UUDEN MAAILMANJÄRJESTYKSEN SUUNNITELMA TOTEUTTAA RAAMATUN PROFETIAN

Uusi Maailmanjärjestys on tulossa.

Oletko valmis?

Varustaudu niin tyrmistyttäviin oivalluksiin, ettet  enää milloinkaan katsele uutisia samalla tavalla.

SEURAAVAT 30 MINUUTTIA TULET OLEMAAN

TERÄNSUULLA

Täällä David Bay, Director of Old Paths Ministries.

Täällä Cutting Edge (suom. Teränsuu) radio-ohjelma, joka on vihkiytynyt varoittamaan ja neuvomaan Jumalan kansaa. Olemme sitoutuneet tutkimaan ja julkaisemaan erehtymätöntä, innoitettua ja arvovaltaista Jumalan Sanaa. Tässä ohjemassa esitetyt näkemykset ovat meidän eivätkä välttämättä edusta tämän aseman kantaa.

Yhteiskuntamme moraalinen vararikko on hyvin perusteltu.

Harvat ymnmärtävät miksi olemme tulleet moraaliseen vararikkoon. Kuitenkin kun katsomme yhteiskuntaa Jumalan silmin Raamatun valossa, niin voimme helposti nähdä, miksi meillä on tämän päivän ennennäkemättömät ongelmat. Tämä Amerikan tutkiminen Jumalan silmin on se mitä täällä aina pyrimme tekemään. Viivy kanssamme muutamien silmiä avaavien totuuksien parissa.
Useissa aiemmissa ohjelmissamme olemme maininneet, että monet UMJ:n suunnitelmista toteutuessaan täyttävät Raamatun profetian hämmästyttävässä määrin. Lisäksi esitetyt UMJ:n opit todella täyttävät Raamatun profetiat, jotka koskevat uskomuksia Antikristuksen valtakunnasta.

Tänään tutkimme joitakin näistä kohdista ja siten uskosi Jumalan kaikkivaltiaaseen voimaan ja edeltätietämiseen tulee kasvamaan dramaattisesti.

Etenemme selittämällä määrättyä UMJ:n kohtaa ja sitten määrättyä Raamatun profetiaa, joka on ennustanut sen.

1. UMJ:  Maailma tullaan yhdistämään  Kristuksen Maitreyan johtaman Maailmanhallituksen alaiseksi.

RP : Ilm.13:15-17 selvästi osoittaa, että Peto on hallitseva maailmaa ehdottomalla vallalla. Vain Maailmanhallitus pystyisi pakottamaan kaikki maailman kansat palvmaan sitä ja ottamaan sen merkin, jota ilman kukaan ei voisi ostaa eikä myydä.

2. UMJ: Maailman uskonnot tullaan yhdistämään yhdeksi uskonnoksi.

RP: Ilm.13:11-15 osoittaa, että Väärä profeetta on avustava maailmaa palvonnassa. Hän tulee pakottamaan kaikki maailman ihmiset palvomaan Pedon kuvaa kuoleman tuskan alaisina. Tätä on maailmanuskonto.

3. UMJ: Maailman talous tullaan yhdistämään yhdeksi globaaliseksi järjestelmäksi.

RP: Ilm.13:16-17 ennustaa, että Peto Väärän profeetan avulla tulee pakottamaan jokaisen maan päällä ottamaan merkin, jota ilman he eivät voi ostaa eivätkä myydä. Vain poliittisen ja hengellisen vallan tukema globaalinen järjestelmä voisi tehdä tämän.

4. UMJ: Kun Maitreya Kristus nousee hän väittää olevansa Kristus. Käyttäen tätä sanaa Kristus, Maitreya vaatii Messiaan virkaa erottaen sen Jeesuksen persoonasta.

RP: "... ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki..." (1Joh.4:3) Kirjaimellisesti tämä kohta tarkoittaa, että kuka ikinä pyrkii erottamaan jumalihmisen Jeesuksen Messiaan virasta niin hänessä on Antikristuksen henki. Juuri tätä Maitreya tulee yrittämään.

5. UMJ: Maailmantalous tulee valvomaan maaiman ruokavaroja, ja pakottaa kaikki kansat tasajakoon.

RP: On selvää, että jos Ilm.13:16-17:ssa ennustettu Maailmanhallitus voi pakottaa jokaisen ottamaan merkin, jota voitaisiin käyttää taloudessa, se voisi myös valvoa maailman ruokavaroja.

