Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 12 -- VARATTUJEN HIUKKASTEN SADE -- KRIITTINEN LAIMINLYÖNTI

Artikkeli Science News -lehdessä vuonna 1982 sanoi että Lockheed Space Sciences Laboratoryn ja Stanfordin yliopiston tiedemiesten yhteisessä tutkimusprojektissa oli saatu selville että hyvin matalataajuiset lähettimet (HAARP tuottaa tällaisia päästöjä joissakin sovelluksissa) saivat aikaan hiukkasten sateen ilmakehän ylemmistä alueista. Office of Naval Research (eräs HAARP:in kontrolloijista) rahoitti tämän tutkimuksen. Heidän kokeensa vahvistivat että "jopa matalataajuiset radioaallot vuotavat magnetosfääriin aiheuttaen tämän ilmiön. Nämä radiosignaalit vahvistuvat jopa tuhatkertaisiksi, muuttaen vapaiden elektronien liikettä tuhannen mailin korkeudessa". Vaikka tässä artikkelissa lainattiin erästä tiedemiestä joka on mukana HAARP:issa, Tri. Amran Imania, ympäristöselonteossa ei ollut tästä informaatiosta mitään. John Heckscher, HAARP-ohjelman johtaja vahvisti tämän tiedemiehen mukanaolon tässä nykyisessä projektissa. Tri. Iman, joka oli siihen aikaan Stanfordin yliopiston tutkija, näki tämän tilaisuutena käyttää magneettisia viivoja ylemmässä ilmakehässä parantaakseen kommunikaatiota sekä kyetäkseen suorittamaan kontrolloituja kokeita ionosfäärissä (josta myöhemmin tuli HAARP-ohjelman mielenkiinnon kohde).

Kuten luvussa yhdeksän mainittiin, Stanfordin yliopiston työ ulottuu pidemmälle, Robert Helliwellin tutkimuksiin jotka paljastivat vuonna 1975 että me epähuomiossa muutimme ionosfääriä hyvin matalataajuisilla (ULF) -radioaalloilla jotka ovat peräisin voimalinjoista. Tehdessään töitä Etelämantereella, hän löysi että nämä energiasignaalit voisivat vahvistua tuhatkertaiseksi oltuaan vuorovaikutuksessa säteilyvyöhykkeen hiukkasten kanssa. Nämä radioaallot aiheuttavat "elektronien sateen ionosfäärissä". Puolustusministeriö teki töitä tämän konseptin parissa ennen vuotta 1976. Myös John Heckscher, HAARP-ohjelman johtaja, antoi selonteon koossapysyvien ULF-aaltojen käytöstä, koskien geofysikaalista luotaamista maapallon läpäisevällä tomografialla joka on myös eräs HAARP:in sovellus. Tässä selonteossa, hän ei mainitse tätä moninkertaistuvaa tekijää (mikä tapahtuu kun tämä signaali VLF-alueella saavuttaa ionosfäärin). Tämä tuhatkertainen vahvistuminen luo valtavan kysymyksen, suuren aukon tähän ympäristö-selontekoon, ja se kenties häiritsee normaaleja sääkuvioita. Myös Paul C. Roosa, taajuus-sopimuksia hallitsevan viraston puheenjohtaja mainitsee nämä "koossapysyvät signaalit".

Myös Roosan ryhmä ylenkatsoi tämän moninkertaistuvan tekijän tai sitten heiltä puuttui ymmärtämystä tämän ylemmän ilmakehän vuorovaikutteisuuden suhteen. Tämä "varautuneiden hiukkasten sateen" tutkiminen alkoi Etelämantereella, siirtyi sieltä Stanfordiin ja sitten Alaskaan -- maapallon pohjalta maapallon huipulle. HAARP-dokumenteista jätettiin pois tieto että nämä energian/ilmakeän vuorovaikutukset, jo nykyisillä ihmisten aiheuttamilla säteilymäärillä, aiheuttavat mahdollisia sää- ja muita ympäristövaaroja. Siitä että tarkoituksella syötetään energiaa ylempään ilmakehään ionosfäärin kuumentimien kautta, tulee hirvittävä huonon arviointikyvyn toimenpide. Itse asiassa, Tri. W. Volkrodt Bad Neustadtista, Länsi-Saksasta, raportoi että tämä matalataajuinen radiosäteily saattaisi olla vastuussa ongelmista jotka koskevat sekä ympäristöä että ihmisten terveyttä.

Armeijan edustajien lehdistötiedotteiden kautta, painopiste on kyselyissä jotka koskevat HAARP:illa suoritettavaa akateemista/tieteellistä tutkimusta. Tämä on eksytystä ja se suuntaa mielenkiinnon pois ohjelman todellisesta "sydämestä", jota kuvailtiin projektin varhaisissa suunnittelukokouksissa. Täydellinen lista kaikista osanottajista paljastettiin, ja siinä on mukana kaikki ensisijaiset pelurit yliopistoista, APTI:sta ja armeijasta. Nämä samat yksilöt tekivät töitä yhdessä, seuraavien vuosien aikana, suunnaten yleisön huomion pois tästä projektista.

Sitä kuinka paljon nämä ihmiset yksilöllisesti tiesivät projektin todellisesta tarkoituksesta ei tunneta. Seuraten armeijan tavanomaista lähestymistapaa tämäntyyppisiin ponnistuksiin, me oletamme että osanottajille annettiin ainoastaan se määrä informaatiota minkä he tarvitsivat tehdäkseen työnsä. Tämä tutkimus osoittaa että APTI oli Atlantic Richfield Corporationin (ARCO) Tähtien sota -tytäryhtiö, ja että jotkin APTI:n avainhenkilöt jotka yhdistettiin tähän projektiin olivat joidenkin näiden patenttien keksijöitä jotka mainittiin HAARP-projektin armeijan asiakirjoissa.

Tämä HAARP-järjestelmä on työkalu, radiotaajuuslähetin ja suunnattoman energiamäärän lähetysjärjestelmä. Geofyysikon perspektiivistä, sillä on tiettyjä sovelluksia, mutta fysiologeille ja behavioristeille (käyttäytymistiede) se kenties tarjoaa huomattavasti erilaisen kokoelman mahdollisuuksia huolimatta Heckscherin ja muiden PR-proklamaatioista. Asiakirjat sanovat sen kaiken:

"Tämän ohjelman sydän tulee olemaan ainutlaatuisen ionosfäärisen kuumennuskyvyn kehittäminen suorittamaan pioneeri-kokeita joita vaaditaan jotta saavutettaisiin riittävä potentiaali hyödyntämään ionosfäärin nostamis/parantamis -teknologiaa Puolustusministeriön tarkoituksia varten."
Ovatko nämä Puolustusministeriön aikeet viatonta tieteellistä tutkimusta vai jonkun visio parantaa Yhdysvaltain sodankäyntikykyä?


Takaisin