Mystinen kabbalistinen juutalaispappi varoittaa: juutalaisen messiaan tulo on hyvin lähellä!


Alaotsikko: Kun monet muut Lopun ajan profetiat kulkevat kohti täyttymystään, kabbalistiset juutalaiset julistavat nyt, että heidän Kristuksensa ilmestyminen on hyvin lähellä. Juutalaiset valmistellaan äärimmäiselle petokselle: hyväksymään Antikristus heidän messianaan! Profetiat täyttyvät aivan sinun silmiesi edessä, päivittäisissä uutisissa!

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


UUTISKATSAUS: "Rabbit ympäri maailmaa julistavat Messiaan pikaista saapumista", Art Bell Show, 12.7.2001.
"Kun Hasidi-rabbit kiertävät Pyhää maata julistaen avoimesti Messias-kuninkaan pikaista saapumista, monet vierestä seuraavat ilmettelevät, mistä moinen häly. Nämä rabbit selittävät, että Persianlahden sota kuvattiin yksityiskohtaisesti tapahtuvaksi silloin kun juutalaisen Messiaskuninkaan identiteetti paljastetaan. Tämän lisäksi, he selittävät, että Shoemaker-Levy 9 -asteroidin törmäys Jupiteriin mainittiin myös Kabbalassa -- juutalaisen mystiikan pyhässä kirjassa -- taivaallisena merkkinä Messiaskuninkaan pikaisesta saapumisesta."
Hasidi-rabbit, jotka tunnetaan myös lubavicheriläisinä, ovat muinaisen mystisen suullisen tradition -- joka tunnetaan Kabbalana -- seuraajia. Ennenkuin me menemme yhtään pidemmälle tätä jännittävää aihetta, meidän täytyy pysähtyä tutkimaan mitä Kabbala on, ja miksi se on hyvin tärkeä Antikristuksen ilmestymisen kannalta.

Kabbala on avain kaikelle okkultistiselle ajattelulle ja menoille tänä päivänä, ja se on Illuminatin filosofian kulmakivi. On okkultisti sitten valkoisen tai mustan magian harjoittaja, heidän uskomustensa ja ajatustensa kulmakivi on Kabbala. Kun Antikristus ilmestyy, hän perustaa okkultismin harjoittamisensa juutalaiseen Kabbalaan. Täten, ironia on siinä, että kun Antikristus marssii ulos uudelleen rakennetusta juutalaisten Temppelistä lanseerattuaan "hävityksen kauhistuksen" ja alkaa teurastaa juutalaisia, juutalaisten Kabbala tarjoaa hänelle yllykkeen tähän! Itse asiassa, Kabbala muodosti kulmakiven Adolf Hitlerin okkultistisille uskomuksille, joten tämä hirvittävä ironia iskee juutalaiseen kansaan kahdesti maailman historiassa.

Kabbala sai alkunsa juutalaisten pappien keskuudessa, jotka saivat vaikutteita Babylonian saatanallisista mysteeri-uskonnoista heidän palvellessaan Babyloniassa 70 vuotta kestäneen Babylonian vankeuden aikana, jonka Jumala langetti rangaistuksena Israelin toistuvista synneistä. Tämä Babylonian vankeus mainitaan profeetta Danielin Kirjassa; se alkoi vuonna 606 e.Kr. ja lopput 536 e.Kr., kun Persian kuningas Kryus antoi käskyn Jerusalemin ja sen temppelin jälleenrakentamisesta. Täten, JUmalan ilmoitus Jeremiaalle, että Hän rankaisi Israelia 70 vuoden ajan hänen synneistään (Jer. 25:11-12) toteutui täysin aikataulun mukaan!

Vankeuden aikana juutalaiset luopio-papit saivat vaikutteita babylonialaisista saatanallisista mysteereistä, ja aloittivat prosessin sen avain-uskomusten kääntämisestä paremmin juutalaisuuteen sopiviksi. Huippuunsa kehittyneenä, tämä suullinen traditio uudelleen tulkitsi mystisesti juutalaisen Pentateukin eli Mooseksen Kirjat (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri ja Deuteronomy). Tämä mystinen "uudelleen tulkinta" ei ollut mitään muuta kuin Saatanan työtä hänen vääntäessään kieroon näiden ensimmäisten Raamatun kirjojen merkityksen ja tarkoituksen. Kuitenkin, tämä mystinen uudelleen tulkinta oli suullista tietoa tai suullista traditiota -- kuten saatanallinen opetus yleensä on -- koska he eivät halua kirjoitetun tiedon joutuvan vääriin käsiin.

Sitten, kun nämä luopio-papit saivat vähitellen haltuunsa koko juutalaisen papiston, he menivät vieläkin pidemmälle ja alkoivat levittää oppeja jotka tulivat tunnetuiksi Vanhimpien traditiona. Jeesus hyökkäili jatkuvasti Vanhimpien traditiota vastaan kutsuen heitä vääriksi ja ulkokullatuiksi (Mark. 7:6); sanoen että he väärensivät Jumalan Sanaa (Mark. 7:9). Pietari kutsui tätä Traditiota katoavaiseksi (1 Piet. 1:18).

Jeesus hyökkäsi fariseuksia ja saddukealaisia vastaan kaikkein voimakkaimmin Matteuksen Evankeliumissa 23:13-33. Tässä kappaleessa Jeesus sanoi seuraavia asioita farisealaisista ja heidän suullisesta perimätiedostaan. Hän sanoi, että he olivat:

Miksi Jeesus oli niin anteeksiantamaton ja kova fariseuksia ja saddukealaisia kohtaan, kun Hän oli niin lempeä ja anteeksiantava useimpia muita syntisiä kohtaan? Edelleen, kuinka fariseukset ja saddukealaiset pystyivät suhtautumaan halveksivasti Jeesuksen ennenkokemattomiin ihmeisiin ja yhdistämään ne Beelsebubiin, rivaajien kuninkaaseen? Vastaus on hätkähdyttävä ja paljastava: fariseukset ja saddukealaiset eivät olleet perinteisiä juutalaisia pappeja, vaan mystiikka-pappeja, jotka salaisesti harjoittivat Suullista traditiota, josta tehtiin kirja noin vuonna 1300 j.Kr. ja joka tunnetaan Kabbalana.

Täten kabbalistit tappoivat Jeesuksen Kristuksen! Me kerroimme tästä vuonna 1992, ja olemme julkaisseet sen kasetilla otsikolla "salaseurat tappoivat Jeesuksen Kristuksen". Sinä havaitset tämän vähän tunnetun tosiasian sekä jännittäväksi että valaisevaksi tämän päivän perspektiiviin nähden. Tosiasia on, että fariseukset ja saddukealaiset tunsivat Vanhan Testamentin läpikotaisin, kaikki Messias-profetiat mukaanlukien; kuitenkin he olivat "mystisesti uudelleen-tulkinneet" joka ikisen jakeen. Kun Jeesus tuli väittäen olevansa Messias ja todistaen sen ihmeillä, fariseukset ja saddukealaiset tiesivät että Hän oli todellinen Messias, mutta Jeesus kieltäytyi tulemasta heidän kaltaisekseen! Jeesus kieltäytyi pitämästä ihmisiä pimennossa kun Hän avasi Kirjoitukset heille, antaen heille ymmärtämisen avaimet, jotka farisealaiset olivat tarkoituksella piilottaneet heiltä (Matt. 23:13). He tappoivat Hänet, koska he halusivat odottaa kunnes heidän mieleisensä Messias ilmestyisi.

Ja nyt hän saattaa olla ilmestymässä!

Siksi, tämän päivän kabbalistiset juutalaiset, jotka tunnetaan Hasideina tai lubavicheriläisinä, kiertävät ympäri Israelia julistamassa että heidän mystinen Kristuksensa (=Messiaansa) on ilmestymässä. Jeesus kertoi, että näin tulisi käymään Lopun aikoina kun Hän sanoi: "Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan..." [Johannes 5:43]. Tämä Messias-Kristus tulee omassa nimessään, mutta juutalainen papisto ja ihmiset ottavat hänet vastaan. Kuitenkaan, hän ei ole kukaan muu kuin Antikristus. Hän on se jonka kabbalistit sanovat ilmestyvän pian.

Kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus

Saatanallisessa traditiossa Antikristuksen eli Väärän messiaan täytyy käydä läpi kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus! Tämä tapahtumajärjestys käydään rituaalisesti läpi vihkimysmenoissa jossa "kuollaan itselle", ja sitten mennään arkkuun makaamaan jotta koettaisiin ylösnousemus mestari-muurarin toimesta, joka käyttää "leijonan käpälän otetta". Tätä vapaamuurareiden rituaalia toistavat kaikki okkultistit riippumatta siitä mitä suuntaa he edustavat. Itse asiassa, jokaisessa saatanallisessa rituaalissa tarvitaan suurmestaria joka suorittaa tämän kuolema/hautaaminen/ylösnousemus -rituaalin.

Täten, tulevan Antikristuksen täytyy myös käydä läpi tämä kuolema- ja hautaamisvaihe jotta hänen seuraajansa näkisivät hänen ilmestymisensä "ylösnousemuksena" tässä kolmivaiheisessa rituaalissa. Tämä asia mielessäsi salli meidän palata nyt pää-artikkeliimme.

"Vuonna 1991 Chabad Lubavitchin lahkon Hasidi-rabbit julkistivat historiallisen uskonto-säädöksen. Tämä säädös ilmoittaa, että rabbi Menachem Mendel Schneerson on varmitetusti [juutalaisen ja koko ihmiskunnan] Messias-kuningas... Rabbi Schneerson tunnisti itsensä juutalaisuuden Lopulliseksi Lunastajaksi julkisten keskustelutilaisuuksien aikana vuosina 1990-1992. Rabbi Schneerson kuoli vuonna 1994. Hänen kuolemansa ei kuitenkaan pidätellyt rabbeja jatkamasta julistuksiensa tehtailemista. Kabbalistiset lähteet opettavat, että juutalaisten Messias paljastetaan, tulee tunnetuksi mutta vai muutamien joukossa, ja ilmestyy uudestaan suorittamaan tehtävänsä loppuun kuolemansa jälkeen."


Tämä on okkultistinen kuolema/hautaamis/ylösnousemus -doktriini jonka Antikristus tulee täyttämään. Täten, tapahtumat saattavat edetä siihen malliin että Antikristus ilmestyy Rabbi Schneersonin näköisenä (kuva yläpuolella). Kuitenkin, jos hän näyttäisi Rabbi Schneersonilta, Hasidi-juutalaiset olisivat ekstaasissa mutta kukaan muu ei reagoisi. Antikristuksen täytyy olla hyvännäköinen, dynaaminen yksilö mikäli hän haluaisi vangita koko maailman huomion ja saada heidät palvomaan itseään.

On eräs mielenkiintoinen mahdollisuus, joka saattaisi ratkaista tämän ongelman. 18.8.1991 minä hiiviskelin sisään vain jäsenille tarkoitettuun seminaariin Bostonin Teosofisen seuran toimistossa:

Johtaja Bill Lambert oli juuri palannut kolmen vuoden komennukselta Uuden Jerusalemin sopimus-projektin parista, ja Lambert halusi informoida jäseniään joistakin Illuminati-komitean tekemistä päätöksistä (lue uutinen 1052).

Lambert aloitti tämän osuuden keskustelemalla tulevasta New Age -Kristuksesta, jonka me tiedämme olevan Antikristus. Lambert sanoi ensin, että hänen ilmestymistään edeltää ääni joka saavuttaa kaikki maailman ihmiset kolmella tasolla: hengellisellä, fyysisellä ja emotionaalisella.

Sitten, Maitreya, Kristus ilmestyy. Kun ihmiset näkevät hänet, ensimmäinen Raamatussa kerrotuista "ihmeistä ja merkeistä" tapahtuu. Lambert paljasti:

"Kun Lord Maitreya ilmestyy, hän ilmestyy eri näköisenä eri ihmisille. Hän ilmestyy miehenä miehille ja naisena naisille. Hän ilmestyy valkoisena valkoisille, mustana mustille, intialaisena intialaisille jne. Ei ole väliä näetkö sinä hänet televisiossa vai henkilökohtaisesti. Täten, hän näyttää että hän on kaikkea kaikille."
Täten, en ihmettele jos Hasidi-juutalaiset -- sekä kenties myös keskiverto juutalainen -- näkevät "ylösnousseen" Rabbi Schneersonin. On hyvin mahdollista että tällainen ilmiö takaisi juutalaisten eksyttämisen. Kun juutalaiset näkevät rabbi Schneersonin "ylösnousseena", muu maailma näkee Antikristuksen ylhäällä kerrotun skenaarion mukaisesti.

[Suomentajan kommentti: komea ulkonäkö ei välttämättä edistä ihmisten hyväksyntää. Asia saattaa olla juuri päinvastoin. Esimerkiksi Gorbatshovia arvostettiin laajalti vaikka hän oli melko arkipäiväisen näköinen. Antikristus voi hyvinkin olla rabbi Schneersonin näköinen ja saavuttaa silti ihmisten suosion.]

Hasidi-juutalaiset opettavat rabbin kuolema/hautaaminen/ylösnousemus -konseptia

Nyt, muista meidän aikaisempi keskustelumme, että Antikristuksen täytyy noudattaa saatanallista kuolema/hautaaminen/ylösnousemus -konseptia. Kun me luimme lisää näiden lubavicheriläisten juutalaisten www-sivuja, me järkytyimme kun me luimme heidän selityksiään siitä kuinka rabbi Schneerson -- joka kuoli vuonna 1994 -- voisi silti olla profetian messias.

Tämä opetus on saatanallista kuolema/hautaaminen/ylösnousemus -konseptia! Ilmeisesti rabbi Schneerson "paljastettiin" elämänsä aikana kun hänen seuraajansa julistivat hänen olevan Messias. Sitten hänet haudattiin. Nyt, kun hän ilmeisesti nousee uudestaan väittäen olevansa Messias, hänen nähdään "paljastuvan" uudestaan.

Art Bell Show, 12.7.2001

Eräs lukijamme joka kuunteli tämän Art Bell Shown, kertoi että haastattelussa eräs lubavicheriläinen Hasidi-rabbi -- Rabbi Moshe Yess -- ilmoitti, että hänet velvoitettiin tulemaan tähän Art Bell Show:hun ja antamaan tämä ilmoitus: juutalaisten Messias on valmis ilmestymään. Hasidi-juutalaiset odottavat häntä "millä hetkellä hyvänsä". Niinkuin minä olen kertonut aikaisemmissa artikkeleissamme, okkultistinen maailma odottaa Maitreyan ilmestyvän millä hetkellä hyvänsä.

Ilmoitus siitä että juutalainen Messias on melkein täällä, saattaa olla virallinen ilmoitus joka edeltää lopullisia "synnytystuskia", joka antaa syntymän tälle väärälle juutalaiselle Messiaalle. Jos näin ovat asiat, silloin maailma saa kokea Matteus 24:n synnytystuskien toteutuvan. Salli meidän tutkia näitä synnytystuskia jotka meidän Herramme ja Vapahtajamme kertoi edeltä:

Me kuulemme jatkuvasti Venäjän suunnitelmista hyökätä Lähi-Itään, ja me tiedämme profetioista että hän tulee tekemään näin (Hesekiel 38-39). Ensimmäistä kertaa historiassaan Venäjällä on kyky hyökätä rajojensa ulkopuolelle.

Melkein joka viikko me kuulemme Kiinan uhkauksista miehittää Taiwan. Kiina on myös jatkuvasti uhkaillut Yhdysvaltoja ydiniskulla jos se puolustaa Taiwania. Lisäksi, Kiina on toistuvasti uhannut upottaa kaikki USA:n sota-alukset jotka USA lähettäisi Taiwanin avuksi. Tämä uhkaus on otettava vakavasti koska Kiinalla on nyt supernopeita venäläisiä risteilyohjuksia joita vastaan me emme voi puolustautua (lue uutinen 1449).

Me kuulemme jatkuvasti arabien suunnitelmista aloittaa terrori-sota Yhdysvaltoja vastaan koska me olemme Israelin tukena.

Täten, näyttää siltä että Antikristus on valmis ilmestymään. Jos näin on asianlaita, muista muutama Raamatullinen tosiasia:
  1. Kun Jeesus saapuu Harmageddonin taistelun lopussa, Antikristus ilmestyy suurten, etukäteen suunniteltujen sotien jälkeen, joista on kerrottu Matteuksen Evankeliumin luvussa 24. Venäjän tunkeutuminen Israeliin on mahdollisesti viimeinen sota (Hesekiel 39:9) ennen Antikristuksen ilmestymistä.

  2. Kun Jeesus Kristus tulee Taivaasta Pyhiensä kanssa (Ilm. 19:11-14), Antikristus ilmestyy omien "pyhiensä", avaruusolentojen ja langenneiden enkeleiden kanssa.

  3. Kun Jeesus Kristus perustaa 1000-vuotisen Rauhanvaltakunnan (Ilm. 20:4), Antikristus lupaa perustaa 1000-vuotisen Rauhanvaltakunnan.

  4. Kun Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin ja perustaa 1000-vuotisen Temppelin, Antikristus hallitsee Jerusalemista käsin ja jälleenrakentaa Temppelin, jossa hän sitten suorittaa "Hävityksen kauhistuksen" (Daniel 9:27).
Kaikilla mahdollisilla tavoilla, Antikristus on Yksinkertaisesti Jeesuksen Kristuksen väärennös. Mutta sinä, joka tunnet Jumalan Sanan ja profetiat et eksy. Meillä on Jeesuksen lupaus tästä (Matt. 24:24).

Kenties kabbalististen juutalaispappien henkioppaat kertovat totuuden; kenties Antikristus ilmestyy pian. Kaikki muut merkit näyttävät osoittavan tähän suuntaan.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1516Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin