Luku 3 -- Millainen rooli natseilla on tässä skenaariossa?

Evankeliumi Matteuksen mukaan, luku 12:22-30:

"Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki. Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: 'Eiköhän tämä ole Daavidin poika?' Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: 'Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen voimalla.' Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: 'Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne."
Miten Saatanan valtakunta voi pysyä pystyssä jos Saatana taistelee itseään vastaan? Vastaus: "Ei mitenkään." Saatanan luomat uskonnot ja järjestelmät ovat taistelleet toisiaan vastaan vuosisatojen ajan samalla kun kristittyjen määrä on koko ajan lisääntynyt. Maailmassa on kaksi miljoonaa (nimi) kristittyä, kun taas Islamin, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden kannattajia on kutakin vain miljardi tai vähemmän. Toisen maailmansodan aikaan Saksa ja Neuvostoliitto sotivat verisesti toisiaan vastaan, jolloin tuloksena oli se kummallakaan järjestelmällä ei ollut resursseja valloittaa koko maailmaa. Stalin tapatti 20 miljoonaa oman maansa kansalaista, joista useimmat olivat kommunismin innokkaita kannattajia. Maon "suuren harppauksen" aikana kuoli 65...70 miljoonaa kiinalaista nälkään, vaikka Mao olisi tarvinnut heitä maailman valloittamiseen. Tämän seurauksena Mao joutui vastaanottamaan "kritiikkiä" puolueensa jäseniltä ja kostaakseen "kriitikoille" hän järjesti "kulttuurivallankumouksen" kymmenen vuotta myöhemmin. Tämä lopulta avasi ihmisten silmät ja oli alkusysäys Kiinan avautumiselle. Täten, Saatana ei kyennyt valloittamaan maailmaa edes Maon kautta, vaikka siihen olisi ehkä ollut resursseja (Mao arveli että hänellä olisi varaa menettää 100 miljoonaa miestä mahdollisessa ydinsodassa mikäli panoksena olisi koko maailman herruus).

Lisää esimerkkejä: Irakissa sunnit ja shiiat käyvät veristä sisällissotaa keskenään, Pakistanissa Taliban räjäyttelee pommeja moskeijoissa, Intiassa hindut, muslimit ja sikhit ovat ajoittain kiinni toistensa kurkussa, Darfurissa sudanilaiset "Janjaweed" -soturit aiheuttivat kansanmurhan, eikä sovi unohtaa millaista tuhoa Kiina sai aikaan valloittaessaan Tiibetin. Toki maailmassa vainotaan ja surmataan myös kristittyjä uskonsa tähden, mutta vaino olisi kymmenen kertaa tehokkaampaa mikäli kaikki ei-kristityt sopisivat riitansa ja alkaisivat yhdessä tuumin vainota kristittyjä. Onneksi näin ei tule koskaan käymään.

Saatanan joukot käyvät siis sotaa paitsi Jeesuksen pyhiä, myös omiaan vastaan.

Sitten varsinaiseen aiheeseen. maailmassa on kaksi (tai kolme) ryhmittymää jotka kamppailevat toisiaan vastaan pyrkiessään nousemaan maailman valtiaiksi: Baijerin valaistuneet (illuminaatit); natsit; sekä mahdollisesti Vatikaanin julkisivun takana toimivat ryhmittymät (jesuiitat, Musta Paavi, jne.). Baijerin valaistuneet on tämä parhaiten tunnettu sekä kaikkein organisoitunein ja voimakkain ryhmä, ja he aloittivat intensiiviset toimet maailman valloittamiseksi ensimmäisenä, alkaen Ranskan vallankumouksesta sekä USA:n itsenäistymisestä. Baijerin valaistuneet ovat myös se joka lopulta muodostaa maailmanhallituksen ja joka kokoaa joukot Harmagedonille sotiman Jeesusta ja Hänen pyhiään vastaan. Heillä on myös jonkinlaiset yhteydet Talmudia ja Kabbalaa ohjekirjanaan pitäviin juutalaisiin ryhmittymiin (sionistit).

Baijerin valaistuneet rahoittivat Venäjän vallankumouksen kuten myös Hitlerin valtaannousun. Tarkoituksena oli että nämä kaksi näennäisen vastakkaista -- mutta todellisuudessa ei niin vastakkaista -- ideologiaa kävisivät toistensa kimppuun, ja näin tapahtuikin Toisessa maailmansodassa. Minulle ei ole täysin selvää, että mitä tarkoitusta tämä sota palveli; Israelin valtion syntyminen oli ilmeisesti eräs syy; toinen syy saattoi olla ihmisten määrän vähentäminen ja sitä kautta uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen; muita syitä voimme vain arvailla.

Natsi-Saksa "niin sanotusti" tuhoutui, samoin kuin Neuvostoliitto 45 vuotta myöhemmin. Neuvostoliiton tuhoaminen ei ollut vaikeaa. Kommunismi oli alun alkaenkin sen verran kömpelö talousjärjestelmä että riitti kun Länsimaat lopettivat Neuvostoliiton ruokkimisen omalla teknologiallaan, kuten myös kilpavarustelu sekä öljyn hinnan lasku 1980-luvun alkuun öljykriisin jälkeen. Kuuba ja Pohjois-Korea olivat ainoat paikat joissa kommunismi jäi sinnittelemään Neuvostoliiton romahdettua, ja Illuminati näkisi mielellään että vanha valta sortuisi lopulta näissäkin maissa...

Natsi-Saksan suhteen Illuminati ei ollut näin onnekas. Saksa valtiona tuhoutui, ja sinne saatiin uudet "demokraattiset" hallitsijat. Mutta koska fasismi talousjärjestelmänä oli paljon kommunismia tehokkaampi, ja koska saksalaiset venäläisiä älykkäämpiä (eikä siellä tapahtunut samanlaista älymystön murhaamista kuin Stalinin Venäjällä), fasismi jäi eloon -- aivan illuminaattien kiusaksi -- se vain muutti Etelämantereelle sekä mahdollisesti myös kuuhun tai Marsiin. 1950-luvulla natsien rakentamia Haunebu II -lentäviä lautasia nähtiin USA:n kaupunkien, kuten Washingtonin yllä, ja tästä säikähtäneenä -- sekä tuhotakseen natsit lopullisesti (heille ei ollut enää käyttöä Illuminaatin suunnitelmissa) -- Eisenhower lähetti Amiraali Byrdin Etelämantereelle sotimaan natseja vastaan, mutta hän joutui perääntymään sieltä tappion kärsineenä.

Kaikkein pelottavin paikka Raamatussa on ehkä Ilmestyskirjan kolmastoista luku. Siinä antikristus tarjoaa ihmisille merkkiä jota ilman kukaan ei voi ostaa eikä myydä, ja joka on samalla lopullinen sinetti joka määrää ihmisen iankaikkisen kohtalon (vaikka Meller sanoisi mitä tahansa). Päällisin puolin katsottuna, saattaisi vaikuttaa siltä että natsien Uusi maailmanjärjestys olisi parempi kuin illuminaattien tarjoama versio samasta asiasta, sillä natsien versioon ei ilmeisesti kuulu "pedon merkkiä" jota ilman kukaan ei voi ostaa eikä myydä. Hitler ei myöskään sulkenut kirkkoja vaikka monet natsien epämieluisina pitämät papit joutuivatkin keskitysleirille, ja vaikka Hitler Jugendin tiedetään tehneen ilkivaltaa kirkkoja kohtaan. Tästä voidaan ola montaa mieltä, mutta yleisen käsityksen mukaan natsismi oli kovan luokan saatananpalvontaa, ja Hitlerillä oli oli suunnitelmat Kristinuskon lopulliseen kitkemiseen; hänen suunnitelmansa vain eivät olleet ehtineet niin pitkälle että kristittyjä oltaisiin alettu avoimesti vainoamaan -- sota piti saada ensin päätökseen.

Joka tapauksessa, natsit olivat piikki illuminaattien lihassa, ja niin kauan kuin natseja on, illuminaatit eivät voi perustaa lopullista maailmanlaajuista diktatuuria. Siispä natsit on ensin tuhottava. Monet Uuden maailmanjärjestyksen vastustavat tuntevat sympatiaa fasismia, kohtaan; esim. Texe Marrs kirjoitti vuosia sitten, että "Jeesus ei ollut juutalainen koska hän oli sataprosenttisesti jumala." Todellisuudessa Jeesus oli myös sataprosenttisesti ihminen, joten hän oli myös juutalainen (Melleriä varmaan harmittaa että hän aikoinaan liitti kirjoihinsa Texe Marrsin kirjoituksia). Myös monet Euroopan äärioikeistolaisista liikkeistä vastustavat Uutta maailmanjärjestystä (sekä juutalaisia siinä samassa -- joko enemmän tai vähemmän aiheettomasti). En tiedä onko näillä äärioikeistolaisilla ryhmillä yhteyksiä Neu-Schwabenlandiin (tai peräti kuuhun tai Marsiin), mutta joka tapauksessa he pyrkivät kovasti panemaan kampoihin illuminaateille sekä korvaamaan heidän "Uuden maailmanjärjestyksensä" omallaan.

Kolmantena ryhmänä joka pyrkii tai on ainakin joskus pyrkinyt maailmanherruuteen ovat jesuiitat. Aikoinaan he sekaantuivat innokkaasti valtioiden sisäisiin asioihin pyrkien saamaan kokonaiset valtiot Vatikaanille alamaisiksi. Tästä syystä heidät karkotettiin monista maista. Ja jos valtio on nimellisesti roomalaiskatolinen, näillä Kirkon helmoissa toimivilla salaisilla organisaatioilla on silloin todellinen valta maan sisäisiin asioihin.

Jesuiitat näistä kolmesta ryhmästä on ainakin pintapuolisesti kaikkein vähiten "saatanallinen". On esimerkkejä, että silloin kun Kirkko ja valtio ovat samassa vuoteessa, toisinajattelijoita (esim. anabaptistit) on vainottu ankarasti, mutta sellaisesta ei ole näyttöä että henkilö olisi joutunut roviolle siitä että hän vain siteeraa Raamattua eikä heitä väliin omia kommenttejaan. Jesuiitat edustavat hyvin vanhoillista roomalaiskatolisuutta, mutta vaikka oletettaisiinkin että he todella saisivat koko maailman haltuunsa ja pystyttäisivät Vatikaanista käsin johdetun maailmanlaajuisen diktatuurin, heidän olisi hyvin vaikea keksiä tekosyytä jonka varjolla he voisivat vainota sellaista henkilöä joka vain saarnaa Jeesuksesta, eikä tee esim. kasteesta pelastuskysymystä tai töhri kirkkojen seinillä olevia kuvia.

On siis kaksi tai kolme erilaista versiota "Uudesta maailmanjärjestyksestä":

  1. Illuminaattien versio, jossa ihmisille tarjotaan "pedon merkkiä";

  2. Natsien versio jossa ihmisiä laitetaan keskitysleireille syntyperänsä perusteella, ja jossa Kristinuskosta halutaan päästä eroon enemmän tai vähemmän avoimesti. Heidän versiossaan liskohumanoidit saattaisivat toimia keskitysleirien vartijoina;

  3. Jesuiittojen versio jossa koko maailmasta tehtäisiin "kristillinen diktatuuri" jossa suurin osa hallitsijoista olisi pelkkiä "nimikristittyjä" ja he käyttäisivät Kristinuskoa tekosyynä ihmisten alistamiseen, mutta jossa silloin tällöin myös aitoja kristittyjä saattaa nousta hyvinkin korkeaan asemaan kirkollisessa tai maallisessa hierarkiassa. Täten heidän olisi pakko sietää niitä jotka saarnaavat "Jeesuksen veren pelastavasta voimasta".
Jos ihminen saisi valita vapaasti, vaihtoehto #1 olisi kaikkein pahin; kun taas vaihtoehto #3 olisi vähiten paha. Vielä parempi olisi jos mikään näistä vaihtoehdoista ei toteutuisi henkilön elinaikana, olettaen että henkilö ei menetä elämänhaluaan "maailmanlopun peruuntuessa". Se on kuitenkin #1 joka tulee toteutumaan, ennemmin tai myöhemmin. Itse asiassa yhteiskuntien maallistuminen kaikkialla maailmassa viittaa siihen että jesuiitat ovat mahdollisesti luopuneet haaveistaan hallita maailmaa tai sitten he ovat pahasti häviöllä tässä sodassa. On siis kaksi tekijää jäljellä: illuminaatit ja natsit...

Kun tutkin, olisiko Raamatussa kohtia joissa viitattaisiin Yhdysvaltoihin, havaitsin mielenkiintoisen seikan: Hesekielin Kirjan 38. ja 39. luku on useimmiten ymmärretty väärin. Hesekiel 38:8-13 sanoo:

"Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta -- mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra: mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina -- asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?'
Jakeet 8-9 ovat aivan selviä: siinä Goog hyökkää Israeliin. Mutta sen lisäksi Goog hyökkää johonkin toiseen maahan, mahdollisesti Amerikkaan (jakeet 10-13). Jakeessa 11 sanotaan, että tämän toisen maan asukkaat asuvat "muuria vailla" ja että heillä "ei ole salpoja, ei ovia". Myös Israel asuu turvassa, mutta he asuvat turvassa koska heillä on muurit ympärillään. Muutenkin, kuulostaa aivan järjettömältä että Israel päättäisi äkkiä luopua kaikista aseistaan ja turvatoimistaan, ydinpommit mukaan luettuna, varsinkaan kun kansainvälisen yhteisön ponnistukset eivät ole tuoneet rauhaa alueelle. Eikä Israelia voi pakottaa luopumaan aseistaan: he pystyisivät halutessaan tuhoamaan koko maapallon. Hesekiel 38:20 vahvistaa että Googin hyökätessä, se ei ole Israel joka on "muuria vailla":
"Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra."
Raamatun profetiat ovat vielä niin pahasti hämärän peitossa että Jeesuksen paluuseen menee vielä kauan.

Eräs harvoja kertoja jolloin Melleristä on ollut jotain hyötyä on hänen 1970-luvulla kirjoittamansa kirja Öljykriisi lopun ajan merkkinä. Siinä kerrottiin venäläisten kehittämästä ihmeellisestä aineesta joka on kovaa kuin teräs mutta joka palaa korkeassa lämpötilassa, ja joka on itse asiassa eräänlaista puuta, ymmärtääkseni. Vasta silloin nämä jakeet voivat toteutua kun tämä ihmeellinen aine otetaan yleiseen käyttöön, ainakin aseissa. Se on yksi merkki siitä että Googin sota on vielä kaukana tulevaisuudessa. Hesekiel 39:9-10:

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta; eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."


Takaisin