Kristityt vanhammat varokaa -- Te voitte menettää lastenne huoltajuuden!!


Alaotsikko: Jotkut julkisten koulujen viranomaiset käyttävät hienostuneita "roolileikki" -tekniikoita pienille lapsille saadakseen selville, kuinka vanhemmat toimivat lastensa kanssa. Jos he huomaavat että sinä kasvatat lapsesi Raamatun pohjalta, sinä voit menettää lapsesi huoltajuuden.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


UUTISKATSAUS: "Käyttäen lapsia vanhempien vakoilijoina: arvojen muuttaminen ja mielen tutkiminen 'suojelun' verholla." Berit Kjos, http://www.crossroad.to/articles2/TalkTheater.htm.
"Roolileikit ovat erinomaisia työkaluja nostamaan esiin piilotetut vaikutukset ...tai perheen piilotetut käskyt." Robert Hawley, Value Exploration Throught Role Playing, 1975.
Eräs kaikkein yleisimpiä tekniikoita joilla propagandisti yrittää muuttaa yhteiskuntaa asteittain on se, että he määrittelevät uudelleen sanat ja käsitteet, niin että tavallinen kansalainen ei ymmärrä mitä tapahtuu, kunnes aika jolloin suuntaa olisi voitu vielä muuttaa on kaukana takanapäin. Keskiverto ihminen huomaa kauhukseen, että asiat ovat asteittain muuttuneet, niin vähitellen ja pitkän ajan kuluessa, että he eivät tajunneet sitä, kunnes äkkiä, he kohtaavat uuden epämiellyttävän todellisuuden joka tuhoaa heidät.

Tällainen tilanne vallitsee Amerikassa tänään, ja kohteena ovat kristityt vanhemmat jotka yrittävät kasvattaa lapsensa "Herran pelkoon ja kunnioitukseen." Vuosien ajan me olemme yrittäneet varoittaa kristittyjä vanhempia siitä, että julkisten koulujen viranomaiset ovat yhä suuremmassa määrin antikristillisiä, ja että he ovat alkaneet suunnitella toimia jotka lopulta johtavat siihen, että lapset otetaan pois vanhemmiltaan. Näitä opettajia tukevat innokkaasti valtionhallinnon virkailijat, jotka myös ovat yhä lisääntyvässä määrin antikristillisiä ja jotka yhä lisääntyvässä määrin uskovat, että lapsen opettaminen kristillisiin arvoihin on "lapsen pahoinpitelyä" puhumattakaan ruumiillisesta rangaistuksesta, Raamatun lukemisesta lapselle, opettamisesta heitä rukoilemaan ja heidän viemisestä kirkkoon.

Ennenkuin sinä ajattelet että minä liioittelen, minä henkilökohtaisesti kohtasin tämäntyyppisen tilanteen Massachusettsin osavaltiossa, jonka kautta minun vaimoni ja minä olimme juuri adoptoineet kaksi lasta, iältään 9 ja 10 vuotiaita. Kouluviranomaisten kautta meille äkkiä kerrottiin, että meitä epäiltiin lapsen pahoinpitelystä. Kun syytteet esitettiin, ne olivat juuri sellaisia kuin mitä minä olin hahmotellut ylemmässä kappaleessa. Vaimentaakseni nämä syytteet minun täytyi ottaa yhteyttä kongressiedustajaani! Tänään, kuitenkin, mietin että auttaisiko edes tämä taktiikka. Älä kulje harhaan: nykyiset valtion viranomaiset ovat hyvin antikristillisiä ja etsivät aktiivisesti tilanteita joihin he voisivat "puuttua", jolloin he voisivat viedä lapset pois kotoa lasten "turvallisuuden" sekä heidän emotionaalisen ja henkisen "hyvinvoinnin" nimissä. Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma visioi koko perheyksikön tuhoamista, ja ensimmäisenä heidän kohdelistallaan ovat kristilliset perheet.

Ensimmäisessä lainauksessa esitellään termi "roolileikki". Vain muutama kansalainen vastustaisi roolileikkejä, koska tämä sana kuulostaa niin viattomalta. Kuitenkin, me olemme saamassa sellaisen koulutusjärjestelmän, että vaikka se näyttäisi kuinka harmittomalta tahansa, todellisuudessa se repii lapset ulos kodistasi. Kuten sinä näet muutaman hetken päästä, opettaja tulee käyttämään viattomalta näyttävää "roolileikin" tai teeskentelyn tekniikkaa riisuakseen aseista lapsen puolustuksen, jotta he voisivat tutkia mitä vanhemmat tekevät lastensa kanssa kodin suojissa. Jos jotakin normien vastaisia asioita -- kuten ruumiillista kuritusta -- tulee ilmi, koulu voi lähettää nopeasti anomuksen osavaltion oikeusistuimelle, jotta lapset vietäisiin pois kotoa. Oikeuden tuomarit on huolellisesti valittu sen mukaan onko heillä Uuden maailmanjärjestyksen mukaiset arvot ja olisivatko he kouluviranomaisten näkymättömiä liittolaisia tällaisissa asioissa. Kuten lainaus yläpuolella ilmoittaa: "Roolileikit ovat erinomaisia työkaluja nostamaan esiin piilotetut vaikutukset... tai perheen piilotetut käskyt."

Tämän päivän kouluviranomaiset haluavat saada selville, mitä "piilotettuja käskyjä" sinä opetat lapsillesi, esimerkiksi kristillisiä käskyjä.

Uuden maailmanjärjestyksen suunnittelijat ovat jo pitkään visioineet, että meidän koulujemme pitäisi olla harjoituskenttiä jossa syötettäisiin heidän antikristillisiä arvoja ja uskomuksia lapsiin -- sinun lapsiisi. Ja, siirtymävaiheen puolivälissä, julkiset koulut ovat kriittisen tärkeitä työvälineitä tunnistamaan ne perheet joissa opetetaan kristillisiä arvoja, että heidät voitaisiin ottaa pois kotoa, jotta heidät voitaisiin uudelleenkouluttaa tulevan Uuden maailmanjärjestyksen arvoihin ja asenteisiin.

Palataanpa nyt takaisin artikkeliimme.

Cynthia, huolestunut äiti Seattlen läheltä, ei halua että paikallinen julkinen koulu tutkisi tämän perheen arvoja. Luonnollisesti, tämä kirje hänen poikansa 4. luokan opettajalta vaivasi häntä:

Hyvä Vanhempi tai Huoltaja:

Seuraavien viikkojen aikana sinun poikasi/tyttäresi osallistuu opetusyksikköön, jossa käsitellään seuraavia asioita:
  • Henkilökohtainen turvallisuus (lapsen suojeleminen seksuaaliselta väkivallalta)

  • Sisältää T.A.L.K. teatterin 2, 4 ja 8 -luokkalaisille
Jos sinulla on kysyttävää, voit vapaasti ottaa yhteyttä minuun

Kunnioittaen...

Cynthia soitti alueelliselle koulutusjohtajalle. Hän selitti Cynthialle, että ryhmä koulutettuja näyttelijöitä esittäisi näytelmän nimeltä "lasten kanssa". Näytelmässä esiteltäisiin useita erilaisia tapoja käsitellä aikuisia jotka saavat lapset tuntemaan olonsa epämukavaksi koskettelullaan tai puheillaan.

Cynthia kysyi, että voisiko hän katsoa tämän draaman yhdessä lapsensa kanssa. Johtaja sanoi: "Ei." Muut lapset eivät ehkä paljastaisi väkivaltaa, jos vanhemmat olisivat paikalla.

"Etsitkö sinä vartavasten lapsia joille on tehty väkivaltaa?" Cynthia kysyi.

Taas vastaus oli "ei", mutta hän myönsi, että oppilaat joskus paljastavat henkilökohtaisia salaisuuksia aikuisille esityksen jälkeen. Teatterin varsinainen tarkoitus, kuitenkin, oli varustaa lapsi taidoilla, kuinka menetellä hämmentävissä ja epämiellyttävissä tilanteissa. Näyttelijät -- joihin liittyy ammattimainen psykologi -- koulutettaisiin etsimään lapsia jotka tukkivat korvansa, peittävät kasvonsa tai näyttävät muita epämukavuuden merkkejä.

Cynthia oli valppaampi kuin mitä kouluviranomaiset olisivat sallineet, ja hänen kysymyksensä jatkuivat. Cynthia ei kysynyt, mitä koulu tekisi niiden lasten kanssa jotka tukkivat korvansa tai joiden epäiltiin olevan vaarassa. Myöhemmin hän ihmetteli, että ristikuulustelisiko psykologineuvosto lasta; kutsuttaisiinko lastensuojeluviranomaiset; eristettäisiinkö lapsi perheestä.

