Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 11 -- KÄÄNTÄMÄSSÄ PÄÄLLE MILJARDI WATTIA

Tämä varsinainen HAARP-instrumentti -- tämä "biosfäärin kuumentaja" kuten armeija kuvailee sitä oli suunniteltu modulaariseksi yksiköksi niin että sen kokoa voitaisiin kasvattaa jotta hyödynnettäisiin täydellisesti kaikkea aiemmin rakennettuja osia. Toisin sanoen, he voisivat tehdä siitä yhä vain suuremman ilman että heidän tarvitsisi hylätä jo paikalleen pystytettyjä osia. Tämän ohjelman "proof-of-concept" -vaihe voisi pehmeästi muuttua täydelliseksi asejärjestelmä-vaiheeksi. Edelleen, tämä koko järjestelmä voitaisiin sijoittaa uudelleen minne tahansa maailmassa muutamassa kuukaudessa.

Tämä on tärkeä tekijä järjestelmän laajentamista tai siirtämistä ajatellen. Ensimmäinen HAARP-kuumentajan rakennusvaihe on valmis ja sen kokeilu alkoi joulukuussa 1994, ja kokeiden on tarkoitus jatkua koko seuraavan vuoden. Urakan toinen vaihe on kuumentajan tehon nostaminen moninkertaiseksi. Projektin ensimmäinen vaihe tarjoaa tehokasta säteilytettyä energiaa yhden gigawatin verran, kun taas projektin toinen vaihe antaa tehokasta säteilytettyä voimaa "ainakin 100 dbW", mikä tarkoittaa kymmentä miljardia wattia. Tämän konseptin havainnollisti Princetonin fyysikko, Tri. Richard Williams. Kommentoidessaan HAARP-projektia hän sanoi:

"Minun suurin syyni vastustaa HAARP:ia on että he aikovat dumpata sähkömagneettista säteilyä hyvin suurina annoksina... Tämä säteilytetty energiataso tulee olemaan '90 dbW - 100 dbW'... He vihjaavat yhdessä kohdassa tarvitsevansa ainakin 100 dbW. Eräs tapa visualisoida tätä energiatasoa on että kymmenen miljardin watin generaattori, jota pidetään käynnissä yhden tunnin ajan, tuottaisi energiaa joka vastaisi Hiroshiman kokoista atomipommia."
Tämä on merkittävä määrä energiaa, kun sitä säteilytetään planeetan ylemmän ilmakehän dynaamiseen osaan jotta luotaisiin keinotekoisesti kontrolloitavaa suurienergistä vuorovaikutusta.

Tässä kaikkein hämärimmässä dokumentissa, näiden ohjelman suunnittelijoiden tulevaisuuden toivoksi osoitettiin 100 gigawattia (100 miljardia wattia) tehokasta säteilytettyä energiaa. Tämä on futuristista sillä tällä paikalla ei ole käytettävissä sellaisia vitalähteitä jotka tarjoaisivat riittävän suuren energiamäärän sisäänsyötön joka vaaditaan 100 miljardin watin efektin aikaansaamiseksi.

Tätä säteilyenergiaa kohdistetussa säteessä, jollaisen HAARP tuottaa, voidaan muokata monin tavoin, antaen operaattorin käyttöön uskomattoman monipuolisen aseen. Tämä järjestelmän monikäyttöisyys mainitaan sekä APTI:n patenteissa että muissa hallituksen dokumenteissa.

On ollut aina jonkin verran hämmennystä monien HAARP:in vastustajien osalta sen energiamäärän suhteen mitä HAARP käyttää. Hallitus selittää tämän "erotuksena 'totaalisen säteilyenergian' ja 'tehokkaan säteilyenergian' välillä. Tämä erotus on antennin nettovoitto, joka HAARP:in tapauksessa on melkein 1.000". Mitä tämä tarkoittaa on, että saadakseen aikaan yhden gigawatin efektin (output) vaaditaan yksi megawatti sisään syötettävää (input) energiaa joka voidaan tuottaa paikan päällä olevilla generaattoreilla. Toinen tapa ilmaista tämä olisi: yksi megawatti sisäänsyöttö-voimaa on yhtä kuin miljoona wattia, joka kerrotaan tuhannella (antennien nettovoitto). Tämä antaa miljardi wattia tehokasta säteilytettyä energiaa -- yhden gigawatin.


Takaisin