NÄYTTÄMÖ VALMIS LOPUN AJAN PROFETIAN USKOMATTOMAN DRAMAATTISELLE TÄYTTYMISELLE ISRAELISSA

Tapahtumat näyttävät johtavan tuhoamistaisteluun Israelin ja Palestiinan arabien välillä. Tämä taistelu on ennustettu vähän tunnetussa profeetta Obadjan kohdassa ja esittää Jumalan tuomion Palestiinalaisille.  Uuden Maailman Järjestyksen suunnitelma on yhtenevä tämän raamatun kohdan kanssa, suunnitellen Antikristuksen nousevan tämän sodan savusta, kuolemasta ja tuhosta!

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

RAAMATUN PROFETIA: ” Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.

Sillä niinkuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan ainiaan: he juovat ja särpivät ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan.

Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.
Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut.     (Obadja 15-18)

Tämä profetia on yksi syvällisimmistä ja kuitenkin yksi, josta ollaan kaikkein tietämättömimpiä (one of the most ignored). Olemme kuluttaneet paljon aikaa siitä puhumiseen, koska se on eräs tärkeimmistä avaimista niiden tapahtumien ymmärtämisessä, jotka pian murtautuvat päällemme ja koska Israel näyttää olevan ryhtymässä toimintaan, joka on täyttävä tämän profetian kirjaimellisesti.  Olemme omistaneet tälle aiheelle jo useita artikkeleita antaen sinulle hyvät tiedot tämän profetian merkityksestä. Jos et ole lukenut näitä alla mainittuja artikkeleita, kehoitamme sinua tekemään sen nyt.

I.    Tätä Raamatun profetiaa koskevat artikkelit.

Numero 1011 - Arabit varokaa! Olette ryhtyneet mahdottomaan tehtävään.
Numero 1240 – Arabien valkohehkuinen Israel-viha – Osa 1/2
Numero 1241 -  Jumalan tätä vihaa koskevat lopun ajan profetiat – Osa 2/2
Numero 1010 – Israel  avain lopun ajan tapahtumiin

II.    Artikkelit koskien UMJ:n suunnitelmaa, joka on yhtäpitävä tämän profetian kanssa

Numero 1007 – Teesi x Antiteesi  = Synteesi – Historian todellinen kulku
Numero  1015 – Albert Pike’n okkulttinen näky siitä kuinka UMJ saavutetaan
Numero 1035 – Näyttämö valmis Lähi-Idässä MOLEMMILLE profetoiduille sodille! Antikristus tulee
Numero 1056 – Seuraava Arabit-Israel sota, Pike’n kolmas maailmansota suunniteltu tuomaan Antikristuksen - Osa 1
Numero 1057 - Seuraava Arabit-Israel sota, Pike’n kolmas maailmansota suunniteltu tuomaan Antikristuksen - Osa 2

Olemme kuluttaneet paljon aikaa ja vaivaa tutkien tätä ratkaisevan tärkeää lopun aikojen profetiaa, koska se tarjoaa avaimen ymmärtää sekasortoisia päivittäisiä uutisia, jotka avautuvat silmiemme edessä. Samoin olemme kuluttaneet paljon aikaa ymmärtääksemme UMJ:n dokumentteja paneutuen niihin, jotka ovat yhdenmukaisia raamatullisen profetian kanssa.

