaa, ei vapaata, vaan Kristus on kaikki kaikessa." Kristus ei asettanut ehtoja lähetyskäskylleen.

Tämä kirjailija ei voisi välittää vähemmän mitä rotua maailma sanoo sinun olevan. Populaarit konseptit roduista perustuvat suurelta osin myytteihin. Jos arabit ovat Ismaelin jälkeläisiä, kuten jotkut juutalaiset historioitsijat vahvistavat, silloin nämä Askenasi-juutalaiset ovat yhdistelmä eurooppalaista verta päällystettynä mongolialaisen heimon verellä. Tämä mongolialainen heimo, kasaarit, väittävät Toogarmania, pakanallista henkilöä joka löytyy Raamatusta heidän esi-isäkseen. Seurauksena, suurin osa ihmisistä joita kutsutaan juutalaisiksi eivät edes kanna seemiläistä verta. Arabeista tiedetään että he ovat Shemin jälkeläisiä; täten seemiläisiä. Koska juutalaiset tänään vainoavat arabeja Lähi-idässä (ainakin joidenkin arabi-tulkintojen mukaan), tämä tekisi Askenasi-juutalaisista maailman suurimpia antisemiittejä.

On niin paljon myyttejä, niin paljon seka-avioliittoja ja ihmisten muuttoliikkeitä että populaari rotujen "historia" pitäisi heittää roskakoriin. Tämä kirjailija uskoo että ei ole juutalaista, ei pakanaa, ei kreikkalaista, ei germaania, ei negroa, ei skyyttalaista.

--------------------
Esimerkiksi, Parade Magazinen tiedusteluraportti kertoo että Kongressin 540 jäsenestä 41 on juutalaisia -- tämä tekee 7,5%. Kuitenkin, 35 kongressiedustajaa luokitellaan "luokittelemattomaksi", Christian Scientistsiksi, Unitarianiksi tai muihin uskontokuntiin kuuluviksi jotka saattavat hyvinkin pitää sisällään juutalaisia jotka eivät kuulu synagoogaan." [Parade Magazine, 30.12.1990, s. 20]
--------------------

Juutalaiset jotka eivät ole juutalaisia

Leo Human, Coplay News Service, San Diego Union, 28.8.1966.

"Natham M. Pollockilla on kiista Israelin hallituksen kanssa."

"Hänen huolellisesti laadittu suunnitelmansa juhlia tämän vuoden syyskuussa juutalais-kasaarilaisen liiton 1.000-vuotista olemassaoloa hylättiin välittömästi."

"Vanhana, sävyisän oloisena miehenä joka muutti Israeliin Venäjältä 43 vuotta sitten, Pollock elää kituuttaa tieteellisten kirjoitusten kääntäjänä sekä oikolukijana."

"Mutta hänen suuri intohimonsa ja harrastuksensa on historian tutkimus."

"Hän on omistanut 40 vuotta elämästään (hän on 64-vuotias) yrittäessään todistaa että 60% Israelin juutalaisista ja 90% läntisen pallonpuoliskon juutalaisista eivät ole todellisia juutalaisia vaan pelottavien kasaari-heimojen jälkeläisiä jotka elivät etelä-Venäjällä vuosisatoja sitten."

"Ilmiselvästä syystä Israelin viranomaiset eivät ole halukkaita antamaan virallista hyväksymistä Pollockin teorioille."

"'Kaiken sen perusteella mitä me tiedämme, hän saattaa olla 100% oikeassa', sanoi eläkkeellä oleva hallituksen viranomainen. 'Itse asiassa, hän ei ole ensimmäinen joka löysi yhteyden juutalaisten ja kasaarien välillä. Monet kuuluisat oppineet, juutalaiset ja ei-juutalaiset painottivat näitä yhteyksiä heidän historiallisissa tutkimuksissaan.'"

"'Mutta kuka voi kertoa tänään että millainen prosentti kasaari-verta virtaa meidän juutalaisten suonissamme, jos lainkaan? ja kuka voi julistaa minkäänlaisella tieteellisellä tarkkuudella että mitkä juutalaiset ovat juutalaisia ja mitkä tämän tartaari-mongolialaisen rodun jälkeläisiä?'"

