NYKYAJAN JUMALAN IHME – ISRAEL TAAS KANSAKUNTA

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

LYHYT UUTINEN:

”Tulituksen alla rajan molemmilla puolilla”, The Jerusalem Report, 16.5.1996.

”David Barsheshet oli juuri astunut keittiöönsä katsottuaan elokuvaa olohuoneessaan, kun Katyusha-raketti räjähti hänen eteisensä ulkopuolella täyttäen olohuoneen lasinsiruilla ….”

Tänä päivänä sodan äänet täyttävät ilman suuren osan ajasta nykypäivän Israelissa, vaikka sanat ”rauhan prosessi” ovat heidän johtajiensa huulilla. Israelin arabinaapurit, sekä valtiot että palestiinalaiset ovat vihkiytyneet tuhoamaan Israelin; aivan kuten he ovat olleet jo menneet 3000 vuotta.

Poikkeamme nyt normaaliohjelmastamme, että voimme keskustella Israelin valtion nykypäivän uudelleen syntymisestä viimeisten päivien profetioiden valossa. Monet kristityt joko eivät ymmärrä Israelin uudelleen syntymisen historiallista ihmettä, tai he erheellisesti uskovat, että juutalaiset eivät enää ole Jumalan valittu kansa ja että Israelin uudelleen perustamisella vuonna 1948 ei ole mitään profeetallista merkitystä.  Me puhumme nyt pääasiassa niille, jotka uskovat  viimeksi mainitun. Pysy kanssamma, sillä  tämä tutkistelu lujittaa uskoasi.
Aloittakaamme puhumalla Israelin uudelleen syntymisen ennenkuulumattomasta historiallisesta ihmeestä. Jumala alkoi heittää Juutalaiset ulos valtiostaan Babylonian kuningas Nebukadnessarin valloituksella vuonna 602 eKr. Tuon päivän jälkeen juutalaiset eivät koskaan todella olleet itsenäinen kansa, vaikkakin kreikkalaiset ja roomalaiset sallivat Israelille rajoitetun itsehallinnon.  Kuitenkin Rooman kärsivällisyys juutalaisia kohtaan joutui jatkuvasti koetukselle heidän toistuvan kapinointinsa vuoksi. Rooman kärsivällisyys lopullisesti petti 66 jKr, kun juutalaiset nousivat ennennäkemättömään kapinaan. Aluksi juutalainen armeija valtasi osan Palestiinaa mukaan lukien Jerusalemin. Rooman sotilaallinen reaktio oli myös ennennäkemätön, kun se lähetti suunnattomat voimat Jerusalemia vastaan. Vuonna 70 jKr Rooman armeija valloitti Jerusalemin. Rooman johto oli lopullisesti päättänyt vapautua vuosittain kapinoivasta juutalaisesta kansasta. Siksi he teurastivat lukemattomat määrät ihmisiä ja alkoivat järjestelmällisesti pakottaa juutalaisia pois Israelista sitä ympäröivien kansojen sekaan. Niin tehdessään he toteuttivat Jumalan monet varoitukset, että Hän rankaisisi Israelia juuri tällä tavoin, jos he jatkaisivat tekemällä syntiä vastoin Hänen käskyjään. Tutkimme nyt näitä profetioita hetken ajan.

Historia kertoo, että Israel oli poissa maastaan seuraavat 1900 vuotta. Israelin maata hallitsi pakanavaltojen sarja koko tuon pitkän ajanjakson.

Tässä tilanteessa Israelin ei olisi koskaan pitänyt olettaa saavan maansa takaisin, koska mikään kansa, joka milloinkaan on ollut poissa maastaan monia vuosisatoja, ei koskaan ole saanut sitä takaisin. Mutta raamatun tutkijat, jotka uskoivat raamattuun kirjaimellisesti ja johdonmukaisesti,väittivät tukeutuen Jumalan Sanan auktoriteettiin, että Israel palautettaisiin takaisin maahansa. Tosiasiassa oli tutkijoita, jotka väittivät, että lopunajan lähtölaskenta ei voisi todella alkaa ennen kuin Israel olisi perustettu uudelleen. Siksipä kun Israel palasi kansana, raamatun tutkijat tiesivät, että maailma oli astunut ajan loppuun.

Ja vastoin kaikkia historian todennäköisyyksiä, Israel syntyi uudelleen yhdessä päivässä toukokuussa 1948. Sen jälkeen se on taistellut monta sotaa eloonjäämisensä puolesta uskomatonta ylivoimaa vastaan. Israelin uudelleensyntyminen 1948 oli todella historiallisesti ennennäkemätön Jumalan ihme vastoin kaikkia historiallisia todennäköisyyksiä. Ja Israel on yksi päätekijöistä, joita sinun tulee tarkkailla, kun yrität ymmärtää kuinka lähellä loppua olemme.

Meidän ei olisi pitänyt yllättyä, että Israel palasi kansana. Jumala ennusti monissa kohdissa sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa, että Hän repäisisi Israelin maastaan, jos se kieltäytyisi tottelemasta Hänen käskyjään, mutta sitten Hän toistuvasti kääntyi ympäri ja lupasi kansallista ennalleen asettamista. Meidän on tarpeen tutkia näitä kirjoituksia ja niin tehden lopullisesti panna syrjään se väärä oppi, että Jumala olisi hyljännyt juutalaisen kansan valittuna kansanaan.

Yksi tärkeimmistä periaatteista Raamatun tulkinnassa on, että tulkitsemme Vanhaa Testamenttia Uuden Testamentin valossa.  Siis aloittakaamme Paavalin ilmoituksella UT:ssa Room 11;  tässä luvussa  Paavali viittaa käsitteesen, että Jumala olisi lopullisesti hyljännyt Israelin valittuna kansanaan. Kuuntele tarkoin Paavalin sanoja alkaen jakeesta 1: ”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! …. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut ….” Vaikkakin Israel oli tehnyt syntiä paljon ja toistuvasti, Jumala ei ollut hyljännyt heitä valittuna kansanaan. Kun katsomme taaksepäin Jumalan liittoon Aabrahamin kanssa, näemme miksi Jumala ei voinut hyljätä Israelia olematta uskoton ikuiselle ja muuttumattomalle luonnolleen. Kohdassa 1Moos 17:7-8 Jumala selittää liittoansa Aabrahamin kanssa. Jumala lupasi: ”Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala, ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa." Jumala toistaa tämän sitoutumisen iankaikkiseen liittoon jakeessa 8.

Huomaa että Jumala ilmoitti liittonsa olevan Aabrahamin ja hänen ”siemenensä” kanssa.  Tämä sana ”siemen” mitä selvimmin viittaa niihin fyysisiin jälkeläisiin, jotka seuraavat Aabrahamia, Israelin kansaan, joka kasvoi Aabrahamin jälkeläisistä. Edelleen Jumala ilmoitti, että tämä liitto on oleva ”iankaikkinen” liitto. Sana ”iankaikkinen”  (everlasting) kirjaimellisesti tarkoittaa ”iäti” (forever) tai ”ikuinen” (eternal). Jumala ei voinut lopettaa tätä fyysistä liittoa Aabrahamin jälkeläisten kanssa loukkaamatta muuttumatonta luontoaan. Hänen yksinkertaisesti oli varmistettava, että tämä kansallinen liitto seisoisi ikuisesti (for eternity). Huomaa myös, että tämä liitto Aabrahamin kanssa oli ehdoton. Jos juutalaiset Aabrahamin jälkeen kapinoisivat Jumalaa vastaan, tämä liitto pysyisi. Sitä vastoin Mooseksen lakiliitto oli alusta lähtien määrätty hylättäväksi, kun Jeesuksen Kristuksen Uusi Liitto vahvistettaisiin. Tämä on eräs Heprealaiskirjeen suurista teemoista.

Muista, että puhumme nyt kahdesta liitosta. Kerratkaamme vielä:

1.    Kansallinen ja rodullinen liitto Aabrahamin kanssa annettiin noin vuonna 1900 eKr. Juutalaiset julistettiin Jumalan valituksi kansaksi, ei minkään tekonsa vuoksi, vaan Jumalan kunnian vuoksi. Jumala myös lupasi, että tästä kansasta ja rodusta tulisi Messias, eikä vain kerran vaan kaksi kertaa. Tämä Messias tulisi hallitsemaan iäti. Näemme tämän lupauksen kahdesta tulemuksesta Jes.9:5: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu….” Tässä ennustetaan Messiaan ensimmäinen tulemus ottamaan pois maailman synnin. Mutta jae jatkuu: ”…. jonka hartioilla on herraus …Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti ….” On ilmeistä, että tämä profetia ei koskaan ole toteutunut; me edelleen odotamme tätä jumalallista hallitusta. Mutta huomaa tarkoin, että tämä linja johtaa Aabrahamista Daavidin kautta Messiaaseen, joka on Jeesus Kristus. Ja Jeesuksen valtakunta tullaan vahvistamaan ikuiseksi. Ilmeistä on, että juutalaisen ja Hänen valtakuntansa Israelin oli jatkuvasti oltava Jumalan valittuja, jos tämä ikuinen valtakunta aiottiin perustaa.
Tutkikaamme nyt Mooseksen liittoa, hengellistä, rituaalista ja temppeliliittoa.

2.    Moosekselainen laki annettiin Moosekselle noin vuonna 1500 eKr, 400 vuotta Aabrahamin liiton jälkeen. Tämä toinen liitto oli hengellinen ja Jeesus asetti sen syrjään paitsi moraalilakina, kun Hän vahvisti toisen hengellisen liittonsa. Kun ihmiset lukivat Paavalin sanat, että tosi juutalaisuus on sydämen asia, joka saavutetaan uskolla Jeesukseen Kristukseen, he otaksuivat, että Jumala oli pannut Israelin syrjään kristittyjen eduksi. Nämä ihmiset sekoittavat Mooseksen lain, josta suurin osa on kumottu, Aabrahamin kansalliseen liittoon, jota Jumala ei koskaan kumonnut.

Mutta jos tämä on totta, Jumala loikin itselleen ongelman, kun poisti Israelin maastaan hajoittaen heidät heitä ympäröivien kansojen sekaan. Ymmärtääksemme tätä ongelmaa ja Jumalan ratkaisua, meidän on palattava Kirjoituksiin. 5Moos 28:ssa  Israelin kansa oli leiriytynyt Mooabin tasangolle valmistautuen menemään Luvattuun maahan. Mooses neuvoi heitä. Luvun 28 jakeessa 1 Mooses lupaa: ”Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.” Sitten Mooses kuvaili siunauksia Israelin elämän kaikilla alueilla, jos he tottelisivat Jumalaa. Sitten jakeessa 15 Mooses varoitti: ”Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.” Sitten Mooses otti kaikki siunaukset, jotka hän juuri oli luvannut Israelille ja käänsi ne muuttaen ne kirouksiksi. Jakeissa 15-68 Mooses kuvailee näitä kirouksia; kehoitamme sinua lukemaan ne sillä ne ovat hyvin opettavaisia mitä tulee Jumalan luonnon tuomiopuoleen.

Monet näistä kirouksista kirjaimellisesti toteutuivat monissa tilanteissa Israelin olemassaolossa Vanhan Testamentin aikana. Mutta jakeessa 58 Jumala muutti vaihdetta, kun Hän sanoo, ”Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja …. niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja ….” Tässä kohdassa katsokaamme miten alkuteksti tämän sanoo, jotta ymmärryksemme olisi täydellinen. 5Moos 28.59 Jumala sanoo: ”niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia …” Ei tarvitse olla perinpohjin perehtynyt juutalaisten historiaan nähdäkseen tässä juutalaisten hajoituksen. Nebukadnessarin ajasta 606 eKr vuoteen 1948 jKr 2554 kalenterivuoden ajan  jutalainen kansa ovat olleet poissa maastaan, vainottuja, metsästettyjä ja tapettuja ennennäkemättömin tavoin ja määrin. Todellakin Jumala tarkoitti mitä sanoi, kun antoi tämän varoituksen.

Mutta sitten jakeessa 62 Jumala antoi vielä lisää yksityiskohtia varoitukseensa uskomattomasta rangaistuksesta.  Hän sanoi: ”Ja teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi, ääntä. Ja niinkuin Herra ennen iloitsi teistä, siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen ….”  Näissä muutamissa jakeissa voimme nähdä koko 2500 vuoden hajoituksen ääriviivat. Tämä on yksi suurimmista uskoa vahvistavista jakeista koko Raamatussa.

Siirtykäämme nyt 5Moos 29:24:ään, jossa Jumala esittää retorisen kysymyksen: ” silloin kaikki kansat kysyvät: 'Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? (Israelin kansallinen tuho) Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?' Silloin vastataan: 'Siitä, että he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, liiton, jonka hän teki heidän …. Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja …. heitti heidät toiseen maahan ….”.Mutta sitten jakeessa 30 Jumala lupasi sovituksen alkaen jakeesta 1: ”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.”
Jumalan luonto on sellainen, että Hänen täytyy rangaista syntiä ja rangaista ankarasti. Kuitenkin ollakseen johdonmukainen luonnolleen pitää lupauksensa Aabrahamille, Jumala sitten lupasi koota Israelin takaisin kaikkien kansojen seasta, minne hän oli hajoittanut heidät ja saattaa ennalleen sen onni.

Nyt siirrymme eteenpäin noin vuodesta 1500 eKr vuoteen 600 eKr suurten profeettojen Jesajan, Jeremian ja Hesekielin aikoihin. Jumala käytti heitä kutakin hiukan eri tavoin ja eri paikoissa antamaan Jumalan viimeisen varoituksen kääntyä takaisin hänen puoleensa katumuksessa tai kohdata Hänen varma fyysinen tuomionsa. Monissa tilanteissa Jumala varoitti tuomiostaan, joka oli kohtaamassa Israelia. Jumala valittaa Jes.1:5:ssä: ”5. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas …” Nämä ovat peljättäviä varoituksia ja todella kuulostaa kuin Jumala olisi valmis rankaisemaan ennenkuulumattomalla tavalla. Jumala varoitti Hes.5:8-9:ssä: ”sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, myös minä käyn sinun kimppuusi ja teen tuomiot sinun keskelläsi pakanain silmien edessä  ja teen sinulle kaikkien kauhistustesi tähden, mitä en ole ennen tehnyt ja minkäkaltaista en vasta ole tekevä.” Hes.5:10-6:7 Jumala toisti nämä kauheat kiroukset, jotka kaikki ovat senjälkeen käyneet toteen erikoisesti suuressa hajoituksessa. Mutta sitten luvussa 6 jakeissa 8-10 Jumala sanoo: ” Mutta minä jätän jäännöksen: teillä on oleva miekasta pelastuneita pakanain seassa, kun teidät on hajotettu niiden maihin; ja ne teistä, jotka pelastuvat, muistavat minut pakanain seassa, mihin ovat vangeiksi viedyt, sillä minä särjen heidän haureellisen sydämensä, joka poikkesi minusta pois, ja heidän silmänsä, jotka haureellisina kulkivat heidän kivijumalainsa jäljessä. Ja heitä kyllästyttää oma itsensä pahain töittensä tähden, joita he ovat tehneet, kaikkien heidän kauhistustensa tähden. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra; en ole turhaan puhunut, että minä tuotan teille tämän onnettomuuden.” Jumala hyvin selvästi ennustaa kaksi erillistä asiaa:

1.    Hän on pakotettu muuttumattoman luontonsa vuoksi ankarasti rankaisemaan Israelia sen synneistä.

2.    Mutta Hän tulee toimimaan tuodakseen juutalaiset takaisin Israelin maahan, kooten heidät kansojen seasta, jonne Hän oli heidät hajottanut.

Varmistaakseen, että emme ymmärrä väärin Hänen tarkoituksiaan, Jumala toistaa tämän kaksipuolisen profetian hajottamisesta ja yhteen kokoamisesta Hesekiel 11:16-17, ” …Koska minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, olen minä ollut heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet. Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.” Jumala ei olisi voinut sanoa sitä selvemmin! Hän hajottaa juutalaiset pitkäksi ajaksi ja rankaisee heitä ankarasti, mutta kun Hänen vihansa on tyydytetty, Hän palauttaa heidät takaisin heidän maahansa ja antaa sen heille takaisin. Jumala toistaa tämän totuuden seuraavissa kohdissa:

·    Hesekiel 22:15-17 tuomio

·    Hesekiel 24:13 Judgment/Restoration

·    Hesekiel 28:25-26 ennalleen asettaminen

·    Hesekiel 34:10-31 ennalleen asettaminen

·    Hesekiel 36:6-38 ennalleen asettaminen – Tämä kohta on yksi kaikkein selvimmistä joka koskee Jumalan suunnitelmaa ennalleen asettaa Israel. Jakeessa 6 Jumala toisti, että Israel on kärsivä Hänen tuomionsa, mutta sitten jakeessa 7 Hän ilmoitti, että sen jälkeen kun Hän oli lopettanut tuomionsa Hän on kutsuva tuomiolle pakanakansat, joita Hän oli käyttänyt rankaisemaan Israelia. Sitten jakeissa 8-10 Jumala ilmoitti: ” Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa …” Ja sitten varmistaakseen, ettei kukaan ymmärrä väärin tämän paluun luonnetta Jumala ilmoittaa jakeessa 10, että Hän on antava koko Israelin maan takaisin juutalaisille. Kartta osoittaa, että alun perin 12 sukukunnalle annetun alueen rajat ulottuivat pohjoiseen pitäen sisällään suurimman osan Libanonia, suuren osan Syyriaa ja Jordaniaa ja osan Irakia. Juutalaiset ovat osittain palanneet maahansa monissa tilanteissa, mutta eivät koskaan ole saaneet koko maatansa tähän päivään mennessä. Jumala toisti lupauksensa palauttaa heidän koko maansa  Aamos 9:8-15:ssa, mutta lisää tämän lupauksen: ”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon … Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut …” Jumala ei voi ilmoittaa tätä sovituksen lupaustaan enää selvemmin. Kun Hänen synnin vuoksi julistamansa tuomio on toteutunut, Hän on tuova Israelin takaisin maahansa.

·    Hesekiel 37

Tämä ihmeellinen luku ennustaa tarkasti kuinka Jumala on palauttava Israelin takaisin maahansa. Jumala vertaa tätä asteittaista kehitystä laaksoon täynnä kuivia luita, jotka järjestelmällisesti herätetään eläviksi ruumiiksi taas. Ja varmistaakseen että tämä ei unohtuisi keneltäkään, Jumala ensin antaa tämän arvoituksellisen profetian jakeissa 1-10 ja sitten selvän selityksen alkaen jakeesta 11. Jumala ilmoittaa selvästi: ”… nämä luut ovat koko Israelin heimo … minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.”

On mielenkiintoista, että Jumala ilmoitti jakeessa 8, että Hän tuo Israelin takaisin maahan vailla Hänen Henkeään ja koska tiedämme, että Pyhä Henki aina todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, me tiedämme, että Jumala on palauttava Israelin aluksi epäuskossa Jeesukseen Kristukseen messiaana. Mutta sitten jakeessa 14 Jumala sanoo: ”Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi …” Tietysti tiedämme lähihistoriasta, että Israel todellakin perustettiin epäuskossa Jeesukseen Kristukseen; heidän uskonsa Jeesukseen messiaana on vielä tulevaisuudessa.

Hoosean kirjassa Jumala jälleen väkevästi toistaa näitä kahta teemaa, juutalaisten fyysistä tuhoa ja hajoitusta sekä heidän tulevaa ennalleen saattamistaan. Kohdassa 1:2 Jumala ilmoittaa toimintansa syyn: ” … sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta …" Jumala ankarasti ilmoittaa, että säälin aika on ohi ja tuomin aika on tullut. Kuitenkin jakeissa 10-11 Jumala ennustaa Israelin ennalleen asettamisen! Luvussa 2 Jumala taas ennustaa tuomiota jakeissa 1-13, mutta sitten kääntyy tulevaan ennallistamiseen jakeissa 14-23.  Hän sanoo jakeessa 14, että Hän puhuu Israelille lohduttavasti (comfortably) tai hellästi (tenderly) ja puhuu sen sydämelle. Jakeessa 23 Jumala selvästi ilmoittaa, että Hän kääntyy taas ja armahtaa Israelisa ja kihlaa sen uudelleen.

Hoosea 3:4: Jumala ennustaa, että Hänen rangaistuksensa Israelille kestää ”monta päivää” ja että heidän uskontonsa jää toimimattomaksi. Historia kertoo meille, että tämä rangaistus on ollut juuri tällainen. Sitten aivan seuraavassa jakeessa Jumala kääntyy ennallistamisen aiheeseensa, kun Hän ilmoittaa: ” Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.” Huomaa että Israel etsii Jeesus Messiasta, johon tässä viitataan ”Daavidina heidän kuninkaanaan”. Huomaa myös, että Jumala ajoittaa tämän paluun ”päivien loppuun”, mikä on selvä viittaus Ajan Loppuun. Mutta paras on kuitenkin vielä tulossa.

Hoos.5:14 Jumala ennustaa rangaistuksensa ankaruuden kun Hän sanoo: ”….minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä pelastajaa ole.” Mutta aivan juuri seuraavassa jakeessa Jumala palaa ennallistamisen teemaan! ”Minä menen takaisin paikoilleni (taivaaseen), kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani: ahdistuksessansa he minua etsivät.” Jumala sanoo tässä, että kun juutalaiset tunnustavat syyllisyytensä ja hartaasti etsivät Hänen kasvojaan, Hän palaa heidän luokseen. Sitten luvussa 6 kuulemme mitä kansa sanoo tähän aikaan. He sanovat: ”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.” Tämä kirjoitus ilmeisesti parhaiten ilmoittaa sekä fyysisen rangaistuksen että suunnitellun ennallistamisen yhdessä ainoassa jakeessa.

·    Joelin kirjassa meillä on paljon samankaltaisia profetioita ja voimme nähdä, että tämä ennallistaminen tapahtuu aikojen lopulla, koska näemme viittauksia ”Herran päivään” kohdassa 2:1-11 näemme profetioita, jotka ovat samankaltaisia kuin Jeesuksella Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja Ilmestyskirjassa esitetyt. Joel 2:18 Jumala selvästi ilmoittaa ennallistamisen teemansa sanoessaan: ”Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa.” Sitten Jumala kuvailee yksityiskohtaisesti kuinka Hän siunaa Israelia, kun se palaa maahansa näinä viimeisinä päivinä ja kuinka Hän suunnittelee varjella sitä sotilaallisesti. Sitten luvussa 3 jakeessa 1 Jumala sanoo: ” … Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon …”Taas Jumala ennustaa Israelin paluun luvattuun maahansa.

·    Koko Aamoksen kirja on opettavainen tässä fyysisen tuhon ja viimeisten päivien ennallistamisen kaksoisteemassa.  Jaksossa 1-9:7 Jumala perusteellisesti valittaa Israelin syntiä ja sen tulevaa rangaistusta. Mutta 9. luvun jakeessa 8 Jumala palaa ennallistamisen teemaansa. Jumala sanoo: ”… Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja minä hävitän sen maan pinnalta; kuitenkaan en minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra. Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan. Miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset…”  Mutta sitten Jumala kääntyy ennallistamisen teemaan alkaen jakeesta 11. Hän lupaa tehdä seuraavaa:

1.    Hän uudelleen perustaa Daavidin pyhäkön ja jälleenrakentaa sen sellaiseksi kuin se oli muinoin, Hän tuo van-     han uhrijärjestelmän takaisin paikoilleen.

2.    Hän saa maan tulemaan taas äärimmäisen hedelmälliseksi. Vuodesta 1948 Jumala on saanut sademäärän palaamaan normaaliksi ja Israelin maatalous on kukoistanut.

3.    Jumala lupaa tuoda takaisin Juutalaiset maanpakolaiset niin, että he voivat jälleenrakentaa rauniokaupungit, istuttaa viinitarhoja ja rakentaa puutarhoja. Ja tähän aikaan he voivat nauttia työnsä hedelmiä sen sijaan että näkisivät vihollistensa nauttivan niistä hedelmistä, joiden vuoksi he ovat tehneet työtä.

4.    Jumala lupasi, että kun Hän tuo heidät takaisin heidän maahansa, he eivät enää koskaan pelkää, että heidät ajetaan sieltä pois. He eivät koskaan häviä sodassa tai tuhoudu. Jopa kun Hesekielin ennustama Venäjän johtaman armeijan hyökkäys viimeisinä päivinä tulee, Israel on pelastuva siitä.

On monia muita kohtia VT:ssa, joissa Jumala ennustaa fyysistä tuhoa Israelille tuomiona, jota seuraa täysi ja täydellinen ennallistaminen. Tosiasiassa Haggai 2:9 :ssa Jumala sanoo, että Israelin viimeisten päivien kunnia tulisi olemaan suurempi kuin sen aiempi kunnia.
Mutta miksi Jumala on niin kiinnostunut Israelin palauttamisesta luvattuun maahan, sen jälkeen kun Israel oli tehnyt syntiä niin usein ja niin raskaasti, sen jälkeen kun Jumala oli julistanut, että Hänen kärsivällisyytensä ja säälinsä oli lopussa? Tämä on hyvä kysymys ja kun se saa vastauksen se täysin valaisee tämän asian.

Hes. 20:40-44 Jumala erityisesti ilmoitti paluun Hänen luoksensa. Jakeessa 44 Jumala sanoo hyvin mielenkiintoisen asian. Hän sanoo, että Hän ennallistaa Israelin ”minun nimeni tähden”. Hän toisti tämän totuuden Hes.36:21-22. Jumala sanoi Israelille hyvin tarkasti, miksi Hänen suunnitelmissaan oli palauttaa se maahansa. Hän sanoo selvästi: ”Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa minne tulivatkin.

Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.”
Nyt olemme totuuden ytimessä. Jumala oli luvannut Aabrahamille, että Aabrahamin jälkeläiset olisivat valittu kansa ikuisesti ja Messias oli tuleva kahdesti, toisella kertaa suuressa kunniassa ja voimassa hallitsemaan absoluuttisesti iäti. Jos Jumala tuhoaisi Israelin sen syntien vuoksi eikä ennallistaisi sitä, Jeesus ei voisi tulla takaisin kuten Hän oli ennustanut. Vaikka Hän vielä voisikin palata kaikessa kunniassaan ja voimassaan, Hän ei voisi palata Aabrahamin jälkeläisenä. Jumalan lupaukset osoittautuisivat tyhjän veroisiksi; Jumalan voitaisiin osoittaa valehdelleen Aabrahamille.

Siis Jumalan oma luonto pakotti Hänet ennallistamaan Israelin Hänen rangaistuksensa loputtua. Siten Jumala ennusti usein ja pitkään suunnitellun ennallistamisen. Tämä teema on esitetty niin usein sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa, että on mahdotonta ohittaa sitä, ellet sulje mieltäsi täydellisesti tältä ilmiselvältä totuudelta. Ja se on juuri se jonka monet ovat valinneet tänä päivänä. He eivät usko, koska he eivät tahdo uskoa. Mutta Jumalan voima on niin suuri, että ei merkitse mitään vaikka monet yrittävät kieltää Israelin olevan Jumalan valitsema kansa. Israel perustettiin uudelleen 1948, eikä sitä milloinkaan enää ajeta pois maastansa enää.
Jumala on hyvä ja uskollinen Sanalleen. Ylistys Hänen pyhälle nimelleen!

P.S. Jumala valitsi Israelin alun perin, koska se oli pienin kaikista kansoista, joten kun sitä tuli suurin Jumala sai kunnian. Tänä päivänä pieni Israel on perinpohjin lyönyt arabit kuudessa sodassa ja ja on heidän yläpuolellaan poliittisesti ja taloudellisesti. Seuraavassa olen listannut Arabien väkiluvut suhteessa Juutalaisiin. Israel jää toiseksi suhteessa 52:1!

Israelia ympäröivien arabien koko väkiluku = 271 056 560

Israelin koko väkiluku = 5 186 367

      Lähde: ” World Population Figures", Quaestar, www1.tip.n/users/t865190/countries.html

Miekka on tulossa ja tulossa nopeasti sekä suunnattomalla voimalla, mutta useimmat, mukaan lukien kristityt, eivät näe sen tulevan. Haluatko olla ”vartijana muurilla” kanssamme? (Hes.3:17-19, Jumalan vakavin varoitus).  Lopuksi haluaisimme kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

·    Cutting Edge Ministries
·    35 Elizabeth Street
·    Attleboro, MA 02703-2031

You can also E-Mail us.

Jumala siunatkoon sinua ja pitäköön sinun ja perheesi ympärillä varjeluksen muuria.Takaisin