Luku 11 -- Katsaus menneisyyteen

Olen kritisoinut Raamattua jo aivan tarpeeksi. Loppujen lopuksi, en ole väittämässä että Raamattu valehtelisi. Monenlaiset kirjoittajat ovat antaneet oman panoksensa Raamattuun, eivätkä nämä ohjeet ole aina olleet hyviä. Toisaalta, jos sanotaan että "Herra sanoi sitä taikka tätä," tai "Salomo sanoi sitä taikka tätä," tai "Paavali sanoi sitä taikka tätä," en ole kiistämässä etteivätkä he olisi niin sanoneet. Esimerkkinä voisi mainita Saarnaajan Kirjan. Salomo kirjoitti Saarnaajan Kirjan elämänsä loppupuolella, sen jälkeen kun hän oli kääntynyt palvomaan epäjumalia. Saarnaaja 1:12 viittaa siihen, että Salomo kirjoitti tämän kirjan kuolinvuotellaan, silloin kun hän ei enää ollut Israelin kuningas. Raamatussa ei mainita että Salomo olisi katunut epäjumalanpalvelustaan, joten Saarnaajan Kirjan ohjeet saattavat ainakin osin olla riivaajien oppeja, kuten antamani esimerkit viittaavat.

Saarnaaja 1:2-3:

"Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta! Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla?"
Tämä on ilmiselvä valhe. Jeesus sanoi, että sillä mitä teet tai jätät tekemättä on suuri merkitys iankaikkista elämää ajatellen: "...kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä varkaat eivät murtaudu sisään eivätkä varasta." [Matteus 6:20]

Saarnaaja 9:5:

"Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu."
Taas saatanallinen valhe. Jehovan todistajat perustelevat tällä jakeella oppiaan, että ihmisellä ei ole kuolematonta sielua.

Saarnaaja 7:4:

"Suru on parempi kuin nauru, sillä sydämelle on hyväksi, että kasvot ovat murheelliset."
Tämä on varma tapa saada sydänkohtaus, korkea verenpaine, ym.

Saarnaaja 7:17-18:

"Älä ole kovin vanhurskas äläkä esiinny ylen viisaana: miksi tuhoaisit itsesi? Älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä: miksi kuolisit ennen aikaasi?"
Täten, saat olla hieman jumalaton kunhan et ole liikaa. Tällainen opetus vie kadotukseen.

Saarnaaja 3:19:

"Sillä ihmislasten käy niinkuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niinkuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta."
Yhteenveto kaikista yllä olevista vääristä opetuksista.

Saarnaaja 6:1-2:

"On onnettomuus tämäkin, jonka olen nähnyt auringon alla ja joka raskaasti painaa ihmistä: että Jumala antaa miehelle rikkautta ja tavaraa ja kunniaa, niin hänen sielultaan puutu mitään kaikesta siitä, mitä hän halajaa, mutta Jumala ei salli hänen nauttia sitä, vaan sen nauttii vieras. Se on turhuutta ja raskas kärsimys."
Jeesus kertoi rikkaasta miehestä, joka sai nauttia rikkauksista. Ei siitä loppujen lopuksi ollut hänelle paljon iloa:
"Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon -- sillä minulla on viisi veljeä -- todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan.' Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä.' Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen.' Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'" " [Luukas 16:19-31]
Kaikkein tunnetuin Salomonin "viisaus". Tämäkin voi olla riivaajien opetusta, tosin en ole varma. Joka tapauksessa sen vajolla on saatu paljon pahaa aikaan; Sananlaskut 13:24:
"Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa."
Täten, ei voi kiistää etteikö Raamatussa olisi myös väärää opetusta, ja Kristinuskon alennustila johtuu osin siitä, että kaikki eivät ole tunnustaneet tätä tosiasiaa, vaan ovat keksineet kaikenlaisia selityksiä selittääkseeen ne olemattomiksi, menettäen täten uskottavuutensa. Toinen ääripää on se, että kaikki mitä Raamatussa on, kyseenalaistetaan jos se ei satu miellyttämään tätä "tulkitsijaa". Esimerkiksi, nykyisin on vallalla käsitys että homoseksuaalisuus ei ole syntiä.

Vaikka jotkut kirjoittajat (silloin kun ovat esittäneet omia näkemyksiään) ovat antaneet huonoja neuvoja sekä harhaanjohtavaa tietoa, voitaneen kuitenkin olettaa että silloin kun Jumala tai Jeesus on äänessä, annettuja ohjeita tai annettua tietoa ei tulisi kyseenalaistaa.

Raamatussa on paljon toteutuneita profetioita, esim. Jeesuksen syntymää koskevia. Myös Nostradamuksella on paljon toteutuneita profetioita. Miljoonat ovat nähneet ufoja, ja tuhannet kertovat joutuneensa niiden sieppaamiksi. Kaivosmiehet tietävät että syvällä maan uumenissa asuu mitä ihmeellisempiä olentoja, mutta eivät ole kovin halukkaita kertomaan näistä asioista julkisuudessa. Arkeologit ovat löytäneet vuosituhansia vanhoja esineitä sekä piirustuksia jotka viittaavat nykyaikaiseen teknologiaan... Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin.

Ihminen on luonteeltaan uskonnollinen. Ne jotka uskovat pelkästään aineellisen maailman olemassaoloon ovat pieni vähemmistö. Täten, ateistit ja "skeptikot" sotivat ihmisen luonnollista olemusta vastaan pyrkiessään kieltämään kaiken yliluonnollisen olemassaolon. He halveksivat niitä jotka uskovat henkimaailman olemassaoloon. Heidän mielestään sellainen on "primitiivistä". Uskon että myös aineellisesti primitiivisissä oloissa elävä ihminen on pohjimmiltaan viisas (jos hän ei olisi, hän olisi kuollut sukupuuttoon), ja syy miksi he uskovat yliluonnolliseen on, että he ovat kokeneet sellaista jota he eivät osaa selittää aineellisen maailman viitekehyksen termein. Tämä pätee myös niihin jotka eivät elä primitiivisissä oloissa. Joitakin vuosia sitten Nelosen yölähetyksessä oli vieraana kaksi "vapaa-ajattelijaa". Minusta he vaikuttivat jotenkin epäinhimillisiltä, robotin kaltaisilta. Samanlainen mielikuva syntyi kun vilkaisin uusinta Vapaa-ajattelija Tampereen kirjaston lukusalissa 10.7.2009. Lisää robotin näköisiä ihmisiä! He olivat päättäneet julkaista joidenkin tilaajien kuvia, ilmeisesti korostaakseen omaa "erinomaisuuttaan". Oli sen näköistä porukkaa että ainakaan minä en haluaisi tavata heitä henkilökohtaisesti.

En tosiaan voi ymmärtää, kuinka jotkut voivat uskoa niin voimakkaasti että alkulima, toistuvat jääkaudet, kivikausi, egypti, Rooma, Keskiaika, jne. selittää kaiken, niin että kiistävät kaiken mikä uhmaa "virallista historiaa" tai heidän materialistista "uskontoaan" riippumatta siitä kuinka vahvoja päinvastaiseen viittaavat todisteet ovat. Eräs tällainen alua jota minä olen tutkinut, ja jota en saa millään sovitettua yhteen silmin nähtävän todellisuuden kanssa on "jääkausi". Jääkaudesta on kirjoitettu paljon kirjoja. Lainasin kirjastosta yhden, jossa on mielestäni seikkaperäisesti kerrottu jääkausien syntymekanismeista. Se on nimeltään Jääkausien jäljillä, kirjoittaja Matti Eronen. Henkilö joka on ollut tarkkaavaisena historian ja maantiedon tunneilla tunneilla muistanee, että virallisen teorian mukaan viimeisin suuri jääkausi, Veiksel-jääkausi oli laajimmillaan 18 000 vuotta sitten, ja nopeasti jäätikkö alkoi supistua noin 15 000. Sivulla 180 on maapallon pohjoista pallonpuoliskoa kuvaava kartta jääkauden kylmimmän vaiheen aikana. Siinä näkyy että jää peitti suurimman osan Eurooppaa sekä Pohjois-Amerikkaa. Kuitenkaan, tämän mukaan Siperiassa ei olisi ollut jäätä, eikä myöskään Alaskan pohjoisosassa, vaikka koko pohjoinen jäämeri oli pysyvästi jään peitossa. Eli, Alaskan etelärannikolla oli jäätikkö mutta pohjoisrannikolla ei ollut jäätikköä. Minusta tällainen tilanne ei ole mitenkään mahdollinen.

