Olkaa viisaita kuin käärmeet

Be Wise As Serpents

Copyright 1991 by Fritz Springmeier

LUKU 2 -- MYSTEERIN PILARIT

Kolme asiaa jotka sinnä opit tästä luvusta:

Suunnitelma tuoda maailmanuskonto

Alice Bailey, kirjoituksissaan, erityisesti kirjassa The Externalisation of the Hierarchy, täysin avoimesti tuo esiin suunnitelman tuoda uuden ajan maailmanuskonto.

Alice Bailey ei tarvitse esittelyä New Age -liikkeen seuraajille. Hänen 24 New Age -kirjaansa, hänen organisaationsa, Lucis Trust, hänen Arcane Schoolinsa, sekä Findhorn-yhteisö Skotlannissa (sen käynnistivät hänen opetuslapsensa Peter ja Eileen Caddy sekä Dorothy McLean) ovat nykypäivän muistutuksia hänen sekä hänen 32. asteen vapaamuurari-aviomiehensä vaikutuksesta New Age -liikkeeseen. Hän on käynnistänyt yli 100 New Age -ryhmää. Hän teki töitä Department of Health, Education and Welfaressa vuonna 1958 laatien koulutuksellisia päämääriä, ja hänen kirjoituksiaan käytettiin uudessa Globalism 2000 -opinto-ohjelmassa (sitä on jo kokeiltu joillakin alueilla ja sitä tullaan pian käyttämään kaikkialla USA:n julkisissa kouluissa).

Alice Bailey aloitti Arcane Schoolin opettaakseen New Age -opetuslapsilleen tämän suunnitelman periaatteita tuoda Uusi järjestys. Näitä Arcane-kouluja on Euroopassa ja Amerikassa, ja päämaja on New York Cityssä. Huomattava osa tämä suunnitelmaa on tunnistaa tämän planeetan hengellinen hierarkia. Tätä hengellistä hierarkiaa johtaa henkiolento Sanat Kumera (etunimi on muunnos nimestä Saatana), ja sitä auttaa Suuri valkoinen valjeskunta. Nämä kirjoitukset annettiin hänelle saman Suuren valkoisen veljeskunnan toimesta joiden Manly P. Hall sanoo johtavan vapaamuurareita. Muut New Age -johtajat, kuten esimerkiksi Elizabeth Clare Prophet kirjassaan The Great White Brotherhood in the Culture, History and Religion of America uskoo myös että tämä Suuri valkoinen veljeskunta kontrolloi uskontoja. Myös lukuisat ruusuristiläiset väittävät että sama Suuri valkoinen veljeskunta johtaa heitä.

New Age -johtajien odotukset vapaamuurareista

Alice Baileyn mukaan, vapaamuurarien liike tulee olemaan Uuden järjestelmän uskonto. Benjamin Creme, toinen suuri New Age -johtaja, myös uskoo että vapaamuurarit yhdessä uudistetun kristilisen kirkon kanssa tulevat muodostamaan uuden ajan uskonnon. Lola Davis, toinen New Age -johtaja, näkee myös vapaamuurarit uuden ajan uskontona. ["Dark Secrets of the New Age", s. 273]

Bailey kirjoitti vuonna 1957: "Tämä vapaamuurarien liike... on lain vartija; se on mysteerien koti sekä vihkimyksen istuin. Se säilyttää symbolismissaan jumalallisuuden rituaalia, ja pelastuksen tie on maalauksellisesti sisällytetty sen töihin... Se on paljon enemmän okkultistinen organisaatio kuin mitä voidaan ymmärtää, ja se on tarkoitettu olevan koulu tuleville edistyneille okkultisteille. Sen seremonioissa on piilossa voimien hallitsevuus jotka on yhdistetty luonnon valtakuntien kasvuun ja elämään sekä ihmisen julalallisten aspektien paljastumiseen... Kun tällä uudella universaalilla uskonnolla on mahti ja kun esoteerisuuden luonne ymmärretään, tulee olemaan yhteen liitettyjen esoteeristen organismien, vapaamuurareiden organismien ja kirkollisten organismien hyödyntäminen vihkimys-keskuksina. Nämä kolme ryhmää lähestyvät toisiaan kun niiden sisäisiä pyhättöjä lähestytään. Ei ole eroa yhden universaalisen kirkon, kaikkien todellisten vapaamuurareiden pyhien sisäisten looshien, sekä esoteeristen yhteisäjen kaikkien sisimpien piirien välillä."

Tässä lukijalla on se, maailmanuskonnon universaali kirkko, kuten Bahai-uskonnon universaali kirkko, vapaamuurareiden mysteerit sekä okkultistiset (esoteeriset) yhteisöt jotka ovat yhtä ja samaa. Ja tämä paljastus tulee lähimenneisyyden yhdeltä voimakkaimmista New Age -johtajista.

Kirjoja ja yksityiskohtaisia suunnitelmia kuinka hallita maailmaa & sen uskontoja -- kirjoittaneet vapaamuurarit, uusiaikalaiset, bilderbergiläiset, juutalaiset, fabianilaiset sosialistit & muut vapaamuurareiden pyrkimysten voimat

Albert Pike, 33. asteen vapaamuurari oli eräs suurimpia vapaamuurari-johtajia. Vapaamuurareiden julkaisuissa on paljon artikkeleita joissa ylistetään Pikea. Hänen kirjansa, Morals and Dogma, kirjoitettu 1800-luvun jälkipuoliskolla, paljastaa esoteeristen ryhmien odotukset nousta maailman johtajiksi: "Maailma tulee pian meidän luoksemme. Me muodostamme universumin tasapainotilan ja tulemme olemaan maailman hallitsijoita." ["Morals and Dogma", s. 817]

Monille tämä saattaa olla järkytys. Miksi vapaamuurariudesta tulisi uuden järjestyksen uskonto, ja miksi se nimittäisi uskonnolliset johtajansa kun se ei väitä olevansa uskonto?

Vapaamuurari, Scientologi-kirkko, Vartiotorni-seura, Maharishin Transcendentaalisen meditaation taivaalliset yhteisöt ovat kaikki samanlaisia siinä että ne kieltävät olevansa uskontoja. Se on standardi-käytäntö monille Uuden maailmanjärjestyksen ryhmille protestoida julkisuudessa että ne eivät ole uskontoja. Kuitenkin, jokainen näistä ryhmistä muulloin julistaa että ne ovat uskontoja. Vapaamuurarit eivät ainoastaan toimi kuten uskonnolliset instituutiot, sen johtajat ovat hiljaisesti julistaneet sen olevan uskonto. Se väittää lisäksi olevanmsa todellinen uskonto joka sisältää koko totuuden. Edelleen, vapaamuurarit eivät odota passiivisesti että sen johtava rooli toteutuisi. Se on militantti uskonto.

Onko vapaamuurariutta vähätelty maailman uskontona?

AInakin yksi vapaamuurari-kirjailija, kirjoittaessaan vapaamuurareille, tunsi että vapaamuurareiden uskonnollista valtaa on vähätelty. Hän kirjoittaa: "Menneisyydessä vapaamuurarit on tuomittu merkityksettömäksi uskonnon korvikkeeksi. Tämän vapaamuurari-järjestö on aina kiistänyt mutta itse asiassa uuden ajan elvytetty vapaamuurarius tulee kulkemaan samaan suuntaan ihmisen evolutionaarisen tien kanssa hänen saavuttaessaan Jumalaa, ja vapaamuurarius ja uskonto mielellään tekevät yhteistyötä." ["The Spirit of Masonry", s. 129]

Me olemme nähneet että jotkut New Age -liikkeen kaikkein huomattavimmista johtajista suunnittelevat vapaamuurariudesta tulevaisuuden maailmanuskontoa. Me olemme myös nähneet vapaamuurareiden julistavan kaipaustaan tehdä vapaamuurariudesta ihmiskunnan uskontunnustus. Mutta joivatko he tehdä sen, vai onko tämä vain röyhkeää puhetta? Kuinka vapaamuurarit ovat tehneet sen on tämän kirjan aihe. Myöhemmin tutkitaan erityisiä suunnitelmia tuoda sisään Uusi maailmanjärjestys maailmanuskontonsa kera. Toisessa osassa me tutkimme uskontokuntaa toisensa jälkeen ja lahkoa toisensa perään ja paljastamme kuinka vapaamuurarit kontrolloivat suurta määrää eri ryhmiä. Valitettavasti, me teemme tämän vain pintapuolisesti. Tämä kirja saattaa muuttaa sinun elämäsi koskien tätä aihetta.

Vapaamuurarius on Vallan julkisivu mutta se on myös merkittävä osa heidän valtaansa. Havainnollistaakseni tätä salli meidän tehdä katsaus miehitettyihin kuulentoihin. Me kehitämme tätä tarinaa riittävästi niin että viimeisen kohdan tärkeys voidaan ymmärtää.

Avaruuskilpa

Vuonna 1960, presidentti John F. Kennedy kiskoi amerikkalaisten emotionaalisia nyörejä: "Me olemme strategisessa avaruuskilvassa venäläisten kanssa ja me olemme häviämässä. Mutta me emme voi jäädä toiseksi tässä elintärkeässä kilpailussa." Kennedy haastoi tämän kansakunnan viemään ihminen kuuhun vuosikymmenen loppuun mennessä.

Ja niin Amerikka ryhtyi avaruuskilpaan päästäkseen kuuhun. Näyttää unohtuneen että kuu oli ollut siellä jo pitkän aikaa ja olisi siellä edelleen pitkän aikaa, vaikka ihminen ei olisi päässyt sinne vuosikymmenen loppuun mennessä.

USA:n ja Neuvostoliiton yhteistyö

Tämä kirjailija ei yritä dokumentoida tätä seuraavaa kappaletta. Perusteellinen paneutuminen vaatisi kokonaisen kirjan. Mutta jos lukija on tietoinen Yhdysvaltain ja Venäjän yhteistyöstä se selvittää joukon kummallisuuksia. Lukija voi suhtautua tähän niin kuin parhaaksi näkee, mutta entäpä jos nämä asiat ovatkin totta? Ensiksikin, utelias ihminen voi lukea amerikkalaisesta teknologiasta jota meidän johtajamme ovat vaivihkaa luovuttaneet kommunisteille vuosien ajan, kuten atomipommin. Viime vuosina on kerrottu julkisesti useista tieteeseen ja kultturiin liittyvistä vaihtokaupoista.

Eräs yhteistyön alue joka on laajaa ja jota on toteutettu vuosien ajan on yhteistyö CIA:n ja KGB:n välillä. Molemmat virastot ovat kuin sisaruksia, ja molemmilla on kaksois- ja kolmoisagentteja, jne. On mahdotonta saada selvää kuvaa siitä kenelle tietyt yksilöt ovat lojaaleja. Se on tiivistelmä Orwellin kirjasta 1984. Ja prosessi on sellainen että uuden maailmanjärjestyksen Isoveli kontrolloi maailmaa ja toimii MI-6:n, MI-5:n, CIA:n, KGB:n ja Mossadin kautta. Kuitenkin, tämä on niin raskas konsepti että sitä on vaikea niellä, joten lukija tuntee houkutusta olla uskomatta sitä.

Venäläiset antavat apua

Venäläiset antoivat amerikkalaisille johtajille syyn mennä kuuhun. Venäläiset esittivät rolinsa hyvin. He antoivat ristiriitaiaia signaaleja aikomuksistaan.

Esimerkiksi, 15.10.1968, venäläinen huippu-tiedemies kiisti että Neuvostoliitto olisi kiinnostunut menemään kuuhun. 23.11.1968, TASS julisti että Zond-5 ja Zond-6 olivat koelennolla joka edeltäisi miehitettyä lentoa kuuhun.

Tällaiset lausunnut nostivat suuresti NASA:n kuumetta, että jos me emme mene kuuhun venäläiset menisivät. Venäläisten ansiosta, vain harvat Yhdysvalloissa vastustivat APollo-ohjelmaa.

Yhtenä päivänä venäläiset kiistivät olevansa kiinnostuneita ja seuraavana päivänä tuli lausuntoja kuten: "Neuvostoliitto valmistautuu laukaisemaan ainakin kaksi, mahdollisesti kolme miestä kuuta kiertävälle radalle..."

Avaruustiede ei ole helppoa tiedettä. USA:n johtajat tiesivät että venäläiset köyttivät yhteen useita pieniä raketteja vaarallisella tavalla, ja että he itse asiassa olivat teknologisesti meitä jäljessä. [Kuinka he olisivat voineet olla meidän edellämme? Me annoimme heille suurimman osan teknologiasta, kuten me olimme tehneet vuosia. Esimerkkejä on lukemattomia. Eräs esimerkki oli pelottava T-34 -tankki Toisessa maailmansodassa joka oli amerikkalaista teknologiaa.] Ei ole uskottavaa että meidän tiedustelupalvelumme ei olisi tiennyt missä vaiheessa heidän avaruusohjelmansa oli. Joko he tiesivät ja meidän johtajamme valehtelivat tai sitten he eivät todellakaan tienneet paljon mitään venäläisten avaruusohjelmasta.

Äskettäin, [kirja on kirjoitettu vuonna 1991. Suom. huom.] venäläiset ovat kertoneet aikovansa rakentaa avaruusaluksen joka lentää kuuhun. Siitä oli rakennettu ainoastaan yksi malli. Kuitenkin, tällaisen mallin rakentaminen ja se että omistettaisiin teknologia jolla lähettää mies kuuhun ovat kaksi eri asiaa.

Seuraava on silmät avaava seikka, sillä meidän presidenttimme mukaan, sitä joka ensimmäisenä vie ihmisen kuuhun pidettäisiin ihmiskunnan johtajana maan päällä.

Huomautus jonka tämä kirjailija tekee on yksinkertaisesti se, että Venäjän uhka, jota liioiteltiin suuresti, auttoi NASA:a myymään avaruusohjelmansa yleisölle.

Apollo-ohjelmat informoidut kritisoijat yrittivät huomauttaa kuinka tieteellisin perustein, miehittämättömät avaruuslennot tulevat paljon halvemmaksi ja niiden avulla pystytään keräämään enemmän tieteellistä informaatiota. Perusteena tälle olivat kohtuullisen halvat Surveyor-luotaimet jotka ottivat tuhansia lähikuvia kuusta ja tekivät maaperä-analyysejä kuussa.

Median peittely

Media ja NASA tekivät yhteistyötä pitääkseen yleisöltä piilossa lentoihin liittyvät riskit. Turvallisuusasioita laiminlyötiin jotta pysyttäisiin aikataulussa. Kriitikot väittävät että Apollo 204:n onnettomuus olisi voitu helposti välttää mikäli turvallisuudesta vastaavien mielipiteitä olisi kuunneltu.

Kuitenkin, Senaatin komitea 30.1.1968 raportoi tuhoisan Apollo 204:n onnettomuuden jälkeen jossa sai surmansa kolme astronauttia, että vuosikymmenen lopussa "laskeutuminen kuuhun oli välttämätöntä sillä aikataulu on olennainen ja tarkka johtamis-työkalu". Apollo-ohjelman kritisoijat jotka valittivat suuresta uhkapelistä ja turvallisuus-piirteiden puutteesta vaiennettiin ja ovat nyt hiljaa sillä uhkapeli onnistui. Kriitikot väittivät että miehitetty kuulento oli "mielivaltainen tavoite" ja että ei ollut olemassa "loogista seuraavaa askelta". He olivat oikeassa julkisesti tunnettujen avaruusohjelmien termein; kuitenkin, Apollo-ohjelman menestys hiljensi heidän järkeilynsä. Joten miksi tuoda esiin heidän teoreettista kritiikkiään?

Monien urheiden amerikkalaisten astronauttien elämä vaarannettiin piittaamattomasti jotta maailma voisi ihmetellä kun amerikkalaiset pystyttävät USA:n lipun kuuhun. Mutta Amerikka halusi tämän kunnian. Jotkut NASA:n tiedemiehistä olivat harmissaan koska niin paljon kallisarvoista aikaa kuussa käytettiin lipun pystyttämiseen. Heitä kiinnosti enemmän tieteellisen datan kerääminen kuin turhamaisuus ja seremoniat. Amerikkalaiset eivät olisi halunneet luopua tästä seremoniasta. He olivat ylpeitä siitä että he saivat lippunsa kuuhun ensimmäisenä. Näyttää siltä että saattaisi aiheuttaa levottomuutta/hämmentää joitakin amerikkalaisia lukea että vapaamuurarien lippu vietiin kuun pinnalle samaan aikaan kun USA:n lippu vietiin sinne. Kyllä, veronmaksajat joutuivat maksamaan miljardeja dollareita saadakseen Skotlantilaisen riitin lipun kuuhun ensiksi.

Useimmat ihmiset joille minä olen maininnut tästä ovat nähneet tämän merkittävyyden. Toiset sanovat: "Mitä siitä jos vapaamuurarit veivät lippunsa kuuhun ensiksi?" Presidentti Kennedy vastasi tähän. Hän sanoi että kuka ikinä vie lippunsa ensiksi kuuhun, sitä pidettäisiin ihmiskunnan johtajana maan päällä.

Tähän liittyy muitakin mielenkiintoisia näkökantoja. Kuinka ironista on että organisaatiolle, joka rahoitti ja piti ensimmäisen Kommunistisen internationaalin, annettiin tällainen suuri etuoikeus antikommunistiseksi oletetun USA:n avaruusohjelman taholta. Vapaamuurarit rahoittivat kommunismia 1860-luvulla. H.G. Wells, jolla oli sidokset vapaamuurareihin ja joka oli Fabianilainen sosialisti profetoi että ihminen tulisi laskeutumaan kuuhun. Vapaamuurarit ovat pitäneet H.G. Wellsiä "profeettana" virallisissa Skotlantilaisen riitin julkaisuissaan. Maailmanhallituksen ihmisillä näyttää olevan kiinnostusta varmistaa että hänen ennustuksensa ja suunnitelmansa toteutuisivat.

H.G. Wells tunsi että Uusi maailmanjärjestys tulisi hallitsemaan koska se hallitsisi ilmaa ja vesiteitä. Itse asiassa, tänään he hallitsevat sitä täydellisesti.

Esimerkiksi, kirjassaan The Shape of Things to Come, sivulla 11 hän neuvoo: "Kamppailujan ja muutosten aikana maailmanhallituksessa joka jatkoi vuosina 1980-2059, minä vuonna Ilma-diktatuuri, huolellisesti niin kutsuttuna, antoi paikan tälle maailmanlaajuiselle modernille valtiolle."

Hän kutsuu myös tätä Ilma-diktatuuria nimellä The New World Council: "Tämä Uusi maailmankonsiili, joka tunnetaan myös Ilma-diktatuurina..." [s. 348]

Kirjassa A Modern Utopia, sivulla 67, H.G. Wells kertoo meille että tämä Ilma-diktatuurin utopia tulee olemaan "Baconin visionäärinen Salomanin Huone."

Ja seuraavilla sivuilla hän ennustaa että jotkin hänen utopiansa metodeista tulevat käyttämään Platonin ajattelua.

Tämän Ilma-diktatuurin ilmavoimat esiteltiin tässä kirjassa The Shape of Things to Come sekä filmissä joka perustuu siihen, samaan tapaan kuin George Bush esitteli Uuden maailmanjärjestyksen ilmavoimia Irakissa. Samankaltaisuudet ovat mielenkiintoisia.

Merkittävyys että Baconin Salomanin (Salomonin) Huone myös kuvaa tätä samaa maailmanjärjestystä (tämä Ilma-diktatuuri) tullaan näkemään kun me tutkimme enemmän sitä mitä vapaamuurarien looshit ovat ja niiden historiaa.

1900-luku on seurannut vapaamuurareiden käsikirjoitusta. Tämä käsikirjoitus suunnittelee luovansa olosuhteet jotka motivoivat motivoivat ihmisiä haluamaan maailmanhallitusta. Wellsin suunnitelma oli että salaliitosta tulisi avoin salaliitto jossa monet ihmiset auttaisivat sitä menestymään. Monet jotka avustavat jotta hänen ajatuksensa toteutuisivat eivät ole edes tietoisia hänen suunnitelmistaan. Fabianilainen H.G. Wells, jota jotkin johtavat vapaamuurarit pitävät profeettana ennusti miehitetyn kuulennon kirjassaan The Shape of Things to Come. [Nämä valokuvat on otettu kirjan vuoden 1939 filmatisoinnista.]

Tästä siivekkäästä maapallosta (Illuminaatin tunnus) tulee H.G. Wellsin mukaan Uuden järjestyksen tunnus. Yllä oleva kuva on otettu filmistä Things to Come joka perustuu kirjaan The Shape of Things to Come. Siinä näkyy kokous Basrassa, Irakissa, jossa Uusi maailmanjärjestys tekee suunnitelmiaan Maailman päämajassa. John Cabal (näyttelijä Raymond Massey) johtaa keskustelua.

Petos

Kuuluisa vapaamuurari, Albert Pike, sanoo kirjassaan Morals and Dogma että alemman tason vapaamuurareita sumutetaan tarkoituksella, ja että kuka hyvänsä heitä yrittääkin valistaa tekee turhaa työtä koska alimpien tasojen ihmiset ovat vakuuttuneita että heille on kerrottu koko totuus.

Kuten useimmat ihmiset, mukaanlukien suurin osa vapaamuurareista itse eivät tiedä mitä nämä korkeat vapaamuurareiden tasot ovat; he eivät ole siinä asemassa että tietäisivät onko vapaamuurareilla mitään salaisuuksia.

Petoksella itsellään on monia muotoja. Vapaamuurarit käyttävät havainnointikyvyn hallintaa näppärästi -- ei ainoastaan johtaakseen ulkopuoliset harhaan heidän todellisista päämääristään ja aikomuksistaan, vaan myös pettääkseen monet vapaamuurarit, jotka tukevat rakennetta joka heidän huomaamattaan on tuhoamassa sitä mihin he uskovat. Vapaamuurareiden valheinformaation ja savuverhon vaikutus on laaja.

C.S. Lewisin kirjassa Paholaisen kirjeopisto, tälle noviisi-demonille opetetaan kuinka vakuuttaa muut että häntä ei ole olemassa. Samoin, vapaamuurarit jotka palvovat Luciferia ja/tai tietoisesti tuntevat vapaamuurareiden salahankkeet hallita maailmaa saavat selville että he todennäköisesti löytävät lisää tietämättömiä rikoskumppaneita kuin varsinaisia hard core -okkultisteja jotka tekevät töitä Luciferin kruunaamisen hyväksi.

Toisaalta, heidän täytyy paljastaa mitä he todella ovat saadakseen ne värvättävät jotka ovat valmiina antautumaan heidän pahoille suunnitelmilleen. Kuitenkin, toisaalta, heidän täytyy kätkeä todelliset kasvonsa enemmistöltä. Suodattamalla ehdokkaat useiden asteiden läpi, ne jotka haluavat palvella luciferilaisia päämääriä voidaan tunnistaa.

Ne jotka hallitsevat maailmaa hyötyvät yleisön vastahakoisuudesta myöntää rumien realiteettien mahdollisuus. Yleinen ajattelun metodi on yhdistää nämä miehet motivaatioihin jotka ovat yleisiä tavallisille ihmisille kuten reilu peli, kansalliset intressit, inhimillinen säädyllisyys ja rehellisyys. Kenties paras kirja niiden mielenlaadusta jotka salaa hallitsevat maailmaa on Lindsey Williamsin Syndrom of Control. Lindsey Williams, joka oli tekemisissä joidenkin näiden miesten kanssa, tutki kuinka hallitsijoiden mielenlaatu elää erilaisessa maailmassa kuin tavallisilla ihmisillä. Ajattele valtaa ja rahaa. Ajattele ihmisiä jotka uskovat olevansa erilaisia, ja että kohtalo on kutstnut heidät hallitsemaan maailmaa.

Kristityt manipuloidaan taistelemaan toinen toisiaan vastaan. Lukuisat kansakunnat teeskentelevät olevansa riidassa toistensa kanssa, peittäen tosiasian että he ovat nukkeja joita sama mestari vetelee naruista. Demokraatit ja republikaanit ovat riidoissa toistensa kanssa, kun todellisella vallalla ei ole mitään tekemistä heidän teennäisten valtataistelujensa kanssa. On luotu monia järjettömiä konflikteja, yksinkertaisesti jotta peitettäisiin Maailmanhallituksen vallan tasainen kasvu. Tätä strategiaa opetetaan sotilasopistoissa nimellä "hajoita ja hallitse".

Meidän itsepetoksemme on yksi maailman hallitsijoiden parhaista liittolaisista.

Monet kieltäytyvät myöntämästä vapaamuurareiden petosta

Kun rahvas ei-vapaamuurarillinen maailma saa selville joitakin vapaamuurareiden rituaaleja tai toimenpiteitä, silloin tämä paljastus otetaan todisteena että ei ole petosta. Ilmiselvästi tällainen ajattelutapa uskottelee että meitä petetään vain silloin kun me olemme tietämättömiä että meitä on petetty. Tämä ajattelu voidaan summata yhteen: me emme ole koskaan löytäneet mitään että vapaamuurarit olisivat onnistuneesti peittäneet jotain. Ja koska me olemme olleet kykeneviä löytämään asioita, silloin ei ole voinut olla vakavaa yritystä piilottaa asioita.

Kuinka helppoa on eksyttää

Meidän itsepetoksemme on eräs valtaeliitin parhaita liittolaisia.

Totuus yksinkertaisesti täytyy tukahduttaa, ja fiktioita jossain määrin kaunistella jotta saataisiin höynäytettyä suurin osa ihmisistä. Esimerkiksi, salaa todelliset luvut siitä kuinka paljon vapaamuurareita on hallituksessa ja kaunistele fiktioita kuinka paljon ei-vapaamuurareita tai vapaamuurareiden vastustajia on hallituksessa. Vapaamuurareiden antamat lausunnot tällaisista luvuista eivät mainitse sitä miten nämä ei-vapaamuurarit joiden sallitaan istuvan hallituksessa kuitenkin istuvat heidän suunnitelmiinsa ja valtarakenteisiinsa. Grand Orient -vapaamuurarit eivät ole lueteltuina amerikkalaisten looshien listalla vaikka he ovat vapaamuurareita. Vapaamuurarit teeskentelevät yleisölle että ne amerikkalaiset jotka ovat ainoastaan eurooppalaisten looshien jäseniä eivät ole vapaamuurareita. Edelleen, peitä todelliset luvut juutalaisten mukanaolosta vapaamuurareissa ja painota fiktiota juutalaisvastaisista loosheista. Edelleen, peitä todelliset luvut juutalaisten mukanaolosta kommunismissa, ja painota fiktiota antisemitismistä Venäjällä. Tämä propaganda kommunististen maiden juutalaisvastaisuudesta toimii hyvin peittämään luvut juutalaisten mukanaolosta kommunistien valtarakenteissa.

Kuitenkin, tämän kirjailijan kokemus on, että monet kristityt kuuntelisivat mieluummin ihmisiä jotka ovat toistuvasti vannoneet valehtelevansa kuin että lukisivat mitä vapaamuurarit todellisuudessa opettavat. Miksi? On epämiellyttävää heille häiritä omaa turvallisuuden tunnettaan tässä nykyisessä järjestelmässä. He eivät halua lukea että heidän nykyinen järjestelmänsä on huolellisesti laadittu myytti, joka kätke ja eristää valtaeliitin kaikesta mikä saattaisi vastustaa sitä.

Vapaamuurari-pastori Tri. William Dodd, puheessaan vapaamuurari-tovereille avatessaan uuden vapaamuurarien temppelin vuonna 1794 jäljitti vapaamuurarit "ensimmäisistä astronomeista Kaldean tasangoilla, Egyptin viisaisiin ja mystisiin kuninkaisiin ja pappeihin, Kreikan viisaisiin ja Rooman filosofeihin". On tämä sitten historiallisesti totta tai ei, jos katsotaan vuodesta 1794 taaksepäin vapaamuurareiden historiaa, se selvästi osoittaa että jo vuonna 1794 vapaamuurareilla oli halu tunnistaa itsensä muinaisten pakanoiden mysteeri-uskontoihin.

Salli meidän tutkia erästä vapaamuurareiden petosta -- että heidän organisaationsa muka oli tai on kristillinen. Äskettäin, episkopaalinen teologi, Tri. Morey, kirjoitti kirjan jossa julistettiin vapaamuurareiden alkuperä ja varhainen historia kristilliseksi. Tänään, vapaamuurarit edelleen johdattavat ihmisiä uskomaan että se on kristillinen instituutio. Moreyn kirja on ollut kristillisissä kirjakaupoissa. Moreyn mukaan, hänen kirjansa on suosittu vapaamuurareiden keskuudessa ja vapaamuurareiden aikakauslehti mainostaa sitä. Tämä episkopaalinen teologi vapaamuurari-ystäviensä kera, sanoo että hänen pyyntöönsä saada vierailla parhaissa vapaamuurareiden kirjastoissa suostuttiin koska vapaamuurarit olivat sokaistuneet aivan kuten Veli Andreas kun hän meni kommunistisiin maihin. Hän sanoo että he eivät viikkokausiin kysyneet että kuka hän oli. Itse asiassa, he avasivat lukittuja dokumentteja ja tekivät ehdotuksia että mitä hänen kannattsisi nähdä. Tälla kirjailijalle ja muille on toistuvasti kerrottu Skotlantilaisen riitin virallisten edustajien taholta että ketkään muut kuin vapaamuurarit erityisluvan kanssa eivät saa käyttää tällaisia kirjastoja. Tämä kirjailija ja muut tietävät että he toki kysyvät että keitä nämä ihmiset ovat. He eivät vain salli kenen tahansa astua sisään. Tämän kirjailijan kokemukset kertovat myös että melkein missä tahansa paikassa hän onkaan tehnyt tutkimusta (julkiset kirjastot, patenttitoimistot, jne.), hänen henkilöllisyystodistustaan ja allekirjoitustaan on pyydetty lukuisia kertoja. Lukija voi tehdä omat johtopäätöksensä, mutta se on tämän kirjailijan mielipide että on hyvin mahdollista että tämä Moreyn kirjan suuresti harhaanjohtava tutkimus oli lavastettu hänen vapaamuurari-ystäviensä avustamana jotka pyysivät heidän kirjastojensa henkilökuntaa esittämään tyhmää, rikkomaan sääntöjä ja avustamaan (ohjaamaan) tätä tutkimusta. Tässä kirjassa on muitakin epäilyttäviä asioita, mutta niiden tarkistaminen vie aikaa.

Tämän kirjan viesti -- hämmästyttävää mutta totta

Kyllä, minä myönnän että kirjan Be Wise as Serpents johtopäätökset kuulostavat tyrmistyttäviltä ALUKSI. Mutta sen jälkeen kun lukija on tietoinen tämän kirjan sisällöstä kokonaisuudessaan, silloin niiden todistukset jotka ovat uskoutuneet tälle kirjailijalle heidän osallisuudestaan tähän salaliittoon tuoda maailmanuskonto nähdään luotettavina.

Näiden lukuisten ryhmien esittely

On totta että maapallolla on lukuisia valtakeskittymiä. Kuitenkin, nämä ryhmät ovat solmineet keskenään liittoja luodakseen Uuden maailmanjärjestyksen. Maailmanhalitus on jo olemassa. Vaikka salainen maailmanhallitus hallitsee maailmaa, maailma ei ole vapaaehtoisesti alistunut tähän. H.G. Wells, joka käytti elämänsä suunnitellakseen kuinka tämä maailmanhallitus nousisi valtaan ja tulisi toimintakykyiseksi odotti täysin tämän päivän kaltaista tilannetta aikataulussaan: "Maailman konsiili hallitsi tehokkaasti maailmaa mutta ei yksinoikeudella. Jopa 1900-luvulla, 95% ihmiskunnasta oli yhä sulauttamatta tähän organisaatioon. Jos maailma ei ollut kapinoiva se oli vastahakoinen, ja oli runsaasti valppaita ja älykkäitä ihmisiä oppositiossa vastustamassa ihmisten hankkeiden uudistamista modernin valtion linjoin."

Lukijalle on tuttua kuinka kaksi kuninkaallista verilinjaa voi liittyä toisiinsa avioliiton sitein, tuottaen uuden kuninkaallisen verilinjan joka sisältää kummankin verenperinnön. Tätä periaatetta on käytetty suuressa määrin tämän päivän maailmanhallituksen luomisessa.

Tämä Musta aatelisto on ryhmä kuninkaallisia jotka jäljitetään Rooman keisareihin. Monet Euroopan kuninkaallisista kuuluvat tähän Mustaan aatelistoon. Maltan ritarit on yksi Mustan aateliston salaisista järjestyksistä. Tämä Maltan ritareiden järjestys auttaa tämän aateliston koossa pysymistä. Tämä Musta aatelisto on muodostanut liiton kahden suuren ryhmän kanssa; juutalaisen Daavidin Huoneen verilinjan ja kansainvälisten pankkiirien ryhmän kanssa jotka harjoittavat satanismia. Tämä kolmen ryhmän yhdistyminen on luonut ryhmittymän jota kutsutaan Uudeksi maailmanjärjestykseksi. Muiden järjestöjen isännyys on rakennettu tämän ytimen ympärille. Vapaamuurarit ovat eräs tällainen fundamentaalinen järjestö.

Tämä juutalainen verilinja (jota ei pidetä ainoastaan Daavidin Huoneena vaan jonka väitetään sisältävän myös Jeesuksen verilinjan) on ollut säilössä Prieure de Sionin hallussa.

Satanistit ovat aktiivisesti toimineet valaistuneiden ryhmien kautta. Näitä ryhmiä kutsutaan nimellä Illuminati. On myös yksilöitä (tavallisesti gnostilaisten uskonnollisten ryhmien johtajia) jotka ovat illuminaatteja. Erästä merkittävää ruusuristiläisten ryhmää kutsutaan nimellä Church of Illumination.

Näillä kolmella ryhmällä -- Mustalla aatelistolla, satanisteilla ja väitetyllä Jeesuksen verilinjalla on noin 500 miehen ulkopuolinen ryhmä jotka kokoontuvat vuosittain. Tälle ryhmälle on annettu lempinimi Bilderbergers. Vaikka joidenkin suurimpien sanomalehtien päälliköt osallistuvat näihin kokouksiin, ja vaikka heidän kokouksensa ovat uutisoinnin arvoisia, media ei kerro heidän super-salaisista kokouksistaan.

Valtakeskittymä sijaitsee maantieteellisesti Isossa Britanniassa. Tämä ei tarkoita etteivätkö kaupungit kuten New York, Zürich, Rooma, Pariisi, Moskova, jne. olisi tärkeitä. Myös nämä kaupungit ovat heidän voimakeskuksiaan. Sen kautta että suuri määrä maailmanlaajuisia järjestöjä on tuotu heidän valtansa alle, eräät heidän organisaatioistaan kuten partiolaiset tai Order of the Antelope esittävät pientä osaa ihmiskunnan kontrolloimisessa ja maailmanuskonnon luomisessa.

Kun taas muut kuten B'nai B'rith ja Skull & Bones esittävät suurta roolia. Tämä maailmanhallitus on käyttänyt ja käyttää ulkomaisia kultteja ja salaseuroja joista amerikkalaiset ovat harvoin kuulleet kuten Hung ja Triad Kiinassa ja Tenri Kenjukai Japanissa.

Viitteenä lukijaa auttaakseni, seuraavassa on lista joistakin merkittävistä ryhmistä.

Illuminaatin salaiset & puolisalaiset seurat

Order of B'nai B'rith -- Vaikka tämä järjestö on tiukasti juutalainen se ei ole enää salainen; johdon sisäpiirin työt ovat. Sen tarkoituksena on organisoida, yhdistää ja ohjata juutalaisia. Se toisinaan ohjaa myös kristillisiä piispoja ja vapaamuurareita. Sen militantti käsivarsi on JDL ja ADL. Sillä on myös Hillelsekä joitakin muita juutalaisia organisaatioita jäseninään. Vaikka se väittää edustavansa kaikkia juutalaisia, se on tukenut liberaalia "reformoitua" juutalaista liikettä. Järjestöllä on noin 500.000 jäsentä ja 3.500 paikallista looshia.

Hermetic Order of the Golden Dawn -- Tämä on valaistunut saatanallinen ryhmä joka on tehnyt töitä saksalaisen Thule Societyn kanssa (joka on sukua OTO:lle). Kerrotaan että Rothschildin perhe ohjaa tätä järjestöä. Tämä oli vapaamuurareiden Societas Rosicrusiana in Anglian haara. Monet ryhmät ovat kehittyneet Golden Dawnista, mukaanlukien Stella Matutina (Morning Star). Tämä Aamutähti on Lucifer.

Grand Council of Allied Masonic Degrees (AMDGC) -- Tämä konsiili hallitsee useita liittoutuneita/toisilleen sukua olevia asteita. Se toimii neljäntoista asteen kautta: Royal Ark Mariner, Secret Monitor, Knight of Constantinople, Grand Tyler of Solomon, Red Branch of Eri, Ye Ancient Order of Corks sekä muita asteita. Sen alaryhmiä kutsutaan konsiileiksi.

Grand Orient -- Tämä on eräs vapaamuurareiden lajityyppi joka on melkein globaali mutta sen tukikohta on Euroopassa. Se on räikeän okkultistinen ja rahoittaa vallankumouksia. Se ylläpitää voimakkaista sidoksia kaikkiin muihin vapaamuurari-haarautumiin mukaanlukien British Masonry. Ranskalainen Grand Orient on äiti-looshi joka ohjaa muita Grand Orient -loosheja muissa maissa. Rahoitus Arkkiherttuan salamurhalle matkusti Pariisista Roomaan Grand Orient -looshien välillä.

The Group -- Tällä on tukikohta Oxfordin yliopistolla. Tämän ryhmän vihkiytyneet muodostavat osan Illuminaatin brittiläistä eliittiä.

Jason Society -- Order of Questin haara, tämä salaseura on äärimmäisen voimakas Yhdysvalloissa. Jotkut sen miehistä istuvat MJ-12:ssa, ryhmittymässä joka hallitsee Yhdysvaltoja Uuden maailmanjärjestyksen nimissä.

Jesuits, the Society of Jesus -- Tämä on Illuminaatin Roomalaiskatolinen haara. Mustia messuja suoritetaan korkeilla tasoilla. Vain kaikkein korkeimmilla tasoilla olevat ovat tietoisia Illuminaatti-yhteyksistä. Maailmassa on noin 28.000 jesuiittaa. He ovat olleet ensisijaisia agentteja Kristunuskon kääntämisessä marxilaisuuteen Vapautuksen teologian kautta.

Knights of Malta -- Tämä järjestys pitää huolta Mustan aateliston koossapysymisestä. Musta aatelisto on eurooppalainen aristokratia joka hallitsi Euroopassa useita vuosisatoja; näiden perheiden johtajat jäljittävät itsensä Rooman keisareihin. Kaikilla Maltan ritareiden jäsenillä ei ole yhteyksiä Mustaan aatelistoon, vain noin puolet 10.000 jäsenestä on Mustaa aatelistoa (toinen Mustan aateliston ryhmä Euroopassa on Rooman Klubi joka on noin 75 jäsenen pieni valittu ryhmä). Tyypillisesti, USA:n hallituksen Vatikaanin edustajat ovat Maltan ritareita.

Mizrain Rite ja Prieure de Sion -- Nämä kaksi toisilleen hyvin läheistä sukua olevaa ryhmää vartioivat tulevan Messiaan verilinjaa. Tämä Mizraim Rite on lähes kokonaan juutalainen. Priory of Sion toimii pääasiassa Skotlannissa, Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ranskassa. Noin 43 sen 9.731 jäsenestä on ranskalaisia. Tämä Priory of Sion on jakautunut leegioihin ja falangeihin. Priory of Sionilla on yhdeksän vihkimystasoa.

Palladium Rite -- Salainen riitti joka on maailmanlaajuinen. Tämä super-riitti on täysin Luciferille antautunut ja hallitsee vapaamuurareita kulissien takana. Jäseninä on sekä miehiä että naisia. Sen loosheja on kaikissa suurissa kaupungeissa.

Independent Order of Oddfellows -- Tämä ryhmä on perustettu alempia sosiaaliluokkia ja vähemmistöjä varten. Koska sen jäsenet eivät ole korkeissa asemissa, sillä on vähemmän valtaa kuin vapaamuurareilla, mutta se antaa enemmän painoarvoa alempien tasojen okkultismille.

Order of the Quest -- Tämä ryhmä on vastuussa pitämään kiinni suunnitelmastaan hallita maailmaa. Useat tällä listalla mainitut ryhmät esittävät tärkeää roolia Order of the Questille.

Scroll & Key Fraternity -- Tukikohta Yalessa. Tämä on sekundaarinen ryhmä joka myös tarjoaa jonkin verran johtajia Illuminaatille Wolf's Headin mukana.

Skull & Bones (Russell Trust) -- Tulikohta Yalessa. Tämä ryhmä on eräs USA:n johtajien lähde. Se on osa suurempaa Brotherhood of Deathia. Ryhmään otetaan tasan 15 jäsentä joka vuosi. Tällä hetkellä siinä on noin 600 aktiivista jäsentä. Viimeisten 150 vuoden aikana, noin 2.500 Yalesta valmistunutta on vihitty jäseniksi tähän salaseuraan. Jotkut jäsenet, kenties poikkaustapauksina, on otettu Yalen ulkopuolelta. Useimmat ovat varhaisten puritaanisten perheiden jälkeläisiä ja heillä on sidokset Unitaari/Universalisti-liikkeesen. Skull & Bones -perheet ovat muodostaneet veriliittoja varakkaiden perheiden kuten Rockeferrerien kanssa.

Thule Society -- Tukikohta Saksassa. Tämä ryhmä oli primäärinen saksalainen Illuminntti-ryhmä ennen Toista maailmansotaa. Tämä seura värväsi Saksan johtajia mukaanlukien Adolf Hitlerin jonka he asettivat heidän natsi-puolueensa johtoon. Heidän symbolinsa oli hakaristi, jota käytettiin myös heidän tytär-organisaatiossaan, natsi-puolueessa. Saturnus oli tärkeä jumala, joten heidän looshinsa kukoontuivat Saturnukselle pyhitettynä päivänä (lauantaisin). Se oli myös yhteydessä Preussilaisiin vapaamuurari loosheihin jotka vastustivat läntisiä tai juutalaisia vapaamuurari loosheja.

York Rite Sovereign College (YRSC) -- Osittainen York Riten ylin neuvosto, toimii ainakin 57 opistossa. Jäseneksi päästään vain kutsusta. Sillä on vuotuinen "yleiskokous" ja päämaja Detroitissa, Michiganissa.

Muita vapaamuurareiden organisaatioita (valkoihoisille vapaamuurareille):

Ensisijainen mustaihoisten vapaamuurari-looshi

Kuinka Prieure de Sion käynnisti skotlantilaisen riitin

Charles Radclyffe oli Prieure de Sionin suurmestarina vuonna 1727-1746. "On luultavaa että vapaamuurareiden skotlantilainen riitti oli alunperin Charles Radclyffen suunnittelema." ["Holy Blood, Holy Grail", s. 146] Näyttää myös todennäköiseltä että Charles Radclyffe oli eräs "tuntemattomia päälliköitä" saksalaiselle aateliselle paroni Karl Gottheif von Hundille (1722-1776) joka tunnetaan hyvin siitä että hän loi Rite of Strict Observancen. Von Hundin mukaan, erään supersalaisen järjestyksen suurmestari valtuutti hänet käynnistämään Rite of Strict Observancen. Tämä riitti pesiytyi Ranskaan vuonna 1758 nimellä Council of the Emperors of the East and West, ja kolme vuotta myöhemmin valtuutti Stephen Morinin viemään tämän riitin kaikkialle maailmaan. Tämän valtuutuksen myötä Morin matkusti Jamaicalle jossa hän vihki juutalaisen Moses M. Hayesin. Hayes meni Charlestoniin, Etelä-Carolinaan. Riitissä jonka Hayes perusti oli vain 25 astetta joita Hund oli tarjonnut. Tämä Rite of Perfection tunnetaan nyt Skotlantilaisena riittinä, ja noin vuonna 1802 annettiin valtuutus joka salli vapaamuurareiden edetä kahdeksan astetta lisää. Toisessa varhaisessa Rite of Perfectionin haarassa oli 32 astetta ja tämä ristiriita lopulta selvitettiin. Tuloksena on, että Skotlantilaisessa vapaamuurariudessa on 32 astetta jotka useimpien vapaamuurareiden on mahdollista saavuttaa; kuitenkin valitut 33 miestä voivat edetä 33. asteeseen. Tämän lisäksi lukuisille miehille on annettu arvonimi "33. asteen vapaamuurari". Skotlantilaisen riitin loosheihin kuitenkin viitataan nimellä Rite of Strict Observance.

Tämä Prieure de Sion värvää omat erityismiehensä Skotlantilaisen riitin ylimmistä henkilöistä. Sen jälkeen Skotlantilaisen riitin miehet voivat yletä Rite of Mizraimiin jolla on myös sidokset Prieure de Sioniin. Skotlantilaisen riitin ylimmät asteet ovat Prieure de Sionin alimpia asteita; näin siis Jean-Luc Chaumeilin mukaan, jolla oli yhteyksiä Prieure de Sionin suurmestariin, ja jolle tämä yhteisö on tuttu. Hänen mukaansa Prieure de Sion on yleisesti juutalainen järjestö mutta se hyväksyy myös muutamia ei-juutalaisia jäsenikseen.

Miksi mies kuten Chaumeil vuotaisi informaatiota tästä voimakkaasta juutalaisesta yhteisöstä joka väittää vartioivansa Kuningas Daavidin ja Jeesuksen Kristuksen pyhää verilinjaa? Koska aika on lähellä jolloin kaikkein voimakkaimmat "juutalaiset" suunnittelevat tuovansa pappiskuninkaan hallitsemaan maailmaa. Ihmisille täytyy antaa mahdollisuus uskoa tähän väitettyyn Jeesuksen Kristuksen veri-jälkeläiseen. Oikeuttaakseen tarinansa, he ovat järjestäneet monimutkaisen sarjan "vuotoja", jotka ovat paljastaneet heidän järjestyksensä olemassaolon. On heidän tarinansa että he vartioivat tätä kuninkaallista verilinjaa sitten totta tai ei, siinä on riittävästi totuutta että suurin osa ihmisistä voidaan höynäyttää. Se on ja se tulee olemaan eräs historian parhaiten laadittuja huijauksia. Yhdistämällä sekä kristityt että juutalaiset tämän Messiaan taakse he voivat hallita maailmaa massojen uskonnollisella siunauksella. Nyt lukija alkaa nähdä sen merkityksen että tämä nykyinen [edesmennyt. Suom. huom.] Paavi on juutalainen, vapaamuurari ja tekee yhteistyötä Prieure de Sionin kanssa.

Vapaamuurarit & Daavidin Huone

Tämä Prieure de Sion on erityisesti sidoksissa verilinjaan jonka väitetään olevan Daavidin Huoneeseen kuuluvan Jeesuksen. Myös vapaamuurariuden lukuisat haarat yhdistetään Daavidin Huoneeseen. Esimerkiksi 33. asteen vapaamuurari Albert Mackey kirjoittaa: "Joten nyt melkein kaikki vapaamuurareiden symboliikka nojaa tai on peräisin 'Herran Huoneesta' Jerusalemista. Niin läheisesti nämä kaksi ovat sidoksissa toisiinsa että yritys erottaa toinen toisesta olisi kohtalokasta vapaamuurareiden tulevalle olemassaololle. Jokainen looshi on ja sen täytyy olla juutalaisen temppelin symboli; jokainen Mestari istuimellaan edustaa tätä juutalaista kuningasta; ja jokainen vapaamuurari on juutalaisen työmiehen henkilöllistymä."

Kirjassa Masonic History of the Northwest; kirjoittaneet eräät menneet surmestarit meille kerrotaan: "Chapterin englantilaisessa organisaatiossa toimiva puheenjohtaja on Prinssi ja juutalaisen valtaistuimen perillinen, ZERUBBAABEL (ollen Kuningas Salomonin suoria jälkeläisiä), ja tällaisena edustavat tätä kuningasta, vaikkakin hän on nimellisesti veronalainen Prinssi, ensiksi Kuningas Kooresin ja jälkeenpäin Kuningas Dariuksen alaisuudessa... Syynä Amerikan itsenäisyyssota, joka sai sanan 'kuninkaallinen' kuulostamaan halveksittavalta patrioottisten amerikkalaisten vapaamuurareiden keskuudessa; ja kuten Oliver, englantilaisten vapaamuurareiden historiassa, todellakin sanoo kirjassaan Historical Landmarks näin: 'Meidän transatlanttiset [amerikkalaiset] veljemme, pakotettuina halveksimaan kuninkaallisuutta, ovat syösseet vallasta Zerubaabelin ensimmäiseltä tuolilta ja panneet Ylimmäisen Papin hänen paikalleen, antaen tälle kuninkaalle ainoastaan toisen valtaistuimen, mikä on todistettavasti virheellistä; ja he ovat myös suuresti vahingoittaneet esimerkkien voimaa MESSIAAN kolminkertaisella viralla, korvaten kirjurin/kirjanoppineen profeetalla kolmannen tuolin osalta.'"

Vapaamuurarit ovat katsoneet eteenpäin kohti juutalaista päämäärää rakentaa juutalainen temppeli. Se on teema jota toistuvasti painotetaan vapaamuurareiden temppeleissä. Esimerkki tästä on Skotlantilaisen riitin artikkeli jonka on kirjoittanut 33. asteen vapaamuurari Charles L. Bachtel otsikolla "Missä on Kuningas Salomonin temppeli": "Kunnes koittaa päivä jolloin Temppeli on paikallistettu ja jälleenrakennettu koko ihmiskunnan käyttöön, meidän pitäisi kantaa tämän Temppelin symbolia sydämissämme."

Juutalaisten osallistuminen varhaisiin vapaamuurareiden loosheihin

Koska on ollut niin voimakas peittely sen suhteen millaista roolia juutalaiset ovat esittäneet vapaamuurareissa, tätä aihetta täytyy käsitellä. Reformoitu rabbi Gotthold Saloman kirjoitti että vapaamuurarius oli alkuperältään enemmän juutalainen kuin kristillinen liike. Kuitenkin, kuten on niin usein asianlaita tänään, juutalaiset voivat sanoa itsestään sellaisia asioita että jos ei-juutalainen sanoisi saman hän olisi suurissa vaikeuksissa.

Ensimmäisen julkisen vapaamuurari-looshin perustajiin vuonna 1717 kuului useita juutalaisia vapaamuurareita. Nämä olivat Marranos-juutalaisia (juutalaisia jotka oli käännytetty kristinuskoon) ja heitä olivat Mendez, de Medina, Alvarez ja Baruch. Toisin sanoen, juutalaiset olivat siellä alusta alkaen. Katsaus varhaisten vapaamuurari-ryhmien sinetteihin englannissa 1700-luvulla paljastaa juutalaisen tai maagisen vaikutusvallan (Daavidin tähti, jne.).

Monet kirjat, mukaanlukien Moreyn äskettäin julkaistu kirja kuvaa amerikkalaiset looshit juutalaistastaisina. Tämä on savuverho. AInoa surlooshi joka oli todella juutalaisvastainen oli tämä Prussian Grand Lodge joka lopulta muutti itsensä Thule-seuraksi ja sitten natsi-puolueeksi. Syiden selvittäminen miksi preussilaiset looshit keskittyivät 1800-luvun alkupuolella juutalaisten vaikutusvaltaan vapaamuurareissa vaatisi kokonaisen kirjan, mutta se perustuu useisiin asioihin: a) olemalla lähellä useita radikaaleja juutalaisia liikkeitä Puolassa ja Saksan ruhtinaskunnissa, saksalaiset olivat paremmin tietoisia siitä mitä oli meneillään; b) Saksassa varoituksen antoivat vapaamuurarit ja entiset vapaamuurarit; c) saksalaiset kirjailijat kuten Johann Christian Ehrmann vuonna 1816, Eduard Emil Eckert, ja Georg Michael Pachtler (mainitakseni muutamia) kirjoittivat kirjoja joissa varoitettiin saksalaisia vapaamuurareita ja kerrottiin juutalaisten vaikutusvallasta looshien sisällä.

Vapaamuurareiden, juutalaisten ja muiden lähteiden tarkka tutkiminen paljastaa että juutalaiset todellakin esittivät merkittävää roolia vapaamuurareiden loosheissa niiden perustamisesta lähtien. Henkilö tänään todistaa sellaisia asioita kuten Feast of Tishri jota vietetään Arkansasin Lodge of Perfectionissa.

Antikristillisyyden salaiset uskonlahkot

Ensimmäiset varhaiset looshit useissa Euroopan maissa kuten Skotlannissa, Englannissa, Saksan ruhtinaskunnissa ja Ranskassa pystytettiin lukuisten olemassaolevien organisaatioiden päälle. Vaikka on tämän luvun liikkumatilan ulkopuolella selittää vapaamuurareiden varhaista historiaa, se löytyy Temppeliherrojen ryhmistä, Euroopan ja Lähi-idän salaseuroista (mukaanlukien järjestys nimeltään Roshaniya, Assasiinit ja sufilaisuus), ruusuristiläisistä Prieure de Sionista, mysteeri-uskonnoista (mukaanlukien madzainilaisuuden kehittyminen mithralaisuudeksi, manikealaisuudeksi ja vapaamuurariudeksi), noituudesta sekä platonilaisesta humanismista ja filosofiasta.

Vapaamuurari-riitit eivät olleet ainoita jotka muodostuivat varhaisista salaseuroista, vaan looshien salailu rohkaisi ja tarjosi foorumin kaikenlaisille antikristillisille uskonlahkoille/vakaumuksille mukaanlukien juutalaiset. John Robinson, vapaamuurari ja aikansa intellektuelli paljasti illuminatisoidun vapaamuurariuden salaliiton ottaa maailma hallintaansa ja tuhota Kristinusko vuonna 1789.

Tehtyään vuosikymmeniä läheisesti töitä näiden miesten kanssa ja kuunneltuaan heitä loosheissa hän kirjoittaa näiden miesten aktiviteeteista: "...vaikkakin suoraan vastoin looshin standardi-sääntöä ja julistusta joka iskostetaan jokaiselle uudelle veljelle, 'että mistään mikä koskettaa uskontoa tai hallitusta ei saa koskaan puhua tässä looshissa'. Mutta looshit muissa maissa seurasivat pian Ranskan esimerkkiä ja niistä tuli kohtauspaikkoja uskonnollisille ja poliittisille innovaattoreille sekä muille julkisen rauhan häiritsijöille. Lyhyesti, olen saanut selville että peite vapaamuurareiden loosheille jokaisessa maassa on ollut tarjota purkautumistie ja kasvattaa sentimenttiä uskonnossa ja politiikassa, jotka eivät olisi voineet kiertää julkisuudessa ilman että olisivat altistaneet kirjailijan suurelle vaaralle. Minä löysin että tämä koskemattomuus (vapaus vapaamuurareiden salailun ansiosta) on asteittain rohkaissut hillittömän/irstailevan periaatteen omaavia miehiä tulemaan rohkeammiksi, sekä opettamaan doktriineja jotka ovat yhteiskunnan moraalille tuhoisia... Vapaamuurareiden salailun suojan alla he laativat suunnitelmia... He perustavat yhdistyksiä vastustamaan Kirkon taikauskoisia käsityksiä. Kirkko pelkäsi seurauksia ja pyrki tukahduttamaan looshit mutta turhaan... Tämä Kirkon suorittama vaino vain sai vapaamuurari-veljet tarrautumaan lujemmin toisiinsa kiinni. Loosheista tuli skeptismin ja vääräuskoisuuden/epälojaaliuden kouluja, ja käännytyksen henki (levittämään vapaamuurareiden dogmaa) kasvoi joka päivä voimakkaammaksi."

Robinson sai selville osallistuttuaan vapaamuurareiden kokouksiin että jopa Kirkon ylimystö kuten Prince Bishop Liegestä pilkkasi ja hyökkäsi Kirkkoa vastaan puheenvuoroissaan joita hänelle annettiin vapaamuurari-loosheissa ja tämä tapahtui kun monet muut looshin jäsenet olivat Kirkon arvohenkilöitä. Tällainen meno jatkuu edelleen. Tämään jotkin kaikkein merkittävimmät "kristilliset" pastorit jotka ovat vapaamuurareita ainoastaan halveksivat Kristinuskoa sitten kun heillä on looshin salaisuus puhua.

The Standard Jewish Encyclopedia sanoo: "Varhaiset eurooppalaiset juutalaiset uudisasukkaat Yhdysvalloissa olivat kaikkein innokkaimpien vapaamuurareiden joukossa, ja ensimmäinen loshi Newportissa, Richmondissa, oli heidän perustamansa." Itse asiassa, tämä St. John's Lodge Newportissa oli eräs siirtokuntien ensimmäisiä loosheja.

Charlestonista, S.C., tuli vapaamuurareiden "pääkaupunki" tai hermokeskus useista syistä. Charlestonin kaupungissa oli enemmän juutalaisia kuin missään muussa USA:n kaupungissa vuonna 1800. Se oli myös varhainen linnake Unitaristiselle kirkolle joka perustettiin Charlestonissa vuonna 1722. Edelleen, Charleston oli kosmopoliittinen kauppakeskus jolla oli voimakkaat sidokset Ranskaan. [Tämä Rite of Perfection tuli Ranskasta Charlestoniin Länsi-Intian kautta.] Skotlantilaisen riitin ylevä sivulooshi Perfection luotiin Charlestonissa vuonna 1783. Myös tämä Order of Palladium käynnistyi pian vuoden 1730 jälkeen Charlestonissa.

Eräs ylimmän äiti-konsiilin, Skotlantilaisen riitin alkuperäisistä perustajista Charlestonissa, S.C., oli Abraham Alexander. Hän oli Bayh Elohimin juutalaisen seurakunnan kirjanoppinut ja myöhemmin rabbi.

Toinen juutalainen joka oli mukana perustamassa Skotlantilaista riittiä Charlestoniin oli Moses C. Levy. Hän oli suuresti oppinut mies josta tuli Bayh Elohimin juutalaisen seurakunnan johtaja.

Tarkastaja joka määrättiin Kuninkaallisen tiedustelupalvelun suur-konsistorin toimesta tarkkailemaan vapaamuurareita brittiläisissä siirtokunnissa oli Stephen Morin, juutalainen. Morin lyöttäytyi juutalaisen vapaamuurarin Moses M. Hayesin seuraan Jamaicalla. Mosen M. Hayes perusti Lodge of Perfectionin Bostonissa, Massachusettsissa. Juutalainen vapaamuurari Abraham Dacosta teki töitä Morinin kanssa perustaakseen loosheja Charlestoniin, S.C. He perustivat King Solomon Lodgen.

Morin väärensi Frederick Suuren allekirjoituksen vapaamuurari-dokumentteihinsa saadakseen luotettavuutta. Toinen juutalainen vapaamuurari, Isaac Dacosta, vuonna 1758, työskennellen Moses M. Hayesin kanssa perusti St. Andrew Lodgen Bostoniin. Dacosta auttoi auttoi perustamaan Charlestoniin Lodge of Perfectionin ja palveli yhtenä sen suurmestareista. Joseph M. Meyers, toinen juutalainen vapaamuurari, oli hänen seuraajansa.

Tämä juutalainen Moses Cohen, joka alunperin vihittiin vapaamuurariksi Philadelphiassa, oli eräs ensimmäisiä äiti-looshin jäseniä Charlestonissa.

Kahdesta äiti-looshista Bostonissa ja Charlestonissa syntyi monia Skotlantilaisen riitin loosheja. Charleston tultaisiin myös tuntemaan Reformoidun juutalaisuuden kehtona. Mielenkiintoista, tämä juutalainen Isaac Harby joka oli Reformoidun juutalaisuuden isä Charlestonissa, sai lempinimen "Pallas Athena" juutalaisen kirjailijan Max Diamontin kirjassa The Jews in America. Tämän asian merkittävyydestä keskustellaan pian.

Ja Charlestonista tulisi myös paikka missä sisällissota alkoi. Prikaatin kenraali, vapaamuurari Beauregard määräsi ammuttavaksi ensimmäiset laukaukset Fort Sumpteriin.

Eräs toinen huomattava juutalainen, Skotlantilaisen riitin Mother Supreme Councilin perustaja oli Israel de Lieben, varakas juutalainen liikemies. Ja vielä erään toisen vapaamuurari-liikemiehen joka otti osaa Mother Supreme Lodgen perustamiseen uskotaan olleen juutalainen ja jolla oli monopoli maailman Indigo-kaupassa, oli Moses Lindo.

yhteenveto Mother Supreme Lodgen juutalaisista perustajista

Toistaiseksi me olemme maininneet muutaman näistä juutalaisista vapaamuurareista jotka olivat osallisena Mother Supreme Lodgen perustamisessa Charlestoniin (oli myös muita juutalaisia vapaamuurareita): Abraham Alexander, Abraham Dacosta, Isaac Dacosta, Moses Cohen, Moses C. Levy, Israel de Lieben, Moses Lindo, Joseph M. Meyers, Stephen Morin. Tämä selittää miksi tämä kirjailija ärsyyntyy kun hän kuulee huomautuksen että juutalaisilla ei ollut mitään tekemistä varhaisen vapaamuurariuden kanssa.

Lyhyt yleiskatsaus yhteentoista Skotlantilaisen riitin Supreme Councilin perustajista (kaikki 33. asteen vapaamuurareita):

juutalaiset esittivät huomattavaa roolia loosheissa Amerikassa ja Euroopassa. Esimerkiksi, juutalainen vapaamuurari J.J. Leon suunnitteli Englantilaisen suurlooshin asut. Vuonna 1717, kun Andersonin perustuslakia alettiin laatia, tähän perustuslakiin ei sisältynyt ainoastaan egyptiläistä ja pytagoralaista ajattelua, vaan myös juutalaista rabbiinista traditiota liittyen Salomonin temppeliin.

Tämä Saksan juutalainen vapaamuurari Moses Mendelsohn (1729-1796) oli vapaamuurari-filosofi Immanuel Kantin ystävä ja oli itsekin hyvin kuuluisa filosofi. Häntä on kutsuttu "saksalaiseksi Sokrateeksi". Hän kirjoitti metafyysisen kirjan Abhandlung über die Evidenz in den Metaphysichen Wissenchaften. Toinen juutalainen vapaamuurari, Karl L. Reinhold, oli myös filosofi ja Kantin ystävä. Hän julkaisi Kantin filosofisia kirjeitä ja kirjan The Hebrew Mysteries of the Oldest Religious Freemasonry. Tässä jälkimmäisessä kirjassa selitetään että Mooses sai uskonnollisen järjestelmänsä egyptiläisiltä ja että vapaamuurarit ovat sieltä lähtöisin.

Eräs varhaisia voimakkaita vapaamuurareita

Hyvin kuuluisa juutalainen vapaamuurari, joka syntyi Bostonissa puritaanisen tradition jälkeläiseksi on Benjamin Franklin. Hänen isänsä ja äitinsä olivat Josiah ja Abiah Franklin. Benjamin Franklin avusti Mikveh Israel -nimistä juutalaista seurakuntaa Philadelphiassa. Mutta Franklin ei harjoittanut judaismia. Hän harjoitti okkultismia ja asioita jotka olivat vieraita kristityille. Hänestä tuli hyvin okkultistisen Grand Orient Freemasonsin johtaja kun hän oli Ranskassa. Franklinin elämä oli vapaamuurareiden ympäröimä. Franklinin rooli vapaamuurariuden edistämisessä oli merkittävä. Hänen rooliaan Kristinuskon tuhoamisessa ei tunneta. Franklinin ura vapaamuurarina on verhottu mysteeriin. Tällä kirjailijalla on hyllyssään Julius Sachsen kirjoittama jossain määrin harvinainen kirja Benjamin Franklin as a Freemason. Tämä johtava vapaamuurari-tutkija kirjoittaa: "Franklinin historian vapaamuurarina kirjoittaminen on todellisuudessa Amerikan varhaisen vapaamuurari-historian selvittämistä... Suuri vaikeus, kuitenkin, kohtaa meitä huolimatta Franklinin huomattavasta asemasta Pennsylvanian vapaamuurareissa; niin oudolta kuin se kuulostaakin, hän ei mainitse sanallakaan yhteyksistään vapaamuurareihin elämänkerrassaan tai kirjeenvaihdossaan; on kuitenkin kaksi poikkeusta niin pitkälle kuin me tiedämme. Tämä laiminlyönti on merkittävämpi kun me katsomme hänen vapaamuurari-uraansa hänen ollessaan Ranskassa elämänsä myöhempinä vuosina. Täällä, hänen aktiviteettinsa ja kanssakäymisensä veljien kanssa oli läheistä sekä henkilökohtaisella tasolla että hänen virkansa puolesta. Franklin otti aktiivisesti osaa heidän touhuiluihinsa, jope edeten niin kutsuttuihin korkeampiin asteisiin..."

Huolimatta kaikista velvollisuuksistaa, Benjamin Franklin "ei ollut koskaan poissa vapaamuurareiden kokouksista".

Tämä vapaamuurareiden looshi esitti sellaista suurta roolia Franklinin elämässä, ja kuitenkin Franklin ei koskaan edes vihjannut että hän oli vapaamuurari elämänkerrassaan. Tämä hänen elänänkertansa kirjoittaja huomauttaa että Franklin yritti esittää epätodellista henkilöä elämänkerrassaan, mutta sellaista jollaista Franklin tunsi että ihmiset haluaisivat matkia. Jos vapaamuurarius on niin kunniakasta, voi ihmetellä miksi sillä ei ole minkäänlaista roolia hänen elämänkerrassaan joka oli kirjoitettu tarkoituksella luomaan kuva henkilöstä jota kannattaisi matkia.

Benjamin Franklin oli American Philosophical Societyn perustaja. Hän oli myös ruusuristiläinen. Näyttää siltä että hänet vihittiin St. John's Lodgeen Philadelphiassa helmikuussa vuonna 1730. Ja vuonna 1727 hän käynnisti salaisen vallankumouksellisen poliittisen seuran nimeltään The Leather Apron Club joka muutti nimensä Juntoksi vuonna 1731, ja otti itselleen julkisivun ikäänkuin se olisi kirjallisuus-seura. Tämä samana vuonna tämä "kirjallisuusseura" muutti nimensä St. John's Masonic Lodgeksi johon Franklin kuului ollakseen kosketuksissa Lontoon suurlooshiin jonka suurmestari, Norfolkin herttuatar, nimitti Daniel Coxen. Daniel Coxe neuvoi vapaamuurareita kun hän esitti suunnitelman siirtokuntien federaatiosta. Vuonna 1754, ollessaan suurmestarin edustaja, Franklin paljasti vapaamuurari-veljilleen Albanyssa, New Yorkissa, suunnitelmansa yhdistää kaikki siirtokunnat yhden hallituksen alaisuuteen. Albany oli Skotlantilaisen riitin varhaisimman looshin, Lodge of Perfectionin paikka.

21.1.1769 ja 21.1.1772 välisenä aikana, sarja tunteita lietsovia kirjeitä, nimeltään The Letters of Junius, jotka oli kirjoitettu Englannissa, kiersivät amerikkalaisissa siirtokunnissa. Nämä kirjeet edistivät niitä asioita että siirtokunnat julistaisivat olevansa alkusysäys vallankumoukselle, ihmisoikeuksille ja lehdistönvapaudelle. Näitä kirjeitä lukivat Franklin ja monet vapaamuurarit jotka käynnistivät Amerikan vallankumouksen. Mies joka kirjoitti nämä kirjeet hänen veljentyttärensä mukaan oli Pastori James Wilmot (1726-1808), vapaamuurari ja Barton-on-theHeathin rehtori Warwickshiressä vuonna 1785. Hän oli myös ensimmäinen henkilö joka julkisesti nimesi Baconin Shakespearen teosten kirjoittajaksi. Hän ilmeisesti oli myös yhteydessä Lodge of Nine Sistersiin Ranskassa johon Franklin liittyi vuonna 1777.

"Historijoitsijat eivät ole koskaan lakanneet ihmettelemästä tätä valtavaa psykologista vaikutusta joka Franklinilla oli siirtokuntien politiikkaan. Mutta tähän päivään mennessä, vain harvat ovat totisesti niitä jotka ovat ymmärtäneet että hänen valtansa lähde oli niissä salaseuroissa joihin hän kuului ja joiden puhemieheksi hänet nimitettiin." [Manly P. Hall, "The Secret Destiny of America", s. 133]
Independence Hall josta tuli vallankumouksen kuuluisa keskus oli vapaamuurareiden rakentama. Jotkut uskovat että Benjamin Franklin valoi sen peruskiven; toiset sanovat että se oli joku toinen vapaamuurari hänen sijaansa.

Benjamin Franklin & uskonto

Jotkin Franklinin vapaamuurari-veljistä Ranskassa olivat vaikuttuneita rituaaleista, jne., niin että hän suunnitteli uutta uskontoa. Lausunnossaan uskomuksista Franklin sanoo: "Minä olen muodostanut itselleni sellaisen käsityksen että ÄÄRETÖN on luonut monia olentoja tai Jumalia... Saattaa olla että nämä luodut Jumalat ovat kuolemattomia; tai saattaa olla että monien Aikakausien jälkeen ne vaihdetaan, ja toiset ottavat niiden paikan." [Lemish, "Benjamin Franklin the Autobiography and Other Writings", s. 329-330]

Sen lisäksi että Franklinin uskomukset eivät olleet kristillisiä, hän myöhemmässä elämässäänhäpäisi kaikkia kristillisiä standardeja, niin että on todellakin rehellisen raportoinnin irvikuva se että monet pitävät Franklinia protestantin roolimallina. Väärä kuva jonka historiankirjat antavat Franklinista on vain pieni näyte siitä kuinka historiankirjat yleisesti valehtelevat.

Franklinin äidin huoli

Hänen äitinsä oli hyvin huolestunut siitä että Franklin liittyi vapaamuurareihin, ja hän vastusti sitä voimakkaasti. Diplomaattisessa kielenkäytössään Franklin neuvoi äitiään olemaan huolehtimatta siitä mistä hän ei tiennyt mitään: "Mitä tulee vapaamuurareihin, kunnes hän uskoo minua kun minä vakuutan hänelle että he ovat yleisesti hyvin harmittomia ihmisiä, ja että heillä ei ole periaatteita tai käytäntöjä jotka sotisivat uskontoa tai hyviä tapoja vastaan, en tiedä miten antaisin äidilleni paremman kuvan heistä kuin mikä hänellä näyttää nyt olevan (koska naisia ei hyväksytä vapaamuurareiden jäseniksi)... minun täytyy kehoittaa häntä lykkäämään tuomiotaan kunnes hän on paremmin informuitu..." [Lemish, s. 319-320]

Selkokielellä: "Äiti, en voi kertoa sinulle enempää, mutta älä tuomitse ennenkuin sinä tiedät paremmin."

Ruusuristiläiset

On ollut lukuisia erilaisia pieniä ruusuristiläisten ryhmiä. Eräs merkittävä ruusuristiläinen ryhmä kertoo päämääristään seuraavasti: "Tämä veljeskunta on nyt kokonaan omistautunut filosofiselle tutkimukselle, hengelliselle kouluttautumiselle ja okkultistiselle vihkimykselle." [Butler, "Ritual Magic", s. 283]

Tämä kuuluisa maagikko, juutalainen Eliphas Levi oli ruusuristiläisten suurmestari vuonna 1861, jolloin seuraava suurmestari, amerikkalainen, Tri. P.B. Randolph valittiin hänen tilalleen. Eliphas Levi opiskeli Kabbalaa ja kirjoitti monia kirjoja magiasta, mukaanlukien The History of Magic. Vuoden 1869 painos hänen kirjastaan Transcendental Magic sisältää suuren kuvan Daavidin tähdestä. Eräs vihamielinen elämänkerran kirjoittaja väittää että hän sai 25 frangia sakkoa siitä hyvästä että antoi asiakkaalleen profetioita Luciferilta. Lytton tunsi Levin. Lytton yritti perustaa Magic Societyn Lontooseen johon Madame Blavatsky tutustui. Magia, Kabbala ja vapaamuurarit liittyvät toisiinsa. Suuri määrä kuuluisia maagikkoja on ollut juutalaisia vapaamuurareita.

Tällä ruusuristiläisten ryhmällä on ollut suurloosheja joita Englannissa kutsuttiin nimellä The Order of Rose, Ranskassa L'Ordre du Lis ja Amerikassa The Order of Lily. Sisällissodan aikaan tämän amerikkalaiseen looshiin kuuluivat Paschal Beverly Randolph, kenraali Ethan Allen Hitchcock sekä Abraham Lincoln. On hyvin tunnettua että Lincoln ja hänen vaimonsa pitivät spiritistisiä istuntoja, jne. Valkoisessa Talossa. Abraham Lincolnin vaimo oli erityisesti spiritismin perään.

Tämä auttaa ratkaisemaan Abraham Lincolnin "arvoituksen". Abraham Lincoln ei ollut koskaan vapaamuurari, mutta monet looshit ja yksilö-vapaamuurarit uskoivat että hän oli. Lincolnia oli pyydetty liittymään, mutta hän kieltäytyi. Ranskalainen vapaamuurareiden lehti Monde Maconnique viittasi Lincolniin "New Yorkin suurlooshin jäsenenä". Näyttää kuitenkin siltä lukuisten luotettavien vapaamuurari-lähteiden perusteella että Lincoln ei ollut vapaamuurari. Mutta hän oli ruusuristiläinen. Läheinen yhteys näiden kahden järjestyksen välillä hämärtää luonnollisesti tätä aihetta. Sisällissodan aikaan, Randolph, Hitchcock, Tri. Alexander Wilder ja Abraham Lincoln muodostivat ruusuristiläisten ytimen Washington D.C:ssä. [Lincoln oli mies jonka ruusuristiläiset halusivat, sillä hänen valintansa provosoi eroamis-vaateita etelässä. Heidän suunnitelmansa oli hallita Lincolnia. Hän osoittautui paljon suuremmaksi mieheksi kuin mitä ihmiset odottivat.]


Takaisin