Itseasiassa olemme kirjoittaneet nämä 8 artikkelia juuri siksi, että voimme kirjoittaa tämän yhden. Mielestämme tämä artikkeli on ehdottomasti olennaisen tärkeä sinulle ymmärtää, kun pohdimme puhkeamassa olevaa sotaa, sitä sotaa joka on suunniteltu tuottamaan Antikristuksen. Tiivistäkäämme tärkeimmät tekijät näistä 8 artikkelista, jotka meidän on pidettävä mielessä, kun pohdimme tosiasioita, joita esitämme tässä artikkelissa. 1) Israel on edelleen Jumalan valittu kansa, joka heräsi elämään kansana vuonna 1948 juuri kuten Jumala oli ennustanut monta kertaa sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa; 2) Jumala lupasi Israelille, että kun Hän toisi heidät takaisin heidän maahansa kansana, se saisi koko maan, jonka Hän oli luvannut Aabrahamille. Muista että Jumala antoi Aabrahamille iankaikkisen liiton, sellaisen jota Jeesuksen Kristuksen hengellinen Toinen Liitto ei milloinkaan tulisi kumoamaan. Tähän luvattuun maahan kuuluu Libanon, suurin osa Syyriaa, osa Irakia ja kaksi kolmannesta Jordaniasta nykyisen Israelin lisäksi. 3) Jumala julisti tuomion kaikille arabikansoille, jotka uhkaavat Israelia tänään: Palestiinalaiset, Syyrialaiset, Jordanialaiset, Egyptiläiset ja Irakilaiset. 4) Näiden ennustettujen tuhoamissotien jälkeen ylivoimaista vihollista vastaan, Israel on laajeneva ja valtaava kaiken tämän entisen arabien kohdassa 3 kuvatun maan. 5) UMJ-suunnitelma on tarkasti yhdenmukainen tämän raamatun profetian kanssa ja dramaattisesti lisää uskoasi, kun näet kuinka tarkasti Saatana on kehittänyt suunnitelmansa täyttämään Jumalan profetia. 6)Tämä UMJ-suunnitelma väittää, että edellä kuvatusta sodasta heidän Uuden Ajan Kristuksensa on nouseva! 7) ”Eesaun huone” tässä Obadjan kohdassa on tämän päivän palestiinalaiset. Yasser Arafat ja koko palestiinalainen väestö, joka seuraa häntä, tuhotaan, mies, nainen ja lapsi. ”Herra on sen puhunut”.
Kun Israeliin hyökättiin kesäkuussa 1967 yleisesti tunnetussa ”kuuden päivän sodassa”, se valtasi Jerusalemin ja ympäröivän maan, jota asuttivat etupäässä palestiinalaiset arabit. Tällaisessa tilanteessa tavallisesti valloitusarmeija siirtää pois suuren siviiliväestön, jonka se on juuri voittanut. Suurin syy tähän on, että suuri vihamielinen siviiliväestö on jatkuva orjantappura ja alituinen uhka valtaajakansan kupeessa. Tämä seikka on erityisen tosi pienessä Israelissa, jonka alle 5 miljoonn väestö on 260 miljoonan heitä ympäröivän vihamielisen arabin jatkuvan hyökkäysuhan alainen.

Siis Israel aikoi pakottaa palestiinalaiset arabit lähtemään; onneksi heillä oli järkevä paikka minne mennä – Jordania. Palestiinalaiset olivat eläneet Jordanin molemmilla rannoilla vuosisatoja. Itseasiassa enemmän palestiinalaisia arabeja asui Jordaniassa kuin Israelissa. Siksi oli järkevää, että karkotetut palestiinalaiset menisivät Jordaniaan. Kuitenkin Jordanian kuningas Hussein kieltäytyi sallimasta Israelin väkisin siirtää palestiinalaiset arabit Israelin sisäpuolelta Jordaniaan. Hussein toimi näin, koska hänellä oli siihen kaksi hyvin pätevää syytä: 1) Hänen valtansa Jordaniassa oli vähemmistöpuolueen Hashemiittien valtaa. Ihmisten enemmistö Jordaniassa oli palestiinalaisia ja he jo uhkasivat hänen hallintoaan. Viimeinen asia mitä hän tarvitsi, olivat neljännesmiljoona palestiinalaista lisää. Itseasiassa muutamia vuosia myöhemmin Arafatin PLO yritti vallata Jordanian saaden kuningas Husseinin heittämään parhaat sotilasyksikkönsä heitä vastaan.  PLO voitettiin ja heitettiin ulos Jordaniasta. Hussein ei tahtonut näitä palestiinalaisia arabeja maahansa! 2) Arabijohto pikaisesti neuvotteli samaan aikaan, kun Israel aikoi pakottaa palestiinalaiset Jordanin yli Jordaniaan. He päättelivät, että ei yksin Hussein ollut oikeassa, kun ei tahtonut palestiinalaisia maahansa, vaan nämä neljännesmiljoona palestiinalaista tulisivat olemaan tikari muutaman millin päässä Israelin sydämestä. Nämä arabijohtajat oikein päättivät, että palestiinalaiset voisivat olla suuri tekijä lopullisessa kamppailussa Israelin tuhoamiseksi.

Sen vuoksi kuuden päivän sodan päättymisen jälkeen Israel on ollut vastakkain suuren vihamielisen arabiyhteisön kanssa, joka on kiihoittanut kaikilla mahdollisilla tavoilla saadakseen Israelin myöntymään ja luomaan palestiinalaisen valtion pienen Israelin valtion rajojen sisäpuolelle (Israelina tunnettu maa on pienempi kuin New Jersey tai Uudenmaanlääni). Entinen presidentti Nixon sanoi, että Israel ei koskaan voisi suostua palestiinalaiseen valtioon rajojensa sisällä, sillä sellainen vihamielinen valtio olisi vain ”tikari” muutaman millin päässä Israelin sydämestä. Läpi koko 1970-luvun  Nixon’in huomautus toimi Käytännöllisenä Viisautena tässä asiassa niin pitkälle, että kukaan ei vakavasti harkinnut pakottaa Israelia hyväksymään sellainen valtio.

”MIELETÖN” OSLON  ”RAUHAN” SOPIMUS SYNTYI

Kuitenkin varhain 1990-luvulla edesmennyt Israelin armeijan kenraali ja pääministeri Yitzchak Rabin, alkoi suunnitella juuri sellaista valtiota. Alkoivat salaiset neuvottelut PLO:n johtajan Yasser Arafatin kanssa palestiinalaisen valtion luomiseksi Israelin rajojen sisälle. Tänä päivänä tuo valtio on muodostumassa ja tulee pitämään hallussaan melkein 40% Israelin koko maa-alasta kunhan Israelilainen hallitus suorittaa lopullisen 13% vetäytymisen. Myös alusta lähtien Israel antoi maata takaisin PLO:lle vaikkakin PLO uhmaten kieltäytyi noudattamasta monia sopimuksia, joihin he olivat suostuneet! Kun israelilaiset valittivat, että PLO kieltäytyi noudattamasta heidän aikaisempia Oslon sopimuksiaan, kun paine kasvoi, he aina antoivat periksi ja luovuttivat maata.

Mitä ihmeessä onkaan tapahtumassa? Oliko Rabin menettänyt järkensä? Eivät edes hänen kovimmat arvostelijansa ole väittäneet, että Rabin olisi tullut mielenvikaiseksi. Sitä paitsi alusta tähän asti Oslon sopimukset ovat saaneet Knessetin ja Israelin armeijan kenraalien niukan enemmistön tuen. Kuitenkin normaalin sotilaallisen opin mukaan Oslon sopimukset tekevät Israelin puolustamisen mahdottomaksi.
Toisin sanoen Oslon sopimukset näyttävät takaavan arabeille voiton Israelista seuraavassa sodassa. Koska Israel ei voi sallia yhtään tappiota, koska silloin se tuhoutuisi, kuinka voi olla, että sen sankarikenraali Rabin ja niin monet muut israelilaiset johtajat kannattavat Oslon sopimuksia ja jatkavat maan luovuttamista PLO:lle? Tämä arvoituksellinen skenario on erityisen kummallinen, koska PLO jatkuvasti uhmaten julistaa, että he käyttävät Oslon sopimuksia keinona saavuttaa Israelin lopullinen tuho.

Avain ymmärrykseen mitä on tulossa, saattaa olla edellä esitetyissä sanoissa  ”normaali sotilaallinen oppi”. Ehkä Israelin armeija ei nyt pitäydykään ”normaaliin sotilaalliseen oppiin” Israelin puolustuksessa vihamielistä PLO:ta vastaan , joka ilmeisesti on tullut paljon vahvemmaksi näiden israelilaisten ”virheiden” tuloksena”.

Ehkä paras aihe aloittaa tämä epätavallinen keskustelu olisi New Age-kirja nimeltä, ”Blood In The Streets” (Verta kaduilla) James Dale Davidson & Sir William Rees-Mogg, Warner Books, 1987.

Kirjan alkuosassa kirjoittajat käsittelevät Brittiläisten sotavoimien nauttimaa suurta ylivoimaa paikallisiin intialaisiin ja kiinalaisiin voimiin nähden. Kuuntele heidän selostustaan tästä sotilaallisesta ylivoimaisuudesta:

”Megapolitiikka kirjaimellisesti tarkoittaa politiikkaa laajimmassa merkityksessä . Se on raa’an voiman tutkimus…. Laajin näistä tekijöistä (jotka koskevat megapolitiikkaa) on kehittyvä teknologia … Uudella teknologialla voi tulla suhteellisen halvaksi käyttää voimaa, hyvin kalliiksi jokaiselle joka vastustaa sitä, tai päinvastoin. Vie aikaa kuukausia tai vuosia tai vuosikymmeniä, joka tapauksessa kauan toisilta ryhmiltä kopioida tai mitätöidä etumatka. Ne joilla etua ei ole, ovat kuin 40 kiloinen ruipelo vastakkain tynnyririntaisen ahdistajan (bully) kanssa. He kumartavat voimaa. Tai pakotetaan kumartamaan. Ja maailma muuttuu heijastaen uutta megapoliittista todellisuutta. Kartat piirretään uudelleen.”

”Aseteknologia on tärkein megapoliittinen voima, joka ratkaisee voimayhtälön … rauha voi keskeytyä millä hetkellä tahansa voiman kautta … (19. Vuosisadalla Iso-Britannia hallitsi läntistä maailmaa) … se mikä teki britit suorituskykyisiksi oli raaka voima. Suurimman osan 19. Vuosisataa Brittiläinen maailmanvalta käytti murskaavaa voimaa.  Ylivoimaisen vastustamatonta valtaa. Voimaa joka antoi Lontoolle lähes maagisen kyvyn vaikuttaa ja ratkaista kiistoja maan äärillä.”

”Ei vain Omdurman’issa, vaan kaukaisessa paikassa toisensa jälkeen Afrikassa ja Aasiassa Brittiläiset voimat löivät vastustajansa mitättömin kustannuksin. Eräässä taistelussa Zimbabwen lähellä vuonna 1893, 50 brittiläistä eteläafrikkalaista poliisia taisteli 5000 Ndebele-soturia vastaan tappaen yli 3000 puolessatoista tunnissa. Kuten eräs afrikkalainen verilöylystä eloonjäänyt sanoi: ’Valkoiset eivät käyneet kiinni viholliseensa kuten me vaan jyrisivät etäältä … Kuolema raivosi kaikkialla – kuten myrsky sylkee kuolemaa’.”

”Aiemmin viime vuosisadalla Taivaallinen Dynastia Kiinassa pantiin matalaksi brittiläisten tykkiveneiden ja muutaman merisotilaan toimesta. Ilman näkyviä vaikeuksia ’barbaarit mereltä’ pyyhkivät ja moukaroivat kiinalaiset voimat sodassa, jota kesti 1839-1842. Kustannukset Britannialle maailman väkirikkaimman kansan voittamisesta oli vähäinen – yksi prosentin kymmenys kansantulosta … abracadabra brittien sotilaallisessa menestyksessä oli teknologinen ylivoima. Aseet brittien käsissä olivat paljon tappavampia kuin ne, joita Aasian ja Afrikan perinteisten yhteiskuntien taisteljat voivat hankkia. Tämä teki hyvin halvaksi briteille käyttää valtaa hyvin etäältä ja paikalliselle väestölle hyvin kalliiksi vastustaa.”

Nyt kun olemme selostaneet tämän pohdiskelumme oikean filosofisen ja historiallisen taustan siirtykäämme ajassa nopeasti 100 vuotta eteenpäin vuoteen 1991, kun USA:n  johtamat YK:n joukot valmistautuivat voittamaan Irakin Saddam Husseinin. Paperilla Irakin asevoimat olivat todella peljättävät. Näimme tilastoja, jotka osoittivat, että heillä oli lukumäärällinen ylivoima joillakin alueilla kuten panssarivaunuissa ja heidän sotilaansa olivat ”sodan karaisemia” veteraaneja sodasta Irania vastaan. Edelleen meille kerrottiin, että nämä Irakilaiset sotilaat taistelivat kotiensa ja perheittensä puolesta heille tutulla erämaaseudulla. Jotkut arviot amerikkalaisista kuolleista liikkuivat 50 000 paikkeilla, kuten TV-ankkurin Sam Donaldson,in kuolematon ennustus.

Kuitenkin amerikkalaiset tappiot olivat minimaaliset, kun taas Irakin tappiot olivat reilusti yli 100 000 miestä. Me tuhosimme kokonaisia Irakin armeijan yksiköitä hyvin pienin menetyksin. Todella näytti, että surmasimme yhtä monta amerikkalaista omilla vahinkolaukauksilla kuin Irakin armeija surmasi.

Kuinka saattoi käydä näin? Joku unohti mainita Saddamille, että vaikka hän oli varustanut valtavan armeijan, hänen armeijansa oli vanhanaikainen! Kun Presidentti Reagan aloitti nyt kuuluisan armeijan varustamisensa 1980-luvun alussa, useimmat eivät huomanneet ennen kuin Persianlahden sodan tulokset tilastoitiin, että Amerikka ei ollut ainoastaan rakentanut melko suurta ja nykyaikaista armeijaa vaan me olimme kirjaimellisesti suorittaneet ”kvanttihypyn” teknologiassa. Tämä teknologinen hyppy todellakin oli jättänyt Saddamin armeijan yhtä tehottomaksi Amerikan armeijaa vastaan, kuin olivat edellä kuvatut afrikkalaiset ja kiinalaiset soturit brittejä vastaan. Saddam kohtasi yhdistelmän risteilyohjuksia, tutkassa näkymättömiä pommittajia, kaikenlaisia täsmäpommeja, B-52 pommittajia lastattuna suunnattomilla pommeilla, M-1 panssareita jotka osoittautuivat ylivoimaisiksi mille tahansa mitä irakilaiset saattoivat käsittää ja helikoptereita, jotka olivat aseistetut kaikkein tehokkaimmilla ohjus- ja kuviteltavissa olevilla automaattiasejärjestelmillä.