Psykologinen profilointi ja muut tungettelevat menettelytavat tuhoavat jo perheitä kaikkialla maassa; monista syistä joilla ei ole mitään tekemistä seksuaalisen väkivallan kanssa. Lapsia on otettu pois rakastavilta vanhemmilta nimettömien soittojen perusteella, spekulaatioiden, perusteettomien syytösten, sekä kristittyjä vanhempia kohdanneen yleisen vihamielisyyden perusteella; heidän ehdottomia arvoja ja asenteita pidetään epäsopivina 21. vuosisadan moniarvoiseen yhteiskuntaan. Loppujen lopuksi, kotikasvatus voisi estää halua kompromisseihin ja sopeutumiseen.

Entisen Neuvostoliiton diktaattori Nikita Hrutshev ilmoitti kerran, että kommunismi epäonnistui opettamaan täydellisesti sen arvot nuorille "isöäitien vaikutuksen" vuoksi. Hän selitti, että vaikka kommunistinen opetusjärjestelmä opetti lapset ateismiin ja yleisiin arvoihin ja asenteisiin jotka palvelivat tätä järjestelmää, niin iltaisin isoäidit systemaattisesti opettivat uudelleen lapsille kristillisiä arvoja ja asenteita. Jos tämä tekniikka oli niin laajalle levinnyt että se herätti Neuvostoliiton ylimmän johdob huomion, sinä voit ajatella että kouluviranomaiset jotka yrittävät kouluttaa lapsesi antikristillisiin arvoihin, ovat hyvin tietoisia tästä "isoäiti-tekijästä".

Heidät on määrätty onnistumaan siinä missä Hrutshev epäonnistui, ja sinä seisot heidän tiellään. Teisitkö, että ensimmäinen julkinen hahmo joka suositteli julkisten koulujen järjestelmää oli Karl Marx, Kommunistisen manifestin kirjoittaja? Kommunismi ja sen lähisukulainen illuminismi, pitävät julkisten koulujen järjestelmää kaikkein tärkeimpänä työkaluna jolla he voivat saavuttaa väestön melkein kaikki lapset, opettaen heille näitä luciferilaisia arvoja ja asenteita.

Koko julkisten koulujen järjestelmä on sinun vihollinen, kristittyjen vanhempien vihollinen. Mennäänpä takaisin 1900-luvulle nähdäksemme missä tämä nykyinen antikristillinen asenne sai alkunsa ja kuinka se on kehittynyt.

Viime vuosisadan aikana edistyneet johtajat ovat yhdistäneet vihan ja uskon -- ja kristillisen kasvatuksen lapsen henkiseen pahoinpitelyyn. Huomioi tämä Tohtori Brock Chrisholmin, entisen Maailman terveysjärjestön lausunto vuodelta 1946:

"Me olemme nielleet kaikenlaisia myrkyllisiä ehdottomuuksia joita meidän vahnempamme ovat syöttäneet meille... tuloksena on turhautuminen, alemmuuskompleksi, neuroosi ja kyvyttömyys tehdä maailmasta sopiva paikka elää..."

"On ollut pitkään yleisesti hyväksyttyä, että vanhemmilla on täysi oikeus määrätä kaikki näkemykset, kaikki valheet ja pelot, taikauskot, ennakkoluulot, vihat tai uskomukset heidän puolustuskyvyttömille lapsilleen... ihmisillä joilla on syyllisyydentuntoa, pelkoja, alemmuuskomplekseja [Me olemme kaikki syntisiä], ovat sellaisia jotka kohdistavat vihansa muihin... tällaisista reaktioista tulee vaarallinen uhka koko maailmalle..."
Julkisista kouluista on tullut terapia-keskuksia joissa syvennytään seksiopetukseen, monikulttuurisiin kokemuksiin, arvojen kirkastamiseen ja muihin ryhmäterapian muotoihin jotka on suunniteltu:
T.A.L.K. -teatteri sopii hyvin tähän kuvaan. "Se on oppilaiden psykologista tutkimista ilman vanhempien lupaa." Sanoo Cynthia. Näin siksi, koska koululaitos tietää että monet vanhemmat vastustaisivat heidän taktiikkaansa. Joten, he piilottavat tämän perinteisiin arvoihin nojaavilta vanhemmilta sillä aikaa kun he etsivät tukea liberaalimmilta vanhemmilta, yhteisöryhmiltä ja virastoilta.

Sinä voit nähdä kuinka kattava tämä opetusohjelma todella on, ja kuinka hyvin se voi saavuttaa sinun lapsesi. Mutta, siltä varalta että sinä et ole vielä ymmärtänyt tämän ohjelman todellista vaikutusta ja syvyyttä, me jatkamme tämän artikkelin kanssa:

"Ohjelma käsittelee AIDS-opetusta, usko- ja arvojärjestelmiä, lapsen pahoinpitelyä ja kiusantekoa, seksuaalista suuntautumista, perheen elämäntyyliä ja suhteita, viha-puheita, väkivallan ehkäisyä ja muita aiheita jotka ovat tärkeitä sosiaaliselle rakentumiselle. Kaikista keskustellaan 'innovatiivisten, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien mukaan, joka kannustaa kriittiseen ajatteluun ja vastuulliseen päätösten tekemiseen', kuten vertais-opetukseen, kysymyslaatikoihin, roolileikkeihin, teatteriin..."
Teatteri ja roolileikit ovat tehokkaita työkaluja sosiaaliseen muutokseen. Näiden prosessien kouluihin tuomisen peittelemätön tarkoitus paljastettiin Fannie ja George Shaftelin toimesta vuonna 1967 manuaalissa "Roolileikit sosiaalisille arvoille":
"Sitten kun arvot ovat ulkona ja avoimina, niihin voidaan katsoa, ja niitä voidaan verrata vaihtoehtoisiin arvoihin. Vain silloin niitä voidaan kritisoida, punnita, kieltää tai vahvistaa. Lapsia voidaan auttaa kehittämään avoin arvojärjestelmä. Ryhmäkeskusteluissa, roolileikeissä... he voivat tutkia arvojaan ja oppia kritisoimaan ja rakentamaan niitä uudelleen... asiantuntevan ohjauksen alaisuudessa."
Tämä "asiantunteva ohjaus" on asiantuntevaa, toden totta, mutta tätä asiantuntemusta käytetään sinun lastasi vastaan. Sitten kun he huomaavat että sinä noudatat Raamatun ohjeita lasta kasvattaessasi, sinä saatat menettää lapsesi. Tämä uskomaton skenaario on yhä yleisempää näinä päivinä amerikkalaisessa yhteiskunnassa, koska meidän yhteiskuntamme on hylännyt kristilliset arvot joiden varaan tämä maa perustettiin, ja joiden perusteella tämän maan instituutioita on johdettu. Sitten kun tämä hylkääminen saavutti yhteiskuntamme korkeimmat tahot, paikallisista ja osavaltioiden viranomaisista tuli vihamielisiä kristillisiä arvoja kohtaan. Ja, Saatana istuu korkealla ja ohjailee naruista näitä antikristillisiä viranomaisia. Loppujen lopuksi, hän (Saatana) järjestelee uudelleen yhteiskunnan kaikki arvot, niin että hänen miehensä, Antikristus voisi ilmestyä, ja että massat tukisivat häntä voimakkaasti.

Täten, julkiset koulut ovat nyt aloittaneet hyökkäyksen meidän arvojamme, asenteitamme ja uskontoamme vastaan. He toimivat riistääkseen lapsesi kotoa, jos heidän taitavat psykologinsa saavat selville, että sinä kasvatat lastasi Raamatun ohjeiden mukaisesti. Älä kulje harhaan tässä asiassa.

Yhteenveto

Nyt, kun me tiedämme nämä tosiasiat, mitä sinä ja kaikki kristityt vanhemmat voitte tehdä näissä surullisissa ja pelottavissa olosuhteissa? Me näemme sinun ottavan seuraavat askeleet:

  1. Poista lapsesi julkisista kouluista. Tämä toimenpide on ensimmäinen ja tärkein jonka sinä voit tehdä. Sinun lapsesi ei ole ainoastaan fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti vaarassa käydessään julkista koulua. Viimeaikaiset sanomalehtijutut ovat kertoneet että sinun lapsesi on todella vaarassa joutua hyökkäyksen tai jopa murhan kohteeksi julkisessa koulussa. Edelleen, julkisissa kouluissa ei saa enää kunnollista opetusta, joten miksi sinun pitäisi tyytyä heidän yhä matalampiin standardeihin? Sinun lapsesi ansaitsee parempaa.

  2. Laita lapsesi yksityiseen kristilliseen kouluun. Tänään yhä enemmän kristillisiä kouluja perustetaan, kun kristilliset johtajat yhä lisääntyvässä määrin ovat tulossa ymmärtämään että meidän kristityt lapsemme ovat kohteina julkisissa kouluissa.

  3. Opeta lapsesi kotona. Kotona opetetut lapset pärjäävät paremmin kuin julkisissa kouluissa oppinsa saaneet. Mene Internettiin ja sinä löydät helposti laajan valikoiman kristillistä kotiopetus-materiaalia.

  4. Kristittyjen vanhempien täytyy perehtyä uudestaan arvoihin ja asenteisiinsa lasten tähden! Liian monet kristityt vanhemmat rakastavat liikaa yhteiskuntamme tarjoamaa aineellista hyvää. Liian monet kristityt vanhemmat juoksevat samojen aineellisten arvojen perässä kuin ei-kristityt vanhemmat. Sitten lapset pakotetaan julkisiin kouluihin jotta heidän vanhemmillaan olisi enemmän aikaa ja rahaa toteuttaa aineellisia unelmiaan.

  5. Opeta lapsellesi aggressiivisesti kristillisiä oppeja, koska me emme tiedä kuinka kauan me saamme hoitaa heitä. Opeta heille tärkeitä asioita pelastuksesta. Rukoile lastesi puolesta. Vanhempien täytyy pitää kallisarvoiset lapsensa Jumalan edessä päivittäisellä rukouksella.

  6. Opeta lapsellesi että heidän ei saa paljastaa mitään mitä kotona tapahtuu. Heidän ei saa olettaa että aikuinen on heidän ystävänsä johon he voisivat luottaa.
Totisesti, mitä kristittyjä vastaan käydään julistamatonta sotaa illuminististen arvojen ja asenteiden taholta, jotka ovat tunkeutuneet kaikkialle meidän yhteiskuntaamme, erityisesti koululaitokseen. Sinä et voi olla enää välinpitämätön. Sinun perheesi ja ja lapsesi ovat vakavan hyökkäyksen kohteena. Me liitämme mukaan pari Raamatunkohtaa joiden me uskomme kuuluvan tähän keskusteluun.
"Meidän Jumalamme, etkö tuomitse heitä? Sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme, emmekä itse tiedä mitä tehdä, vaan sinuun meidän silmämme katsovat." [2 Aik. 20:12].
Meidän silmämme on kohdistettuina Jeesukseen Kristukseen tässä mittavassa taistelussa. Kun sinun silmäsi ovat luotuina Häneen, sinä tiedät mitä Hän olisi tehnyt.
"Ja hän sanoi opetuslapsillensa: 'mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.'" [Luukas 17:1-2].
Jos Jeesus pitää lapsia niin arvokkaina että Hän langettaa tällaisen hirvittävän tuomion niiden ihmisten päälle jotka saavat lapset tekemään syntiä, tai jotka johtavat heidät pois Hänen Totuudestaan, kuinka varmasti Hän tuomitsee vanhemmat jotka tietävät totuuden siitä kuinka suuressa vaarassa heidän lapsensa ovat tänään julkisissa kouluissa, mutta jotka kieltäytyvät suojelemasta kallisarvoisia lapsiaan.

Totisesti, me olemme Lopun ajassa, josta Jeesus profetoi: "Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" [Luukas 18:8]. Totisesti, nämä tapahtumat ovat yksi merkki lisää siitä että me elämme Lopun aikoja.

Suomentajan kommentti: Jotta en saisi kaikkien vihoja niskaani, totean, että nämä esimerkit ovat Yhdysvalloista, siellä viranomaisten vaino kristittyjä kohtaan on aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Täällä sentään saarnaajilla on lupa käydä kouluissa kertomasta Jeesuksesta; tosin rehtorilla on lupa kieltää tämä. Kuitenkaan, en sano että olisi huono idea laittaa lapsensa kristilliseen kouluun täällä Suomessakaan. Tulee aika, kenties piankin, jolloin saarnaajien ei enää sallita käydä kouluissa. Silloin yhteiskuntamme on astunut suuren askeleen eteenpäin kohden Antikristusta. Silloin kannattaa vakavasti harkita lastensa ottamista pois kouluista. Jos lapsesi koulussa suhtaudutaan kovin myönteisesti Harry Potteriin, asia kannattaa ottaa esiin vanhempainillassa ja tehdä tämän jälkeen tarvittavat johtopäätökset.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -misniteriön artikkeli numero 1497Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin