NIIDEN TAPAUSTEN AIKAJÄRJESTYS, JOTKA TUOTTIVAT JA MUOTOILIVAT UUDEN MAAILMAN JÄRJESTYKSEN !

(Seuraavassa UMJ = Uusi Maailman Järjestys)

Alaotsikko: Tämä UMJ:n aikataulun tutkimus valaisee sinua siitä, mitä tapahtuu tämän päivän maailmassa ja miksi tapahtuu. Tulet myös saamaan näkemyksen siitä, mikä voi odottaa meitä tulevaisuudessa.

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät mikä tämä UMJ todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

LYHYT UUTINEN:  Presidentti George H. W. Bushin puheesta kansalle Irakin Kuwaitin invaasion aikana, Elokuun 17. päivänä 1991.

"Tämä invaasio (valloitus) ei tule olemaan pysyvä, sillä se uhmaa UMJ:tä."

 Kun kuulin nämä sanat olin hirvittävän tyrmistynyt kahdesta yksinkertaisesta syystä:

Ensiksikin tämä termi "UMJ" oli salaseurojen termi ja sitä oli pidetty hyvin intiiminä (private) ja poissa yleisön silmistä. Edellisen kerran merkittävä poliitikko mainitsi tämän termin, kun Adolf Hitler tavoitteli virkaa 20-luvun lopulla ja 30-luvun alussa. Tutkimukseni joka vielä vuonna 1991 oli vasta alussa, kertoi minulle, että UMJ:n okkulttinen määritelmä on: "Uuden Ajan Kristuksen valtakunta". Hitler kuvitteli olevansa Kristus ja hän ja hänen saatanistitoverinsa Thule-seurassa pitivät säännöllisiä rituaaleja, joissa he kutsuivat Antikristuksen Henkeä häneen.

Lisätutkimukseni saivat minut suuresti huolestumaan, kun huomasin, että H.W.Bushin UMJ-konsepti oli samanlainen kuin Hitlerillä. Mutta miksi pitäisikään hämmästyä, sillä Thule-seura, joka koulutti Hitlerin saatanismin syvimpään ja pimeimpään tietoon oli Kuoleman Seuran Veljesyhteys (Brotherhood of Death Society), sama globaali ryhmä, johon Skull and Bones (amerikkalainen salaseura, johon H.W.Bush kuului) kuului. Ja Presidentti Bush-vanhempi oli koko ikänsä tämän kallon ja luiden seuran jäsen ja niin on tietysti laita nykyisen presidenttimme George W. Bushin. [For full discussion of this link between Hitler's secret society and the Bush's read Cooper, Behold A Pale Horse].

Toiseksi olin tyrmistynyt, kun Bush käytti verbin nykymuotoa tässä lauseessa futuurimuodon sijasta. Bush ei sanonut, että se (invaasio) tulisi uhmaamaan UMJ:tä (will threaten the New World Order), vaan hän sanoi, että se "uhmaa" (threatens) UMJ:tä. Toisin sanoen Bush kertoi meille, että UMJ oli jo olemassa vuonna 1991 ja Irakin Kuwaitin valloitus uhmasi sitä! Kuitenkaan en ollut kuullut mitään suurempaa julistusta, että Vanha Maailman Järjestys, joka perustui pitkälti juutalaiskristillisiin periaatteisiin, olisi virallisesti kumottu.

Kun Tom Brokaw julisti 11.10.2001, että syyskuun 11. päivän hyökkäykset olivat työntäneet maailman UMJ:een, niin muistin tuon erikoisen verbin nykymuodon, jota vanhempi presidentti Bush käytti vuonna 1991 ja päätin vähän tutkia kahta seikkaa: 1) milloin UMJ virallisesti vahvistettiin ja 2) mikä merkittävä tapahtuma työnsi maailman tähän uuteen järjestelmään. Hämmästyin ja valaistuin, kuten myös sinä tulet tekemään.

UMJ:n TAPAHTUMAJÄRJESTYS

Ensin teemme luettelon tärkeistä päivämääristä, jotka vahvistivat tämän tämän uuden maailman järjestelmän ja sitten palaamme puhumaan niistä enemmän.

Avaintapaus 1 - 9.11.1989 - Vihattu Berliinin muuri sortuu päättäen Neuvostoliiton ja kommunismin suunnitellun hajottamisen. [Seminar 2 covers this subject, America Determines The True Flow of History ]

Avaintapaus 2 - 11.4.1990 - Venäjän presidentti Gorbachev julistaa Venäjän liittyvän UMJ:een.

Avaintapaus 3 - 2.8.1990 - Irakin Kuwaitin valloitus.

Avaintapaus 4 - 17.8.1990 - Presidentti Bush-vanhempi julistaa, että Irakilainen valloitus "uhmaa UMJ:tä".

Avaintapaus 5 - 11.9.1990 - Presidentti Bush-vanhempi pitää puheen Yhdysvaltain kongressissa otsikolla: "Kohti UMJ:tä".

Avaintapaus 6 - 31.12.1992 - Länsi-Euroopasta tulee ensimmäinen valtio globaaliin 10 valtion uudelleen järjestely suunnitelmaan.

Key Event #6 -- December 31, 1992 -- Formation of Western Europe as the first nation to be formed in the global 10-Nation Reorganization Plan

Avaintapaus 7 - 19.4.1993 - Waco:n tulipalo

Avaintapaus 8 - 19.4.1995 - Oklahoma City:n hallintorakennuksen pommitus

Avaintapaus 9 - 31.12.1999 - Washington-monumentti säteilee värillistä valoa mustalle yötaivaalle

Avaintapaus 10 -- 28.8. - 10.9.2000 -- Kolme Antikristus-konferenssia pidetään YK:ssa

Avaintapaus 11 -- 11.9.2001 -- WTC:n ja Pentagonin hyökkäykset

Avaintapaus 12 --11.10.2001 -- Tom Brokaw julistaa, että maailma on nyt muotoiltu UMJ:een

Avaintapaus 13 -- 26.10.2001 -- Presidentti Bush allekirjoittaa lain, joka antaa hallitukselle diktatorisen vallan ja vakavasti -- ellei kohtalokkaasti -- poistaa yksilön vapaudet ja oikeudet

Nämä ovat ne 13 avaintapausta, jotka ovat työntäneet maailman UMJ:een ja ovat vieneet meidät aivan Antikristuksen ilmestymisen partaalle. Jeesuksen profetiat Matt. 24:ssä, jotka kuvailevat viimeisiä suruja, jotka tuovat Antikristuksen, ovat aivan toteutumaisillaan. Näitä viimeisiä suruja ovat kolmas maailmansota ynnä terrorismi kaupungeissamme, sotalait monissa valtioissa, taloudellinen romahdus, luonnon tuhot ja kokonaisten kansojen tuho.

Mitä enemmän pohdiskelin näitä tapahtumia, sitä paremmin huomasin, että maailma on kulkenut peljättävällä perustalla melkein 12 vuoden ajan huomaamatta, kuinka vakavia nämä päivät todella ovat olleet. Huomasin, että Illuminaatti oli harkinnut himoitsemansa UMJ:n perustamista, kun kommunismi oli niin heikentynyt, että Berliinin muuri todellakin kaatui ryminällä sallien Itä- ja Länsisaksalaisten ylittää rajan vapaasti. Tuolla hetkellä illuministit uskoivat, että Vanha Maailman Järjestys oli kaatunut ja heidän UMJ:sä oli tilalla. Seuraavat 12 vuotta he uudelleen järjestivät maailmaa suorittaen viimeisiä valmisteluja hengellistä ja poliittista supersankariaan, Uuden Ajan Kristusta, varten. Kun tutkimme näitä asioita tarkemmin, näemme, kuinka Raamatun profetia on täyttynyt kirjaimellisesti näiden tapausten kautta; lisäksi näemme asteittaiset ja vakaat muutokset, jotka on aikaan saatu niin, että maailman ihmiset voisivat jakaa samat Kristuksen arvot ja asenteet, siten sallien hänen nousta. Sinun ymmärryksesi nykyisestä ajasta jossa elämme, tulee myös dramaattisesti muuttumaan.

AVAINTAPAHTUMIEN SELITYS TÄSSÄ AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

Avaintapaus 1 -- 9.11.1989 -- Vihattu Berliinin muuri sortuu päättäen Neuvostoliiton ja kommunismin suunnitellun hajottamisen.

Loppuvuodesta 1985 kun luin Constance Cumbey'n uusimman kirjan A Planned Deception:  The Staging of a New Age 'Messiah, olin varma, että olin löytänyt virheen UMJ-suunnitelmassa. Sivulla 209 Cumbey luettelee suunnitellun 10-valtio uudelleen järjestyssuunnitelman, kuten on esitetty New Age-kirjassa: Mankind At The Turning Point. Tämä suunitelma osoitti, kuinka koko maailma tuli uudelleen järjestää 10 supervaltioksi, Venäjä ja Itä-Eurooppa valtiona numero 5. Venäjä ei kuitenkaan ollut yksinään valtio vielä vuonna 1985, vaan oli Neuvostoliiton osa. Edelleen koska se oli supervalta, Neuvostoliitto olisi pitänyt mainita ensiksi ja sen jälkeen Itä-Eurooppa. Suunnitelma kuitenkin selvästi esitti: "Itäinen Eurooppa mukaanlukien Venäjä", valtiona numero viisi.

Senjälkeen kun Neuvostoliitto hajosi moniin osiin 90-luvun ensi vuosina, ymmärsin, että New Age-kirjoittajilla oli täydellisesti kirjoitettu suunnitelma. Ainoa seikka joka hämmensi minua vuonna 1985 oli, että Neuvostoliitto oli vielä olemassa ja edelleen supervalta, joka tiukasti hallitsi Itä-Eurooppaa. Kirjoittajat tunsivat suunnitelman hajottaa Neuvostoliitto, niinpä he kirjoittivat suunnitelmansa siten, että se olisi tarkka lopullisessa analyysissä. Siten ymmärsin, että alkuperäinen suunnitelma ennakoi Neuvostoliiton täydellisen hajottamisen, kun kerran antiteesi-järjestelmää ei enää tarvittu kamppailemaan teesi-järjestelmää vastaan ja maailma oli valmis astumaan synteesi-järjestelmään eli UMJ:een. Käsittelemme tätä käsitettä uutisessa NEWS1007 ja perusteellisemmin seminaarissa Seminar 2, America Determines The True Flow of History.

Koska maailma ei enää tarvinnut ennakoitua "kamppailua" Teesin (Läntiset kapitalisti-valtiot) ja Antiteesin (Kommunismi) välillä, aika oli tullut astua lopullisen päämäärään (Synteesi) UMJ:een, Kristuksen valtakuntaan. Siksi Antiteesin oli kadottava ja Gorba ja Jeltsin olivat valmiit auttamaan.

 Kun Berliinin muuri sortui, kommunismi oli valmis (finished) ja koko maailma tiesi sen. Time-lehti nimesi Gorban Vuoden Mieheksi ja tuolla hetkellä Illuminaatti oli kumonnut Vanhan Maailman Järjestyksen ja oli virallisesti asettanut heidän UMJ:nsä.

EU:n presidentti Guy Verhofstadt vahvisti tämän, kun hän äskettäin puhui Euroopan parlamentille. Hänen puheensa oli otsikoitu: "UMJ syyskuun 11. päivän jälkeen". Tästä otsikosta voit päätellä, että hän katsoi, että UMJ oli ollut olemassa jo ennen WTC:n ja Pentagonin hyökkäyksiä ja sitä oli vain muutettu noiden hyökkäysten vuoksi. Liian monet amerikkalaiset uskovat, että nämä hyökkäykset aloittivat UMJ:en.

Puheessaan presidentti Verhofstadt selitti Berliinin muurin sortumisen merkittävyyttä. "Vanha maailman järjestys, joka sai muotonsa kylmän sodan aikana mukaillen viivaa, joka erotti Idän Lännestä, sortui vuonna 1989."

Siten kun Vanha Maailman Järjestys sortui 9.11.1989, niin UMJ alkoi. Berliinin muurin sortuminen tuona päivänä oli yksinkertaisesti kommunismin ja sen mukana Vanhan Maailman Järjestyksen sortumisen symbooli.]

Olemme esittäneet, että syyskuun 11. päivän hyökkäys suoritettiin tärkeiden okkulttisten lukujen puitteissa, ollaksemme tarkkoja kyseessä on luku 11. Kuten esitimme uutisissa NEWS1533, NEWS1538 ja NEWS1541, okkultistit suuresti kunnioittavat lukua 11 uskoen sen olevan mahdollisen pahan korkein luku. Jumala liittää luvun 11 antikristukseen (Dan.7:7-8); tämä on hyvin merkittävää, koska tämän UMJ:n suunnitelman päämäärä on tuottaa Antikristus.

Siksi meistä on hyvin merkittävää, että löydämme kaksi kertaa luvun 11 tässä UMJ:n syntymän päivämäärässä 9.11.1989. Marraskuu on 11. kuukausi ja kun lasket yhteen kuukauden luvun ja päivän luvun okkultistien tavoin, niin saat tulokseksi toisen kerran luvun 11 (1+1+9=11). Edelleen meillä on kolme kertaa luku 9 tässä päivämäärässä, joista tulee luku 999. Saatanisti käyttää lukua 999 peitteenä loukkaavammalle luvulle 666. Siten UMJ:en syntymä tässä päivämäärässä pitää sisällään kaksi kertaa luvun 11 ja kerran luvun 666. (Tämä matematiikka on peräisin okkultismista, eikä Cutting Edgeltä. Suom. huom.)

Avaintapaus 2 -- 11.4.1990 -- Venäjän presidentti Gorbachev julistaa Venäjän liittyvän UMJ:een.

Kun Gorbachev kieltäytyi käyttämästä Neuvostoliiton sotilasvoimaa estämään Berliinin muurin sortumista, niin tämän supervallan suunniteltu kuolema oli käynnissä. Seuraavien kahden vuoden aikana kommunistijohto Moskovassa hallitsi ihmisiä, joiden levottomuus ja vapauden kaipuu alati lisääntyi. Tuona päivämääränä Gorba julisti, että Neuvostoyhteiskunta "jättää kokousten pidon ja siirtyy tosi tekoihin. Hyötyäksemme näistä tuntemuksista meidän on kärjistettävä muutoksen prosessia ... Olemme vasta uuden maailman järjestyksen muotoiluprosessin alussa." [The Globalists:  The Power Elite Exposed, by Dr. Dennis Cuddy, p. 169]

Todellakin maailma oli vasta uuden maailman järjestyksen muotoiluprosessin, joka oli syntynyt 9.11.1989 Berliinin muurilla, alussa. Gorba esitti julistuksensa sellaisella tavalla ikäänkuin sanoakseen meille, että Venäjä oli nyt tasavertainen kumppani tässä suunnitelmassa tuottaa sekä UMJ että sen supermies Antikristus.

Tällä hetkellä tapahtui kauhistuttava muutos, joka alkoi täyttää Raamatun profetiaa Ilm.17:17. Uutisessa NEWS1548 selitämme tarkemmin tämän profetian täyttymistä, mutta lyhyesti sanottuna Jumala ennusti, että lopullisen kymmenvaltioliiton viimeiset hallitsijat toimisivat yhteisymmärryksessä (harmony) tayttääkseen Jumalan profetiat, joista tärkein on Antikristuksen nousu (Ilm. 6:1-2). Heti senjälkeen kun UMJ oli vahvistettu 9.11.1989, entisten katkerien toistensa vihollisten johtajat alkoivat ennennäkemättömän keskinäisen yhteistyön. Tämä yhteistyö saavutti uuden huipun, kun presidentti Putin julisti yhteistyönsä Bushin kanssa tämän globaalissa terrorin vastaisessa kampanjassa. Raamatun profetiat ovat toteutuneet sinun päivittäisissä uutisissasi!

Taas kerran näemme tärkeän julistuksen esiintyvän päivänä, joka pitää sisällään sivumerkityksen luvussa 11. Gorba antoi tämän tärkeän julistuksen 11.4.1990.

Avaintapaus 3 -- 2.8.1990 -- Irakin Kuwaitin valloitus.

Kuten edellä esitin, olin selkeästi hämmästynyt, kun Bush äkkiä alkoi käyttää tätä termiä, UMJ. Tämä termi oli tiukasti pidetty okkulttisissa piireissä suurimman osan 20. vuosisataa. Vain yksi poliitikko oli aggressiivisesti käyttänyt sitä julkisuudessa, nimittäin Adolf Hitler. Ja kas kummaa, hänen näkemyksensä maailmasta on täsmälleen sama kuin presidenttien Bush-nuorempi ja vanhempi.

Bush puhui ikään kuin UMJ jo olisi vahvistettu, kuten nyt tiedämme asioiden olleen. Heti hänen televisiopuheensa jälkeen tuona iltana amerikkalaiset poliitikot molemmista puolueista alkoivat käyttää tätä termiä julkisuudessa. Vara-Presidentti Dan Quayle esiintyi keskusteluohjelmassa toisensa jälkeen, kertoen ihmisille kuinka ihmeellinen tämä UMJ olisi jokaiselle maailmassa. Englannin pääministeri Margaret Thatcher alkoi käyttää tätä termiä eikä kukaan toki voinut sulkea Gorbaa ulkopuolelle.

Tietenkään ei yksikään viranomainen ikinä kertonut yleisölle, että tämä UMJ oli Antikristuksen Valtakunta. Jos he olisivat olleet niin rehellisiä, monet olisivat esittäneet vakavia varauksia. Melkein aina kuitenkin kauniit puheet edeltävät kaikkein kauheimpia tapauksia, joten meidän ei pidä hämmästyä sitä, että yksikään viranomainen ei kertonut karua totuutta tästä tulevasta järjestelmästä.

Kuwaitin valloitus 2.8.1990 yksinkertaisesti pystytti näyttämön todella tärkeälle tapahtumalle, jota selitetään seuraavassa kohdassa.

Avaintapaus 4 -- 17.8.1990 -- Presidentti Bush-vanhempi julistaa, että Irakilainen valloitus "uhmaa UMJ:tä".

Koska Jeesus ennusti Matt.24::ssa, että lopulliset synnytystuskat Antikristuksen tuottamiseksi olisivat "sotia ja sanomia sodista", voisimme odottaa "sotien ja sanomien sodista" alkavan aivan pian senjälkeen, kun Antikristuksen Valtakunta (UMJ) olisi virallisesti vahvistettu. Aivan aikataulussa illuministijohtaja Saddam Hussein Irakista valloitti Kuwaitin ja uhkasi Saudi-Arabiaa. Kun illuministinen presidentti Bush (vanhempi) vastasi sodalla, niin Illuminaatilla oli taas "hallittu konflikti". Koska Illuminaatti luo kriisin ilmeisenä tarkoituksenaan astua esiin "ratkaisun" kanssa, niin Presidentti Bush'kin hyppäsi suoraan parrasvaloihin julistamaan, että tämä invaasio uhmasi UMJ:en olemassaoloa.

Avaintapaus 5 -- 11.9.1990 -- Presidentti Bush-vanhempi pitää puheen Yhdysvaltain kongressissa otsikolla: "Kohti UMJ:tä".

Tuona päivänä presidentti Bush puhui kongressille ja Amerikan kansalle, joka oli kuohuksissa Irakin invaasion vuoksi ja halusi tietää enemmän sotilaallisesta vastauksesta ja kuulla kovia puheita presidentiltään. Taas kerran Bush esitti syyn sotilaallisille toimilleen ja toi esiin toivon, että maailma voisi käyttää tätä tapahtumaa katalyyttinä työntää meidät globaaliin yhteistyöhön, rauhaan ja turvallisuuteen, joita UMJ lupaa.

Yksitoista vuotta tuon päivän jälkeen tapahtuivat WTC:n ja Pentagonin hyökkäykset. Täsmälleen 11 vuotta tuona päivänä pidetyn puheen jälkeen tapahtui suuri kaksoisisku, joka todella työnsi maailman UMJ:en viime vaiheisiin. Tapahtuma jota todennäköisesti nyt olemme todistamassa, on suunniteltu viimeinen työntö "sotiin ja sanomiin sodista", joka tulee lopulta tuottamaan Antikristuksen. Siispä on hyvin merkittävää, että analyytikot ja kommentaattorit alkoivat välittömästi käyttää sanaa "sota" ja "maailmansota" puheessaan. On hyvin merkittävää, että entinen amiraali Thomas Moore ja armeijan kenraali Jack Singlaub puhuivat maailmasta, joka on liukumassa kolmen sodan Kolmanteen Maailmansotaan (into a 3-war Third World War). Cutting Edge Ministries on opettanut menneet 12 vuotta, että tämä skenario oli suunniteltu ja siksi olimme kiihdyksissä kuullessamme, että tämä suunnitelman osa oli juuri saanut vahvistuksen kahdelta "entiseltä" illuministiselta sotilasjohtajalta!

Jälleen kerran näemme kaksi kertaa luvun 11 tässä päivämäärässä. Eikä vain päivä ole 11, vaan myös laskemalla yhteen kuukausi ja päivä okkultistien tavoin antaa toisen kerran luvun 11 (1+1+9=11). Ja kun otat luvun 9 syyskuusta ja 99 vuodesta niin sinulla on luku 999, joka on okkultistille 666 ylösalaisin.

