Olkaa viisaita kuin käärmeet

Be Wise As Serpents

Copyright 1991 by Fritz Springmeier

LUKU 17 -- MISSÄ KUMI KOHTAA TIENPINNAN

Tämä luku tarjoaa:

"Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita." [1 Piet 4:12-13]

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: 'Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä'... Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." [Psalmi 2:1-3, 10-12]

"Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on." [Efesolaiskirje 5:15-17]

"Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat!" [Filippiläiskirje 4:1]

"Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja... Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!" [2 Tim. 3:1, 10-11]

Jumalan tuomio alkaa Herran Huoneesta. Hän kurittaa niitä joita Hän rakastaa.

"Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus." [Ilm. 3:15-19]

Hyvitys/korvaus

"Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on paljon, ja he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla." [Psalmi 25:19]

Ei ole mitään tyydyttävämpää vakaumukselliselle kristitylle kuin seurata Kristuksen esimerkkiä. Oli aikoja jolloin Kristus pakeni välttääkseen kiinni joutumisen mutta silloin kun oli Hengen mukaan aika Hän oli halukas seisomaan ja kärsimään. Seisoessaan totuuden puolesta Hän kärsi. Hänen kärsimyksensä antoi Jumalalle oikeuden astua sisään ja tuoda tuomio ja oikeus tämän tilanteen ylle. Samanlainen kaava voidaan nähdä muinaisessa Israelissa. Ero oli siinä että he olivat kääntyneet pois Jumalan auktoriteetin alta. Jumala lähetti Assyrian armeijan tuomioksi Hänen kansalleen (Hoosea 11:5, 7-8). Hyvä kuningas Hiskia (727-698 e.Kr) katui ja teki sitä mikä oli hyvää Herran silmissä. Kun assyrialaiset pyysivät Kuningas Hiskiaa solmimaan rauhan ja lopettamaan luottamisen Jumalaan hän kieltäytyi. Hiskia ei halunnut välttää kärsimystä kun hän rukoili. Pikemminkin, hän rukoili että Jumala antaisi voiton niin että hän voisi kirkastaa Jumalaa. Kuitenkin Hiskian valtakunta kärsi pahoin Assyrian armeijan hyökkäyksessä (me tiedämme tämän Raamatun ulkopuolisista historiallisista muistiinpanoista). Kuitenkaan Hiskian usko ei horjunut (2 Kun. 18:3-6). Hän tiesi että tämä oli Jumalan tapa kurittaa kansaansa. Kun assyrialaiset ylittivät rajan Jumala astui esiin ja toi oikeuden Assyrian armeijalle, toisin sanoen, se tuhoutui kun he piirittivät Jerusalemia (2 Kun. 19:35).

[Kuningas Hiskia rakennutti maanalaisen vesijohtojärjestelmän Jerusalemiin, joka on yhä olemassa. Niille turisteille, kuten tämä kirjailija, jotka tiesivät kuka Hiskia oli, oli erityinen nautinto nähdä tämä tunneli, monumentti miehelle jolla oli suuri usko.]

Minä rohkaisen jokaista kristittyä haastamaan kaiken mihin hän uskoo sekä koko hänen käyttäytymisensä kunnes hän on täysin vakuuttunut että hänellä on totuus kuten Pyhä Henki on sen paljastanut Raamatun ja henkilökohtaisen todistuksen kautta. Samaan aikaan, meidän tarvitsee rohkaista toinen toisiamme, omistaa täydellinen usko Kaikkivaltiaaseen Jumalaan sekä olla välittämättä omista peloistamme tai ennakkoluuloistamme jotka saattaisivat vetää uskomme alas. Jos sinä et ole etsinyt Jumalan tahtoa sekä rukoillut ja tutkinut Hänen Sanaansa, sinä et ole ansainnut oikeutta ilmaista mielipidettäsi siitä mikä on totuus. Jean Calvin ja Martti Luther reagoivat molemmat pelkoihinsa yrittämällä pysäyttää vihollisen poliittista valtaa käyttämällä. Servetuksen polttaminen roviolla teki enemmän hallaa kuin hyvää Kristuksen asialle sekä Calvinin halulle tehdä Raamatusta ihmisten elämän päivittäinen ohje. On olemassa tapa joka näyttää oikealta mutta joka johtaa huonoon lopputulokseen. Voiman joka tuhoaa Uuden maailmanjärjestyksen täytyy saada valtansa siitä tosiasiasta että se on moraalista. Kun paha epäonnistuu ihmiset kääntyvät hyvän puoleen, ja se on juuri tällöin kun maailma on valmis herätykseen, globaalille reaktiolle joka on vastaus vaatimukselle katua. Sillä välin, kristittyjen täytyy tehdä suuri määrä vaikeita päätöksiä. Kristityn tahto vie harhaan jollei hän sitoudu toimimaan Jumalan tahdon mukaan minkä hinnan siitä sitten joutuukin maksamaan. Jos sinä olet halukas antautumaan Jumalalle ilman ehtoja, Hän näyttää sinulle Hänen tahtonsa. Äärimmäisen harva ihminen on koskaan ottanut tämän askeleen. "Maista Herraa ja tiedä että hän on hyvä." Mutta vain harvoilla on koskaan ollut uskoa todella maistaa. Se tarkoittaa kaikkien ennakkoluulojen hylkäämistä ja Herran Jumalan maistamista (oletko sinä koskaan yrittänyt saada lasta maistamaan jotakin josta hän ei pidä)? Herra osoittaa sinulle Hänen tahtonsa Sanan, profeettojen, olosuhteiden ja sisäisen todistuksen kautta. Jumala on pyhä, erossa pahuudesta, joten me voimme olla suurin este joka estää kommunikoinnin Jumalan kanssa. Anna Jumalan rauhan hallita sydämessäsi. Jumalan rauha parantaa yhteydenpitoa.

Raamattu julistaa että ne jotka todella rakastavat totuutta eivät tule eksytetyiksi viimeisenä päivänä. Kun vihollinen lähestyy, vartiomies puhaltaa pasuunaan kutsuen joukot muodostelmaan. Herää, katso ja liiku. Rakkaus Jumalaan motivoi sinua seisomaan sen takana mikä on oikein, mikä on totuus. Maailma nauraa kristityille. Jeesus sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta heidän murheenne on muuttuva iloksi." [Johannes 16:20] On aika Jumalan miesten ja naisten sallia Jumalan täyttää heidän elämänsä siihen pisteeseen että me kaadumme kasvoillemme ja vastaanotamme Jumalan voiman.

Pyhän Hengen tehtävä on vakuuttaa maailma synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. [Johannes 16:7-8] Voitaisiin sanoa paljon muutakin vihollisen kohtaamisesta kuin mitä tämä luku kertoo sinulle. Jeesus sanoi: "Minulla on vielä paljon sdanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa." [Johannes 16:12] Tällä kirjailijalla on myös monta asiaa jotka Pyhä Henki on paljastanut ja asettanut hänen sydämeensä. Mutta kun minä istun tässä ja kirjoitan tätä minä tunnen hillikkeen. Minä annan ensimmäisen askeleen ja rukoilen että sinä otat sen. Ja uudestaan, vaikka tämän luvun viesti on ensimmäinen askel kohdata vihollinen, tällä kirjailijalla ja myös Jumalan Hengellä on molemmilla muutakin sanottavaa. Lukijalle on osoitettava mitä vihollinen on tehnyt. Lukijan silmät ovat avautuneet ja hän voi tehdä päätöksiä perustuen yksityiskohtaisempaan tietoon jota on annettu kirjassa Be Wise As Serpents. Lukija ei saa pysähtyä keskellä tätä viimeistä lukua. Lukijan täytyy saada tietää hänen hengellisistä aseistaan. Tässä kirjassa ei kerrota kuinka pahojen henkien kanssa tulee toimia, mutta jossain kohdassa sinun täytyy toimia niitä vastaan, ja sinä et voi tehdä tätä jos sinä et edes usko pahoihin henkiin.

Hylkää heidän uusi Messias

On suuri määrä todisteita että he valmentavat useita ihmisiä, vain yksi tarvitaan hallitsemaan maailmaa pappiskuninkaana. Hallitakseen ihmisiä auktoriteetilla heidän poliittisen ja uskonnollisen uskollisuutensa turvin. Huolimatta siitä että viittaako Toisen Tessalonikalaiskirjeen jae 2:3-4 erityisesti tähän päivään vai ei, kun se viittaa Antikristukseen, tällä varoituksella on kuitenkin arvoa: "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julsitaa olevansa Jumala."

Omaksu vuorisaarna

Saatana jopa Kristuksen päivimä tarjosi Kristukselle kaikki maailman kansakunnat. Kristus täten kohtasi saman tilanteen mikä on vallalla tänäkin päivänä. Kristuksen sanat, sitten, ovat soveliaita kysyä salaliitolta: "Mitä hyödyttää se että ihminen saa koko maailman rikkaudet mutta kadottaa sielunsa?" Maailma on hylännyt Kristuksen vuorisaarnan epäkäytännöllisenä idealismina. Se on hylännyt vuorisaarnan niinsanotusti älyllisistä syistä, mutta todelliset syyt ovat moraalisia jotka estävät heitä näkemästä kunniaa Jumalan tavoin. On hyvin harvinaista että ihminen ottaa Kristuksen opetukset vakavasti. Joten varmasti, Kristuksen vuorisaarnaa ei hylätä sen tähden että on kokeiltu vilpittömästi mutta siitä huolimatta epäonnistuttu. Kristus ei vaadi ihmisiltä idioottimaista sokeaa uskoa. Hän haastaa ihmiset testaamaan että onko se mitä Hän sanoo Jumalasta. "Jeesus vastasi heille ja sanoi: 'Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.'" [Johannes 7:16-17]

Kokeile sitä ja sinä tulet pitämään siitä. Kokeile sitä ja sinä opit että se on Jumalasta. Vuorisaarna on Kristuksen neuvo pähkinänkuoressa siitä kuinka toimia pahuuden maailmanlaajuisten voimien suhteen.

Meillä on valinnanvapaus, mennä median kaatopaikan ja heidän arvojärjestelmänsä mukaan, tai ankkuroida itsemme muinaisen viisauden ajan koettelemiin neuvoihin, Jumalan Sanaan, tai Pyhään Raamattuun.

Sinä et koskaan pysty vastaamaan kaikkeen oman älysi turvin. Jopa suurimmat filosofit ja ajattelijat ovat kykenemättömiä tekemään näin, joten miksi meidän pitäisi odottaa että sinä välittömästi tiedät kaiken kristittynä? Tämän näkemyksen mukaan tarvitset simppeliä uskoa. Jotkin ihmiset menettävät tilaisuuden saada Jumalan voima koska he tuntevat että he eivät voi toimia uskossa jolleivät he ymmärrä enemmän, ja kuitenkin simppeli usko vaatii heitä reagoimaan siinä missä he ovat. Kenties tätä yksinkertaista uskoa, tätä luottamusta Jumalaan jota kutsutaan yksinkertaisesti uskoksi, voitaisiin parhaiten kutsua "sokeaksi uskoksi". Tämä ei kuitenkaan ole se kliseinen sokea usko, vaan sen tyyppinen usko joka Aabrahamilla oli kun hän lähti kotimaastaan. Salli itsesi kohdata Jumala ja totella Häntä siinä ymmärryksen vaiheessa missä sinä olet. Jotta olisit kuuliainen uskossa sinulla täytyy olla tämäntyyppinen usko huolimatta vastausta vaille jääneistä älyllisistä kysymyksistä. Moniin näistä älyllisistä kysymyksistä ei ole selkeää vastausta sillä ne ovat todellisuudessa hengellisiä kysymyksiä. Jos sinä seuraat maailman lähestymistapaa mihin tahansa aiheisiin sinä et edes ole kysymässä oikeita kysymyksiä koskien käsillä olevaa aihetta.

Samoin kuin me seuraamme Hengen johdatusta meidän täytyy seurata omaatuntoamme. Neuvo joka aina noudattaa meidän omaatuntoamme on hyvä neuvo. Jos me emme kuuntele omaatuntoamme me kärvennämme sen eikä se enää neuvo meitä. Toisin kuin Henki, meidän omatuntomme voi olla väärässä, joten me jatkuvasti teemme työtä kouluttaaksemme sitä uudelleen jotta se olisi enemmän linjassa Hengen kanssa. Asteittain, meidän koko olemuksemme käännetään kohti Jumalaa. Eräs meidän tärkeä elimemme eli kieli saattaa olla eräs ulkoisista todistuksista joka kertoo että olemmeko me Hengen johdatuksessa.

Hylkää heidän gnostilaiset hierarkiat

Muistatko kuinka Israelin kansa halusi voimakkaan hallitsijan? Monet tänään, mukaanlukien juutalaiset, haluavat voimakkaan kansainvälisen hallitsijan. Mutta mihin Israelin halu saada voimakas hallitsija johti? "'Me tahdomme olla pakanain kaltaisia, muitten maitten sukukuntain kaltaisia, niin että palvelemme puuta ja kiveä.'" [Hesekiel 20:32] Maailma tänään mukaanlukien uskonto rakastaa projektien ja epäjumalien rakentamista. On kuten Genesiksen päivinä, jolloin Jumala havaitsi kuinka maailman kansakunnat olivat yhdistymässä yhden johdon alle. Jumala sanoi: "Totisesti, nämä ihmiset ovat yhtä ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on se mitä he alkoivat tehdä; nyt kaikki on heille mahdolista."

Tämä oli ongelma. Ei ollut enää mitään rajoja sille mitä pahuuden voimat voisivat tehdä. Me olemme kasvokkain saman tilanteen kanssa. Jos Uusi maailmanjärjestys ottaa vallan, sille on kaikki mahdolista. Ei ole enää rajoja sille mitä pahuus ei voisi ylittää. Jopa Hitlerillä oli rajat. Tämä Uusi maailmanjärjestys ei tunne rajoja. Absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti. He säilyttävät itsellään vallan tuntea Jumala. He haluavat ihmisten tulevan heidän uskonnon gnostilaisten variaatioiden luokse.

Niin kauan kuin ihmiset eivät osta tätä mahtipontista hölynpölyä ja tajuavat että Jumala on koko ihmiskunnan arvioitavissa, he saavat voiton Uudesta maailmanjärjestyksestä. Vastineena sille että gnostilaiset uskonnot pitävät ihmisiä otteessaan, Johannes Kastaja ja Kristus saarnasivat viestiä kutsuen ihmisiä täydelliseen mielenmuutokseen. Tämä on tämän kirjan viesti. Tämä kirja ehdottaa että me muuttaisimme mielemme täydellisesti. Meidän ei pitäisi katsoa Saatanan Uuteen maailmanjärjestykseen etsiäksemme totuutta. He ovat valehdelleet meille melkein elämän jokaisella osa-alueella.

Myöskään me emme voi jatkaa kulkemalla samaa tietä mitä ihmiset kulkevat jotta olisimme suosittuja. Kristus sanoi opetuslapsilleen: "Älkää olko heidän kaltaisiaan." Niiden jotka kaipaavat ystävyyteen perustuvaa evenkeliumia pitäisi muistuttaa itselleen että maailma voi olla ystävyyssuhteessa itsensä kanssa, mutta että sillä ei ole uskoa Luojaansa. On hienoa olla ystävä, on vielä parempaa sallia heidän olla todistajana uskon kauneudelle.

Tyydyttämässä tarvetta jota Uusi maailmanjärjestys ei voi tyydyttää

Uusi maailmanjärjestys panee paljon painoarvoa taloudelle. Tämä on selvästikin juutalaisten kansainvälisten pankkiirien ajattelua joka leviää tavallisten ihmisten keskuuteen. Marxin dialektinen materialismi perustuu ihmisten rationaalisuuteen; taloudella on siinä suuri painotus, mutta se ylenkatsoo ihmisen hengellisen puolen.

Tämä on peräisin Hegeliltä joka sanoi: "Jos rationaalisuuden absoluuttinen kehitys on kokonaisuudessaan inhimillisten sfäärien sisällä, ja ihminen suorittaa sitä, silloin ihminen on todellinen Jumala. Ihminen on todellinen Jumala." [T.Z. Lavine, "From Socrates to Sartre", s. 266]

Vastoin tätä oppia Jeesus ei kutsunut ihmisiä jumaliksi, vaan orjiksi -- kunnes ihmiset ovat halukkaita rikkomaan synnin kahleet tulemalla Hänen sanansa luokse; siihen asti ihmiset säilyvät orjina. "Jos te noudatatte minun sanojani, silloin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaaksi." He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin siementä, emmekä me ole koskaan olleet kenenkään orjia, kuinka sinä voit sanoa, että teidän pitäisi tulla vapaiksi?" Jeesus vastasi heille: "Kuka ikinä tekee syntiä on synnin orja."

Sinä olet vapaa, he ovat orjia

Jos sinä olet kulenut tämän kirjan ja vastaanottanut totuuden, sinä olet vapaa ihminen; Uuden maailmanjärjestyksen ihmiset ovat niitä jotka ovat orjia. Pidä tämä mielessäsi. He ovat omien valheidensa orjia, oman ahneutensa ja omien intohimojensa orjia. Nämä isönnät ovat ankaria isäntiä. Kysy vaikka alkoholin, huumeiden, ostoshimon tai kontrolloimattomien himojen orjalta.

Sitävastoin, on vain vähän arvoe meille mikäli me olemme keskittyneet muiden pyrkimyksiin orjuuttaa meidät, jos me emme ryhdy toimiin oman henkilökohtaisen voimamme turvin vapauttaaksemme itsemme saatanan huumeiden, alkoholin, akateemisten filosofioiden, jne. tuomasta orjuudesta. Jos sinä et kykene vapauttamaan itseäsi tällaisesta orjuudesta, polvistu Kristuksen edessä, sekä tunnusta syntisi ja hengellinen köyhyytesi. Siunattuja ovat hengellisesti köyhät.

Moraalinen vapaus ei tarkoita oikeutta tehdä mitä tahansa mitä sinä haluat, se on voima tehdä sitä mitä sinun pitäisi. Tämä on se voima joka sinulla on, ja jota Uudella maailmanjärjestyksellä ei ole. On olemassa moraalinen voima joka on halukas kärsimään vanhurskauden vuoksi kun Herra pyytää sinua tekemään näin.

Sinulla on vapaus, he ovat vankilassa

Hindulainen maailmankuva ei voi hyväksyä todellisuutta sillä heille todellisuus näyttää olevan hirvittävä vankila; hindulaisuuden lähestymistapa ongelmaan on vakuuttaa itsensä siitä että todellisuus on illuusio. Kristityn pitäisi pitää mielessään että tämä on heidän tapansa henkisesti paeta todellisuutta että maailma on vankila. Ja se opettaa että maailma on vankila jumalattomille. Jumalattomat kiistävät olevansa vankilassa, sillä he eivät halua kohdata sitä tosiasiaa että he jonakin päivänä joutuvat tuomarin eteen saadakseen tuomionsa.

Kuitenkin, sinä rakastat maistaa vapauttasi Kristuksessa. Jumalattomat eivät ymmärrä sinun vapauttasi Kristuksessa, sillä sen ymmärtäminen tarkoittaa sen myöntämistä että he ovat vankilassa. He ovat kateellisia sinulle ja he toivovat tuhoavansa sen.

Ja kuka on tämä vankilanjohtaja? Hänen nimensä on Saatana, tai Lucifer. Hän voi todellakin näyttää miellyttävältä valon enkeliltä. Mutta hän pitää vangeistaan siellä missä ne ovat. Miksi? Koska hän haluaa käyttää heitä ja tuhota heidät. Mutta miksi tuhota heidät, sinä saatat ihmetellä. Koska hän vihaa Luojaa ja on kateellinen. Hän pyrkii tuhoamaan Jumalan luomakunnan, ei vain ihmiskuntaa.

Sinä saatat ihmetellä että kuka liittyisi sellaisen olennon johtamaan armeijaan joka haluaa tuhota heidät? Sinä voit havaita vastauksen ympärilläsi, kuinka monet ihmiset ovat itsetuhoisia. Valitettavasti, ihmiset eivät salli itsensä maistavan vapautta, he syntyvät vankeudessa eivätkä tiedä mitä heiltä puuttuu. He ajattelevat, mutta eksyttävät voimat manipuloivat heidän ajattelukykyään. Saatana rakentaa temppeleitä ja kirkkoja. Ihmiset menevät Saatanan kristillisiin kirkkoihin ja huomaavat että he ovat edelleen vankilassa. Heidän täytyy saada maistaa Herraa ja nähdä että on olemassa jotakin parempaa kuin heidän päivittäinen elämänsä.

Tämä hyvä uutinen Kristuksen tarjoamasta pelastuksesta löytyy Raamatusta: "Herran, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta..." [Jesaja 61:1] Jeesus kertoi synagoogassa että Hän oli näiden jakeiden täyttymys. [Luukas 4:18-21]

Kristitty, hylkää vankilan tiesi (maailman tie). Riisu itseltäsi vangin vaatteet (maailman vaatteet). Etsi juhla-ateriaa jonka Kristus on valmistanut sinua varten. [Matteus 22:2; Luukas 14:16] on parempi kääntyä takaisin matkan puolivälissä kuin jatkaa koko matka väärään suuntaan.

Miksi useampi ei mene juhla-aterialle? Se muistuttaa minua siitä kun kutsuin ihmisiä ilmaiselle aterialle kirkkoon, mutta he eivät tulleet, sillä he pelkäsivät astua jalallaan kirkkoon. Demonien valheet ovat hyväilleet heitä. Demonit ovat maalanneet kuvan että vapaus Kristuksessa on jotakin vanhentunutta eikä enää sovellettavissa elämään. Demonit ovat nimenneet sen "parantumattomaksi optimismiksi", tai kiihkoiluksi ja pahansuovaksi, tai joksikin muuksi häiriötekijäksi.

Jotta estettäisiin ihmisten pakeneminen vankilasta, vanginvartija suostuttelee vangit hyökkäämään niiden kimppuun jotka etsivät vapautta. Vangeille kerrotaan että jos nämä eivät toimi omina vartijoinaan he eivät edisty eikä elämästä tule parempaa. Tänään, Saatanan vangit ovat vakuuttuneita että Kristityt estävät maailmaa kehittymästä. He ovat liian sokeita nähdäkseen eksytyksen ja sitä kuinka he auttavat oman vankilansa rakentamisessa. Heidän sumeassa ristiretkessään vankilan johtajan puolesta he ovat kehittäneet väärennetyn pyhyyden. Kun heidän mielensä on päihtynyt, he ovat halukkaita käyttämään vääriä tekosyitä tuhotakseen kristittyjä.

Raamattu sanoo: "'Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne.'" [Johannes 16:1-4]

Mutta miksi tämä yllättää meidät? Jos nämä ihmiset voivat vakuuttaa itselleen että viattomien lasten murhaaminen (abortti) on hyvä asia, silloin ei ole yllätys että he haluavat murhata viattomia aikuisia ja uskoa että se on hyvä asia. Tämä on vain esimerkki siitä kuinka hulluina vihasta vangit ovat niitä kohtaan joilla on vapaus Kristuksessa.

Esimerkiksi, kun miehet kuten Jack Mohr ovat yrittäneet varoittaa kristittyjä sekä paljastaa petolliset vanginvartijat, "kristityt" ovat ylenkatsoneet heitä. Tämä osoittaa että monet kristityt ovat todellisuudessa vankeja.

Jos sinä näet "kristityn" jonka kädet ovat verisiä, sen pitäisi nostattaa punainen lippu aivoihisi. Kun Kristus sanoi "eihän orjantappuroista koota viinitypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita", Hän yritti varoittaa opetuslapsiaan että pahoista ihmisistä ei tule hyvää hedelmää, ei väliä sillä kuinka houkuttelevilta nämä hedelmät näyttävät. Samoin, en voi ennustaa mitä vapaamuurarit tekevät, kuten en myös sitä että tulevatko he tulevaisuudessa olemaan yhtä suvaitsevia kuin mitä he väittävät tänä päivänä olevansa. Mutta heidän miehensä huipulla kuuluvat Saatanalle ja palvovat Luciferia. Tulisiko meidän kerätä hyviä viinirypäleitä orjantappuroista? Kuinka paljon suvaitsevaisuutta vapaamuurareiden järjestämä Ranskan vallankumous piti sisällään? Kuinka todellista vapaamuurarien suvaitsevaisuus on kun tämän vuosisadan aikana he ovat väittäneet New Age -aikakauslehdissään kunnioittavansa kaikkia uskontoja, mutta 1960-luvulle mentäessä he kirjoittivat roomalaiskatolisiin äärimmäisen vihamielisesti suhtautuvia artikkeleita?

Ole viekas Saatanan valtakunnan suhteen. Ole viisas kuin käärme mutta lempeä kuin kyyhkynen. Me emme kukista heitä varoittelemalla heistä yhden aiheen tiimoilta, vaan monien aiheiden, erityisesti moraalikysymysten. On monia asioita joita heidän vartioida paljastumisen pelossa. On lukemattomia valheita joita heidän täytyy peitellä. Ole tietoinen että sinä olet osa suurta opetuslasten joukkoa joka on omistautunut kaikkein suurimmalle haasteelle joka on tuomassa vapauden ihmiskunnalle. Kristityillä Kristuksen veren kautta on valta demonien yli.

Kristittyinä me tiedämme mikä taho on kaikkien kanavoitujen henkien takana, heidän tulevan Uuden aikakautensa viestien takana. Kristittyinä, me tiedämme että me olemme ainoa ryhmä joka varoittaa ihmiskuntaa sen synnillisestä luonteesta, sekä ihmisten kyvyttömyydestä ratkaista omat ongelmansa. Tämä on viesti jota he eivät halua kuulla. Mutta se on viesti jonka he oppivat joko toivossa, tai epätoivossa kun he oppivat raskaan tien kautta. Salli meidän tulla tuntemaan heidän tarpeensa ja palvella heitä.

Kristus varoitti meitä tästä

Kristus kertoi meille että vehnä ja luste kasvaisivat yhdessä. Tämä on seurakunnan tilanne tänään -- läpikotaisin soluttauduttu, ja sekoittuneena pahuuteen. Kristilliset kirkot ovat lähetyskenttiä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsille.

Kristus myös kertoi meille että Saatanan valtakunta ei ole jakaantuneena itseään vastaan tai muuten se ei voisi jatkaa toimintaansa. Tämä kirja on seurausta tutkimuksesta ja tiedosta joka tulee luottamuksellisista lähteistä Uudesta järjestyksestä että Saatanan valtakunta on totisesti yksi monoliittinen koordinoitu voima-rakenne joka tekee läheisesti yhteistyötä lukuistensa osastensa kanssa. jos sinä jollakin tavalla et onnistu käsittämään että Vartiotorni-seuran johtajat, mormoni-johtajat, vapaamuurarit, sekä muut ryhmät itse asiassa tekevät yhteistyötä keskenään ja koordinoivat toimensa, silloin sinä olet menettänyt tärkeän osan tästä kirjasta.

Mutta eivätkö nämä organisaatiot vastusta Uutta maailmanjärjestystä?

Eräs kaikkein raskain asia kertoa lukijoille on että monet näistä ihmisistä jotka teeskentelevät olevansa meidän puolellamme eivät sitä ole. Uusi maailmanjärjestys ei ole typerä. He yrittävät pysyä yhden askeleen edellä oppositiota. He asettavat omaa väkeään oppositiojohtajiksi. Tämä näyttää olevan ainoa selitys sille mitä on tapahtumassa. Lukijan pitäisi tutkia kaikkia organisaatioita, jotta hän ei auttaisi heidän asiaansa.

Minä näen monien kristittyjen hymyilevän ja sanovan kaikki oikeat asiat saarnastuolista. Rakasta kristittyä vekjeäsi, halleluja, minä uskon Jumalaan, ylistä Herraa, jne., mutta heillä ei ole aikomujstakaan tehdä Jumalan tahtoa. Rakkaus on alistumista Hänen tahtoonsa. Jumala tekee omat päätöksensä kysymättä meidän mielipidettämme. Hymyileminen Jumalalle ja väärien lupausten tekeminen ei ole hyväksyttävää. Ilman rakkautta (alistumista Hänen tahtoonsa) meidän toimemme ovat ajanhukkaa. Ilmiselvästi, monet pastorit tuntevat että heidän täytyy hymyillä ja kertoa ihmisille mitä he haluavat kuulla, ja ihmiset vuorostaan palvovat heitä.

On vain kaksi valtakuntaa, Saatanan valtaknta ja Kristuksen valtakunta. Kirjassa None Dare to Call It Conspiracy ihmisiä neuvotaan menemään John Birch Societyyn. John Birch Societyn käynnisti korkea-arvoinen vapaamuurari joka käytti Rockefellerien rahaa. Edelleen, Gary Allenin kirja saa suosituksen Valtaeliitin ihmisiltä, ja huomattavat vapaamuurarit jotka ovat mukana Uudessa maailmanjärjestyksessä imartelevat tätä kirjaa. Oliko Gary Allen väärin informoitu, harhaanjohdettu, vai mitä?

Joillakin näistä miehistä on niin monia yhteyksiä Uuteen Maailmanjärjestykseen, ja niin paljon tietoa että on liki mahdotonta että heille olisi annettu väärää tietoa.

Craig Hulet, jolla oli suuri määrä vale-persoonia ja ajokortteja, ja joka toimi tiedustelijana Uudelle maailmanjärjestykselle, varoittaa ihmisiä tulevasta maailmanhallituksesta. Kuitenkin, suuri osa hänen informaatiostaan silloinkin kun se on totta on "valheinformaatiota" huolimatta siitä kuinka paljon hyvää sisäpiirin informatiota hänellä on. Eikä hänellä ole ohjelmaa vastustaa Uutta järjestystä. Hän puhuu episkopaalisissa kirkoissa, ja hänen julkisissa tapahtumissaan kuuntelemaan tulleiden ihmisten autojen rekisterinumerot otetaan ylös siinä tarkoituksessa että heidät tuhottaisiin myöhemmin. On vaikea sanoa, että onko Craig itse mukana tässä suunnitelmassa tuhota osanottajat. Kuitenkin, tämä kirjailija tietää henkilökohtaisesti henkilön melkein tuhottiin sen jälkeen kun hän oli yhteydessä Craig Huletiin. Kommunistisissa maissa on ollut suosittu menetelmä tappaa oppositio, sallimalla johtajien tulla esiin ja sallia viranomaisten tunnistaa keitä heidän hiljainen oppositionsa on. Tämä on konsepti Tiananmenin aukion takana. Nämä ihmiset tunnistettiin ja sitten leikattiin pois muusta väestöstä. Käyttäen ihmisiä kuten Hulet, he ovat koonneet listansa ihmisistä jotka on tarkoitus leikata pois.

Nämä ovat soluttautujia jotka auttavat heitä tekemään listan patriooteista ja hurskaista kristillisistä johtajista. Entisen tiedustelupalvelun miehet jotka ovat nähneet heidän suunnitelmansa sanovat että he aikovat pidättää kristityt jonakin juhlapäivänä kuten Kiitospäivänä jolloin suurin osa ihmsiistä on kotona.

Huomioi, että Demokraattisen liikkeen ihmisistä Kiinassa jotka nousivat esiin suurin osa oli todennäköisesti aitoja, mutta jotkin heistä todennäköisesti tekivät töitä Uudelle maailmanjärjestykselle. Nämä johtajat salakuljetettiin pois Kiinasta salaisen Chinese Fraternal -organisaation toimesta joka tekee yhteistyötä muiden salaisten organisaatioiden kuten Mafian, CIA:n ja vapaamuurareiden kanssa.

Jos sinä aiot vastustaa Uutta maailmanjärjestystä, käynnistä oma ryhmäsi. Sitten sinä tiedät ainakin että kuka on sen johtaja.

Uusi viini kuuluu uuteen leiliin

Jos sinä aloitat sen Raamatun periaatteiden mukaan niin sinä toivottavasti haluat vapauttaa sen kaikista kirkkojen korruptoivista periaatteista jotka ovat tehneet kompromisseja saatanallisen Uuden maailmanjärjestyksen kanssa. Käänny Raamatun puoleen ja perusta se mitä sinä teet tuoreeseen hengen ja Sanan johdatukseen, sen sijaan että jatkaisit samoilla kelvottomilla metodeilla kuin hengellisesti kuolleet kirkot. Pidä kaksi päämäärää mielessäsi, ja ravista maailmaa Kristuksen tähden ja sitten sovite heidät yhteen Luojan kanssa.

Vanhat instituutiot ovat epäonnistuneet

Lukuisat huomattavat John Birch-seuran jäsenet saivat selville kuinka seuran päämäärät olivat alistettuja Uudelle maailmanjärjestykselle aivan johdon tasolla ja jättivät seuran.

Jos sinä tunnet että sinulla oikeutettu syy valittaa jotakin toiusta ryhmää vastaan, on parempi että unohdat ja keskityt satanistien Uuden maailmanjärjestyksen vastustamiseen. Jos sinä aiot paeta maailmanhallituksen järjestelmää , sinun täytyy olla osa toista järjestelmää. Jotta olisit osa Kristuksen valtakunnan järjestelmää; se vaatii ponnistuksia sinun osaltasi oppia ja tehdä asioita Jumalan tavalla. Koko Raamattu on annettu Jumalan inspiroimana sinun käyttöösi.

Uusi maailmanjärjestys jakaa meitä itseämme vastaan

Ku Klux Klania pidettiin protestanttisena organisaationa, mutta Roomalaiskatolilaiset tukivat sitä salaa. Miksi, koska Klaani sai protestantit huonoon valoon. Provokaatio-agentit, mukaanlukien FBI:n miehet, tuhosivat niiden aikeet jotka olivat Klaanissa. Vaikka jotkut miehet ovat saattaneet liittyä Klaaniin koska se oli heidän mielstään ainoa tapa puolustaa sitä mihin he uskoivat, heitä manipuloitiin. Analogiana tälle, edesauttoiko Hollywood-hahmo Archie Bunker asioita joihin Archie Bunker uskoi vai tekikö se niille hallaa? Mustat eivät ole suuri uhka valkoisille kuten propaganda jota Etelässä on viljelty on väittänyt. Samat ihmiset huipulla lietsovat molemoia osapuolia pitääkseen yllä konfliktia mustien ja valkoisten välillä. Mustien ja valkoisten olisi parempi unohtaa eronsa ja ymmärtää että kaikkia ollaan viemässä orjuuteen. Totisesti, kuten Pillipiipari, tavallinen ihminen menee halukkaasti orjuuteen. Sosialismin mainostaulun alla, Valtaeliitti on luomassa maailmanlaajuista diktatuuria.

Demonien johtamat ihmiset taistelevat toisiaan vastaan toivoessaan houkuttelevansa Jumalan ihmiset mukaan heidän taisteluunsa. Nämä ovat ansoja.

Kaukaasialaisen rodun, negroidi-rodun ja itämaisen rodun pitäisi kunnioittaa toinen toisiaan. Tämä ei tarkoita että pitäisi tulla samanlaisiksi kuin toiset. Jumalalla on tarkoitus ja suunnitelma jokaiselle heimolla ja kansakunnalle. Kansakunnat jatkavat olemassaoloaan kansakuntina Taivaassa Ilmestyskirjan mukaan. Salli meidän tunnistaa todelliset vihollisemme.

Esimerkiksi, protestanttien olisi parempi lopettaa toistensa halveksiminen joidenkin toissijaisten asioiden takia. Toisin sanoen, ongelma ei ole siinä kuinka Jehovan todistajat ovat kääntäneet väärin Johanneksen Evankeliumin luvun 1:1, vaan se että he ovat antaneet kuuliaisuutensa väärälle auktoriteetille. Jos me paneudumme todelliseen ongalmaan, asian ydin ei ole siinä että he ovat kääntäneet väärin tämän jakeen. Asian ydin on siinä että väärä auktoriteetti nimeltään Vartiotorni-seura on opettanut heille tämän.

Jumalan valtakunta

Vanhassa Testamentissa Jumalan valtakunta merkitsee Hänen kaiken yläpuolella olevaa voimaansa, joka määräsi maailman luomisen kansansa puolustamisen ja sairaiden parantamisen.

Uudessa Testamentissa ei anneta tarkkaa määritelmää sillä asiayhteyden mukaan termi "jumalan valtakunta" saattaa kattaa suuren määrän erilaisia tarkoituksia mukaanlukien "suvereenisuus", "kuninkuus", "kuninkaallisen auktoriteetin toteuttaminen", "hallitseminen" ja "kuninkaan hallitsema territorio". Joissain kohdin se yhdistetään ikuiseen elämään, toisissa kohdin seurakuntaan. Joissakin kohdin se yhdistetään evankeliumiin, pelastukseen, parannuksen tekoon ja uudestisyntymään. Jeesuksen opetuslapsista tulee valtakunnan hallitsijoita ja pappeja.

Yhteenveto Valtakunnan konseptista:

Herra Jumala kaikkivaltaisesti hallitsee. Ja jos sinä kuulut Jumalan valtakuntaan, silloin tämä tarkoittaa että Hän on sinun elämäsi hallitsija; jos Hän ei ole, silloin sinä et ole osa Hänen valtakuntaansa -- se on niin yksinkertaista.

Ongelman esitteleminen

Osa ongelmaa kristikunnan sisällä on se tapa jolla evankeliumi määritellään ja ojennetaan ihmisille. Seuraavat sivut on suunniteltu nostamaan ihmiset pois niistä urista joissa kristikunta on, mutta se on pelkästään esupuhe kutsua Jumalan ihmiset ajattelemaan uudestaan Jumalan evankeliumia ja pelastusta. Charles Hodges on vain yksi monista veljistä Kristuksessa jotka ovat ymmärtäneet Roomalaiskirjeen luvun 5:18: "Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi..." Raamattu vahvistaa sitten että kaikki ihmiset ovat pelastettuja paitsi ne jotka Raamattu sulkee ulos liitosta Kristuksen kanssa. Kristus puhui tietystä ihmisryhmästä jotka olivat Saatanan siementä.

Kuka suljetaan pois astumasta sisään Valtakuntaan? Ihmiset jotka yksilöllisesti kieltäytyvät vaeltamasta Jumalan kuuliaisuudessa. "...sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää." [Gal. 6:7]

"...ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojansa mukaan." [Ilm. 20:12]

Nämä yksilölliset väärät teot ovat:

 1. Ei tunneta Kristusta henkilökohtaisesti. [Matteus 7:23]

 2. Ei kohdella vähäisintä rakkaudella. [Matteus 25:42,45]

 3. Ei olla kuuliaisia Kristusta kohtaan. [Johannes 3:36]

 4. Pahan tekeminen. [Johannes 5:29]

 5. Vaihdetaan totuus Jumalasta valheeseen. [Room. 1:24.25]

 6. Häpeälliset himot, ei suostuta pitämään kiinni Jumalan tuntemisesta. [Room. 1:26,28]

 7. Toisten tuomitseminen rikoksista joihin itse syyllistyy.

 8. Vilpillisen sydämen omistaminen.

 9. Moraalittomuus, epäjumalanpalvelun, aviorikos, ahneus, varkaus. [1. Kor. 6:9-10]

 10. Haureellisuus ja ahneus.

 11. Mielistyminen vääryyteen. [2 Tess. 2:12]

 12. Velhous, noituus, vääryyden rakastaminen. [Ilm. 22:15]
Koska lapset eivät ole hylänneet Jumalaa he ovat Kristuksessa eikä lapsi-kaste(lu) auta heitä. Billy Graham suosittelee lapsi-kastelua apuna pelastuksen saavuttamisessa.

Sanoma jota 33. asteen vapaamuurari Billy Graham julistaa on Raamatun vastainen. Kaikilla ihmisillä on pelastus kunnes nämä hylkäävät sen tekemällä yllä kerrottuja pahoja asioita. Herra Jumala hallitsee. Billy Graham haluaa ihmisten uskovan että tekemällä valinnan Kristuksen puoleen sinä olet pelastettu. Sinun valintasi Kristuksen puoleen ei vie sinua pidemmälle kuin missä sinä alunperin olit elämäsi alussa. Pelastus annettiin kaikille ihmisille ("katsokaa Jumalan Karitsa joka pois ottaa maailman synnit"). Toisin sanoen, sinä et ole saavuttanut mitään. Jumalan olemassaolon myöntäminen on järjetön. Jopa demonit uskovat että Jeesus on se kuka Hän on. Se mitä sinä tarvitset on synnin hylkääminen ja totuuden seuraaminen.

Jotkut lapset jotka kasvavat kristityssä kodissa (tai jopa ei-kristityssä kodissa) ja jotka eivät koskaan hylkää Kristusta voivat rehellisesti sanoa että he ovat aina olleet kristittyjä.

Sinä et voi syyttää Aadamia tai äitiäsi jos sinä et saavuta Taivasta. Se on sinun oma henkilökohtainen valintasi hylätä Jumala ja tehdä syntiä, mikä on tämä ongelma.

Meillä ei ole Raamatun antamaa valtuutusta antaa väärää toivoa ihmisille jotka päättävät olla noudattamatta Jumalan tahtoa. Todellisten uskovien sanotaan olevan Aabrahamin jälkeläisiä, ja Ilmestyskirja kuvaa tätä "suurena ihmisjoukkona jota kukaan ei kykene laskemaan".

Jos sinä olet hylännyt Jumalan ja liittynyt maailmanjärjestykseen, Raamatun mukaan sinä olet Saatanan omaisuutta. Mutta Jumala voi ottaa pois heiltä tämän vallan milloin Hän vain tahtoo, joten me voimme tunnustaa että Jumala on kaiken Herra. Silloin tällöin Jumala vetää jonkin pois Saatanan maailmojen syvyyksistä, ja osoittaa että Hänellä on ylin valta.

Kadonnut Jumalan valtakunnan sosiaalinen oppi

Valtakunnan sosiaalisen sanoman todellinen konsepti on melkein kadonnut tänä päivänä (minä en viittaa orpokoteihin, jne. jotka ovat sinänsä hieno asia mutta Paavali tai Jeesus ei tehnyt tästä sanomansa ydintä). Jumalan valtakunta on sekä taivaallinen että maallinen. Tämä sosiaalinen aspekti on sitä mille on annettu termi "gemeinde" (=yhteisö), "ecclesia" (=seurakunta) ja "koinonia" (=toveruus). Jumalan valtakunta ei ole kasauma pelastettuja yksilöitä, vaan mieluumminkin perhe, josta Israelin heimot ovat esikuva. Jumala toistuvasti kohteli ihmisryhmiä yksikkönä paljolti samoin kuin laki näkee korporaation henkilönä (oikeushenkilö). Jumala osoittaa, tuomitsee ja rankaisee heimoja, kaupunkeja ja kansakuntia. ihmisten ryhmällä on ajanhenki joka tekee niistä yksikön. Samoin raamatullisen kirkon sisällä painopiste ei ole pelastuksessa vaan yhteisöllisyydessä.

Tällaista dynaamista yhteisöllisyyttä ei voi olla tämän päivän kirkossa sillä ensiksi nämä eivät tunnusta tätä opetusta -- perinteisesti protestanttisessa ja roomalaiskatolisessa traditiossa ei ole koskaan ollut sitä (se on anabaptistinen näkemys). Toiseksi, se luo jännitettä maailman kanssa verrattuna yksilöihin jotka tekevät omat pienet asiansa (pietismi) sekä kirkkoihin jotka yrittävät kulkea maailman mukana. Ja kolmanneksi, kristityt jotka menevät kirkko-rakennukseen ovat tavallisesti niin maantieteellisesti eristäytyneitä ja hajalleen levittäytyneitä että he eivät voineet yrittää harjoittaa sitä. Minä olen vieraillut lukuisissa protestanttisissa kirkoissa joissa ihmiset kutsuvat toisiaan veljiksi, mutta eivät yrittäneet elää lähellä toisiaan vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Käsitettä "olla tilivelvollisuudessa toisista" ei myöskään ollut siellä. Käsite "risti" tämän päivän kirkoissa koetaan emotionaalisesti mieluummin kuin eksistentiaalisesti kuten koetaan opetuslasten dynaamisen yhteisön toimesta. Kunnollinen Kristunusko on Hengen koskettamien ihmisten liike, mutta se voi olla jopa enemmän kuin tämä. Minä uskon että kristilliset yhteisöt voisivat olla Saatanan vallan esteitä -- ja jos Saatanan silloin myös Uuden maailmanjärjestyksen. Jumalan profeetat ovat antaneet kansalleen ilmestyksen että tulee olemaan hurskaiden kristittyjen ryhmiä tässä maassa silloin kun Uusi maailmanjärjestys ottaa vallan.

Edelleen, kunnollinen ymmärrys siitä kuinka valtakunta on tässä ja nyt on turvapaikka adventismia, millenialismia, tuhatvuotisen valtakunnan oppia tai mitä hyvänsä vastaan joka painottaa liikaa tulevaisuutta kun taas hengellisiä arvoja, opetuslapseutta ja yhteisöllisyyttä lyödään laimin.

Kadotettu vietoisuus voimista & pääasiasta

Kristityt ovat kadottaneet tämän tietoisuuden useilla tavoilla. Ensiksi, he eivät tunnusta voimaa/valtaa joka tulee pahuuden liittoumalta. Toiseksi, he ovat nielleet sen että on olemassa turvallisia okkultistisia käytäntöjä. Polskutteleminen hengen maailmassa, kuten visualisointi, sisäinen mentori, jne. tarkoittavat yhdistymistä voimien kanssa jotka avoimesti vastustavat Jumalaa.

Kristityt ovat nielaisemassa tämän gnostilaisen ajatuksen että kunnollisen valaistumisen avulla okkultistisia voimia voidaan käsitellä kunnolla yhteisön/yhteiskunnan hyödyksi. New Age Journal -lehdessä (maaliskuu 1978) oli artikkeli edustaen tätä ajattelua otsikolla "Perils of the Path".

Kristittyjä kehoitetaan koettelemaan henget. Tämä tarkoittaa henkien testaamista ja sen arvioimista että mikä on paha henki ja mikä hyvä henki. Huomaa kuinka uusiaikalaiset eivät koettele henkiä vaan uskovat minkä tahansa viestin minkä vain saavat. Demonit ovat kokeneita valehtelijoita.

Erästä neljännen vuosisadan kristittyä lähestyi demoni joka esiintyi arkkienkeli Gabrielina. Tämä kristitty oli herkkä hengille, koska hänen hengellinen elämänsä oli järjestyksessä. Hän kertoi tälle enkelille että tämän enkelin täytyi olla väärässä sillä hän ei ollut tarpeeksi hyvä saamaan ilmestystä, joten enkelin täytyisi lähteä pois ja antaa viestinsä jollekin toiselle. Demoni lähti pois. Olemmeko me halukkaita myöntämään että meidän elämämme täytyy olla moraalisesti kunnossa ennenkuin me voimme vastaanottaa viestejä henkimaailmasta? Joseph Smith hyväksyi viestit kun historialliset muistiinmerkinnät osoittavat että hän ei ollut moraalisesti valmistautunut.

Erottautuminen

Ihmisellä on syntinen luonne, ja maailma tykkää ympäröidä hänet kaikenlaisilla asioilla jotka vahvistavat hänen heikkouttaan. Nykyään jopa jotkin kristilliset kirjat kertovat meille että me olemme vahvempia kristittyjä jos me olemme tällaisen maailmallisen ilmaston keskellä, kuitenkaan alistumatta sille, kuin että yrittäisimme välttää sitä. Tällainen on hölynpölyä.

On käynnissä hellittämätön sota jotta meidät saataisiin sovitettua Uuden järjestyksen muottiin. Kun pohditaan sitä kuinka mahtavia ovat nämä voimat jotka toimivat todellista Kristinuskoa vastaan, on häpeällistä että meidän niin kutsutut johtajamme eivät valmistele meitä tähän sotaan, vaan teeskentelevät että näistä asioista puhuvat liioittelevat. Itse asiassa, jotkut kristilliset johtajat vihjaavat että meidän pitäisi olla enemmän maailman kaltaisia, niin että ei-kristityt pitäisivät meistä enemmän.

Me emme voi toivomalla saada Saatanan aikakausia vanhaa suunnitelmaa maailman hallinnasta häviämään.

"Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut." [Jaakob 2:14-17]

Varmasti, meidän täytyy rukoilla. Mutta jos me olemme ainoastaan halukkaita rukoilemaan me emme ole erilaisia kuin ne jotka rukoilevat nälkäisten veljiensä puolesta. Meidän uskomme täytyy kääntyä taisteluksi uutta maailmanlaajuista orjavaltiota vastaan.

Luottamus vääriä ihmisiä kohtaan on sallinut sellaisten asioiden tapahtuvan jotka ovat vastoin meidän uskoamme ja vapauttamme. Meidän täytyy ilmaista mielipiteemme äänekkäämmin saadaksemme totuuden esiin, sekä olla äänekkäämpiä sen totuuden puolesta jonka me tunnemme.

Ihmiset jotka ovat pahoja johtavat kristikuntaa ja heitä ylistetään suurina uskon miehinä. Kristus oli hyvin suorapuheinen tämäntyyppisten uskonnollisten johtajien kanssa. Hän kutsui heitä tekopyhiksi, kyykäärmeen sikiöiksi ja sanoi: "Voi teitä." Me emme voi sekoittaa todellista uskoa epäpyhän kanssa. Raamattu opettaa että se mikä on pyhää ei tee epäpyhästä pyhää vain koskettamalla sitä. Mieluumminkin, tapahtuu juuri päinvastoin. Pyhä tarkoittaa "pysyä syrjässä". Eikö ole niin että pienikin määrä myrkkyä saastuttaa puhtaan veden vaikka myrkky saattaa olla jossain määrin laimennettua.

Taloudellinen vapaus

Nämä ajat ovat muuttumassa yhä vaikeammiksi taloudellisesti. Jos mahdollista, hankkiudu vapaaksi veloista, ja pysy erossa maailmallisista tavoista rahoittaa asioita. Kristittyjen täytyisi kehittää omat taloudelliset systeeminsä. Investointi maahan ja kiinteistöihin on hienoa. Mutta pidä mielessäsi että meidän turvamme on Jeesuksessa Kristuksessa. Ensisijainen tehtävä on palvella maailmaa Kristuksen valona. Tämä voidaan saavuttaa olemalla pyhä ja saastuttamaton, vierailemalla sairaiden luona ja pitämällä huolta niistä joista tarvitsee pitää huolta. Me myös palvelemme pappeina Jumalan edessä heidän edestään. Uudet vaatteet, hienot autot ja yltäkylläinen elämä eivät ole korkealla Jumalan tärkeysjärjestyksessä.

Älä ole tasavertaisesti valjastettu ei-uskovien kanssa

Raamattu kehoittaa meitä ettemme olisi valjastettuja ei-uskovien kanssa; kirjoitettuna siinä yhteydessä että kristittyjä kutsutaan pyhyyteen. Nämä ovat raamatullisia periaatteita jotka opettavat meitä olemaan riippumattomia jumalattomista.

Jos me päätämme säilyttää pyhyytemme ja riippumattomuutemme silloin meidän täytyy luoda omat yhteisömme tai pienryhmämme. Tämä neuvo on vastoin sitä mitä kuuluisat johtajat neuvovat kristittyjä tekemään -- kuitenkin se on mitä Raamattu kehoittaa. Tämä on syynä miksi varhainen seurakunta piti kaikkea yhteisenä. Ei sen takia että kommunismi olisi ainoa reitti, vaan että heidän tilanteessaan se oli keino jolla he ilmaisivat yhteisöllisyyttä. Muilla Uuden Testamentin pienryhmillä omaisuus ei ollut yhteistä.

Jos kristityt haluavat lisätä vastarintaansa Valtaeliittiä kohtaan, silloin kristillisten yhteisöjen luominen on on eräs voimakkaimmista tavoista. Hajoita ja hallitse on vanha taktiikka. Kristityt ovat joutuneet johtajiensa pettämäksi siinä että että nämä sanovat että olla eristäytynyt mutta sisällä maailmassa on hyve. Nämä onnettomat paimenet hajoittavat laumansa kääntämällä päinvastaiseksi Raamatun sanat "me olemme maailmassa". He väärennetysti vihjaavat että kristityt kristillisissä yhteisöissä eivät ole maailmassa.

On vaikeaa kristittyjen rakentaa toinen toisiaan jos he näkevät toisensa ainoastaan jumalanpalveluksessa sunnuntai-aamuna. Kun Paavali puhuu mielen uudistamisesta (Roomalaiskirje luku 12) hän puhuu korporaatio-mielessä, joka on uskovien ruumis jota kehoitetaan kehittämään itselleen Kristuksen mielenlaatu korporaatio-mielessä. 1 Kor. 12:14-26 itse asiassa opettaa että kristityt eivät voi toimia tehokkaasti yksin, vaan että he saavat elämälleen tarkoituksen korporaatio-rakenteen kautta.

"Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä." [Room. 14:1] "Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen." [Gal. 6:1] Nämä kaksi Raamatun jaetta osoittavat että painotus ei ole opillisessa kypsyydessä vaan moraalisuudessa. Niin usein tämän päivän kirkoissa ihmisille annetaan harhaoppisuuden leima opillisista eroavaisuuksista, samalla kun moraalittomuutta ylenkatsotaan. Taas kerran, konsepti seurakunnasta pyhänä ruumiina on kadotettu, ja korvattu organisaatiolla joka on mukana bisneksessä. Ihmiset jotka hallitsevat tätä bisnestä tuntevat että heidän valtansa kyseenalaistetaan jos joku on eri mieltä heidän kanssaan. Organismi on korvattu organisaatiolla. Esimerkiksi, tämä kirjailija tuntee jehovan todistajia jotka ovat langenneet suuriin synteihin mutta että heidän syntinsä eivät kyseenalaistaneet jehovan todistajien valtarakennetta. Toisaalta, joitakin jehovan todistajia erotetaan pienistä opillisista eroavaisuuksista.

Väärät "kristilliset" päämäärät versus jumalallinen toivo

Modernit saarnaajat tänään kertovat meille kuinka istuttaa raha-siemeniä, asettaa päämääriä, saada motivaatiota, visualisoida, puhua kielillä, olla voimakkaita sekä esittävät kokonaisen listan asioista joita meidän pitäisi tehdä. Kuitenkin, Jumalan viesti on sama kuin mitä se on aina ollut: "Etsi ensin Jumalan vanhurskautta ja sitten teille annetaan kaikki nämä asiat." Kuitenkin, suurimmalla osa tämän päivän "kristityistä" mukaanlukien heidän hyvin palkatut kuuluisat pastorinsa, ei ole mitään tietoa mitä tarkoittaa Jumalan vanhurskauden etsiminen. Jumalan vanhurskaudessa eläminen tarkoittaa että ei olla maailmallisia. Maailma yleisesti tekee juuri päinvastoin kuin mikä on Jumalan tahto, ja tämän seurauksena kristitty joka elää oikeaa elämää herättää huomiota erilaisena. Kuitenkin, meidän niin kutsutut kristilliset johtajamme yrittävät saada kristityt sekoittumaan ei-vanhurskaan ympäristön kanssa mieluummin kuin olemaan pyhiä.

"Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta." [Room. 15:13]

"Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?" [Room. 8:24]

Toivo on hyve. Se on jotakin sellaista jonka ainoastaan Jumala todella antaa. Vanhurskaus suojelee kristityn sydäntä. Osa tätä vanhurskautta on toivon hyve.

Toivo on elintärkeä piirre jotta saisimme voiton Uudesta maailmanjärjestyksestä. Toivo on opetus jonka Kristillinen Kirkko on melkein unohtanut. Kuinka monta kertaa sinä olet kuullut jonkun saarnaavan että me olemme pelastetut TOIVON kautta?

Me olemme tehneet suuria ponnisteluja ja tuhlanneet suuria summia evankelioimiseen. Suurin osa meidän ponnistuksistamme on mennyt harakoille mutta Jumala rakastaa meitä kaikesta huolimatta. Hän näkee että kuten pienet lapset me yritämme auttaa meidän omaan vähäiseen tapaamme. Kuitenkin, Jumala pelastaa maailman ja Herra on halukas evenkelioimaan sen tavalla joka osoittaa Hänen valtansa ja kunniansa, ja jättää asiat täysin selviksi jokaisen mieleen että Hän itse oli se joka käsitteli sen.

Mieluummin kuin että takerrutaan omiin pyrkimyksiimme evankelioida maailma, ja taistella Uutta maailmanjärjestystä vastaan, sallikaamme itsemme tehdä työtä oman pelastuksemme parissa pelolla ja vavistuksella kohti meidän Luojaamme. Sallikaamme itsemme säteilevä toivo että Hän valitsee menetelmän jolla esittää kunniansa. Hänen metodinsa suorittaa tämä tulee olemaan ihmeellinen ja meidän omat voimattomat ponnistuksemme joutuvat kokemaan nöyryytyksen. Liian paljon siitä mitä me olemme tehneet on ollut meidän omaa palvelemistamme. Esimerkiksi, monet kristityt joille tämä kirjailija on tarjonnut tätä käsikirjoitusta ovat ylenkatsoneet ja jättäneet tämän lukematta. Tämän joukkoon kuuluu kristittyjä jotka niin sanotusti taistelevat Uutta maailmanjärjestystä vastaan. Herra on antanut minulle tämän projektin -- jos Hän haluaa tehdä sillä jotakin, Hän voi. Mutta se tullaan tekemään tavalla jolla maailmankaikkeiden Herra saa itselleen kunniaa.

Meidän ei pitäisi olla kiinnostuneita numeroista. Numerot merkitsevät vähän Jumalalle. Hän voi voittaa muutaman asialle omaistautuneen palvelijan turvin, Hän voi voittaa vaikka Hänellä ei olisi ollenkaan palvelijoita. Hän voi voittaa monien palvelijoiden turvin. Mutta sinä itse et voi henkilökohtaisesti voittaa ellet sinä ole asialle omistautunut palvelija. Tee se mitä Herra antaa sinulle tehtäväksi kaikesta sydämestäsi. Rakasta Herraasi ja pidä toivon asenne. Ole valmistautunut siihen että todellinen voitto saavutetaan yksin Jumalan ansiosta, Hän yksinkertaisesti haluaa meidän kokevan hengelliset hedelmät jotka ovat seurausta uskossa ja luottamuksessa vaeltamisesta. Me tulemme näkemään Hänen antamiensa visioiden kuoleman mutta me emme menetä toivoa, me näemme näiden samojen visioiden toteutuvan Hänen määräämänään ajankohtana, ihmeellisen Jumalalle kunniaa antavan tavan kautta.

Väärät "kristilliset" päämäärät versus jumalallinen toivo

Modernit saarnaajat tänään kertovat meille kuinka istuttaa raha-siemeniä, asettaa päämääriä, saada motivaatiota, visualisoida, puhua kielillä, olla voimakkaita sekä esittävät kokonaisen listan asioista joita meidän pitäisi tehdä. Kuitenkin, Jumalan viesti on sama kuin mitä se on aina ollut: "Etsi ensin Jumalan vanhurskautta ja sitten teille annetaan kaikki nämä asiat." Kuitenkin, suurimmalla osa tämän päivän "kristityistä" mukaanlukien heidän hyvin palkatut kuuluisat pastorinsa, ei ole mitään tietoa mitä tarkoittaa Jumalan vanhurskauden etsiminen. Jumalan vanhurskaudessa eläminen tarkoittaa että ei olla maailmallisia. Maailma yleisesti tekee juuri päinvastoin kuin mikä on Jumalan tahto, ja tämän seurauksena kristitty joka elää oikeaa elämää herättää huomiota erilaisena. Kuitenkin, meidän niin kutsutut kristilliset johtajamme yrittävät saada kristityt sekoittumaan ei-vanhurskaan ympäristön kanssa mieluummin kuin olemaan pyhiä.

"Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta." [Room. 15:13]

"Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?" [Room. 8:24]

Toivo on hyve. Se on jotakin sellaista jonka ainoastaan Jumala todella antaa. Vanhurskaus suojelee kristityn sydäntä. Osa tätä vanhurskautta on toivon hyve.

Toivo on elintärkeä piirre jotta saisimme voiton Uudesta maailmanjärjestyksestä. Toivo on opetus jonka Kristillinen Kirkko on melkein unohtanut. Kuinka monta kertaa sinä olet kuullut jonkun saarnaavan että me olemme pelastetut TOIVON kautta?

Me olemme tehneet suuria ponnisteluja ja tuhlanneet suuria summia evankelioimiseen. Suurin osa meidän ponnistuksistamme on mennyt harakoille mutta Jumala rakastaa meitä kaikesta huolimatta. Hän näkee että kuten pienet lapset me yritämme auttaa meidän omaan vähäiseen tapaamme. Kuitenkin, Jumala pelastaa maailman ja Herra on halukas evenkelioimaan sen tavalla joka osoittaa Hänen valtansa ja kunniansa, ja jättää asiat täysin selviksi jokaisen mieleen että Hän itse oli se joka käsitteli sen.

Mieluummin kuin että takerrutaan omiin pyrkimyksiimme evankelioida maailma, ja taistella Uutta maailmanjärjestystä vastaan, sallikaamme itsemme tehdä työtä oman pelastuksemme parissa pelolla ja vavistuksella kohti meidän Luojaamme. Sallikaamme itsemme säteilevä toivo että Hän valitsee menetelmän jolla esittää kunniansa. Hänen metodinsa suorittaa tämä tulee olemaan ihmeellinen ja meidän omat voimattomat ponnistuksemme joutuvat kokemaan nöyryytyksen. Liian paljon siitä mitä me olemme tehneet on ollut meidän omaa palvelemistamme. Esimerkiksi, monet kristityt joille tämä kirjailija on tarjonnut tätä käsikirjoitusta ovat ylenkatsoneet ja jättäneet tämän lukematta. Tämän joukkoon kuuluu kristittyjä jotka niin sanotusti taistelevat Uutta maailmanjärjestystä vastaan. Herra on antanut minulle tämän projektin -- jos Hän haluaa tehdä sillä jotakin, Hän voi. Mutta se tullaan tekemään tavalla jolla maailmankaikkeiden Herra saa itselleen kunniaa.

Meidän ei pitäisi olla kiinnostuneita numeroista. Numerot merkitsevät vähän Jumalalle. Hän voi voittaa muutaman asialle omaistautuneen palvelijan turvin, Hän voi voittaa vaikka Hänellä ei olisi ollenkaan palvelijoita. Hän voi voittaa monien palvelijoiden turvin. Mutta sinä itse et voi henkilökohtaisesti voittaa ellet sinä ole asialle omistautunut palvelija. Tee se mitä Herra antaa sinulle tehtäväksi kaikesta sydämestäsi. Rakasta Herraasi ja pidä toivon asenne. Ole valmistautunut siihen että todellinen voitto saavutetaan yksin Jumalan ansiosta, Hän yksinkertaisesti haluaa meidän kokevan hengelliset hedelmät jotka ovat seurausta uskossa ja luottamuksessa vaeltamisesta. Me tulemme näkemään Hänen antamiensa visioiden kuoleman mutta me emme menetä toivoa, me näemme näiden samojen visioiden toteutuvan Hänen määräämänään ajankohtana, ihmeellisen Jumalalle kunniaa antavan tavan kautta.

Tämän päivän valinta

Sinä kohtaat kahden valtakunnan valinnan. Sinua yhä enemmän kutsutaan palvelemaan Saatanan Uutta maailmanjärjestystä. Sinä et kenties ole tietoinen että satanistit johtavat sitä aivan huipulla ja että 28 vuoden välein he saavat henkilökohtaisesti viestejä Saatanalta kuinka Uusi maailmanjärjestys rakennetaan. Kuitenkin, tulee yhä suuremmassa määrin selväksi että ihmiskuntaa johdetaan tuhoon ja orjuuteen, ja tulee yhä suuremmassa määrin selväksi että kuka ja millainen voima hallitsee Uutta maailmanjärjestystä. Ihmisille tulee yhä vaikeammaksi vapauttaa itsensä Uuden maailmanjärjestyksen vallan alta. Nyt on aika valita vapaus.

Mitä aiemmin sitä paremmin.

Jotta ymmärtäisimme mitä nämä meidän edessämme olevat valinnat ovat, meillä täytyy olla jonkinlainen historiallinen perspektiivi tämän päivän tilanteeseen. Tämä paperi paljastaa myös voimallisella tavalla yksityiskohdat siitä mitä nämä molemmat vaihtoehdot tarkoittavat maailman osalta. Kenties, eräs helpoimmista tavoista ymmärtää historiallisesti mitä on tapahtunut on näyttää historia valtavana liikkeiden ja vastaliikkeiden pelinä.

On meneillään kosminen shakkipeli Mestarin ja Hänen vastustajansa välillä siirtojen ja vastasiirtojen kera.

Tämä paperi on laadittu jotta annettaisiin Mestarin opetuslapsille ymmärrys Mestarin siirroista niin että sinä säilyttää sinun odotuksesi, toivosi Hänen voitostaan. Toivo Mestarin lopulliseen voittoon on tärkeä, jos me menetämme toivomme, sitten me menetämme rohkeutemme ja käännämme selkämme vastustajalle.

Mestarin opetuslapset tulevat myös näkemään millainen vastustajan peli on, niin että he voivat odottaa mitä vastustaja ja Mestari tekevät. Vastustajan siirrot näyttävät kertakaikkisen tuhoisilta Mestarin suunnitelmia kohtaan; itse asiassa ne kuitenkin ovat uudelleen lämmitettyjä asioita siitä mitä vastustaja on yrittänyt aiemmin. Historian uudelleen katsastaminen on arvokasta mikäli halutaan ymmärtää kuinka vastustaja on yrittänyt näitä siirtoja aiemmin.

Vastustaja vihaa Mestaria niin paljon että että hän haluaa että kaikki mitä Mestari on tehnyt tuhottaisiin ja korvattaisiin hänen oman maineensa ja valtansa kirkastamiseksi. Vastustaja luulee itsestään liikoja ja sallii Mestarin voittaa hänet, sillä hän on pettänyt itsensä luulemaan itsestään liikoja ja on liian sidottu Mestarin maineen tuhoamiseen että hän ei edes yritä kilpailla Mestarin Mestarin voiman tai nerokkuuden kanssa. Tämä vastustaja on todellakin paperitiikeri Mestarin nerokkuutta vastaan.

Lyhyt katsaus siirroista tähän päivään asti.

[Seuraavat siirrot ovat numeroituja ainoastaan tunnistamisen kannalta, eivätkä ne tarkoita ettekö muita siirtoja olisi tapahtunut.]

VASTUSTAJAN VASTASIIRTO #1 -- Saatana lupaa ihmiselle jumaluutta tiedon kautta. Tämä tieto luvataan mikäli ihminen lopettaa tekemästä itselleen rajoituksia tottelemalla Mestarin "kapea-katseisia" sääntöjä.

MESTARIN SIIRTO #2 -- Jumala sallii ihmisen kapinoivan. Loppujen lopuksi Hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli luoda vapaan tahdon omaava agentti joka vapaaehtoisesti rakastaisi Häntä. Jumalan täytyy ylläpitää pyhyytensä erossa synnistä ja epätäydellisyydestä, niin Hän erottaa itsensä kumppanuudesta syntisen ihmisen kanssa. Hän tarjoaa ihmiskunnalle vaihtoehtoa, vaihtoehdon jota varten Hän on ennaltanäkemisensä avulla valmistautunut alusta alkaen. Tämä vaihtoehto on universaali lunastus Kristuksen kautta. Jumala sallii Saatanan asettavan itsensä maailman hallitsijaksi. Saatanan pahojen pyrkimysten kautta, puhdas miesten ja naisten ryhmä jotka ovat täydellisiä ja rakastavat Luojaansa tunnistetaan.

VASTUSTAJAN VASTASIIRTO #2 -- Vihollisen täytyy tehdä tyhjäksi tuleva lunastus. Vastustaja ja hänen demoninsa ovat sukupuoliyhteydessä ihmiskunnan naisjäsenten kanssa luodakseen Nephalimin (Nephalimeja voidaan edelleen löytää tänään. Nämä ovat saatanallisten noitapiirien vartijoita, joista entiset satanistit puhuvat pelolla ja vavisten). Ihmiskunta pelolla saadaan houkuteltua demonisten maailman hallitsijoiden alaisuteen, ja he ovat kykenemättömiä puolustamaan itseään Saatanan orjuudelta.

MESTARIN SIIRTO #3 -- Jumala tuhoaa maailman. Hän pelastaa vanhurskaan Nooan ja hoitaa Nephalimit ja demonit. Vanhurskaudelle tarjotaan toinen mahdollisuus juurtua ihmiskuntaan, ja tämä verilinja jatkaa ihmiskunnan Vapahtajan asian viemistä eteenpäin.

VASTUSTAJAN VASTASIIRTO #3 -- Saatana taas kerran tarjoaa itseään ihmiskunnalle, ja mitä ihmiskunta voi saavuttaa? Koska Saatana ei ole houkutteleva vaihtoehto siloin kun ihmisillä on tiedossaan kaikki faktat siitä millainen olisi Mestarin hallitsema maailma ja millainen vastustajan hallitsema maailma, tämä valinta täytyy naamioida. Ihmiselle kerrotaan että mikään ei ole hänen kykynsä yläpuolella, hänen vain pitää yhdistyä, luoda jättimäinen YK:n rakennus, ja keskittää kaikki valta maailmassa yhteen maailmanlaajuiseen hallitukseen. Mutta ihmisen täytyy sulkea Jumala pois yrityksessään nostaa itsensä.

MESTARIN SIIRTO #4 -- Jumala muuttaa heidän YK:n rakennuksensa, mikä tunnetaan Baabelin tornina, monumentiksi ihmisen mielettömyydestä yrittää nostaa ihmiskunta tottelemattomuudessa Luojaansa kohtaan. Kielet sekoitetaan jotta estettäisiin ihmiskunnan yhdistyminen. Kansakunnat, valtiot ja heimot luodaan Jumalan toimesta jotta muodostettaisiin muuri joka estäisi pahuuden rajoittamattoman kasvun, ja täten rajoittaisi Saatanan kykyä hallita maailmaa.

VASTUSTAJAN VASTASIIRTO #4 -- Saatana Saatana toistuvasti pyrkii tuhoamaan tämän verilinjan joka tuo pelastuksen. Hän ei ainoastaan yritä estää tätä pelastusta orjuuttamalla ja eliminoimalla tätä verilinjaa; hän myös aloittaa oman väärän verilinjan luomisen Daanin heimon kautta. Tätä verilinjaa tullaan käyttämään viimeisinä päivonä, nostamaan väärä Messias.

MESTARIN SIIRTO #5 -- Pelastus tulee ihmiskunnalle. Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin ja joka tuo lunastuksen kaikelle ihmiskunnalle, suorittaa tehtävänsä.

VASTUSTAJAN VASTASIIRTO #6 -- Vastustaja julmasti ristiinnaulitsee Ihmiskunnan vapahtajan, ja useiden satojen vuosien ajan ne jotka palvovat Saatanaa, kuten Rooman Senaatti, raportoivat kuinka Kristus ristiinnaulittiin. Vaatii vastustajalta useita vuosisatoja ymmärtää kuinka täydellisesti häntä on huiputettu, ja että mieluummin kuin Vapahtajan tuhoaminen, Jumala on saanut toistaiseksi suurimman voiton. Paljon sen jälkeen kun hänen tappionsa tuli erittäin näkyväksi, Saatana tekee vastahyökkäyksen yrittämällä saada ihmiskunta uskomaan että Jeesusta ei koskaan ristiinanulittu.

Lyhyt selonteko Saatanan ensisijaisista päämääristä

Jotta tuotaisiin kaikki auktoriteetti Hänen valtansa alle, Saatanan täytyy tuhota kaikki auktoriteetti mitä Jumala voisi käyttää. Tämä tarkoittaa että kaikkia auktoriteetteja vastaan hyökätään, on tämä auktoriteetti sitten kirkon, opettajien, vanhempien tai kansallisten hallitusten auktoriteettia. Tieteellinen totuus korvataan okkultismiin perustuvalla tieteellä joka on riippuvainen intuitiosta ja demonisesta kontrollista. Satanismin kontrollia on suuresti auttanut tietoliikenteen edistysaskeleet viime vuosina; voidaan osoittaa että demonit ovat antaneet jotkut näistä keksinnöistä ihmisille. Se mitä voitaisiin kutsua termillä Operaatio Mustaleski on meneillään. Se on viimeinen suuri työntö satanistien taholta päästä sisälle kaikkiin salaisuuksiin sekä tappaa ja korvata vallassa olevat ihmiset satanismin omilla henkilöillä. Satanistit suunnittelevat tuhoavansa maailman taloudet, luovansa sotia sekä kaikenlaisia kriisejä saadakseen ihmiskunnan haluamaan ja rakastamaan uutta Hitlerin tyylistä diktatuuria joka ratkaisisi nämä satanistien luomat kriisit ihmiskunnan osalta.

Lyhyt selonteko Jumalan ensisijaisista päämääristä

On olemassa nimellisiä kristittyjä jotka pitävät itseään osana Jumalan valtakuntaa vaikka eivät sitä todellisuudessa ole. Nämä ovat usein vastustajan agentteja. Jumala on hyvin tietoinen näistä turmiollisista ihmisistä , mutta Hän on osoittanut että Hän sietää heitä sadonkorjuuseen asti. Tämä sadonkorjuu on alkamassa. Jotta sadonkorjuu olisi täydellinen, tämä Valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan kaikille kansakunnille. Täm' aikakausi ennen lopullista sadonkorjuuta laajennataan jotta annettaisiin Kristuksen ruumiin todellisille uskoville aikaa lisääntyä. Tämä Kristuksen ruumis on ollut tärkeä Jumalan päämäärä alusta alkaen. Jumalan valtakunta rakennetaan ainoastaan Kristuksen perustukselle. Jotta varmistettaisiin että tämä perustus on kunnolla rakennettu, sitä vavisutetaan ja tapahtuu tulikaste. Ylimieliset ja pahantekijät palavat. Samalla kun totuuden valo loistaa kirkkaammin, myös myös pimeyden varjot lisääntyvät voimakkuudessaan. Tämän päivän aamuhämärä missä asiat näyttävät olevan verhottuja suurelta osin harmaaseen erotetaan mustaan ja valkoiseen. Tämä sadonkorjuu ei ole yksinkertaisesti hyvän sadonkorjuu, vaan myös tuhansien vuosien pahuuden sadonkorjuu. Paljon vastustajan istuttamaa pahuutta puhkeaa kukkaan. Jumala on luvannut että mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää. Jumala ei toimi ristiriitaisesti tähän nähden ja pelasta ihmiskuntaa pahuudelta joka on puhkeamassa täyteen kukoistukseen. Jumala kuvaa tätä sanoilla: "Tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen." [2 Piet. 3:16] Toisin sanoen, Jumala tietää että kun pahalle annetaan tarpeeksi köyttä se hirttää itsensä. Jumala on antanut koko ihmiskunnalle pelastuksen, mutta monet hylkäävät sen epäuskosta ja syntiensä takia hengelliseen kuolemaan.

Vertailemassa näitä kahta strategiaa

Jumalan ja Saatanan suunnitelmat ovat kaksi täysin erilaista suunnitelmaa. Kuitenkin, mikäli Mestarin opetuslapset eivät ymmärrä tätä, tämä Mestarin suunnitelma ei ainoastaan ota huomioon Saatanan suunnitelmia vaan käyttää niitä hyväkseen Hänen omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

Saatana suorittaa seuraavia asioita Jumalan puolesta:

Tulee olemaan joitakin jotka syyttävät Jumalaa kaikesta kärsimyksestä mitä on tulossa

Ihmistä on toistuvasti varoitettu synnin seurauksista. Hän on nauranut Jumalalle ja pilkannut Jumalaa. Ihminen kärsii ainoastaan siitä mitä hän on tuonut itselleen. Se että Jumala käynnisti koko prosessin on totta, mutta tämä prosessi käynnistui kaikille tarjotun vapaan tahdon kera, ja historiallinen todistusaineisto osoittaa että ihmiskunnalla on ollut tilaisuus oppia virheistään. Ihminen on häpeällisesti kirjoittanut historian uudelleen kätkeäkseen ne monet kerrat jolloin Jumala on lähettänyt viestinviejiä ja profeettoja maailman kaikille ihmisille kääntääkseen heidät Kristukselle. Jopa tänään Jumalan profeetat varoittavat ihmisiä ja heitä ylenkatsotaan.

On tärkeää että kristityt ymmärtävät että heidän kärsimyksensä ja verensä antaa Jumalle syyn astua esiin ja langettaa tuomio viholliselle. Tämä on osa suunnitelmaa ja se kerrottiin kristityille ensimmäisellä vuosisadalla.

Kuinka satanistit saavuttavat maailman hallinnan?

Maailman talousjärjestelmää kontrolloivat miehet jotka ovat satanisteja. Monet maailman poliittisista järjestelmistä ovat myös satanistien tiukassa valvonnassa. Ne muutamat jotka eivät ole ovat tähtäimessä.

Koska Uusi maailmanjärjestys on opiskellut ihmiskuntaa niin syvällisesti, se voi toimia menestyksellisesti vetoamalla ihmisten himoihin, pelkoihin ja haluihin. Toistuvasti, he manipuloivat asioita niin että maailma kerjää heitä tekemään sitä mitä satanistit haluavat tehdä. Tämä on tapahtunut toistuvasti ja se tulee jatkumaan. Maailma vaatii jo nyt globaalia hallitusta. Kolmannen maailmansodan tai "alienien" invaasion jälkeen he kerjäävät sitä että maailmanhallitus orjuuttaisi heidät. kapitalisteille, öljysheikeille ja kolmannen maailman maille kaikille kerrotaan loistavista eduista jotka he saavat Uudesta maailmanjärjestyksestä. Heille luvataan mitä tahansa jotta heidät saatsiiin mukaan maailmanjärjestyksen kelkkaan.

Tietokoneita ja satelliitteja on rakennettu antamaan Uudelle maailmanjärjestykselle kyky valvoa ja kontrolloida kaikkea toimintaa maan päällä. Jotta helpotettaisiin tätä täydellistä kontrollia rahatonta yhteiskuntaa ollaan perustamassa. Ydinvoimalat ja ydinaseet ovat tulossa satanistien hallintaan. Listoja kaikista kristityistä ja niistä jotka voisivat olla ongelma Uudelle maailmanjärjestykselle on jo olemassa, vain odottamassa käyttöä kun annetaan määräys pidättää tällaisia ihmisiä.

Totuusseerumia vastustajille, salaisesti ohjelmoidut ihmisjoukot, myrkytetyt karkit, alueelliset globaalit rahat ja muut asiat ovat odottamassa valmiina käytettäväksi kun saatanallinen seitsemän vuoden ahdistuksen aika toteutuu vuosina 1992-1999.

Taktiikka ja strategia Saatanan suurella maailmanhallinnan pelille on kerrottu useissa kirjoissa ja papereissa. Vaikka vihollisen suunnitelmat vaativat lukuisia organisaatioita jotka koordinoivat pyrkimyksensä siinä mitä kutsutaan termillä SPIN (Segmented Polycentric Integrated Network), tarkat yksityiskohdat siitä kuka tekee ja mitä, sekä voima- ja eksytystaktiikoista joita tullaan käyttämään, ovat liian lukuisat jotta niistä voitaisiin antaa selvitys tässä paperissa. Esimerkiksi, kuinka monta ryhmää ottaa osaa peristeisen avioliiton ja perhe-elämän tuhoamiseen? Avioeroa edistetään. Aviorikoksia edistetään. Pornagrafia on vahingoittanut perinteisen avioliiton moraalisia säikeitä, ja sitä on nyt kaikkialla. Perheiden tuhoamista -- satanistien erityinen päämäärä -- on edistetty niin monien organisaatioiden ja ihmisten toimesta erilaisin keinoin.

Osa satanistien suunnitelmaa on edistää homoseksuaalisuutta, sillä heidän maailmanhallitsijansa tulee olemaan homoseksuaali.

Voitaisiin sanoa että Saatanan suunnitelma on eksyttää, manipuloida ja pakottaa ihmiskunta orjuuteen ja tuhoon. Sosialismia yritetään markkinoida tavallisen ihmisen ihmelääkkeenä. [Ei pidä paikkaansa. Suom. huom.] Tämän erheellisen näkemyksen pitäisi paljastua kommunismista. Ihmiset ovat hitaita oppimaan, erityisesti koska he eivät ole ymmärtäneet että Saatana hallitsee joukkotiedotusvälineitä. Satanistit omistavat suoraan suuret kanavat, ja joukkotiedotusvälineillä on voimakas kirjoittamaton sensuuri jota toimittajien täytyy noudattaa mikäli he haluavat pitää työnsä.

Jumala ei tarvitse joukkotiedotusvälineitä paljastaakseen suunnitelmansa ja kunniansa. Jumala on tarkoituksella suunnitellut käyttävänsä kaikkein vähäisempiä keinoja saavuttaakseen voittonsa, joten se tulee olemaan selkeästi Hänen voittonsa. Siksi, kaikkein vähäisimmät huoneet tulevat olemaan Hänen temppeleitään. Kaikkein vähäisimmät ihmiset tulevat olemaan Hänen ihmisiään. Kaikkein vähäisimmät painotalot tulevat olemaan Hänen työkalujaan. Jumala tulee osoittamaan että Hän voi saavuttaa voiton omin voiminensa ilman minkäänlaista apua. Tämä on Jumalan suunnitelma. Älä menetä rohkeuttasi jos Jumalalla näyttää olevan vain vähän väkeä puolellaan. Hän on suunnitellut sen tähän tapaan. Jeesus syntyi tallissa. Israelilaiset valittiin Jumalan kansaksi silloin kun he olivat vähäinen kansakunta loisteliaan Egyptin varjossa. Jumalan sotapäälliköllä Gideonilla oli vain 300 miestä lähdössä taisteluun. JUmala on valinnut heikot saattaakseen ihmiskunnan viisauden häpeään.

SE ON SINUN VALINTASI. NYT SINÄ TUNNET NÄMÄ SUUNNITELMAT -- SINÄ VOIT VALITA VIISAASTI. HYVÄKSYT SINÄ SITTEN TÄMÄN PAPERIN TAI ET, SINÄ TULET VALITSEMAAN JOMMANKUMMAN PUOLEN.

Suomentajan kommentti: Tämä teologia jota Fritz Springmeyer viljelee tässä viimeisessä luvussa on hyvää teologiaa, ja se osoittaa hänen hurskautensa ja vilpittömyytensä. Olen pahoillani ja pyydän anteeksi kun vihjasin että Fritz olisi juutalaisvastainen. Toki juutalaisia kohtaan saa olla kriittinen. On olemassa hyviä ja pahoja juutalaisia.


Takaisin