The Dulce Book

Luku 6 -- Dulcen etujoukko Deep Springsissä?

On melko hyvin perusteltua että Dulce, New Mexico, on sekä suurin että kaikkein merkittävin alienien (Reptilialainen/Harmaa) tukikohtien verkosto Pohjois-Amerikassa. Kuitenkin, erään lähteen mukaan on olemassa toinen "pesä" lähellä Deep Springsiä, Kaliforniassa. Tämä mahdollisesti Dulceen yhteydessä oleva pesä -- sen läheisyydestä johtuen -- saattaa muodostaa jopa vieläkin suuremman uhan tämän "maanalaisen verkoston" humanoidi-asukkaille joilla on suuria kaupunki-komplekseja Kalifornian alla: Mt. Shasha, Panamint Mountains, 29 Palms Area, jne. Nämä siirtokunnat ovat raportoidusti sodassa "Draconialaisten" etuvartioasemien kanssa lähellä Lakeport-Hoplandia, Mt. Laasenia sekä Deep Springsiä, Kaliforniassa. Toisaalta, joillakin non-interventionistisilla "skandinaaveilla" on raportoidusti omat etuvartioasemansa lähellä Coloradon tasangon Four Cornersin aluetta missä Reptilialaisilla/Harmailla on suuri aktiviteetti-keskus. Sitten on muitakin alueita näiden kahden sektorin VÄLISSÄ (Kuolemanlaakson alla olevien Andro-Pleiadialaisten ja Archuletan ylätasangon alla olevien Draco-Orionilaisten tukikohtien välissä) missä "kollaboraattorit" tapaavat.

On olemassa kolme alien-verkostoa maan päällä: vihamielisesti Harmaisiin suhtautuvat Skandinaavien Federaation ryhmäkunnat; Skandinaaveihin vihamielisesti suhtautuvat Harmaat (imperiumi) ryhmäkunnat; sekä Skandinaavi-Harmaat kollaboraattorit joihin kuuluvat nämä maan ihmisten tiedustelupalvelut ja okkultistiset looshit jotka ovat mukana tässä yhteistyössä minkä hyvänsä motiivin nojalla. Jopa tämän yhteistoiminnan sisällä käydään kiivasta kamppailua siitä että kenellä -- humanoideilla vai reptiloideilla -- on viimeinen sana sanottavanaan. Yhteistyön itsensäkin sisällä, esiintyy rasismia tietyllä tasolla, mutta huolimatta lajien välisistä ennakkoluuloista tämä yhteistyö kuitenkin jatkuu sillä kyseessä on eräänlainen "järkiavioliitto". Toisin sanoen, Harmaat haluavat ottaa planeetan hallintaansa ja luoda orja-yhteiskunnan palvelemaan heidän imperiumiaan, mutta he tarvitsevat Illuminaatin kansainvälisiä taloudellisia yhteyksiä voidakseen tehdä näin; ja Illuminati haluaa samaa asiaa mutta he ymmärtävät että he tarvitsevat alienien mielenhallinta- ja abduktio-teknologiaa päästäkseen päämääräänsä.

Joten, se on enemmänkin viha-rakkaussuhde. He tekevät yhteistyötä pystyttääkseen planetaarisen hallituksen; kuitenkin, sekä humanoidit että reptilialaiset toistuvasti juonivat tähtäimessään se hetki jolloin maailmanhallitus syntyy, joten sitten kun se perustetaan, he voivat suorittaa liikkeen ja ottaa täyden kontrollin sekä karkoittaa nämä tarpeelliset kollaboraattorit -- ihmiset haluavat häätää Harmaat pois ja Harmaat haluavat häätää ihmiset pois. Esimerkiksi Illuminati saattaa käydä neuvotteluja Harmaiden kanssa ja samaan aikaan kehittää SDI-asetta jolla sotia heitä vastaan. Toisaalta Harmaat saattavat jatkaa neuvotteluja ihmisten kanssa ja kuitenkin samaan aikaan istuttaa mikro-elektronisia mielenhallinta-laitteita ihmis-agentteihin joiden kanssa he neuvottelevat varmistaakseen että nämä pysyvät alienien hallinnassa sitten kun tämä planeetta antaa myöten Uudelle maailmanjärjestykselle. Joten maailmanhallitus EI tuo rauhaa tälle planeetalle, siinä on pelkästään kyse siitä että taistellaan yhden superhallituksen hallinnasta monien pienempien asemesta.

Se mitä monet ihmiset eivät ymmärrä on, että tämän agendan takana näyttää olevan kolmaskin elementti, parafyysisten entiteettien "rotu" joihin jotkut saattavat viitata "luciferilaisina" tai "poltergeisteina" -- joita usein kuvaillaan, abduktoitujen toimesta jotka ovat kohdanneet heitä, kvasi-fyysisinä eteerisinä tai energia-olentoina joita on usein nähty valvomassa ja ohjaamassa humanoidi-reptilialaisten kollaboraattoreiden toimia.

Vaikka se saattaa kuulostaa yksinkertaistetulta että tätä kosmista taistelua käydään Kuolemanlaakson lähellä olevien "Skandinaavien" tukikohtien ja Archuletan tasangon "Harmaiden" tukikohtien välillä, asianlaita todellisuudessa on että kun me käsittelemme monitasoista maanalaista järjestelmää, nämä "rajavyöhykkeet" ovat hiukan monimutkaisempia kuin pinnalta käsin, jossa meillä on ilmiselvät horisontaaliset rajat valtioiden välillä. Tässä "planeetan sisäisessä" sodassa "taistelulinjat" ovat horisontaalisia, vertikaalisia ja joissain tapauksissa inter-dimensionaalisia. Tämä taistelu olisi/voisi olla sellainen jota käydään yläpuolellamme, alapuolellamme sekä meidän yhteiskuntamme sisällä, vaikka ulkopuolelta katsottuna tämä sota ei näytä siltä mitä se todellisuudessa on, kunnes henkilö tulee tietoiseksi tästä TODELLISESTA konfliktista näyttämön takana. On myös viitteitä että ainakin tietyt ryhmäkunnat NSA:n, MJ-12:n ja CIA:n sisällä ovat "loikanneet" pois tästä uusnatsien Uuden maailmanjärjestyksen agendasta jossa tehdään yhteistyötä Reptilialaisten/Harmaiden kanssa ja käyvät nyt sotaa näitä olentoja ja agendaa vastaan.

Äskettäin, tutkijaa nimeltä K.S. lähestyi eräs USA:n tiedustelupalvelussa (OSI) töitä tekevän miehen perhe nimeltään "Tucker", jonka mies oli kadonnut arvoituksellisesti. Tämä perhe oli huolissaan ja peloissaan kun he löysivät, tämän miehen tallelokerosta USEITA papereita joissa kuvailtiin INTIIMEJÄ yksityiskohtia aktiviteeteista jotka ympäröivät Dulcen, Uuden Meksikon ja Nevadan maanalaisia laitoksia. Näistä papereissa kerrotaan tässä kirjassa. Tämän paksun paperipinon joukossa oli piilossa seuraavanlainen kirje jossa oli leima "salainen". Tämä kirje oli seuraavanlainen:

Dear John,

Minä kirjoitan siltä varalta että minä en tule takaisin.

Nevadan koealuetta ympäröi kolmio.

Niitä on itse asiassa kaksi. Kumpikin on toisessaan kiinni. Yksi on tämä SÄHKÖMAGNEETTINEN KOLMIO, jonka MJ-12 on asentanut. Tämä on suoja, jonka on tarkoitus suojella näitä "hyväntahtoisia" EBE-olentoja jotka ovat hyvin ihmisen näköisiä samalla kun ne auttavat meitä kehittämään puolustuskeinoja. Toinen on tämä EBE-olentojen "ansa" pitämään "hyväntahtoiset" sisällä linnakkkeessaan. Tämän sähkömagneettisen kolmion jokaisessa kulmassa on BLM-asemia ja ne ovat tämän suojan lähettimiä.

Kasvokkain toisensa kanssa on EBE-lähetin. NÄITÄ ON MONIA KAIKKIALLA MAAILMASSA. On tärkeää että sinä et sekaannu asioihin yrittämällä tuhota jotakin heidän "piirityslaitettaan"; he kykenisivät "tuplaamaan" jossakin muualla ja kukistamaan tämän aseman. Sitten kun tämä linkki on kukistettu, meidän tukiryhmämme epäonnistuisi. Heidän liiallinen laajentumisensa on meidän vastuullamme. Me olemme kuin kiinalaiset, me emme voi päihittää heitä teknologisesti mutta me voimme päihittää heidät lukumäärämme turvin. Erityisesti siksi että he eivät voi siittää jälkeläisiä täällä ja heidän kotinsa on liian kaukana että he voisivat mennä sinne takaisin ilman meidän apuamme. Monet meidän sähkömagneettisista kolmioistamme ovat temppuja jotka estävät heitä laajentumasta liikaa. He eivät pääse pois meidän aurinkokunnastamme koska meidän sähkömagneettinen kenttämme (tällä hetkellä) on väärällä taajuudella jotta heidän työntomoottori-järjestelmänsä toimisi tehokkaasti. Tämä selittää miksi EBE-olennot eivät voi tuoda enempää aluksia meidän aurinkokuntaamme.

Jotkut "kontaktihenkilöt" ovat kertoneet että satunnaisesti aurinkokunta kulkee alueiden läpi jossa on erilaisia sähkömagneettisia variaatioita kun se liikkuu kosmisten energiavirtojen sisälle ja ulos jotka kulkevat läpi universumin kuten valtava universaalinen sähkömagneettinen "virtapiiri". Tietyt energiakentät ovat konduktiivisia tietyntyyppisille työntömoottori-järjestelmille kun taas toiset eivät ole, ja näissä tapauksissa täytyy turvautua vaihtoehtoisiin tai "sovinnaisempiin" moottoreihin. Jotkut jopa vihjaavat että Harmaat ja Reptilialaiset käyttävät suuria aluksia jotka on naamioitu asteroideiksi, planetoideiksi ja jopa komeetoiksi päästäkseen yli tästä työntömoottori-ongelmasta sekä myös kätkeäkseen oman läsnäolonsa. Näitä "muokattuja" planetoideja seuraavat tavanmukaisemmat alukset jotka toimivat alustoina useille operaatioille: abduktiot, siruttamiset, karjan silpomiset, sekä myös mielenhallinta- ja soluttautumis-aktiviteetit joita tapahtuu planeetta Maan pinnalla tai sen alla. Kaikki tämä näyttäisi loogiselta, jotta ei kiinnitettäisi itseen suurta huomiota ja saada massojen vastustusta. Joillekin näistä muokatuista "planetoideista" on annettu nimi, kuten Geographos, Phobos ja jopa Hale-Bopp -komeetta joiden mukana kulkee monia epätavallisia asioita joita ei havaita useimpien "komeettojen" mukana. Esimerkiksi Hale-Bopp oli tuhat kertaa kirkkaampi kuin Haleyn komeetta oli sillä etäisyydellä kun se "Löydettiin". Tämä sen vuoksi että haloa EI aiheuttanut JÄÄ-KAASU joka virtasi objektin pinnalta aurinkotuulen kuljettamana niinkuin on laita useimpien komeettojen kohdalla. Jostakin selittämättömästä syystä, tästä komeetasta lähti seitsemän suurta vanaa PÖLY-KAASUA sen SISÄLTÄ; monet näistä suihkuvirtauksista aktivoituivat ja de-aktivoituivat säännöllisin väliajoin. Tämä on se mikä luo tämän halon, ja tästä syystä halo oli selvästi erottuva verrattuna aikaisempiin komeettoihin.

Jotkut kontaktihenkilöt kertovat että Hale-Bopp -komeettaa käyttävät Draconikselta tulevat Reptiloidi-entiteetit sekä Orionilta tulevat Harmaat jotka ovat liittyneet uudistuneeseen "Ashtar" -ryhmäkuntaan Sirius-B:ltä. He olivat päättäneet tukea maailmanlaajuista diktatuuria tuomalla tämän "komeetan" lähelle Maapalloa "laukaisemaan" abduktoitujen implantit sekä samanaikaisesti aktivoimaan heidän tiedostamattomat, ärsykekynnyksen alittavat ohjelmat voimakkailla lähetinlaitteilla. Näyttäisi siltä että Maailmojen federaatio jolla on tukikohta Andromedan ja Pleiadien tähtikuviossa, yrittää "estää" Draco-Orionilaisten imperiumin interventionistiset toimet. Kontaktihenkilöiden mukaan, näihin Federaation voimiin liittyy pian massiivinen laivasto Sirius-B:ltä, jotka ovat ilmeisesti Federaation liittolaisia, jotka ovat (toivon mukaan) irroittaneet itsensä suuresta segmentistä tätä Ashtar-kollektiivia jonka orionilaiset Reptiloidit ja Harmaat ovat vallanneet sen jälkeen. Kertoman mukaan nämä Andro-Pleiadialaisten tukemat Siriuslaiset ovat voittaneet sisällissodan Sirius-B:llä, jonka he kävivät "pimeän puolen" ashtarilaisia kollaboraattoreita vastaan. Heillä on nyt kertoman mukaan suora reitti Aurinkokuntaan käymään sotaa Draconialais-Orionilaisia voimia vastaan sekä vakuuttamaan luopio-siriuslaiset kollaboraattorit jotka nyt tekevät töitä heidän kanssaan, että heitä on johdettu harhaan niiden toimesta jotka ovat joukutelleet heidät mukaan interventionistiseen agendaan. Kuten fanaattiset kultin jäsenet, nämä kapinalliset siriuslaiset ovat sokeasti alistuneet Reptilialaisten, Harmaiden ja kapinallisten enkeleiden eksytyksen alle Hale-Bopp -komeetan sisällä jotka kontrolloivat Ashtar-kollektiiviin soluttautuneita segmenttejä ja ovat naamioineet itsensä Ashtar-komentoketjun "ylösnousseiksi mestareiksi". Ainakin tämä on se mitä kontaktihenkilöt ovat kertoneet. Nojaavatko nämä kontaktihenkilöt totuuteen? Minä arvioisin että aika näyttää.

Mitä tulee ihmisiin Nevadan koealueella, nämä "saattavat" olla itse asiassa -- mikäli me haluamme uskoa näitä kollektiivisia paljastuksia -- ärsykekynnyksen alittavan reptilialaisen propagandan ja pelottelun uhreja. Esimerkiksi, tämä lähde joka kirjoitti tämän kirjeen EBE-olennoista, ilmeisesti uskoo että kaikki Harmaat tai EBE-olennot tulevat Maan ulkopuolisista valtakunnista. Kuitenkin, kuten me olemme osoittaneet, on paljon todisteita jotka vihjaavat että reptiloidien aktiviteettia on syvällä maanalaisilla onteloisilla tasoilla kaikkialla Maa-planeetalla, tämä intra-terraalinen olemassaolo joka on jatkunut satoja jollei tuhansia vuosia. Tämä on yksi sellainen tosiasia jonka reptiloidit ovat yrittäneet piilottaa ihmiskunnalta. Myös, on kertomuksia jotka vihjaavat että reptiloidit ja Harmaat TOSIASIASSA synnyttävät jälkeläisiä ylenmäärin, ja monistautuvat syvällä maan alla olevissa kloonaus- ja viljelylaitoksissa Dulcen alla sekä muualla, eivätkä ole niin "liian ohueksi kerrokseksi levittäytyneitä" kuin he saattaisivat haluta meidän uskovan. Jotkut arvoiovat että ainakin 20 miljoonaa Harmaata operoi nyt aktiivisesti Maa-planeetan pinnan alla, joko tukikohdissa tai luonnon muovaamissa luolastoissa. Muiden mukaan, 20 miljoonaa on varovainen arvio.

Kuitenkin, toisaalta, pelko että humanoidit saattaisivat ajattelemattomasti hyökätä "vihollis" -asemia vastaan saattaa mahdollisesti olla seurausta pelottelusta ja propagandasta jonka on tarkoitus estää ihmisiä ryhtymästä hyökkääviin toimenpiteisiin, uskoen että he pitävät Harmaat, jne. "poukamassa" kun todellisuudessa Harmaat HYÖKKÄÄVÄT IHMISTEN YHTEISÖÄ VASTAAN useilla muilla salaisilla rintamilla joukkosieppausten, hienovaraisen ohjelmoinnin, siruttamisen, psyykkisen manipulaation, ihmisagenttien "viidennen kolonnan" värväyksen ja pelottelun kautta. Minä henkilökohtaisesti en usko "loitolla pysyttelemiseen". Sodassa ei ole "puolueettomuutta"; henkilö joka hyökkää (lukuisin tavoin) tai antautuu viholliselle lukuisin tavoin -- tavoin joista ne jotka ovat puolustuksen puolella eivät kenties ole edes tietoisia. Tämä kirje jota me olemme lainanneet aiemmin jatkuu:

Tämän tietyn lähiseudun "päämaja" on Deep Springs, Kalifornia. Tässä paikassa voi löytää kommunististen homoseksuaalien "koulun" jotka ovat loikanneet EBE-olentojen puolelle ja saaneet vastineeksi lääkkeen AIDS:iin sekä heidän omaa pientä maailmaansa koskevia lupauksia, mukaanlukien jälkeläisten tuottaminen kloonaamalla sekä keinotekoiset kohdut. Heidän siemennesteensä hedelmöittää siepatuilta saadut munasolut. Sinä todennäköisesti et näe hybridejä jotka on piilotettu vuoren sisään. Joitakin ihmisiltä NÄYTTÄVIÄ pahantahtoisia (palkkasotureita) on myös siellä. Siellä oli yhdeksän neuvostoliittolaista. Ne olivat siellä toivoen voivansa puhumalla saada heidät loikkaamaan takaisin meidän puolellemme. Me olemme edelleen toiveikkaita.

Nämä kollaboraattorit käyttävät Natural Resources Defence Councilia, jolla on julkisivu-toimisto New Yorkissa ja Washington D.C:ssä. Sitä johta Tom Cochran.

Henkilö huomaa myös että heidän kolmikulmionsa jokainen kulma on vuoren pohjalla. Jokaisesta sijaintipaikasta sinä löydät useita sisäänkäyntejä maanalaisiin järjestelmiin. Älä yritä astua sisään jollet halua muuttua nestemäiseksi proteiiniksi. Sinä voit kuitenkin ahdistella EBE-olentojen kahta muuta nurkkausta asentamalla suuren magneetin luoliin. Tämä väliaikaisesti keskeyttää heidän kommunikaationsa Deep Springsin kanssa kunnes kollaboraattoreiden tiimi tulee katsomaan mitä on tapahtunut. Jos sinä laitat suuren magneetin tämän sisäänkäynnin päälle, (siellä on suuri tietokone lähellä maan pintaa, sinä voit kuulla sen), se saa aikaan välittömän keskeytyksen. He kuitenkin tulevat ja resetoivat tämän järjestelmän. Jos sinä asennat magneetit (kiviksi naamioidut) näiden sisäänkäyntien ympärille, EBE-olennot eivät kuitenkaan tule ulos. Nämä EBE-olennot ovat myös allergisia suurelle määrälle sokeria (sekä ilmeisesti myös muille aineille joiden molekyylirakenne kiertyy vasemmalle). Sinä löydät että ainakin kahdessa paikassa minä olen levittänyt sokeria heidän uloskäyntiensä ympärille. Pidä aina magneetteja vaatteissasi näiden paikkojen läheisyydessä, sillä ne häiritsevät EBE-olentojen suuntavaistoa (seurauksena sisäisestä kompassista joka on hyvin samantapainen kuin muuttolinnuilla).

Odota kunnes minä olen palannut. Jos sinulla on lentokone, minä haluaisin ottaa ilmakuvia. Me voimme ottaa valokuvia yhdessä.

Meidän liittolaisuutta kuvaava sinettimme, EM-kilven symboli ja meidän merkkimme on liitteenä. Älä paljasta niitä tai muuten jokainen käyttää niitä etkä sinä erota aitoja henkilöitä teeskentelijöistä.

Sinä et tunne minua, minä en tunne sinua, tämä ei ole julkiseen levitykseen. Kiihkoilijat saattavat häiritä tasapainoa ennen V-EBE -päivää.

Toinen tutkija, nimeltään (salanimi) Jason Bishop on paljastanut että "John" jolle tämä kirje oli osoitettu ei ole kukaan muu kuin John Lear, joka itse väittää omaavansa monia yhteyksiä "huipulle". Tämän kirjeen mukaan, sekä Nevadan koealue että Deep Springs ovat alueita joilla käydään konfliktia toisena osapuolena USA:n hallituksen ja "Skandinaavien" liitto ja toisena osapuolena Sosialistinen Reptiloidien/Harmaiden liitto. Tässä yhteydessä termi "sosialistinen" voisi merkitä joko kansallissosialismia tai globaalia sosialismia. Molemmissa on sama tyrannian perus-filosofia, kuitenkin erilaiset metodit panna ne täytäntöön. Molemmilla on samat juuret ja ovat ilmiselvästi saman pinsetin puoliskoja tässä tappavassa machiavelliläisessä pelissä jota pelaa Baijerin Illuminati (joka tuki kommunisteja lähettämällä Leninin Saksasta Venäjälle käynnistämään kommunistisen vallankumouksen) sekä Thule-Seura (joka tuki natseja valmentamalla Hitlerin natsi-diktaattoriksi); kuitenkin, mikä kaikkein tärkeintä, sitä johtavat kansainvälisen "mustan aateliston" pankkiiri-kultit jotka ovat pitäneet Eurooppaa taloudellisessa otteessaan vuodesta 500 j.Kr. lähtien. Nämä ovat niitä samoja pankkiireita jotka väittävät olevansa muinaisen Rooman ja Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan kuninkaallisten perheiden suoria jälkeläisiä, perheitä joilla on sidokset MOLEMPIIN Baijerilaisiin kultteihin -- Thuleen ja Illuminatiin; sekä vuorollaan "alieneihin".

Jason Bishop julkaisi muutakin informaatiota jota hän sai tältä yksilöltä jonka kirjettä me olemme juuri lainanneet. Learin mukaan, tämän kirjeen kirjoittaja oli itse asiassa eräs koealueen turvallisuusviranomainen jota pyydettiin Billy Goodmannin talk-showhin (KVEG, Las Vegas, NV) muutamaan otteeseen, ennenkuin Goodman meni eteläiseen Kaliforniaan ottaakseen itselleen tuottavamman talk-show -isännän paikan.

Tämä henkilö käytti kooodinimeä "Yellowfruit", jonka hän väitti olevan alunperin huippusalaisen turvallisuus-divisioonan koodinimi jota teki töitä tällä alueella, jossa hän oli mukana. Yellowfruit myös lähetti Learille kopion "hyväntahtoisten" opetuksista. Kerrotaan että nämä "hyväntahtoiset" toimivat koealueella MJ-12:n kanssa ja ovat "skandinaavien" ja/tai "arjalaisten" näköisiä ihmisiä. Minä henkilökohtaisesti arvelisin että nämä "hyväntahtoiset" ovat Andro-Pleiadialaisten federaation jäseniä ja/tai maanalaisen Telosialais-Aghartin jäseniä jotka ovat säilyttäneet sidokset Ashtar-kollektiiviin, tai tässä tapauksessa tämän kollektiivin ei-kollaboraaliseen ryhmäkuntaan.

"Hyväntahtoisten" opetukset tunnistetaan seuraavanlaisiksi:

KEHOITETAAN VÄLTTÄMÄÄN -- Motocross, autokilpailut, lumilautailu, rullalautailu, jalkapallo, baseball, jääkiekko. Myös kehoitetaan välttämään: puhdistettu sokeri, välipalana käytettävät hiilihydraatit, energiajuomat, valkoinen leipä.

ROHKAISTAAN -- Suurten uskontojen ei-seremoniallinen opiskelu, uiminen, juoksu, lenkkeily, taistelutaidot, eloonjäämistaidot. Kehoitetaan opettamaan lapsia kotona.

KIELLETTYÄ -- Alkoholi, huumeet, nikotiini, steroidit, ei-oikeutettu tappo(?).

TÄRKEITÄ ASIOITA -- Kohtele tarttuvien tautien (AIDS) uhreja humaanisti. Osoita vahvuutta. Pysäytä laittomat huumeet. Pysäytä ympäristön tuhoaminen. Pysäytä saastuttaminen. Käytä ydinvoimaa(?).

OPISKELE -- Kansalaisoikeuslaki, tietokoneet, talouspolitiikka, maantiede, historia, latina, matematiikka, filosofia, eloonjäämistaidot, USA:n itsenäisyysjulistus, USA:n perustuslakim ammattiin/elämänuraan liittyviä taitoja.

Wellowfruit myös antoi koordinaatit näille sähkömagneettisille kolmioille joihin hän viittasi kirjeessään. Nämä ovat: 37,22,30'N - 117,58,0'E; 38,21,0'N - 115,35,0'E; 35,39,0'N - 114,51,0'E; myös Yucca Lake: 37,0,30'N - 116,7,0'E.

Tämä seuraava informaatio joka on Wiliam F. Hamilton III:lta, antaa lisää yksityiskohtia Yellowfruitin kertomukseen -- mukaanlukien väitteet jotka tämä Nevadan koealueen agentti kertoi radiossa muutaman "haastattelun" aikana jotka kuultiin Billy Goodmannin talk-showssa. On myös mielenkiintoista että COM-12:n jäsen, Michael Younger on tai oli ainakin kerran myös Nevadan koealueen työntekijä. [Hän on pitänyt luentoja "natsien" läsnäolosta Rockefellerien tukemien öljy-yhtiöiden sisällä -- natsi-sotarikollisten sekä heidän perheiden jotka salakuljetettiin AMerikkaan Toisen maailmansodan jälkeen ja annettiin turvapaikka Rockefellerien korporaatio-imperiumin sisällä; natsien/Baijerilaisten suunnitelmista myydä tämä planeetta alieneille sekä saada vastineeksi yksi neljännes "Uutta maailmanjärjestystä" varten; sekä MASSIIVISISTA natsien lasten sieppauksista & saatanallisesta rituaalisesta hyväksikäytöstä & murhista Arcon sisällä, jne.] Tämä vihjaa siihen että COM-12 on mukana vastahyökkäyksessä Harmaita vastaan.

"Yellowfruit paljasti että oli meneillään konflikti 'hyväntahtoisten' ja EBE-olentojen välillä, ja että nyt nämä 'hyväntahtoiset' olivat saaneet Dreamlandin haltuunsa, ja että siellä piti asemapaikkanaan 37 'hyväntahtoista' ja 3 EBE-olentoa oli siellä vankina."

"Outoa! Tieteiskirjallisuutta? Yellowfruit tiesi paljon tästä koealueesta. Minä päätin mennä siihen paikkaan Deep Springsissä, Kaliforniassa, jonka hän antoi EBE-olentojen laitoksen sijainniksi ja sitten tavata Pat Rachel's Bar & Grillissä tavatakseni Yellowfruitin (ensimmäisen tason turvallisuusjoukkojen nimi Area 51:llä sekä myös vanhan armeijan/CIA:n yksikön nimi). Toista turvatasoa hän kutsui nimellä 'Sea Spray' ja sanoi että sinulla olisi epämiellyttävä kohtaaminen jos sinä koskaan tapaat heitä."

"Billy Goodmannin talk-shown kuuntelijat olivat jo organisoineet retkiä merkin '29 mailia' ja '30 mailia' välille valtatiellä 375 mistä lähtee soratie Dreamlandiin. Siellä oli musta postilaatikko merkkinä. Sain yhteyden Racheliin varhain eräänä lokakuun aamuna ja jätin korttini Patille Rachel's Bar & Grillissä ojennettavaksi Yellowfruitille. Pat tunsi hänet ulkonäöltä. Sitten minä tutkin nämä soratiet joilla ihmiset seisoivat tarkkailemassa koelentoja. Olin jo haastatellut puhelimitse neljää silminnäkijää jotka todistivat nähneensä Ufoja Groom-vuorten yllä tiettyinä öinä samalla alueella jolla John Lear näki niitä. Minä tein toisenmatkan tälle alueelle lokakuun lopulla jossa eräs ryhmä vieraili Rachelin luona ja tällöin minä näin tämän arvoituksellisen Yellowfruitin kahvilassa. Myöhemmin hän soitti minulle. Minä jätin hänelle kopion kirjastani , ja hän merkitsi tutkimukset jotka minä olin tehnyt koskien maanalaisen tukikohdan etsintää."

"Yellowfruitin ja muiden mukaan, siellä on maanalaisia tukikohtia ja tunneleita jotka kätkevät alienien toimet sekä hallituksen salaiset projektit."

Vielä huomautus tästä Nevadan koealueen (Area 51 - Groom Lake - "Dreamland") maanalaisista laitoksista: Niiden raporttien lisäksi että Dogway, Utah, palvelee maanalaisena "linkkinä" Dreamlandin ja Dulcen välillä, on lisäksi väite että toinen maanalainen linkki on olemassa kauempana etelässä, Pagessa, Arizonassa. Jokainen joka on käynyt Glen Canyonin padolla (Lake Powell), voi helposti nähdä kuinka tätä patoa voitaisiin käyttää sisäänkäyntinä tällaiseen tukikohtaan, ja kuinka nämä suuret hydrosähköiset laitokset voisivat tuottaa sähkön tukikohdan operaatioille. Tätä Glen Canyonin yhteyttä ei ole varsinaisesti mainittu (entisen Dulcen turvallisuusviranomaisen Thomas E. Castellon toimesta joka nimesi Pagen, Arizona, "yhteys" -tukikohdaksi). Kuitenkin, jos on olemassa tukikohta Pagen alapuolella, sitten olisi loogista hyödyntää tätä hydrosähköistä laitosta tavalla tai toisella.


Takaisin