Jaabeksen rukous -- "kristillistä" noituutta


Alaotsikko: Kun maailma kulkee määrättyä polkuaan kohti Antikristusta, protestanteilla on edessään voimakkain eksytys pitkään aikaan: Prayer of Jabez. Kun me kävimme läpi tämän kirjan me havaitsimme noituutta Wilkinsonin opeissa.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


Jaabeksen rukous -- 1 Aik. 4:9-10
"Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jabes sanoen: 'Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien.' Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa sanoen: 'Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!' Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua."
Tällä yksinkertaisella rukouksella Jaabes panee kaiken luottamuksensa Israelin Jumalaan. Tämä kohta 1.Aikakirjassa on ainoa kohta jossa me kuulemme Jaabeksesta. Jeesus ei mainitse häntä Evankeliumeissa eikä koskaan tarjoa tätä rukousta mallirukouksena. Eikä meidän Vapahtajamme todellakaan käske toistamaan tätä rukousta joka päivä saadaksemme siunauksia.

Apostoli Paavali ei mainitse Jaabesta missään kohden kirjoituksiaan. Apostolit Pietari, Johannes ja Luukas eivät mainitse Jaabeksen rukousta. Minä opin Raamattu-koulussa, että on vaarallista perustaa mitään oppia ainoastaan yhden jakeen varaan, ja että on kaksi kertaa vaarallisempaa jos tämä jae löytyy ainoastaan Vanhasta Testamentista. Täten, minä lähestyn suurella varauksella Bruce Wilkinsonin Prayer of Jabez:in lupauksia siunauksista, vauraudesta ja "terrotorion" laajenemisesta.

Raamatun selitys Jaabeksen rukouksesta

Jumala kertoo meille jakeessa 9, että Jaabes oli hyvä ja rehellinen mies, rehellisempi kuin hänen veljensä. Historialliset lähteet kertovat meille, että Jaabes oli yksi muinaisen Israelin tukipylväitä. Historia kertoo meille myös, että Jaabes oli niin innokas lukemaan Kirjoituksia että hänen mukaansa nimettiin kaupunki jossa Kirjoituksia tutkittiin.

Täten 1 Aik. 2:55:ssä sanotaan: "Ja kirjanoppineiden suvut, jotka asuivat Jaebeksessa..." Täten, Jaabes oli nuoren Israelin tukipylväs, ja Jumala nosti hänet hyvin tärkeään tehtävään. Mutta tästä me kerromme hetken päästä.

Kun Jaabes rukoili, hänen huomionsa oli tiukasti keskittynyt ihmeelliseen, suojelevaan ja Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Jokaisessa hänen neljässä pyynnössään Jaabes piti huomionsa keskittyneenä Jumalaan ja Jumalan itsenäiseen tahtoon. Jaabes ei yrittänyt pakottaa Jumalaa tekemään mitään sellaista mitä Hän ei halunnut tehdä, eikä manipuloida Jumalaa, eikä ajaa Häntä nurkkaan. Jaabes yksinkertaisesti teki Jumalalle neljä pyyntöä jotka olivat lähellä Hänen sydäntään. Ja, Jumala vastasi koska Jaabeksen pyynnöt olivat yhdenmukaisia Hänen tahtonsa kanssa.

Historiallinen asia-yhteys Jaabeksen rukoukseen

Jotta ymmärtäisit kuinka yhteneväinen Jumalan tahdon kanssa Jaabeksen rukous oli, salli minun valottaa tätä asiaa Raamatun selitysopasta käyttäen, jotta saisit kuvan historiallisesta taustasta. [The Bethany Parallel Commentary on the Old Testament, s. 741].
"Hänen rukouksensa joka on tässä mainittu, lausuttiin kun hän oli lähtemässä sotaan kanaanilaisia vastaan. Jaabes ei asettanut luottamusta itseensä eikä sotilaisiinsa, vaan hän katsoi Jumalan puoleen pyytäen Häneltä apua ja siunausta. Tarkoitus oli kanaanilaisten karkoitus, ja koska tämä oli Jumalan määräämä tuhoamissota, oli aiheellista pyytää Häneltä siunausta ja odottaa että Hän suojelisi heitä keikelta pahalta."
Tämä vähäinen historiallinen informaatio antaa enemmän kuin hiukan valoa Jaabeksen rukoukseen. Sillä hetkellä Jumala käski Israelilaisten armeijoita hyökkäämään Luvatussa maassa asuvien ihmisten kimppuun, joiden uskonto oli niin saatanallinen että he olivat "turmelleet maan" noituuden harjoittamisella. Kuuntele Jumalan lausunto tästä asiasta:
"Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne. Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asujaimensa. Sentähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni älkääkä mitään näistä kauhistuksista tehkö, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne -- sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi -- ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä. Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät."
Täten, Jumala komensi Moosesta, Joosuaa ja muita Israelin avainjohtajia johtamaan sotilasretkikunta hyökkäämään näiden saatananpalvojien kimppuun ja tuhoamaan heidät täydellisesti. Jumala oli järkähtämätön kun Hän antoi ohjeensa kuningas Saulille:
"Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."
Nämä amalekilaiset olivat alhaisia saatananpalvojia. Jumala halusi pyyhkiä pois noituuden kirouksen koko tästä yhteiskunnasta. Satanismin kirous voi -- ja se tekee niin -- ulottua seitsemän sukupolven päähän. Jumala leikkasi pois kolme noitasukupolvea tappamalla jokaisen miehen, naisen ja lapsen. Yhtäkään amalekilaista ei jätetty henkiin, jonka kautta saatanalla olisi ollut mahdollisuus hyökätä Israelilaisten kimppuun.

Edelleen, Jumala käski Saulin tuhoamaan kaikki eläimet kahdesta syystä: (1) Näitä eläimiä ei ollut tarkoitettu ravinnoksi vaan uhreiksi amalekilaisten lukuisille jumalille. Täten, koko karja oli Jumalan silmissä kirottu. (2) Amalekilaisten noituuden palvontamenoihin kuului homoseksuaalisuuden lisäksi eläimiin sekaantuminen! Täten, sukupuolitaudit eivät olleet yleisiä ainoastaan amalekilaisten keskuudessa vaan myös heidän eläimissään!

Jumala määräsi kitkettäväksi tämän saatanallisen synnin pois maasta, sekä lopettaa Luvatun maan moraalisen saastuttamisen; maan jonka Hän oli antamassa Israelin kansalle.

Jaabes oli yksi näitä johtajia jotka olivat hyökkäämässä kanaanilaisten kimppuun samasta syystä kuin miksi amalekilaiset tuhottiin. Tämä vaarallinen sotilas-operaatio mielessämme, me tutkimme uudestaan hänen rukouksensa neljää osa-aluetta jotta näkisimme, kuinka paljon mieltä tässä kaikessa on -- kun otetaan huomioon historiallinen asiayhteys.

"Jabes huusi Israelin Jumalaa..." -- Koska Israelin Jumala oli se, joka oli luvannut täydellisen sotilaallisen voiton pelottavista vihollisista jotka asuttivat Luvattua maata, Jaabes tiesi tarkalleen kenen puoleen kääntyä sotilaallisissa pyrkimyksissään. Jumala oli määrännyt hyökkäämään näiden ihmisten kimppuun; Jumala oli määrännyt tuhon asteen; Jumala oli luvannut täydellisen voiton Israelille. Täten, Jaabes tiesi tarkkaan ketä rukoilla.

1.pyyntö: "Jospa sinä siunaisit minua..." -- Jaabes halusi Jumalan siunaavan tulevan taistelun kanaanilaisia vastaan. Jaabes ymmärsi omat puutteensa mitä tulee sotilaiden johtamiseen pelottavaa vihollista vastaan, ja niin hän luonnollisesti pyysi Jumalaa siunaamaan hänet.

2.pyyntö: "...Ja laajentaisit minun alueeni..." -- Tässä kohden Israelin historiaa Jumala oli jakamassa viholliselta voitettua maata ja antamassa sen israelilaisille. Koska tämä maa tulisi jäämään perheiden haltuun, on helppo nähdä kuinka nämä johtajat halusivat itselleen kunnollisen kokoisen palan maata. Jos Jaabes oli johtamassa nämä miehet taisteluun, on helppo nähdä että Jumala halusi palkita hänet suurella maa-alueella.

3.pyyntö: "...Jospa sinun kätesi olisi minun kanssani..." -- Kanaanilaiset eivät olleet helppo vastus vaikka Jumala oli luvannut antaa heistä voiton. Varmasti, Jaabes ei halunnut joutua sellaiseen tilanteeseen taistelukentällä joka saattaisi Jumalan huonoon huutoon ja antaisi viholliselle voiton. Täten, on helppo nähdä että Jaabes Halusi Jumalan käden olevan apunaan.

4.pyyntö "...Ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" -- Kuten me kerroimme aikaisemmin, kanaanilaiset olivat pahimman luokan mustan magian harjoittajia. Siksi, Jaabes tiesi että hän ei tulisi kohtaamaan ainoastaan kanaanilaisia sotilaita vaan myös yliluonnollisen voiman näiden sotilaiden takana -- demonisen henkivallan. Jaabes tunsi hyvin noituuden voiman sekä tiesi että hän kohtaisi hirvittäviä demonisia loitsuja ja kirouksia joita Saatana heittelisi häntä kohti. Jaabes tiesi että hän itse olisi kohteena kaikkein voimakkaimmille saatanallisille kiruoksille, koska hän oli sotavoimien johtaja. Hän tiesi että voimakkaimmat kanaanilaiset noidat suorittaisivat voimakkaimpia mahdollisia rituaaleja häntä itseään vastaan vaimentaakseen israelilaisten hyökkäystä.

Täten, hän rukoili että JUmala suojelisi häntä näiltä pahoilta kirouksilta jotka tulivat suoraan helvetin kuiluista.

Näin Jaabes pystyi johtamaan väkensä taisteluun täysin Jumalan suojeluksessa. Mutta, kaikkein tärkein asia johon minä haluan sinun keskittävän huomiosi on se, että Jaabes asetti Jumalan etusijalle, ei itsensä.

Wilkinsonin kieroon väännetty tulkinta

Nyt, salli minun tutkia tapaa jolla Wilkinson on lähestynyt tätä yksinkertaista, ihmeellistä Raamatun rukousta ja vääntänyt sen siihen malliin jota Jumala ei koskaan tarkoittanut.

"Minä haluan opettaa sinut lausumaan päivittäinen rukous johon Jumala aina vastaa..." Myöhemmin, sivulla 24 Wilkinson "antaa takuun" siitä että sinun elämäsi tulee olemaan "ihmeillä merkitty" jos sinä lausut tämän Jaabeksen rukouksen. Sitten, hän antaa aikataulun näille "luvatuille ihmeille" -- 30 päivää! [s.86]. Täten, me voimme sanoa liioittelematta, että Wilkinson lupaa JUmalan aina vastaavan tähän rukoukseen, ja että Hän tekee sinulle ihmeitä 30 päivässä!

Tämä on Raamatullista harhaoppia! Jumala ei ole velvollinen vastaamaan yhteenkään rukoukseen myönteisesti. Hän saattaa sanoa "kyllä" tai "ei", tai sitten Hän saattaa odottaa vuosia ennenkuin Hän vastaa rukoukseen. Jos Wilkinsonin luoaukset olisivat totta, silloin Job olisi ollut hullu. Kun Jumala salli Saatanan koetella Jobia, kaikki mitä Jobin olisi tarvinnut tehdä olisi ollut lausua Jaabeksen rukous, ja näin Jumalan olisi ollut pakko lopettaa Jobin kärsimykset 30 päivässä.

Samaan tapaan, kun Jumala salli Saatanan laittavan "pistimen Apostoli Paavalin lihaan" rusikoimaan häntä, kaikki mitä Paavalin olisi tarvinnut tehdä olisi ollut Jaabeksen rukouksen lausuminen. Mutta Jeesus sanoi Paavalille: "Minun armossani on sinulle kyllin..." [2 Kor. 12:9].

Jumalaa ei koskaan voida pakottaa ulkoa opituilla ja useasti toistetuilla rukouksilla, ei Raamatusta otetuilla eikä muillakaan. Sinä et voi laittaa Jumalaa tällaiseen laatikkoon. Sinä et voi tehdä Jumalasta nukkea joka tanssisi sinun oikkujesi mukaan! Jumala seisoo oman vanhurskautensa ja rehellisyytensä varassa; Hän on itsevaltias. Wilkinson on laskenut Jumalan ihmisten tasolle.

Sitten Wilkinson kertoo kuinka avata tämä ihmeellinen Jaabeksen rukous:
"Seuraavana aamuna minä lausuin Jaabeksen rukouksen sanasta sanaan. Ja seuraavana. Ja sitä seuraavana. Kolmekymmentä vuotta myöhemminkään minä en ole lopettanut... Minä haastan sinut lausumaan Jaabeksen rukouksen osana päivittäistä elämääsi. Minä rohkaisen sinua epäröimättä noudattamaan tätä suunnitelmaa seuraavan 30 päivän ajan. Ajan loppuun mennessä sinä huomaat merkittäviä muutoksia elämässäsi..." [s.86].
Kaikki pakanat kaikkina historian aikoina ovat toistelleet ulkoa opittuja rukouksia päivittäin, ja he kaikki väittävät pitävänsä kokemuksiaan arvossa. Hindut muinaisina aikoina kehittivät rukouspyörän jonka avulla he voivat seurata päivittäisiä rukouksiaan. Tänään me kutsumme tätä tujousnauhaksi. Pakanat erityisesti "noudattavat epäröimättä" tätä päivittäistä rituaalia.

Joten, Wilkinson väittää että hän on löytänyt Jaabeksen rukouksesta juuri oikean kaavan jolla pakottaa Jumala vastaamaan myönteisesti ja aloittamaan ihmeiden tekeminen 30 päivässä!

Wilkinson paljastaa pakanallista luonnettaan vielä hiukan enemmän kun hän sanoo näin: "Siunaaminen Raamatullisessa mielessä tarkoittaa yliluonnollisen suosionosoituksen pyytämistä tai sen ilmoittamista." [s.23]. Taas kerran, pakanat jatkuvasti pyytävät jumaliensa suosiota; he menevät pitkälle saadakseen tämän suosion. He viiltävät itseään; he kävelevät tulisilla hiilillä; he uhraavat lapsiaan.

Katolilaiset toteavat Jaabeksen rukouksen olevan ulkorukouksen

Me olemme jo huomauttaneet että tämä ulkorukous näyttää olevan epäilyttävän lähellä hindujen rukoustapoja. Roomalaiskatolinen aikakauslehti "Our Sunday Visitor" omistaa kokonaisen sivun keskustelulle Jaabeksen rukouksesta otsikolla "Menestys-evankeliumin paluu!" 24.6.2001.
"Pieni kirja joka myy hyvin esittelee evankeliset protestantit hyvin katolilaisessa konseptissa -- määrätyn rukouksen voima ja helppous -- mutta se myös voimistaa ongelmallista suhdetta menestys-evankeliumiin."
Mikä lausunto roomalaiskatoliselta journalistilta! Yhdellä iskulla hän ymmärtää että Jaabeksen rukouksen toistaminen on aivan kuin rukousnauhan näpelöimistä. Tämän lisäksi hän aivan oikein yhdisti tämän menestys-evenkeliumiin. Edelleen, vaikka tämä katolilainen kirjoittaja pitää ajatuksesta että protestantit valmistautuvat hyväksymään rukousnauhan käytön, häntä vaivaa se tosiasia että Jaabeksen rukous kumoaa Jumalan suvereniteetin. Tämä katolilainen kirjoittaja ottaa etäisyyttä "Prayer of Jabez" -kirjaan vaikka sen ohjeet ovat tässä kohden hyvin yhteneväisiä Roomalaiskatolisen opin kanssa.

Kuuntele kahta viimeistä kappaletta tästä katolisesta artikkelista:
"...Todellinen ongelma on siinä, kuinka protestantit jäljentävät Raamattua. Kuten monet muut protestanttiset johtajat, tämä liike ja tämä kirja on hyvin valikoiva sen suhteen mitä Raamatunkohtia he lainailevat. ...Katolilaisina meidän arvovaltainen kirkkomme opettaa hillitsemään Raamatun väärin tulkitsemista. Meilä on myös kokemuksia pyhistä ja marttyyreistä -- ihmisistä joiden uskoa ei voi aliarvioida, mutta joita harvemmin siunattiin terveydellä, vauraudella ja onnella."
Minä havaitsen erittäin naurettavaksi sen, että Wilkinsonin opetukset Jaabeksen rukouksesta on selkeästi osoitettu vääräksi roomalaiskatolisen kirjoittajan taholta! Jopa Martti Lutherista lähtien protestantit ovat tienneet että heidän opetuksensa "ottavat huomioon Jumalan ilmoituksen kokonaisuudessaan" kun taas katolilaiset ovat tunnettuja siitä että he "lainaavat Raamattua valikoiden". Se, että katolilainen syyttää protestantteja Raamatunkohtien valikoimisesta osoittaa, kuinka alas protestanttinen kristillisyys on vajonnut!

Mutta, tämä katolilainen kirjoittaja oli oikeassa kun hän huomautti, että Vanhan ja Uuden Testamentin pyhät olivat kuuluisia siitä että he elivät köyhyydessä ja kärsiessään vainoista. Ketkä apostoleista elivät yltäkylläisyydessä? Kaikkia vainottiin heidän palveltuaan Jeesusta Kristusta vuosia. Ketkä kristityistä, jotka surmattiin Rooman vainoissa elivät yltäkylläisyydessä nauttien aineellisista siunauksista? Ketkä noin 8 miljoonasta kristitystä jotka surmattiin katolisen inkvisition aikan vuosien 1550 ja 1850 välillä saivat nauttia yltäkylläisyydestä?

Mikä oli pielessä näiden surmattujen Jeesuksen Kristuksen pyhien kohdalla? Eivätkö he tunteneet Jaabeksen rukousta? Eivätkö he tienneet että he olisivat voineet pakottaa Jumalan säästämään heidät? Jos Wilkinson olisi ollut oikeassa, Pyhä Henki olisi epäonnistunut näiden kristittyjen marttyyrien kohdalla.

Älä erehdy sen suhteen, että Wilkinson lupaa aineellista vaurautta. Kuten Wilkinson selittää: "Jos Jaabes olisi ollut töissä Wall Streetillä, hän olisi saattanut rukoilla: 'Herra, lisää minun arvopaperisalkkuni arvoa.'." [s. 31].

Lopuksi, huomaa tämän katolilaisen kirjoittajan ilo siitä, että Protestantit ovat lopultakin valmiita ulkorukouksiin joita Katolinen kirkko harrastanut vuosisatoja. Tänä päivänä maailman uskonnot kulkevat kohti Väärän profeetan maailmanuskontoa joka palvoo Antikristusta. Kuten me raportoimme uutisessa 1052, Uusi maailmanjärjestys hyväksyi vuonna 1991, että tämän Antikristuksen uskonnon pää olisi Roomalaiskatolinen Paavi.

Aikataulun mukaan, protestantttiset johtajat alkoivat ylistää Paavia ja tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Billy Grahamista Chuck Colsoniin, protestanttiset johtajat alkoivat tehdä työtä Paavin kanssa rohkaistakseen ekumeenistä liikettä liittämään kaikki uskonnot yhteen. Jopa Promise Keeperit menivät mukaan.

1990-luvun puolivälissä laaja kirjo protestanttisia johtajia pääsi yksimielisyyteen Rooman kanssa siitä, että Protestanttisuuden ja Katolilaisuuden välillä ei itse asiassa ole eroa. Täten, se että tutustutetaan Protestantit päivittäisiin ulkorukouksiin on asia joka voi käännyttää suuren joukon ihmisiä tielle kohti maailmanuskontoa.

Noituutta valepuvussa

"Jaabeksen viimeinen pyyntö oli loistava mutta huonosti ymmärretty strategia pitää yllä siunausrikasta elämää". [s.63]. Täten, Jaabes selätti Jumalan. Hän löi Jumalan hengellisessä shakkipelissä! Hän löysi "loistavan mutta huonosti ymmärretyn strategian" jolla Jumala pakotetaan siunaamaan häntä ja pitämään tätä siunausta yllä!

Eräs kaikkein käytetyimpiä sanoja tässä kirjassa on sana "ihme", vaikka alkuperäinen Raamatun rukous ei tätä sanaa tunne. Kirjan alusta loppuun saakka Wilkinson lupaa, että Jaabeksen rukous voi pakottaa Jumalan antamaan sinulle ihmeitä. Noidat etsivät ihmeitä oikeiden ulkoa toistettavien rituaalien, meditaation ja Luciferille suunnattujen rukousten kautta.

Edelleen, noidat ovat hyvin itsekkäitä, koska itsekeskeinen elämäntapa on olennainen osa heidän saatanallista uskontoaan. Anton LaVey kirjoittaa kirjassaan "The Satanic Bible" näin: "Satanismi rohkaisee ahneuteen, ylpeyteen, kateuteen, vihaan, ahneuteen, himoon ja laiskuuteen". [s. 46]. Varmasti, Wilkinsonin tulkinta Jaabeksen rukouksesta keskittää ihmisen mielen aineelliseen hyvään ja rohkaisee ihmisen luonnollista ahneutta.

Muista, Wilkinsonin perus-lupaus on se, että Jumala pakotetaan Jaabeksen rukouksen päivittäisen toistamisen avulla antamaan sinulle siunauksia ja tekemään ihmeitä.

Tiesitkö, että noidat ja velhot uskovat hyvin samanlaisiin asioihin? He uskovat, että jos sinä tiedät oikean menettelytavan, oikean kaavan ja toistat sen riittävän tarkasti, jumalat pakotetaan anteliaiksi! Tämä uskomus on avainasia noituudessa. Noitien ulkoluku ja oikea kaava, tieto siitä että demoni tulee tähän ulottuvuuteen ja toteuttaa yliluonnollisella tavalla heidän toiveensa pitää noituuden elossa!

Kun henkilöä rohkaistaan liittymään noitapiiriin, hänelle luvataan rikkautta, voimaa ja seksiä. Vaikka Wilkinson ei lupaakaan parempaa seksielämää, hän lupaa lisää vaurautta ja vaikutusvaltaa. Noitien näkökulmasta katsottuna Wilkinson on vain yksi velho joka harjoittaa Voimaansa. Entisen satanistin, Cisco Wheelerin todistus on hyvin valaiseva. Cutting Edge osti yhden kappaleen "Prayer of Jabez" -kirjaa ja postitti sen hänelle, niin että hän voisi lukea sen entisen saatananpalvojan nälökulmasta.

Cisco kirjoittaa:

"Jos Jumalan lapset eivät mene ulos maailmaan, Saatana tuo okkulttisen maailman heidän luokseen uuden Evankeliumin muodossa. Okkultistinen maailma ymmärtää hengellisiä asioita."
Pysähdytäänpä hetkeksi. Tällä hetkellä maailmanhistoriaa useimmat kristityt ovat niin tietämättömiä Raamatun opetuksista että okkultistit ymmärtävät hengellisiä asioita paremmin kuin kristityt. Tämä surullinen tosiasia vaikuttaa varmasti hengelliseen sodankäyntiin! Me kristityt emme tiedä mitä Saatana on tekemässä meille, koska meille ei ole kerrottu mitä hän pystyy tekemään! Kuunnellaanpa Ciscoa uudestaan:
"Minä toivoisin että Bruce Wilkinson lakkaisi kirjoittamasta omaa raamattuaan. Saatana on tämän maailman jumala. Hän kontrolloi tätä rautaisella nyrkillä. Hän kontrolloi ihmisten mieliä väärällä evankeliumillaan. Hän ja hänen valtakuntansa ovat näkymättömiä luonnolliselle silmälle. Okkultistisessa maailmassa ohjelmoija opetetaan mielen salaisuuksiin. Lyhytvaikutteisessa muistissa lapsi tai aikuinen 'ottaa henkisen kuvan'. Pitkävaikutteisessa muistissa tämä 'Henkinen kuva' voidaan kiinnittää paikalleen ihmisaivoihin meditaation ja toiston avulla. Itse asiassa, kaikkein tärkein elementti on toisto, ja se on kaikkein tehokkain kun se tehdään uskonnollisen meditaation kautta."
Cisco jatkaa:
"Saatanalliset ohjelmoijat tekevät muutoksia pitkävaikutteiseen muistiin, jotta näitä uhreja voitaisiin kontrolloida henkisesti ilman että uhri on asiasta tietoinen. Nämä pitkävaikutteisen muistin muutokset ovat salakavalia, koska ne itse asiassa saavat aikaan sähkökemiallisia muutoksia aivoihin!"
Tutkitaanpa lähemmin tätä saatanallisen mielenhallinnon tärkeää näkökohtaa. Koska Ciscon isä oli syvällä mustan magian noituudessa, Cisco ohjelmoitiin juuri tällä tavalla. Hän on julkaissut useita kirjoja Illuminatin mielenhallinnasta. Cisco sanoo, että saatanalliset mielenhallinta-ohjelmoijat yrittävät tehdä muutoksia uhrin pitkävaikutteisen muistin toimintoihin. Tapa jolla tämä tehdään on toisto uskonnollisen meditaation aikana.

Näin Saatana käyttää ihmisen luontaista uskonnollista luonnettaan häntä itseään vastaan. Hän luo vääriä uskontoja väärillä opeilla, jotka tyydyttävät meidän uskonnollista luonnettamme, mutta sitten hän alkaa hallita mieliä uskonnollisen meditaation sekä ulkorukousten kautta.

Nyt, sinä tiedät miksi Roomalaiskatolinen kirkko korostaa ulkorukouksia ja meditaatiota. Papit ja nunnat ovat aina väittäneet, että jos heillä on alle viisivuotias lapsi, hän tulee olemaan katolilainen lopun ikäänsä. Nyt me tiedämme, että rutiininomainen ulkorukous uskonnollisen meditaation kautta saa aikaan uhrin pitkävaikutteisen muistin hallinnan menetyksen.

Suuren ihmisjoukon mielten hallitseminen on ainoa uskottava tapa jolla Antikristus voisi saada ihmiset seuraamaan itseään silloin kun hän saapuu. Itse asiassa, New Age -kirjailijat myöntävät olevansa huolissaan ainoastaan yhdestä ihmisryhmästä: fundamentalistisista uudestisyntyneistä kristityistä. Koska me tarkkailemme asioita tiukasti Raamatun valossa, Antikristus ei pysty huiputtamaan meitä, ja tämä huolestuttaa Uuden maailmanjärjestyksen johtajia.

Koska maailma on hyvin lähellä Antikristuksen ilmestymistä, näyttää siltä että on aika tuoda Protestantit sisälle tähän mielenhallinta-tekniikkaan. Wilkinson on ilmeisesti saavuttanut juuri tämän tyyppisen henkisen tilan.

Wilkinson organisoi kirjansa käyttäen silmänkääntötemppuja

Harhaopit hallitsevat kirjaa sen esipuheesta lähtien, jossa Wilkinson lupaa opettaa sinulle rukouksen johon Jumalan on pakko vastata. Tästä eteenpäin luvun 3 loppuun saakka Wilkinson esittelee väärän evankeliuminsa, menestysevankeliuminsa sydämen ja sielun. Arvostelukykyisellä kristityllä ei ole vaikeuksia havaita tätä harhaoppia. Wilkinson jopa käyttää kahta New Age -termiä jotka hämmästyttävät minua kovasti:

Wilkinson käyttää tätä "sielun silmäänsä" sepittämällä mielikuvituksellisen kertomuksen siitä, mitä Jaabeksen mielessä liikkui kun hän pyysi Jumalalta tätä suuremmoista siunausta. Täten, Wilkinson rikkoo Jumalan määräystä joka kieltää lisäämästä mitään Raamattuun. Useissa tapauksissa Wilkinson tekee samanlaisia mielikuvituksellisia lisäyksiä Raamattuun tukeakseen väitteitään Jaabeksen rukouksen ihmeellisestä voimasta.

Tämän harhaoppisen jakson aikana Wilkinson ei mainitse Jeesuksen nimeä kertaakaan! Hän käyttää nimiä Jumala, Herra ja Kristus, mutta ei koskaan nimeä Jeesus. Uuden ajan ihmiset ja muut okkultistit tekevät näin, sillä he vihaavat nemeä Jeesus, vaikka heillä ei olekaan ongelmia sanojen Jumala, Herra tai Kristus kanssa. Sinä näet, Jumalasta tai Herrasta on tullut niin arkipäiväisiä sanoja, että ne voidaan käsittää millä tavallatahansa; ja, okkulttinen maailma odottaa malttamattomana pian ilmestyvää New Age -Kristusta.

Kuitenkin, kaikki okkultistit vihaavat nimeä Jeesus! He tekevät eron Jeesuksen ja Kristuksen välillä täyttäen näin Raamatullisen määritelmän niistä jotka seisovat Antikristuksen koukoissa:
"Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on Antikristus, se joka kieltää Isän ja Pojan." [1 Joh. 2:22].

"Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka on lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus." [2 Joh. 1:7].
Tämän vuoksi, en ilahtunut kun huomasin että Wilkinson ei mainitse Jeesuksen nimeä kertaakaan tämän harhaoppisen jakson aikana.

Mutta sitten, sivulla 45 luvun 4 alussa Wilkinson muuttaa täysin suuntaa. Hän avaa osaston sellaiselle Raamatun opetukselle josta useimmat kristityt eivät löydä mitään pahaa sanottavaa! Itse asiassa, jos kristitty pystyisi kahlaamaan läpi koko harhaoppisen jakson kirjan alussa, viimeisen puoliskon totuudet tekisivät häneen syvän vaikutuksen. Suojavaikutus jonka sinä saat kirjan luettuasi on sellainen, että Wilkinson ikänkuin tunteekin Raamattunsa loppujen lopuksi. Harhaoppisen jakson löyhkä peitetään viimeisen puoliskon oikealla opetuksella.

Tässä loppuosassa Jeesuksen nimi mainitaan viisi kertaa.

Minä havaitsen tämän järjestelyn hyvin tehokkaaksi. Ihmistä johtaa lopullisen vaikutelman lujuus jonka kirja jättää hänelle. Täten kirja johtaa lukijan siihen loppupäätelmään, että Wilkinsonin harhaoppi kirjan alussa olisi ollut sittenkin oikea tulkinta eikä siis harhaoppia ollenkaan! Kristityt unohtavat Paavalin varoituksen, että vähäinenkin oppivirhe riittää hapattamaan koko taikinan (1 KOr. 5:6).

James Dobsonin jatkuva murhenäytelmä

Aikaisemmissa artikkeleissamme me olemme valitelleet James Dobsonin "Focus on the Family":n kääntymistä luopumukseen. Me huomioimme, että Focus julkaisi harhaoppisen kirjan "Seven Promises of a Promise Keeper" (Lue uutinen 1171).

Olemme kauhulla todenneet, mihin tilanteeseen Dobson on saattanut Paavi Johannes Paavali II:sen. Pääkirjoituksessa tammikuussa 1990 Focus on the Family Citizen -lehti kutsui Paavia "huomattavimmaksi uskonnolliseksi johtajaksi joka tuntee Jeesuksen nimen".

Me tunsimme kauhua, kun Focus on the Family näytti vihreää valoa ajatukselle että vanhemmat lukisivat Harry Potteria lapsilleen.

Kristitty kirjailija Tri. Cathy Burns on pannut merkille monta muutakin tapausta jossa Focus -järjestö on suositellut ei-Raamatullisia, jopa New Age -käsitteitä sisältäviä tavaroita. Jos sinä et vielä ymmärrä tämän asian vakavuutta, sinun täytyy lukea kirja "Little Known Facts About Focus on the Family".

Mutta, nyt me löydämme vielä yhden traagisen hyväksynnän Tri. Dobsonilta. Internet-sivulta lainattu kappale sanoo näin:

"Bruce Wilkinson oli vieraana James Dobsonin Focus on the Family -radio-ohjelmassa maaliskuussa vuonna 2001. Viitaten Wilkinsonin viimeiseen kirjaan, Prayer of Jabez, Dobson väitti että sitä oli myyty miljoona kappaletta yksin helmikuussa, ja että kirjaa on painettu jo neljä miljoonaa kappaletta. Tämä kirja on USA Today:n ja New York Timesin bestseller-listalla ja sitä lukevat evankeliset, katolilaiset, fundamentalistit ja jopa ei-kristityt. Dobsonin ohjelmassa Wilkinson väitti, että Jaabeksen rukouksen lausuminen muuttaisi lausujan elämää jo kahden viikon päästä." [Biblical Discernment Ministries, http://www.rapidnet.com/~jbread/bdm/BookReviews/jabez.htm].
Täten, Tr. Dobson, rohkaisee kristittyjä lankeamaan saatanallisten mielen kontrollointi-tekniikoiden ansaan. Me elämme nyt Lopun aikoja. Nyt on aika, jolloin hengellinen eksytys saavuttaa sellaiset mittasuhteet että jopa valitutkin voisivat eksyä (Matt. 24:24).

Nyt on aika jolloin ketään ihmistä ei pitäisi seurata, vaan jatkuvasti tarkkailla heidän sanomisiaan ja verrata niitä Raamattuun. Me uskomme, että Prayer of Jabez on yksi virstanpylväs pitkällä matkalla, jossa uskonnolliset johtajat tarkoituksella johtavat seuraajansa yhä syvemmälle okkultismiin. Koska Antikristuksen tulo on hyvin lähellä, yhdelläkään kristityllä ei ole varaa astua sivuun Raamatusta ja sen opetuksista. Yleinen uskomus mäinä päivinä on se, että oppi ei ole tärkeä. Minä kerron sinulle että se on sielun ankkuri Tällä Lopun ajan hengellisen eksytyksen alueella.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -misniteriön artikkeli numero 1512Käännetty Cutting Edge -ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin