Kolme kansainvälistä kokousta - joiden tarkoituksena on tuoda Antikristus - ovat nyt ajankohtaisia.


Alaotsikko: Me raportoimme uutisessa 1052 syyskuussa 1996, että lopullinen suunnitelma Uuden maailmanjärjestyksen valmistamiseksi sekä Jerusalemin aseman päättämiseksi tapahtuu vasta samanaikaisesti järjestettävän poliittisen, uskonnollisen sekä talouspoliittisen kokouksen seurauksena. Juuri nyt sellaisia kokouksia suunnitellaan; voiko "Suuren ja mahtavan" (=Antikristuksen) ilmestyminen olla enää kaukana?

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -ministeriössä


Kun olin riittävän onnekas osallistumaan vain jäsenille suunnattuun seminaariin, jonka järjesti Uuden Englannin teosofisen seuran johtaja Bill Lambert, minä ymmärsin hiukan sen informaation tärkeyttä jota hän välitti. Lambert paljasti yksityiskohtia "Kristuksen" (=Antikristuksen) ilmestymisestä. Lisäksi oli juuri tehty päätös Roomalaiskatolisen Paavin nimeämisestä "Vääräksi profeetaksi" sekä kerrottu se, että "henkiystävät" olivat paljastaneet Uuden maailmanjärjestyksen johtajille, että uskovaisten ylöstempaamisen oli määrä tapahtua pian Antikristuksen ilmestymisen JÄLKEEN.

Lyhyesti: Tämä oli valtaisa kokous. Lambert paljasti myös tämän tapahtuman järjestyksen, joka oli suunniteltu luomaan esoteerisia hyökyaaltoja tukemaan Uutta maailmanjärjestystä, tapahtumia jotka näyttävät toteutuvan päivittäisissä uutisissa. Näiden suunniteltujen tapahtumien päämääränä oli luoda maailmanlaajuinen uskonto, talous sekä hallinto pitkällä aikavälillä, mutta myös "ratkaista" uskonnolliset ongelmat joita Jerusalem edustaa sekä luoda lopulliset lavasteet Antikristuksen ilmestymiselle. Anna minun selittää suunnitelmaa, ja sitten me tutkimme päivittäisiä uutisia nähdäksemme kuinka nämä suunnitelmat käyvät toteen.

Lambert sanoi, että juuri oikeaan aikaan vuosien 1985 ja 2010 välillä "Käsikirjoitus kääritään auki, riippuen ainoastaan olosuhteista", päämääränä kansainvälinen Jerusalem missä juutalaisten, muslimien sekä kristittyjen alueet ovat yhdistetty muotoon mitä hän kutsui "Uuden Jerusalemin sopimusluonnokseksi" (1052).

1. Uskonnollinen huipputason neuvottelu

Kaikki uskonnot kutsutaan kokoon maailmanlaajuiseen kokoukseen. Sitten Lambert luetteli kolme pakanauskonnollista juhlapäivää jotka kootaan yhteen tässä kokouksessa ne ovat:
Lambert sanoo, että näiden kolmen uskonnon juhla tulee luomaan uuden maailmanjärjestyksen uskonnon, mikä tulee olemaan uskonnollinen vastine Yhdistyneille kansakunnille. Kuten me olemme toistuvasti huomauttaneet, hyökyaalto kohti kaikkien uskontojen sulauttamista on ollut käynnissä, ja on nyt nielaisemassa kaikki pääuskonnot sekä niiden lahkot.

2. poliittinen/uskonnollinen huippukokous

Kun uskonnolliset yhdyskunnat maailmassa on täysin sulautettu, poliittiset hallitukset pitävät samanaikaisesti seuraavat poliittiset/talouspoliittiset kokoukset (Bill Lambert)
"Täten, kun nämä kolme uskonnollista ja kolme poliittista/talouspoliittista konferenssia on samanaikaisesti pidetty, tapahtuu 'suuri kaikkien voimien maailmanlaajuinen yhteensulautuminen' joka vie maailman mihin tahansa haluttuun suuntaan." (Lambert).

Pakanat uskovat "Voimien synergiaan", suureem "OM":ään eikä siitä ole poikkeusta. He uskovat että kun he kerran voivat luoda nämä konferenssit jotka kietovat uskonnon, talouden sekä politiikan voimat, he voivat lopulta luoda tarpeeksi "kokonaisvaltaista voimaa" ollakseen valmiita pakottamaan maailman lopulta Antikristuksen uuteen maailmanjärjestykseen.

