YK valmistautuu olemaan työkaluna maailmanhallitukselle sekä maailmanlaajuiselle uskonnolle


Alaotsikko: Yhdistyneiden Kansakuntien Millenium -kokous syyskuussa tulee keräämään yhteen enemmän valtionpäämiehiä kuin kertaakaan historiassa. Heidän päämääränsä on saavuttaa yhteisymmärrys Maailmanlaajuisen demokratian peruskirjaa varten, mikä tekisi käytännössä YK:sta maailmanhallituksen. Ikäänkuin tämäkään ei vielä riittäisi, YK rahoittaa myös Millenium World Peace -kokousta. Tämä kokous tulee kokoamaan yhteen yli 1000 uskonnollista johtajaa etsimään yhteistä perustaa sekä yhteisiä arvoja. Tämä kokous tulee tekemään perustyön maailman yhteiselle uskonnolle. YK tarjoaa maailmanlaajuista rauhaa ja turvallisuutta näiden kolmen tuloksena. Tuleeko tämä olemaan Utopia vai tulevatko tulokset olemaan tuhoisia?

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -ministeriössä


Arabimaat sekä heidän palestiinalaiset toverinsa eiväy koskaan nähneet sen tulevan. He tekivät lopulta kohtalokkaan virheen työntämällä Israelin liian pitkälle. Yltyvä konflikti vei kaikki maailman kansakunnat tähän sotaan, mutta ei tarpeeksi nopeasti pelastaakseen Libanonin, Syyrian, Irakin, Egyptin, Saudi-Arabian sekä Palestiinalaiset totaaliselta tuholta. Koska näiden kansakuntien väestö tuhottiin lähes kokonaan, kaikki se maa jonka Jumala lupasi Aabrahamin jälkeläisille oli nyt Israelin hallussa. Yhdistyneiden Kansakuntien tuomioistuin vastasi mobilisoimalla maailmanlaajuisen armeijan liikekannalle Israelia vastaan. Maailmanhallituksella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vastata voimalla tai kohdata täydellinen nöyryytys. Ponnistelut henkilökohtaisen voiton saamiseksi maailmanrauhaan verhoutuneena kohosi huippuunsa johtaen koko ihmiskunnan maailmanlaajuisen ydinsodan partaalle sekä viemällä YK:n maailmanhallinnon byrokraattisen järjestelmän täydelliseen vararikkoon.

Ihmiskunta oli tullut nyt synkimpiin hetkiinsä, mutta Suuri Mies nousi esiin tästä pimeydestä suoraan maailman parrasvaloihin. Hän ei ainoastaan tarttunut kovalla kädellä YK:n hallintoon, vaan hän myös todisti oikeutensa Daavidin Kruunuun sen laillisena perijänä. Yhdellä ainoalla iskulla tästä miehestä oli tullut maailmanlaajuinen diktaattori samoin kuin tämän planeetan ylipappi. Hän onnistui kaikessa missä muut olivat epäonnistuneet. Hän muutti YK:n byrokraattisen järjestelmän maailmanlaajuiseksi diktatuuriksi. Hän myös rakensi YK:n hengelliselle perustalle sekä maailmanlaajuiselle uskonnolliselle ekumenialle saadakseen aikaan maailmanlaajuisen uskonnon Paavin kanssa, joka toimi hänen nukkenaan omasta tahdostaan. Hän siirsi heikon, korruptoituneen YK:n seuraavalle asteelle; maailmanhallitukseksi ja maailmanlaajuiseksi uskonnoksi.


Millenium kokous

Juuri nyt kun kristityt odottavat Jeesuksen Kristuksen tulemusta, ne jotka ovat kietoutuneet okkultismiin tai New Age -uskomuksiin, odottavat innokkaasti tulevaa Uutta maaailmanhallitusta jota johtaa itse Antikristus. Tämä on perustava lupaus Uuden aikakauden liikkeessä, illuministisessa vapaamuurariudessa, fabialaisessa sosialismissa, teosofiassa sekä monissa muissa okkultisissa maailmanlaajuisissa ryhmissä. Tuloksena monet okkultismiin sekaantuneet ovat käsittäneet YK:n kulkuneuvona joka vie kohti tätä järjestelmää. Alice Bailey, Teosofisen seuran johtaja joka kirjoitti kirjoja "automaattikirjoituksella" "henkiystävältään" Dwahl Kuhlilta sanoi YK:sta: "YK on maailman toivo..."

Kun ihmiskunta lähestyy nyt vuoden 2000 jälkimmäistä vuosipuoliskoa, YK on viimeistelemässä ponnistuksiaan kohti maailmanlaajuista halllintoa. Syyskuun 6. päivänä YK järjestää Millenium-kokouksen, historian laajimman valtionpäämiesten kokoontumisen. Kokouksen päämääränä on saavuttaa yhteisymmärrys valtionpäämiesten kesken koskien Maailmanlaajuisen Demokratian Asiakirjan kahtatoista periaatekohtaa:
 1. Kaikkien kansainvälisten toimistojen siirtäminen Yhdistyneiden Kansakuntien suoran valvonnan alle

 2. YK:n lainsäädäntö kaikille ylikansallisille järjestöille sekä taloudellisille instituutioille

 3. YK:lle osuus tuloista, kuten "Tobinin vero" sekä verot ilmaliikenteestä ja laivaliikenteen polttoainekuluista, sekä luvanvarainen käyttö maailmanlaajuisille hyödykkeille

 4. Eliminoida veto-oikeus sekä pysyvien jäsenten asema Turvallisuusneuvostossa

 5. Valtuuttaa pysyvä armeija YK:lle

 6. Vaatia YK:n lainsäädäntö kaikille armeijoille sekä kansallisten armeijoiden pienentäminen osana "monenkeskistä maailmanlaajuista turvallisuusjärjestelmää" YK:n alaisuudessa.

 7. Vaatia yksilöiden sekä kansakuntien suostumus kaikille YK:n "ihmisoikeus" sopimuksille

 8. Aktivoida Kansainvälinen rikostuomioistuin, tehdä Kansainvälisen oikeusistuimien päätöksien noudattamisesta pakollinen kaikille kansakunnille sekä antaa yksilöille oikeus anoa oikeuslaitokselta korjausta sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen

 9. Luoda uusi instituutio talouden ja ympäristön turvallisuutta varten. Varmistaa kestävä kehitys

 10. Luoda uusi kansainvälinen ympäristö-oikeus

 11. Hyväksyttää julistus siitä, että ilmastonmuutos on elintärkeä maailmanlaajuista turvallisuutta uhkaava seikka, joka vaatii "korkeatasoisen toimintaryhmän" perustamista myöntämään lupia valtioiden hiilidioksidi päästöille, jotka perustuisivat väestömäärään

 12. Kaikkien köyhimpien maiden valkojen anteeksianto, maailmanlaajuinen köyhyyden vähentämisohjelma, sekä "Yhtäläinen jakaminen maailman luonnonvaroille" jonka myöntää YK

Joku voi nopeasti huomata, että nämä periaatekohdat ovat suorassa ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa jotka löytyvät Yhdysvaltain perustuslaista sekä itsenäisyysjulistuksesta. Tässä YK:n julistuksessa ei taata yksilöiden oikeuksia, ei vähemmistöjen oikeuksien suojelua, ei suojaa globaalilta verotukselta, eikä tämä julistus anna oikeutta varustaa armeijaa. Lisäksi, huomioi se, että nämä 12 periaatetta eivät sisällä sanaa "vapaus". Sana "vapaus" on korvattu sanalla "turvallisuus". Tämä herättää kysymyksen: Minkä hinnan kansalaiset länsimaissa (erityisesti Yhdysvalloissa) ovat halukkaita maksamaan turvallisuudestaan? Globalistit YK:n suunnittelijat lyövät vetoa sen puolesta että kansalaiset ovat valmiita luopumaan kaikista todellisen vapauden jäännöksistä tämän suuren turvallisuuden illuusion vuoksi. Elämän, vapauden sekä onnen tavoittelun asemesta YK:n joulupukki tarjoaa niin sanottua turvallisuutta sekä sellaisia iskulauseita kuin "Globaalinen hallinto" ja "kestävä kehitys". Näiden periaatteiden käyttö johtaa massiiviseen sosialistiseen byrokratiaan joka sitten säätää pakanalliseen ideologiaan pohjautuvia lakeja. Tämän kaiken huipentumana tulee olemaan henkilökohtaisen omaisuuden ja vapauden menetys, ja ne jotka menettävät kaikista eniten ovat niitä jotka rahoittavat tämän kaiken. Samaan aikaan hyvin harvat ihmiset tulevat erittäin rikkaiksi ja vaikutusvaltaisiksi -- ja tämä kaikki tapahtuu demokratian nimissä.

Millenium World Peace -kokous

Jotta asiat olisivat vieläkin huonommin, Millenium -kokousta edeltää Millenium World Peace -kokous. Tämän kokouksen -- jota isännöi YK -- odotetaan kokoavan 1000 uskonnollista ja hengellistä johtajaa yhteen elokuun 28.-31. päivinä. YK:n pääsihteeri Kofi Annan tulee pitämään tervetuliaispuheen tässä uskonnollisessa kokouksessa, jossa on tarkoitus tutkia niitä tapoja joilla uskonnolliset johtajat voisivat vähentää jännitystä konfliktialueilla. Idea kokouksen pitämiseen syntyi keskusteluissa Kofi Annanin ja Ted Turnerin, monimiljonäärin ja uutiskanava CNN:n omistajan kanssa, joka lupasi lähettää kokouksen suorana. Turnerin kerrotaan sanoneen Annanille: "Jos sinä haluat rauhan maailmaan, sinun täytyy tuoda yhteen uskonnolliset johtajat sekä saada heidät allekirjoittamaan julistuksen."

Tämä kokous ei ole ensimmäinen lajiaan. Vuonna 1986 Rooman kirkko rahoitti Vatikaanin uskontojen välisen kokoukse, maailman uskontojen kokouksen johon osallistuivat katolilaiset, protestantit, buddhalaiset, hindut, zoroasterilaiset, Amerikan alkuperäisasukkaat, afrikkalaiset animistit sekä Aboriginaalit käärmeiden palvojat. Tämä kokous oli pyrkimys luoda yhteistä pohjaa, yhteisiä arvoja sekä opetella suvaitsevaisuutta -- rakennuspalikoita maailmanlaajuiselle uskonnolle.

Vuodesta 1986 lähtien monet muutkin ryhmät ovat tehneet samanlaisia ponnisteluja. Vuonna 1993 Chicago isännöi Maailman uskontojen parlamentin kokousta. Tämä kokous loi julistuksen ihmisarvoista, ja tähän julistukseen sisältyivät ne arvot jotka ovat yhteisiä kaikille uskonnoille. Tämä parlamentti kokoontui uudestaan vuonna 1999 samanlaisin tuloksin. Vuonna 1993 pastori William Swing (episkopaali) ilmoitti Yhdistyneiden uskontojen (YU) muodostamisesta. YU tuli täysin toimintakelpoiseksi tämä vuonna (2000), JA SE TULEE TOIMIMAAN YK:n ei-hallinnollisena järjestönä (EHJ). YU:n yksi päämäärä on "arvopankin" perustaminen, joka sallii ihmisten sijoittaa rahojaan "Yhdistyneiden uskontojen arvojen edistämiseen". YU haluaisi myös tulla "yhdistymisen symboliksi maailman epäjärjestykseen". YU perustettiin virallisesti allekirjoittamalla sen perustamisasiakirja 29.6.2000. Uskontojen ja rauhan maailmankonferenssi -- joka perustettiin vuonna 1997 -- kokoontui Melbournessa, Australiassa heinäkuussa 1997. Tämä järjestö tähdensi "hyväksymistä, suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä" kaikkien uskontojen kanssa PAITSI niiden jotka pitäytyvät muita hylkivällä linjalla ("kukaan ei tule Isän luokse muuten kuin Minun kauttani") tai ehdottomuuksissa (ehdoton totuus joka todistaa Jumalan Sanasta). He myös kannattivat YU:ta sekä etsivät yhteisiä kaikkia uskontoja koskevia arvoja. Tämä uudestaan mainittu suvaitsevaisuuden, yhteistyön ja yhteisten arvojen teema kaikui myös YK:n Our Global Neighborhood -projektissa kun se julisti:
"Me tarvitsemme yhteiset ydinarvot, joiden ympärille me voisimme yhdistää ihmiset huolimatta heidän kulttuurisista, poliittisista, uskonnollisista tai filosofisista taustoista..."
Tämä ekumenian ja suvaitsevaisuuden jakso luo perustan, jonka päälle maailmanlaajuinen uskonto perustetaan. Tätä koko maailman kattavaa uskontoa tulee sitten Antikristus vuorollaan hyödyntämään julistamalla itsensä Planeetan Messiaaksi.

State of The World Forum

YHteydessä Millenium -kokoukseen, State of The World Forum -- jonka perusti Mihail Gorbatshov -- kokoontuu New Yorkissa 4.-10.10.2000 etsimään ratkaisuja kaikkiin ihmiskunnan ongelmiin. Tämän ryhmän pääperiaatteet ovat kaiku YK:n vastaavista: "kestävä kehitys", "maailmanlaajuinen hallinto", sekä tarve "myötätuntoiseen yhteiskuntaan". Foorumi pidetään maailmanlaajuisena kokouksena jossa yksityinen sektori ja siviili-yhteiskunta voivat tulla yhteen rakentavaan keskusteluun valikoitujen valtionpäämiesten kanssa. Nämä teemat korostuvat foorumin sisällössä:
 1. Globalisaation sosiaaliset vaikutukset

 2. Jouduttaa informaation ja bioteknologian leviämistä

 3. Globaaliset finanssi- ja pääomavirrat

 4. Talouden ytimen tuottavuus ja kestävyys

 5. Globalisaation etniset haasteet

 6. Hallinnollinen globalisaatio

Tämä itse-oppineiden viisaiden miesten kokous mobilisoidaan ratkaisemaan ongelmat ihmislajin vähemmän älykkäiden jäsenten puolesta. State of The World Forum on ainoastaan yksi sadoista ei-hallinnollisista järjestöistä jotka toimivat YK:n käskyläisinä. Käyttämällä hyödykseen suurta joukkoa ei-hallinnollisia järjestöjä, YK suojautuu hankalilta syytöksiltä joihin se joutuisi muuten vastaamaan sen tähden että on harjoittanut liian avointa vallan käyttöä. Tämän menetelmän (EHJ) kehitti Harlan Cleveland humanistisessa opinahjossa ASpen Instituutissa, ja se kehittyi kun oltiin otettu oppia globalistien 1950- ja 1960- luvuilla tekemistä virheistä. Lainaus Ulkomaansuhteiden neuvoston Richard Gardnerilta:
"Lyhyesti, 'Maailmanjärjestyksen huone' täytyy rakentaa mieluummin ruohonjuuritasolta ylöspäin kuin toisinpäin. Tämä tulee näyttämään suurelta, 'jyrisevältä keskustelunsorinalta'... joka syövyttää ylintä valtaa pala palalta ja saa aikaan paljon enemmän kuin vanhanaikainen suora hyökkäys..."
Tämä "pala palalta" -funktionalismi toteutettiin sitten juuri niin kuin Gardner mainosti. Tulos tulee olemaan "jyrisevä keskustelunsorina", harkitusti huomaamaton. Zbigniew Brezenski, Presidentti Carterin turvallisuusneuvonantaja, Ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen sekä Trilateraalisen komission puheenjohtaja seikkaperäisti tätä pääkohtaa:
"Asiantuntijoiden yhteenliittymä voidaan rakentaa yli kansallisten rajojen tietyillä alueilla, heikentäen nationalismia joka muuten saattaisi olla esteenä sopimukselle."
Tätä strategiaa on noudatettu menestyksellisesti 1980- ja 1990- luvuilla satojen ei-hallinnollisten järjestöjen kautta, kuten State of The World Forum, Yhdistyneet uskonnot, Kansainvälinen Vihreä risti sekä monet muut poliittiset, taloudelliset ja ympäristöjärjestöt -- kaikki noudattavat YK:n esityslistaa. Tämä, sekä kansainvälisen median mielenkiinnon puute on sallinut YK:n moninkertaistaa vaikutusvaltansa ilman että tarvitsee muuta kuin kulmakarvaa nostaa. Gardnerin lausunto oli todella profeetallinen. Kansallista itsenäisyyttä ollaan totisesti syövyttämässä pois pala palalta, huomaamattomasti.

Johtopäätös

Monet muinaisista sekä ei-niin-muinaisista profetioista jotka ennustivat luonnonmullistuksia ja muita katastrofeja vuodelle 2000 eivät toteutuneet. Kuitenkin, kun kesä 2000 on hupenemassa, huonoenteisiä myrskypilviä ilmestyy taivaanrannalle. Uusi maailmanjärjestys on valmiina ottamaan suuren askeleen kohti "Globaalista hallintoa" ja yhteisymmärrystä maailman uskontojen kesken. Vaikka nämä kaksi Millenium-kokousta eivät välittömästi johdakaan maailmanhallituksen tai maailman kattavan uskonnon perustamiseen, viimeisiä paloja tähän palapeliin ollaan laittamassa paikoilleen. Sillä välin tämän suuren kansakunnan kansalaiset ovat kuin sammakot vedessä jota aletaan hiljalleen kuumentaa. Meidän entiset vapautemme ovat horjumassa vaarallisesti maailmanlaajuisen "demokratian" rotkon reunalla, ja me olemme liian kiireisiä hankkimaan lisää omaisuutta että me emme edes pane tätä merkille. Vielä pahempaa, järjestelmä johon Antikristus tarttuu ja tulee käyttämään hyödykseen on käymässä toteen aivan kristittyjen nenän edessä; mutta nämä kristityt ovat lumoutuneet tämän maailman iloista sekä yhtenäisyyden seireenilaulusta niiden kanssa jotka rakentavat maailmanlaajuista uskontoa. Antaako Jumala meille lisää aikaa? Siirretäänkö näitä tapahtumia myöhemmäksi vanhurskauden riemusaatossa? Tulevatko kristityt heräämään, ryhtyvätkö he evankelioimaan kadotettuja ja tekemään maailmassamme ikuisia muutoksia? Vai onko se jo liian myöhäistä? Joudummeko me maksamaan hinnan omahyväisyydestä? Jumalan Sana paljastaa:
"Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon." (1. Tess 5:2-3)
Lause "Rauha ja turvallisuus" on hyvin mielenkiintoinen kun katsotaan asiayhteyttä YK:n päämäärien kanssa. YK on ehdottomasti etsimässä maailmanrauhaa. Katso uudestaan Maailmanlaajuisen demokratian asiakirjaa. Taustalla oleva teema on molemmissa "rauha ja turvallisuus". Varoittaako tämä yhteensattuma yksinkertaisesti suuresta tuhosta silloin kun nämä päämäärät on saavutettu? Onko Jumalassa tilaa sattumalle? Eräänä päivänä, ei niin kaukana tulevaisuudessa koko maailmassa tulee olemaan "rauha ja turvallisuus". YK tulee saavuttamaan tämän pettävän tilan jonka globalistit uskovat johtavan utopiamaiseen yhteiskuntaan, Taivaaseen maan päällä. Kuitenkin, Jumalan Sanan totuuden ja määräysvallan mukaan tämä ei tule olemaan Taivas maan päällä. Jopa utopialainen yhteiskunta joka on erossa Jumalasta tullaan tuomitsemaan, ja tämä lyhyt kausi päättyy sellaiseen tuomioon jota maailma ei ole nähnyt koskaan aikaisemmin. Kuten Jumala varoitti: "Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio... eivätkä he pääse pakoon."

Paul Warburg, puheessaan Yhdysvaltojen Senaatin kuulemistilaisuudessa 17.2.1950:
"Meillä pitäisi olla maailmanhallitus, pidimme siitä tai emme. Ainoa kysymys on, että saavutetaanko maailmanhallitus väkisin vai rauhanomaisesti."
Maailmanhallitusta sekä maailmanlaajuista uskontoa ollaan nyt perustamassa. Taas kerran, Raamatun profetiat ovat käymässä toteen aivan silmiemme edessä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus on pian tulossa viemään Hänen lapsensa Kotiin. Oletko sinä valmis tapaamaan Hänet? Oletko varma että olet uudestisyntynyt? Jos olet, oletko sinä todistanut kadotetulle naapurillesi? Ovatko sinun lapsesi pelastettuja? Aika on lyhyt. Mitä sinä teet näiden viimeisten päivien aikana, sellaista jonka seuraukset vaikuttavat ikuisuuteen asti?

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -misniteriön artikkeli numero 1394Käännetty Cutting Edge -ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin