Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 14 -- TUNKEUTUMASSA AIVOIHIN

Uusilla teknologioilla on uskomattomia mahdollisuuksia parantaa ihmisaivojen potentiaalia. Näitä teknologioita käytetään parantamaan oppimista, muistia ja käyttäytymistä. Nämä tulevaisuuden korkean teknologian työkalut ovat täällä nyt, ja niitä tuodaan markkinoille. Johtava kirjoittaja aivoteknologioiden alueella on ollut Michael Hutchison, joka avasi tämän kentän ihmisille.

Kuten Hutchison kuvailee sitä, aivot toimivat suhteellisen kapealla taajuusalueella. Nämä hallitsevat aivoaalto-taajuudet osoittavat millaista aktiviteettia aivoissa tapahtuu. On olemassa neljä aivoaalto-alueiden perusryhmää jotka yhdistetään suurimpaan osaan henkistä aktiviteettia. Ensimmäiset, beta-aallot (13-35 Hz tai pulssia per sekunti) yhdistetään normaaliin aktiivisuuteen kun henkilön mielenkiinto on suuntautunut ulos, kohti normaaleja aktiviteetteja. Tämän alueen korkein ääripää yhdistetään stressiin tai kiihtyneeseen mielentilaan joka voi häiritä ajattelua ja järkeilyä. Toinen ryhmä, alfa-aallot (8-12 Hz) voivat osoittaa rentoutumista. Alfa-taajuudet ovat ihanteellisia oppimiselle ja kiihtyneeseen henkiseen toimintaan. Kolmas ryhmä, theta-aallot (4-7 Hz) viittaavat mielikuvitukseen, niillä on pääsy muistoihin ja sisäiseen henkiseen keskittymiseen. Tämä tila yhdistetään usein pieniin lapsiin, käyttäytymisen muokkaukseen sekä unitilaan. Viimeinen ryhmä, ultralyhyet delta-aallot (0,5-5 Hz) ovat vallalla kun henkilö on syvässä unessa. Yleinen sääntö on että aivojen hallitseva taajuus on matalin kun henkilö on rentoutunut ja korkein kun henkilö on valppaana tai kiihtynyt.

Aivojen ulkoinen stimulointi sähkömagneettisin keinoin voi sekoittaa aivoja tai lukita ne tiettyyn tilaan ulkopuolisen signaaleja luovan generaattorin avulla. Hallitsevat aivoaallot voidaan ajaa tai työntää uudelle taajuudelle ulkoisen stimuloinnin keinoin. Toisin sanoen, nämä ulkoiset impulsseja luovat generaattorit tunkeutuvat aivoihin, tukahduttavat normaalit taajuudet saaden aikaan muutoksia aivoaalloissa; jotka sitten saavat aikaan muutoksia aivojen kemiassa; jotka sitten saavat aikaan muutoksia ulosvirtauksessa ajatusten, tunteiden tai fyysisen kunnon muodossa. Aivojen manipulointi voi olla joko hyödyllistä tai vahingollista yksilölle johon sitä kohdistetaan.

Tiettyjen aaltojen yhdistelmä muodostaa useita taajuuksia jotka laukaisevat kemiallisia reaktioita aivoissa. Näiden neurokemikaalien vapautuminen saa aikaan tiettyjä reaktioita aivoissa jotka johtavat pelon, himon, masennuksen, rakkauden, jne. tunteisiin. Kaikki nämä sekä laajan kokoelman emotionaalisia/intellektuaalisia reaktioita saavat aikaan aivan tietyt aivokemikaalien yhdistelmät joita tietyn taajuiset sähköiset impulssit vapauttavat. "Tietty sekoitus näitä aivomehuja voi tuottaa tarkkaan ennalta määrättyjä mielialoja, kuten pimeän pelko tai tiivis keskittyminen." Tutkimustyö tällä alueella etenee hyvin nopeasti uusien löytöjen myötä joita tehdään säännöllisesti. Käsiksi pääseminen tietoon näiden tiettyjen taajuuksien luonteesta johtaa merkittäviin läpimurtoihin ihmisen terveyden ymmärtämisessä. Radiotaajuus-säteilyä, joka toimii ELF-aaltojen kantajana, voidaan käyttää sekoittamaan aivoja johdottomasti. Tämä on se mitä HAARP voi tehdä tiettyinä sovelluksina. Kuitenkaan, HAARP-asiakirjoissa ei paljasteta mitä sivuvaikutuksia tällä voisi olla ihmisiin, mutta niistä kerrotaan muissa dokumenteissa joihin tässä kirjassa viitataan.

Hra. Light, tutkija ja Biomedical Instruments Incorporatedin omistaja -- tämä on organisaatio joka markkinoi elektromedikaalisia laitteita joita käytetään kontrolloimaan tai manipuloimaan aivojen aktiviteettia -- oli henkilö jota Hutchison lainasi laajasti kirjassaan Mega Brain Power. Energiataso joka tarvitaan saamaan yliote aivojen aktiviteetista on hyvin pieni -- 5-200 mikroampeeria -- mikä on tuhat kertaa vähemmän kuin energia mikä vaaditaan sytyttämään 60 watin hehkulamppu. Me puhumme hyvin, hyvin alhaisista energia-vaatimuksista. Tämä temppu jolla vaikutetaan aivojen aktiviteettiin on taajuuden, energiatason ja aaltomuodon yhdistelmä. Se mitä on tapahtunut kahden viimeisen vuosikymmenen akana, ja aivan erityisesti viime vuosina, edustaa valtavaa askelta eteenpäin.

Tutkijat löysivät että aivoihin voidaan helposti tunkeutua tai että niihin voidaan vaikuttaa tilaa muuttavasti ulkoisten sähkömagneettisten kenttien avulla. Nämä löydöt ovat tarjonneet uusia työkaluja maallikoille ja tiedemiehille. Näihin uusiin työkaluihin kuuluu sähköisiä pääkallon stimulointilaitteita, äänijärjestelmiä, valopulssi-järjestelmiä sekä laaja valikoima muita aivojen sekoittajia/aivoihin tunkeutujia feedback-laitteita. Teknologisia edistysaskeleita on myös sovellettu erityisiin tarkkailu- ja kontrollointi-laitteisiin jotka sallivat ihmisten oppivan kuinka kontrolloida ja manipuloida heidän omaa aivo-aktiivisuuttaan heidän omaksi hyödykseen. Raportteihin kuuluu rentoutuminen, kivunhallinta, nopea oppiminen ja muistin parantaminen, muiden joukossa.

Kaikkein tuoreimmassa teoksessaan Hutchison antaa upean selostuksen mielenhallinta-teknologioista joita on pantu yhteen. Hänen uusin kirjansa, Mega Brain Power, antaa lukijoille päivitettyä tietoa alueelta joka muuttuu niin nopeasti että tiede kulkee nopeammin kuin mitä sen tuottamia sovelluksia voidaan täysin ymmärtää. Tuloksena, hän on noin kolmen vuoden ajan kertonut uusimmista tutkimuksista. Tuoreessa uutiskirjeessä keskusteltiin teknologioista hermojärjestelmän häiriöiden parantamiseksi, keskittymiskyvyn puutteen ja hyperaktiivisuuden korjaamiseksi lapsissa, sekä huume- ja alkoholiriippuvaisten hoidosta muiden asioiden ohella. Tämäntyyppinen elektroninen lääketiede nousee esiin lääketieteellisen tutkimuksen eräänä kaikkein jännittävimpänä alueena.

Tämä tutkimustyö viime vuosina on laajentunut lääketieteellisiin ja psykologisiin sovelluksiin hätkähdyttävien positiivisten tulosten kera. USA:n ilmavoimat on antanut tunnustusta joillekin näistä tuloksista kuten sinä tulet huomaamaan seuraavassa luvussa. Valitettavasti, armeija tutkii näitä teknologioita asejärjestelminä mieluummin kuin ihmisen potentiaalia parantavana työkaluna.

Eräs USA:n lahjakkaimmista keksijöistä, Tri. Patrick Flanagan, ennusti vuonna 1962 että lääketiede muuttuisi. Hän sanoi: "Minä uskon että jonakin päivänä koko käytännön lääketieteen konsepti muuttuu elektroniseksi. Ihmisiä hoidetaan elektronisesti mieluummin kuin lääkkeillä." Tuohon aikaan, Tri. Flanagan oli juuri saanut tunnustusta keksinnöstä joka oli kaikkein edistynein aivoja parantava laite -- neurofoni.

Kuten Flanagan huomautti äskeisessä haastattelussaan, tämä HAARP-projekti ei ole ainoastaan maailman surin ionosfäärin kuumennin vaan myös suurin aivoihin tunkeutuva laite mikä on koskaan keksitty. HAARP-asiakirjojen mukaan, kun tämä laite on rakennettu täyteen voimaansa, se voi lähettää VLF- ja ELF-aaltoja käyttäen monia aaltomuotoja energiatasoilla jotka pystyvät vaikuttamaan väestöön suurella alueella.

HAARP-suunnittelijat eivät ole keskustelleet lainkaan tällaisesta tutkimuksesta, vaikka Ilmavoimat ja Laivasto ovat tehneet töitä näillä alueilla 1960-luvun alusta lähtien. On todennäköistä että useimmat näistä, jos eivät kaikki, jotka olivat mukana HAARP-projektin rakentamisessa ja operoimisessa tässä varhaisessa vaiheessa, olivat tietämättömiä näistä mahdollisista sovelluksista.

Tri. Robert O. Becker teki 1960-luvun alkupuolella kokeita ELF-aalloilla istuttamalla tämän signaalin tasavirran päälle joka kuljettaisi tämän ELF-signaalin määränpäähänsä. Toisin sanoen, ELF kulki kuten matkustaja bussissa säilyttäen oman koskemattomuutensa mutta päästen määränpäähänsä. Tri. Becker testasi tätä konseptia käyttäen 1-10 Hertzin (pulssia per sekunti) ELF-signaalia ihmisiin, joka sai aikaan tietoisuuden hämärtymistä kohteena olleilla ihmisillä. Tällä heikolla ELF-aallolla itsessään ei ole vaikutusta, eikä tasavirta-lähetyksellä itsessään ole juurikaan vaikutusta, silloin kun nämä eivät ole yhdessä. Yli kymmenen Hertzin taajuudella tasavirta-lähetyksen kera signaalin vaikutus vähenee kunnes se on yhtä vähäinen kun tasavirta-lähetyksen vaikutus yksinään. Se mitä tämä todistaa on, että niitä ELF-taajuuksia jotka vaikuttavat ihmisaivojen toimintaan voidaan manipuloida ulkoa käsin syvällisten tulosten kera.

Flanaganin aivo-työkalu

Vuonna 1958 jolloin Patrick Flanagan oli 14-vuotias hän keksi neurofonin, jolla hän voitti itselleen arvostuksen eräänä maailman loistavimpana keksijänä. Tämä neurofoni-laite voi muuttaa äänen (kuten puhe tai musiikki) sähköisiksi impulsseiksi jotka voidaan siirtää mistä tahansa ruumin kohdasta suoraan aivoihin, ohittaen kokonaan kuulomekanismin. Kuuden vuoden ajan, USA:n patenttitoimisto kieltäytyi myöntämästä patenttia tälle laitteelle, samalla kun he väittelivät teknologian hienouksista. Lopuksi, hallitus julisti että neurofoni ei koskaan tulisi toimimaan, ja kieltäytyi antamasta patenttia. Patrick ja hänen lakimiehensä menivät sitten pääkaupunkiin mukanaan toimiva malli laitteestaan jotta sitä voitaisiin esitellä patentin tarkastajalle. Tämä tarkastaja kertoi tälle kaksikolle että jos tämä laite auttaisi erästä työntekijää joka oli kuuro, hän myöntäisi patentin. Laitetta testattiin, työntekijä "kuuli" ja patentti myönnettiin.

Myöhemmin Tri. Flanagan meni töihin Tufts Universityyn ja aloitti seuraavan tutkimusvaiheensa neurofonin parissa. Tuftsin tutkivana tiedemiehenä hän alkoi tehdä töitä kehittääkseen Laivastolla laitteen jolla voitaisiin kommunikoida delfiinien kanssa. Tämä tutkimustyö johti kolmiulotteisen holografisen äänijärjestelmän kehittämiseen joka kykenee saamaan äänet missä tahansa avaruuden paikassa kuulijan havaittavaksi.

Lisätutkimus johti huomattavasti parannetun digitaalisen neurofonin kehittämiseen. Välittömästi, DIA julisti keksinnön salaiseksi kansallisen turvallisuuden nimissä. Tri. Flanagania kiellettiin tekemästä enempää tutkimusta tai edes puhumasta kenellekään teknologiastaan neljän vuoden ajan.

Tämä teknologia on nyt korvattu paremmalla teknologialla joka kehitettiin Euroopassa vuonna 2001. Tämä uusi teknologia tarjoaa huomattavasti suuremman energia-tehokkuuden sekä biologisesti soveltuvamman signaalin. Tämä teknologia tulee olemaan käyttökelpoista vuonna 2001 tai 2002 parempina oppimis-sovelluksina, ruumiin tasapainottajana sekä sovelluksina jolla parannetaan kuuloa.

Näistä vuosista lähtien, Tri. Flanagan on jaksottaisesti leikitellyt neurofoni-teknologian uusilla konsepteilla. Tätä laitetta voitaisiin käyttää laitteena joka yhdistää aivot tietokoneeseen. Ajatus että suuria määriä kunnolla formatoitua tietoa voitaisiin siirtää pitkäkestoiseen muistiin aiheuttaisi vallankumouksen opetuksessa, tehden nykyisestä mallista tarpeettoman. Opetuksessa voitaisiin antaa suurempi painopiste strategioiden oppimiselle kirjatiedon pänttäämisen sijaan.

Tämä neurofoni oli eräs kaikkein voimakkain aivoihin tunkeutuva laite kunnes uusia edistysaskeleita otettiin Euroopassa vuonna 2001. Viime vuosina, nämä muut tutkijat ovat parantaneet teknologiaa ja jatkaneet työskentelemistä niiden mahdollisuuksien parissa joita se tarjoaa, painopisteenä muut lähetystavat. Koska DIA osoitti kiinnostusta aiempiin laitteisiin, on hyvin todennäköistä että he myös jatkoivat niiden parantamista. Keskustelut useiden keksijöiden kanssa aiheena HAARP-projekti paljastivat että tätä radiolähetintä, tätä ionosfäärin kuumentajaa, voitaisiin mahdollisesti käyttää johdottomana aivoihin tunkeutuvana laitteena. Tällaisella käytännöllä olisi suuria hyökkääviä/loukkaavia mahdollisuuksia.

Aivojen bio-palaute

Reaaliaikainen aivojen bio-palaute on toinen aivotutkimuksen alue joka on alkamassa tarjota suuria mahdollisuuksia monille yksilöille. Tämä alue on tarjonnut uusia lähestymistapoja mielen saamiseksi kontrolliin. Interaktiivisen tietokone-teknologian kautta, on nyt mahdollista tarkkailla aivoja reaaliaikaisesti, niin että yksilö joka käyttää näitä työkaluja voi nähdä miltä aivoaallot graafisesti näyttävät tietokoneella, silloin kun ihminen ajattelee.

Markkinoilla on nyt useita järjestelmiä, joista hienoimman on kehittänyt yritys nimeltä American Biotech Corporation. Käyttäen näitä järjestelmiä, ihminen voi oppia manipuloimaan omia aivoaaltojaan perinpohjaisella tavalla. Joihinkin asioihin jotka on saavutettu kuulu korkean meditatiivisen tason saavuttaminen (tietoisuuden tila jota ei voi muuten saavuttaa kuin vuosikausien harjoittelun tuloksena), parantunut muistiinpalauttamiskyky aivovaurion jälkeen sekä erilaisista keskittymiskyvyn häiriöistä kärsivien lasten parantaminen.

Näitä uusia aivoteknologioita käytetään auttamaan ihmisiä selviämään monenlaisista ongelmista. Lukuisat tutkija ovat osoittaneet aivojen bio-palautteen tehokkuuden rikken huume- tai alkoholiriippuvuuden. Näitä työkaluja ja tekniikoita on käytetty henkisten häiriöiden hoitoon opettamalla ihmiselle kuinka luoda aivokuvioita itse, omasta tahdosta, tietoisuuden tilan muuttamiseksi. Tutkijat saivat selville että 30-60 päivän sisällä useimmat ihmiset voivat oppia kuinka luoda henkisiä tasoja itse ilman jatkuvaa koneiden käyttöä. Nämä koneet toimivat siltana henkisen hallinnan uusille tasoille. Tekniikat joita nämä tietokoneistetut vastavuoroisuus-laitteet käyttävät voidaan selittää yksinkertaisesti opetus-systeeminä kuinka kontrolloida omaa ajattelua omalla tavalla tiettyjen tulosten aikaansaamiseksi. Se voidaan nähdä ikäänkuin niin että pieni lapsi opettelee hallitsemaan jalkojaan ensin ryömimällä, sitten kävelemällä ja sitten juoksemalla. Me aikuisina, olemme edelleen ryömimisvaiheessa mitä tulee henkiseen kontrolliin. Nämä teknologiat antavat meille tilaisuuden ottaa tiukempi kontrolli itsestämme ottamalla oma mielemme paremmin hallintaamme. Tämän teknologian arvoa ei voida aliarvioida.

Ajattelutapamme muuttaminen, jos me kykenemme hallitsemaan omia muutoksiamme, on terveellinen asia. On häiritsevää tajuta että hallitukset ovat kiinnostuneita näistä teknologioista, ei kuitenkaan hyödyllistä omaehtoista käyttöä varten vaan saadakseen yhä paremmin kontrolliinsa populaatiot joita he pitävät vaarallisina. Nämä teknologiat tarjoavat sekä suuren lupauksen että suuren tilaisuuden väärinkäyttöön. Koska nämä teknologiat ovat täällä nyt, kaikki tällä alueella suoritettava tutkimus pitäisi olla avointa yleisön arvosteltavaksi. Tämä auttaisi varmistamaan meidän kaikkien fundamentaalisimman ihmisoikeutemme säilymisen, oikeuden ajatella omalla tavallamme.

Työllä jota tehdään näillä alueilla on syvälisiä merkityksiä meille kaikille. Tieto joka hallituksen virastoilla on, kansallisen turvallisuuden verhon suojissa, nopeuttaisi näiden teknologioiden ja niiden merkitysten ymmärtämistä. Jos hallituksen tutkimuksista tehtäisiin julkisia, meillä olisi merkittävä etu eräisiin inhimillisen kehityksen kaikkein tärkeimpiin alueisiin. Ihmisaivojen tehokkaan käytön lisääminen tekisi entistä todennäköisempää siitä, että me kykenisimme ratkaisemaan nämä hyvin monimutkaiset ongelmat joita meidän maailmassamme on, sekä lisäksi parantaisi monien ihmisten elämänlaatua.

Seuraavassa luvussa me alamme tutkia sitä tiedon tasoa mikä armeijalla on käytössä sekä miten armeija käyttää näitä teknologioita, perustuen ilmavoimien, suurten yliopistojen sekä yksityisen teollisuuden tutkimuksiin.


Takaisin