UUSIN ASE ’JOKA JYRISEE KAUKAA’

Lisäksi todisteita on juuri tullut esiin, että hänen joukkonsa kohtasivat kaikkein epätavallisimman uuden massatuhoaseen. Kun kuvailemme sinulle tätä uutta asetta, ymmärrät sen merkityksen tälle artikkelille koskien Oslon sopimuksia ja erikoista olettamustamme, että tämä suunnitelma on harkittu ansa palestiinalaisille arabeille. Olemme velassa New Age kirjailijalle ja tiedemiehelle Jerry Smith’ille tästä viimeisestä informaatiosta. Kirjassaan ” HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (HAARP: Salaliiton äärimmäinen ase)” Smith puhuu paljon tästä uudesta miltei käsittämättömän kauhun ja tuhon aseesta, ELF-aseesta (Extremely Low Frequency, suom. Äärimmäisen matala taajuus).

”Voit laukaista kohteeseen säteilypurkauksen, joka on yhtä tappava kuin ydinpommi. Ei ole mitään räjähdystä, ei vahinkoa rakennuksille eikä laitteille. Kuitenkin jokainen elävä olento alueen sisäpuolella on kuollut tai kuolemassa.” (Ibid) Oslon sopimusten suurin vaikutus on, että se rohkaisee palestiinalaisia arabeja keskittämään väestönsä tarkasti rajatulle alueelle Israelissa. Lisäksi väestöepäsuhta juutalaisten ja arabien välillä vastaluodussa arabilainsäädännössä on suunnaton arabien hyväksi. Esim. Hebronissa joka äskettäin luovutettiin PLO:lle, arabiväestö on noin 140 000, mutta juutalainen väestö alle 700! Jos klikkaat Israelilaisen TV ja radioaseman Arutz-7:n tekemää karttaa voit nähdä tämän keskityksen itse. http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/5942/]

Ajattele osuvia tilastoja, jotka ovat tämän kartan liitteenä.

1)    ”Palestiinalainen valtio (tummanharmaat alueet kartan keskellä) syntyy Eretz Israelin sydämeen. PLO:n kansallinen liitto (periaatteiden julistus) edelleen vaatii juutalaisvaltion hävittämistä, joten se on teknisesti sotatilassa Israelin kanssa.” Koska PLO ei koskaan ole virallisesti peruuttanut julistusta peruskirjassaan, että Israel on tuhottava, tämä uusi palestiinalainen valtio on todella sodassa Israelin kanssa. Arabit näyttävät saavuttavan neuvottelupöydässä sen, mitä he eivät koskaan voineet saavuttaa taistelukentällä.

2)    Israelin rannikkotasangon sen väkirikkaimman alueen leveys tulisi olemaan keskimäärin vain 15 km. Katjusha-rakettien kantama on 25 km.” Normaali sotilaallinen oppi sanoo, että on sotilaallisesti mahdotonta puolustaa valtiota, joka on leikattu vain 15 kilometrin levyiseksi. Jos sellainen sallitaan se merkitsee, että jokainen vahva arabivoima panssareiden ja muiden ajoneuvojen tukemana plus lukumäärältään ylivoimainen sotilasvoima, voisi helposti katkaista Israelin kahteen osaa. Tällainen kehitys normaalisti johtaa sellaisen valtion absoluuttiseen tuhoon. Koska ammattisotilaat maailmanlaajuisesti pitäytyvät tähän oppiin, meidän on pääteltävä, että Israelin Armeijan kenraali Rabin, joka synnytti tämän suunnitelman ei pitäydy normaaliin sotilaalliseen oppiin Israelin puolustamisessa tässä seuraavassa väistämättömässä sodassa arabeja vastaan.

3)    ”Juutalaiset yhdyskunnat: Yli 20 juutalaista yhdyskuntaa tulee eristetyiksi ghetoiksi  Palestiinalaisen Poliisin täysin valvomalle alueelle.” Kuten edellä esitimme, nämä juutalaiset yhdyskunnat ovat väkimäärältään pahasti alakynnessä arabeihin nähden (Hebronin arabien suhde juutalaisiin on 200:1, toisin sanottuna arabit muodostavat 99.5% väestöstä) Minusta näyttää, että jos israelilaiset suunnittelevat arabiväestön tuhoamista, heillä on tarve löytää puolustavia syitä näiden pienien juutalaisten yhdyskuntien evakuoimiseen vasta luodusta PLO-valtiosta. Siispä kehoitamme sinua seuraamaan uutisia Israelista hyvin huolellisesti, tarkkaillen jokaista suunnitelmaa evakuoida ne harvat juutalaiset kansalaiset, jotka asuvat tässä vasta luodussa arabivaltiossa. Sellainen evakuointi todennäköisesti olisi alkusoittoa Israelin ensi-iskulle.

