The Dulce Book

Luku 13 -- Kuka hallitsee Draconialaista kollektiivia?

Tämä seuraava luku perustuu ajatuksiin ja kysymyksiin joita on muodostunut minun mieleeni jonkin aikaa, kunnes monet kysymykset saivat vastauksen kun minä löysin mielenkiintoisen kirjan nimeltään Cosmic Voyage; kirjoittanut Courtney M. Brown, Ph.D. Tämä kirja käsittelee kirjailijan henkilökohtaisia kokemuksia kaukonäkemisestä, hänen kouluttajansa Ed Damesin johdolla, joka oli eläkeelle jäänyt USA:n armeijan tiedustelun kaukonäkijä joka opetti Courtney Brownille salaisen sotilaallisen kaukonäkemisen (RV) tai "astraali-magneettisen ruumiin" hyödyntämis-tekniikkaa jonka hän oli itse oppinut armeijan psi-joukoissa.

Minun perspektiivistäni, kaukonäkeminen toimii ihmisen aliavaruus-ruumiin kautta joke kykenee "salakuuntelemaan" universaalia psionista kenttää. Koska tämä psioninen kenttä on kaiken aika-avaruus-materiaalisen todellisuuden perusta, tämä niin kutsuttu universumin "master program" joka koostuu psionisen tai ajatus-muoto -energian "kentästä", ei ole välttämättä sidottuna avaruude, ajan tai materian rajoituksiin. Tämä psioninen energiakenttä näyttää olevan kudottuna kaikkien painovoiman omaavien taivaankappaleiden sähkömagneettisen kentän rakenteeseen, ja näiden kappaleiden sähkömagneettis-painovoimalliset kentät palvelevat psionisina "ansoina" ajatusmuodoille jotka ovat olennaisilta osiltaan kaikkien ajattelevien olentojen psyykkistä "jätettä", sekä vuorostaan näiden painovoiman omaavien taivaanlappaleiden kasautuva "muisti-matriisi".

Nämä psioniset kentät sisältävät AJATUS-ENERGIAA. Nyt, koska ajatukset voivat perustua joko totuuteen tai petokseen, vain se että "tämä ajatusmuoto-energia" on kasautunut planeetan painovoima-verkkoon -- siitä hetkestä lähtien jolloin ensimmäiset ajattelevat olennot ilmaantuivat -- tämä ei tarkoita että tämä informaatio joka on "ohjelmoitu" näihin psionisiin "ajatus-tunne" -energiakenttien sisään on aina totta. Todellisuuteen mielikuvitukseen, totuuteen ja valheeseen perustuvat ajatuskuviot on kaikki "talletettu" niiden sisällöstä huolimatta näihin sähkömagneettisuus-painovoimallisiin energiakenttiin, aivan kuten joku saattaisi tallettaa informaatiota monikerroksiseen kristalliin laser-teknologian avulla. Olettaen että henkilöllä on tällaiseen soveltuva teknologia, hän voisi "lukea" seinää, kiveä tai mitä hyvänsä objektia sen ajatuskuvioiden kautta, äänien, tai visuaalisten värähtelyiden kautta jotka ovat kasautuneet tämän objektin sisälle vuosien aikana. Hän voisi kirjaimellisesti "lukea" menneisyyttä näiden objektien kautta.

Kuten biokemiallinen radio-vastaanotin, joillakin yksilöillä -- on se sitten hyvä tai huono asia -- näyttää olevan kyky "säätää itsensä oikealle jaksoluvulle" ja "surffata" universaalissa tietoisuudessa tai "Akasha" -muistimatriisissa joka linkittää kaikki ajattelevat entiteetit yhteen alitajunnan syvimmillä tasoilla, sallien heidän matkustaa tiettyihin paikkoihin avaruudessa ja ajassa. Sinä voisit sanoa että TIETOISUUS koostuu hermostollisista "lyhyistä aalloista" jotka paikallistetaan yksilön sisään. kuitenkin TIEDOSTAMATON koostuu "pitkistä aalloista" jotka ulottuvat yksilön ulkopuolelle -- esimerkiksi nämä hermostolliset tilat jotka ovat aktiivisia henkilön nukkuessa, selittäen täten miksi monet ovat raportoineet "jaetuista unista" toisten ihmisten kanssa.

Sinä voisit verrata neuro-psionista aktiviteettia valtamereen. Pinnalla, saaret edustavat yksilöllistä kolmiulotteista tietoisuutta, kuitenkin, mitä syvemmälle mennään, sitä enemmän ajatuskuvioita sulautuu toisiinsa, edustaen kollektiivista alitajuntaa jossa ajattelevien olentojen ajatuskuviot yhdistyvät. Eräs "kohteista" minne Hra. Brownin armeijan RV-kouluttaja lähetti hänet oli harmaiden alienien kollektiivinen mieli, ja erityisesti häntä käskettiin etsiä tämän kollektiivin ylintä komentajaa tai sen kontrollikeskusta.

Pian sen jälkeen kun tämä tietty koe alkoi (eräs monista), Brown löysi itsensä alueelta missä useat Harmaat tekivät töitä vaikka hän ei tarkkaan ottaen tiennyt missä tämä alue oli. Hän "seurasi" tätä kollektiivista mieltä tai ajatus-virtaa ja havaitsi sen olevan äärimmäisen massiivinen, antaen hänelle tunteen jostakin, rajattomasta, ja luonteeltaan miltei universaalilta. Kuitenkin, hän paikallisti keskuksen, tämän massiivisen kollektiivisen matriisin ehdottomat "sydämenlyönnit" josta käsin tasainen informaation virta lähti.

Hän huomasi, eräässä vaiheessa, epätavallisen "aliavaruus" -olennon joka näytti johtavat Harmaiden aktiviteetteja, ja havaitsi että Harmaiden itsensä ruumiit olivat tällaisten "aliavaruus" -olentojen inkarnoimia jotka ilmeisesti astuivat sisään Harmaiden sikiöasteella oleviin ruumiisiin ja käytti niitä astioina manipuloidakseen fyysistä todellisuutta.

Sitten Brown sai ohjeet paikallistaa muut tällaiset olennot jotka ilmiselvästi kontrolloivat tätä Harmaiden kollektiivia aliavaruudelliselta tai asyraaliselta tasolta käsin, ja hän löysi itsensä alueelta missä majaili useita tällaisia aliavaruudellisia tai parafyysisiä entiteettejä. Kun hän jatkoi matkaansa kohti tätä "keskusta", näiden olentojen määrä lisääntyi kunnes hän saapui paikkaan jossa oli paljon aktiviteettia, jonkinlaiselle keskusasemalle jossa nämä olennot olivat hyvin aktiivisia lukuisissa tehtävissään. Hän ei tiennyt tarkkaan missä tämä oli, mutta huomasi että mitä lähemmäksi "hallinto-keskusta" hän tuli, sitä enemmän hän aisti jäykkää armeijan tyylistä kontrollia. Hän tuli sellaisen luokse minkä hän tunsi olevan näiden aliavaruus-olentojen aktiviteetin keskeinen hallintokeskus, ja tämän keskellä oli toinen alue missä oli "council of 10", missä hyvin korkea-arvoiset aliavaruudelliset tai parafyysiset olennot kokoontuivat. Nämä olivat ilmiselvästi hallitsijoita jotka olivat kokoontuneet johtamaan koko operaatiota. Turvatoimet täällä olivat aivan uskomattomia.

Sitten hän "näki" tämän konsiilin YLIMMÄN JOHTAJAN, ja tässä vaiheessa Courtney Brown laskeutui takaisin ruumiiseensa. Hän tunsi että tämä olento oli aistinut hänen läsnäolonsa, astraalisen tai magneettisen ruumiin jonka hän oli heijastanut, ja seurannut tätä RV- "tunkeutujaa" takaisin hänen fyysiseen lähteeseensä. Brown ja hänen kouluttajansa tunsivat painostavan synkän "pilven" astuvan sisään huoneeseen ja se oli siellä noin puolen minuutin ajan tarkkaillen ympäristöä. Se lähti, ilmeisesti nähden kaksi RV-sotilasta "pieninä hyttysinä" jotka eivät olleet sen arvoisia että niiden takia olisi kannattanut uhrata aikaa.

Sinä aikana kun Brown viivähti tässä komentokeskuksessa, kuitenkin, hän ehti aistia millainen tämä olento todella oli. Hän, tai se oli äärimmäisen voimakas olento, mutta sellainen jolla oli kieroutunut persoonallisuus joka oli täynnä pimeyttä. Ilmeisesti tämä olento oli joutunut konfliktiin toisen Voiman kanssa jota se piti vihollisenaan. Brown aisti että tällä olennolla oli vakava itsetunto-ongelma huolimatta sen uskomattomasta voimasta/vallasta, ja että tämän vuoksi sillä oli polttava halu saada palvontaa muiden osalta. Brown oli hämmentynyt kun hän aisti että tämä johtaja KOMENSI näitä aliavaruus-olentoja, ja vuorollaan Reptilialaisia/Harmaita olemaan mukana nautinnonhaluisissa ja tuhoisissa aktiviteeteissa. Tämä olento ilmiselvästi halusi käyttää nautintoon liittyviä palkintoja tai rangaistuksen pelkoa pitääkseen yllä tätä absoluuttista hierarkista komentoketjua valtakuntansa sisällä -- kuten myös muiden aliavaruus-olentojen hierarkian sisällä, sekä vuorollaan Reptilialaisten/Harmaiden kollektiivisen "mehiläispesä" -yhteisön sisällä jonka he ovat täydellisesti saastuttaneet.

Brown sai myös vaikutelman että se oli PELKO ja YLPEYS -- tarve olla palvottu -- joka esti tätä olentoa neuvottelemasta muinaisen vihollisensa kanssa, ja että tämä olento oli äärimmäisen epätoivoinen yrittäessään turvata eloonjäämisensä tai olemassaolonsa (outoa kuolemattoman olennon taholta) ja valitsi turvautumisen kapinointiin ja terrorismiin tässä epätoivoisessa yrityksessään ottaa tilanne hallintaansa. Brown sai voimakkaan vaikutelman että tämä olento oli LOPULLINEN UNIVERSAALI TERRORISTI!!! Ilmiselvästi, seurauksena kaiken tuhoavasta egosta, tämä olento ei koskaan NÖYRTYISI "vihollisensa" edessä, ja samaa voitaisiin sanoa suurimmasta osasta ylempää hierarkiaa joka on riippuvainen heidän kollaboraattori-tovereidensa ylistyksestä jotta nämä säilyttäisivät illuusion omasta tärkeydestään.

Nämä olennot, joku saattaisi sanoa, olivat jo kauan sitten, ja heidän omasta tahdostaan tulleet vedetyksi "hengellisiin mustiin aukkoihin" ja tulleet osaksi tällaisia kaiken tuhoavan ruokahalun kera, he olivat absoluuttisa astraalisia vampyyrin tyyppisiä parasiitteja, jotka olivat tukahduttaneet kaiken "valon" itsestään, ja heitä oli mahdoton tuoda takaisin "valoon". Kyvyttöminä antautumaan "valolle", heistä oli tullut totaalisen kadotettuja/moraalittomia, jotka tuhoavat kaiken elämän ja viattomuuden ympäriltään minkä he vain kykenevät ahmimaan. Tämän aliavaruus- "kollektiivin" johtaja oli jo kauan aikaa sitten vetänyt nämä muut synkät olennot itseensä, kuten suuri musta tähti joka ahmii pienemmät ympäriltään. Tämä peruuttamaton tila ei KENTIES koske KAIKKIA näitä aliavaruus-olentoja, kuten me tulemme myöhemmin näkemään.

Nyt jos sinä menet Ilmestyskirjan lukuun 12, me löydämme että tämän serpentiini-rodun kollektiivin tai "mehiläispesä-mielen" ylin johtaja on Lucifer, joka tunnetaan myös "suurena punaisena lohikäärmeenä", "vanhana käärmeenä", "paholaisena" tai "Saatanana" tässä samassa luvussa. Lucifer oli yksi kolmesta alkuperäisestä arkkienkelistä (Mikaelin ja Gabrielin lisäksi) joilla jokaisella ilmeisesti oli vastuussa kolmannes valon olennoista jotka Kaikkivaltias oli luonut -- mahdollisesti miljardeja tai biljoonia.

Nyt, jos sinä olet hard-core evolutionisti, sinä et kenties et halua lukea lukua loppuun, sillä fyysinen evoluutio ei voi luoda hengellisiä entiteettejä, ei myöskään ihmisen sielua. Minulla itselläni on "kreationistis-evolutionistinen" käsitys todellisuudesta, tai että Ääretön Älykkyys oli "luonut" universumin ja sallinut sen sitten "kehittyä" lukuisiin suuntiin joita tämä Luoja ohjasi. Parempi termi saattaisi olla "muutos" kuin "kehitys", sillä termi "evoluutio" yhdistetään darwinismiin monien mielessä. Muista että se on aina ollut evoluutio-TEORIA, ei LAKI. Jos henkilö on rehellinen itselleen, hänen täytyy hyväksyä fakta että evoluutio on ristiriidassa termodynamiikan Toisen lain kanssa -- joten mihin meidän pitäisi uskoa? Tämän lisäksi, olisi pitänyt olla paljon proteiini-molekyylejä ennen yksinkertaisimpien elämänmuotojen ilmestymistä. Kuinka nämä molekyylit olisivat tulleet yhteen sattumalta ja saaneet aikaan järjestäytyneen elämänmuodon jossa on kompleksisen DNA-ohjelmointi ja kaikki on minun käsityskykyni ulottumattomissa.

Todennäköisyys-laskelmien mukaan, koko galaksin elinikä ei riittäisi siihen että YKSI proteiini-molekyyli muodostuisi SATTUMALTA elottoman materian synkästä kaaoksesta. Sitten taas kerran on tämä kysymys että mistä alkuperäinen materia tuli joka oletettavasti oli seurauksena alkuräjähdys-teoriasta, mikäli sellaista tapahtumaa on koskaan ollutkaan.

Lucifer, kuten useimmat saattavat tietää teologisista ja eskatologisista traditioista, heijasti Luojan ääretöntä "valoa" suurella kirkkaudella, ja täten hänelle annettiin nimi Lucifer, "valonkantaja". Lucifer heijasti Kaikkivaltiaan valoa kuten timantti heijastaa auringon valoa. Kuitenkin, Lucifer alkoi kiinnittää huomiotaan poiskaiken Elämän LÄHTEESTÄ ja alkoi antaa ITSELLEEN ansion tästä "valosta" jota hän kantoi, ja seuraava askel oli väistämätön -- Lucifer tuli kateelliseksi asemasta joka Kaikkivaltiaalla oli.

Nyt, minä ymmärrän että monilla teistä on erilaiset käsityksen "Jumalasta". Kuitenkin, hemmotelkaamme itseämme hetken pohdiskelemalla. Jos joku hyväksyy konseptin "Kolminaisuudesta", silloin henkilö ei voi syyttää Jumalaa omahyväiseksi, sillä Isä pyrkii kirkastamaan Poikaa (Elävän Maailman Logos), sekä Henkeä (jonka Isä ja Poika jakavat). Sama pätee myös Poikaan ja Henkeen, jotka molemmat epäitsekkäästi pyrkivät antamaan "kunnian" Jumaluuden kahdelle muulle osapuolelle. Kuinka Jumala voi olla kolme erillistä persoonallisuutta ja olla kuitenkin yksittäinen Jumala (monikollinen "Elohim" ja yksilöllinen "Jahve" samaan aikaan)? Joku saattaisi samoin kysyä että kuinka maailmankaikkeis voi olla "yksi" universumi joka kuitenkin koostuu avaruudesta, ajasta ja materiasta -- kolmesta erillisestä aspektista, mutta jos jonkun ottaa pois universumi lakkaa olemasta. Tai ihminen: joka koostuu fyysis-materiaalisesta ruumiista, sielullis-mentaalisesta ruumiista, sekä astraalis-hengellisestä ruumiista. Me olemme itse olentoja joissa on kolme yhdessä.

Jos minä alan kuulostaa saarnaavalta, sitten ole hyvä ja yritä kestää minua. Minä uskon että monet teistä ovat samaa mieltä siitä että harmaat alienit ovat luonnoltaan sekä fyysisiä että yliluonnollisia, ja että me emme voi täydellisesti ymmärtää yhtä ottamatta huomioon toista. Joku voisi yhdistää tämän kiistoihin UFO-tutkijoiden keskuudessa 1950- ja 1960-luvulla, siitä että olivatko Ufot ruuveja ja muttereita vai yliluonnollisia ilmiöitä. Miksi eivät olisi MOLEMPIA?

Joten sitten, Lucifer, kateudessaan, erosi seuraajiensa kanssa (kolmannes taivaallisista olennoista) ja vakuutti heille että Jumala on epäoikeudenmukainen, ja että hänellä (Luciferilla) on aivan yhtä suuri oikeus olla Kaikkivaltias Jumala kuin Kaikkivaltiaalla Jumalalla itsellään. Tämän lisäksi, Lucifer kertoo seuraajilleen että myös he voivat olla Kaikkivaltiaita Jumalia, kaikki mitä heidän atrvitsee tehdä on liittyä mukaan kapinaan.

Nyt, jumaluuden lupaaminen heille on hyvin outoa, sillä mitä enemmän "jumalia" on, sitä enemmän termi "Jumala" menettää merkitystään. Näetkö sinä tämän järjettömyyden? Kenties et, mutta se näyttää ilmiselvältä minulle. Sinä näet, minun perspektiivistäni, että jos me kaikki olemme jumalia silloin ei ole Jumalaa.

Panteismin täytyy lopulta johtaa ateismiin. Mutta jos tämä on tapa jolla sinä haluat uskoa, silloin sinulla on vapaus tehdä näin. Mutta minä vain yritän kertoa että juutalais-krististen traditionaalisten eskatologisten uskomusten mukaan, tämä on petosta jota Lucifer käyttää saadakseen värväytyneitä -- tämä lupaus "jumaluudesta" (Genesin luku 3). Ja tämä on tämän käärmeen inspiroiman Baijerilaisten Illuminaatti-kulttien petos jonka kautta Skotlantilainen riitti yrittää saada värvättyjä luciferilaiselle maailmanjärjestykselle maan päällä, ensin soluttautumalla vapaamuurareihin ja sitten vuorollaan soluttautumalla maailman merkittäviin uskontokuntiin. Nyt sinä voit joko hyväksyä tämän tai olla hyväksymättä, minä en yritä pakottaa ketään uskomaan mihinkään, yritän vain herättää joitakin ajatuksia yliluonnollisten voimien luonteesta jotka motivoivat Harmaiden kollektiivia. Koska "teologinen" manipulointi on osa Harmaiden agendaa, tämä eskatologinen komponentti on sellainen jota täytyy käsitellä jotta voisi ymmärtää kaiken muun.

Joten kapina alkoi, ja taivaat jakautuivat kahtia kun paikallaan pysyneet ja langenneet enkelit sotivat toisiaan vastaan; tämä johti siihen että langenneet enkelit karkoitettiin Ikuisuuden valtakunnasta tähän fyysiseen inter-galaktiseen universumiin. Brown kertoi että tämä "johtaja" muinaisina aikoina käski seuraajiaan inkarnoitumaan Harmaiden yhteiskuntaan ja sobotoimaan heidän rotuaan. Zeta II Reticulin neljäs planeetta oli Harmaiden "koti-maailma" siihen aikaan, kuitenkin Zeta II Reticuli on tähti josta josta puuttuu riittävä hiilipitoisuus joka sallisi hiileen perustuvan elämän "luonnollisen" kehityksen (tämä on niille jotka pitävät kiinni "evolutionistisesta" filosofiasta), joten Harmeiden on täytynyt kolonisoida tämä maailma joskus menneisyydessä.

Nämä aliavaruus-olennot, Brownin mukaan, ilmestyivät Harmaiden kautta ja muuttivat heidät itsekkäiksi, mikä vuorostaan johti siihen että he riistivät häpeämättä koti-planeettansa luonnonvaroja (kuulostaako tutulta)? Sitten kun heidän maailmansa oli saastunut tämän radioaktiivisen jätteen seurauksena joka uhkasi heidän lajinsa geneettistä säilymistä, nämä aliavaruus-olennot "johtajansa" komennuksessa tarjosivat ratkaisua -- kaikki mitä Harmaiden tarvitsi tehdä oli luopua yksilöllisistä oikeuksista ja tunteista, ja alistua kollektiivi-mieleen joka kontrolloisi Harmaiden kulttuurien joka aspektia -- heidän omaksi "parhaakseen", tietysti, heille kerrottiin. Käyttäen tekosyytä että individuaalisuus oli ongelmien juuri, nämä aliavaruuden kollektivistit veivät asiat äärimmäisyyksiin ja väittivät että sulautuminen absoluuttiseen kollektiiviseen mieleen oli vastaus.

Toisissa RV-kokeissa, Brown "näki" humanoidien asuvan Marsissa kaukaisessa menneisyydessä. Suuri planetoidi söi ilmakehää sellaisella väkivaltaisuudella -- juuri ja juuri välttäen törmäämisen -- että valtavat myrskyt pyyhkivät ympäri planeettaa ja suurin osa ilmakehästä haihtui avaruuteen. Nämä Harmaat (jotka tarkkailivat tätä tapahtumaa ja olisivat voineet estää katastrofin) saapuivat kun planeetta oli keskellä mullistusta ja tarjoutuivat "pelastamaan" marsilaiset, mutta hinta jonka nämä joutuisivat maksamaan oli alistuminen Harmaiden kollektiivin kontrollin alle, ja että muut säilytettäisiin jäädytettyinä jotta "säilytettäisiin" marsilainen humanoidi-rotu. Todellisuudessa, Brownin mukaan, tämän jäädytys-projektin päätarkoitus oli "säilyttää" heidät geneettisen materiaalin lähteenä uudistamaan harmaiden rotua aika ajoin. Tämä tapahtui sen jälkeen kun marsilaiset ihmiset olivat paenneet maan alle ja halusivat epätoivoisesti jäädä eloon -- jokainen päivä kamppailua eloonjäämisestä.

Nyt, Brownin mukaan, Mars on Harmaiden kontrollissa, vaikka joitakin ihmisten ja "hybridien" taskuja saattaa olla jäljellä lukuisissa paikoissa maan alla. Toiset lähteet väittävät että vuonna 1985, ihmisten ja alienien yhteisiä "Alternative-3" -laitoksia Marsissa sabotoitiin ja vallattiin Draconialaisten tai Reptiloidien ja Harmaiden toimesta jotka palvelivat luciferilaista kollektiivia. Tämä oli ilmeisesti yksi useista "puhdistuksista" joita alienit suorittivat varmistaakseen että ihmis-kollaboraattorit pysyisivät heille alamaisina, joka tarkoittaa niiden luopioiden hävittämistä joilla on liian paljon (heidän omasta perspektiivistään) liian paljon itsenäisyyttä, mikä on heidän kollektiivinsa pahin vihollinen.

Raporttien mukaan Marsin Phobos-kuussa on kahdentuhannen "alkuperäisen" Harmaan eliittijoukko. Nämä Harmaat ovat kertoman mukaan "isäntiä" useille miljoonille "klooneille" joita on jalostettu palvelemaan reptilialaista eliittiä tässä järjestelmässä. Kuten kirja Alternative-3 vihjaa, tai niin kutsuttu puhtaaksi jalostettu arjalainen "super-rotu" -- ihmiset Marsissa ja kuussa saattavat olla "puhdistettuja" seurauksena jonkinlaisesta vastustuksesta draconialaisia kollektivistisia voimia voimia vastaan joiden kanssa he "tekivät yhteistyötä". Ilmeisesti nämä ihmiset näkivät että tämä vuorovaikutteinen "yhteistyö" oli kääntymässä yksipuoliseksi "diktatuuriksi" jota reptilialainen eliitti hallitsi, ja tämä "puhdistus" Marsin ja kuun Alternative-3 -laitoksissa eliminoi rastustavat ryhmäkunnat ja varmisti että ainoastaan kaikkein uskollisimmat "arjalaiset" orjat jäivät jäljelle. Toisin sanoen, tämä arjalainen eliitti kärsi juuri saman kohtalon jota he suunnittelivat "alemmille roduille" Maa-planeetalla.

Eräs lähde on kertonut että nämä tapahtumat Marsissa ja kuussa olivat eräs pääteemoista joista keskusteltiin tässä pahamaiseisessa tapaamisessa mikä tapahtui George Bushin, Mihail Gorbatshovin ja itäisen hengellisen johtajan Maitreyan välillä -- jota salainen hallitus on raporttien mukaan teleportannut ympäri maailmaa käyttäen Montauk-tyyppistä teknologiaa yrityksessä saada ne ihmiset palvomaan häntä joiden keskelle hän ilmestyy. Maitreya on Uuden maailmanjärjestyksen "ässä hihassa" eikä hänestä henties tule henkilöä (antikristus) joka on mainittu Ilmestyskirjan luvussa 13. Tämä tapaaminen pidettiin Maltalla 1980-luvun loppupuolella, ja sai Bushin ja Gorbatshovin kauhistumaan tapahtumista kuussa ja Marsissa, kuten myös samanlaisesta uhasta joita kohdattiin "Alternative-2" -tyyppisissä maanalaisissa siirtokunnissa joita sotilaallis-teollinen laitos ylläpiti "yhteistyössä" Harmaiden kanssa. Kuitenkin, palataanpa käsiteltävään aiheeseen.

Se mitä Brown aisti oli että Harmaat olivat epätoivoisia. He ymmärsivät että heidän ei ainoastaan tarvinnut geneettisesti päivittää rotuaan, vaan että he tarvitsivat myös emotionaalisen yksilöllisyyden jotta keidän kulttuurinsa säilyisi (ja tällä saattaa olla jotakin tekemistä "hybridi" -projektien kanssa). Kuitenkin he ovat ansassa kollektiivisessa itsessään... siellä on tällä hetkellä suuri paniikin tunne kollektiivin sisällä yhdistettynä outoon suojelun tunteeseen jonka tämä kollektiivin yhdistetty psyykkinen jatkuvuus tarjoaa. Vaikka he haluaisivat epätoivoisesti liittää emotionaalisen individuaalisuuden jonka he yrittävät saada aikaan sulauttamalla ihmisten geenejä itseensä. sekä tuottamalla kvasi-hybridi geneettisiä jälkeläisiä, he eivät voi täysin murtautua kollektiivista ilman niiden apua jotka ovat jo nyt yksilöllisessä tilassa, nimittäin ihmisten. Joillekin saattaa olla tuttu tämä skenaario Star Trek: The Next Generation -sarjan "BORG" -kollektiivista. Joissakin jaksoissa kuvaillaan Borg-olento nimeltään "Hue" joka oli kehittänyt emotionaalisen yksilöllisyyden oltuaan vankina Enterprisessä joka johti siihen että hän samaistui ihmisiin. Hänet lähetettiin myöhemmin takaisin kollektiiviin ja hän esitteli ajatuksen yksilöllisyydestä, ja myöhemmissä jaksoissa kerrottiin muista "Borg" -olennoista jotka myös olivat murtautuneet ulos kollektiivista ja kehittäneet emotionaalisen yksilöllisyyden. Reptilialaiset eivät ole yksin tämän ongelman kanssa, sillä myös monet ihmisten kulttuureista ovat "kollektivismin" ansassa, kuten ne jotka ovat osa Ashtar- tai Asterte-kollektiivia.

Ongelma kollektivististen Harmaiden kanssa on että -- vaikka he tarvitsevat ihmisiä -- nämä itsetuhoiset ohjeet jotka tulevat alas kollektiivin itsensä läpi luciferilaisesta hierarkiasta SABOTOIVAT kaikkia yrityksiä olla tekemisissä ihmisten kanssa ystävällisissä merkeissä. Sitten kun he ovat tehneet sopimuksen humanoidi-kulttuurin kanssa, minkä hyvänsä motiivin ojalla, tämä kollektiivi käyttää tätä sopimusta omiin imperialistisiin agendoihinsa, ja ihmis-kollaboraattorit petetään ja joskus tuhotaan (kuten Alternative-2- ja Alternative-3 -tukikohtien tapauksessa), ja sota ja/tai valloitus seuraa välittömästi.

Ainoa vastaus tähän ongelmaan jonka minä näen olisi keskittyä Yksilöllisten reptiloidien ja Harmaiden irrottamiseen tästä kollektiivista ja hyökätä kollektiivin komentokeskuksia vastaan. Tässä tapauksessa pelkät tekniset tai fysiologiset hyökkäykset eivät riitä... yliluonnollinen sodankäynti on ainoa vastaus sillä me olemme tekemisissä "aliavaruus" -olentojen kanssa. Me tarvitsemme uskollisina pysyneiden enkelien apua, kuitenkin samaan aikaan meidän täytyy olla varovaisia sillä nämä langenneet enkelit ovat hyviä teeskentelemään hyviä enkeleitä; he ovat tehneet näin usein niiden ihmisten kanssa jotka ovat "kanavoineet" näitä entiteettejä okkultistisin keinoin -- "Taivaan portin" kultti-johtajat ja muuta samanlaiset esimerkiksi -- ruokkien näitä "meedioita" informaatiolla joka on myöhemmin osoittautunut vääräksi, manipuloivaksi, tai jopa tappavaksi propagandaksi.

Meidän täytyy ymmärtää että AINOA olento tässä kollektiivissa jonka sallitaan olla yksilöllinen on heidän synkkä johtajansa, sekä neuvoston sisäriipi vähäisemmässä määrin, ja nämä olennot EIVÄT halua Reptiloidien tai Harmaiden saavuttavan emotionaalista yksilöllisyyttä. Mutta entäpä muut "kollektiivit" kuten Ashtar- tai Ashtarte? Kuka on tämä "Ashtar"? Miksi tämä Ashtar-kollektiivi on niin mukana Dulden tukikohdan aktiviteetissa? Onko syynä, kuten kontaktihenkilö Israel Norkin väittää, se että nämä "epäpyhän kuuden" tähtijärjestelmät Orionissa ovat soluttautuneet tähän Ashtar-kollektiiviin suuressa mittakaavassa? Entäpä tämä kolmimetrinen reptilialainen "Pleiadikselta", Hatonn, joka väitteen mukaan loikkasi ulos Draconialaisesta kollektiivista. Miksi Hatonnia ei varoitettu tästä soluttautumisesta? Onko syynä se että hän salaa teki töitä Draconialais-Orionilaiselle imperiumille? Jos hän olisi todellä kääntynyt pois tästä Draconialaisesta kollektiivista, hän olisi paljon innokkaampi paljastamaan sen; erityisesti sen tunkeutumisen Ashtar-kollektiiviin itseensä.

Jos me uskomme raportteja "Tähtien sodasta" jota käydään Sirius-B:ssä missä on Ashtar-kollektiivin eräs päämaja, silloin tämä jättää avoimeksi mahdollisuuden että tämä Ashtar- kollektiivi-allianssi on hajoamassa tai on jo hajonnut kahtia interventionistiseen Draco-Orionilaiseen ryhmäkuntaan ja ei-interventionistiseen Andro-Pleiadialaiseen ryhmäkuntaan.

Nyt, lisää teologista spekulaatiota.

Toinen Pietarin kirje 2:4 -- "Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi."

Tämä jae ilmiselvästi puhuu muinaisen kapinan korkea-arvoisista johtajista jotka olivat niin pahoja että heidät laitettiin pimeisiin vankiloihin syvälle maan alle. Kuitenkin, Raamattu antaa useita selontekija langeista enkeleistä tai demoneista jotka ovat täysin AKTIIVISIA maan päällä, joten meidän täytyy päätellä että nämä olivat alemman tason enkeleitä kuten "elementaaleja" jotka peljästään seuraavat "suuntaviivoja", sillä heidän sallitaan enemmän tai vähemmän vaeltaa maan päällä vapaasti. Jos tällaiset enkelit olivat "tuomittuja" kun tämä ensimmäinen sota taivaissa käytiin, niin MIKSI heidän edelleen sallitaan harhailla enemmän tai vähemmän vapaasti? Antaako Jumala heille mahdollisesti AIKAA pohtia valintojaan? Tarkoittaako tämä yläpuolinen jae että KAIKKI langenneet enkelit ovat peruuttamattomasti tuomittuja? Vai, onko Luoja äärettömässä armossaan antanut JOILLEKIN langenneille enkeleille -- niille joilla edelleen on häivähdys katumusta siitä että he osallistuivat kapinaan -- vielä viimeisen mahdollisuuden sallia heille fyysisen inkarnaation Harmaiden ja Reptiloidien kautta? Voisiko tämä olla syynä siihen että Harmaat haluavat niin epätoivoisesti saada emotionaalisen yksilöllisyyden huolimatta kollektiivin vastustuksesta? Voisiko heidän ikuinen kohtalonsa olla edelleen vaakalaudalla?

Muutama vuosi sitten minä olisin täysin hylännyt mahdollisuuden että lunastus voisi kuulua joidenkin langenneiden enkelien osalle; nyt minä kuitenkin pohdin sitäkin mahdollisuutta.

Nyt, ennenkuin sinä alat pitää minua harhaoppisena, minä haluaisin lainata muutamaa Raamatun jaetta, koskien tätä serpentiini-rotua (Harmaat, Reptiloidit, jne.):

Genesis 3:1,14-15 -- "Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt... Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: 'Koska sinä tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.'"

Oikeissa asiayhteyksissään nämä jakeet vahvistavat että tämä langennut arkkienkeli Lucifer oli tämä olento joka oli inkarnoitunut tähän tiettyyn reptilialaiseen; veliciraptoriin, stenonychosaurus equallusiin, tai johonkin muuhun vastaavaan saurialaiseen hominoidiin -- ja vuorollaan koko serpentiini-rotuun, luvaten heille vallan yhmisen ja luonnon yli mikäli he sallivat luciferilaisten inkarnoitua heidän rotuunsa. Riippumatta siitä otatko sinä nämä jakeet kirjaimellisesti tai symbolisesti, viesti on olennaisilta osiltaan sama. Lucifer käytti serpentiini-rotua eksyttääkseen ihmiset ja saaden heidät sabotoimaan omaa yhteyttään Jumala-Lähteeseen ja täten sabotoiden heidän omaa yliluonnollista hallinta-valtaansa alempiin elämänmuotoihin -- ja tästä hetkestä eteenpäin nämä alemmat elämänmuodot alkoivat muuttua villeiksi ja kesyttömiksi koska tämä ylhäältä tullut ELÄMÄN ja JÄRJSTYKSEN virta oli katkennut ihmisen tasolla, kun KUOLEMA ja KAAOS alkoi hallita. Eräs roduista joka sai perusluonteensa tai saalistajan vaistot oli tietysti tämä serpentiini-rotu, joll alunperin oli asema jossain ihmisen ja peto-eläinten välillä. Seurauksena ihmiskunnan "lankeamisesta" ja reptilialaisten liitosta luciferilaisten kanssa, nämä serpentiini-rodut alkoivat ottaa ottaa valtaansa ihmisrotua -- tai pikemminkin, nämä langenneet enkelit alkoivat ottaa valtaansa ihmisrotua serpentiini-rotujen KAUTTA.

Tänään voitaisiin sanoa että sama tilanne on tapahtumassa uudestaan; kuitenkin tässä tapauksessa "luciferilaiset" tunnetaan "aliavaruus-olentoina", ja "serpentiinit" joiden kautta he ovat inkarnoituneet tunnetaan "harmaina alieneina", jotka pyrkivät orjuuttamaan ihmiskunnan tarjoamalla heille/meille Troijalaista hevosta tai "kiellettyä hedelmää" okkultistisen teknologian muodossa niille joilla on aikomus käyttää tätä teknologiaa perustaakseen "jumalallisen" kontrollin ja hallintovallan heidän kanssa-ihmistensä yli. Kuten Kuningas Salomo sanoi, "ei ole mitään uutta auringon alla". Mutta pointti jonka minä haluan tehdä on että yllä annetun Raamatun jakeen mukaan, langenneet enkelit ovat inkarnoituneet Harmaiden ja Reptiloidien (serpentiini) kautta useiden tuhansien vuosien ajan.

Toinen Raamatun jae:

Jesaja 27:1 -- "Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä."

Tämä jae, jollen minä erehdy, puhuu Reptilialaisesta KOLLEKTIIVISTA, joka voitaisiin pitää "kiitävänä käärmeenä".

Ja sitten tämä seuraava jae, mikä yllätti minut:

Psalmi 148:2,7 -- "Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa. Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet ja kaikki syvyydet..."

Nyt, jollen minä suuresti ymmärrä väärin tätä Raamatun kohtaa, se voisi tarkoittaa, että tässä Jumala sanoo että näiden langenneiden enkelien vallassa olevien serpentiini-rotujen käsketään ylistämään Kaikkivaltiasta -- joka loppujen lopuksi oli heidän luojansa ennenkuin he sallivat oman rotunsa tulla korruptoiduksi. Tämä SAATTAA soveltua serpentiini-rotujen hengellis-taivaalliseen että fyysis-pedolliseen luonteeseen. Muita jakeita jotka me saattaisimme lisätä tähän:

Psalmi 150:6 -- "Kaikki joissa henki on ylistäkää Herraa!"

Markus 16:15 -- "Ja hän sanoi heille: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille LUODUILLE."

Ilmestyskirja 5:13 -- "Ja kaikkien LUOTUJEN, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: 'Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti.'"

------------------------------
SUOMENTAJAN KOMMENTTI: Nämä maan alla olevat, joihin Raamattu viittaa voivat olla myös Telosialais-Aghartilaisia kansoja.
------------------------------

Jotta Kristuksen lunastustyä toimisi Reptiloidien ja Harmaiden kohdalla, heidän täytyisi kehittää emotionaalinen yksilöllisyys ja jollakin tavalla päästä irti tästä "luciferilaisesta kollektiivista". He täyttävät jo tämän ensimmäisen vaatimuksen, eli ovat olentoja joissa on henki. Jotta armosta langennut luotu olento olisi "lunastuskelpoinen", hänen täytyy omistaa sekä hengellinen että fyysinen luonne. Osa hänen luonnostaan täytyy "kuolla" jotta muu osa voisi elää aivan kuten toukan täytyy "kuolla" jotta siitä pääsisi kuoriutumaan perhonen. Vaikka tässä tapauksessa symbolismi on hengellinen, se on olennaiselta osaltaan sama. Täysin hengellinen olento kuten langennut enkeli tässä tapauksessa ei voi "päästä lunastukseen" jollei se omista fyysistä ruumista, sillä se ei omista itsen fyysistä osaa joka voisi "kuolla" jotta tämä hengellinen osa voisi "elää". Tämän ei tarvitse välttämättä tarkoittaa ruumiin fyysystä kuolemaa, vaan "korruptoituneen" tai "langenneen" luonnon kuolemaa.

Tämä langennut luonto täytyy ensiksi tunnistaa kuten mikä tahansa muu "tauti" täytyy tunnistaa jotta se voitaisiin parantaa. Tämän langenneen luonnon "kuolema" edustajan kautta joka on seurausta uskon yhteydestä tämän arvoitukselliseen työhön Golgatalla, jossa Jumaluuden toinen persoona tuli "lihaksi" palvelemaan lopullisena "Pääsiäislampaana" joka tuli vastaanottamaan täydellisen rangaistuksen kaikista epätäydellisistä teoista joihin kaikki luodut olennot "joissa on henki" ovat syyllistyneet absoluuttisen täydellisen Luojan edessä. Avain olisi kuitenkin ARVOSTAA tätä "työtä" (lunastusta) suoraan pyytämällä Kaikkivaltiasta saada tulla osaksi tätä arvoituksellista työtä Golgatalla, mikä sisimmältään palvelee "sydämenlyöntinä" mistä käsin universumin olisi tarkoitus nousta langenneesta olotilastaan.

Jos kaiken FYYSISEN elämän alku galaksissa tai universumissa oli Maa-planeetalla, silloin Maapallo olisi sopiva paikka Kaikkivaltiaan manifestoitua fyysisessä olemuodossa, valuttaa elämän verensä niin että luomakunta voisi tulla lunastetuksi. Tämä jumalallinen virta vapautettiin fyysiseen universumiin tämän viimeisen "Pääsiäislampaan" kautta, joka vuodatettiin elämän "kehtoon", Maa-planeettaan.

Minä olen täysin yhden maailman kollektiivista hallitusta vastaan, joka ei voi suvaita yksilöllisyyttä tai itsenäisyyttä missään muodossa. Kuitenkin, kansallisen suvereniteetin menettäminen on usein seurausta ihmisen ahneudesta, esimerkiksi kansainvälisten pankkiirien jotka lainaavat miljardeja pienille maille tietäen täysin että näiden maiden itsekkäät johtajat tuhlaavat tämän vaurauden eivätkä pysty maksamaan lainoja takaisin, ja avaavat täten tien että he voivat vaatia itselleen näiden maiden luonnonvaroja itsenäisyyden menettämisen myötä. Minä toivon että suvereniteetin kunnioittaminen kansallisella tasolla tulisi koskemaan myös yksilöä.

Monet alien-joukot, erityisesti draconialais-interventionistis-kollektivistit jotka EIVÄT kunnioita yksilön suvereniteettia, ovat RIKKONEET tätä universaalia lakia vastaan, ja seurauksena tästä heidän terririotaan vastaan TÄYTYY välittömästi HYÖKÄTÄ niiden kulttuurien toimesta joita vastaan he ovat rikkoneet kansallisen turvallisuuden säilyttämiseksi. Pitäisi myös sanoa että tämä "Dulce-imperiumi" on ANSAINNUT amerikkalaisten VIHAN seurauksena SANOINKUVAAMATTOMISTA julmuuksista joita he ovat tehneet OMIA KANSALAISIAAN vastaan. Minä ehdottomasti suosittelen että täysimittainen Kongressin tukema invaasio ja Dulcen tukikohdan ja muiden laitosten haltuunotto olisi täysin OIKEUTETTUA, ja että mitä pikemmin, sen parempi. Loppujen lopuksi, emmekö me Amerikan kansalaisina rahoita tämän "maanalaisen imperiumin" ylläpitoa verorahoin?

Sitten kun kaikki vastarinta Dulcen laitoksen sisällä on MURSKATTU ja vangit vapautettu, ja sitten kun kaikki aktiviteetti on saatu Kongressin tietoon, nämä agentit jotka operoivat tämän laitoksen sisällä pitäisi saattaa oikeuden eteen ovat he sitten ihmisiä tai alieneita, ja jollei teloittaa tai tuomita vankeuteen, heidät pitäisi karkoittaa Maa-planeetalta kunnes he voivat OSOITTAA että he kykenevät kunnioittamaan ihmisten yksilöllisyyttä ja vapautta. Meidän itsemme täytyy opetella sama läksy, sillä he olivat useimmissa tapauksissa ihmisiä jotka vahingoittivat meidän luottamustamme sekä Perustuslaillista suvereniteettia USA:n kansalaisina -- ja itse asiassa maailman kansalaisina -- jotka "pettivät" meidät luovuttamalla meidät näille alien-parasiiteille avaamalla oven jota kautta he pystyivät tulemaan sisään, monissa tapauksissa edistääkseen heidän omia pyrkimyksiään HALLITA kanssa-ihmisiä.

Sitten kun Dulce on valloitettu ja kukistettu, meidän pitäisi vapauttaa muut sorron alla olevat alueet tämän maanalaisen verkoston sisällä. Muistakaamme kuitenkin, että meidän amerikkalaisina tai maailman kansalaisina ei pitäisi hyökätä muiden maanalaisten asukkaiden valtakuntia vastaan, jotka EIVÄT ole osallistuneet abduktioihin ja hyökkäyksiin Amerikan tai muun maailman kansalaisia vastaan.


Takaisin