6. UMJ: Pian Maitreyan Kristuksen nousun jälkeen maailman kansat pakotetaan osallistumaan massiiviseen "Maailmanlaajuiseen Lusiferistiseen Vihkimykseen" (World-Wide Luciferian Initiation). Kuka tahansa kieltäytyy yhteistyöstä tapetaan. Kristityt ja juutalaiset tulevat olemaan erityiskohteita.

RP: "Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."(Dan.7:25) Myös Ilmestyskirja sanoo Jumalan sallivan Antikristuksen tappaa paljon Jumalan pyhiä. (Ilm.6:9-11;7:14-17; 12:11; 13:5-7; 14:12-13; ja 20:4.)

Benjamin Creme on toistuvasti uhannut leikkaavalla miekalla (sword of cleavage) kaikkia, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä Maitreyan kanssa. Tästä tulee mieleen Raamatun profetia Ilm.20:4 " ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden..."

7. UMJ: Uuden maailmanjärjestyksen johtajien henkioppaat ovat alkaneet kehottaa heitä olemaan valmiina miljoonien ihmisten samanaikaiseen, maailmanlaajuiseen katoamiseen. Nämä henget liittävät tämän ilmiön siihen tosiasiaan, että nämä ihmiset eivät milloinkaan voisi hyväksyä Maitreyaa Kristusta. Heidän jatkuva läsnäolonsa tällä planeetalla estää UMJ:n täydellisen toteutumisen. Siksipä Valaistuksen Mestarit (the Masters of the Illuminati) ovat päättäneet siirtää heidät toiseen ulottuvuuteen, jossa heidän henkensä uudelleenkoulutetaan hyväksymään UMJ.

RP: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1 Tess. 4:16-17).

8. UMJ: New Age opettaa, että jokaisessa ihmisessä on mahdollinen jumaluus, joka asuu hänen sisällään. Kaikki mikä on tarpeen toteuttaa tämä mahdollisuus sisältyy siihen, että yksilön "tietoisuuden tasoa nostetaan" sopivasti. Mutta perussanoma on: "Te kaikki olette jumalia". (Alice Bailey, Externalisation Of The Hierarchy, p. 663)  Tämä opetus on hyvin viettelevä sellaiselle, joka ei ole pelastunut, koska siinä luvataan jumaluutta.

RP: --"Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty." (1 Tim. 4:1-2).

9. UMJ: Peter LeMesurier kirjassaan The Armageddon Script sanoo, että suunnattomat ihmeet tulevat ympäröimään Maitreyan ilmestymistä. Nämä ihmeet tulevat olemaan osittain teknologiaa, osittain harkittua lavastusta ja osittain maailman massamedian liioittelua. Cumbey kirjassaan Hidden Dangers of the Rainbow lainaa kirjoituksia, jotka paljastavat suunnitelmia käyttää 3-ulotteisia laser-säteitä satelliiteista Maitreyan kuvan luomiseksi puhumaan samanaikaisesti koko maailmalle ja kullekin alueelle sen omalla kielellä. Teosofisen yhdistyksen  Uuden Englannin alueen johtajan tarjoamassa  Seminaarissa, johon otin osaa Bostonissa elokuussa 1991, paljastettiin, että Maitreya pystyy ilmestymään erilaisena olentona erilaisille ihmisille. Hän ilmestyy naisena naiselle, miehenä miehelle, kaukaasialaisena kaukaasialaiselle, mustana mustalle, jne.

Edelleen UMJ:n suunnittelijat aikovat suunnata taivaalta alas tulivirtoja käyttäen yliluonnollista psyykkistä voimaa tehdäkseen vaikutusta ihmisiin todistaakseen Maitreyan jumalallisuuden.

RP: Ilm.13:13-14,"Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä..."

10 UMJ: New Age-johtajat, mukaanlukien Valaistuksen Mestarit, palvovat tämän maailman jumalaa, jonka nimi on Sanat Kumara (Alice Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p.676, 709, 725; and Elizabeth Van Buren, The Secret of the Illuminati, p. 1). Bailey jatkaa selittäen, että Sanat Kumara on "elämä ja luova järki" halliten Shamballan (New Agen taivas) neuvostoa. (The New Age Dictionary, p. 172) Edelleen Sanat Kumara on ikuinen nuoruus Venus-planeetalta. Okkulttisessa runoudessa Lusifer tunnetaan Venuksena. Siis Sanat Kumara on vain Lusiferin eli Saatanan toinen nimi. (Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow).

RP: On mahdotonta olla huomaamatta tosiasiaa, että sanassa Sanat vain t ja n ovat vaihtaneet paikkaa (engl.satan = saatana). Raamattu kutsuu saatanaa "tämän maailman jumalaksi".(2Kor.4:4). Muista että asiayhteys on Sanat Kumaran (saatanan) palvonta. Ilm.13:15, "Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin." Siten kuten raamatun profetia ilmoittaa, UMJ-suunnitelma kaavailee Sanat Kumaran palvontaa.

11. UMJ: Kun joku voi tulla täyteen sopusointuun suuren olennon rakkauden ominaisuuden kanssa he voivat "tulla täysin Voiman Jumalan henkeen." (Marilyn Ferguson, The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, p.16). On hyvin ilmeistä, että uusiaikalaiset kirjaimellisesti palvovat voimien jumalaa. Tätä palvontaa on sekoitettu kaikkiin heidän kirjoituksiinsa.

RP: Daniel 11:38 -- Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa (engl.käännös: God of forces = voimien jumala). New Agen johtajat ja seuraajat kirjaimellisesti palvovat voimien jumalaa.

12. UMJ: Jeesus ei ollut yksi ja ainoa Jumalan jumalallinen (divine) poika vaan hän oli Avatar, maailmanopettaja, joka ajoittain on tullut maan päälle määrättyyn aikaan maailman historiassa johtamaan ihmiskuntaa tietoisuuden uudelle tasolle. Inhimillinen Jeesus koki täyttymisen jumalallisella kristus-tietoisuudella kasteessaan kun Johannes kastoi Hänet. Sitten ristillä tämä kristus-tietoisuus jätti Hänet. Tämä kristus-tietoisuus ei ole milloinkaan poistunut maailmasta, vaan odottaa oikeaa hetkeä esiintyäkseen uudelleen Maitreya Kristuksen ihmisruumiissa. (Alice Bailey, The Reappearance of The Christ, p. 36-60, and Marilyn Ferguson, The Aquarian Gospel, p. 14)

RP: " Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja".(1 Tim.4:1) Tässä New Age opettaa riivaajien oppia kieltämällä yhden kristinuskon perusopeista, jota Jeesus itse opetti. Jeesus kumosi tämän valheen mitä terävimmin sanoessaan: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." (Joh.14:6)

13. UMJ: New Agen johtajat ovat johdonmukaisesti opettaneet, että maailma on vakavasti ylikansoitettu. Maan Ystävät ovat selkeästi korostaneet tätä tilannetta sanoen, että maailman nykyisessä 6 miljardin väkiluvussa on 4 miljardin ylikuormitus. (Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow) Edelleen he ovat asettaneet aikarajan tälle ylikuormitukselle -- 2000 AD. New Agen johtajat näyttävät pitävän kiinni kahden kolmasosan vähennyksestä mitä tulee väestön lukumäärään. Miksi juuri kaksi kolmannesta? Sana antaa ymmärryksen. Uskon, että koska nämä johtajat ovat saatanisteja niin meidän on syytä tutkia mahdollisia syitä miksi saatana vihaa kahta kolmannesta ihmiskunnasta.

RP: Ilm.12:4, "ja sen (saatanan) pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle..." Tämä kirjoitus paljastaa, että kun saatana lankesi johtuen sen kapinasta Jumalaa vastaan, niin kolmasosa taivaan enkeleistä päättivät osallistua sen kapinaan. Tämä tilasto tarkoittaa, että 2/3 Jumalan enkeleistä pysyi uskollisena Jumalalle. Saatanan täytyy vihata näitä enkeleitä, mutta hän ei voi voittaa Jumalan voimaa, joten hän ei voi rankaista näitä enkeleitä. Pidän mahdollisena, että myöhemmin saatana kohdisti vihansa siihen olentoon, joka oli tehty Jumalan kuvaksi (ihmiseen) ja Jumalan valittuun rotuun (juutalaisiin).

Sak.13:8, "Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle..." Jumala sallii saatanan tappaa 2/3 juutalaisista lopun ajalla suuren ahdistuksen aikana, mutta säilyttää yhden kolmasosan jäännöksen. Paralleeli tälle löytyy Ilm.12. luvusta, jossa Jumala suojelee Israelia erämaassa 42 kuukautta. Näin ollen emme voi jättää huomioimatta mielenkiintoista lähihistorian tosiasiaa. Adolf Hitler uskoi olevansa antikristus ja siksi hänen mieletön juutalaisvihansa heijasteli saatanan hehkuvaa vihaa. Läpi raamatun näemme, että saatana vihaa juutalaisia ja alinomaa yrittää tuhota heidät. Hitlerin päämäärä oli totaalisesti eliminoida juutalaisväestö. New Age-kirjailija Nigel Pennick mainitsee kirjassaan Hitler's Secret Sciences, luvussa 14 otsikolla Genocide -- An Act Of Black Magic, että Hitler suunnitteli ennen toista maailmansotaa, että juutalaisten kansanmurhaojelma vaatisi Euroopan maiden valloittamisen Britanniasta Venäjälle. Siten Hitlerin  sotaa määräsi hänen halunsa vallata maat joissa oli juutalaisväestöt, että hän voisi viedä päätökseen maailmanlaajuisen kansanmurhaohjelmansa. Tämä hätkähdyttävä konsepti varmastikin selittää miksi arvokkaat resurssit jatkuvasti virtasivat kuoleman leireille vieläpä sodan viime vaiheissa, kun miehiä, materiaalia ja kuljetuskalustoa epätoivoisesti tarvittiin sotatoimissa. Pennick päättelee, "Kansanmurha oli maaginen toimi, jonka kautta maailmanhistoria muutettaisiin ikiajoiksi ... juutalaisten eliminointi ... jättäisi tyhjiön demonivoimille nousta hallitsemaan kolmatta valtakuntaa." (s.137)

Jumala salli Hitlerin tappaa 2/3 maailman juutalaisväestöstä, säilyttäen kolmasosan jäännöksen perustamaan Israelin valtion vuonna 1948. Täsmälleen samalla tavalla Jumala sallii antikristuksen tappaa 2/3 juutalaisista suuren ahdistuksen viimeisellä puoliskolla ja säilyttää kolmasosan jäännöksen järjestämään Israelin Jeesuksen Kristuksen paluuta varten.

Uskon, että syy siihen että UMJ näyttää niin innokkaalta tappamaan 2/3 ihmiskuntaa on se, että 2/3 Jumalan enkeleistä pysyi uskollisina Jumalalle kun saatana kapinoi.

14. UMJ: Tämä uuden maailman uskonto on oleva muinaisten vihkimysmysteereiden uudelleen perustaminen (re-establishment of the ancient Mysteries of Initiation). (Alice Bailey, The Reappearance of the Christ, p. 71; Bailey, The Externalisation Of The Hierarchy, p. 511-515). Kirjaimellisesti tämä väite tarkoittaa, että muinaiset Egyptin ja Babylonian saatanalliset mysteerit uudelleen vahvistetaan maailmanuskontona. Toisin sanoen julkinen saatanismi tullaan vahvistamaan ja sitä tullaan harjoittamaan yhtä avoimesti kuin kristinuskoa tänä päivänä!

RP: "Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan ..." (Daniel 8:23-24) Sanat "kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava" (engl. käännös: understanding dark trickery and craftiness) viittaavat okkulttisten taitojen tuntemiseen. Tämä on ollut salaseurojen jäsenten päämäärä yli 3000 vuoden ajan. Muinaiset saatanalliset mysteerit tullaan vahvistamaan uudelleen.

15. UMJ: Kristinuskon kolminaisuus on alempiarvoinen kuin aurinkokunnan logos-kolminaisuus (Solar Logos Trinity). Tämä väärä kolminaisuus ei ole persoonallinen jumaluus vaan voimien jumaluus. Baileyn kirjoitukset luettelevat ylimpien virkojen hierarkian ja pohjalla monia mestareita. Arvaa kuka on mestareista pohjalla, alimpana? Jeesus. (Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow, p. 65-67).

