Mikä asenne aidolla kristityllä pitäisi olla näinä Viimeisinä aikoina? Mitä Jeesus odottaa?


Alaotsikko: Saarnaaja 3:1-8. "Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. ...Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. ...Aika on olla vaiti ja aika puhua. Aika on rakastaa ja aika vihata." Profeetallisesti, mikä aika nyt on ja mikä on meidän asenteemme kun me elämme elämäämme?

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


Cutting Edge -ministeriö on vastaanottanut suuren määrän palautetta meidän näkemyksestämme kirjasta "Prayer of Jabez". Suurin osa tästä palautteesta on positiivista mutta liian paljon tästä on negatiivista. Liian moni ihminen on valittanut että meidän artikkelimme ovat liian negatiivisia, että me emme löydä mitään mistä iloita. Näihin ihmisiin me suuntaamme huomiomme tässä artikkelissa.

Jokaisessa sukupolvessa useimmat ihmiset haluavat elää normaalia elämää, kasvaa isoksi, mennä naimisiin, kasvattaa lapsia, nähdä lastenlasten kasvavan. Useimmat meistä haluavat elää rauhassa ja hyvissä varoissa sekä niin että hallitus jättäisi meidät rauhaan, jotta me voisimme nauttia niistä vuosista jotka Jumala on meille antanut. Me täällä Teränsuulla (=Cutting Edge) emme ole poikkeuksia. Me kasvatamme perheitämme, otamme osaa taloudenhoitoon sekä nautimme elämästämme.

Kuitenkin, me tunnemme Pyhän Hengen kertovan meille että nämä päivät eivät ole samanlaisia kuin mitä ne olivat aikaisemmilla sukupolvilla; me olemme se sukupolvi joka näkee Jeesuksen, Antikristuksen sekä tempauksen. Me tunnemme vahvasti että tässä ainutlaatuisessa ajassa meidän täytyy olla Taivaallisen Isämme taloudenhoitajia, ja että meidän elämämme samoin kuin tämän ministeriön tarkoituksen täytyy perustua Raamatullisiin periaatteisiin, ei ihmisten laatimille ajatuksille.

Mikä meidän päämäärämme pitäisi Raamatun mukaan olla? Onko aika nauraa vai itkeä? Onko aika sodalle vai rauhalle? Katsellaanpa tätä aihetta koska sillä on suuri vaikutus meidän maailmankuvaamme ja sille miten me lähestymme tätä aihetta.

Mistä me tiedämme että nämä ovat Lopun aikoja

Vuosisatoja sitten, ihmiset aika ajoin suuntasivat katseensa maailman tapahtumiin ja ajattelivat että he tulisivat näkemään Lopun aikojen profetioiden täyttymyksen ja julistivat tämän maailmalle. Kuitenkin, ne jotka tunsivat Raamatun hyvin, saattoivat väittää vastaan koska avain-profetia eli Israelin kansan paluu kotimaahansa ei ollut vielä tapahtunut. Raamatuntutkijat ovat aina huomioineet, että Lopun aikojen kello ei alkaisi tikittää ennenkuin Israel olisi palannut kansakuntana muinaiseen maahansa jonka Jumala antoi heille.

Huomioi avain-profetiat:
"Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon..." [Jooel 3:1].

"Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakantavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä... Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi." [Aamos 9:14-15].
Matteus 24:ssä meidän herramme profetoi Temppelin -- joka oli Israelin ylpeys ja sydän ja sielu -- täydellistä tuhoa (jae 2). Opetuslapset olivat järkyttyneitä koske he -- aivan oikein -- yhdistivät Temppelin tuhon koko kansakunnan tuhoutumiseen. Koska he edelleen yhdistivät nämä tapahtumat Lopun aikaan, he pyysivät Jeesusta antamaan heille yhden merkin josta he näkisivät että Lopun aika olisi saapumassa.

Jeesus antoi heille monta merkkiä, mutta äkkiä, jakeessa 15 Hän julistaa Daniel 9:27:n profetiaa jossa Antikristus astuu Temppeliin häväistäkseen sen ja saa aikaan "hävityksen kauhistuksen". Mutta, odota hetki! Matteus 24:2 sanoo että Temppeli tuhotaan, mutta missä mainitaan sen uudelleen rakentaminen? Edelleen, Temppeliä ei voida rakentaa jollei Israelia ensin perusteta. Siksi, Raamatuntutkijat ovat pitkään tiedostaneet että Jeesus painotti hyvin voimakkaasti että Matteus 24:n jakeiden 2 ja 15 välillä täytyi tapahtua kaksi asiaa: Israelin perustaminen ja Temppelin jälleenrakentaminen. Molemmat tapahtumat yhdistettiin asteittaisiin synnytystuskiin.

Täten, me voimme palata Jooel 3:1:seen ja asettaa historiallinen päivämäärä tämän profetian toteutumiselle: se toteutui toukokuun 15. päivänä vuonna 1948, kun Israelista virallisesti tuli kansakunta sen oltua raunioina melkein 1900 vuotta. Tästä hetkestä alkaen Lopun ajan kello alkoi tikittää.

Sitten, kaikki muutkin Matteus 24:ssä ja muualla profetoidut tapahtumat alkoivat toteutua. Aikataulun mukaan, maailman kansakunnat alkoivat kiinnittää huomiota Lähi-Itään aivankuin Jooel 3: 2-14 kertoo. Termi "Joosafatin laakso" Tarkoittaan Lähi-Itää (Dictionary of The Bible, s.373). Siksi, Jumala ennusti jakeessa 2, että Hän toisi kaikki kansakunnat Lähi-Itään tuomittaviksi (jae 2), alkaen arabeista (jae 4-8); tämä Jumalan tuomio langetetaan sitten sotien muodossa (jakeet 9-14). Aikataulun mukaan arabit kävivät sotaa Israelia vastaan vuosina 1948, 1956, 1967, 1973 ja 1981.

Tänään, sota numero 6 on syttymäisillään, kun jännitys Israelin ja naapurimaiden välillä kasvaa. Sitten tästä sodasta astuu Antikristus luvaten Israelille "rauhaa ja turvallisuutta".

Täten, me voimme suurella varmuudella tietää, että maailma elää nyt Lopun aikoja.

Koska näin on näreet, niin mitä Raamattu sanoo niistä lukuisista instituuteista joista meidän yhteiskuntamme on riippuvainen, sekä Lopun ajan ainutlaatuisista luonteenpiirteistä? Kun me ymmärrämme tämän tilanteen, me voimme nähdä helpommin kuinka aidosti pelastettujen kristittyjen pitäisi elää näinä aikoina.

Nyt me tutkimme sellaisia Lopun ajan luonteenpiirteitä joista tulee olla selvillä:

1. Yksilöiden luonteenpiirteet

Raamattu osoittaa selkeästi, että jokainen uusi ajanjakso ei välttämättä ole samanlainen kuin edeltävä jakso. Tämä doktriini on nimeltään "dispensationalismi" ja se opettaa, että Jumala käsittelee eri tavalla sellaisia ajanjaksoja joissa Hän toteuttaa profetioitaan. [Room. 2:15; 9:1; 2 Kor. 1:12; 4:2].

Lopun aikoina me näemme hyvin erilaisia yksilöitä: "Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen." [2 Tim. 3:13]. Jakeissa 1-8 me näemme tällaisten yksilöiden osoittavan tiettyjä käytöstapoja:
A. Persoonallinen luonteenpiirre
B. Henkilökohtainen rehellisyys sekä poliittisten johtajien rehellisyys

Pahimman luokan eksytystä: "Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä." [Matteus 24:4]. Koko 1900-luvun meidän poliittiset johtajamme ovat mestarillisesti pettäneet äänestäjiä, suorittaen ohjelmia joilla saavutetaan heidän salaiset päämääränsä jotka eroavat huomattavasti siitä mitä yleisöle on kerrottu. Eräs hirveimmistä kauhuista joita tavallinen kansalainen voi kohdata on näköala siitä että hänen omilla johtajillaan ei olekaan kansalaisen hyvinvointi sydämellään, vaan että he haluavat vahingoittaa tätä; kuitenkin, tämä on tarkkaan se tilanne joka kohtaa meidät tänään, kun maailmaa organisoidaan kohti kymmentä supervaltiota samalla kun maailman avainjohtajat valmistelevat maailmaa Antikristuksen tuloa varten täyttäen profetian Ilmestyskirjassa 17:17.
2. Seurakunnat Lopun ajassa
A. Tämän ajan seurakunta on Laodikea

Viimeinen kristillinen seurakunta kristillisten kirkkojen aikana on nimeltään Laodikea (Ilm. 3:14-18). Jeesuksella ei ollut yhtä ainutta hyvää sanaa tästä kirkosta, koska se ei tehnyt mitään Raamatun mukaan tai oikein. Hän sanoi tälle seurakunnalle, että sen jäsenillä oli sellaiset luonteenpiirteet jotka vievät heitä kohti tuomiota:
B. Eksytys kerrottu etukäteen

"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala." [2 Tess. 2:3-4].