Sivulla 194 on erittäin yksityiskohtainen kuva Pohjois-Amerikasta. Kuvassa näytetään jään ulottuneen 500 kilometriä Chicagon eteläpuolelle. Kuvan mukaan Montanassa lämpötilat olisivat olleet jopa 9...17 astetta nykyistä alempia, kun taas Mojaven autiomaan kohdalla olisi ollut vain 3...6 astetta nykyistä kylmempää. Idässä, Tennesseessä, Etelä-ja Pojois Carolinassa olisi ollut 7 astetta nykyistä kylmempää. Lämpimän/lauhkean lehtimetsän pohjoisraja olisi kulkenut Dallasista Pohjois-Carolinan etelärajalle. Sivulla 198-199 kerrotaan:

"Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että Euroopan rannikkoja lähellä olevilla seuduilla jääkautiset lämpötilat olivat yleisesti vain 4-5 astetta nykyistä alempia, mutta Euraasian sisäosissa tuo ero kasvoi 10-15 asteeseen."
Sivu 190-191:
"Useimpien ihmisten mielikuvissa jääkausi väikkyy äärimmäisen kylmänä aikana, jona koko luomakunta kaikkialla maapallolla hytisi. Jaakausi oli varmasti nykyaikaa kylmempi, mutta keskimäärin lämpötilaerot nykyaikaan nähden eivät olleet siin suuria kuin yleensä kuvitellaan. CLIMAP-työryhmä vahvisti jo John Imbrien tekemän havainnon, että valtamerien pintavedet eivät jäähtyneet jääkaudella kovinkaan paljon. Sadoista kairatuista näytesarjoista tehdyt huokoseläintutkimukset ja muut valtameren pohjasedimenttien mikrofossiilianalyysit osoittivat, että valtameren pintavesien lämpötila oli jääkaudella keskimäärin vain 2,3 astetta nykyistä alempi. Tämä pieni keskiarvolukujen ero on kuitenkin siinä mielessä harhaanjohtava, että joillain seuduilla merivesi jäähtyi hyvin voimakkaasti ja toisilla taas ei tapahtunut juuri mitään muutosta nykyoloihin nähden."
Olisiko niin, että mitään jääkautta, sellaisena kuin me sen ymmärrämme ei ole koskaan ollutkaan?

Kuvitellaanpa pohjoinen pallonpuolisko olisi ollut jään peitossa keskimäärin 50. leveysasteen pohjoispuolella, ja lisäksi syyskesällä. Eikä tässä vielä kaikki: myös vuoristojen ylängöt -- Alpit, Himalaja, Kaukasus-vuoristo, jne. olisivat olleet jään peitossa. Koska jäätikkö heijastaa yli 90% auringon säteilystä takaisin avaruuteen, maapallo kokonaisuudessaan olisi saanut ainakin 10 % nykyistä vähemmän auringon säteilyä, pohjoinen pallonpuolisko ehkä 20 % nykyistä vähemmän. Tämä tarkoittaisi 30 asteen pudotusta lämpötiloihin väitetyn muutaman asteen sijaan. Myös haihtuminen meristä olisi ollut vähäisempää, ja täten maapallolla olisi ollut vähemmän pilviä. Se tarkoittaisi sitä, että aurinko paistaisi selkeältä taivaalta suoraan jäähän ja heijastuisi välittömästi takaisin avaruuteen.

Sivulla 191 sanotaan:

"Ero jääkautisten ja nykyisten merivesien välillä oli vähäinen myös Etelämantereen ympärillä, missä jääkylmien napavesien alue laajeni vain vähän."
Sivulla 214 sanotaan:
"Yhdistämällä eri isotooppitutkimuksista saadut tulokset voitiin tehdä arvio lämpötilan muutosten suuruudesta. Edellisen sivun kuvassa vaihtelut on ilmoitettu poikkeamina nykyisestä keskilämpötilasta, joka on Vostokin asemalla niinkin alhainen kuin -55,5 astetta. Vaihteluväli lämpötiloissa on jääkaudella ollut noin 11 astetta. Viime interglasiaalin aikana noin 125 000 vuotta sitten oli pari astetta nykyistä lämpimämpää, kun taas viime jääkauden kylmimpänä aikana oli pakkanen jäätiköllä vielä noin yhdeksän asteen verran nykyistä kovempaa. Näin ollen jääylänkö kylmeni jääkaudella paljon voimakkaammin kuin Etelämannerta ympäröivä meri."
Nämä ovat asioita jotka on täysin mahdotonta sovittaa toisiinsa. Mikäli Vostokin alueella ilmasto kylmeni 9 astetta, ja Pohjois-Amerikassa jopa 17 astetta, ja Grönlannissa neljä astetta. on selvää että koko maapallo kylmeni ainakin kymmenen astetta. Nykyään pysyvän jääpeitteen raja kulkee siellä missä vuoden lämpimimmän kuukauden keskilämpötila on 2...3 astetta. Jos on sitä lämpimämpää, jää sulaa. Vuoden keskilämpötilalla ei ole suurtakaan merkitystä. Esimerkiksi Pohjois-Norjassa pysyvä jääpeite on noin 1 400 metrin korkeudella, Halti-tunturilla, jonka korkeus on 1 324 metriä, ei ole pysyvää jääpeitettä. Etelä-Englannissa, missä jäätikön raja väitteen mukaan oli, keskilämpötila heinä-elokuun vaihteessa on noin +17 astetta. Keskisessä Puolassa se on noin +19 astetta. Täten, Puolassa on täytynyt olla 16 astetta nykyistä kylmempää. Pohjois-Amerikassa jäätikön etelärajalla, heinäkuun keskilämpötila on noin +24 astetta. Täten, siellä on täytynyt olla 21 astetta nykyistä viileämpää. Koska pysyvää jääpeitettä Pohjois-Amerikassa ei ole 70 leveysastetta etelämpänä (paitsi vuoristossa), jääpeite oli 18 000 vuotta sitten jopa 33 astetta nykyistä etelämpänä. Koska kylmät ilmavirtaukset voivat nykyisinkin tuoda pakkasia ja lumisateita 25. leveysasteella asti, se tarkoittaa sitä että jääkaudella lunta ja pakkasta olisi ollut päiväntasaajalla asti. Täten, jääkaudella ei olisi pitänyt olla trooppista vyöhykettä lainkaan, ja suurin osa tropiikin eläimistä ja kasveista olisi kuollut sukupuuttoon.

Pohjoinen pallonpuolisko vielä kerran:

Eteläinen pallonpuolisko:

Jokainen ymmärtää että silloin, kun aurinko paistaa matalalta, man pinta saa vain vähän säteilyä, ja silloin kun aurinko paistaa korkealta, maan pinta saa paljon enemmän säteilyä. Lisäksi, säteilyn määrä ei kasva tasaisesti vaan eksponentiaalisesti. Esimerkiksi, jos lähdetään Pohjoisnavalta kulkemaan kohti päiväntasaajaa, säteilyn lämmittävä vaikutus kasvaa alussa voimakkaammin ja lopuksi hitaammin. Tämän vuoksi isotermit (lämpötilakäyrät) ovat pohjoisessa tiheämmässä. Samoin käy, jos otetaan lähtökohdaksi talvi ja päätepisteeksi loppukesä: helmi-maaliskuun vaihteessa säteilyn määrä kasvaa voimakkaammin kuin huhti-toukokuun vaihteessa vaikka aurinko muuten nousee tasaisesti yhä korkeammalle. Tämän vuoksi lämpötila nousee kaikkein voimakkaimmin keväällä lumien sulettua, paitsi Siperiassa jossa lämpötila nousee voimakkaimmin maalis-huhtikuussa ja laskee kaikkein voimakkaimmin loka-marraskuussa.

Pysyvän jääpeitteen pohjoisraja Pohjois-Amerikassa on siis 70. leveysasteella, ja läntisessä Euroopassa 80. leveysasteella (Huippuvuoret) -- Grönlanti on poikkeus siellä on jäätä paljon etelämpänä koska se ei ole ehtinyt vielä sulaa. Talvella kylmät, pohjoiset ilmavirtaukset voivat tuoda lumipeitteen 25. leveysasteelle saakka (helmikuussa 2005 lunta satoi Saharan autiomaassa Kravun kääntöpiirillä asti; samoin kuin tammikuussa 2008 lunta satoi Kiinassa yhtä etelässä). Täten, lunta voi sataa 45...55 leveysastetta pysyvän jääpeitteen eteläpuolella. Ei ole mitään syytä olettaa, että jos jääkaudella pysyvä jääpeite oli 37. leveysasteella, lunta olisi satanut päiväntasaajalla asti, ja vieläkin etelämpänä. Ja koska säteilyn määrä kasvaa pohjoisessa nopeammin kuin etelässä, tälläkin perusteella lumisateiden ja pakkasten olisi ollut helppo kulkeutua hyvinkin etelään jääkauden kylmien talvien aikana...

Jään laajuus syyskesällä 2007:

Jään laajuus tammikuussa 2008:

Jos Vostokin alueella ilmasto oli yhdeksän astetta nykyistä kylmempi, jääpeitteen olisi pitänyt ulottua paljon kauemmaksi. Kartaston mukaan kulkujäiden raja kulkee eteläisimmillään aivan Kap Hornin (Etelä-Amerikka) eteläkärjen eteläpuolelta, ja pohjoisimmillaan aivan Hyväntoivonniemen (Etelä-Afrikka) eteläpuolelta. [16] Vähennä yhdeksän astetta, tai edes viisi astetta, niin ymmärrät, että trooppinen vyöhyke ei olisi kutistunut olemattomiin ainoastaan pohjoisella vaan myös eteläisellä pallonpuoliskolla. Pysyvä jääpeite olisi eteläiselläkin pallonpuoliskolla ulottunut 1 000 tai 2 000 kilometriä pohjoisemmaksi...

Miksi sitten "virallisen totuuden mukaan" maapallo ei viilennyt tämän enempää? Syynä ovat meret. Sivulla 193 on välimeren oletetut loppukesän lämpötilat jääkaudella. Viidentoista asteen raja kulkee aivan Baleaarien eteläpuolelta, mutta Sisilian etelärannikolla veden lämpötila olisi ollut peräti 23 astetta. Jos jäätikkö on 1 600 kilometrin päässä, vesi ei voi olla näin lämmintä. Matka on sama kuin Vaasasta tai Peroskoista Huippuvuorille (sinne missä jäätikkö on tänään). tai Kanadan Winnipeg-järveltä Kanadan arktisille alueille. Winnipeg-järvelläkään tai Merenkurkussa vesi ei ole lähellekään 23-asteista.

Vielä uskomattomampi on kartta sivilla 194. Siinä Pohjois-Atlantin meriveden lämpötilan väitetään olleen 23-asteista vain 1 000 kilometriä jäätikön reunan eteläpuolella, ja 20-asteista 500 kilometriä jäätikön reunan eteläpuolella. Kuulostaako uskottavalta? Lopuksi, Veiksel-jääkausi oli jääkausista kaikkein lauhin; Saale-jääkauden (Drenthen- vaiheen) aikana jäätikkö ulottui pitkälle Kiovan eteläpuolella, noin 700 kilometriä Veikseliä etelämmäksi. Sivulla 179 sanotaan:

"Saale-jääkauden Warthe-vaiheen aikama mannerjäätikön koko jäi selvästi Drenthen- maksimivaihetta pienemmäksi. Sitäkin huomattavasti pienemmäksi jäi viime jääkautinen Veiksel-jäätikkö. Myös pohjois-Amerikassa Wisconsin-jäätikön uloin reuna jäi aikaisempien jääkausien reunamoreeneja pohjposemmaksi, ja happi-isotooppisuhteetkin osoittavat maapallon jäämassojen jääneen viime jääkaudella edellisiä ankaria kylmyysjaksoja pienemmiksi. Ehkä viime jääkausi ei ollut yhtä ankaran kylmä kuin Elster- ja Saale-jääkaudet kireimmillään. Mahdollista on silti sekin, että viime jääkausi huipentui samanlaiseen kylmyyteen kuin edellisetkin, mutta tuo ankarin vaihe jäi sen verran lyhyeksi, että pohjoiset jäämassat eivät ehtineen paisua äärimmäisen suuriksi."
Jos Pohjois-Amerikassa jäätikön reuna olisi ulottunut Nebraskaan, olisi entistä vaikeampaa selittää miksi trooppiset kasvit ja eläimet eivät kuolleet sukupuuttoon...

Jään laajuus 1,5 miljoonaa vuotta sitten:

Lähes kymmenen vuotta sitten, ollessani kylässä, satuin näkemään baptistien uutiskirjeen jossa kritisoitiin "aukkoteoriaa", ja väitettiin sen olevan askel kohti evoluution hyväksymistä. Aukkoteorialla tarkoitetaan tietenkin sitä, että maapallo kuten koko maailmankaikkeus on itsessään ties kuinka vanha, mutta Luciferin lankeemuksen jälkeen maa tuli pimeäksi ja autioksi ja tyhjäksi, jonka jälkeen Jumala loi kaiken uudestaan, sekä Aadamin joitakin tuhansia vuosia sitten. Luulisin että ne olivat "aukkoteorian hylkääjiä" jotka äänestivät Bushin valtaan, ja nyt he katuvat sitä kun hänen kaudellaan lähes kaikki meni mönkään. Pekka Reinikainen, kirjassaan Unohdettu Genesis, viittasi "auringon kutistumiseen" ja piti sitä yhtenä todisteena "nuoresta maasta". Nyt tiedämme että väitteet auringon kutistumisesta ovat pötyä. Myöskään kuun pinnan ohut tomukerros ei todista nuoresta kuusta. On siis todennäköistä että maapallo, kuten myös aurinkokunta on vähintään useita kymmeniä tuhansia vuosia vanha. Jos joku haluaa pitää kiinni "kuusituhatta vuotta vanhasta" maapallosta", "geosentsisestä aurinkokunnasta", "litteästä maapallosta" tai "ontosta maapallosta" hän on vapaa tekemään niin, mutta jos hän käyttää koko elämänsä tällaisen teorian puolustamiseen eikä se sitten ole totta, koko elämä on hukkaan hetettyä. Esimerkki henkilöstä joka heitti koko elämänsä hukkaan oli saksalainen insinööri Herman Sörgel. Hän halusi rakentaa padon Gibraltarin salmeen jotta Eurooppa saisi sähköä, ja hän antoi projektilleen, sekä padon luomalle uudelle, Euroopan ja Afrikan yhdistävälle mantereelle nimen Atlantropa. Se oli 1920-luvulla kun hän ehdotti sitä, ja projekti olisi kenties voitu toteuttaa sen aikaisella teknologialla. Toisin seurauksena olisi ollut välimeren pinnan aleneminen, suolapitoisuuden nousu, sekä suurten alueiden muuttuminen suola-aavikoksi. Vasta 1950-luvulla, miehen kuoltua, hänen perustamansa "Atlantropa-instituutti" kuoli ja hänen ajatuksensa haudattiin lopullisesti. [17]

Sitä paitsi, Luukkaan Evankeliumin kolmannessa luvussa olevan sukuluettelon perusteella maapallon iäksi voitaisiin laskea 7 200 vuotta -- ei 6 000 vuotta; ja voi olla vanhempikin, mikäli luettelossa on aukkoja. Täytyy huomauttaa, että Jeesuksen sukuluettelossa nimet Mattatias, Mattati ja Leevi esiintyvät kahdesti, ja Joosef-niminen henkilö kolme kertaa, joten siinä on tilaa "aukoille" vaikka sukuluettelo muuten olisi oikein. Jos kukin nimi esiintyisi vain kerran, aukkoteoriaa olisi vaikeampi perustella. On mielenkiintoista, että Jeesuksen sukuluettelon keskivaiheilla esiintyy toinen "Jeesus" (Luukas 3:29).

Raamattua ei pidä aina ottaa kirjaimellisesti, ja joissakin tapauksissa sen antamat ohjeet ovat vaarallisia, kuten Saarnaajan Kirja jonka mainitsin aiemmin. Ne ovat riivaajien oppeja joita Salomo kutsui esiin kuusisakaraisen tähden avulla, mutta jostain syystä Saarnaajan Kirja otettiin Raamattuun, on se sitten hyvä tai huono asia (huono asia sikäli, että näin Jehovan todistajat saivat vahvistuksen omalle uskolleen). Myös Paavalin kommentit naisista "juoruavina ämminä" ovat sellaisia että ne ovat kenties saaneet jotkut naiset karttamaan Kristinuskoa ja valitsemaan sen sijaan wiccanin, Hare Krishnan, buddhalaisuuden, uskonnottomuuden tai saatananpalvonnan. Toisaalat Jeesuksen puheet, joissa uskovia verrataan "lampaisiin", joissa kielletään kostamasta tai kielletään aviorikos ovat sellaisia jotka ovat saaneet vielä useamamt miehet karttamaan Kristinuskoa ja valitsemaan uskonnottomuuden (alkoholismin), tai joissakin tapauksessa Islamin. Joten, tasa-arvon mukaisesti tässäkin edetään, joko taivaaseen tai helvettiin; ensisijaisesti tähän jälkimmäiseen paikkaan. Jos Meller haluaa niin epätoivoisesti Evankeliumin saavuttavan koko maailman, Kuva ja Sana voisi painaa oman versionsa Raamatusta jossa joitakin kohtia on hieman "siistitty".

Siis, vaikka kirjaimelliset tulkinnat kannattaa jättää joissakin tapauksissa väliin, evoluutioteoria sinänsä sotii koko Raamatun ilmoitusta vastaan. Nimittäin juuri ne yksilöt jotka olisivat kaikkein innokkaimmin toimineet Jeesuksen opetuksia vastaan, olisivat menestyneet parhaiten sekä saaneet eniten jälkeläisiä. Lisäksi, Genesis 1:30 sanoo selvästi, että Jumala loi kaikki eläimet kasvissyöjiksi. Evoluutio ja geologia sinänsä ovat mutkikkaita asioita, joten henkilön joka haluaa osoittaa evoluution tieteellisesti mahdottomaksi täytyisi olla ainakin jossain määrin perehtynyt mikrobiologiaan. Itse käytän esimerkkitapauksena jääkautta koska Veiksel-jääkauden tutkimisessa ei tarvitse mennä kovin kauas historiaan, ja koska luulen ymmärtäväni jotakin maapallon ilmastosta.


Takaisin