The Dulce Book

Luku 15 -- Dulce & sotilaallis-teollinen laitos

Tutkija William F. Hamilton oli eräs ensimmäisiä joka kirjoitti Mt. Shashan subterralaisesta koloniasta nimeltään Telos, maanalaisesta kaupungista jonka sanotaan olevan läntinen haarautuma subterralaisesta valtakunnasta johon tietyt aasialaiset veljeskunnat viittaavat termillä "Agharti" -verkosto. Hra. Hamilton oli henkilökohtaisesti arvossapidetyn Telosin "kruununprinsessan", Sharulan -- kuten myös joitakin hänen läheisiä sukulaisiaan 1980-luvun lpuolivälissä, tutkiessaan maanalsisten tukikohtien aktiviteettia Pohjois-Amerikassa. Perustuen siihen mitä Bill oli oppinut, Telos ei kenties ole aivan yhtä "turvallinen" paikka elää kuin joku saattaisi ensikuulemalta uskoa. Kuten mikä hyvänsä muu paikka maan pinnalla, Telos itsekin kärsii omista konflikteistaan erilaisten ryhmäkuntien välillä joilla on erilaisia agendoja -- ulottuen niistä jotka samaistavat itsensä tähän "Andro-Pleiadialaiseen Federaatioon" sekä heidän "non-interventionistis - individualistisiin" uskomuksiin sekä niihin jotka ovat valinneet puolekseen "Draco-Orionilaisen Imperiumin" sekä omaksuneet heidän "inerrventionistis - kollektiiviset" filosofiat.

Voitaisiin sanoa että nämä skenaariot jotka tapahtuvat Telosin sisällä liittyvät jossain määrin samanlaiseen valtataisteluun jota käydään "Siriuksen" ja "USA:n hallituksen" sisällä. Tätä voitaisiin soveltaa koko "Agharti" -verkostoon jolla on keskus Gobin autiomaan alla Mongoliassa ja joka kertoman mukaan sisälsi kaksi toisiaan vastustavaa ryhmäkuntaa Toisen maailmansodan aikana: nämä teknologistit jotka olivat salaa Liittoutuneiden puolella sekä okkultistit jotka olivat Akselivaltojen puolella. Koska tämä Telos-Agharti -allianssi on sidoksissa Ashtar-kollektiiviin, he ovat sidoksissa joihinkin sisäisiin konflikteihin näiden kulttuurien sisällä aivan kuten on raportoitu konflikteista Orionilaisten interventionistien ja Pleiadialaisten non-interventionistien välillä itsensä Ashtarialaisen kollentiivin sisällä.

Kaikki tämä perustuu kontaktihenkilö Israel Norkinin ja muiden raportteihin että Draconialais-Orionilaiset agentit ovat soluttautuneet tähän Ashtar-kollektiiviin ja esittävät olevansa "ylösnousseita mestareita", ja että suuri segmentti "Ashtarin komentokeskusta" on ollut näiden interventionistis-kollektivisten voimien hallussa ja että siitä on irtautunut toinen suuri segmentti joka on ilmiselvästi Andro-Pleiadialaisen federaation puolella. Se mikä erottaa näitä kahta on että Andro-Pleiadialainen federaatio uskoo totuudelliseen Individualistiseen non-interventionaalisuuteen kun taas Draco-Orionilainen imperiumi kannattaa petoksellista Kollektivistista interventionaalista filosofiaa.

Kontaktihenkilö Alex Collierin mukaan, nämä kaksi ryhmäkuntaa ovat nyt tai ovat olleet sodassa Sirius-B -järjestelmän sisällä, ja tämä konflikti on laajentunut Solin (meidän aurinkokuntamme) järjestelmään jossa Draconialais-Orionilaiset reptilialaiset ja heidän parafyysiset johtajansa operoivat Hale-Bopp komeetasta käsin tehden yhteistyötä kapinallisten siriuslaisten kultistiensa kanssa jotka operoivat Ashtar-kollektiivin "soluttautuneen" segmentin sisällä, miehittäen Hale-Boppin niin kutsuttua Kumppanuus-taistelulaivaa joka väitteen mukaan oli entinen Siriuslaisen allianssin taistelulaiva. Tämä Saturmuksen muotoinen objekti oli nähty ja valokuvattu Chuck Shramekin toimesta sekä myös nähty julkisuuteen vuotaneessa Hubble-avaruusteleskoopin kuvassa muiden "objektien" kanssa kun komeetta kiersi auringon ympärillä. Tämä skenaario muistittaa elokuvaa nimeltä Life Force jossa kuvataan draconialaisen näköisiä alien- "vampyyreitä" jotka saapuivat aurinkokuntaan komeetan hännän suojissa. Alex Collier väittää että nämä non-interventionistit Pleiadikselta ja Andromedalta, Tau Cetiltä, Procyonilta ja muilta järjestelmiltä, ovat "sulkeneet" aurinkokunnan lähellä Neptunuksen kiertorataa pitääkseen Draconialais-Orionilaiset voimat ulkona ja pitääkseen heidät poissa häiritsemästä planeettaamme tällä planeettamme historian KRIITTISELLÄ ja HAAVOITTUVALLA hetkellä. Collierin muiden ystävien mukaan, siellä on ollut tuhoisia taisteluita joissa molemmat osapuolet ovat kärsineet suuria tappioita; samanlainen taistelu käytiin hiljattain Siriuksen järjestelmässä, sota joka levisi Siriuksesta omaan Solin aurinkokuntaamme. Joten RUKOILKAA "meidän ystäviemme puolesta siellä" jotka uhraavat elämänsä MEIDÄN vuoksemme. Se on VÄHINTÄ mitä me voimme tehdä!

William Hamilton on ilmaissut huolensa että Sharula, kuuluessaan Telosin hallitsevaan luokkaan, näyttää olevan mukana tässä tämänhetkisessä konfliktissa jota käydään kahden ashtarialaisen ryhmäkunnan välillä, Draco-Orionilaisen ja Anrdo-Pleiadialaisen ryhmäkunnan välillä, vaikka se kuinka tämä vaikuttaa häneen itseensä on epäselvää. Tätä voitaisiin myös soveltaa koko "Melkisedekiläiseen järjestykseen", joka on suuresti läsnä Telosissa, Saturnuksen kuussa, Siriuksessa, Arcturuksessa ja muualla. Useimmat harhaan johdetut siriuslaiset kultistit on johdatettu uskomaan että tämän Uuden maailmanjärjestyksen on tarkoitus tuoda maailmanrauha sekä rakentaa perustukset "planetaariselle nousulle" korkeampiin ulottuvuuksiin ja harmoniaan. He kuitenkin unohtavat historialliset julmuudet jotka ovat seuranneet näitä muinaisia Baijerilais-Roomalaisia kultteja jotka mainostavat Uutta maailmanjärjestystä sekä heidän reptilialaisia isäntiään Draconiksella ja Orionilla. Heidän suorittamansa joukkomurhat Lyyralla, Rigelillä ja Procyonilla ovat vain yksi esimerkki. Lyhyesti, draconialaiset ja orionilaiset psykologisesti ja emotionaalisesti manipuloivat heidän kultillisia ihmis-seuraajiaan Sirius-B:llä, Gizehin imperiumissa ja Baijerissa jotka ovat sidoksissa tämän Ashtar-kollektiivin "pimeään puoleen", perustaakseen globaalin hallituksen joka heillä on aikomuksena liittää heidän luciferialaiseen interstellaariseen imperiumi-kollektiiviinsa.

William Hamilton itse on saanut suuren määrän "tiedustelutietoa" salaisen hallituksen maanalaisista tukikohdista, joista monet ovat tätä kirjoitettaessa "kollaboraattoreiden" hallinnassa, tai näiden armeija-teollisuuspohattojen jotka on myyty näille humanoidi-reptilialais -kollaboraattoreille Draconikselta, Orionilta & Sirius-B:ltä, joille on enemmän tai vähemmän annettu vapaa hallintavalta tämän salaisen hallituksen maanalaisessa verkostossa. Artikkelissa joka ilmestyi Patrick O'Connellin Trends And Predictions Analyst -uutiskirjeessä (heinäkuu 1990). William Hamilton lausui:

"Tämä peittely käynnistyi pian Roswellin maahansyöksyn jälkeen. Mehalusimme tietää: 1) keitä he olivat; 2) Miksi he olivat täällä; 3) Kuinka heidän teknologiansa toimi. Tästä peittelystä tuli KANSALLISEN TURVALLISUUDEN asia (termi joka merkitsee salailua ja petosta). Tähän peittelyyn ovat osallisia salaiset organisaatiot meidän hallituksemme sisällä kuten MJ-12, PI-40, MAJI, Delta, Jason Scholars & tunnetut tiedustelu-organisaatiot kuten Naval Intelligence, Air Force Office of Special Investigation, The Defence Investigative Service, CIA, NSA sekä muita. Siinä on mukana AJATUSRIIHIÄ kuten RAND, Ford Foundation, Aspen Institute & Brookings Institute. Siinä on mukana yrityksiä kuten Bechtel, General Electrics, ITT, Amoco, Northrup, Lockheed & monia muita. Siinä on mukana SALASEUROJA jotka saattavat olla järjestettyjen tapahtumien salaisia johtajia (esim. talouden romahdus, sodat, salamurhat, salaliitot manipuloida & kontrolloida ihmisiä & täten käyttää suurta valtaa yli ihmisrodun kohtalon) -- Illuminati, vapaamuurarit, Maltan Ritarit, jne. Myös yksilö-pelaajien määrä on liian suuri tässä julkaistavaksi. Tämä koko salaliitto muodostaa TOISIINSA KYTKETYN KETJUN. Päämääränä sanotaan olevan maailmanhallitus (diktatuuri)!"

"Tämä 'Maanalainen kansakunta' RAND-symposiumi joka pidettiin maanalaisessa rakennelmassa osoitti että suunnitelmat rakentaa maanalaisia tukikohtia, laboratorioita & kaupunki-komplekseja laadittiin jo 1950-luvulla, ja ne oli tarkoitus yhdistää tyrmistyttävällä tunneliverkostolla ylläpitämään & suojelemaan näiden salaseurojen salaisia intressejä. Nämä salaseurat solmivat sopimuksen alien-entiteettien kanssa edistääkseen pyrkimyksiään..."

Itse asiassa, kuten käy ilmi, he (salaseurat) ovat nyt "alienien" vallan alla. Voidaan vain olettaa että jos tietyt ihmiset ovat valmiita "myymään" kanssa-ihmisensä alien-rodulle sekä käyttämän tällaista epäpyhää allianssia saadakseen vallan kanssa-ihmisistään, sitten heidän pitäisi pohtia että heidän, universaalin lain mukaan, täytyy samaan tapaan avata ITSENSÄ manipulaatiolle ja kontrollille joiden luojina olisivat heidän väitetyt hyväntekijänsä. Täten, voidaan nähdä se mielettömyys mikä liittyy toiveisiin saada muut valtansa alle turvautumalla imperialistisen alien-joukon apuun. Tämä ihmis- "eliitti" saattaa ajatella että heidän reptilialaiset kollektivistiset isännät osoittavat egonsa ylistämällä ja palkitsemalla heidät yhteistyöstä, siitä että he ovat suostuneet myymään planeettansa, mutta todellisuudessa nämä draconialaiset pitävät ihmisten eliittiä hyödyttöminä "rikkaruohoina", kuten he pitävät ihmisiä yleensäkin, mutta tarpeellisina apulaisina suorittamaan heidän agendaansa.

Hra. Hamilton jatkaa:

"Nämä maanalaiset tukikohdat eivät ole rajoittuneet pelkästään Yhdysvaltoihin. Suuri maanalainen kompleksi jota Yhdysvallat operoi sijaitsee Pine Gapissa, lähellä Alice Springsiä, Australiassa."

"Näyttää siltä että nämä salaseurat meidän keskellämme ovat tulleet tietoisiksi tulevasta planetaarisesta eko-katastrofista & mahdollisesta napojen siirtymästä lähitulevaisuudessa. Maapallon tarkkailu avaruudesta, satelliiteista & sukkuloista paljastaa EKOSFÄÄRIN LAAJAN VAHINGON! Meidän planeettamme hoippuu akselinsa ympärillä & sen magneettikenttä on hajoamassa! Otsoniaukko & kasvihuoneilmiö uhkaavat nopeasti planeetan elämää. Vaihtoehtoja joihin sisältyy: 1) Ilmakehän ongelmien suora käsittely; 2) Piiloutuminen maanalaisiin luoliin; 3) Pakeneminen muille aurinkokuntamme taivaankappaleille on pohdittu salassa. Kuitenkin, on olemassa mahdollinen "Alternative 4" joka suurimmaksi osaksi käsittää täysin erilaisen ajatuksen kuinka pelastaa Maapallo..." [Huomautus: Tämä SAATTAA olla projekti kolonisoida muita "dimensionaalisia" taajuuksia tai tiheyksiä joita on olemassa YHDEN omniversaalisen "realiteetin" super-spektrumin sisällä, vaikka toiset ovat ehdottaneet että "Alternative 4" saattaa sisältää ilmakehän HAARP-tyyppisen manipuloimisen pyrkimyksenä saada tilanne hallintaan. -Branton]

Sitten Bill Hamilton selittää joitakin arvoituksia jotka ympäröivät niin kutsuttuja "hybridejä" joita UFO-abduktoidut ovat kohdanneet, ja miksi varsinainen risteytyminen humanoidien ja reptiloidien välillä ei kenties koskaan tule onnistumaan:
"On epätodennäköistä että nämä reptilialaiset Harmaat risteytyvät ihmisten kanssa. Reptilialaiset lisääntyvät munimalla joita auringon lämpö hautoo. Reptiloideilla on hyvin kehittyneet silmät, ei karvapeitettä & ei ulkoisia korvia kuten useimmilla matelijoilla maan päällä. Koska heidän lisääntymisensä eroaa niin paljon meidän lisääntymisestämme, on vihjattu että Harmaat saattavat hedelmöittää ihmis-naisia keinotekoisesti ihmisen spermatozoalla tei kenties he käyttävät ihmisen kohtua hautomakoneena/keskoskaappina." [Huomautus: Toiset vihjaavat että reptilialaiset ruiskuttavat ihmisen sikiöön reptilialaista tai muuta DNA:ta kehityksen varhaisessa vaiheessa. Jotkut abduktoidut jopa uskovat että heillä on kyky "ohjelmoida uudelleen" tätä geneettistä informaatiota "munasolun" sisällä ennenkuin se on hedelmöitetty. Mitä tulee niin kutsuttuihin "hybrideihin", muut näyttävät vahvistavan Hamiltonin lausunnot, mukaanlukien abduktoidut jotka ovat vihjanneet että nämä "hybridi" -sikiöt ovat itse asiassa alienien tai ihmisen näköisiä "hybridejä" jotka on hedelmöitettu ihmisen "siemenellä" jotka on otettu miespuolisilta ja naispuolisilta siepatuilta. Toisin sanoen, tämän sikiön piirteet olisivat "joko-tai" -- alien-ulkonäön omaavalta puuttuisi "sielu" ja ihmisen ulkonäön omaava omistaisi sielun. On sanottu että hybridi-yhteisön sisällä, ihmisen näköiset hybridit pitävät itseään korkeampi arvoisina alien-hybrideihin verrattuna. Heidän ihmisnäköisyytensä on ylpeyden ja statuksen lähde, vaikka monet hybridit ovat kuitenkin Harmaiden "palvelijoita". Jotkut siepatut ovat raportoineet nähneensä kokeita joissa on mukana ihmisen ja naudan DNA:n sekoitusta pyrkimyksenä luoda "Hybridi" -olento. Monet näistä niin kutsutuista "hybrideistä" ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän "ihmisiä", vaikkakaan sukupuolielimet eivät toimi. Jos heillä on edes yksi inhimillinen piirre, silloin on olemassa mahdollisuus että tällä hybridillä saattaisi olla ihmisen "sielu" vaikka näin ei kenties aina ole. Tässä tapauksessa "aura-mittari" joka havaitsee jos olennolla on monivälinen chakra-systeemi voisi olla turvallinen menetelmä sielun havaitsemiseen. Näillä reptiloidi-hybrideillä on yleensä vihertävä "veri"; samanlainen kuin Harmailla itsellään, neljä sormea, mustat ja/tai vertikaaliset pupillit, ei silmin nähtäviä korvia eikä ulkoisia sukupuolielimiä. -Branton]
Hamilton jatkaa:
"Alienien ajoneuvoja testataan alienien fyysisen teknologian keskuksessa S-4:ssä Nevadan koealueella. Alienien ajoneuvoja kopioidaan Kirtlandin lentotukikohdassa & Sandian laboratorioissa, ja näihin kopioihin viitataan termillä ARV (Alien Reproductive Vehicles). [Huomautus: William Hamiltonin ja Norio Hayakawan tutkimukset ovat vahviataneet että McDonnell-Douglas, Lochkeed ja Northrup Corporations ovat nyt mukana alien-hardwaren "kopioinnissa" sotilaallis-teolliselle laitokselle. Jos tätä teknologiaa käytetään USA:n puolustamiseen, silloin kaikki on hyvin; kuitenkin, jos tätä teknologiaa käytetään "Uuden maailmanjärjestyksen" intressejä varten, Reptilooidien/Harmaiden valvonnan alla, silloin meidän sotilaallis-teollisen kompleksimme "myyminen" pro-Draconialaiselle ja/tai anti-amerikkalaiselle supervallalle olisi suuri VALTIOPETOS, aivan kuten meidän Stealth-laivastomme myyminen YK:lle/Uudelle maailmanjärjestykselle, mikä on tapahtunut. -Branton]

"Ainakin kolme näistä ajoneuvoista on varastoituna hangaareissa Nortonin lentotukikohdassa Kaliforniassa. Väitetään että työntömoottorit rakennettiin General Electricsin toimesta ja että Amoco toimitti komposiitti-materiaalin. Alien-ajoneuvot tuottavat keinotekoisen painovoima-kentän joka voidaan keskittää & vahvistaa tuottamaan suuren nopeuden... Alien-organismeja ja biologista teknologiaa testataan maanalaisissa biogeneettisissä laboratorioissa Dulcessa, Uudessa Meksikossa. Alienien geneettistä muokkausta, kloonausta & pakastus-teknologiaa on opiskeltu päämääränä ihmisen genetiikan "parantaminen" & biologisten edistysaskeleiden ottaminen keinotekoisen biologisen muokkauksen kautta. Outoja elämänmuotoja on jalostettu näissä laboratorioissa..."


Takaisin