Kuitenkin Lambert paljasti, että näiden "kokonaisvaltaisten" konferenssien välitön vaikutus tulee olemaan lopullinen yhdistyneen kolmen uskonnon (Kristinusko, Juutalaisuus, Islam) yhteinen temppeli Jerusalemissa. Tämä uskonnollinen rakennus tulee olemaan yksi historian suurimmista ekumeenisista muistomerkeistä. Lambert kieltäytyi vastaamasta kysymykseen, että sijoitetaanko tämä ekumeeninen kolmen monoteistisen uskonnon rakennus temppelivuorelle. Jos sitä ei rakenneta sinne, me tiedämme että tämä temppeli ei ole se temppeli johon Antikristus tulee lopullisesti asettumaan ja saattamaan huonoon huutoon ahdistuksen ajan puolivälissä.

Kuitenkin, Lambertin mukaan tämä kolmen uskonnon temppeli Jerusalemissa on suunniteltu lopulta purkamaan Lähi-idän "tukkisuman". Kuitenkin, voima joka tarvitaan toteuttamaan tämä suunnitelma on sota tai sodan uhka. "Liikevoima joka vie kohti tämän tyyppistä sopimusta on ainoastaan yleinen sodan pelko. Tätä sodan pelkoa täytyy pitää yllä, kunnes halutut poliittiset sekä uskonnolliset muutokset on pantu toimee."

Nyt sinä tiedät, miksi Lähi-itä on pidetty sellaisen sekaannuksen vallassa kaikki nämä vuosikymmenet! Tämä käsite, että sota ja sodan pelko on tarpeellinen työväline tässä suunnitelmassa on klassinen "dialektinen prosessi", joka opettaa, että "konflikti tuo muutoksen ja kontrolloitu konflikti kontrolloidun muutoksen". Nämä Lähi-idän konfliktit sekä konfliktien uhat näiden 40 vuoden aikana on suunniteltu siinä tarkoituksessa että ne voisivat saada aikaan kontrolloituja muutoksia, joita he niin tulisesti kaipaavat.

Mutta, sitten Lambert sanoi jotakin hyvin odottamatonta: "Jokainen pysyvä ratkaisu Lähi-idän konfliktiin olisi myös nähtävä ongelman ratkaisseena uskonnollisena annoksena. Kun kerran uskonnollinen ongelma on ratkaistu, silloin myös ortodoksijuutalaisten voima ja vaikutus olisi pysyvästi vähentynyt." Ennen tätä lausuntoa en tiennyt kuinka paljon Illuminati vihaa ortodoksijuutalaisia. Ortodoksijuutalaisten johto kuuluu kabbalisteihin, ja Illuminatilla on yksi peruskivi juutalaisessa kabbalassa. Kuitenkin, Illuminati näkee ortodoksijuutalaisten näkemykset uhkana ja haluaa tehdä heidät vaarattomiksi. Äärimmäinen ironia tässä asiassa on se, että Illuminati (valaistuneet) tietävät, että Antikristuksen täytyy tarkoituksellisesti täyttää kaikki Vanhan Testamentin Messias-profetiat ennenkuin juutalaiset tulevat hyväksymään hänet messiaana; tämä tosiasia tarkoittaa, että ortodoksijuutalaisten johto tulee olemaan tämän petoksen kohde. Jos heidän johtonsa vaikutusvalta heikkenee Lähi-idän rauhoittumisen seurauksena, heidän tukensa Antikristuksen vaatimuksille tulee olemaan gelpompi saada.

Äskettäiset sekä suunnitellut tapahtumat jotka saattavat täyttää tämän osan suunnitelmasta
Elokuu 28-31, 2000 - Millenium World Peace Summit (Uskonnollinen kokous)

Tähän kokoukseen kokoontuvat uskonnolliset ja hengelliset johtajat kaikkialta maailmasta. YK:n pääsihteeri Kofi Annan kutsuu kokoon tärkeimmät hengelliset johtajat "tutkimaan niitä keinoja joilla uskonnolliset johtajat voivat poistaa jännitystä konfliktialueella". Tämä uskonnollinen kokous täyttää "Uuden Jerusalemin sopimusluonnoksen" Jonka Bill Lambert hahmotteli Teosofisessa seurassa 19.8.1991 (Lue uutinen numero 1052 saadaksesi enemmän tietoa yksityiskohdista).

Sinä voit saada lisää tietoa tästä kokouksesta osoitteesta http://www.milleniumpeacesummit.org/aboutframe.html, joka on tapahtuman virallinen www-sivu. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki uskonnolliset johtajat, jotka ottavat osaa tähän kokoukseen. Jokainen osanottaja tulee automaattisesti luetelluksi tulevan Antikristuksen työtoveriksi.

Syyskuu 4-10, 2000 - State Of The World Forum

Tähän tilaisuuteen kokoontuvat talousjohtajat kaikkialta maailmasta keskustelemaan globalisaation taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Tämä kokous täyttää "Uuden Jerusalemin sopimusluonnoksen, josta on maininta ylempänä. Tämä kokous pidetään New Yorkissa. Kokouksen virallinen www-sivu on http://www.worldforum.org, jolta minä myös huomasin että kenraali Colin Powell mainittiin kokouksen puheenjohtajana! Tämä asia on yksi todiste lisää siihen, että sekä Demokraatit että Republikaanit ovat samalla tavalla ajamassa "Uutta maailmanjärjestystä" ja ovat sen kokonaisvaltaisia työkaluja.

Syyskuu 6-8, 2000 Yhdistyneiden Kansakuntien Millenium-kokous

Pidetään YK:ssa, New Yorkissa. Tämä kokous on verho maailmanhallitukselle sen kaikissa näkökulmissa (lue uutinen 1394 niin saat tietää yksityiskohdat). Me emme ole täysin varmoja siitä milloin YK alkaa voimakkaasti toimia maailmanhallituksena, mutta me olemme varmoja siitä, että se ei tapahdu ennenkuin Antikristus saapuu ja ottaa vallan. Suunnitelma kutsuu Antikristuksen ilmestymään Israelin ja Arabimaiden välisen III maailmansodan seurauksena, jonka aikana kaikkien maiden -- joita hallitaan nykyisin hallitsijan suostumuksella -- lailliset hallitukset "väliaikaisesti" (=ikuisiksi ajoiksi) lopetetaan sellaisella tavalla joka parhaiten sopii tämän etukäteen suunnitellun kriisin kanssa. Kun kaikki hallitukset on lopetettu ja kontrollia jokaisessa maassa harjoittaa diktaattorinen henkilö, tulee olemaan helppoa näille jokaiselle johtajalle antaa tukensa Antikristukselle ja hänen hallitukselleen, Yhdistyneille Kansakunnille.
Kansainväliseksi tehty Jerusalem

Siis: Asia on niin, että yhteiset -- melkein samanaikaiset -- maailman avainjohtajien kokoukset uskonnon, talouden sekä politiikan alueilla, jotka oli suunniteltu jo vuonna 1991 olemaan välttämättömiä saamaan aikaan ekumeenisen Jerusalemin. Näin he visioivat. Todellakin, tämä saattaa tapahtua näiden kokousten aikana jotka pidettiin elokuun 28. ja syyskuun 10. päivän välisenä aikana. Nämä kokoukset oli tarkoitettu avaamaan tietä kansainvälisen Jerusalemin sopimukselle sekä luoda uskonnollinen kokouspaikka kaikille kolmelle monoteistiselle uskonnolle; Juutalaisuudelle, Islamille sekä Kristinuskolle.

Sen jälkeen kun hän kuvaili nämä kolme kokousta, Lambert sanoi: "Sopivalla historian hetkellä Paavi tulee vierailemaan Jerusalemin yhdistetyllä juutalaisten/kristittyjen/muslimien sektorilla ilmoittamassa, että kaikkien uskontojen pitäisi yhdistyä. Tämän aktion pitäisi sitten lopulta purkaa Lähi-idän tukkiruuhka."

Tämän vuoksi, me voimme olettaa että Paavi tulee pian tekemään vierailun Jerusalemiin sitten kun nämä yhteiset kokoukset on saatu päätökseen, antaakseen tämän suuren ilmoituksen. Tämä ilmoitus tulee julistamaan, että tämä sopimus avaa tietä sille että Jerusalem lopulta tunnettaisiin rauhallisena ja turvallisena paikkana. Sitten, Apostoli Paavalin mukaan, me tiedämme että tuhoava sota seuraa välittömästi (1.Tess 5:1-2).

Tämä sota tulee alkamaan sotana israelilaisten ja palestiinalaisten välillä mutta siihen tulevat liittymään mukaan myös Egypti, Jordania ja Syyria. Kuten Obadja 15-18 kertoo, Esaun Huone (palestiinalaiset) tuhotaan; miehetr, naiset ja lapset. Egypti, Jordania ja Syyria tuhotaan niin täydellisesti että Israelin sallitaan ottaa kaiken sen alueen jonka Jumala lupasi Aabrahamille (Aamos 9:11-15; Jooel 3:16-21; Miika 7:15-20; Sakarja 8 ja 10).

Sitten: Antikristus

Sen jälkeen kun oli kertonut Paavin suunnitellusta vierailusta Jerusalemiin, Lambert aloitti keskustelun Antikristuksen ilmestymisestä. Hän lainasi Alice A. Baileyn kirjaa The Externalisation of The Hierarchy (=Hierarkian ulkoistaminen), joka kertoo kuinka Antikristus saadaan lopulta esille:
"Suuret voimat ovat odottamassa hetkeä jolloin he voivat toimia ihmiskunnan vapauttajina. Mutta ovi josta ne tulevat sisään -- sen oven täytyy ihmisen itse avata tahdon yhteisellä teolla, joka ilmaistaan jonkin kaavan muodossa olevilla sanoilla sekä äänenä. Se saadaan aikaan toiminnalla jonka suorittavat samanaikaisesti kaikki hyvän tahdon miehet ja naiset sekä kaikki maailman kokelaat ja opetuslapset. Ovi ei aukene ellei kutsun takana ole keskitetty tahto."
Näissä kolmessa ajankohtaisessa konferenssissa "Hyvän tahdon miehet ja naiset" toimivat maailman "kokelaina ja opetuslapsina" sekä "keskittävät tahtonsa" niin, että maailma voisi lopulta siirtyä Antikristuksen maailmanlaajuiseen systeemiin! Sitten, Lambert alkaa välittömästi puhua Antikristuksen ilmestymisestä.

Eikö olekin jännittävää -- sekä hirvittävää -- olla ilmeisesti todistamassa tämän suunnitelman viimeistä osaa tuoda Antikristua. Päivittäisissä uutisissa?

Seurakunnan ylöstempaaminen

Lopulta, sen jälkeen kun Lambert antoi meille monta yksityiskohtaa koskien Antikristuksen ilmestymistä, Hän puhui samanaikaisesti tapahtuvasta miljoonien ihmisten maailmankaajuisesta joukkokatoamisesta, joka hänen mukaansa johtuu ainoastaan siitä että heillä ei ole "sopivaa vastaanottokykyä" Antikristukseen. Tämä on tietysti uskovien ylöstempaus.

Yhteenveto

Siis: Lambertin esitys antaa meille jännittävän järjestyksen näistä tapahtumista:
  1. Melkein samanaikainen uskonnollisten, talouspoliittisten sekä poliittisten johtajien kokoontuminen, jotta he voisivat "keskittää tahtonsa" niin että maailma voisi siirtyä "Uuteen maailmanjärjestykseen", sekä siirtyä vaiheeseen jossa Kristus (Antikristus) voisi lopulta ilmestyä. Tämä osa Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmaa toteutetaan ilmeisesti näissä kolmessa kokouksessa.

  2. Paavi matkustaa Jerusalemiin julistamaan, että kaikki uskonnot ovat nyt yhtä, ja hän itse heidän johtajansa. Jerusalemista tehdään kansainvälinen ja ilmoitetaan suunnitelmista rakentaa yhteinen juutalaisten/muslimien/kristittyjen rukoushuone.

  3. Sota josta Lambert puhuu puhkeaa täyttäen Obadjan Kirjan jakeiden 15-18 ennustukset sekä aiheuttaa III maailmansodan Albert Piken demonisen vision mukaan (lue uutiset 1056 ja 1057 tietääksesi lisää).

  4. Antikristus saapuu

  5. Uskovien ylöstempaaminen tapahtuu


Tapahtumat maailmassa näyttävät kiertyvän kohti vaihetta jossa Antikristus ilmestyy. Sinun päivittäisissä uutisissasi.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -misniteriön artikkeli numero 1395Käännetty Cutting Edge -ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin