Olkaa viisaita kuin käärmeet

Be Wise As Serpents

Copyright 1991 by Fritz Springmeier

LUKU 11 -- KAKSI SUKUPUOLTA OMAAVAN JEHOVAN KULTTI

Lukijalle osoitetaan:

Jumalasta tulee suurmestari

Tiistaina, 23.11.1954, hoikka, vähäpuheinen, ystävällinen mies seisoi kunnioitetun James Latham Clyden oikeussalissa. Tämä mies oli nimeltään Frederick William Franz, joka Russellia ja Rutherfordia lukuunottamatta, on ollut Jehovan todistajien johdossa enemmän kuin kukaan muu mies. Hän oli silloin Vartiotorni-seuran varapresidentti ja myöhemmin hänestä tuli WT:n presidentti. Kun hän vanheni, tehtiin järjestelyjä jotta saataisiin siirrettyä valtaa toisiin käsiin. Silloin kun Nathan Knorr oli yhä presidenttinä, ennen kuin Franz seurasi häntä, hallitus poisti suuren osan presidentin valtaa Vartiotorni-seurassa.

Tämä oli omituinen ilmiö josta keskustellaan myöhemmin. Se että hänen valtansa voitiin ottaa pois niin helposti, on vain yksi viite siitä että valta joka kontrolloi Vartiotorni-seuraa on jossain Seuran ulkopuolella ja toimii valitun klikin kautta Vartiotornin hierarkian eliitin joukossa.

Frederick Franz, varhainen Vartiotorni-seuran uskonnollinen johtaja

Fred Franz, ennen liittymistään Vartiotorni-seuraan, oli opiskellut presbyteeri-pastoriksi. Vuonna 1913, jolloin C.T. Russellia edelleen pidettiin uskollisena ja viisaana palvelijana, Fred Franz liittyi mukaan. Hän yleni nopeasti ja oli avain-puhuja 1920-luvulla. Vuonna 1924 hän johti puhetta WT:n radio-asemalla, WBBR:llä. Jotkut tarkkailijat arvelevat että hän on saattanut esittää suurempaa roolia Vartiotorni-seuran teologian muodostumisessa Rutherfordin aikana kun mitä hänen ansiokseen luetaan.

Fred Franz pysyi naimattomana koko elinikänsä. Osana Bethelin päämajaa, hän eli yksinkertaisesti, vaikka kuten muut WT:n johtajat, valtansa ansiosta häneltä harvoin puuttui mitään. Hän matkusteli paikkoihin kuten Israel ja Irlanti. Hän sai ystävällisen ja epäitsekkään miehen maineen siihen pisteeseen että hän kulki pitkin päämajan käytäviä tohveleissa ja eri paria olevissa sukissa.

Vartiotorni-seuran tutkija

Hän oli myös Vartiotorni-seuran Raamattu-tutkija niiden ansioiden perusteella että hän oli suorittanut lukiossa muutamia hebrean ja kreikan kielen kursseja. Koska hän oli heidän kaikkein taitavin/oppinein johtaja, Fredin taidot joutuivat suurennuslasin alle Douglas Walshin oikeudenkäynnin aikana sinä tiistaina. Suurin osa ajasta ja ponnisteluista oikeudessa käytettiin todistajiin jotta paljastettaisiin tarina tämän ristiriitaisen Raamatun, Uuden maailman käännöksen (NWT) takana. Sen päivän todistusten peruusteella on selvää, että Fred Franz, WT:n johtavana Raamattu-tutkijana, esitti elintärkeää roolia NWT:n tuotannossa.

Kysymys joka Fredille esitettiin: "Mitä tulee itse Raamatun kääntämiseen, oletko sinä vastuussa siitä?"

Fred vastasi: "Minulle on annettu valtuutus tutkia käännös sekä määritellä sen tarkkuus ja suositella sen hyväksymistä siinä muodossa missä se on jätetty minulle vahvistettavaksi."

Vartiotorni-seura mainosti Uuden maailman käännöstä kaikkein tarkimmaksi saavavilla olevaksi käännökseksi. Nimetön käännöskomitea tarkisti NWT:n vuosina 1961 ja 1970. Erään lähteen mukaan jolla oli yhteyksiä käännöskomiteaan, tämä komitea istui pöydän y,pärillä jossa oli 20-30 erilaista käännöstä ja he etenivät jae jakeelta poimien sen mikä sopi parhaiten heidän teologiaansa. Joskus he turvautuivat Johannes Greberin henkioppaan antamaan käännökseen.

Se että onko tämä tarkka kuvaus siitä kuinka he suorittivat "kääntämisen" ei ole kaikkein merkityksellisintä tässä vaiheessa. Lukijaa pyydetään pitämään mielessä kolme tärkeää asiaa:

 1. Tämä käännös oli yritys olla kaikkein sanatarkin käännös. Tässä he ovat onnistuneet siinä määrin että tämä käännös on hankala luettava. Kuitenkin, kaikki käännökset täytyy esittää jossain määrin mukailevasti; aina sanasta-sanaan kääntäminen ei tuo ymmärrettävää tekstiä. Toisin sanoen, heidän täytyy esittää mukailevasti huolimatta siitä että he kiistävät tämän, mutta he onnistuivat tuottamaan hyvin kirjaimellisen käännöksen. [Tämä ei tarkoita sitä että he olisivat käyttäneet parhaita muinaisia käsikirjoituksia; vain sitä että he yrittivät olla sanatarkkoja niiden versioiden suhteen jotka he valitsivat.]

 2. Fred Franz johti tätä työtä. Hän sanoi viimeisen sanan.

 3. Muista käännöksistä otettiin apua. Mikäli minun lähteeni ovat tarkkoja, muut käännökset muodostivat pohjan tai niihin turvauduttiin raskaasti. NWT:n ulkoasu tukee tätä informaatiota.
Entä sitten? Tämä on tärkeä kysymys tämän keskustelun kannalta, sillä Fred paljastaa vapaamuurariutensa kun hän kääntää sanan "adonai" (=Herra) Hoosean Kirjan luvussa 12:4 sanalla "Suurmestari" (=Grand Master).

Sana "adonai" on kirjaimellisesti Herra. Kaikki Raamatut kääntävät tämän sanan näin paitsi Jerusalem Bible joka käästää sen sanalla "Yahweh". Roomalaiskatolinenkin Raamattu on paremmin käännetty kuin Vartiotorni-seuran NWT.

Lisää todisteita Franzin jäsenyydestä vapaamuurareissa

Lisää viitteitä Fred Franzin jäsenyydestä vapaamuurareissa on noussut pintaan. Suurin todiste on tuotu valoon erään toisen kirjailijan toimesta. Henkilö joka on häntä eniten tutkinut saattaa käsitellä tätä aihetta syvemmin. [Russ Pine on tehnyt neljä filmiä jotka toivottavasti näkevät päivänvalon jonakin päivänä. Nämä ovat The Naked Truth, Matrix of Power, Ancient Egypt -- Light of the World ja Modern Day Religion.] Varmasti, jos nämä Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmat kyetään torjumaan, se tulee olemaan suurelta osin miesten kuten Russ Pine ansiota, joka on tehnyt ahkerasti töitä tuodakseen valoon salaliiton toimet sen pyrkiessä yhdistämään maailman heidän poliittisen, taloudellisen ja uskonnollisen valtansa alle.

Franzin tausta

Franz on Saksan juutalainen sukunimi.

On mielenkiintoista huomioida että Russellin kotikaupunki, Pittsburgh sekä Franzin kotikaupunki ovat juutalaisen ajattelun ja vallan keskuksia. Kun tämä kirjailija matkusti Israeliin häneltä ei kysytty että oletko sinä amerikkalainen, vaan usein, että oletko sinä New Yorkista. Tämä siksi että niin monet juutalaiset asuvat New York Cityssä.

Eräs henkilö joka meni Cincinnatin yliopistoon Franzin kanssa oli Sidney S. Tedeshe, joka oli juutalainen vapaamuurari ja rabbi valmistumisensa jälkeen. Tedeshe valmistui sekä Cincinnatin yliopistosta että Hebrew Union Collegesta vuonna 1913. Hän suoritti filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1928. Hänestä tuli Union Templen rabbi Brooklynissa, New Yorkissa. Frederickin isä oli Edward Frederick Franz.Hänellä oli ilmiselvästi Saksan juutalaiset sukujuuret, ja hän väitti/teeskenteli olevansa luterilainen. Frederickin vanhemmat tekivät suuren numeron Fredin ja hänen veljensä luterilaisesta kastetodistuksesta joka kehystettiin ja laitettiin seinälle roikkumaan kaikkien nähtäville.

Frediä ja hänen veljeään ei kuitenkaan lähetetty luterilaiseen kouluun vaan St. Josephin roomalaiskatoliseen kouluun. Fredin mukaan, hän otti osaa katoliseen messuun ja katoliseen ripittäytymiseen (roomalaiskatolisten odotettiin ripittäytyvän ennen messua, kunnes Vatikaanin toinen kirkolliskokous lopetti tämän käytännön). Ennen hänen astumistaan kolmannelle luokalle hänen perheensä muutti Cincinnatiin, Ohioon. Kun he muuttivat Cincinnatiin, Fred ja hänen veljensä alkoivat käydä Second Presbyterian Church of Cincinnatissa jossa hänellä oli Bessie O'Barr pyhäkoulun opettajana sekä Hra. Fisher pyhäkoulun intententtinä. Franzin perheen alttius muutoksiin herättää kysymyksiä. Koska tällä kirjailijalla on luterilaisia sukulaisia, tämä kirjailija on täysin tietoinen sidoksista ja lojaalisuudesta jota monilla luterilaisilla on kirkkoaan kohtaan. Kastetodistuksen pitäminen esillä saa miettimään että oliko tämä uskonnollisuus pelkkää näytöstä kun ottaa huomioon kuinka helposti he vaihtoivat kirkkoa.

Rhodes-säätiön stipendiläinen?

Fred Franz ja Vartiotorni-seura väittävät että Fred torjui Rhodes-säätiön tarjoaman stipendin saadakseen tehdä töitä Vartiotorni-seuralle. Vaikka tämä väite esitetään jotta korostettaisiin Frederick Franzin opillisia ansioita, se itse asiassa veistää loven hänen maineeseensa useilla tavoin. Ensiksikin, ihmiset jotka ovat vastuussa Rhodes-säätiön stipendeistä sanovat että Franzia ei valittu. Päältäpäin katsottuna näyttää siltä että Franz valehteli. Tämän stipendin "hylkääminen" tarkoittaa sitä että Franz väittää että sitä tarjottiin hänelle. Vaikka Franz olisi istunut valintakomitean edessä haastateltavana (Yhdysvalloista valitaan 32 stipendin saajaa) ja jäänyt tulematta valituksi, tämä ei ole sama kuin että hän olisi "torjunut" Rhodes-säätiön tarjoaman stipendin. Valehteliko Franz? Kenties hän ei valehdellut. On juuri ja juuri mahdollista että Rhodes-säätiö olisi tarjonnut hänelle tätä stipendiä salaisesti. Mutta tuntuu uskomattomalta että joku olisi hylännyt tällaisen stipendin jonka turvin hän olisi päässyt opiskelemaan Oxfordiin.

Rhodes-säätiön salaisuudet

Cecil Rhodes oli brittiläinen monimiljonääri joka elämänsä aikana oli voimakkaasti sekaantunut salaseuroihin että visioonsa yhdistyneestä maailmasta. Hänen visionsa yhdistyneestä maailmasta -- "B'rit-ish" tarkoittaa hebreaksi "Liiton kansa" ja sen oli tarkoitus antaa heille oikeutus valloittaa maailma -- oli merkittävä osa hänen varhaista elämäänsä. 22 ikävuoteen mennessä hän oli jo suunnitellut luopuvansa rahoistaan Brittiläisen imperiumin vahvistamiseksi.

Cecil Rhodes oli Skotlantilaisen riitin vapaamuurari. Hän osti maan jolle Bulawayo Lodge No. 2566 Rhodesiassa (Zimbabwe) rakensi vapaamuurarien temppelin. Hän perusti Rhodes-säätiön (sekä säätiön nimeä kantavan stipendin) joka oli tarkoitettu vapaamuurareille ja ihmisille jotka tunsivat myötätuntoa maailmanhallitusta kohtaan. Cecil Rhodes, ystäviensä kuten Rothschildien kanssa, perusti salaseuran perustuen Kuningas Arthurin legentoihin ja hänen Pyöreään pöytäänsä. Tällä ryhmällä on sidokset Prieure de Sioniin joka keskittyy Pyhään Graaliin ja sen legendoihin joista he pitävät huolta. Rhodes ja Lord Rothschild perustivat vuonna 1891 Circle of Initiatesin joka tunnetaan Pyöreänä pöytänä.

Rhodesin hengellisen filosofian avaimia olivat Platon ja Aristoteles. Rhodesin mentori, John Ruskin, oli syvällä Platonin opeissa sekä Platonin ajatuksessa "ihannevaltiosta" yhden ainoan johdon alaisuudessa.

Rhodes-stipendi suunniteltiin tuomaan yhteen tutkijoita, ja nähtiin että he omaksuisivat Rhodesin vision hallitsevan luokan konseptista. Rhodes ja hänen ystävänsä ovat vastuussa Royal institute of International Affairsista joka laajeni kansainväliseksi ja tunnetaan Yhdysvalloissa Ulkomaansuhteiden neuvostona (CFR).

Rhodes yhdisti timanttikaivoksia Kimberleyn alueella Etelä-Afrikassa juutalaisen korporaation, De Beers Consolidated Minesin alle vuonna 1888. Juutalaisella De Beersillä on monopoli käytännössä maailman kaikkiin timantteihin. Timantteja louhitaan paikoissa kuten Etelä-Afrikka ja hiotaan Amsterdamissa. Rhodes oli mukana lukuisissa poliittisissa vehkeilyissä sillä hän halusi Britannian hallitsevan Etelä-Afrikkaa maan tuottamien suurten taloudellisten etujen takia. Kun Rhodes kuoli, kuudesta miljoonasta punnasta tehtiin 170 stipendiä nuorille Brittiläisessä imperiumissa ja Yhdysvalloissa jotta he pääsisivät Oxfordiin opiskelemaan.

Johto siirtyy toisille

Fred Franz esitti suurta roolia Vartiotorni-seuran "oraakkelina". Se oli hallituksen jäsen Karl F. Klein joka kenties ensimmäisenä viittasi Fred Franziin WT:n "oraakkelina". Mutta hänestä tuli figuurinen päällikkö peittämään sen että WT:n todellinen johto oli seuran ulkopuolella. Suurikokoinen juutalainen mies meni kaikkialle Fred Franzin kanssa hänen oppaanaan nämä viimeiset muutamat vuosikymmenet. Tätä miestä, jonka nimi oli Natheer Salih, tarvittiin koska Fredistä oli tullut sokea. Kuitenkin, monien vuosien ajan ihmiset Bethelissä tunsivat että Salih oli enemmänkin kuin henkivartija sillä kaikki kommunikaatio Franzille kulki Salihin kautta joka sitten vastasi Franzin puolesta. Tästä juutalaisesta miehestä jolla oli ilmiselvästi rikas maku, jolla oli yllään kalliita sormuksia ja kalliita kelloja, oli tullut WT:n presidentin äänitorvi, ja käytännössä päätöksen tekijä vaikka hän ei kuulunut hallitukseen. Salih oli sellaisessa asemassa että hän suojeli tätä vanhaa miestä sanomasta mitään väärää.

Triumfiraatti

Kuinka Vartiotorni-seuran johto oli määritelty. Ilmiselvästi, tätä seuraa johdettiin ulkopuolelta ja se on salainen. Kuitenkin, jopa nämä miehet joilla on johdon titteli, Vartiotorni-seura verhoaa salaisuuteen. Ollessaan kiertokäynnillä Brooklynin päämajassa, tämä kirjailija havaitsi että hänen kysymyksiinsä kuten keitä ovat ne jotka kirjoittavat Vartiotorni-lehteen vastattiin ympäripyöreästi.

Rutherfordin kuolemasta liikkuu monenlaista tarinaa. Sanotaan että Rutherford, alkoholistina, ollessaan juovuksissa, kaatui portaissa Kalifornian asunnossaan. Virallinen tarina WT:n julkaisussa Let Your Name Be Sanctified (1961) kertoo Rutherfordin kuolinvuoteellaan ojentaneen manttelinsa kuten Elia teki Elisalle. WT:n julkaisu kuvaa tämän manttelin siirtyneen Elialta kolmesta miehestä koostuneeseen Elisaan. Ray Franzin, entisen hallituksen jäsenen mukaan, Rutherford käski näitä kolmea miestä toimimaan joukkueena. Nämä miehet olivat Nathan Knorr, Fred Franz ja Hayden Coveinton. Nämä WT:n johtajat kertoivat että Rutherford antoi ainoastaan suullisen tahdonilmaisun. Lakimies ja kirjailija jättää ainoastaan suullisen ilmaisun kun hän tiesi että hän on ollut sairas jo jonkin aikaa?? Varmasti! Nämä miehet ottivat Jehovan todistajien johdon haltuunsa, mutta kun heidän ryhmänsä hajosi, mentteli siirrettiin tietyille muille ihmisille hallituksessa jotka olivat myös myötätuntoisia maailmanhallitusta kohtaan.

Hayden Cooper Covington oli myös mielenkiintoinen WT-johtaja. Covengton oli juutalainen lakimies joka suoritti tutkintonsa San Antonio School of Lawssa Teksasissa. Hän alkoi jakaa Vartiotorni-seuran kirjallisuutta vuonna 1934 ja hänet kastettiin vuonna 1935. Hän seurasi Tuomari Rutherfordia Jehovan todistajien lakineuvostoon vuonna 1942. Hän voitti monia oikeusjuttuja joita käytiin Jehovan todistajia vastaan, joskus ACLU:n tuella. Hän henkilökohtaisesti väitteli monissa tapauksissa USA:n Korkeimmassa oikeudessa puolustaessaan Jehovan todistajia.

Mielenkiintoista, Haydenista tuli osa hallitusta ja hän toimi Jehovan todistajien varapresidenttinä 13.1.1942 - 24.9.1945, ilman että hän olisi kuulunut voideltuun luokkaan.

WT:n teologian mukaan, Jehovan todistajat on jaettu kahteen suureen luokkaan, voideltuihin ja suureen joukkoon. Oletettavasti, Jumala sai päätökseen voideltujen värväämisen 1930-luvun alkupuolella, mutta satunnaisesti, kun voideltu lankeaa luopumukseen hänet korvataan jollakin toisella jotta voideltujen luku olisi 144.000. Voidellut ovat hallitsijoita. Syynä on saattanut olla tämä räikeä konfliktitämän virallisen opin kanssa joka syrjäytti Hayden Cooper Covingtonin asemastaan.

Nathan Knorr

Nathan Knorr otti WT:n presidenttiyden pian Rutherfordin kuoleman jälkeen. Hän syntyi Bethlehemissä, Pennsylvaniassa. Ilmeisesti hänet kastettiin lapsena reformoituun kirkkoon vaikka hänellä mahdolisesti oli juutalaiset sukujuuret. Hän liittyi International Bible Studentsiin 16-vuotiaana. Hän valmistui Allentownissa, Pennsylvaniassa. Nathan palveli WT:n hallinnossa eikä hän ollut mitenkään korkeassa asemassa heidän hierarkiassaan. Sukulaisten mukaan, Knorr oli tietoinen siitä kuinka Vartiotorni-seura on osa maailmanlaajuista salaliittoa.

Eräät muut hallituksen jäsenet joilla on mahdollisesti juutalaiset sukujuuret: Albert D. Schroeder, Karl F. Klein ja William Jackson.

Kaksi sukupuolta omaavan Jehovan kultti

Vartiotorni-lehden oli pakko myöntää jossain määrin että ongelmat moraalissa saavuttivat Vartiotorni-seuran ylimmän portaan, mukaanlukien homoseksuaalisuus. Vartiotorni-seuran johtajat kuuluivat ryhmään nimeltään Hallitus (Governing Body). Jopa hallitukseen kuuluvien nimet pidetään salassa. Esimerkiksi, kun tämä kirjailija soitti päämajaan saadakseen tietoa hallituksesta, puhemies päämajassa kieltäytyi paljastamasta mitään, edes sitä kuinka monta miestä hallituksessa palveli.

Seuraava kappale saattaa loukata joitakin lukijoita; kuitenkaan sitä ei ole laitettu sinne kenenkään nolostuttamiseksi, vaan selittämään WT:n okkultistisia yhteyksiä.

Tietty määrä hallituksen jäseniä on ollut poikamiehiä koko elämänsä, ja päämajassa työskennelleet ovat epäilleet heidän olleen homoseksuaaleja. Leo. K. Greenlees pakotettiin eroamaan kun hänen homoseksuaalisuutensa tuli ilmi. Tämän jälkeen hän muutti New Orleansiin. Hallituksen jäsen Ewart C. Chitty yllätettiin itse teosta 17-vuotiaan betheliläisen pojan kanssa, kun eräät odottamattomat vieraat saapuivat ja avasivat oven. Poika teki itsemurhan. Vahvistamaton raportti sanoo että Chitty pakotettiin eroamaan myöhemmin. Entiset betheliläiset raportoivat myös "oraakkelin", Frederick Franzin, omituisesta käytöksestä. Tapahtui aika usein niin että nuoret pojat istuivat Frederickin pöydän ääressä ja toisinaan hän keskusteli heidän kanssaan Raamatusta -- alastomana. Se on mennyttä, Frederick on nyt 97-vuotias. [vuonna 1991. Suom. huom.] Muistakin esimerkeistä on raportoitu. Joka tapauksessa, nämä esimerkit on mainittu ainoastaan sen takia jotta annettaisiin jonkin verran arvoa seuraavalle keskustelulle.

WT:n johtajien homoseksuaalisen aktiviteetin ja noituuden välillä saattaa olla okkultistinen linkki. Homoseksuaaliset riitit ovat äärimmäisen vieraita kristilisille ajatuksille ja ne yhdisttiin kaikkein voimakkaimmin kaikkeen mitä kristillinen uskonto vihaa, huomattaviin okkultistisiin voimiin. Useat asiat saattavat viedä sellaiseen johtopäätökseen että WT:n johdon harjoittama homoseksuaalisuus on sukua okkultismille.

 1. Heidän suhteensa meedio Johannes Greberiin joka asui New Yorkissa osoittaa että: a) Tällä johdolla on okkultistisia yhteyksiä; b) He ovat halukkaita peittämään ja valehtelemaan kaikkista okkultistisista yhteyksistä.

 2. Heidän uskomuksensa ulottuu C.T. Russelliin asti, että täydellisessä tilassa ihmisellä on molempien sukupuolten sukupuolielimet. Tämä androgyyninen uskomus ulottuu Baaliin, Mithrasiin, Afroditeen ja hindujen Sivaan jotka on kaikki kuvattu kaksi sukupuolta omaavina joissakin patsaissa. Se on sukua myös juutalaiselle Midrasille. Rabbi Samuel-bar-Nacham (kolmas vuosisata, A.D.), sanoo: "Aadam, kun Jumala loi hänet oli mies/nais -androgyyni." Maimonidilaiset, myöhemmät juutalaiset oppineet myös uskoivat tämän. Nämä kaksi sanaa joista muodostuu sana "Jehovah" koostuu mies/nais -ajatuksesta. Hebreankielinen sana "Hod" (tai "J") oli tämä miehinen elin, ja "Hovah" oli "Eeva", kaikkien elävien asioiden äiti, tämä procreator (olento joka on luonut Jumalan). Kabbala ja vapaamuurarien mysteerit ovat säilyttäneet tämän tulkinnan Jehovasta kaksi sukupuolta omaavana Jumalana.

  Ensi näkemältä se näyttää ikäänkuin hyppäävän jossain määrin yhdistää uskomus androgyynisestä JUmalasta homoseksuaalisuuteen, mutta tutkittuani useiden homoseksuaalisten uskonnollisten johtajien/noitien elämää juuri tämä on se yhteys jonka he itse tekevät. Esimerkiksi, Manly P. Hall, tämä suuri vapaamuurareiden filosofi oli homoseksuaali. Hän näkee yhteyden tämän kaiken välillä: "Nämä pyhät henkilöt harvoin ottavat osaa sotaan, ja toistuvasti heidät erotetaan vaatetuksesta jotka ovat yhdistelmä miesten ja naisten vaatteista. Tämä käytäntö on ollut yleistä kaikkialla uskonnollisessa maailmassa ja se on vaikuttanut pakanallisten ja kristillisten pappien asuihin. Tämä androgyyninen ihmisolento, joka on miespuolisten ja naispuolisten ominaisuuksien hengellinen liitto, on laajalti hyväksytty ylivoimaisen ihmislajin henkilöitymänä joka on kykenevä ymmärtämään paremmin jumalallisuuden Isän viisauden ja Äidin rakkauden ominaisuuksia. Tällainen symbolismi esiintyi kaikissa esoteerisissa järjestyksissä menneisyydessä." [Manly P. Hall, "America's Assingment with Destiny", s. 44-45]

  Tämä johtava 33- asteen vapaamuurari Manly P. Hall raportoi: "Filosofisesti, Aadamia voidaan pitää ihmisen täyden hengellisen luonteen edustajana -- androgyyninä eikä rappeutumiselle alistettuna." [Manly P. Hall, "The Secret Teachings of All Ages", s. CXXVI] Hän vihjaa että Elohin on saattanut olla androgyyninen. Tästä voidaan nähdä että Hall uskoo, että homoseksuaalisuus merkitsee korkeampaa hengellistä tasoa.

 3. Wicca, musta noituus uskoo että Jeesus on suuri opettaja mutta ei Jumala.

 4. Kun kabbalistit ja vapaamuurarit käyttävät sanaa "Jehova", se merkitsee kaksi sukupuolta omaavaa Jumalaa.
Tämä kirjailija, tutkiessaan okkultismia havaitsi että on olemassa yhteys homoseksuaalisuuden ja New Agen välillä. Esimerkiksi, astuessaan New Age -liikkeeseen nimeltä Third Eye, hän huomasi että siellä oli myytävänä homoseksuaalista kirjallisuutta.

Koko ajatus tällaisista yhteyksistä vaikuttaa oudolta sellaisesta joka on ollut vain vähän tekemisissä okkultismin tai homoseksuaalisuuden kanssa. Kuitenkin, yrittääkseni ymmärtää toisia, sanotaanpa esimerkiksi roomalaiskatoliset nunnat jotka avoimesti pöyhkeilevät lesboudellaan, ja jotka ovat myös New Agessa, tämä mahdollisuus että noituus ja homoseksuaalisuus esittävät roolia toistensa kanssa saattaa olla tutkimisen arvoista.

Kun henkilö kiipeää ylöspäin Vartiotorni-seuran hierarkian tikkaita, hän tulee yhä immuunimmaksi kaikelle moraalittoman käyttäytymisen arvostelulle. "Todistajat ovat harmistuneita siitä tosiasiasta, että näyttää siltä että vanhemmistoveljet lankeavat samaan vääryyteen yhä uudestaan ja asialle tehdään vain vähän -- ja kuitenkin, jos rivijäsen jää kiinni synnistä yhden kerran, hänet erotetaan miltei välittömästi." [Jerry Bergman, "The Mantal Health of Jehova's Witness", s. 86]

Tämä kirjailija on ollut todistamassa tätä kaksois-standardia. Tämä on yksi syy lisää miksi on mahdollista että laajalle levinnyttä homoseksuaalisuutta on harjoitettu WT:n päämajassa niin pitkään.

Hallituksen mekaniikka

Hallitus pitää kokouksia ainakin viikoittain keskustellakseen nimityksistä, liiketoimista sekä suosituksista. Vuonna 1971 hallitus alkoi kierrättää henkilöitä vuosittain virasta toiseen aakkosjärjestyksessä. Vartiotorni-seuran puhemies kertoi Brooklyn Heights -lehdelle että Seuralla on nyt kaksi varapresidenttiä: George Couch ja Pearson. Vartiotorni-seura on tehnyt hallituksestaan niin arvoituksellisen voimakkaan että vain leima heidän allekirjoituksestaan riittää valtuuttamaan mitä tahansa.


Takaisin