Hätkähdyttäviä löytöjä suu- ja sorkkataudista! Karttojen vertailu näyttää todistavan, että Britannian hallitus toteuttaa YK:n biodiversiteetti-suunnitelmaa!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
 
 

Sinä luet nyt Cutting

Edge -työryhmän artikkelia

Huhtikuu 26, 2001

Ne teistä jotka ette ole kuulleet New Age -termiä "palauttaa luonnontilaan" olkaa hyvät, pysähtykää ja lukekaa kaksi vuotta vanha artikkeli nimeltään "Amerikan palauttaminen luonnontilaan" (uutinen 1101); sitten, lukekaa uutinen 1368. Sinä tarvitset taustatietoa jotka nämä kaksi artikkelia tarjoavat ymmärtääksesi tämän järkyttävän paljastuksen jonka nämä artikkelit tarjoavat.

UUTISKATSAUS: "Ympäristönsuojelijat ja farmarit taistelevat maatalouden tulevaisuudesta: sarvet lukittuina taisteluasentoon" The Herald, 19.4.2001.

"'Lampaiden katoaminen kukkuloilta suu- ja sorkkataudin tuloksena saattaa olla hyväksi maaseudun ympäristölle.' ...Tämä on näkemys jonka esitti Morgan Perry, Maailman luonnonsäätiön Walesin ossaston puheenjohtaja. Herra Perry sanoi: 'Lammaslaumat monilla kukkuloilla vähensivät villieläinten määrää merkittävästi. Monet ennen yleiset linnut ovat lähellä sukupuuttoon kuolemista Walesissa. Lampaiden pitämisen hinta on yhtä suuri ellei suurempikin kuin niiden myyntiarvo. jos lampaat poistettaisiin huomenna, menetys maaseudun taloudelle olisi huomattava.'"

Eläinten oikeuksien puolustajat sekä näiden yhteistyökumppanit, fanaattiset environmentalistit ovat omaksuneet radikaalin humanismin äärimmäisen muodon. Tämä ajattelutapa opettaa, että sen lisäksi, että ihminen fyysisesti kaikkein hienostunein eläin, hän on myös paha saalistaja joka täytyy kesyttää jotta Äiti maa pelastuisi. Sinä näet; he uskovat, että ihminen on käyttänyt ylivertaista aivokapasiteettiaan luonnon hallitsemiseen aiheuttaen lukemattomien eläinten kuoleman, sekä kokonaisten lajien häviämisen.

Ihminen täytyy pakottaa parantamaan raunioittavat tapansa, erityisesti teollistuneen yhteiskunnan ihmisten. Tällaiset puolustajat uskovat lujasti, että ihmiset täytyy siirtää muualla laajoilta alueilta maaseutua, jos alkuperäiset eläinlajit halutaan pelastaa. Fanaattiset environmentalistit sekä eläinten oikeuksien puolustajat ovat jo pitkään halunneet loppua eläinten teurastamiselle ruoaksi sekä halunneet palauttaa maan luonnontilaan. He ovat jopa keksineet termin tälle päämäärälleen: luonnontilaan palauttaminen (=rewilding); toisin sanoen, maan palauttaminen normaaliin luonnontilaan joka oli olemassa ennenkuin laiton moderni ihminen astui näyttämölle.

Me olemme raportoineet tästä erittäin vaarallisesta näkökulmasta aikaisemmissa artikkeleissamme, ja me huomautamme, että Clintonin hallinto tukee voimakkaasti tätä näkemystä. Monet Clintonin määräykset maan suojelemisesta teollisuudelta annettiin koska Clinton ja Gore tukevat voimakkaasti tätä radikaalia näkemystä.

Nyt, mennäänpä takaisin pää-aiheeseemme, jossa Morgan Perry valottaa radikaaleja näkemyksiään, että Englannin maaseutu pitäisi juuri nyt palauttaa villiksi.

"Ikävä tosiasia on, että ei ole rahaa jolla pitää lampaat kukkuloilla. Merkittävä muutos maatalouspolitiikassa voisi olla valtavan hyvä asia maataloudelle; villieläinten suojelusta turismiin ja metsänhoitoon."

Termit "villieläinten suojelu" ja "metsänhoito" ovat koodisanoja radikaalien ympäristönsuojelijoiden "luonnontilaan palauttamiselle". He kirjaimellisesti tarkoittavat, että maanviljelijät pakotetaan muuttamaan pois maaseudulta ja sallitaan maan palautua luonnontilaan. Onneksi, meidän kannaltamme, Herra Perry tekee tämän selväksi seuraavassa lausunnossaan.

"Villieläimet saisivat tästä nopean hyödyn. Hoitamaton maa ...loisi rikkaan valikoiman ruohoja, kaisloja ja yrttejä hajallaan olevien pensaiden sekä yksittäisten puiden alle. Ajan kuluessa maasta nousisi jonkin verran metsiä ja lisää voitaisiin istuttaa. Hoidon kanssa tai ilman, pensas- ja metsämaasto on äärettömän paljon parempi kuin lammaslaidun. Turismin tuoma hyöty on ilmeinen: monimuotoinen ympäristö kehittyisi sinne missä ennen oli puuton nummi ...mutta lampaat estävät tämän kehityksen."

Tämä radikaali ympäristönsuojelija sanoo itse asiassa, että tämän suu- ja sorkkataudin lopputuloksena saattaisi olla paljon loistavampi tulevaisuus kuin mitä olemme tähän mennessä nähneet! Hän sanoo, että vaikka hän "tuntee tuskaa" maanviljelijöiden puolesta heidän menettäessään elinkeinonsa, hän on iloinen mahdollisuudesta muuttaa ihmisten elintavat sallimalla englannin maaseudun palata luonnontilaan. Ainoa tarpeellinen asia jotta nämä maatilat muutettaisiin utopialaiseksi paratiisiksi on se, että Tony Blairin hallitus muuttaisi maatalouspolitiikkaansa.

Ennenkuin sinä naurat tälle asialle tai Perryn radikaaleille näkemyksille, ota huomioon, että Blairin hallinto näyttää ohjaavan maata tämän konseptin mukaan! Jos Blairin hallinto olisi salaisesti muuttamassa maata kohti tätä radikaalien ympäristönsuojelijoiden ajamaa päämäärää; palauttaa Englannin maaseutu luonnontilaan sekä "puhdistaa" maa jotta siitä tulisi osa YK:n Biosfääri-suunnitelmaa, mitä hallituksen täytyisi tehdä?

  1. Hallituksen täytyisi poistaa eläimet jotka tällä hetkellä kansoittavat maata.

  2. Hallituksen täytyisi tuhota lihanjalostusteollisuus niin, että se ei enää koskaan toipuisi. Tämä päämäärä saavutetaan sillä että tuhotaan riittävä määrä eläimiä riittävän pitkän ajan kuluessa, niin että koko karjatalous- ja lihanjalostusteollisuus kuolisi pois.

  3. Ihmiset pitäisi saada omaksumaan kasvissyönti.

  4. Varmistaakseen, että yksikään pyrkimys perustaa karjatiloja uudelleen ei tulisi onnistumaan, Blairin hallitus saattaisi myrkyttää maan jotta mikään ei voisi elää siellä, tai jotta kukaan ei voisi kasvattaa eläimiä siellä.

  5. Sitten, jotkut "valaistuneet" brittiläiset poliitikot voisivat eräänä päivänä ehdottaa, että Britannian hallitus voisi luovuttaa tämän maan Yhdistyneille kansakunnille luonnonsuojelualueeksi.
Nyt, salli meidän tutkia tätä kriisiä nähdäksemme, onko mikään näistä objekteista läsnä tässä kriisissä.

UUTISKATSAUS: "Suu- ja sorkkatauti leviää ihmisiin?" Linda Moulton Howe, Earth Files, tiedeosasto, 24.4.2001; http://www.earthfiles.com/earth230.htm.

"Englannissa on raportoitu tähän mennessä 1465 tapausta joista 13 tänään. Vastatoimena virusepidemialle Britannia on teurastanut 1974000 nautaa, lammasta sekä muuta karjaa. Neljännesmiljoona eläintä odottaa teurastusta."

"Englannissa protestoijat ovat huolissaan ilmansaasteista. Monet ovat estäneet valtavien eläinten raatojen polttamisen pakottaen Britannian hallituksen hautaamaan osan raadoista huolimatta korkeasta pohjaveden tasosta. Jotkut ihmiset ovat väittäneet että heidän kaivonsa ovat nyt saastuneet, ja Britannian hallituksen oli lopulta myönnettävä että kuolleet eläimet -- ovat sisältäneet taudinaiheuttajia ja kemikaaleja -- ovat poltettaessa vapauttaneet ilmaan syöpäyhdisteitä, diokseeneja. Tiedemiehet sanovat, että tähän mennessä kuolleet eläimet ovat päästäneet ilmaan 63 grammaa dioksiinia; tämä on lähellä sitä määrää joka vapautuu kaikista Englannin tehtaista vuoden aikana! Dioksiinit ovat niin myrkyllisiä aineita, että Maailman terveysjärjestö sanoo ehdottoman ylärajan dioksiinille altistumiselle olevan normaalille ihmiselle 30 miljardisosa grammaa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että kaikkien teurastettujen eläinten polttaminen on levittänyt vaarallisen määrän dioksiinia Englannin maaseudulle."

2250000 eläimen teurastaminen ja polttaminen on valtava operaatio. Edelleen, se tarkoittaa että Englannin maaseutu on täynnä palavia raatokasoja. Kuten me olemme aikaisemmin raportoineet, tällainen avoimella paikalla polttaminen on erottäin tehotonta verrattuna siihen että poltettaisiin suljetussa uunissa. Tuli vapauttaa kaasuja, myrkkyja ja jopa viruksia levittäen niitä tuuleen. Täten, eläinten polttaminen pahentaa ongelmaa pikemminkin kuin rajoittaa sitä.

Tämä tosiasia tarkoittaa, että lisää maata saastuu verrattuna niihin maatiloihin joissa suu- ja sorkkatautia oli löydetty. Itse asiassa, suuri osa Britanniaa saattaa saastua poltossa vapautuvista myrkyistä ja taudinaiheuttajista.

Sitten, artikkeli jatkuu:

"Jotta asiat olisivat vielä huonommin, maaperän ja veden doiksiini voi säilyä vuosia... Dioksiinipitoisuudet ovat järkyttävän korkeita, ja tuloksena maatalousmaan arvellaan olevan käyttökelvotonta."

Jos maan arvellaan olevan käyttökelvotonta maanviljelykseen ja karjanhoitoon, mihin sitä voidaan käyttää?

Yksi asia on hyvin selvä: maatalouteen ja karjankasvatukseen liittyvät teollisuudenalat kuolevat nopeasti koska ne ovat riippuvaisia ulkoapäin tulevista rahavirroista kuten mikä tahansa yksityinen teollisuusyritys. Siksi, perheviljelmät ja karjatilat menevät nurin kuten kuljetus- ja lihanjalostus-teollisuuskin. Kuten eräs englantilainen lukijamme hiljan valitti: "Mitä he aikovat tehdä tyhjällä maaseudulla?"

Nyt, sinä kenties tiedät vastauksen. Joku Blairin hallituksesta tulee saamaan idean, että jätetäänpä maaseutu kesannolle muutamaksi vuodeksi jotta dioksiinipitoisuudet alenisivat. Täten, ääri-ympäristönsuojelijoiden pyrkimykset palauttaa maa luonnontilaan kantavat kirjaimellisesti hedelmää, kun heidän visionsa käyvät toteen. Hyvin lyhyen ajan päästä me luultavasti kuulemme tiedemiesten ihmettelevän, kuinka nopeasti Äiti maa on parantanut itsensä, kuinka nopeasti rikas eläinten ja kasvien monimuotoisuus ilmestyy tämän myrkyttyneen maan päälle.

Tässä vaiheessa, se mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan -- kun joku ehdottaa, että maatilat ja karjatilat pitäisi antaa takaisin viljelijöille -- on tiukka "ei". Hallituksen virkailijat tulevat sanomaan maanviljelijöille näin: "Teidän entinen elämäntapanne on se mikä myrkytti maan. Me sallimme Äiti maan edelleen parantaa itseään." Täten, lopullinen Uuden maailmanjärjestyksen visioima skenaario toteutuu: entinen elämäntapa tuhoutuu totaalisesti, ja maa ja sen kasvit ja eläimet elävät nyt "harmoniassa".

Kun tämä asia on nyt kirkkaana mielessäsi, katsotaanpa nyt tätä artikkelia uudestaan.

Totisesti, ihmiset tuulen alapuolella tulevat sairaiksi. Joillakin heistä on samantapaisia oireita kuin suu- ja sorkkatautiin sairastuneilla eläimillä. Mutta, ihmiset valittavat myös kurkkukivuista, kirvelevistä silmistä ja nenistä sekä muista ärtymisoireista. Jos ihmiset saavat 63 grammaa dioksiinia kun 30 miljardisosa grammaa on yläraja, alkavatko ihmiset kuolla?

Me voimme vain toivoa että eivät. Mutta, maankäytön ja hoidon näkökulmasta Blairin hallituksen ylireagointi tähän lievään tautiin, josta 75% eläimistä paranee ja joka ei aiheuta uhkaa ihmisille vaikuttaa ääri-ympäristönsuojelijoiden vouhotukselta. Tosiasia on, että me näemme maanviljelijöiden ja karjankasvattajien menettävän maansa, karjansa sekä koko elintapansa.
Jotta itse näkisit, että Blairin hallituksen toimet ovat kammottavan yhteneväiset ääri-ympäristönsuojelijoiden unelmien kanssa, me annamme nämä kartat sinun tutkailtavaksesi.YK:n Biodiversiteetti-haaveet http://www.unesco.org/mab/br/brdir/europe-n/UKmap.htmKartta suu- ja sorkkataudin esiintymisalueista http://www.maff.gov.uk/animalh/diseases/fmd/maps/overview.htm

Sinä näet jonkinlaista yhdenmukaisuutta YK:n Biodiversiteetti-alueiden ja SST:n esiintymisalueiden välillä! Kerro minulle, onko Blairin hallitus toteuttamassa YK:n suunnitelmia vai onko tämä ainoastaan yhteensattumaa?

Onko tämä tauti suunniteltu iskemään Yhdysvaltoihin?

Eräs kaikkein merkittävimpiä tosiasioita on, että Illuminati ei järjestä suuria operaatioita ennenkuin se on ensin testannut niitä pienessä mittakaavassa. Me voimme vain miettiä onko britit valittu koekaniineiksi ennenkuin suu- ja sorkkatauti -operaatio käynnistetään Yhdysvalloissa. Me olemme nähneet todisteita että tämä skenaario saattaisi olla alkamassa.

Me olemme nähneet, että Pohjois-Carolinan lainsäätäjät ovat hyväksyneet lain, jonka kuvernööri allekirjoitti, ja joka sallii osavaltion eläinlääkäreiden tai minkä tahansa heidän määräämien viranomaisten pysäyttää minkä tahansa ajoneuvon millä tahansa tiellä ja tutkia onko ajoneuvossa suu- ja sorkkatautia kantavia eläimiä. Tällaiset viranomaiset eivät tarvitse oikeuden lupaa eikä edes perusteltua syytä epäillä, että kulkuneuvossa olisi tartunnan saaneita eläimiä. Tämä laki tallaa perustuslailliset oikeudet. Se myös antaa vaarallisen esimerkin jota muut osavaltiot voisivat seurata.

Me olemme nähneet todisteita, että Yhdysvaltain viranomaiset valmistautuvat samanlaiseen ylireagointiin kuin brittiläinen osapuoli. Joskus määrättynä aikana me tulemme näkemään suu- ja sorkkataudin puhkeavan amerikkalaisilla maa- ja karjatiloilla. Jos tämä tapahtuu, tulemmeko me näkemään röykkiöittäin palavia eläinten raatoja aivan niin kuin me olemme nähneet Britanniassa?

Tuleeko Illuministinen Yhdysvaltain hallitus seuraamaan Illuministisen Britannian hallituksen esimerkkiä maan "puhdistamisesta" pahasta lihanjalostusteollisuudesta jotta se voisi palata takaisin aikaan 400 vuotta sitten, jolloin teollistunut sivilisaatio ei ollut vielä rikkonut Äiti maata vastaan.

Me emme usko että tämä skenaario käy toteen ennenkuin Lähi-Idässä puhkeaa kolmas maailmansota sekä kaikki muut kriisit joiden on tarkoitus tuoda Antikristus. Palavien eläinten röykkiöt , jotka hallitsevat nyt Englannin maaseutua näyttävät olevan pahaenteinen kuva Amerikan tulevaisuudesta.YK:n Biodiversiteetti-haaveet http://www.unesco.org/mab/br/brdir/europe-n/USAmap.htm

Auttakoon Jumala meitä kaikkia. Tämän päivän tapahtumat näyttävät ennakoivan lopullisia onnettomuuksia jotka on tarkoitettu tuomaan Antikristus.
---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -ministeriön artikkeli numero 1496Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi
Visitors since: Oct 22, 2001


Takaisin