Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 18 -- PANDORAN LIPAS JA SUURI VIETTELYS

Jotkut sanovat että hallitus ei tulisi tekemään sellaisia asioita joita näillä sivuilla kuvaillaan. Tämän materiaalin kokoajat toivovat että asia olisi näin. Kuitenkin, USA:n historia on roskattu pahan tieteen ja huonoja hedelmiä tuottavien teknologioiden raadoilla. Joka vuosi, itse asiassa joka kuukausi, näyttää siltä että maailman kaikkien maiden kansalaiset saavat tutustua armeijan, tiedustelupalvelun ja hallituksen väärinkäytösten uusille skandaaleille. Viettelys, pakkomielle ja himo saada yhä enemmän valtaa ja kontrollia ihmisten yli ovat ensimmäisiä pahuuksia joita modernin teknologian Pandoran lippaasta vapautuu. Nämä kirjailijat eivät ole teknologisia edistysaskeleita vastaan, vaan pikemminkin toivovat että tiedettä voitaisiin harjoittaa avoimessa päivänvalossa ja että se voisi johtaa ihmisten parantuneisiin elinolosuhteisiin.

"Poliittisia strategisteja kiehtoo ajatus päästä käsiksi aivoihin ja ihmisten käyttäytymiseen. Geofyysikko Gordon J.F. MacDonald -- sodankäynnin ongelmien asiantuntija -- sanoo että tarkkaan ajoitetut keinotekoiset sähköiset salamaniskut 'voisivat johtaa oskillaatioiden kaavaan jotka tuottavat suhteellisen suuria energiatasoja maapallon tiettyjen alueiden ylle... Tähän tapaan, voitaisiin kehittää järjestelmä joka vakavasti häiritsisi suurten populaatioiden aivotoimintaa valitulla alueella tietyn ajan...' Ei väliä kuinka syvästi häiritsevää on ajatus käyttää ympäristöä manipuloimaan joidenkin käyttäytymistä kansallisen edun nimissä, teknologia joka sallii tällaisen käytön tullaan luultavasti kehittämään muutaman seuraavan vuosikymmenen kuluessa." ["Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era", Zbiegnew Brzezinski, Penguin Books, Massachsetts, 1976]
Tämä lausunto oli annettu yli kaksikymmentä vuotta sitten ja se oli edeltäjä sille mistä tuli totta vuonna 1995.

Vuonna 1966, MacDonald oli President's Science Advisory Committeen jäsen sekä myöhemmin President's Council on Environmental Qualityn jäsen. Hän julkaisi papereita ympäristöä kontrolloivien teknologioiden käytöstä sotilaallisiin tarkoituksiin. Kaikkein syvällisin kommentti jonka hän antoi geofyysikkona oli seuraavanlainen: "Avain geofysikaaliseen sodankäyntiin on ympäristön epävakaisuuksien tunnistaminen, ja kun niihin syötetään pieniä määriä energiaa saataisiin vapautettua huomattavasti suurempia energiamääriä." ["The Cooling", Lowell Ponte, 1976, s. 166-169] Samalla kun eilispäivän geofyysikot ennustivat tämän päivän edistysaskeleet, HAARP-ohjelman johtajat tekevät tästä visiosta totta.

Nämä geofyysikot tunnustivat että energian syöttämisellä ympäristölliseen soppaan voisi olla suuria vaikutuksia. Se mitä ei pohdittu on se fakta että ihmiskunta on jo lisännyt huomattavia määriä sähkömagneettista energiaa ympäristöömme ymmärtämättä että milloin saavutetaan kriittinen massa. Kysymys kuuluu, että ovatko nämä lisäykset tapahtuneet ilman että niillä olisi ollut jotain vaikutusta, vai onko olemassa kumulatiivinen määrä jonka jälkeen tapahtuu korvaamatonta vahinkoa? Onko HAARP yksi askel lisää tutkimusmatkalla jossa me emme voi kääntyä takaisin? Olemmeko me antautumassa toiselle energiakokeelle joka vapauttaa uuden annoksen demoneja tästä Pandoran lippaasta?

Jo niin varhain kuin vuonna 1980, Zbiegniew Brzezinski, josta myöhemmin tuli Presidentti Carterin turvallisuusneuvonantaja, ennusti "kontrolloidumpaa ja ohjatumpaa yhteiskuntaa" joka tulisi asteittain, linkitettynä teknologiaan. Tätä yhteiskuntaa hallitsisi eliittiryhmä joka pestaa äänestäjät väkivalloin/tekee syvän vaikutuksen äänestäjiin väitetyllä ylivoimaisella tieteellisellä tietotaidolla.

"Perinteisten liberaalien arvojen rajoitusten ulkopuolella, tämä eliitti ei epäröisi poliittisten päämääriensä saavuttamista käyttämällä uusimpia teknologioita jotka vaikuttaisivat yleisön käyttäytymiseen ja pitämällä yhteiskuntaa tiukassa valvonnassa ja kontrollissa. Tekninen ja tieteellinen liikevoima ruokkisi sitten tilannetta jota hyödyntää." ["Between Two Ages]
Brzezinskin ennustukset osoittautuivat tarkemmiksi kuin mitä useimmat ihmiset olivat odottaneet. Tänään, lukuisa määrä uusia työkaluja "eliitille" nousee pintaan, ja houkutus käyttää niitä kasvaa tasaisesti. Politiikka joka antaa luvan käyttää niitä on jo paikallaan. Me olemme aivan "Uljaan uuden maailman" ovella.

Kuinka Yhdysvallat muuttuisi, pala palalta, tähän ennustettuun vahvasti kontrolloituu tekno-yhteiskuntaan? Brzezinskin odottamien "askelmien" joukossa olisivat itsepintaiset sosiaaliset kriisit sekä joukkoviestimien käyttö yleisön luottamuksen saamiseksi. [Ibid.]

Brzezinski ilmiselvästi näki että sekä konservatiivit että "opillisesti vasemmalla olevat" taivutettaisiin hyväksymään raskaskätiset taktiikat. Vasemmisto voisi sanoa että se palvelee edistystä ja konservatiivit "jotka ovat keskittyneet julkiseen järjestykseen ja joita modernit laitteet ihastuttavat, tuntisivat houkutusta käyttää näitä teknologioita vastauksena levottomuuksiin, sillä he eivät osaisi tunnustaa että sosiaalinen kontrolli ei ole ainoa ie käsitellä nopeita sosiaalisia muutoksia".

Jopa tänään, 25.2.1995, jollin me kirjoitamme näitä sanoa, NBC Nightly News ilmoittaa laajasta amerikkalaisiin ja muihin kohdistuvasta sisäisestä valvonnasta joka tapahtuu internettiä tarkkailemalla CIA:n ja NSA:n toimesta.

Brzezinskin visio, joka ilmaistiin hänen kirjassaan 25 vuotta sitten, oli profeetallinen näkemys maailman tilasta. Se ennusti suunnan jonka aika on osoittanut todeksi. Nämä ennustukset jotka eivät ole vielä toteutuneet ovat syvällisiä, ja voisivat johtaa hyvin erilaiseen ja vähemmän miellyttävään maailmaan. Ajatus on että tiede on poliitikkojen vasara. Se on todellisuus jota ihmiset eivät voi ylenkatsoa. Hallituksen pitäisi pohtia muutosta -- sodasta rauhaan -- näiden hyvin edistyneiden tutkimus-ponnistelujen hyödyntämiseksi.

Näiden innovaatioiden mahdollisuudet tarjoavat kaikille ihmisille tilaisuuden kunnostautua älyssä ja terveydessä. Kaikkien miesten ja naisten pitäisi painostaa näiden teknologioiden avaamiseksi positiiviseen ja rakentavaan käyttöön tuhoisien tarkoitusten sijaan. Mikä ohjaa näitä edistysaskeleita väärään suuntaan? Ovatko syynä pahaa-aavistamattomien amerikkalaisten verorahat?

Systeemit jotja edistävät salailua armeijan ja tiedustelupalvelun johtajien toimesta ovat fundamentaalisesti väärin. Niitä todennäköisesti tullaan käyttämään väärin. Hallitus lähtee ihmisistä, ja sen pitäisi heijastaa täysin ihmisten arvoja ja uskomusjärjestelmiä eikä niiden tahtoa joilla on salaisia agendoja ja jotka piileskelevät vainoharhaisuuden pimeissä huoneissa. Meidän täytyy painostaa hallitusta jotta se heijastaisi meidän kollektiivisia näkemyksiämme kohti tasapainoisempaa maailmaa, syleillen perustuslaillisia ajatuksia joiden pohjalle hyvät hallitukset ovat muodostuneet.


Takaisin