Me uskomme, että Oslon sopimukset ovat laajin ja hienoin ja ovelin (most sophisticated) ansa mikä milloinkaan on asetettu kokonaisen kansan väestölle. Me uskomme, että senjälkeen kun Israel on rohkaissut palestiinalaisia kokoontumaan yhteen suhteellisen ahtaalle maantieteelliselle alueelle ja kun se on eavakuoinut oman pienen väestönsä, se tulee hyökkäämään käyttäen huippunykyaikaisia massatuhoaseita.

ISRAELIN MASSATUHO-OPTIOT

Israel voisi käyttää neutronipommia kuten se on jo uhannut, jos sitä vastaan hyökätään. Tämä voi olla ase, jota he käyttävät, koska Obadja 15-18 puhuu tulesta, joka syttyy Israelissa ja räjähtää ulospäin täydellisesti kuluttaakseen Eesaun heimon. Neutronipommi on periaatteessa ydinräjähde, joka erittää jonkin verra tulta, vaikka sen suurin tuho aiheutuu suunnattomasta määrästä säteilyä, joka tappaa kaiken elävän sen tiellä. Ainoa kysymys on voidaanko neutroniräjähdys suunnata niin tarkasti, ettei se ”yliruiskuta” aluetta tappaen monia juutalaisia rajan takana.  Vaikka neutronipommi suunnattaisiin itään kohti Jordaniaa, näyttää että paljon israelilaisia kuolisi valkealla alueella palestiinalaisen alueen ja Jordan-joen välissä.

Israel voisi käyttää HAARP-, ELF-aseita alueen säteilyttämiseen tappaen kaiken elävän paistamalla kaikkien ihmisten aivot kolmessa minuutissa. Luulen että sellaista asetta käytettäessä yliruiskutuksen hallitseminen olisi paljon helpompaa. Joulukuun alussa 1998 lähetin sähköviestin Jerry Smithille kysyäkseni häneltä olisiko tämä skenario mahdollinen HAARP-aseistuksella ja liitin mukaan linkin tähän tuhokarttaan.  16.12.1998 sain häneltä vastauksen, jossa hän ilmoitti:

”Kysyit: ’Voisiko HAARP-teknologiaa käyttää tämän tyyppisessä tilanteessa tuhomaan miehet, naiset ja lapset tällä alueella?’ Vastaan yhdellä sanalla KYLLÄ. Pakottava todistusaineisto on levinnyt, että HAARP-in kaltaisia sähkömagneettisia aseita käytettiin persianlahden sodassa. Tulemme luultavasti näkemään niitä käytettävän taas muutaman viikon päästä (puhuen amerikkalaisten ja brittien hyökkäyksestä Irakiin joulukuussa 1998)”.

Kun luin, että ELF-aseita oli testattu 8 vuotta sitten 1991 persianlahden sodassa, tunsin henkeni salpautuvan! Jos ELF-aseita käytettiin jo 8 vuotta sitten, niitä on sen jälkeen paljon viimeistelty.  Se tarkoittaa että niitä luultavasti voidaan siirtää suurilla armeijan kuorma-autoilla tai muilla pyörällisillä kuljetusvälineillä. Tämä tarkoittaa, että yksi kuorma-autorivi varustettuna ELF-aseilla voisi pysäyttää 100 000 miehen armeijan, vaikka vihollisvoima olisi aseistettu panssareilla ja raskaalla tykistöllä! Teknologia on tehnyt sellaisen ”kvanttihypyn” eteenpäin, että olemme nyt taas samanlaisessa skenariossa kuin brittiläiset joukot  vuonna 1893 taistellessaan Ndebele-sotureita vastaan Omdurmanissa. Historia näyttää toistavan itseään, miksi meidän pitäisi olla hämmästyneitä? Kun periaate on opittu, että teknologia voi niin suuresti edistyä, että lukumäärältään heikommat voimat  voivat tuhota suunnattomiä vastustavia armeijoita vain mitättömin menetyksin, niin silloin kaikkien johtajien on sekä pyrittävä sellaiseen teknologiseen ylivoimaan ja huomattava se silloin kun se tulee esiin.

VAADITAAN SUUNNATTOMIA IHMISUHREJA MAAILMANLAAJUISESTI

Tänä päivänä sellainen aseteknologian vaihtuminen on tullut esiin ja arabit ovat seuraava UMJ:n uhri.

Olemme ennenkin julkaisseet tämän saatanallisen kuvan, (kuva puuttuu) , joka kuvaa niitä voimia ja järjestöjä, jotka johtavat maailman  UMJ:een. Kuitenkin suurin tekijä, josta tahdomme muistuttaa on Saatanistien usko, että tarvitaan suunnattomat määrät ihmisuhreja tämän Antikristuksen järjestelmän perustamiseksi. Sota on varmasti yksi tapa, jolla suuret määrät ihmisuhreja voidaan uhrata hyvin nopeasti. Valkoisen magian harjoittaja Trevor Ravenscroft suuressa paljastuksessaan ’Black Magick Satanism of Adolf Hitler’ (Hitlerin mustan magian Saatanismi), kirjoitti, että Hitler vaipui uskonnolliseen hurmioon kuultuaan uutisia suunnattomista määristä saksalaisia ja venäläisiä kuolonuhreja. Miksi Hitler oli niin tyytyväinen? Hän oli tyytyväinen, koska hän piti näitä uhreja oikeina ihmisuhreina jumalalleen Wodenille.Tässä valossa mieti perusteellisesti sitä veriuhrien ylenpalttista määrää, joka vuodatetaan yli koko maailman. kun maailma marssii vääjäämättä kohti Antikristuksen Valtakuntaa – UMJ:tä. Tahdomme myös muistuttaa sinua kolmesta tosiasiasta:

1) Raamatun profetia Ilmestyskirjassa ennustaa kahden kolmasosan vähennyksen maailman väkiluvussa Antikristuksen 7-vuotisen hallituksen aikana. Lisäksi luvussa 6 näemme Antikristuksen ratsastavan maailman näyttämölle valkoisella hevosella. Nopeasti hän saa koko maailman yhdistymään. Sitten seuraava taivaasta ratsastava hevonen on punainen sodan hevonen. Hän ratsastaa esiin ”ottaakseen pois rauhan maan päältä”, ja hän teurastaa ”suurella” miekalla.

2) UMJ on täysin yhdenmukainen tämän Kirjoituksen kanssa. Tämä suunnitelma kuvailee kahden kolmasosan teurastusta maan väestöstä, listalla ensimmäisenä 1000 miljoonaa arabia. Tämä suunniteltu sota Israelin ja sen arabinaapureiden välillä aloittaa arabien teurastuksen ja tuottaa Antikristuksen. Varmasti Israel heiluttaa ”suurta” miekkaa kun se käyttää joko neutronipommia tai ELF-aseita tai molempia arabeihin. Ehkä jonkun pitäisi informoida arabijohtoa, että tämän maailman juutalaiset ja varmastikin nykyinen Israelin johto, muodostavat suuren osan Illuminatin johtoa. Itseasiassa me todella informoimme arabijohtoa jo melkein kaksi vuotta sitten  uutisessa n:o 1011 ”Arabit varokaa! Olette ryhtyneet mahdottomaan tehtävään!” Kuitenkin meillä ei ole harhaluuloja, että joku arabijohtajista koskaan olisi tätä varoitusta tai uskonut siihen.

Arabit tullaan teurastamaan, miehet, naiset ja lapset, juuri niin kuin Jumalan profetia ennustaa. Vihdoinkin Jumala on tuomitseva arabit heidän 4000 vuotisesta juutalaisten vainostaan ja vihastaan.

3) Jumalan suunnitelma koko 7-vuoden ahdistuksen ajan on puhdistaa maa kaikesta synnistä ja syntisistä ja valmistaa se Jeesuksen Kristuksen ilmestymiselle, kun Hän palaa Harmageddonille tuhoamaan Antikristuksen ja väärän profeetan. Sitten Jeesus voi valmistautua aloittamaan tuhatvuotisen hallintansa. Tämä Jumalan tuomion aika, joka puhdistaa kaikki syntiset maan päältä on oleva sanoinkuvaamattoman kauhea, kun Jumala seisoo taustalla ja sallii ihmisen ylenmäärin syntisen luonnon ottaa hallinnan tuloksenaan uskomattoman väkivaltaisia sotia kaikille maailman ihmisille

SINUSTAKIN TUNTUISI SAMALTA

Lopuksi jotta sinulla ei olisi pahoja tunteita israelilaisia vastaan, kun he suunnittelevat arabien tuhoa, sinun on pidettävä mielessä joitakin perustotuuksia:

1.)    Juutalaisten Siionisti Kongressi aloitti paluumuuton muinaiseen Israelin maahan vuonna 1896. Siitä vuoteen 1948 maailman juutalaiset keräsivät suunnattomat summat rahaa, että voivat laillisesti ostaa maan arabeilta. Tosiasiassa suuriosa maasta ostettiin hinnoilla, jotka olivat tuohon aikaan kohtuuttomia, paljon yli maan arvon. Arabimaanomistajat hihittivät kuinka he petkuttivat vihattua juutalaista myymällä hänelle melkein arvottoman maan paljosta rahasta. Tämä hihitys jatkui kunnes arabit huomasivat, että heidän jatkuva maanmyyntinsä Israelissa juutalaisille oli tuottamassa kansan uudelleen syntymisen 2000 vuoden jälkeen! Silloin arabien hihitys vaihtui kiukkuun ja vastustukseen kärjistyen massiiviseen hyökkäykseen 16.5.1948 päivä sen jälkeen kun Israel oli julistautunut valtioksi. Kun arabit kertovat, että juutalaiset varastivat heidän maansa, he kertovat suuren valheen!

2.)    Juutalaiset eivät halunneet mitään muuta kuin asua rauhassa muinaisessa maassaan. He halusivat jokaisen niin arabin kuin juutalaisen menestyvän rauhassa ja turvallisuudessa. Sitä vastoin arabien verenvuodatus ja terrori on ollut päivästä päivään jatkuvaa. Juutalaiset ovat väsyneet jatkuviin hyökkäyksiin, sodan voittamiseen ja sitten rauhan menettämiseen! Toisin sanoen kun Israel voitti  jokaisen sodan, johon arabit sen pakottivat, ainoa asia minkä he voittivat, oli väliaikainen ”rauha”, tilapäinen tauko ennen seuraavaa arabihyökkäystä. Nämä tauot olivat täynnä terroria viattomia siviilejä vastaan, kun arabit kylmäst laskelmoivat, että he pystyisivät tekemään elämän niin kuvaamattoman kauheaksi keskiverto juutalaiselle, että hän päättäisi muuttaa pois Israelista. Jos kyllin paljon juutalaisia tekisi tämän päätöksen, Israel sortuisi sisältä päin.

3.)    1990-luvun alkupuolella Israelin puolustus-strategit päättelivät, että vuosikymmenen lopulla arabeilla olisi ydinpommeja. Pieni Israelin valtio olisi loppu – piste - tarun loppu. Siksi  IDF:n kenraalit päättivät, että seuraava sota olisi viimeinen, ja että heillä ei olisi muuta mahdollisuutta kuin tuhota arabivihollisensa, koskapa 4000 vuoden historia on osoittanut, että arabi ei milloinkaan hyväksy juutalaisten olemassaoloa.

Tänään juutalainen johto on päättänyt, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin tuhota arabinaapurinsa ja tällä kertaa ydinaseilla, niin että ei milloinkaan enää tule olemaan yhtään arabihyökkäystä.

Siten Oslon sopimukset synnytettiin keinoksi vetää palestiinalaiset arabit yhteen ahtaalle maantieteelliselle alueelle suunnitelmassa, joka on tekee karkeaa vääryyttä Israelille, että arabeilla olisi kiusaus hyökätä koko suunnitelman toteuduttua. Monissa tilanteissa kuluneiden 20 vuoden aikana, olen lukenut useiden Amerikan presidenttien lausuntoja Reaganista Clintoniin, että USA on sitoutunut pitämään yllä ”laadullista rajaa” (qualitative edge) aseteknologiassa Israelin hyväksi sen arabivihollisten vastaan. Useimmilla ihmisillä ei ollut mitään käsitystä siitä, että tämä sitoutuminen tarkoitti, että Israelille annetaan ”johtavan rajan” (leading edge) teknologiaa; kun ”kvanttihyppyjä” teknologiassa tehtiin, Israel sai aseet, joissakin tapauksissa jopa ennen kuin amerikkalaiset saivat niitä. Israelilla ei ole ainoastaan neutronipommia, vaikka presidentti Carter virallisesti ”peruikin” projektin, vaan sillä on ELF-aseita yhtä lailla. Seisomme käännekohdassa, tuossa vanhassa tienristeyksessä, kun historiaa aletaan tehdä Jumalan äärettömäksi kunniaksi.

Tästä tuhoamissodasta Israelille esitetään sen väärä Messias ja maailmalle esitetään Antikristus siinä samassa persoonassa. Me olemme hyvin lähellä. Pitäkää silmällä tätä tapausta ystävät. Jos kuulette, että juutalaisten kansalaisten evakuointeja esiintyy millä tahansa tekosyyllä, lähettäkää minulle välittömästi sähköpostia ja antakaa minun tietää. Tämä sota on silloin todennäköinen hyvin pian.
Jeesus on tulossa takaisin, juuri kuten Hän lupasi. Mutta maailman on kestettävä seurakunnan tempaus ja Antikristuksen ilmestyminen ensin.

Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen , voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.

Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.

Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt. Salvation Page

Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
35 Elizabeth Street
Attleboro, MA 02703-2031TAKAISIN