Korkean entropian sivilisaation ja kestämättömän talousjärjestelmän suunniteltu tuho


Alaotsikko: Suunnitelmassa joka täyttää Ilm. 13:16-17, Uuden maailmanjärjestyksen poliittiset ja hengelliset johtajat suunnittelevat tuhoavansa sekä taloutemme että yhteiskuntamme

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


Kuten me olemme osoittaneet moneen kertaan, Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma seuraa Raamatun profetioita niin tarkkaan, että voidaan vain päätellä, että Uusi maailmanjärjestys on maailman ihmisten otsikko Raamatun "Suurelle ahdistukselle". Tänään, me keskustelemme kriittisen tärkeästä alueesta joka toteuttaa Raamatun profetiat: talouden uudelleen järjestämisestä.

Ensiksi, salli meidän tutkia asiaankuuluvaa Raamatun profetiaa.

Ilmestyskirja 13:16-17:ssa Jeesus kertoo: "Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku."

Normaalisti kristittyjen mielenkiinto kohdistuu Pedon merkkiin, kun he lukevat tämän kappaleen, mutta tänään me haluamme keskittää huomiomme tiettyyn talousjärjestelmään jota tämä Raamatunkohta kuvaa.

Ensiksi, me näemme profetiasta, että Ahdistuksen ajan talousjärjestelmä ei ole vapaa markkinatalous; pikemminkin, hallitus kontrolloi jokaisen kansalaisen kulutusta siinä määrin, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä ellei hänellä ole hallituksen lupaa, joka on tässä tapauksessa Pedon merkki. Toiseksi, me näemme että kukaan ei ole vapaa tästä valvonnasta. Rikkaat ja mahtavat ovat aivan yhtä paljon hallituksen kontrollin alaisina kuin köyhät ja avuttomat. Kolmanneksi, me näemme että hallituksen kontrolli ulottuu jopa niin pitkälle että hallitus päättää mitä tuotetaan, milloin ja kuinka paljon.

Tämä on Ahdistuksen ajan talousjärjestelmä. Se sisältää kaikkein ankarimman kontrollin jonka maailma on koskaan nähnyt. Suurin osa amerikkalaisista, etenkin ne jotka eivät ole kokeneet Pulavuosia, ajattelevat että on vaikea uskoa tähän konseptiin, koska me olemme saaneet kokea yhä lisääntyvää vaurautta elämässämme, ja me luonnollisesti haluamme lastemme kokevan saman heidän elämässään. Kuitenkin, Uuden maailmanjärjestyksen suunnittelijoilla on erilainen käsitys. Ja, heillä on otsikko tälle uudelle taloudelliselle suunnitelmalle: Vaurauden uusjako. Kun se toteutetaan täydessä mittakaavassa, vaurauden uusjako vaikuttaa meihin hirvittävämmällä tavalla kuin mikään toinen tapahtuma maailman historiassa. Kuitenkin, me myös näytämme että tämä uusjako on jo alkanut, ja että me olemme sen häviävä osapuoli.

Salli meidän aloittaa New Age -gurun, Alice Baileyn kanssa, joka kirjoitti kirjan "Externalisation of The Hierarchy" marraskuussa 1939. Kirjassa Baileyn henkioppaat ojensivat sormensa talouspoliittisia asioita kohti. Bailey kirjoittaa:

"On olemassa riittävät resurssit jotta ihmiset voivat tulla toimeen, ja tiede voi lisätä ja kehittää näitä... Ihminen on tämän kaiken kontrolloija, ja ne kuuluvat jokaiselle, eivätkä ne ole yhdenkään ryhmän, kansakunnan tai rodun omaisuutta. On täysin ihmisen itsekkyyden seurausta että tuhannet näkevät nälkää samalla kun ruokaa pilaantuu tai sitä tuhotaan. On täysin seurausta ihmisen rakentamista epäoikeudenmukaisista talouden rakenteista, että planeetan resurssit eivät ole yhtäläisesti kaikkien saatavilla jonkin viisaan jakelujärjestelmän alaisuudessa."
Toistaiseksi me emme voi osoittaa Baileyn olevan väärässä hänen kuvaillessaan maailman nälkäongelmaa, mutta Bailey ei puhu pelkästään nälästä; mieluumminkin hän puhuu maailman kaikkien luonnonvarojen jakamisesta, kuten mineraalien, öljyn jne. Edelleen, Baileyn inho kohdistuu markkinatalouteen ja sen peruskiveen, yksityiseen omistukseen. Uusi maailmanjärjestys tulee lakkauttamaan molemmat.

Bailey jatkaa tarjoamalla ratkaisumallia tähän ongelmaan. Hän sanoo, että kansakuntien täytyy ymmärtää tarve "välttämättömien hyödykkeiden vapaalle jakelulle". Ne joille kommunismin periaatteet ovat tuttuja, huomaavat että Baileyn lausunto on synonyymi kommunismin opinkappaleelle: "Jokaiselle kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeensa mukaan." Meidän ei pitäisi yllättyä, koska me olemme tienneet jo pitkään että kommunismi on läheistä sukua New Age:lle. Bailey jatkaa sanomalla, että ratkaisu on "oikeudenmukainen jako" maailman kansakuntien kesken. Kuitenkin, maailman kansakunnat ovat itsenäisiä ja ne voisivat päättää olla jakamatta naapureilleen. Siksi Bailey ehdottaa "taloudellista Kansainliittoa" joka pakottaisi kaikki kansakunnat jakamaan. Bailey valittaa: "Joillain kansakunnilla on ollut liian paljon, ja ne ovat käyttäneet väärin ylijäämäänsä; toisilla kansakunnilla on liian vähän..." Tämä lausunto on liiaksi yksinkertaistettu, koska siinä ei mainita tosiasiaa, että monet kansakunnat joilla on varallisuutta ovat hankkineet sen vanhanaikaisella tavalla: tekemällä ahkerasti työtä ja käsittelemällä resurssejaan viisaasti. Bailey jättää huomioimatta tosiasian, että monet köyhät kansakunnat ovat köyhiä siksi, että heillä ei ole [protestanttista] työetiikkaa, eivätkä heidän johtajansa ole käyttäneet viisaasti maansa luonnonvaroja. Ei, tämä yksinkertaistettu lausunto lakaisee kaikki nämä kriittiset realiteetit maton alle, ja olettaa että vaurauden ja materiaalin hallinta osoittaa sinut itsekkääksi ja tekee sinusta syyllisen köyhien maiden riistoon.

Ratkaisu on yksinkertainen: luovu vauraudestasi ja anna se köyhille. Tämä on kommunismia. Mutta, Bailey ottaa vielä yhden kierroksen sanatulvassaan oletettua taloudellista epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Hän ehdottaa, että jokainen kansakunta vaihtaisi elämäntapansa yksinkertaisempaan, sellaiseen joka kuluttaisi paljon nykyistä vähemmän luonnonvaroja. Hän kutsuu tätä hyväntahtoiseksi diktatuuriksi joka jakaisi välttämättömät hyödykkeet "viisaasti" ja "humaanisti". Ketään ei vapautettaisi tästä. "...tämän viisaan luonnonvarojen jaon täytyy käsittää korkea ja matala, rikas ja käyhä... palvellen kaikkia yhtälailla." Eikö tämä kuulosta epäilyttävästi Ilmestyskirja 13:16-17:n profetialta? Jeremy Rifkin ja muut New Age -kirjailijat ovat antaneet tälle elämäntavalle nimen: Entropia. Tämä uusi elämäntavan muutos on päätekijä Britannian suu- ja sorkkatautiepidemian takana.

Baileyn henkiopas, Mestari D. K. kirjoitti tämän suunnitelman marraskuussa 1939. Muista, että tämän suunnitelman painokkuus on kaksijakoinen: se käsittää sekä yksilöt että kansakunnat. Se kirjaimellisesti vaatii pakollista vaurauden uusjakoa rikkailta kansakunnilta köyhille. Tämän periaatteen käytännön toteuttamista ei tarvinnut odottaa kauan.

Vuosina 1939-1945 huomattava osa maailman kansakunnista oli lukkiutunut Toisen maailmansodan kuolettavaan kamppailuun. Sodan seurauksena Eurooppa oli raunioina ja kerran niin ylpeät ihmiset havaitsivat itsensä puutteenalaisiksi. Kenraali George C. Marshall ehdotti jälleenrakennusohjelmaa joka auttaisi jälleenrakentamaan Euroopan; sekä ystävät että viholliset yhtälailla. Tämä suunnitelma, nimeltään Marshall-apu, toteutti korkealentoisen päämäärän Euroopan jälleenrakentamiseksi. Kuitenkin, kuinka kiitettävät tulokset Marshall-avulla olikin, tosiasiaksi jää että Uuden maailmanjärjestyksen johtajat suunnittelivat Marshall-avun ensimmäiseksi "rikkauden uusjaon" käytännön projektiksi; ottaa varoja rikkailta kansakunnilta ja antaa niitä köyhille. Ja kuten asianlaita on aina, ensimmäinen Uuden maailmanjärjestyksen suunnittelijoiden projektin millä hyvänsä alueella tuli olla sellainen jonka kaikki voisivat hyväksyä, ja se tuli toteuttaa niin menestyksekkäästi että kukaan ei olisi eri mieltä liian äänekkäästi. Mutta, näin asetettiin näyttämö seuraavalle suurelle uusjako-suunnitelmalle, mutta tällä kertaa se toteutettaisiin Yhdysvaltain rajojen sisäpuolella.

Seuraava uusjaon suunnitelma toteutettiin 1960-luvun puolivälissä Presidentti Lyndon Johnsonin ohjauksessa ja se oli nimeltään "Great Society". Päämäärät olivat yleviä. Presidentti Johnson esitti tämän suunnitelman hävittääkseen köyhyyden. Kukaan ei voisi kiistellä tästä päämäärästä. Kuitenkaan, Great Society -ohjelma ei hävittänyt köyhyyttä koska se ei muuttanut niiden ihmisten sydämiä eikä mieliä jotka eivät halunneet tehdä työtä. Tämän ohjelman seurauksena Yhdysvallat on kasvattanut useita Welfare (=hyvinvointi) -perheitä joissa kenenkään vanhemman ei tarvinnut tehdä muuta työtä kuin tehdä lisää lapsia, koska he saivat lisää rahaa jokaisesta uudesta lapsesta. Johnsonin Great Society -ohjelma ei ollut mitään muuta kuin jättimäinen kotimainen vaurauden uusjako -ohjelma.

Edelleen, koska tämä luotiin samaan aikaan kun Yhdysvallat kävi Vietnamin sotaa, varojen käyttö Gerat Society -ohjelmaan käynnisti kansakuntamme historian kovimman inflaation. Myös tämä oli valtava vaurauden uusjako, ja Johnson tiesi että se tapahtuisi juuri niinkuin kävikin; hänen avustajansa varoittivat häntä siitä. Inflaatiota kesti 18 vuotta, eikä se laantunut kuin vasta vuoden 1982 taantuman aikana. Amerikkalaiset havaitsivat henkilökohtaisen varallisuutensa supistuvan dramaattisesti. Suunniteltu vaurauden uusjako toimi aivan liian hyvin.

Tämä vaurauden uusjako toimi kansainvälisellä tasolla yhtä hyvin. Vuonna 1973 öljymaiden arabijohtajat päättivät rangaista Amerikkaa hänen tuestaan Israelille vuoden 1973 sodassa nostamalla öljyn hintaa. Vaikutukset olivat välittömiä. Miljardeja lisä-dollareita virtasi pois amerikkalaisten, länsi-eurooppalaisten ja japanilaisten kuluttajien taskuista. Kaikki maailman valtiot joutuivat taloudelliseen syöksykierteeseen.

Vaurauden uusjako jatkui Kongressin hyväksymien menojen lisäysten muodossa jokaisen Presidentin aikana Johnsonista lähtien. Oletko sinä koskaan ihmetellyt miksi Kongressi syytää jatkuvasti rahaa joutavanpäiväisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi tutkimuksiin miksi apinat harrastavat seksiä? Näin siksi, koska meidän Uuden maailmanjärjestyksen Kongressimme ja Presidenttimme ovat sitoutuneet vaurautemme uusjakoon. He valmistelevat meitä astumaan sisään Uuteen maailmanjärjestykseen.

Nyt on tullut aika vaihtaa suuremmalle vaihteelle matkalla kohti Uutta maailmanjärjestystä. Vuonna 1981 New Age -johtaja Jeremy Rifkin ehdotti vaurauden uusjaon nostamista uudelle tasolle kirjassaan nimeltä "Entropy: A New World View". Tässä kirjassa Rifkin väittää, että maailmassa käytetään liian paljon luonnonvaroja ja valmistetaan liian paljon tavaroita. Vaikka New Age uskoo, että energia on häviämätöntä, että se pelkästään muuttaa muotoaan, Rifkin ehdottaa että kun energiaa on käytetty ensimmäisen kerran, se heikkenee niin että se on vähemmän tehokasta kuin alussa. Rifkin selittää näkemystään: "Ihmisolento, pilvenpiirtäjä, auto, ruohonkorsi; kaikki nämä edustavat energiaa... Tämä energia ei katoa, se pelkästään muuttuu takaisin joksikin muuksi ympäristössä." Kuitenkin, tämä muuttunut energia on heikompaa. Rifkin sanoo: "Energia voi muuttua ainoastaan tehottomampaan olomuotoon." Tämän vuoksi, Rifkin uskoo että maailma tuottaa tällä hetkellä liian paljon tavaroita joiden valmistaminen kuluttaa liian paljon luonnonvaroja. Tämän vuoksi Rifkin ehdottaa, että meidän täytyy muuttaa elämäntapaamme dramaattisesti, meidän täytyy siirtyä valtiojohtoiseen talouteen joka määrää kaikkien tavaroiden valmistamisesta, niin että käyttökelpoinen energia ei loppuisi maailmasta. Tämä elämäntapa on nimeltään "Matala entropia".

Tämä muutos, Rifkin sanoo, vaatii radikaalin "uuden näkemyksen", ja hän ehdottaa äärimmäisen ankaria menettelytapoja jotta saavutettaisiin tämä ajattelutapa. Hän sanoo: "Ajattelutavan radikaali muutos vaatii, että tämä muutos toteutettaisiin yhden yön aikana. Ei ole aikaa poliittiselle keskustelulle eikä kompromisseille. Onnistumiseen tarvitaan uutteraa päättäväisyyttä ja taistelua valtavina annoksina." [s. 186].

Löysitkö sinä nämä avainsanat:

Nämä ovat voimakkaita sanoja ja kuvaavat poliittista muutosta kohti maailmanlaajuista diktatuuria. Tukeeko Raamatun profetia tällaista suunniteltua äkkinäistä tuhoa? Kuuntele:
Tukea Pat Robertsonilta ja hänen 700-Clubiltaan

Rifkin jatkaa puhettaan tästä suunnitellusta tuhosta:
"Ilman perusteellista varojen uusjakoa kaikki puhe energiavirran alentamisesta ja planeettamme biologisten rajojen tarkkailemisesta ei johda mihinkään muuhun kuin että rikkaat sulkevat köyhät ikuisiksi ajoiksi nöyrään asemaansa. Jos he eivät vapaaehtoisesti tee näitä taloudellisia säätöjä, muut tekevät ne heidän puolestaan."
Tämä on juuri sitä mitä on tapahtumassa lihanjalostusteollisuudelle Isossa Britanniassa; koska britit eivät vapaaehtoisesti tehneet näitä "taloudellisia säätöjä", me näemme toisten tekevän nämä säädöt heidän puolestaan.

Ennenkuin sinä virheellisesti uskot että Rifkin on yksin näkemyksensä kanssa, ilman vahvoja tukijoita, ajattele toisen kerran. Rifkiniä pidetään yhtenä suurimmista New Age -johtajista. Edelleen, Rifkiniä pidetään monien kristittyjen taholta heidän joukkoonsa kuuluvana. Pat Robertson haastatteli Rifkiniä hänen 700-Clubinsa TV-showssa, ja vuonna 1980 Robertson ylisti Rifkinin Entropia-kirjaa. Lopuksi, ex-varapresidentti Al Gore toisti Rifkinin ajatuksia. Kirjassaan "Earth In The Balance" Gore yksinkertaisesti esittää Rifkinin radikaalit ajatukset vakuuttavammassa formaatissa. Älä erehdy tämän suhteen, Rifkinin radikaalit konseptit ovat Uuden maailmanjärjestyksen suunnittelijoiden sielu ja sydän, ja häntä tukevat poliittiset johtajat kaikkialla teollistuneessa maailmassa.

Lopuksi, Rifkin paljastaa Matalan entropian suunnitelmansa todellisen hengellisen luonteen. Hän sanoo: "Perinteinen viisaus joka esiintyy kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa, on jo pitkään opettanut että ihmiselämän lopullinen tarkoitus ei ole aineellisten halujen tyydyttäminen, vaan pikemminkin vapautuksen kokeminen joka tulee siitä kun ollaan yhtä universumin kanssa... Kaikki perinteisen viisauden suuret opettajat ovat omaksuneet arvoja jotka ovat luontaisia matalan entropian elämäntavalle. Buddha, Jeesus, Muhammed... Kaikki johtivat esimerkillistä yksinkertaisuuden, vapaaehtoisen köyhyyden ja yhteisen jakamisen elämää." [s. 219].

Nyt Rifkin on paljastanut totuuden Uuden maailmanjärjestyksen lopullisista suunnitelmista. Sinun ja perheesi täytyy "vapaaehtoisesti" muuttaa elämäntapaasi yksinkertaisuuteen, vapaaehtoiseen köyhyyteen ja yhteiseen jakamiseen. Itse asiassa, Uusi maailmanjärjestys visioi siirtävänsä maailmantalouden aikaan 300 vuotta sitten.

Missä ikinä sinä näet hallituksen asiakirjojen käyttävän sanoja "kestävä kehitys" tai "kestämätön kehitys", sinä voit olettaa että tämä hallitus on yhteisymmärryksessä Rifkinin Matalan entropian vision kanssa. Tällä hetkellä Iso Britannia käy suunnatonta kampanjaa tuhotakseen lihanjalostusteollisuutensa suu- ja sorkkataudilla, koska sen poliittisen johtajat uskovat, että tämä on Korkean entropian teollisuudenala, ja että se täytyy tuhota. Me olemme kirjoittaneet monia artikkeleita tästä aiheesta, ja me kehoitamme sinua lukemaan ne, jotta sinä ymmärtäisit että se mitä tapahtuu Britanniassa juuri nyt, tulee tapahtumaan pian Amerikassa.

Tämä on suunnitelma jolla saavuttaa tämä "vapaaehtoisen" yksinkertaisuuden, köyhyyden ja yhteisen jakamisen "Uusi maailmankatsomus". Tämä katsomus esiintyy kaikkialla New Age -kirjallisuudessa. Mahtava Rooman Klubi luettelee yhden neljästä suunnitelmastaan tulevaisuuden maailman varalle seuraavin sanoin. "Täytyy kehittää uusi etiikka materiaalisten luonnonvarojen käytölle, joka johtaa elämäntapaan joka on elinkelpoinen tulevassa puutteen ajassa." ["Mankind At The Turning Point", Mesarovic and Pestal, 1974, s. 147].

Kuinka suunnitelma esittää siirtymisen tähän uuteen taloudelliseen järjestelmään? Demonimestari D. K. joka kirjoitutti Baileyn kautta kirjan "The Externalisation Of The Hierarchy" lausuu: "Tänään me katsomme sivilisaation kuolemaa... Kaikilla osa-alueilla... Rappio on tullut kuvaan. Loppuunkuluneet uskonnolliset dogmat... Teologian ote... Vanhat poliittiset koulut... Opetusjärjestelmä... Kaikkialla itketään muutosta... ja uudet uskonnot, politiikan, koulutuksen ja talouselämän muodot sallivat vapaamman ja paremman hengellisen ilmaisun."

Joten, nyt me ymmärrämme että tämä suunniteltu muutos kietoo kaikki meidän elämämme alueet ja johtaa meidän nykyisen sivilisaatiomme kuolemaan. Edelleen, Mestari D. K. huomauttaa, että tämä muutos ei ole helppo eikä sitä tulla hyväksymään helposti: "Tällainen muutos tulee nopeasti ja se koskee joihinkin niinkuin kuolema -- hirvittävänä ja kaikin keinoin torjuttavana. Se tosiaankin on kuolema, mutta se on hyväntahtoinen ja tarpeellinen... Yksilön sielun ja ihmiskunnan sielun kehittämiseksi kuolema on väistämätön, hyvä ja tarpeellinen." [s. 114-115].

Mestari D. K. paljastaa edelleen sivulla 482, että "Uudistuksen voimat" rakentavat uudelleen konkreettisen maailman uusien visioitujen linjojen mukaan, mutta että ensin näiden voimien täytyy tuhota vanha järjestelmä. Hän toistaa tämän teeman sivulla 518, kun hän lausuu: "...muodon tuhoutumisessa ovat peitettyinä kaikki evoluution kasvun salaisuudet."

On aivan selvä, että Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma visioi meidän nykyisen elämäntapamme täydellisen tuhon; taloudellisen, poliittisen ja hengellisen. Täten, me kuulemme toistuvia varoituksia kriiseistä näillä kolmella alueella.

  1. Ympäristökriiseistä on toitotettu 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja niitä kaikkia pidetään seurauksena meidän nykyisestä teknologisesta elämäntavastamme. Meidän teknologiaamme pidetään ilmamme, jokiemme ja koko maapallomme saastuttajana. Me kuolemme pian jos me emme muuta elämäntapaamme.

  2. Me olemme olleet todistajina vaaleilla valittujen viranomaisten skandaaleille, kun he ovat toistuvasti ja massiivisesti epäonnistuneet velvollisuuksiensa suorittamisessa. Me olemme nyt pisteessä jossa amerikkalaisten voitaisiin ajatella tukevan meidän perustuslaillisen hallituksemme tuhoutumista oikeissa olosuhteissa, ja jos muutos esiteltäisiin oikeilla ja hyvältä kuulostavilla motiiveilla.

  3. Meitä kauhistuttaa valtava velka jota meidän hallituksemme on kasannut 1960-luvulta lähtien. Tämä velka on 4 biljoonaa dollaria, ja vaikka meidän elintasomme on noussut huiman korkealle, meidän menestyksemme on rakennettu horjuvalle maaperälle. Kun nämä suunnitellut kriisit räjähtävät käsiin, meidän valtava henkilökohtainen ja kansallinen velkamme romahduttaa meidän kansantaloutemme niinkuin Jeesuksen esimerkissä hiekalle rakennettu talo.
Suunnitellut kriisit ovat hautumassa, ja ne käynnistetään sillä hetkellä kun okkultistit haluavat viedä maailman viimeisestä ovesta sisälle Uuteen maailmanjärjestykseen. Tietysti, monet suunnitelluista toimenpiteistä tuhota vanha järjestelmä odottaa kunnes Maitreya, Antikristus ilmestyy vakuuttaen maailmalle että hän on yliluonnollisesti takaisin tullut Kristus.

Mahdollinen tapa jolla tämä suunniteltu kriisi voi tulla on kuvattu Bill Cooperin kirjassa "Behold A Pale Horse". Sivulla 177 Cooper lausuu: "On totta, että ilman väestö- tai pommi-ongelmaa, valitut käyttäisivät jotakin toista tekosyytä tuodakseen Uuden maailmanjärjestyksen. Heillä on suunnitelma saada aikaan asioita kuten maanjäristyksiä, sotia, avaruusolentojen laskeutumisia ja talouden romahdus. He saattavat tuoda kaikki nämä asiat vain varmistaakseen että se toimii. He tekevät kaiken tarpeellisen onnistuakseen. Suunnitelmien mukaan moni ihminen tulee kuolemaan... Mutta jos nämä suunnitelmat eivät onnistu, ihmisrotu voi hävitä sukupuuttoon."

Tämä on suunnitelman ydin vakuuttaa paniikissa olevat ihmiset kaikkialla maailmassa mutta erityisesti Yhdysvalloissa sallia hirvittävän tuhoisien toimenpiteiden säätäminen. Meille tullaan kertomaan, että jos me emme toimi, ihmiskunta joutuu perikatoon. Mutta jos me suoritamme nämä hirvittävät toimenpiteet, ihmiskunta ei ainoastaan säästy, vaan astuu Rauhan ja turvallisuuden 1000-vuotiseen valtakuntaan.

Muista Apostoli Paavalin varoitukset kun hän puhuu Pyhässä Hengessä. 1 Tess 4:13-18 ja 5:1-6:ssa Paavali kertoo tempauksesta ja tulevasta Herran päivästä. Luvussa 5:2-3 Paavali lausuu: "...sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon."

Rauha ja turvallisuus ovat toistuvia Uuden maailmanjärjestyksen lupauksia. Älä eksy. Valmistaudu pahimman luokan katastrofiin ja kriiseihin. Nämä kriisit ovat ilmeisesti hyvin lähellä.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -misniteriön artikkeli numero 1510Käännetty Cutting Edge -ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin