Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 19 -- VALTA JA KONTROLLI VAPAUDEN LOPETTAMISEKSI

Tämä Manhattan Project joka loi ensimmäisen atomipommin käynnistyi vuonna 1942. Ensimmäinen atomipommi räjäytettiin 16.7.1945, yli 50 vuotta sitten. Tämä projekti käynnistyi 6.000 dollarilla, mutta vuoteen 1945 mennessä projekti oli niellyt 1,7 miljardia dollaria (20 miljardia dollaria nykyrahaa). USA:n ydinaseohjelman kokonaiskustannukset Manhattan projektista lähtien on ollut 4 biljoonaa dollaria. Onko HAARP taas uusi ohjelma syöstä maailma tuhlailun ja inhimillisen kärsimyksen syövereihin?

Sota demokratiaa vastaan

"Nämä salaperäiset sanat jotka kummittelevat Pentagonissa tänään ovat 'vallankumous sotilasasioissa'. Tämä ajatus, yksinkertaistettuna, on että samalla teknologialla joka on muuttanut amerikkalaisia saattaa olla aivan yhtä syvällinen vaikutus amerikkalaiseen tapaan käydä sotaa." [Eliot A. Cohen, "Come the Revolution", Defense And Technology Issue; National Review, July 31, 1995]
Tämä käsite, "vallankumous sotilasasioissa" (RMA), nousi ensin pintaan dokumentissa jonka U.S. Army War College julkaisi heinäkuussa 1994 -- The Revolution in Military Affairs. Tässä dokumentissa sanottiin että "sotaa vähäisempien konfliktien" (terrorismi, taistelut huumekauppiaita vastaan) filosofia vaatii uusia aseita sekä muutosta julkisessa mielipiteessä. Se vakuuttaa että tällaisen mielipiteen muutoksen ei tarvitse kehittyä luonnollisesti, vaan että se voi myös olla hallituksen tarkoituksellisesti muovaamaa. Ajatus on että amerikkalaisten uskomusjärjestelmää voidaan hitaasti muuttaa hyväksymään se että armeija saisi esitellä uusia ase-teknologioita joita, tällä hetkellä, useimmat amerikkalaiset vastustaisivat.

Se mitä tämä kirja tuo esille on seuraavaa:

"Kaikkein puhtaimmassa merkityksessä, vallankumous saa aikaan muutoksen joka on pysyvä, perusteellinen ja nopea. Sodankäynnin vallankumouksen perusedellytys on yksinkertainen: läpi historian, sodankäynti on usein kehittynyt evolutionääriseen tapaan, mutta satunnaisesti ideat ja keksinnöt ovat yhdistyneet vauhdittaakseen dramaattisia muutoksia. Tämä ei vaikuttanut ainoastaan armeijan sovelluksiin, vaan usein se muutti geopoliittista tasapainoa, niiden eduksi jotka hallitsivat sodankäynnin uuden muodon."
Tämä kirja, The Revolution in Military Affairs, kuvailee "ihmisten sotaa" jonka se rajoittaa marxilaisiin ideologioihin. Tätä lausetta voitaisiin yhtä lailla soveltaa siihen mitä tapahtui Filippiinien ja itäisen Euroopan kansan vallankumouksissa 1980-luvun lopulla. Armeijan kirjoittajat sanovat että on olemassa muutos "hengellisiin" ja "kaupallisiin" kapinallisiin tai kapinoihin joita he eivät määrittele kunnolla. He vihjaavat että tällaiset "kapinalliset" edustavat kansallista turvallisuusriskiä jota vastaan pitäisi puolustautua. Tämä saattaa olla totta, mutta kuka päättää mikä on "hengellisesti" tai "kaupallisesti" oikein?

Nämä armeijan kirjailijat keskustelevat esiin nousevista teknologioista jotka saattavat käydä amerikkalaisten uskomuksia vastaan sellaisissa asioissa kuten henkilön pitäminen syyttömänä kunnes toisin todistetaan, oikeus olla eri mieltä hallituksen kanssa, sekä oikeus vapaaseen mielipiteen ilmaisuun ja liikkumiseen maailmassa. Yhdessä kohtaa tässä dokumentissa he keskustelevat tarpeesta käyttää uutta teknologiaa pitämään silmällä niitä amerikkalaisia jotka matkustavat Yhdysvaltain ulkopuolella:

"Samalla kun edistysaskeleet robotiikassa ja informaatio-teknologioissa saattavat tehdä mahdolliseksi suorittaa monia kaupallisia aktiviteetteja vähemmällä henkilökunnalla vaarallisilla alueilla, ne amerikkalaiset jotka ovat ulkomailla tulevat olemaan eristyneempiä ja hajaantuneempia. Tämä on ei-sotilaallisten evakuointi-operaatioiden (NEO) ongelma: tunnistaa ja huomioida evakuoitavat yksilöt, turvallisten pakoreittien tunnistaminen, sekä evakuoinnin uhkien arviointi. Teknologia voisi vähentää näitä ongelmia. Lähitulevaisuudessa jokainen vaarassa oleva amerikkalainen voitaisiin varustaa elektronisella paikallistajalla (IPLD). Tämä laite, joka on johdettu sähköisestä nilkkarenkaassa joita käytetään joidenkin rikollisten kontrolloimiseen, voisi jatkuvasti informoida keskustietopankkiin missä turisti liikkuu. Lopulta, tällainen laite voitaisiin pysyvästi istuttaa ihon alle, automaattisen kauko-aktivoinnin kera joka aktivoituisi kun henkilö astuu ulos USA:n maaperältä (esimerkiksi kulkiessaan turvatarkastuksen läpi lentokentällä). Tämä IPLD voisi myös toimia IFFN:n muotona (tunnistaa onko henkilö ystävä, vihollinen vai neutraali) mikäli USA:n sotilashenkilökunta varustettaisiin kunnollisilla reagointi-laiteilla."
Kaikkein todennäköisimmin implantteja saavat henkilöt ovat armeijan henkilökuntaa joille kerrotaan että tämä helpottaa heidän pelastamistaan mikäli heidät vangitaan. He saattavat olla ensimmäisiä, jotka valmistavat näyttämön muita kansalaisia varten. Tulevatko meidän sotilaamme vastustamaan tätä? Ymmärtävätkö meidän puolustajamme että tämä on hyökkäys meidän hallituksemme taholta Perustuslain takaamia oikeuksia vastaan -- oikeuksia joita he ovat vannoneet puolustavansa?

Toinen teknologia joka mainittiin on menetelmä häiritä aktiviteetteja jotka hallituksen mielestä ovat vääriä. Annettuina esimerkkeinä, useimmat meistä olisivat yhtä mieltä siitä että väliintuloa pitäisi tapahtua ainakin jollain tasolla. Kuitenkin, pohditut metodit ovat äärimmäisiä. Tekisivätkö ne, joilla on valta hyökätä yksityisyyttä vastaan, tämän ilman tekosyytä? Luottaisiko väestö vallan huipulla oleviin? Armeijan suunnittelijat odottavat että yleisö vastustaisi tällaisia hankkeita. Siksi, he ehdottavat tapahtumasarjaa muuttamaan populaari näkemys vastakkaiseksi. He ehdottavat yhteiskunnallista vallankumousta joka sallii vallankumouksen sotilasasioissa. Tssä kohdassa, he laativat fiktionäärisen skenaarion jossa voitaisiin luoda illuusio tällaiselle kontrollille. Tässä skenaariossa, käynnistetään suunnitelma saada väestö hyväksymään yhä lisääntyvä kontrolli ja uuden teknologian käyttöönotto hallituksen manipulaation ja valheinformaation kautta.

E-Systems kehitti GPS-teknologioita jotka voivat paikallistaa kohteet missä tahansa maailmassa puolen metrin etäisyydellä. He ovat myös kehittäneet järjestelmiä poliisia varten jotka voivat siepata fakseja, puheluita, sähköistä tiedonsiirtoa sekä videolähetyksiä. He kehittivät EMASS-tietokoneita jotka ovat riittävän tehokkaita lajittelemaan informaatio jota tarvitaan miljardin ihmisen seuraamiseen. Nämä olivat HAARP:in omistajia, yhtiönsä Rayheonin alla.

Ei-fiktionäärisessä skenaariossaan armeijan kirjoittajat sanovat:

"Esimerkiksi, ulkomaisia pankkeja tarkkailevat tietokoneet voisivat tunnistaa talletukset jotka ovat yhteydessä rahanpesuun. Tarvittaessa tällaiset tilit voitaisiin elektronisesti tyhjentää."
Toisessa osiossa, tämä dokumentti painottaa käyttäytymisen ja asenteiden muuttamista. Tämä on RMA:n sydän.
"Suuresti parantunut tiedustelutietojen kokoaminen ja fuusiointi on RMA:n ensisijainen komponentti, ja ehdotetut informaatio-sodankäynnin kyvyt saattaisivat ihanteellisesti sopia auttamaan haluttujen tunteiden, asenteiden ja käyttäytymisen kehittämistä."
Koko tämän pienen kirjan teksti jättää lukijat ihmettelemään, että jos tämä on sellaista materiaalia jonka julkaisemisen armeija sallii, mitä he sitten piilottelevat näissä miljardin dollarin "mustissa ohjelmissaan"? Kirjan The Revolution in Military Affairs toisessa kohdassa keskusteltiin RMA:n realiteetista:
"Jopa kaikkien rajoitteiden ja vastatoimien kera, on jotain arvoa siinä että sovelletaan esiin nousevia teknologioita käyttäen olemassa olevia strategioita, doktriinia, organisaatioita, voimarakenteita, konsepteja, asenteita ja normeja. Mutta on olemassa toinenkin vaihtoehto: me voisimme tarkoituksellisesti järjestää vallankumouksen, etsien lopullista transformaatiota mieluummin kuin yksinkertaista seikkailullista uuden teknologian käyttöä. Kuitenkin, tällainen ohjelma on täynnä salaisia vaaroja ja ei-tarkoituksellisia seurauksia. Toisin kuin Manhattan Project, meidän ei ole pakko tehdä vallankumousta ilman seurausten pohtimista. Sotaa vähäisemmissä konflikteissa, RMA on Pandoran lipas jota on välttämätöntä tutkia ennen avaamista."
Tässä National Review -lehden artikkelissa jota aiemmin tässä luvussa lainattiin sanotaan että tämä laatikko on jo avattu ja että Pentagonin viisaimmat ihmiset tekevät jo töitä RMA:n konseptin parissa.

Uusi ajattelutapa

Kylmä sota ei ole ohi vaan se on muuttunut. Me tiedämme että on huolenaiheita joita meidän, vapaina ihmisinä täytyy kohdata ja tuoda toisten huomion kohteeksi. Me uskomme että suurin uhka vapaudelle on tukahduttava ja yhä salailevampi hallitus. Monille, hallitus on muuttunut "ihmistä palvelevasta instituutiosta" erityisten intressien instituutioksi joka toimii oman edun tavoittelemiseksi kansalaisten kustannuksella. Se mikä meni pieleen, ja missä se meni pieleen, suuressa määrin, on tiedustelupalvelun byrokraattinen tuote joka kasvaa hallintorakennuksesta toiseen hillitsemättömällä vauhdilla. Nämä salailevat byrokraatit kätkevät yhä enemmän salaisuuksiaan "kansallisen turvallisuuden" verhon alle samalla kun he kulkevat yhä kauemmaksi periaatteista jotka ovat sallineet Yhdysvaltojen olla olemassa yli kaksisataa vuotta. Salainen hallituksen politiikka uhkaa vapauden ydin-arvoja ja julkista vastuuta.

Ainoat todella vapaat ihmiset ovat niitä jotka elävät avoimessa yhteiskunnassa joka arvostaa yli kaiken miesten ja naisten oikeutta hallita ja asettaa arvot joita heidän hallituksensa pitäisi heijastaa. Nämä ovat kansalaisten asettamia arvoja jotka täytyy painaa kaikkien projektien filosofioihin, politiikkaan, sekä hallituksemme ohjelmiin. Yhdenkään ohjelman ei tulisi sallia kasvavan ulos demokraattisesta hallituksesta joka ei heijasta alamaistensa arvoa ja tahtoa. On ollut liian monta Watergatesia, Irangatesia, sekä poliittisia sotia jotka ovat ainoastaan palvelleet poliitikkoja ja suojelleet amerikkalaisia suuryrityksiä. Meidän sotilas- ja talouspolitiikkamme on yhä tyhjempi arvoista joihin meidän demokraattisen muotoinen hallituksemme nojaa.

Kun me katsomme HAARP-dokumentteihin, me näemme että armeija, aliurakoitsijat, sekä Alaskan yliopisto tarkoituksellisesti johtavat harhaan yleisöä ja vaaleilla valittuja viranomaisia.

Muiden projektien kohdalla -- kuten ehdotettu louhinta ydinaseiden avulla, josta keskustelimme aiemmin -- ne olivat yliopiston biologeja jotka vastustivat. Tässä HAARP-projektissa, ympäristöä, biologiaa ja elämäntieteitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Tämä projekti pitäisi alistaa jatkuvalle, tinkimättömälle ja riippumattomalle tutkimukselle joita asiantuntijat elämäntieteissä ja ilmakehän tieteissä suorittaisivat. Niitä jotka saavat elantonsa HAARP-tyyppisistä projekteista ei pitäisi kutsua jäljellä olevan maailman intressien vartijoiksi. On mahdotonta että näillä geofyysikoilla olisi kaikki tarpeellinen koulutus jotta he voisivat arvioida kaikki riskit. Tämä ei tarkoita että hallituksen tiedemiehet olisivat selkärangattomia, vaan että ovatko he täysin tietoisia potentiaalisista ympäristöön ja terveyteen kohdistuvista riskeistä?

Onko HAARP alku "uljaalle uudelle maailmalle"? On aika ajatella muutosta siihen jolla me sallimme hallituksemme kehittyvän -- alistajaksi palvelijan sijaan. Meidän demokraattinen järjestelmämme perustettiin palvelemaan ja parantamaan elämää, vapautta ja onnen tavoittelemista. Ovatko nämä kuolleita käsitteitä? Me ajattelemme että eivät ole; on aika nousta ylös välinpitämättömyyden tuhkasta ja ottaa askel parantaaksemme meidän maailmaamme.


Takaisin