RP: Daniel 11:36 (Tämä kappale viittaa antikristukseen) "Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita ..." Tämä kappale kirjaimellisesti tarkoittaa, että antikristus on puhuva kaikkein pahinta mahdollista pilkkaa Jumalaa vastaan. Ei kukaan voi esittää pahempaa pilkkaa kuin sanoa, että Jeesus ei ole Jumala vaan vain alhainen mestari, paljon alhaisempi kuin Sanat Kumara (saatana).

16. UMJ: Sunnitelma uhkaa väkivallalla ja tuholla jokaista, joka ei tee yhteistyötä Maitreyan kanssa. Erityistä vihaa ilmaistaan fundamentalistikristittyjä ja juutalaisia kohtaan. David Spangler kirjassaan Revelation: The Birth Of A New Age ilmoittaa, että ne jotka eivät suostu yhteistyöhön lähetetään "maan oman tietoisuuden toiselle tasolle, missä heitä voidaan säilyttää ja hoitaa sellaiseen aikaan asti jolloin heidät voidaan vapauttaa fyysiseen olemukseensa takaisin."

llmeisesti jotta heidät voitaisiin palauttaa takaisin fyysiseen olemukseensa, heidät on ensin erotettava nykyisestä fyysisestä olemuksestaan. Ainoa tapa tehdä tämä lienee heidän tappamisensa.

RP: "Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden" Ilm.6:9.
"se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät. (Daniel 7:21)

"Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät..." (Ilm.13:7)

17. UMJ: Koska useimmat  ihmiset eivät tahdo harjoittaa taloudellista pidättyvyyttä ylikulutuksesta, meidän on otettava maailma valvontaamme ... alentaaksemme maailman taloudellisen induktanssin turvalliselle tasolle hyväntahtoisen orjuus- ja kansanmurhaprosessin avulla". (William Cooper, Behold A Pale Horse, p. 49) Tämä ilmoitus on uskomattoman röyhkeä. Edellisen kerran Uuden Ajan opetuslapsi uhkasi hyväntahtoisella kansanmurhalla 30-luvulla, kun Hitler uhkasi tuhota Juutalaiset. Hitler kuvaili suunnittelemaansa tuhoa hyväntahtoisena Saksalle, maailmalle ja jopa juutalaisille. Tämä ilmoitus on selkeä kutsu sotaan kaikkia vastaan, jotka on katsottu arvottomiksi UMJ:een.

RP: " Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka." (Ilm.6:4)

Huomaa, että tälle sodan punaisen hevosen ratsastajalle annettu miekka oli suuri. Kuinka suuri? Saamme siitä hyvän kuvan Alice Baileyn teoksesta The Externalisation Of The Hierarchy, s. 548, "Keinona YK:n käsissä ... atomipommi ei kuulu valtioille, jotka nykyisin omistavat sen salaisuudet ... Se kuuluu YK:lle käyttöä varten ... tai käytöllä uhkaamista varten ..." Totisesti atomipommi kävisi suuresta miekasta.

18. UMJ: UMJ tulee olemaan fasistinen järjestelmä, jossa tuotantovälineet ja jakelu ovat tiukasti valvotut ja jossa kansalliset valuutat on korvattu universaalisella rahaliikenteellä (monetary exchange). (Bailey, The Externalisation Of The Hierarchy, p. 580-1) Edelleen Bailey erityisesti käsittelee taloudellisen ajattelun ja järjestelmien muuttumisvaihetta sivulla 666 esittäen ilmestyksen, että tätä muuttumisvaihetta säätelee erityinen mestari Ashram (demonienkeli). Ei ole sattuma, että taloudellinen muutos on erityisesti kuvattu juuri sivulla 666.
RP: Raamattu esittää, että antikristuksen järjestelmän tunnistusnumero on oleva 666. (Ilm.13:18).

19. UMJ: "Lopulta taloudellisen rakenteen jokainen yksilöllinen elementti on tuleva tietokonevalvonnan alaiseksi ... kuluttajat tunnistetaan luottokorttien avulla ja myöhemmin pysyvästi tatuoidusta ruumiin numerosta, joka on näkymätön normaalivalaistuksessa." (Cooper, Behold A Pale Horse, p. 44).

