The Dulce Book

Luku 22 -- Erään "X-File"- agentin tunnustukset

Seuraavassa on salainen raportti jonka julkaisi FBI:n erikois-agentti koodinimeltään JORDON, joka on ollut mukana asioissa joita on tapahtunut paikassa lähellä Dulcea, Uudessa Meksikossa sekä Area 51llä (Dreamland) Nevadassa. FBI:n työtovereidensa keskuudessa, Jordoniin viitattiin yleensä termillä "The X-File Man". Jordon väittää olevansa abduktoitu jonka syntymän "pitkät harmaat" loivat geneettisellä muokkauksella jotka olivat ilmeisesti muuttaneet hänen äitinsä -- joka myös oli abduktoitu -- musasolun geneettistä koodia tietyillä geneettisillä luonteenpiirteillä jotka oli otettu toiselta nais-abduktoidulta jotakin määrittelemätöntä tarkoitusta varten. Vaikka alienit ovat vakavasti manipuloineet hänen elämäänsä, Laivaston Osaston agentit ilmeisesti sekaantuivat asioihin vastatakseen joihinkin vehkeilyihin joita alienit olivat suorittamassa, käyttäen abduktoituja, kuten "Jordonia", yhtenä valtaisan shakkipelin nappulana. Agentin itsensä luvalla, seuraavassa on katkelma Mia Adamsin kirjasta The Excyles (Escelta Publishing, Ft. Lauderdale, Florida, 1995). Sattumoisin tämä kirjailija käyttää brittiläistä muotoa "grey" amerikkalaisen "gray":n sijaan. Molemmat ovat oikein.

Selonteko jonka min aion antaa perustuu minun kokemuksiini sekä henkilökohtaisiin tutkimuksiin joita minä olen suorittanut useita kuukausia sitten. Minä en voi, ja muutamissa tapauksissa minua on erityisellä tavalla estetty, paljastamasta mistä ja milloin minä hankin kaiken tämän informaation jonka minä aion nyt esittää. Minä sanon että kahdessa kohden, minä tarkoituksella rikon turvallisuus-alueita, ja yhdessä tapauksessa minä osallistuin melko epätavanomaiseen kenttäkuulusteluun saadakseni tietoa. Minä olin myös tarkoituksella sekaantunut useisiin viattomiin osapuoliin, jotka, valitettavasti joutuivat rangaistus-toimenpiteiden uhreiksi jotka olisivat kuuluneet minulle. Minä olen valehdellut ja minä olen tehnyt näin tietoisesti ja toistuvasti saadakseni informaatiota sekä saadakseni hallitsevat entiteetit reagoimaan liikkeisiin joiden he ainoastaan uskoivat minun suorittaneen. Minä rehellisesti myönnän että olen syyllistyinyt valta-asemani väärinkäyttöön. En pyydä anteeksi, mutta minusta saattaa pian tulla näiden toimieni juridisten tai hallinnollisten seurauksien kohde. Joten olkoon. Sillä uhallakin että saatan kuulostaa melodramaattiselta, enemmänkin suoria seurauksia saattaa tulla vastaan. Minä voin ainoastaan sanoa, että mikäli vastarinta riippuu minusta, en aio pysyä hiljaa.

Varotoimenpiteenä minä jaan tämän selonteon monistettuina versioina (sekä paperilla että disketeillä) useille yksilöille, siltä varalta että he yrittävät hiljentää minut lopullisesti. On minun uskomukseni että kosto ei ole niiden päämäärä jotka vastustavat minun pyrkimyksiäni, vaan pikemminkin estää informaation vuotaminen.

Kun nyt kopio tästä raportista on nyt sinun käsissäsi, minä kehoitan sinua ottamaan siitä lisää kopioita ja kätkemään nämä kopiot useisiin paikkoihin jotta niitä kaikkia ei löydettäisi kerralla. Salli minun olla hyvin selkeä: jos minun vastustajani kykenisivät löytämään tämän raportin kaikki kopiot, he välittömästi surmaisivat minut ollen ainoa turvallisuusuhka joka heillä on.

Olen lujasti vakuuttunut että alienit sieppasivat minut kuuden vuoden vanhana. Erään lääkärin ansiosta minun hiljattain pintaan nousseet muistikuvat koskien tätä tapausta ovat luotettavia ja todellisia. Nämä olennot muistuttivat kovasti Harmaita "jalostajia" joista minä kerron myöhemmin, mutta kuten minä muistelen, yksikään "työläisistä" ei voi olla täysin varma mitä nämä olennot edustivat. Kuitenkin, minulla on kiistämättömiä todisteita että nämä alienit jotka sieppasivat minut lapsena ovat säilyttäneet kiinnostuksensa minun elämääni kohtaan. Nämä todisteet on jo annettu niiden käyttöön jotka pystyvät hyödyntämään niitä parhaiten.

Tämä Laivaston osasto (DON) on suhteellisen pieni salamyhkäinen osasto USA:n hallituksen sisällä, ja se on miehitetty etupäässä henkilöillä jotka Liittovaltion muut elementit ovat värvänneet ja kouluttaneet. Sitä rahoittaa ja tukee NSA sekä muut hallituksen organisaatiot (ilmeisesti FBI:n Viidennen divisioonan päämajasta on DON:in julkisivu, joka tarkoittaa sitä että ainakin useat kymmenet päämajan erityisagentit ovat omistautuneet näille asioille).

Huolimatta sen nimestä, "Department of the Navy", sillä on hyvin vähän tekemistä Laivaston kanssa. Ainoastaan hyvin harvat tietävät sen olemassaolosta ja sen tehtävistä tietää vielä harvempi. DON:in tarkoitus on johtaa äärimmäisen ainutlaatuisia toimia suhteessa maan ulkopuolisiin biologiseen entiteetteihin (EBE), sekä alien-teknologiaan ensisijaisena tehtävänään taistelu niitä alieneita vastaan jotka ovat vihamielisiä Yhdysvaltoja kohtaan, kerätä ja hyödyntää alien-teknologiaa, sekä estää tiedon valuminen julkisuuteen koskien EBE-olentojen läsnäoloa ja aikomuksia.

Ironisesti, samalla kun NASA ilmeisesti epäilee tai tietää että Kuussa on alien-muinaisjäänteitä (näin minulle kerran mainittiin ohimennen), NASA:lla ei ole virallisesti tekemisissä EBE-olentojen kanssa. Kuitenkin, jotkut DON:in henkilökuntaan kuuluvat ovat soluttautuneet NASA:an kuten muihinkin hallituksen virastoihin. Edelleen, DON on jonkin verran ksnssakäymisissä niiden NASA:n työntekijöiden kanssa jotka ovat saaneet vahingossa toetää liian paljon. Minulle myös kerrottiin että avoin NASA:n pyrkimys jäljittää ei-inhimillisiä sivilisaatioita oli tuomittu epäonnistumaan mutta minulle ei kerrottu miksi.

Harmaat ovat jakautuneet osittain tuntemiskykyisiin sukupuolettomiin TYÖLÄISIIN jotka ovat, keskimäärin neljä jalkaa pitkiä, SEKÄ hallitseviin JALOSTAJIIN/SIITTÄJIIN joilla on suret silmät ja jotka ovat keskimäärin kuusi jalkaa pitkiä. Molemmilla lajeilla on neljä sormea kummassakin kädessä. Tämä allianssi syntyi kun onnistuttiin löytämään useita ilmeisesti maahan pudonneita Harmaiden aluksia, ja tämän seurauksena luotiin suhteet tähän lajiin. Tämä suhde on salamyhkäinen kummankin osapuolen toiveesta ja siihen liittyy hyvin rajoitettu ja asteittainen teknologian ja tiedon jakaminen Harmaiden osalta.

Lear, William Cooper, Don Ecker, Paul Bennewitz, Christa Tilton, Val Valerian, Phil Schneider, Thomas Castello, Jason Bishop, Norio Hayakowa, Bill Hamilton, Agent 'Yellowfruit', John Rhodes, Michael Lindemann, Michael Corbin, Commander 'X', Jim McCampbell, Robert Morningsky, Colonel Steve Wilson, Bill English, Jefferson Souza, Yours Truly, jne. Jne... En voi nimetä kaikkia sillä lista kasvaa joka päivä. Vaikka monilla näistä saattaa olla hieman kuumakallen omainen persoonallisuus, sekä filosofisia erimielisyyksiä keskenään, heille kuitenkin on jotakin yhteistä -- jokaisella heistä on tämän suuren palapelin yksi "pala" hallussaan, koskien tätä ihmisten ja alienien kanssakäymistä. Sitten kun "pato" menee rikki, niin puhuakseni, se mikä on aiemmin ollut "out-of-control" -tilanne suhteessa USA:n hallitukseen, tulee tilenne joka on "out-of-control" Harmaiden näkökulmasta. Odota joitakin melko epätoivoisia ratkaisuja Harmaiden osalta tulevaisuudessa heidän yrittäessään saada tilanne takaisin heidän kontrolliinsa. Kuten minä sanoin, heiltä on aika loppumassa, ha he ovat edes takaisin juoksevia peloissaan olevia ja epätoivoisia olentoja jotke voivat tehdä epätoivoisia tekoja. Aikovatko he yksinkertaisesti luovuttaa ja jättää planeetan, vai pitävätkö he Maa-planeettaa ja sen luonnonvaroja imperiuminsa eloonjäämisen AVAIMENA? Minä olen henkilökohtaisesti saanut tunteen että reptilialaisen kollektiivin tai Mehiläispesän infernaaliset johtajat ovat investoineet liian paljon tähän planeettaan jotta he lähtisivät sieltä helposti. Tämä meinaa sitä että tilanteen rauhoittaminen riippuu MEISTÄ, ja toivottavasti mukana on enemmän kuin vähän taivaallista väliintuloa. Tämä mielessäsi, joku saattaisi/saatettaisiin paremmin ymmärtää päällepäin schizofreenisiltä näyttävät toimet DON:in, CIA:n, NSA:n, MJ-12:n, ja muiden virastojen taholta joihin on soluttautunut kolme erilaista ryhmää joilla on kaikilla erilaiset agendat: 1) Ne joilla on aikomuksena pitää yllä TODELLISTA kansallista turvallisuutta; 2) Ne joilla on aikomuksena myydä Yhdysvallat henkilökohtaisen edun vuoksi; 3) Ne jotka ovat näiden kahden välissä ja vain tottelevat ohjeita eivätkä tiedä missä seisovat. Useat lähteet väittävät että fasistiset elementit jotka operoivat syvällä CIA:n ja NSA:n sisällä ovat soluttautuneet jossain määrin USA:n laivaston rakenteisiin pyrkimyksenä käyttää sen organisationaalista rakennetta palvelemaan heidän perustuslain vastaisia agendojaan, useimmissa tapauksissa ilman että suurin osa Laivaston henkilökunnasta tietää asiasta. Koska ihmiset eivät ole selvillä heidän motiiveistaa ja aikeistaan, nämä soluttautujat ovat onnistuneet laivaston henkilökunnalta heidän salamyhkäisiin toimiinsa käyttäen tekosyynä "isänmaallisuutta" ja "kansallista turvallisuutta", kun todellisuudessa monet NSA:n ja alienien projekteista todellisuudessa tuhoavat USA:n kansallista turvallisuutta.

Useita maanalaisia ja vedenalaisia tukikohtia (yksi on Floridan rannikolla) on perustettu tulemaan näitä ihmisten ja alienien yhteisiä aktiviteetteja sekä tarjoamaan sopivat olosuhteet EBE-olentojen mukanaololle.

Tällä hetkellä on meneillään jatkuva kilpailu vaikutusvallasta Maapallolla jollei suoranaisesta hallinnasta Harmaiden ja muiden lajien välillä, jotka yleisesti tunnistetaan "reptilialaisiksi" tai "liskoiksi". [Huomautus: On mielenkiintoista että useat muut lähteet väittävät että orionilaiset Harmaat halukkaasti tekevät töitä draconialsisten "liskojen" tai "reptiloidien" KANSSA tai heidän PUOLESTAAN. On "ehdotettu" vihollisuuksia Harmaiden ja Reptiloidien välille temppuna jotta pidettäisiin hallitus hämmennyksen tilassa; toisin sanoen, jotta painostettaisiin heitä tekemään liitto Harmaiden kanssa jotta he voisivat yhdessä taistella Reptiloideja vastaan, tai toisinpäin, jotta varmistettaisiin hallituksen alamaisuus YKSITTÄISEN alien-kollektiivi -rakenteen jommalle kummalle "osapuolelle". -Branton]

On oletettavsti tunnettua että nämä lajit pahaenteisesti viittaavat itseensä "Maapallon alkuperäisinä asukkaina". Reptilialaiset näyttäytyvät ihmisen kokoisina, niillä on kolme varvasta kummassakin jalassa, ja niillä on huomattavan suuri suu huomattavien hampaiden kera. Tämä kilpailu on johtanut useiden avaruusalusten tuhoutumiseen sekä Maapallon ilmakehän sisä- että ulkopuolella, ja se on ollut yllykkeenä Yhdysvaltain Tähtien Sota (SDI) -ohjelmalle.

Tämä DON suorittaa laajaa yksilöiden tarkkailua ja vakoiluam jotka ovat tietämättään mukana jatkuvassa ohjelmassa manipuloida ihmisen geenejä tarkoituksena kilpailla alien-liittoutumien kanssa. Tätä manipulointia suorittivat aluksi reptilialaiset lajit, ilmeisesti ohjatakseen tiettyjä inhimillisiä piirteitä jotta ne olisivat suosiollisempia tälle lajille. Tämän lisäksi reptilialaisten ponnistukset ovat ilmeisesti keskittyneet Yhdysvaltoihin sekä, pienemmässä mittakaavassa, sen liittolaisiin, koska Yhdysvalloilla on johtava taloudellinen ja sotilaallinen rooli maailmassa. Tutkimus on osoittanut että reptilialaisten pyrkimyksiin tällä alueella kuuluu pitkäkestoinen geneettinen sabotaasi. Reptilialaiset ovat myös olleet vastuussa karjan silpomisista ja ihmisten sieppauksista muita negatiivisia tarkoituksia varten. Omituisesti, on olemassa jonkinlaista historiallista yhteyttä reptilialaisten ja ydinenergian kehittämisen välillä, mutta minun lähteeni ovat ainoastaan vihjanneet tähän. [Huomautus: On mielenkiintoista että monilla atomi-tiedemiehillä on sidokset Baijerin valaistuneisiin. Ydinpommi kehitettiin Los Alamosissa, paikassa jonka monet uskovat olevan merkittävä Reptiloidien/Harmaiden keskittymä Pohjois-Amerikassa, ja on olemassa myös muinainen Hopi-intiaanien profetia Harmaista ja heidän osuudestaan "kuoleman kurpitsan" luomisessa. Halusivatko he lietsoa ydinsodan tuhotakseen kaiken inhimillisen elämän maan päältä? Se tosiasia että Harmaat olivat kanssakäymisessä Manhattan Projektin tiedemiesten kanssa on todettu erään ystäväni toimesta jonka isä oli eräs tällainen tiedemies. Hän on kokenut lukemattomia abduktioita vuosien aikana ja väittää olevansa osa alien-ohjelmaa joka liittyy geneettiseen manipulointiin. Hän näytti minulle epätavallista suomuista ihoa jaloissaan jollaista en ole nähnyt kenelläkään toisella henkilöllä. -Branton]

Kuitenkin, Harmaiden suorittamien ihmisten sieppausten ensisijainen päämäärä näyttää olevan kestävän eliitti-hybridilajin luominen joka olisi kykenevä muodostamaan Harmaiden yhteiskunnan johtavan elementin kuten myös palvelemaan samanlaisessa roolissa ihmisten yhteiskunnassa.[Huomautus: Koska Reptiloidit/Harmaat ovat epäonnistuneet tuottamaan aidon "risteytymän" joka kykenisi tuottamaan jälkeläisiä, he saattavat sen sijaan pyrkiä kehittämään "rotua" geneettisesti muokatuista ihmisistä tai sirutetuista klooneista -- jotka kykenisivät sulautumaan kollektiiviin -- joihin on sulautettu jossain määrin reptilialaista DNA:ta ja RNA:ta, ja sitten kun tämä on suoritettu, heihin siirrettäisiin yksilöllinen ja/tai kollektiivinen alien-älykkyys -matriisi kuten tiedetään joissakin tapauksissa tehdyn. Ei tiedetä että poistetaanko henkilön alkuperäinen "sielu" tässä prosessissa, vai tukehdutetaanko se jotenkin; kumpikin vaihtoehto saattaa olla mahdollinen, ja luultavasti tarvitaan auran havaitseva kone "näkemää" tämän monivärisen "sielu-chakran" jotta määriteltäisiin että onko "ihmisen" sielu paikalla vai ei. Joka tapauksessa, tämä voisi olla eräs tapa jolla alienit voisivat soluttautua ihmisten yhteiskuntaan. Muissa tapauksissa ihmisiä kenties voitaisiin manipuloida heidän ollessaan muuttuneessa tilassa samalla kun he elävät tietoista elämäänsä erillään sekä tietämättä toisesta persoonallisuudesta joka on istutettu häneen. -Branton]

Nämä hybridit saattaisivat myös jäädä eloon tuhoisissa ekologisissa muutoksissa joiden Harmaat uskovat tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Näillä hybrideillä jotka minä näin oli ihmislasten kasvonpiirteet epätavallisen suuren pään samoin kuin silmien kera ja heillä oli niukka tukka. Aiemmat ja epätyydyttävät pyrkimykset johtivat enemmän sikiön näköisiin hybrideihin. Kaikki hybridit jotka on toistaiseksi luotu ovat steriilejä eivätkä kykene tuottamaan jälkeläisiä. Kaikilla hybrideillä on hyvin kehittynyt ruoansulatusjärjestelmä.

Bioelektronisten laitteiden istuttamisella abduktoitijen keskeisen hermojärjestelmän läheisyyteen on monia tarkoituksia, mutta kaikkein suurin syy on MIELENHALLINTA välimatkan päästä. Tällainen hallinta on välttämätöntä jotta helpotettaisiin tämän henkilön tulevia sieppauksia ja estettäisiin häntä menemästä vapaaehtoiseen sterilisaatioon.

DON on ottanut hyvin aktiivisen ja suurelta osin menestyksekkään roolin vastatakseen reptilialaisten aiheuttamaan geneettiseen sabotointiin. Tämä tarkoittaa kuitenkin vain Harmaiden abduktioiden tarkkailua, siinä määrin kuin tämä ryhmä sallii. Tämä fakta johtaa moraalisiin ja hallinnollisiin ongelmiin tämän ryhmän sisällä. [Huomautus: He tekevät töitä estääkseen alienien taholta tulevan saboraasin, mutta he eivät kuitenkaan sekaannu abduktioihin tai yritä estää abduktioita joiden he tietävät tapahtuvan tai tietävät että tulee tapahtumaan. Ne ovat kuten MacArthurin joukot Koreassa. YK:n pomot ovat käskeneet heitä säilyttämään rauhan Etelä-Koreassa ja puolustamaan sitä pohjoiselta kommunistiselta aggressiolta; kuitenkaan heillä ei ollut lupaa tuhota Pohjoisen vartioasemia mistä käsin hyökkäykset tulivat! Kuten Korean konfliktissa, ongelma harmaiden kanssa näyttää olevan "no-win" -tilanne. Ei ihme että organisaation sisällä on "moraalisia ja hallinnollisia ongelmia", ja tämä saattaa selittää miksi laivaston tiedustelupalvelun ydin on muodostunut virastoja kuten "CABAL" ja "COM-12" ympärille, jotka koostuvat patriooteista joille on syötetty kaikki lörpötykset kompromisseista, ja jotka tästä suuttuneena haluavat ryhtyä ryhtyä SUORAAN hyökkäykseen Harmaita vastaan. -Branton]

Nämä moraaliset ongelmat ovat hyödyttäneet mihua useammin kuin vain kerran, ja minä vahvasti uskon että hallinnollinen yhteispeli näissä toimissa on PERUSTUSLAIN VASTAISTA. Harmaat, kuten reptilialaiset, rutiininomaisesti yrittävät pyyhkiä abduktioihin liittyvät muistot uhreilta.

Eräs kaikkein eksoottisimmista Harmaiden teknologian elementeistä joissa DON on mukana on tämä ihmisaivojen toiminnan tarkoituksellinen säätely mukaanlukien telepaattinen yhteys. Harmaiden bioteknologia on, paradoksaalisesti, pohjimmiltaan primitiivistä, mutta siinä on mukana joitakin äärimmäisen kehittyneitä sovellutuksia. Erityisen merkittävä on kyky valmistaa synteettisiä biologis-mekaanisia entiteettejä. Minä ihmettelen että jos niin kutsuttuja "mustapukuisia miehiä" on olemassa, ovatko ne esimerkkejä tämäntyyppisistä olennoista.

DON käyttää ihmisaivojen aktiviteetin valmentamista sähkömagneettisin ja lääketieteellisin keinoin pääasiassa kahdella tavalla. Kaikkein ilmeisin on epätoivottujen muistikuvien pyyhkiminen niiltä jotka ovat sattumalta joutuneet näkemään kun Harmaat ovat siepanneet ihmisiä; tässä tapauksessa joudutaan hyödyntämään jossain määrin vähemmän luotettavia sähkömagneettisia keinoja. Toinen tarkoitus, mutta itse asiassa tärkeämpi tapa on käyttää tätä edistyneen mielenhallinnan muotoa DON:in henkilöstön sekä muiden asioista tietävien hallituksen henkilöiden muistin pyyhimiseen asioista jotka liittyvät EBE-olentoihin. Tämä jälkimmäinen hypnoosin muoto suoritetaan normaalisti luotettavampien lääketieteellisten tai kemiallisten menetelmien avulla ja sitä käytetään kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se että turvataan tiettyjen yksilöiden mielenterveys jotka eivät muuten pystyisi kunnolla selviämään tässä ainutlaatuisessa psyykkisessä ympäristössä joka ympäröi EBE-aktiviteetteja. Toinen syy käyttää vapaaehtoista mielenhallintaa hallituksen ihmisiin on hävittää informaatio näiden yksilöiden mielestä jotta maanpäälliset tai maan ulkopuoliset voimat eivät voisi hyödyntää niitä.

DON:in kenttä-agentteihin täten viitataan usein termillä "zombiet" ja heidän yksikköihinsä nimellä "Zombie Aquads". Vapaaehtoinen muistin pyyhiminen on paljon luotettavampi kuin sellainen johon ihminen PAKOTETAAN. Kuitenkin, kumpikaan tekniikka ei ole täysin luotettava ja, siksi, kaikille niille joiden muisti pyyhitään syötetään myös valhe-informaatiota, jotta kaikki mieleen tulevat kuvat vaikuttaisivat ristiriitaisilta tai epäluotettavilta. Zombiet ohjelmoidaan myös sellaisiksi että he eivät anna luvattomien ihmisten hypnotisoida heitä tai muuten tutkia lääketieteellisesti. Tämä on tärkeää sillä useimmilla agenteilla on Harmaiden asentamia siruja ruumiissaan jotta nämä pystyisivät tarkkailemaan miten hyvin DON noudattaa yhteisiä sopimuksia. [Huomautus: Yllä oleva selvitys liittyy niihin virastoihin jotka ovat integroituneet sekä CIA:n että laivaston tiedustelupalveluun. Erään agentin, koodinimeltään "Panda", mukaan, laivastoa on manipuloitu tiedustelu-yhteisön kautta, esityisesti CIA:n ja NSA:n toimesta, joka pyrkii ottamaan kaikki sotilaalliset tiedustelupalvelut hallintaansa ja tuomaan ne niiden hallintaan jotka johtavat ihmisten ja alienien yhteisiä projekteja. -Branton]

Moraali DON:in agenttien joukossa on huono, sillä psyykkiset sormeilut ovat huonontaneet näiden yksilöiden henkistä ja emotionaalista suorituskykyä.

Puolustusministeriö on ollut ensisijainen hyötyjä alieneilta saadusta teknologiasta jota on siroteltu peitellysti. Toisin sanoen, edes armeijan tutkimusosastot eivätkä puolustusteollisuuden alihankkijat jotka ovat mukana eivät tiedä mikä on näiden teknologisten läpimurtojen lähde. Vaikka joitakin alien-teknologioita onkin adoptoitu (Stelth-hävittäjä), kaikkein merkittävimmät teknologiset sovellukset ovat tietojenkäsittelyn alueella. Nämä teknologiat ovat antaneet Yhdysvalloille salaisen, ja sen vuoksi laajalti teoreettisen teknologisen ylivoiman kaikkiin muihin kansakuntiin nähden. Haluan myös mainita että olin lentämässä helikopteria jollaista en ollut koskaan ennen nähnyt. Se ei ollut ainoastaan epätavallisen äänetön, vaan kykeni myös "verhoutumaan" niin että sitä ei nähnyt paljain silmin hämärässä.

On meneillään myös valtava yhteiskunnallinen valmentaminen HYVÄKSYMÄÄN EBE-olentojen olemassaolo ja vaikutus maapallon historiaan. DON on ottanut tämän tehtäväkseen maailmanlaajuisella tasolla jotta estettäisiin vakavat seuraukset siinä tapauksessa että tapahtuu katastrofaalinen tietovuoto koskien alieneita ja jotta kyettäisiin syöttämään yleisölle muunneltua totuutta. Harmaat ovat itse ilmaisseet halukkuutensa paljastaa itsensä ihmisille vuosituhannen vaihteeseen mennessä.

Niinpä, DON:illa on tällä hetkellä suunnitelmat lavastaa "ensimmäisen yhteyden" tapahtumat jotka olisivat samantapaisia kuin elokuvassa Kolmannen asteen yhteys jotta estettäisiin paljastumasta että ensimmäinen kontakti tapahtui jo 50 vuotta sitten (1940-luvun puolivälissä). Tämä on ainoastaan osa klassista psykologista sodankäyntiä joka on kohdistettu amerikkalaisiin heidän oman hallituksensa taholta. DON pyrkii myös tunnistamaan muita alien-entiteettejä joilla on ollut vaikutusta tähän planeettaan. Erityisesti, on eräs EBE-laji joka tunnetaan nimellä "lintumiehet" joiden uskotaan olevan jollakin tavalla sidoksissa reptilialaisiin.

Tähän lajien väliseen kilpailuun joka on tällä hetkellä meneillään liittyy elementtejä joihin voitaisiin viitata termillä "vakoilu". Toisin sanoen, molemmat osapuolet ovat hyödyntäneet taktiikoita ja strategioita jotka tavallisesti yhdistetään tiedustelupalveluihin. Kaikkein iskevin taktiikka jota reptilialaiset käyttävät on tämä "väärän lipun" taktiikka which hyväntahtoisiksi olennoiksi naamioidut reptilialaiset ryhtyvät vihamielisiin tekoihin. Tätä tekniikkaa on kohdistettu USA:n hallitukseen useita kertoja, ja eräässä esimerkki-tapauksessa se johti sihen että USA:n armeija surmasi useita Harmaita. Valheinformaatio on myös suosittu tekniikka. Mielenhallinta-tekniikoiden käyttö molempien osapuolten taholta tekee tästä vakoilu-pelistä vaikeasti käsitettävää tai ohjattavaa.

Kuten he sanovat, TOTUUS ON TUOLLA JOSSAIN, mutta kuinka me voimme tunnistaa sen kun me näemme sen?


Takaisin