The Dulce Book

Luku 24 -- Paljastuksia Leading Edgeltä (osa 3/5)

ABDUKTOITUJEN KOULUTTAMINEN:

Viimeisten kymmenen vuoden aikana, abduktioiden tutkiminen on tuonut esiin todisteita että alienit kouluttavat siepattuja. Koulutuksen lajeihin sisältyy: koulutus lentämiseen, koulutus aseiden käyttöön, tietokoneet, sekä muiden abduktoitujen sijainti.

On useita skenaarioita mikä on tällaisen koulutuksen tarkoitus (joka suljetaan tietoiselta mieleltä). Nämä skenaariot hypoteettisesti saattaisivat olla:

  1. Jotta osattaisiin käyttää alienien laitteita hallitsevan luokan puolesta mikäli joku toinen alien-rotu hyökkää planeetalle.

  2. Jotta osattaisiin käyttää alienien laitteita puolustukseen planeetan hallitsevaa luokkaa vastaan.
[Huomautus: Vaihtoehtoinen teoria joka pitäisi mainita olisi numero 3: Jotta osattaisiin käyttää alienien laitteita ihmisten ja alienien yhteistyötä harjoittavien puolesta ketä tahansa vihollista vastaan. -Branton]

ABDUKTOIDUT JAETAAN KATEGORIOIHIN:

On havaittu että naisia joita abduktoidaan ja joita käytetään hybridien tuottamiseen näyttävät yleisesti jakaantuvan kahteen kategoriaan.

(1) Ne naiset jotka ovat melko nuoria ja pystyvät tuottamaan hyvänlaatuisia munasoluja. Alienit ovat havainneet että "vapaiden" naisten tuottamat munasolut ovat parempilaatuisia. Nämä naiset siepataan ja palautetaan lähtöpaikkaansa sieppauksen jälkeen.

(2a) On havaittu että ne naiset jotka ovat vankeudessa tuottavat suuremman määrän munasoluja mutta niiden laatu on huonompi. Näitä naisia säilytetään maanalaisissa hedelmöitys-laitoksissa kuolemaansa asti. Monet abduktoidut ovat nähneet maanalaisia huoneita joissa on SATOJA naisia. Näiden naisten kasvojen ilmeet vaihtelevat äänettömästä kauhusta tyhjään tuijotukseen. Tällaisen alueen tiedetään olevan olemassa Nevadassa, ja siinä on turvatarkastus joka havaitsee tarkkailijoiden läsnäolon astraalitasolla magneettisten virtausten avulla. [Huomautus: Toiset lähteet väittävät että Dulcen ja Pine Gapin maanalaiset laitokset on myös varustettu tällaisilla magneettisilla sensoreilla jotka pystyvät havaitsemaan ihmisen astraalisen tai "magneettisen" ruumiin, ja että nämä tukikohdat toimivat samanaikaisesti kolmannessa, neljännessä ja viidennessä tiheydessä tai ulottuvuudessa. Saattaa olla niin että neljännen ja viidennen ulottuvuuden henkilökunta kontrolloi kolmannen ulottuvuuden aktiviteetteja. Näiden astraalisten turvallisuusjärjestelmien lisäksi, siellä on ilmeisesti myös huoneita jotka on varta vasten rakennettu ansoiksi aliavaruden elämänmuotoja varten. Eräs kaukokatselija, australialainen, nimeltään Robert, kohtasi kolme astraalista vakoilijaa jotka tarkkailivat tätä maanalaista tukikohtaa koka oli hänen kohteenaan (Pine Gap, Australia). Kaksi näistä vaelteli vapaana mutta kolmas oli jäänyt ansaan astraaliverkkoon. Hän mietti että millaisia vaikutuksia tällä olisi henkilön fyysiseen ruumiiseen, mukaanlukien mahdollisuus että hän oli vajonnut koomaan tai pahempaa. Jotkut Amerikan intiaanit puhuvat velhoista jotka voivat "imaista sielun" ihmisruumiista ja laittaa sen säiliöön. Jos tämä sielu on erossa ruumiista riittävän pitkään, silloin fyysinen ruumis kuolee. Mitä tulee alienien okkulttis-teknologiseen manipulointiin, näin myös voi olla asianlaita, ellei sielua palauteta tai korvata "toisella" entiteetillä. -Branton]

(2b) On myös löydetty että abduktoidut jotka ovat osa hybridi-jalostus -ohjelmaa, ja jotka tarjoavat liian paljon henkistä vastustusta abduktoidaan usein pysyvästi elämään elämäänsä "koeputki" -tilanteessa tiedottomana. [Huomautus: Toiset abduktoidut toisaalta joita ei ole "viety ulos" kuitenkin elävät jatkuvassa ja loppumattomassa henkisessä "helvetissä" tai psykologisessa "keskitysleirissä" johtuen taukoamattomista psionisista hyökkäyksistä alienien tai muiden 3+ -ulottuvuuksissa elävien olentojen taholta jotka toivovat että nämä ihmiset pysyisivät kontrollissa eivätkä muodostaisi heille uhkaa. Jos abduktoitu henkilö ei suostu tekemään yhteistyötä, ja jos hänen katoamisensa herättäisi liikaa huomiota, sen sijaan että hänet abduktoitaisiin pysyvästi, he antavat uhrille alitajuisia itsetuhoisia viestejä. Miljoonien ihmisten elämä on sabotoitu alienien taholta monilla tasoilla, ja joissain tapauksissa abduktoitu on ajettu itsemurhaan. Nämä ihmiset ovat luultavasti kaikkein epätoivoisimpia kaikista alienien manipuloimista ihmisistä.]

Harmaat näyttävät käyttävän enemmän aikaa ihmisten pelkäämiseen kuin heidän inhoamiseensa. He pitävät parempana alistaa/nujertaa ihmiset ja ja ottaa mitä he haluavat biologisten tuotteiden tai energia-taajuuksien muodossa.

Harmailla on kyky uuttaa tietoa ja aistihavaintoja ihmisten aivoista ja käyttää tätä informaatiota heidän henkiseen kontrolloimiseensa. Tämä informaatio saattaa olla neulottuna skenaarioon joka on erityisesti suunnattu ihmisen käyttäytymisen muokkaamiseen. On arvioitu että aonakin kymmenen prosenttia ihmis-populaatiosta on sellaisia että Harmaat tai muut lajit systemaattisesti abduktoivat heitä. Tämä luku on nousee sitä mukaa kun aika kuluu.

Lapsia joskus siepataan niin että heitä ei palauteta sieppauspaikalle. Harmaat saattavat abduktoida ihmislapsen ja kasvattaa häntä omassa ympäristössään niin että hänestä tulee lopulta manipuloitu ihminen jota he voivat käyttää omiin tarkoituksiinsa. Reptilialaiset alienit tiedetään lihansyöjiksi. Tiedetään myös että he syövät lapsia mieluummin kuin aikuisia. Tutkimus viittaa että jotkut lajit keräävät ja varastoivat ihmislapsia tähän tarkoitukseen.

Todennäköisyys että ihmislapsi palautetaan hyvässä kunnossa Reptilialaisen siepaamana on paljon pienempi kuin Harmaan sieppaamana. Harmaat tuntevat että heidän ei tarvitse fyysisesti pelätä lasta. Harmaat ovat yleisesti vainoharhaisia aikuisten suhteen, ja pyrkivät saamaan aikaan halvaantumisen. Lapset nähdään Harmaiden taholta tulevina kohteina biofysikaaliselle manipuloinnille.

IHMISTEN TOIMINNAT JOTKA OVAT KESKEYTÄNEET HARMAIDEN AKTIVITEETIT:

  1. Tutkija Clifford Stone eräässä tapauksessa sai tiedon juuri sillä hetkellä tapahtuvasta abduktiosta, ja ryntäsi paikalle autollaan aikomuksena puuttua asiaan. Kun hän saapui paikalle, hän näki Harmaiden kiskovan pientä poikaa asuntovaunusta odottavaan lautaseen. Stone juoksi lautasen luokse hiuslakan ja sytkärin kanssa, ja poltti tätä Harmaata joka piteli lasta, sieppasi lapsen ja juoksi pois. Lautanen nousi ilmaan ja pakeni.

  2. Toisessa tapauksessa, abduktio tapahtui farmilla USA:n eteläosassa. Tämä farmari näki useiden Harmaiden raahaavan hänen nuorta lastaan. Hän huusi Harmaille: "Seis! Jos te ette pysähdy Jumala murskaa teidän aluksenne!" Nämä Harmaat pysähtyivät, tuijottivat häntä, antoivat pojan mennä, kiipesivät alukseensa ja lähtivät pois. Merkitys on siinä että ihminen voi uskoa mihin tahansa riittävän vahvasti, ja mitä Harmaisiin tulee, he uskovat sen. Nämä harmaat, joilla on ryhmä-orientoitunut henkinen rakenne, eivät voi prosessoida päätöksiä ilman konsultaatiota sosiaalisessa hierarkiassa ylempänä olevien Harmaiden kanssa. Seurauksena voi olla hämmennys kun he kohtaavat odottamattomia tapahtumia. He usein keskeyttävät operaatiot kunnes päätös on tehty. Se näyttää olevan sisäinen "heikkous". [Huomautus: On jotakin sanottavaa alienien suhteesta jumalallisen väliintulon pelkoon. Jos Harmaat ja Reptiloidit ovat fyysisiä olentoja joihin aliavaruus-entiteetit (kapinalliset ankelit) ovat inkarnoituneet, kuten jotkin lähteet viittaavat, silloin äkkinäinen muistutus heidän muinaisten vihollistensa olemassaolosta -- Ylin olento ja Hänen enkelinsä -- saattaisi olla riittävä veruke saada heidät pysähtymään raiteilleen. -Branton]
ABDUKTOITU RAPORTOI MAANALAISISTA TUKIKOHDISTA:

Meillä on joitakin arkaluonteisia alueita Kansasissa joista on juuri raportoitu. Wichita -- Ufoja nähty, armeijan mustia helikoptereita nähty. Myös raportti eräältä sotilaalta Fort Rileystä. Hän on nähnyt Ufoja eikä hänen sallita mennä tukikohdan tietyille alueille. On myös huhuja sotilaiden ja heidän perheidensä sieppauksista. Ei voida vahvistaa tällä hetkellä sillä tämä mies ja hänen perheensä äkkiä katosivat. Minun paras ystäväni ei ole ottanut yhteyttä minuun sen jälkeen kun hän kertoi tämän informaation minulle! Joten Kansas ehdottomasti koskettaa minua henkilökohtaisesti.

PÄIVITETTYÄ TIETOA: JOHN LEARIN PITÄMÄ JULKINEN LEHDISTÖTILAISUUS, 14.5.1990 -- LAS VEGAS, NEVADA:

"Minä haluaisin puhua hiukan Dulcesta. Kysymys kuuluu: 'Onko tämä totta, onko Dulcen tukikohta olemassa?' Minä haluaisin saada neljä toisistaan riippumatonta vahvistusta sen suhteen mitä minä tutkin. Tämä neljäs vahvistus tuli useita kuukausia sitten eräältä ilmailu-insinööriltä joka teki töitä Ilmavoimille, pääasiassa suunnitellen lentokoneita ja raketteja. Hän oli syvästi mukana avaruussukkula-ohjelmassa. Hän sanoi "kyllä", että itse asiassa hän oli ollut Dulcessa, että se on olemassa. Hän vieraili tässä laitoksessa. Nimi jolla hän tunsi sen oli "Section B". (Saattoiko Lear kuulla väärin? Muut tuntevat sen nimellä "Section D".) Joten Dulce on toki olemassa. Noin kuusi kuukautta sitten Gabe Valdezin veli löysi maanpinnalta joitakin ilmareikiä jotka viittaavat tukikohtaan Mount Archuletan huipulla. He ainoivat odottaa siihen asti kunnes lumi sulaa, mikä tapahtuu juuri nyt, ennenkuin yrittävät tutkia yhtään enempää. Minä ymmärsin niin että kanavat ovat suorakulmaisia, pystysuoria ja noin 30 jalkaa leveitä. Eräs kaveri teki joitakin hyvin nykyaikaisia taajuus-analyysejä tästä alueesta ja sanoi: 'Mitä hyvänsä siellä onkin, se käyttää energiaa yhtä paljon kuin New Yorkin kaupunki.' Siellä on kaikenlaista hommaa meneillään maan alla. Tämä on Päivitys Dulcesta."

"Tämä ilmailu-insinööri jonka kanssa minä puhuin vahvisti että Dulce on olemassa ja että meillä on tukikohta Kuussa. Minulla on useita muita lähteitä jotka vahvistavat tämän tukikohdan kuussa. He käyvät siellä säännöllisesti. En tiedä mitä he tekevät siellä, mutta se on olemassa. Hän myös vahvisti tukikohdan olemassaolon Marsissa. Se on jo siellä."

"Minulla oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu Bill Hamiltonin kanssa, joka on täällä tänään, ja keskustelun jälkeen meillä oli hyvin mielenkiintoinen tutkimusmatka katsomaan Lockheedin 'haisevia töitä' lähelle Los Angelesia. Näitä töitä on tehty paljon salassa. Kuten sinä olet lukenut lehdistä, he ovat siirtämässä Lockheedin Georgiaan tehdäkseen paljon töitä siellä maan alla. He ovat myös sulkemassa tehtaan Burbankissa, sanoen että he siirtävät sen Palmdaleen, mutta me ajattelemme että he ovat siirtämässä operaatioitaan Tehachapi-vuoren alueelle, jossa on jo maanalainen laitos Antelopen laakson läntisellä reunalla. Siellä oli paljon aktiviteettia. Me luulemme että lautasia valmistetaan tässä maanalaisessa alitoksessa käyttäen tuntemattomia teknologioita. Bill on täällä tänään ja hän tuo informaatiota tämän niinkutsutun 'Tehachapi-karjatilan' siilon ovat on nähty auki ja lautasen muotoisen aluksen on nähty lentävän sieltä ulos."

"Minä sain soiton Linda Howelta pari päivää sitten, ja hän kertoi minulle että siellä oli keskusteltu SDI:n suuntaamisesta kohti tulevaa asteroidia ja että tämä suunnitelma oli paperilla. Hänen pitäisi lähettää minulle artikkeli. Mutta mielenkiintoista on se, että me olemme kuulleet tämän kertomuksen tulevasta asteroidista kahden tai kolmen vuoden ajan. Se on ilmiselvästi tiedustelupalvelun hallinnassa, se lähettää radiotaajuuksia. Se on tällä hetkellä oletettavasti aurinkokunnan ulkolaidalla, kulkemassa tähän suuntaan. Minulla on ainakin kolme vahvistusta että se todellakin on olemassa. Koodinimi on oletettavasti 'Wormwood'."

"Eräs toinen vahvistus tuli erään CIA:n työntekijän ystävältä. He olivat ulkona eräänä iltana ja tämä CIA:n kaveri joi paljon ja hän oli hyvin masentunut. Hänen ystävänsä kysyi häneltä että mikä oli vialla, kysyen: 'Onko se tämä asia joka on tulossa avaruudesta?' Tämä kaveri pudotti lasinsa ja sanoi: 'Kuinka sinä tiedät tämän?' Se on yksi niistä. Jos me suuntaamme SDI:n uudelleen tähän tapaan, tämä avaa paljon kysymyksiä sen suhteen että mitä on meneillään."


Takaisin