Täten, kun me lähestymme Lopun aikoja, me näemme "Suuren luopumuksen niiden joukossa jotka luulevat olevansa kristittyjä" -- suuren eksytyksen. Tämä eksytys kirjaimellisesti avaa oven Antikristukselle niin että hän voi astua sisään kristillisiin kirkkoihin niiden johtajien kautta. Toisin sanoen, kristiliset johtajat ovat niitä jotka lopulta saavat Antikristuksen astumaan maailman näyttämölle. Lopun ajan kristillisten johtajien on profetoitu olevan väärennöksiä vaikka he näyttävät aidoilta, kuulostavat aidoilta ja vaikka heillä on suuri määrä seuraajia.

C. Ennenkokematon petos uskonnollisten johtajien taholta joka johtaa suureen luopumukseen
D. Todellisen seurakunnan koko Lopun aikoina

Tämän ministeriön elinaikana (vuodesta 1988) olen kuullut monien ihmisten kertovan että Raamattu ennustaa viimeistä suurta herätystä ennen Jeesuksen Kristuksen takaisintulemista. Surullista kyllä, kun minä pyydän heitä perustelemaan kantaansa Raamatulla, he eivät pysty siihen. Kuitenkin, karismaattiset liikkeet opettavat tätä väärää oppia kokosydämisesti asettaen näin jäsenensä alttiiksi okkulttiselle petokselle kuten Toronton siunaus, Pensecolan herätys Floridassa sekä sellaiset ilmiöt kuten pyhä nauru tai että ollaan surmattuja hengessä [mitähän sekin mahtaa tarkoittaa; suom. huom.].

Onneksi, Jeesus kertoi meille selvästi, minkä kokoinen Todellinen kristillinen seurakunta tulisi olemaan juuri ennen Lopun aikoja; niin pieni että se juuri ja juuri kannattaa mainita.

"Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" [Luukas 18:8]. Toisin sanoen, kun Jeesus Kristus tulee tempauksessa, todellisten uskovien määrä on niin pieni että se sopii hyvin tähän teoreettiseen lausumaan: "Löytäneekö Hän uskoa maan päältä?"
Lisäten kaikki profetiat yhteen jotta saataisiin ehjä kuva

Kun me lisäämme kaikki nämä profetiat yhteen, me voimme nopeasti nähdä kuinka ajankohtaisia ne ovat kristilisyyden nykytilanteeseen nähden.

Me näemme, että meidän pitäisi odottaa väärien uskonnollisten johtajien nousevan, ja jopa tekevän suuria ihmeitä ja tunnustekoja jotta eksytettäisiin niin monta kuin mahdollista. Me näemme että meidän pitäisi odottaa suuren enemmistön kristillisestä kirkosta tulevan eksytetyksi. Nämä väärät uskonnolliset johtajat väittävät tekevänsä työtä Jeesukselle, mutta todellisuudessa he tekevät työtä Antikristukselle.

Jumalan suunnitelma Baabelin tornista lähtien on ollut luoda monta eri kieltä jotka synnyttävät monta eri kulttuuria, hallitusta ja kansantaloutta. Uskonto on myös ollut jakautunut. Lopun aikoina meidän pitäisi nähdä näiden kaikkien elementtien kokoamisen yhteen suurin ponnistuksin. Tänään, me elämme aikaa jossa meillä on YK joka kerää itselleen yhä enemmän valtaa; talous on yhä globaalimpaa ja uskonnot liittyvät yhteen Ekumeenisen liikkeen sateenvarjon alle, keulakuvana Roomalaiskatolinen Paavi.

Meidän pitäisi nähdä näiden väärien kristillisten johtajien esittelevän näytelmissään vieraiden uskontojen johtajia tukien väärää oppia, joka on verhoutuneena kristillisyyden kaavun alle. JUmala varoitti juutalaisia, että he voisivat eksyä väärien uskonnollisten profeettojen toimesta seuraamaan muita jumalia. Me näemme saman asian tapahtuvan tänään.

Täten, me näemme Pat Robertsonin käyttäen CBN:ää ja 700-klubiaan siihen, että hän kutsuu New Age -johtajia kuten Jeremy Rifkinin, Alvin Tofflerin, Richard Fosterin, Bruce Larsonin, Robert Schullerin ja Denis Waitleyn televisio-ohjelmaansa mainostamaan heidän okkultistisia filosofioitaan ja päämääriään. [Constance Cumbey, A Planned Deception, s.148-149].

Samoin, me näemme Tohtori Billy Grahamin sallivan Roomalaiskatolisten nunnien ja pappien esiintyvän puhuja-korokkeellaan ja kertovan yleisölle: "Jos sinä olet Roomalaiskatolinen, minä rohkaisen sinua tulemaan esille ja uudistavan lupauksesi." Tai, sinä voit nähdä Tri Grahamin kertovat Robert Schullerille, että Jeesuksen Kristuksen ulkopuolellakin voidaan pelastua (lue uutinen 1141).

Samoin, me näemme Tohtori James Dobsonin mainostavan sellaista New Age -filosofiaa kuten Äiti Maa sekä teististä evoluutiota, visualisointia, metafysiikkaa ja joogaa. Me näemme Tri Dobsonin kehuvan Paavi Johannes Paavali II:a televisio-ohjelmassaan. Me näemme hänen esiintyvän New Age -vieraansa Norman Cousinin kanssa, joka on okkultistien avainjohtaja ja jolla on suoria yhteyksiä luciferilaisiin Buckminster Fulleriin ja David Spangleriin. Me näemme Dobsonin mainostamassa Disneyn elokuvaa, Leijonakuningasta, kirjaa joka edistää okkultismia ja homoseksuaalisuutta. Me jopa näemme Dobsonin Focus on The Family:n antavan suosituksen Harry Potterista (lue uutinen 1383).

Me olemme hyvin huolestuneita kun Tri Dobson ja Tri Graham toivotettiin Illuministisen poliittisen johdon toimesta lämpimästi tervetulleeksi Valkoiseen Taloon ja Capitol-kukkulalle. Me olimme hyvin huolestuneita, kun Tri Graham matkusti Valkoiseen Taloon Persianlahden sodan aikana juuri ennen ilmahyökkäysten alkua rukoilemaan Presidentti Bushin kanssa. Bush oli painokkaasti kertonut, että tämä sota oli Uuden maailmanjärjestyksen sota; vielä, Tri Graham lainasi ministeriönsä voimaa ja arvovaltaa tähän Illuminati-sotaan.

Me näemme Tri Dobsonin tukevan Promise Keepereitä niin voimakkaasti että hän julkaisi heidän ensimmäisen kirjansa "Seven Promises on a Promise Keeper". Promise Keepers on väärä ytimeen asti; se on katolisia suosiva ja yhdistää kaikkien uskontojen miespuoliset jäsenet, jotka jotenkin tunnustavat Jeesuksen Kristuksen nimen, jopa Mormonit!

Kaikki muut maailman uskonnot ovat saatanasta. Niinpä Jeesus Kristus heitti todellisen apinan kehään kun Hän antoi lausuntoja, kuten: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." [Joh. 14:6].

"Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan." [Matt. 10:34].

Kuinka todellinen kristinusko voi tulla osaksi globaalia uskontojärjestelmää, kun se on niin muita hylkivä? Tämä on todellinen, valtava ongelma. Syy tähän ongelmaan on kehittynyt asteittain alkaen 1900-luvun alusta. Ensiksi, liberaalit Raamatunopettajat saivat aikaan liberaaleja pastoreita jotka kyseenalaistivat avain-doktriinit, esimerkiksi opin Raamatun erehtymättömyydestä tai Jeesuksen Kristuksen Kolminaisuudesta. Nämä liberaalit pastorit sitten julistavat ja opettavat ainoastaan valikoituja Raamatunkohtia jättäen pois kiusalliset kohdat jossa puhutaan synnistä, tuomiosta ja kadotuksesta.

Sitten, kun ihmiset kirkonpenkillä istuessaan on ruokittu ihmistekoisilla filosofioilla, ja sitten kun heille on kerrottu että Jeesus on kaikki-rakastava eikä voisi lähettää katään helvettiin ikuisiksi ajoiksi, he ovat valmiita viimeistä askelta varten: yhdistymiseen niiden opillisten siteiden varaan jotka jäsenet eri ryhmissä voivat hyväksyä mieluummin kuin Raamatullisen perustuksen varaan, totuuteen Jeesuksesta ja Hänen evankeliumistaan.

Kaiken aikaa nousee kristilisiä johtajia jotka näyttävät aidoilta mutta joiden toimenpiteet johtavat ihmiset pois aidosta kristinuskosta laajempiin globaaleihin ryhmiin jotka sanovat itseään kristityiksi mutta jotka eivät sitä todellisuudessa ole. Heidän seuraajansa ovat niin tietämättömiä Raamatun opeista että he sortuvat pahoihin virheisiin.

He uskovat, esimerkiksi, että jos heidän johtajansa jää kiinni joistakin opillisista erheistä, tämä virhe pitäisi jättää huomioimatta "kristillisen yhtenäisyyden" nimessä. Tällaiset ihmiset ovat unohtaneet Paavalin varoituksen 1 Kor. 5:6:ssa: "Ei ole hyvä että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?" Mikä oli tilanne tässä seurakunnassa josta Paavali puhuu? Korinton seurakunta kieltäytyi tekemästä oikeita johtopäätöksiä miehen suhteen joka oli ottanut isänsä vaimon. Seurakunat uskoi, että perustuen kristilliseen rakkauteen ja armoon, he uskoivat voivansa sallia tämän miehen edelleen olevan heidän joukossaan. Paavali sanoi, että vähäinenkin hapatus -- väärä opetus ja pahan suvaitseminen -- raunioittaa koko seurakunnan.

Siksi, meidän pitäisi odottaa samanlaisten tilanteiden toteutuvan Lopun ajan Laodikean seurakunnassa. Kun seurakunnan jäsenet tulevat tietoiseksi hengellisestä katastrofista jonka heidän johtajansa on saanut aikaan, he haluavat välttää rankaisemista ja jättävät virheen huomiotta.

Me näemme tämän tilanteen tänään, emmekö näekin? Vaikka Cutting Edge sekä muut oikeat ministeriöt ovat valaisseet tiettyjen ministeriöiden virheitä heidän Raamatuntulkintansa suhteen, me kuulemme monen ihmisen sanovan että me olemme liian negatiivisia ja vihamielisiä. Kansalaiset, me näemme hengelliset tulvaveden nousevan ja peittävän koko maan, aivan niin kuin Raamattu ennusti. Tämä tulvavesi on niin korkea ja voimakas että se pyyhkäisee yli koko ei-uskovan maailman eksyttäen monet. Edelleen, tämä tulvavesi on täynä moraalitonta viemärijätettä joka on ainutlaatuista sekä laajuutensa että laatunsa suhteen. Ja, nämä tulvavedet hyökkäävät joka ainoalle yhteiskuntamme osa-alueelle sekä kaikkialle maailmaan.

Kun henkilö joka on joutunut tällaisen tulvaveden varaan ja yrittää välttyä hukkumasta, millaisen asenteen luulisit tällaisella ihmisellä olevan? Yrittäisikö tällainen ihminen unohtaa tilanteen ja yrittää olla onnellinen? Vai yrittäisikö hän pelastaa itsensä ja lähimmäisensä?

Huutaisiko tämä ihminen kovalla äänellä varoittaakseen niitä jotka eivät ole joutuneet vielä tulvaveden sieppaamiksi tai niitä jotka eivät ymmärrä sitä vaaraa jossa he ovat?

Normaali ja ylellinen elämäntilanne eksyttää monet

Seminaari 1:ssä me esitämme, että amerikkalainen yhteiskunta etenee pitkin sellaista polkua jolla on paljon yhteneväisyyksiä Vanhan Testamentin Israelin kanssa juuri ennen kuin Jumala tuomitsi sen antamalla israelilaisten joutua Nebukadnessarin käsiin. Me esittelemme, että ainoastaan Israel ja Yhdysvallat perustettiin Jumalan antamien lupausten varaan. Israel perustettiin Jumalan ensimmäisen liiton -- Mooseksen -- varaan ja Yhdysvallat toisen -- Jeesuksen Kristuksen -- lupausten varaan.

ME todistamme, että nykyinen amerikkalainen yhteiskunta kulkee samoja latuja kuin Israel kulki luopumuksiensa vuosina; heidän luopumuksensa oli niin suuri että Jumala salli Nebukadressarin melkein tuhoavan Israelin. Ihmiset ovat täysin unohtaneet että Jumala alkoi varoitella Israelilaisia heidän itsepintaisesta synti-elämästään melkein 150 vuotta ennenkuin Hän lähetti Nebukadnessarin tuomitsemaan kansan. Ihmiset unohtivat, että Israel ylenkatsoi jokaisen profeetan jonka Jumala lähetti, ylenkatsoi heidän varoituksensa ja vainosi heitä.

Täten, me rohkaisemme sinua lukemaan Jesajaa, Jeremiaa, Hesekieltä, Hooseaa ja Aamosta pitäen mielessä tämä konsepti: Amerikka kulkee samaa hengellisen luopumuksen polkua jota Israel kulki, ja että Amerikan uskonnolliset ihmiset kieltäytyvät ottamasta huomioon nykyisten profeettojen synkkiä lausuntoja.

Mutta, ihmiset ovat myös unohtaneet että Tämän uskonnollisen luopumuksen aikana Jumala salli Israelin tulevan yhä vauraammaksi! Itse asiassa, kun Jumalan tuomiota ei voinut enää peruuttaa ja Nebukadnessar oli valmiina toteuttamaan tuomion, Israel oli sen ajan talousmahti. Israel oli maailmantalouden huippu, se oli talousmoottori joka antoi vetoapua alueen muillekin talouksille. Kuuntele Raamatuntutkijan sanoja kun hän selittää Aamoksen Kirjaa:
"Ussiaan ja Jerobeamin aikana Juuda ja Israel nauttivat epätavallisesta vauraudesta. Näissä olosuhteissa Aamoksen ennustuksiin suhtauduttiin epäillen; häntä pidettiin pessimistinä, mutta alle 50 vuotta myöhemmin hänen tuomion julistuksensa kävi toteen." [Jeremias 22:21].
Profeetta Jeremias valitti sitä, että materiaalisella vauraudella oli kielteinen vaikutus ihmisten hengelliseen arvostelukykyyn ja heidän haluunsa kuunnella nuhteita: "Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Sinä vastasit: 'En tahdo kuulla.' Tämä on ollut sinun tapasi nuoruudestasi asti: et ole kuullut minun ääntäni."

On historiallinen tosiasia, että Israel tuli sitä rikkaammaksi mitä enemmän se kapinoi Jumalaa vastaan, ja mitä pidemmälle se kulki kohti tuomiota vievää polkua. Ja sitä enemmän väärät uskonnolliset johtajat painottivat hyvinvoinnin kasvua ja sanoivat: "Jumala ei voi olla pahastunut meihin, sillä muuten Hän ei antaisi meille tällaista hyvinvointia."

Nämä uskonnolliset johtajat ylenkatsoivat sitä tosiasiaa että Saatana voi vaurastuttaa jokaisen jonka Jumala sallii vaurastuvan. Saatana voi pettää uhrinsa uskomaan että se oli Jumala joka sai aikaan tämän hyvinvoinnin. Jumala salli Saatanan vaurastuttaa Israelin, ja höynäytetyt juutalaiset uskoivat väärien uskonnollisten johtajien valheet. Tämä typeryys maksoi heille heidän henkensä ja sielunsa.

Tänään, Amerikka on täynnä kristillisiä johtajia jotka opettavat väärää oppia. Jos tehtäisiin väärennetty seteli jossa olisi Mikki-Hiiren kuva, kukaan ei tulisi höynäytetyksi. Tämä olisi leikkiraha, ei todellinen väärennös.

Oikea määritelmä väärennetylle rahalle on sellainen, että se näyttää niin aidolta että se pettää monet. Tämän päivän väärät uskonnolliset johtajat tuovat esiin sanomaa joka kuulostaa epäilyttävän oikealta ja joka pettää monet. Edelleen, liian monet ihmiset uskovat että heidän sielunsa ja seurakuntansa pystyisivät sulattamaan suuria määriä väärää oppia ilman että kärsisivät minkäänlaista vahinkoa. Kuten Apostoli Paavali lausui: "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan."

Johtopäätös

Kun Jumala katsoi kohti tulevaa Israelin tuomitsemista, Hän nosti esille miehiä varoittamaan ihmisiä jotta he katuisivat ennenkuin jumalallisen tuomion tuli peittäisi maan. Kuuntele Jumalan ohjeita Jeremiaalle. "Mutta sinä, vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään. ...Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut." [Jeremia 1:17,19].

Jumala oli selväsanaisempi Hesekielille: "Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat." [Hesekiel 2:7].

Jeesus käski opetuslapsiaan olemaan "älykkäitä kuin käärmrrt, ja viattomia kuin kyyhkyset." [Matt. 10:16]. Puhuen erityisesti Lopun ajan ihmisille Jeesus sanoi: "Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." [Luukas 21:36].

Cutting Edge -ministeriö tuntee Jumalan voimakkaan käden yllään varoittaessamme siitä, että hengellinen ja poliittinen eksytys on täällä, ja että Lopun aika on keskellämme. Me näemme miekan tulevan ja me huudamme varoitusta kaikella voimallamme. Me emme voi olla hiljaa. Me emme halua olla liian negatiivisia, mutta me uskomme koko sydämestämme että on aika kaikkien ihmisten murehtia tätä kaikkea häväistystä joka on keskellämme mieluummin kuin ylimielisesti nauraa ja tanssia.

Me uskomme että tämä on Loppu, ja että me kristityt jotka voimme havaita ne asiat joiden vuoksi surra, voimme myös ymmärtää että me käymme suurinta hengellistä taistelua seurakunnan historiassa. On aika hengelliselle taistelulle, ei rauhalle.

Vaikka Israelin ennen näkemätön aineellinen vauraus sokaisi sen tulevalta tuomiolta, Amerikka on tänään sokeutunut samasta syystä. Liian monet kristityt haluavat että heille kerrotaan mukavia asioita jotta he voisivat kulkea karusellimäistä polkuaan nauttien elämästään ja vauraudestaan. Sillä välin, tuomio lähestyy...

Vielä kerran, me toistamme: jos me olemme loukanneet sinua näillä varoituksilla, me pyydämme anteeksi. Meidän tarkoituksemme on varoittaa, ei loukata ketään olemalla liian negatiivisia. Me loimme "From A Pastor's Heart" -palstan antaaksemme sinulle sellaisia saarnoja joita sinä voit oodottaa kuulevasi saarnastuolista; jotkut positiivisia, toiset negatiivisia. Maailma ei tarvitse enää uutta ministeriötä kertomaan kuinka synnittömiä he ovat. Tai, kuinka Jumala on Kaikkirakastava. Maailmassa on useita tällaisia ministeriöitä. Me olemme ministeriö (käytän sanaa "ministeriö" vaikka se onkin huonoa suomea; suom. huom.) joka varoittaa ihmisiä menemästä junaradalle silloin kun he ovat vaarassa jäädä Uuden maailmanjärjestyksen junan alle.

Se mitä maailma tarvitsee on hölynpölystä vapaa kristillinen ministeriö joka voi katsoa suoraan kohti lähestyvää Antikristuksen valtakuntaa ja nähdä sen kaiken rumuuden, sekä varoittaa ihmisiä pakenemaan ennenkuin he tuhoutuvat. Jos sinä ajattelet että me olemme liian negatiivisia, me rohkaisemme sinua ajattelemaan että me elämme kaikkein negatiivisinta aikaa maailman historiassa, aikaa jolloin suuri enemmistö ihmisistä ovat hengellisesti ja poliittisesti eksyneitä, ilman että he edes tajuavat sitä.

Täten, me varoitamme sinua Tri Billy Grahamista ja Tri James Dobsonista; tämä on suurta rakkautta meiltä että kerromme tämän teille. Se, miten sinä suhtaudut tähän informaatioon on sinun ja Jeesuksen välinen asia. Me olemme varoittaneet sinua niinkuin muurinvartija [Hesekiel 3:14-21].

Ole ystävällinen ja seiso meidän kanssamme näinä vaikeina aikoina. Me tarvitsemme sinun rukouksiasi, me tarvitsemme sinun tukeasi.

Jumala on ainutlaatuiseslla tavalla varustanut meidät ymmärtämään Antikristuksen valtakunnan synkkiä asioita. Me tarjoamme todella ainutlaatuisen perspektiivin. Me voimme paljastaa petoksia asioista joista noituuteen perehtymätön silmä ei mitään petosta havaitse. Auta meitä huutamaan hälytys nyt kun miekka lähestyy.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -misniteriön artikkeli numero 1515Käännetty Cutting Edge -ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi
Visitors since: Nov 27, 2001


Takaisin