Olkaa viisaita kuin käärmeet

Be Wise As Serpents

Copyright 1991 by Fritz Springmeier

LUKU 16 -- VERTAILEMASSA UUDEN MAAILMANJÄRJESTYKSEN LAUSUNTOJA

Manly P. Hall, 33. asteen vapaamuurari, jota pidetään vapaamuurareiden suurimpana filosofina, oli osa kiltaa nimeltään Order of the Quest. Hän kirjoitti: "Maailmassa on tänään, ja on ollut olemassa tuhansia vuosia valaistuneiden ihmisten joukko jota voitaisiin kuvata termillä Order of the Quest. Se koostuu niistä joiden älyllinen ja hengellinen käsityskyky on paljastanut heille että sivilisaatiolla on salainen Kohtalo -- minä sanon "salainen" sillä monet eivät ymmärrä tätä suurta tarkoitusta; suuret ihmismassat yhä elävät ilman minkäänlaista tietoa siitä että he ovat osa Universaalista liikettä... He ovat miehiä kuten Platon ja Buddha joilla yhä on kuolevaisiin asioihin kaikkein suurin vaikutus..."

Brittiläinen kirjailija ja tutkija Ian Taylor löysi että humanisteja joihin kuuluivat varhaiset vapaamuurari-ajattelijat 1500-luvulla ruokkivat aikansa korruptoituneet hallitukset. He päättivät että Platonin visio uudenlaisesta hallituksesta jota hallitsisivat hyvää palkkaa nauttivat viisaat miehet olisi paras vastaus. Luodakseen tämän Uuden maailmanjärjestyksen heidän täytyisi tuhota monarkkien vanha maailmanjärjestys. Tietysti, tavalliset ihmiset ja heidän kuninkaansa eivät pitäisi Platonin ajatuksista, joten vapaamuurareiden Uuden maailmanjätjestyksen agenda täytyisi tehdä salaa.

Yhdysvallat oli heidän ensimmäinen lapsensa, ja palveli mallina, "porkkanana" niin puhuakseni, motivoidakseen maailman kaikkia kansakuntia jotta näiden kansalaiset kukistaisivat heidän hallitsijansa. Kasvatettuaan salaa valtaansa pitkän ajan kuluessa kansannousujen ja vallankulousten kautta, Order of the Questin viisaat miehet hallitsevat nyt maailmaa salaa. Suurilla kapitalistisilla valtioilla on nämä salaiset viisaiden miesten ryhmät hallitsemassa. Yhdysvalloissa tätä ryhmää kutsutaan nimellä Majesty 12 (sillä on myös muita nimiä). Tämä Jason Society, joka on osa Order of the Questia, koostuu osin samoista henkilöistä kuin tämä viisaiden miesten salainen ryhmä.

Platon kirjassaan Valtio ehdotti sosialismia (kommunismia) utopian hallitusmuodoksi. Platon myös uskoi että eroja ihmisten vauraudessa voitaisiin säädellä tiukasti ottamalla 100% veroa tietyn tulorajan ylittävältä osalta. Kaikkein tärkein hallituksen funktio olisi hallituksen valvoma koulutus. Platon uskoi että lapselle pitäisi antaa palkattu isän/äidin korvike. Häntä pidetään myös peruskoulun isänä. Platon uskoi että Utopiassa (uudessa maailmanjärjestyksessä) sukupuolten väliset erot hävitettäisiin. Valtion ohjaamien koulujen ei pitäisi opettaa lapsille että sukupuolten välillä olisi mitään eroja.

Lopuksi, Platon uskoi että filosofi-kuninkaat (viisaat miehet) tultaisiin kouluttamaan ylimpään tieteeseen joka "näkee yhden monessa ja monet yhdessä". Tämä on dialektinen prosessi. Nämä viisaat miehet olisivat "dialektialaisia".

Tässä luvussa, sinusta tulee dialektialainen. Sinä tulet näkemään "yhden monessa ja monet yhdessä". Tämä luku tutkii ja vertailee lukuisten ryhmien kirjoitettuja suunnitelmia jotka ovat osa Order of the Questia ja heidän kontrolloimiaan.

Vesi tarvitsee joki-uoman jotta siitä tulisi joki. Ajatukset samoin voivat pysähtyä altaisiin mieluummin kuin että virtaisivat historian mukana, kunnes kilpailevien maailmankatsojien joki-uoma osuu kohdalle johdattaakseen ajatukset yhden sukupolven mielistä toisen sukupolven mieliin. Joskus näyttää siltä että ajatuksista tulee maanalaisia virtoja. Meidän maailmankuvamme ovat suurelta osin vanhempiemme kehittämiä. Tämä selittää osin miksi ajatusten lineaariset jälkeläiset seuraavat genealogisia linjoja. Esimerkiksi, Mary Baker Eddy ja Eddyn perhe ovat olleet mukana noituudessa sukupolvien ajan.

Order of the Questin haarat kuten Jason Society, Prieure de Sion ja muut ovat olleet tärkeitä heidän suunnitelmiensa jatkuvuuden kannalta. Merkittävä piirre maailmanhallituksessa on se että heidän suunnitelmansa toimivat pitkällä tähtäimellä. Tällainen pitkän tähtäimen jatkuvuus viittaa "demoniseen" tekijään joka pitää kaiken koossa. Itse asiassa, Manly P. Hall ja monet muut Order of the Questiin yhteydessä olevat vihjaavat yliluonnollisten olentojen antamaan apuun. Kenties mahdollisena esimerkkinä, Anton LaVeyn sukulainen, joka on kristitty, lausui että Anton LaVeyllä, Saatanan Kirkon johtajalla, kun hän oli röntgenissä onnettomuuden jälkeen, havaittiin että hänellä ei ollut ihmisen luurankoa.

Manly P. Hall sanoo:

"Viisaat miehet, muinaiset uskoivat, olivat erillinen rotu, ja syntyminen tähän rotuun oli välttämätöntä jotta mieli kehittyisi valaistuneen älykkyyden tilaan. Se on tämä suurempi ja tuleva rotu joka jonakin päivänä asuttaa maapallon. Meidän kultainen aikakautemme on mennyttä ja jonakin päivänä kultainen aikakausi koittaa taas." [Manly P. Hall, "The Secret Destiny of America", s. 45]

"Platonin poliittinen visio oli kultaisen aikakauden valtakunnan henkiinherättäminen. Jumalten vanhat tiet täytyi rakentaa uudelleen. Kaksituhatta vuotta myöhemmin Lord Bacon käynnisti uudelleen tämän visionsa Uudesta Atlantiksestaan." [Manly P. Hall, "The Secret Destiny of America", s. 63]

Alkaako lukija nähdä jatkuvuutta Platonin utopian, Sir Francis Baconin Uuden Atlantiksen ja 33. asteen vapaamuurarin George H.W. Bushin Uuden maailmanjärjestyksen välillä?

Mutta Platon ja Bacon näkivät jotain muutakin. He näkivät ihanteellisen filosofi-kuninkaan joka olisi Jumalan pappi ihmisille. Hall kuvaa tätä Uuden maailmanjärjestyksen kuningasta seuraavasti: "Tämä kuningas oli jumalallisen rodun jälkeläinen; tämä on, hän kuului valaistuneiden kultaan; niille jotka tulevat viisauden tilaan sitten kuuluvat sankareiden perheeseen -- täydellisiksi tulleisiin ihmisolentoihin." [Ibid., s. 59]

Tämä on Illuminati -- nämä niin kutsutut Kristus-miehet joita Uuden maailmanjärjestyksen lukuisat osat ovat valmistelleet. Prieure de Sionilla on tehtävänään Kristuksen väitetyn jälkeläisen säilyttäminen. Tämä Prieure de Sion suunnittelee istuttavansa tämän uuden Kristus-pappi-kuninkaan maailmanlaajuiselle valtaistuimelle sekä palauttaa Jerusalemin temppelin kadonneet aarteet sitten kun aika on sopiva.

Prieure de Sionin johtajien tutkimus paljastaa että nämä ovat myös olleet huomattavia ruusuristiläisiä, vapaamuurareita sekä muiden esoteeristen yhteisöjen johtajia.

Merovingialaisen dynastian jälkeläiset ovat väitettyjä Daavidin Huoneen ja Kristuksen jälkeläisiä. Tästä merovingialaisesta dynastiasta eloonjääneitä on Hapsburgeissa, Saint Claireissa, Sinclaireissa, Montesquitouseissa, Plantardeissa sekä muissa nimissä. Prieure de Sionin eräs jäsen sanoi että "ilman merovingialaisia, Prieure de Sionia ei olisi olemassa, ja ilman Prieure de Sionia, merovingialainen dynastia olisi kuollut sukupuuttoon."

Tämä merovingialainen dynastia hallitsi alueita Ranskassa 400-luvulta 700-luvulle. Myöhemmin merovingialaisten verilinja liittyi Hapsburgien dynastiaan kun Charles V de Lorraine avioitui Eleonore Marie von Hapsburgin tyttären Ferninand III:n, Pyhän Rooman valtakunnan keisarittaren kanssa 1700-luvulla.

Tähän verilinjaan yhdistetty symbologia

Symboleita jotka yhdistetään kuninkaalliseen verilinjaan ovat Pyhän Graalin legendat ja initiaatiot. Legenda Pyöreästä pöydästä yhdistetään myös Graaliin, kuten myös Pyhä kivi. New Age, vapaamuurareiden ja esoteerinen kirjallisuus on täynnä viittauksia Pyhään Graaliin.

Alkuperäiset temppeliherrat olivat alunperin liittyneinä Prieure de Sioniin mutta erosivat myöhemmin. Temppeliherrojen johtaja oli Jacques DeMolay jonka mukaan vapaamuurareiden poikakerho DeMolay on nimetty. Temppeliherrat loivat ja käyttivät kalloa ja ristikkäisiä luita tunnuksenaan. Sen jälkeen kun Ranskan kuningas ja Paavi eliminoivat temppeliherrat nämä pakenivat useisiin maihin. Satoja vuosia vanhoissa hautakivissä Skotlannissa jotka on pystytetty sen jälkeen kun temppeliherrat pakenivat Skotlantiin voidaan yhä nähdä pääkallon ja sääriluiden symboli.

Merovee oli ensimmäinen merovingialainen kuningas. Hänen poikansa oli Kuningas Childeric. Meroveen hautaa ei ole löydetty mutta hänen poikansa Childericin hautakammio paljasti mielenkiintoisia asioita magian ja okkultismin suhteen. Kolmesataa kaunista puhtaasta kullasta valmistettua mehiläistä löytyi hänen hautakammiostaan. Tämä mehiläis-symboliikka on jatkunut lukuisissa muodoissa edusten Meroveen jälkeläisiä. Tämä fleur-de-lies kehittyi siitä, ja ja se on ollut huomattava ranskalainen logo, merovingialaisten järkeläisten huomattavasta vaikutusvallasta johtuen. Napoleon ja hänen toinen vaimonsa, Marie Louise Hapsburg (merovingialainen jälkeläinen) ottivat nämä 300 kultaista mehiläistä ja ompelivat ne kiinni kruunaus-viittoihin.

Kaksi huomattavaa vihjettä että mormoni-hierarkialla on yhteyksiä Prieure de Sioniin ja merovingialaisiin ovat: a) heidän uskomuksensa että Maria Magdaleena oli Kristuksen vaimo ja että Kristuksella oli lapsia; b) mehiläis-symbolille annettu suuri arvo. Mehiläinen on Utahin virallinen symboli ja sitä käytetään mormonitemppeleissä. Etelleen, sukupuut joita LDS -mormoni-presidentit ovat julkaisseet itsestään johtavat kaikki merovingialaisiin, sythianilaisiin, Sicambriin, Cimmerianilaisiin sekä Jeesuksen Kristuksen sukulaisiin.

Toinen merovingialaisten symboli oli Meroveen syntymämerkki, joka on punainen risti. Punainen risti on aina ollut huomattava temppeliherrojen symboli jolla on sidokset vapaamuurareihin, mukaanlukien moderni Punainen Risti. Tämä punainen risti oli myös tärkeä symboli Charles T. Russellille, joka oli temppeliritari ja joka oli esillä hänen Vartotorni-lehdissään. Näyttää siltä että Russellin perheellä on jonkinlaiset sidokset Uuteen maailmanjärjestykseen.

Toivottavasti, näiden lukujen perusteella lukija on saanut jonkinlaisen kuvan siitä millaiset yhteydet ryhmillä kuten ruusuristiläiset, vapaamuurarit, mormonit, Jehovan todistajat ja lukuisat New Age -ryhmät ovat toisiinsa.

Vuosi 2000

Aikaperiodilla jolle on annettu nimi 2000 meidän kalenterissamme ei pitäisi olla mitään sisäistä erityistä merkitystä. Se on pelkästään päätös yhden ihmiskunnan sektorin osalta liittää tämä aikaperiodi lukuun 2000. Minkä tahansa raamatullisen kronologian termein jota Jumalan oletetaan noudattavan sillä ei voi olla mitään merkitystä senkään takia että useiden kalenterin vaihdosten jälkeen on tehty virheitä. Meidän moderni tapa laskea päiviä on myös erilainen kuin Raamatun tapa joka näkee illan (auringonlaskusta) ja aamun (seuraava päivänvalon periodi) päivänä. Kuitenkin, monet ihmiset ovat olleet vakuuttuneita että vuosi 2000 on jotakin erityistä. Se on kuin Kennedyn "vuosikymmenen loppuun mennessä ihminen on käynyt kuussa" -uskomus jonka amerikkalaiset ottivat niin sydämellisesti vastaan.

"Johannes Paavali II:n läheisin ihminen tuli vakuuttuneeksi siitä että toipuessaan murhayrityksen jälkeen, Paavi oli saanut pakkomielteen että jotakin dramaattisen ratkaisevaa tapahtuisi maailmassa vuoteen 2000 mennessä. Hän on sanonut niin useammassa kuin yhdessä tilaisuudessa kun hän istui luotetun ja rakastetun puolalaisen mafian kanssa paavillisessa asunnossaan. He olivat huomanneet hänen kasvavan sitoutumisensa eskatologiaan, johon liittyy Raamatun opetukseen perustuva näkemys että Jumala vihkii valtakuntansa kera sarjan 'tapahtumia' lähellä toista kristillistä milleniumia, 31.12.1999." [Thomas Gordan ja Max Morgan-witts, "Pontiff", Doubleday & Company, 1983, s. 442]
Robert Mueller, YK:n varapääsihteeri ja arvostettu roomalaiskatolinen johtaja kirjassaan The New Genesis uskoo että Uusi maailmanjärjestys ja sen maailmanuskonto käynnistyvät vuonna 2000. Hän kutsuu vuotta 2000 "bi-milleniaaliseksi elämän juhlaksi, rauhan aikakaudem, kultaisen aikakauden sekä ensimmäisen maailmanlaajuisen harmonian ja ihmiskunnan onnen ensimmäisen vuosituhannen sanansaattajaksi". Hän neuvoo meitä: "Kyllä, meidän täytyy liittyä hindulaisiin veljiimme ja kutsua täten planeettaamme nimellä 'Brahma' tai Jumalan planeetta." [Robert Mueller, "New Genesis: Shaping a Global Spirituality", Image Books, 1982, s. 186] Muellerin mukaan, hänen uskonnollinen mentorinsa tai "mestari" kuten hän kutsuu tätä oli YK:n pääsihteeri U Thant. U Thant oli Burman buddhalainen joka kannatti maailmanhallitusta ja maailmanuskontoa. Auttaakseen hänen sanojaan käymään toteen, Mueller eräiden muiden kanssa perusti Planetary Citizens -nimisen organisaation, ryhmän joka rohkaisee ihmisiä maailmanlaajuisesti jotta he pyrkisivät pakottamaan kansakuntansa sisään maailmanhallitukseen vuoteen 2000 mennessä. [Donald Keyes, "Earth at Omega: Passage to Planetaryzation", Brandon Press, 1982, s. 96-98]

Jokaisesta maailmanuskonnon näkökulmasta tulee samanlaisia enteitä koskien vuotta 2000. Vapaamuurari-presidentti Bush, joka aikoo juhlia uutta milleniumia Gizan pyramidin luona, on edistänyt Globalism 2000 -opetusohjelmaansa.

Vartiotorni-seura jatkaa vihjaamistaan että vuosi 2000 tulee olemaan suuri vuosi.

Teosofinen seura kirjasaan On the Watchtower (s. 351) myös kertoo meille että vuosi 2000 tuo uuden aikakauden.

Suunnitelmat

Kuka tekee suunnitelmat näille lukuisille Uuden järjestyksen uskonnollisille ryhmille? Kuinka yhdenmukaisia nämä suunnitelmat ovat? Kuinka paljon me tiedämme heidän suunnitelmistaan? Kuinka ehdottomia heidän suunnitelmansa ovat?

On olemassa periaatteessa kaksi tasoa suunnitelmia -- esoteerinen ja eksoteerinen. Sisäpiirin porukalla on todelliset suunnitelmat; yleisölle annetaan lukuisia kanavia pitkin nämä suunnitelmat hiukan muunnellussa muodossa. Nämä lukuisat ryhmät sovittavat nämä esoteeriset suunnitelmat jotta ne sopisivat siihen mitä he voivat pragmaattisesti antaa omalle yleisölleen.

Avain sitten on päättää mitä on lisätty jonkin tietyn yleisön "hyödyksi". Jehovan todistajia varten heille kerrotaan että he ovat ainoita jotka pelastuvat kun vallankumous Kultaisen aikakauden puolesta koittaa. Terminologia on vain muuttunut "Harmagedonin taisteluksi". Mutta vanhemmissa WT:n julkaisuissa sekä sanat "vallankumous" että "Kultainen aikakausi" on yhdistetty näihin tapahtumiin. Uusiaikalaisille sitten luvataan että jokaisesta tulee Jumala.

Teollisuuspohatoille luvataan että globaali talous ilman tullimuureja tuo suurta vaurautta. [Minun mielipiteeni on että tämä on suuri valhe. Sosialistinen maailmanhallitus merkitsee köyhyyttä massoille kuten Venäjällä tai Kiinassa tapahtui. Uusi maailmanjärjestys on tappamassa hanhen joka muni kultaisen munan -- he ovat imemässä Amerikalta pois vaurauttaan ja luonnonvarojaan heidän villien globaalien suunnitelmiensa tueksi. On olemassa kaupan vastavuoroisesti hyödyllinen järjestelmä mutta globalismin retoriikka on propagandaa. Ensiksi, globalismi on rakennettu periaatteille jotka ovat vastoin jokaista taloudellista periaatetta jonka Raamattu antaa meille. Minulla on tapana uskoa Raamatun aikakausia vanhaan viisauteen mieluummin kuin Rockefelleriin tai Kissingeriin. Voivatko amerikkalaiset todella ajatella että tuleminen yhdeksi valtioksi Meksikon kanssa hyödyttää heitä? Jos köyhien ihmisten laumat tuhoavat sen mistä muut ovat pitäneet huolta kuten maaorjat tekivät Venäjällä keskiluokan omaisuudelle, ja USA:n teollisuus muuttaa sinne missä ihmiset sallivat itsensä tehdä työtä orjan palkalla, hyödyttääkö tämä todella amerikkalaisia? Meidän johtajamme ovat tekemässä amerikkalaisista maaorjia. Ja toveri, en välittäisi olla maaorja jos minulla vain olisi mahdollisuus valita. Entä sinä?]

Seuraavilla sivuilla, tarkastellaan lukuisten ryhmien suunnitelmia ja strategioita.

Vapaamuurareiden suunnitelmat

Parhaat lähteet vapaamuurareiden suunnitelmille ovat suunnitelmat jotka löydettiin pitkän aikaa sitten ja joista on kirjoitettu vuosisatoja. Näihin kuuluvat Baijerin Illuminaatin suunnitelmat, suunnitelmat jotka Robinson, skotlantilainen vapaamuurari paljasti paljastuskirjassaan sekä Siionin viisaiden miesten pöytäkirjat jotka ovat Mizraimin vapaamuurarilooshista lähtöisin.

LÄHDE A -- Manly P. Hallin kirjoitukset.

LÄHDE B -- La Franc-maconnerie dans sa veritable signification sekä La Franc-maconnerie en elle-meme et dans sa rapport avec les autres Societes Secretes de L'Europe. Molemmat painettiin Liegessä vuosina 1954 ja 1855.

LÄHDE C -- Adams, Real Wealth, Financial Poverty, London, 1925.

LÄHDE D -- Descamps, Les Societes et la Societe, Paris, France, 1881.

LÄHDE A -- Vapaamuurareiden suurin filosofi Scottish Rite Journalin mukaan oli Manly P. Hall. Hänen kirjassaan America's Assignment With Destiny hän selittää uskomustaan että Columbus teki töitä Lorenzo de Medicin sekä vapaamuurareille sukua olevan esoteerisen yhteisön kanssa "löytääkseen" Amerikan. Se mitä hän yrittää osoittaa on että Amerikka on aina esittänyt roolia esoteerisissa suunnitelmissa, jopa ennen kuin Columbus virallisesti löysi sen. Hänen toisessa kirjassaan, The Secret Destiny of America kerrotaan toistuvasti että vapaamuurareilla on suuria suunnitelmia Amerikan varalle ja että heidän on tarkoitus luoda Platonin Valtio, tai Baconin Uusi Atlantis tähän maahan. Muissa kirjoissaan Manly P. Hall toistuvasti osoittaa meille että vapaamuurarit pyrkivät luomaan universaalin uskonnon, ja että tämä universaali uskonto tulee olemaan monista lähteistä ammentava kuten hindulaisuus tai New Age, ja että se tulee olemaan näiden mysteerien jatkumo.

Vaikka tässä kirjassa ei anneta erityisiä taktiikoita tai muita yksityiskohtia kuten ihmisten nimiä, Hall antaa yleiskatsauksen siitä mitä on suunnitteilla.

LÄHDE B -- Tämä lähde antaa meille yksityiskohtia kaavasta joita tämä vapaamuurari-looshi on käyttänyt menestyksekkäästi. Eräs vapaamuurari-tutkija väittää että jokainen vapaamuurareiden inspiroima vallankumous (kuten Euroopan ja Latinalaisen Amerikan vallankumoukset viimeisen 200 vuoden ajalta) on käyttänyt tätä. Näyttää siltä että hänen väitteensä pitää paikkansa.

Se mitä on tehty on että on luotu kaksi liikettä -- yksi joka edistää pacifismia ja toinen joka edistää kansalliskiihkoa. Tämä pacifistien ryhmä hyökkää, heikentää ja kaivaa maata olemassaolevien auktoriteettien alta. Tämä sallii toisen ryhmän hyökkäävän jäljellä olevien auktoriteettien kimppuun. Kaikissa tapauksissa on vaikea osoittaa salaliittoa päällepäin kahden erilaisen ryhmän välillä, jotka tekevät salaa yhteistyötä. Tämä yhteistyö on näkyvämpää sen jälkeen kun nationalistinen osapuoli onnistuu, sillä sitten he asettavat pacifistisen osapuolen jäseniä korkeisiin asemiin.

LÄHDE C -- Tämä vapaamuurari Adams kirjoittaa että lainaa voidaan käyttää lehdistön ja uutistoimistojen kontrolloimiseen.

LÄHDE D -- Luodaan kahdenlaisia ryhmiä -- vapaamuurarillisia ja ei-vapaamuurarillisia. Näitä vapaamuurarillisia ryhmiä kutsutaan nimellä Masonic External Activity Comittee. Ne toimivat tarjotakseen: a) opastusta (koulutuksen ja seminaarien kautta); b) hyväntekeväisyyttä (sairaaloita ja tukiryhmiä jotka eivät ole sidoksissa mihinkään kristilliseen ryhmään -- jotka ovat luonteeltaan ekumeenisia); c) propagandaa jonka on tarkoitus edistää kirkon ja valtion pitämistä toisistaan erillään, edistää yhteiskunnan maallistumista, edistää siviili-avioliittoja, sekä vapauden, veljeyden ja tasa-arvon periaatetta. Toinen joukko koostuu ei-vapaamuurarillisista ryhmistä jotka jollakin tavoin edistävät tämän vapaamuurarillisen suunnitelman näkökohtia. Descamps kuvailee näitä seuraavin sanoin: "Näiden mukana luodaan ei-vapaamuurarillisia ryhmiä jotka ovat usein sulkeutuneita, joita vapaamuurarit kontrolloivat ja jotka ovat ainakin osittain identtisiä vapaamuurareiden päämäärien kanssa. Nämä ryhmät toimivat tietyn vapaamuurareiden suunnitelman osan toteuttamiseksi... Heidän alapuolellaan on lukemattomia populaareja organisaatioita, piirejä ja kaikenlaisia yhdistyksiä jotka eivät ole mitään muuta kuin vapaamuurareiden yksinkertaistettuja muotoja. Nämä saavuttavat ne luokat joiden vapaamuurarit eivät salli liittyvän heidän loosheisinsa."

Illuminaatin suunnitelma seitsemän vuoden ahdistuksen ajasta vuosille 1992-1999

Seuraava suunnitelma perustuu Illuminaatin hierarkian entisten jäsenten haastatteluihin, ja tämän kirjailijan laaja tutkimus vahvistaa tähän.

Illuminaatin suunnitelma sisältää seuraavaa:

 1. Kaikkien ohjelmoitujen ihmisten kutsuminen palvelukseen. Tämä on jo meneillään.

 2. Homoseksuaalisuuden yhä lisääntyvä esilläolo ja sen edistäminen.

 3. Lisääntyvä sosialismi. [Todellisuudessa on käynyt juuri päinvastoin. Suom. huom.]

 4. Sellainen jota saatettaisiin kutsua nimellä Operaatio mustaleski -- satanistit tekevät suuren lopullisen ryntäyksen päästäkseen sisälle kaikkiin salaisuuksiin, sekä surmatakseen ja korvatakseen vallassa olevat omalla väellään. Kaikki hallitsijat jotka eivät ole heidän ohjelmassaan ovat tähtäimessä. Kaikkiin hallituksiin pyritään soluttautumaan.

 5. Ydinreaktorit tulevat heidän valvontaansa.

 6. Ydinaseet tulevat heidän valvontaansa jonkin viraston kautta kuten YK.

 7. Myrkytettyjä karamellejä joita on jo nyt varastossa tullaan jakamaan lapsille heidän surmaamisekseen.

 8. Liittovaltion rakennukset ja liittovaltion asiakirjat ovat tähtäimessä niiden tuhoamiseksi.

 9. Kaiken ihhimillisen toiminnan yhä lisääntyvä valvonta.

 10. Erityistä mautonta totuusseerumia päästetään vesijohtoveteen jotta satanistit pystyisivät helpommin kuulustelemaan ihmisiä heidän uskollisuutensa määrittelemiseksi.

 11. Anarkian sekamelskainen aikakausi.

 12. Avaruusolentojen invaasio.

 13. Kolmas maailmansota.

 14. Uusi konfliksi Lähi-idässä.

 15. Huumesota kiihtyy Etelä-Amerikassa. Huumeiden vastaista sotaa käytetään yhä lisääntyvässä määrin tekosyynä ottamaan pois ne vähäiset ihmisoikeudet jotka vielä ovat jäljellä.

 16. Jupiteriin matkalla oleva satelliitti räjäyttää tämän planeetan ja oletettavasti siitä tulee auringon kaltainen. Tämä on merkki taivaissa Luciferille astua valtaan. [Cutting Edge ennusti uutisessa 1260 että Jupiter räjäytettäisiin 6.12.1999. Suom. huom.]

 17. Talousjärjestelmät tuhoutuvat.

 18. Luodaan rahaton yhteiskunta.

 19. Euroopan valtaa vahvistetaan uudestaan. Jerusalem valmistellaan paikaksi jossa Saatana hallitsee.

 20. Kymmenen alueellista valtiota tasoittavat tien maailmanhallitukselle.

 21. Kulkutauteja.

 22. Maapallon väestön vähentäminen.

 23. Todellisten kristittyjen eliminointi.
Wicca-suunnitelmat

Vuonna 1981, poliisi takavarikoi paperin joka oli kirjoitettu vuoden Witches International Coven Councilia varten. Tämä paperia antaa ohjeet tälle konsiilille. Tässä paperissa tuotiin esiin seuraavanlaisia asioita:

Suomentajan kommentti: Fritz Springmeierin ennustukset eivät ole toteutuneet. En tiedä onko hänelle annettu väärää informaatiota vai onko Uusi maailmanjärjestys joutunut muuttamaan aikataulujaan (ihmisten vastustuksen vuoksi). Joka tapauksessa, olemme eläneet laina-ajalla vuodesta 2000 lähtien. Jotakin pahaa voi sattua minä päivänä hyvänsä.]


Takaisin