RP: "Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku." (Ilm. 13:16-17)

20. UMJ: Kun maailma etenee UMJ: täyteen soveltamiseen niin nykyisten yli 170 itsenäisen valtion on tehtävä tilaa alueellistamiselle (regionalization). Maailma pitäisi uudelleenjärjestää 10 supervaltioksi seuraavalla tavalla:

1.    Pohjois-Amerikka
2.    Länsi-Eurooppa
3.    Japani
4.    Australia, Etelä-Afrikka ja loput kehittyneen maailman markkinataloudet
5.    Itä-Eurooppa ja Venäjä
6.    Latinalainen Amerikka
7.    Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
8.    Trooppinen Afrikka
9.    Etelä- ja Kaakkois-Aasia
10  Kiina (Eduard Pestel, Mankind At The Turning Poin, Reader's Digest Press, 1974).

Miksi UMJ:n johtajat puhuvat juuri 10 valtiosta eivätkä jostakin muusta luvusta? Vastaus ihmisen näkökulmasta löytyy okkultismin tuntemisesta. Okkultistit pitävät lukua 10 maagisena symbolina, joka muodostuu pystystä ihmisestä (esitetty pystyllä ykkösellä) seisomassa ympyrän edessä (esitetty nollalla). Maagisin käsittein tämän symbolin 10 tärkein osa on tyhjä tila ykkösen ja nollan välissä. Tämä tila esittää pystyä ihmistä pohtimassa maailmankaikkeutta vapaudessa. (Frederick Goodman, Magic Symbols, p. 46-7).
Vapaudessa, mutta mistä. Vapaudessa uskonnosta, jota esittää nolla. Siten ihminen röyhkeästi kuvataan seisomassa erossa järjestetäytyneestä uskonnosta. Luku 10 on äärimmäinen ilmaisu sille ylpeälle tavalle, jolla UMJ:n johtajat käsittävät itsensä suhteessa maailmaan ja uskontoon.

RP: Daniel 7:7, "Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä ... ja sillä oli kymmenen sarvea." Raamatun profetia ilmoittaa selvästi, että antikristuksen valtakunta tulee olemaan maailmanlaajuinen ja koostuu 10 sarvesta (valtiosta). Näemme tämän kuvan uudelleen Ilm.17:16-17:ssa.

Ei yksikään toinen profetia vakuuta voimakkaammin Jumalan kaikkivaltiutta kuin Ilm.17:17,

"Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä ... kunnes Jumalan sanat täyttyvät." Jos saatana olisi Jumalaa voimakkaampi, hän valitsisi minkä muun luvun tahansa kuin 10 lopullisen valtioiden uudelleenjärjestelyn tunnusluvuksi. Juuri se tosiasia että UMJ:n johtajat valitsivat luvun 10 globaaliselle uudelleenorganisoinnille vähän ennen antikristuksen ilmestymistä osoittaa Jumalan ehdottoman kaikkivaltiuden.

21. UMJ: Kirjoittaessaan elokuussa 1939 Alice Bailey ilmoitti: "UMJ:n valmisteluaikana tulee olemaan vakaa ja säännelty (regulated) aseistariisunta. Se ei ole vaihtoehtoinen. Yhdenkään valtion ei sallita tuottaa tai organisoida mitään varustuksia tuhotarkoituksella tai loukata toisen valtion turvallisuutta." (The Externali-sation Of The Hierarchy, p. 191).

Varmastikaan ei kukaan kiistä tätä oletusta; jos tämä suunnitelma olisi todella toteutettu niin meillä olisi rauha ja turvallisuus. Todellakin kaikkien valtioiden rauha ja turvallisuus on tarkalleen UMJ:n päämäärä.

RP: Raamatun profetia on aivan selkeä, että juuri tällä tavalla antikristus on saava kuninkuutensa. Daniel 11:21 ilmoittaa, "Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden ..." Myös Paavali ilmoittaa, että maailman kansat lopun aikana tulevat uskomaan saavuttaneensa rauhan ja turvallisuuden. (1Tess.5:3)

Kuitenkin Paavali varoittaa, että tämä usko tulee osoittautumaan vääräksi, sillä juuri kun he ovat sanomassa tätä toisilleen äkillinen ja täydellinen tuomio kohtaa heitä. Tämä tuomio tulee niin nopeasti ja täydellisesti, että ei kukaan pääse pakoon sen hirvittävää tuhoa. Mikä ase sodankäynnin historiassa voisi tuhota näin täydellisesti ja äkkiä? Lienee selvää että vain ydinaseet.

Valottiko Bailey yhtään enempää tätä asiaa? Kyllä kirjoittaessaan huhtikuussa 1946 teoksessa The Externalisation Of The Hierarchy hän ilmoittaa, "Atomipommi ei kuulu valtioille, jotka nykyisin omistavat sen salaisuudet ... Se kuuluu YK:lle käyttöä varten ... tai ... (käytöllä uhkaamista varten, kun ....hyökkäävä toiminta jonkin kansan taholta kohottaa ruman päänsä." (s. 548) Wow!!! UMJ:n suunnittelijoilla on suunnitelmat käydä ydinsotaa mitä valtiota tai ryhmää tahansa vastaan, jotka uhkaavat Kristus Maitreyan hallintaa. Nyt voimme ymmärtää miksi antikristuksen valkoista hevosta seuraava hevonen taivaasta on sodan hevonen ja kantaa suurta miekkaa.

22. UMJ: Osa UMJ-suunnitelmaa on romuttaa perinteisiä uskonnollisia pyhäpäiviä, jotka vastaavat pakanallisia juhlia kuten esim. pitkäperjantai ja joulu. (Cumbey, Hidden Dangers Of The Rainbow, p. 83).

RP: " Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain..." (Daniel 7:25)

23. UMJ: Bailey esittää toistuvasti teoksessaan The Externalisation Of The Hierarchy, että perinteisten protestanttisten uskontojen täytyy muuttaa oppejaan ennen UMJ:n perustamista. Niitten täytyy luopua pitäytymästä jäykkiin opinkäsityksiin. Ihmiskunnan suuri "tarve on tulla hengellisesti yhdeksi ja heittää yli laidan kaikki erottavat teologiset asenteet ja opit kaikilla ajattelun alueilla." (s.378) Kaikkien näiden dogmaattisten oppien täytyy antaa tilaa muinaisille saatanallisille mysteereille, kuten olemme jo maininneet.
RP: "Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja." (1 Tim.4:1)

24. UMJ: Suunnitelma sanoo, että Maitreyan oppi on suurempi kuin Jeesuksen. "Kun Jeesus oli noussut ylös ristiinnaulitsemisen jälkeen, Hänellä oli ylösnousemusruumis. Hänen täytyi kuitenkin luopua tuosta ruumiista, koska Hän ei ollut ansainnut oikeutta sen pitämiseen. Jeesus oli vain neljännen tason vihkiytynyt, kun taas Gautama Buddha oli kuudennen tason vihkiytynyt. Kuitenkin Herra Maitreya itse on seitsemännen tason vihkiytynyt ja ainoa joka on kelvollinen niin korkean tason vihkimykseen." (Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow, p. 96-7).

RP: "Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu." (Daniel 11:36) Myös:
"tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala." (2Tess.2:4)

Selvästikin Maitreyan osalta röyhkeä asenne, joka saa hänet väittämään olevansa jumala, on läsnä tässä uskomattomassa pilkkaamisessa Jeesuksen Kristuksen persoonaa vastaan. Muista myös, että nämä suunnitellut harhaopit ovat kirjoittaneet henkilöt, jotka väittävät, että heidän kirjoituksensa ovat heidän "henkioppaidensa" innoittamia.

Olemme tutkineet 24 tapausta, joissa UMJ:n opit ja suunnitelmat tarkasti peilaavat raamatun profetiaa. Todennäköisyyslaskennan perusteella mahdollisuudet, että 20 profetiaa toteutuisi sattumalta ovat 1:1048000. Tähän lukuun emme ole laskeneet mitään aikakehystä emmekä täyttymisen järjestystä, joka tekisi luvun suuremmaksi. Kaikki mitä laskimme on mahdollisuus, että tällainen profetia voisi sattumalta täyttyä.

Selvästi tämä laskuharjoitus vahvistaa luottamusta, että elämme aivan viimeistä aikaa. Kun meillä on tällainen määrä mahdollista raamatun profetian täyttymystä ilmaantuen samanaikaisesti ja samaan aikaan kun monet muut raamatun profetiat, kuten esim. Israelin ennallistaminen, meidän on vakavasti pääteltävä, että Jeesus Kristus mitä todennäköisimmin on aivan ovella.TAKAISIN