"'Itse asiassa, meidän väitetty polveutumisemme kasaareista on arabi-propagandan keskeinen teema', hän lisäsi. 'Arabit väittävät että suurimalla osalla eurooppalaisista juutalaisista ei ole oikeutta olla israelilaisia ensinkään, koska he eivät ole raamatullisten hebrealaisten jälkeläisiä, vaan tartaari-mongolialaisia nomadi-heimoja, mukaanlukien kasaarit jotka käännytettiin juutalaisuuteen 1.000 vuotta sitten.'"

Tieteellinen mielipide Israelissa on jakautunut tämän aiheen osalta. Kukaan ei kiistä perus-olettamusta: että 12.000 juutalaisen ryhmä jotka pakenivat vainoa Pyhästä maasta Bysantin ja muslimi-valloitusten kintereillä, tekivät pitkän maitse tapahtuvan vaelluksen Persiaan, ylittivät tämän päivän Turkmenistanin territorion keski-Aasiassa ja löysivät turvapaikan kasaari-valtakunnasta joka hallitsi suurta aluetta Kaspianmeren, Volgan, Uralvuorten, Mustanmeren ja Puolan koillisrajan sisäpuolella.

Vuonna 965 kasaarit lyötiin ensi kerran 500 vuoteen prinssi Vladislav Kiovalaisen toimesta. Kasaarien kuningas Bulan III teki johtopäätöksen että Prinssi Vladislav oli voittoisa koska hänen joukkonsa olivat kristittyjä kun taas hänen nomadinsa olivat pakanallisia. Tämä kuningas ja hänen aatelisensa omaksuivat judaismin vuonna 965, ja vuonna 966 juutalaisuudesta tehtiin ainoa laillinen uskonto kasaarien kuningaskunnassa. Kansalaisten täytyi käydä läpi ympärileikkaus-rituaali, opetella hebreankielisiä rukouksia ja tunnistaa juutalaiset rabbit omiksi hengellisiksi johtajikseen -- tai kuolla.

Kun muut juutalaiset joita vainottiin Lähi-idässä, keskiajan Euroopassa ja Espanjassa tuohon aikaan, kuulivat uudesta juutalais-kasaarilaisesta kuningaskunnasta, huhut levisivät että Messias oli viimeinkin saapunut. Oli useita toisiaan seuraavia muuttoaaltoja Kasaariaan Persian, Kreikan ja Puolan kautta.

Pollock uskoo että perinteinen venäläinen antisemitismi on luultavasti peräisin tältä ajanjaksolta, kun hebreaa puhuvat kasaarit hyökkäsivät venäläisiä kyliä vastaan, tappoivat miehet, sieppasivat naiset, pakottivat heidät kääntymään juutalaisuuteen ja menivät heidän kanssaan naimisiin täydellisen uskonnollisen seremonian kera. Tämä myös selittäisi miksi niin monet Euroopan juutalaiset ovat vaaleahiuksisia ja sinisilmäisiä hienoinen häivähdys mongolialaisuutta silmissään, kuten myös täydellinen seemiläisten piirteiden puute.

Kukoistava juutalais-kasaarinen valtakunta tuhoutui vuonna 1230 Ban Khanin mongoli-invaasion seurauksena.

Seurauksena tästä mongoli-invaasiosta ja valloituksesta juutalais-kasaarien eloonjääneet heimot vaelsivat länteen ja asettuivat Puolaan, Unkariin, Böömiin, Itävaltaan, Romaniaan ja Ukrainaan.

Kuinka voidaan saada selville että onko henkilö "kasaari-juutalainen" vai "hebrealainen juutalainen"?

Pollockin mukaan, ne joiden vanhemmat tulevat Puolasta, jos sinun nimesi on Halperin, Alport, Halpern, Galpern, jne. sinä olet 100% kasaari. "Alper" tarkoittaa "uljasta soturia" kasaarien kielellä ja kuningas antoi tämän nimen rohkeimmille sotureilleen. Nimet kuten Kaplan, Caplon, Koppel, jne. ovat positiivinen todiste kasaarien jälkeläisyydestä. "Kaplan" tarkoittaa "pelottavaa haukkaa" kasaarien kielellä. Kogan, Kagan, Kaganovich, jne. tarkoittaa että henkilö on Kagan-Haganin, Kuningas Bulanin pääministerin aristokraattisia jälkeläisiä.

Samoin, lukija saattaa jäljittää saksilaiset esi-isänsä skyyttiläisiin, ja assyrialaisista kirjoitustauluista Palestiinaan. Ole vain tietoinen siitä että kuuliaisuus Jumalaa kohtaan, olet sitten pakana tai juutalainen, on ehto siunaukselle, Raamatun historian mukaan.

Valitettavasti, ihmiskunnan historiassa, rasismi on esittänyt roolia joka on näyttänyt meille ihmiskunnan pahan puolen. Tämä ei tarkoita etteikö Jumala siunaisi kaupunkeja, heimoja tai kansakuntia ryhmänä. Mutta rotu on ollut sellainen tärkeä kiistakysymys monille ihmisille väärällä tavalla, ja niin paljon että ajatukset ja myytit rodusta ovat kietoutuneet salaliiton kuituihin eikä niitä voida erottaa ilman että revittäisiin irti osa kertomusta.

Maailmanhallituksen ollessa kyseessä kaikesta rasismista tulee vieläkin vaarallisempaa. Lue Orwellin 1984. Muista Kristalliyö. Maailmanhallitus rakastaa ihmisten vihan ohjaamista heidän omiin suosikkeihinsa. Elokuvateollisuus on voimakas työkalu luoda ja ohjata ihmisten vihaa. 1.8.1990, Saddam Hussein oli hyvä kaveri. Niin hyvä kaveri että meidän presidenttimme ja hallitus antoi hänelle paljon lainaa ja aseita. Mutta valloitettuaan Kuwaitin, ei kestänyt kauan ennenkuin televisio loi Saddam Husseinille imagon että hän oli ollut yhtä paha kuin Hitler jo pitkän aikaa. Itse asiassa, hän oli ollut mätä hahmo jo pitkän aikaa. Pointti on siinä että lukijaa muistutetaan siitä että sinun mielikuvasi Saddamista, on hän sitten hyvä kaveri (Iranin - Irakin sodan aikaan) tai sitten paha kaveri (Kuwaitin kriisin aikana) muodostui television kautta. Jostakin syystä ihmiset eivät kysy, että jös hän oli Hitler vuonna 1989, miksi me teimme bisnestä hänen kanssaan? Monien ihmisten viitekehykset rakennetaan kuin vesihana jota media kontrolloi ja josta voidaan laskea kuumaa tai kylmää vettä. Haluaako lukija olla median vesihana?

Eräs ajatus joka on iskostettu kristittyihin kristillisen television ja heidän kohtajiensa kautta (josta keskustellaan myöhemmin tässä kirjassa) on että juutalaiset ovat JUmalan silmäterä, Aabrahamin siementä, Jumalan valittua kansaa. Tämä vallitseva rasismin muoto hyväksytään kyselemättä sillä Vanhassa Testamentissa Jumalan siunaukset sovelletaan koskemaan tätä juutalaista kansaa. Esimerkiksi kristityt soveltavat Bileamin antamaa siunausta tämän päivän Israeliin: "Siunattu ulkoon, joka sinua siunaa, kirottu joka sinua kiroaa." [4 Moos. 24:9] Kristityt on opetettu näkemään Israel tuhlailevana poikana jolle Isä jatkuvasti hymyilee ja jota Hän jatkuvasti siunaa. [Ei nyt sentään. Suom. huom.] Tarkempi näkemys on että ihmiskunta yleisesti on tuhlaileva poika jota kohtaan Isällä riittää kärsivällisyyttä. Hän jatkuvasti odottaa että me tulisimme kotiin Hänen luoksensa.

Viimeinen asia jonka tämä kirjailija haluaa tehdä on luoda kiistaa koskien juutalaisia joka saattaisi järkyttää lukijaa ja joka voisi saada hänet lopettamaan tämän kirjan lukemisen. Kuitenkin, ovatko juutalaiset erityisen siunauksen alla joka vapauttaa heidät kritiikistä?

Ne jotka väittävät että Jumala siunaa Israelia perustelevat väitteensä kahdella kriteerillä. Joko he väittävät että Israelia koskeva siunaus perustuu Aabrahamin FYYSISEEN siemeneen tai sitten he sanovat että Israel on Aabrahamin HENGELLINEN siemen. Moderni Israel ei ole kumpaakaan. 80% tämän päivän juutalaisista ei ole geneettistä Aabrahamin siementä vaan Kasaari-heimon jälkeläisiä jotka myöhemmin joutuivat muuttamaan Puolaan ja Muualle Eurooppaan. [Aiemmin kirjailija sanoi että 40% Israelin juutalaisista on hebrealaisia juutalaisia eli Aabrahamin jälkeläisiä, joten Israel on KUITENKIN Aabrahamin siementä enemmän kuin mikään muu kansakunta. Miksi Fritz otti luvun 80% joka kuvaa koko maailman juutalaisia kun tässä puhutaan nimenpmaan Israelista? Suom. huom.] Näistä kasaareista tuli juutalaisia koska heidän kuninkaansa päätti että hänen aasialainen valtakuntansa omaksuisi juutalaisen uskonnon. Oppineet tietävät tämän. Se on juutalaisessa Encyclopediassa. Mutta Separdi-juutalaiset Israelissa, jotka ovat Aabrahamin geneettisiä jälkeläisiä, eivät ole ainoastaan vähemmistö Israelissa, vaan jotkut heistä ovat sitä mieltä että juutalaisten enemmistö, jotka ovat kasaarien jälkeläisiä, sortavat heitä. Jopa Separdi-juutalaiset ovat saaneet geeniperimää muista kansakunnista. Separdi-juutalaiset jotka tulevat Afrikasta näyttävät afrikkalaisilta, Kiinasta tulevat näyttävät kiinalaisilta, jne.

Ovatko he hengellisesti linjassa siunauksen kanssa? The Universal Jewish Encyclopedia sanoo sivulla 637 että ortodoksi-juutalaisten ylin auktoriteetti on babylonialainen Talmud. Vanha Testamentti on toisena. Tämä 6.000-sivuinen Talmud, vaikka sitä ei ollut koottu silloin kun Kristus oli maan päällä, on osa järjestelmää jota Kristus toistuvasti nuhteli Saatanan synagoogana. Jeesus Kristus torjui tietyt juutalaisten väitteet että he olivat Jumalan valittuja: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja." [Johannes 8:39]

Juutalainen ex-rabbi Apostoli Paavali pudotti pommin kun hän julisti että kaikki juutalaisista vanhemmista syntyneet ja synagoogassa koulutuksen saaneet eivät ole Jumalan lapsia: "Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: 'Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset'; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi." [Room. 9:6-8]

Kristillinen Kirkko vapisee tänä päivänä Valitun rodun edessä, ja pelkää kritisoida mitään mitä USA:n hallitus tekee avustaakseen Israelia. Myöskään monet kristilliset pastorit eivät puhu ihmisoikeusloukkauksia vastaan joiden kohteena palestiinalaiset ovat. He ovat vahingoittaneet Kristuksen asiaa monin tavoin; ensiksikin, on olemassa suuri määrä palestiinalaisia kristittyjä; toiseksi, arabimaailma on hylännyt Kristuksen koska Kristityt tukevat Israelia; ja kolmanneksi, he tukevat ihmisoikeusloukkauksia. Koska ortodoksinen juutalaienn järjestelmä toimi Jeesuksen aikaan, on selvää mikä kristillinen näkemys oli. Apostoli Paavali lausuu että puhdasta syntyperää olevat ortodoksi-juutalaiset eivät ole Aabrahamin siementä. Room. 2:8,29 sanoo tämän hyvin selvästi.

Jopa juutalaiset jotka ovat lukeneet Moosesta ymmärtävät että Mooseksen ei sallittu astua Luvattuun maahan koska hän oli tottelematon yhdessä asiassa. Jumala haluaa pyhiä ihmisiä. Ennenkuin Jumala salli Israelin lasten saapua Luvattuun maahan, heidän täytyi vaeltaa 40 vuotta puhdistaakseen itsensä syntisistä asenteistaan, tottelemattomuudesta ja epäjumalanpalveluksesta. Tämä oli hyvä Jumalan moraalinen standardi silloin, enkä minä löydä sellaista kohtaa Raamatusta jossa sanottaisiin että Jumala on kadottanut moraalisen mittarinsa tämän jälkeen.

Miksi tämä kirjailija viittaa juutalaisiin?

Heidän roolinsa

Juutalaiset ovat antaneet Jeesuksen ja monia muita myönteisiä asioita. Se oli juutalainen, Henry H. Klein, joka varoitti maailmaa kirjallaan A Jew Exposes The Jewish World Conspiracy. Tehtiin monta yritystä surmata Klein. Tapahtumat joista tämä kirja kertoo ovat maailmanlaajuisia ja siinä kerrotaan muistakin kuin juutalaisista. Antisemitismi on salaliiton työkalu. Klein ja muut ovat paljastaneet tämän. Heiden sinä luulet hallitsevan Ku Klux Klania?

Heidän salainen identiteettinsä

Juutalaisten lähteiden mukaan, puolella juutalaisista ei ole enää nimiä jotka tunnistavat heidät juutalaisiksi.

Edelleen, luotettavat juutalaiset lähteet osoittavat että 80% vuosittaisista nimen vaihdosta hakevista Yhdysvalloissa on juutalaisia. Tämä tarkoittaa sitä että 160.000 juutalaista vaihtaa nimensä vuosittain, ja meikein kaikki muutokset ovat ei-juutalaisilta kuulostaviin nimiin.

Koska juutalaisia ei helposti tunnisteta, on välttämätöntä poimia heidät esiin kun tämä tarina kehittyy. Skotlantilaiset ja brittiläiset verilinjat myös esittävät osansa tässä tarinassa. Myös heidät poimitaan ylös.

Tässä kirjassa ei puhuta pelosta

Tässä kirjassa ei puhuta pelosta. Pelkurit eivät lue tätä kirjaa. He palaavat tilaansa jossa he painavat päänsä pensaaseen liian peloissaan jotta pystyisivät kohtaamaan todellisuuden tai haastamaan entisen maailmankuvansa. Tämä universaali uskonto jota ollaan valmistamassa meitä varten on vailla uskoa, toivoa ja rakkautta, joten on tärkeää pitää ihmiset kiinni tarkoituksettomassa viihteessä. Tämä uskonto puhuu arvojen rykelmästä ja yhteisestä arvojen rakenteista joka jättää pois uskon Jumalan Sanaan. Se puhuu evoluutiosta. Se arvostaa sitä mitä ihminen itse voi tehdä. Tällä kirjailijalla on toivo, usko hyvän lopulliseen voittoon, voittoon jota ihminen ei yksin kykene saavuttamaan. Ja kuitenkin mitä on usko ilman tekoja. Jos minun naapurini on nälkäinen ja minä vain rukoilen hänen puolestaan se ei ole uskoa. Usko ilman tekoja on kuollutta. Joten minä annan sinulle tämän kirjan joka paljastaa tämän kamppailun Jumalan arvojärjestelmän ja ihmisen arvojärjestelmän välillä. Tämä kirjailija lyö vetoa Jumalan arvojärjestelmän voiton puolesta.

Mistä tämä kirja kertoo

Kerrottuani mitä tämä kirja ei ole (tämä kirja ei käsittele rotuja eikä pelkoa), on aika kertoa lukijalle mistä tämä kirja kertoo.

Tämä kirja käsittelee TOTUUTTA ja sitä minkä auktoriteetin puoleen me käännymme totuuden vuoksi. Mitä? Kyllä, auktoriteetin sillä jos me emme korvaa tätä maailmanhallitusta joka on meidän totuuden lähteenämme, me emme vastusta sitä.

Onko olemassa mitään auktoriteettia joka seisoo vastustamassa maailmanjärjestelmää?

Ne ihmiset jotka näkevät Jumalan ylimpänä auktoriteettina eivät salli itsensä sekaantua sellaiseen minkä he tietävät pahaksi. Jumala on kilpaileva auktoriteetti maailmanjärjestelmälle ja maailman uskonnolle. Maailmanjärjestelmä käyttää uskontoja, joten se ei ole uskonto joka vastustaa maailmanjärjestelmää, vaan fanaatikot jotka uskovat että on olemassa oikea ja väärä koska he uskovat Luojaansa.

Tämä kirja ei ole hyökkäys yksilöllisiä uskonnollisia tai filosofisia uskomuksia vastaan, paitsi missä on välttämätöntä käännyttää ihmiset pois maailmanjärjestelmän väärän auktoriteetin alta. Minä sanon "väärän", sillä kun me aloimme käydä koulua me uskoimme että meille kerrottiin puhdas totuus.

Kun me luemme niin kutsuttua vapaata lehdistöä ja mediaa me ajattelemme että meille kerrotaan puhdas totuus. Kun me menemme valtakunnansaliin tai vapaamuurareiden temppeliin tai kirkkoon tai synagoogaan me uskomme että meille kerrotaan puhdas totuus. On vaikea niellä että sama auktoriteetti joka valehteli meille valtakunnansalissa, vapaamuurareiden temppelissä, kirkossa ja synagoogassa oli tämä sama auktoriteetti. Tämän kirjan tehtävä on esitellä mikä väärä auktoriteetti on maailmanuskonnon ja sen uuden järjestyksen välillä.

Mutta onko olemassa mitään yhteyttä Jumalan ja totuuden välillä?

Tiede ajatteli niin. Jos ei olisi kyseessä ajatus Jumalan luomistyöstä, tiede ei olisi ryhtynyt etsimään prinsiippejä jotka hallitsevat universumia. Tieteellä oli käsitys että ylin Mieli oli luonut tämän maailman, ja että maailmankaikkeuden ymmärtäminen oli ikkuna tähän Mieleen. Geometriasta tuli pyhää, sillä ihmiset ymmärsivät että koko universumi kyettäisiin kuvaamaan matemaattisesti; siksi geometria nähtiin ikkunana Jumalan ajatusprosesseihin. Ajatus hallituksen auktoriteetista viittaa tähän. Se että ihmisiä pitäisi hallita viittaa siihen että hyvää mieluummin kuin pahaa pitäisi edistää. Tämä käyttäytyminen voidaan luokitella hyviksi tai pahoiksi sidoksiksi konseptiin että ihminen on syntinen. Kenties lukija protestoi sitä että todelliset hallitukset tänä päivänä eivät puhu synnistä; täten, kuinka heidän auktoriteettinsa voi olla Jumalalta?

Jos syntiä ei ole olemassa, mikä auktoriteetti hallituksella on kertoa ihmisille miten tulisi elää? Koska me emme tunnusta että ihminen tekee syntiä, me päädymme tilanteeseen kuten tämä poliisi joka kertoi tälle kirjailijalle että ei ole sellaista asiaa kuin synti. Kuunneltuani hänen näkemystään, oli kuin olisi ollut kaksi koripallo-joukkuetta, hyvät kaverit ja pahat kaverit; meidän puoliskomme ihmiset ovat hyviä ja vastapuoli on pahoja. Siksi, hän kertoi minulle, että ei ole mitään väärää siinä että CIA tuo huumeita maahan ja myy niitä. [Kyllä, hän oli täysin tietoinen että he tekevät näin.] Mutta nämä pahat kaverit ovat niitä jotka myyvät huumeita kadulla. Tämä poliisi vihasi ihmisiä joilla oli suoraselkäinen käsitys oikeasta ja väärästä. Jos hän ei olisi vihannut, kuinka hän olisi kyennyt rationalisoimaan tukensa tälle järjestelmälle? Kuka antaa USA:n hallitukselle vallan salakuljettaa huumeita ja samaan aikaan käydä huumeiden vastaista sotaa?

Itsenäisyysjulistus tunnustaa Jumalan todelliseksi auktoriteetiksi (olivat he sitten kristittyjä tai eivät) kun he kirjoittivat: "Luonnon ja Jumalan lait määräävät..."

Tämä maailmanjärjestelmä ei halua kilpailijoita. Heidän viestimiään käytetään työkaluna tuhota tämä kilpaileva auktoriteetti. Niin paljon vihaa on syötetty yleisön mieliin että monet ihmiset eivät suvaitse tätä kirjaa sillä siinä pidetään kiinni Jumalan auktoriteetista. Yleisö ei ole tietoinen jatkuvasta antikristillisen materiaalin levittämisestä jota media tekee.

Pastorit ja evenkelistat korvaavat huomaamattomasti absoluuttisen totuuden subjektiivisella, väärällä kuvauksella Jumalasta. Tässä on hienovarainen ero Jumalan tunnustamisen ja sen välillä että otetaan Jumala Herrana sinun elämääsi. Se on ero Jumalan tarkan tuntemisen ja subjektiivisen, relatiivisen emotionaalisen uskomuksen välillä. Tuntuu niin ankaralta uskoa synnin olemassaoloon. Se on. Se luo standardeja. Ihmiset opetetaan heittämään pois standardit. Taide ja elämä ja muut asiat ovat menettäneet merkityksensä. Muinainen Israel säilyi kansakuntana koska he yrittivät säilyttää standardit.

Kristityt tuomitaan koska he katsovat järkähtämättömästi kirjoitettuihin standardeihin. Kuitenkaan se ei ole erilainen kuin Korkein oikeus joka, kuunneltuaan vastakkaisia argumentteja palaa oletettavasti Perustuslakiin tehdessään päätöksen. Jos on vanhanaikaista kristityltä noudattaa kirjoitettuja standardeja, miten meidän pitäisi nähdä Korkein oikeus? Tämän vuoksi Perustuslaki koetetaan romuttaa. Tämän vuoksi Presidentti Bush hylkäsi Perustuslain hätätilan julistuksella silloin kun kansalaisten huomio oli Irakissa.


Takaisin