 Avaintapaus 6 -- 31.12.1992 -- Länsi-Euroopan muodostaminen suunnitellun 10-valtioliiton ensimmäiseksi valtioksi

Vähän yli kaksi vuotta senjälkeen kun UMJ oli virallisesti syntynyt vuonna 1989, tulivat esiin tapahtumat, jotka alkoivat täyttää profetiaa Daniel 7:7-8. Tarkastelkaamme tätä profetiaa, sillä se on hyvin tärkeä tässä pohdiskelussamme.

"Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä .... Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui."

Siis Antikristus on 11. sarvi, joka ilmestyy maailman näyttämölle senjälkeen, kun 10 viimeistä hallitsijaa ovat esiintyneet. Tämä profetiaa edellyttää, että pian senjälkeen kun Vanha Maailman Järjestys olisi eliminoitu ja UMJ vahvistettu, niin maailma järjestettäisiin uudelleen 10 supervaltioksi. Toisen maailmansodan jälkeen Illuminaatti havaitsi, että heidän kallisarvoinen uusi järjestyksensä ei tulisi sotilaallisesti alistamalla, vaan asteittaisten ja rauhanomaisten keinojen avulla. Siispä luotiin suunnitelma maailman uudelleen järjestämiseksi 10 taloudelliseksi supervaltioksi ymmärtäen, että senjälkeen kun ihmiset tottuvat taloudelliseen organisaatioon, niin poliittinen hallinto samojen rajojen sisällä voisi seurata helpommin. [To read full details of this plan, read NEWS1002].

Siten suunnitelma, joka jakaisi maailman 10 taloudelliseksi supervaltioksi, pantiin liikkeelle kuten uutisessa NEWS1002 on esitetty. Ensimmäinen luotu valtio oli Länsi-Eurooppa, joka virallisesti luotiin 31.12.1992. Länsi-Europan yhdistyminen, okkultistien päämäärä sitten varhaisen 1600-luvun, oli lopultakin toteutunut. Länsi-Eurooppa on Valtio 1 ja NAFTA Valtio 2 luotiin kohta sen jälkeen. Kun NAFTA oli luotu, seurasin kuinka joko presidentti Clinton tai entinen presidentti George Bush lensi ympäri maailmaa pitäen alueellisia taloudellisia konferensseja, kunnes lopullinen päämäärä 10 valtion maailmasta oli saavutettu. Vuoden 1995 lopulla kaikki 10 taloudellista supervaltiota olivat paikoillaan.

Seuraava profeetallinen tapahtuma on Antikristuksen ilmestyminen. Tuolla hetkellä maailma seisoi Dan.8:n alku- ja loppuosien välissä. Toisin sanoen maailma seisoi 10 supervaltion ja Antikristuksen ilmestymisten välillä.

Avaintapaus 7 -- 19.4.1993 -- Waco:n tulipalo

Entinen illuministi Doc Marquis sitkeästi väitti, että tarvittaisiin paljon ihmisuhreja Antikristuksen valtakunnan eli UMJ:en vahvistamiseksi. Doc käytti saatanallista symboolia, joka näytetiin hänelle hänen illuministisen koulutuksensa aikana ja joka kuvasi niitä organisaatioita, jotka tekivät yhteistyötä tuodakseen tämän uuden Antikristuksen järjestelmän ja vaaditun suunnattoman ihmisveriuhrien virran. Voit nähdä tämän UMJ-symboolin ja lukea tarkemman selityksen osoitteessa http://www.cuttingedge.org/pages/seminar2/SEAL8.htm

Koska UMJ on ollut 9.11.1989 lähtien, suuria ihmisuhreja on esiintynyt. Iraq yksin menetti 100 000 miestä. Lisäksi aborttien määrät kaikkialla maailmassa ovat saavuttaneet hirvittävän tason.

Kuitenkin tarvittiin aito veriuhri Herralle Saatanalle. Illuministinen presidentti Clinton hänen pahamaineinen lakimiehensä Janet Reno astuivat esiin hankkiakseen tämän verisen uhrin. Uutisessa NEWS1347 selitämme tarkemmin tätä harkittua miesten, naisten ja lasten teurastusta huhtikuun 19. päivänä ja kuinka se pitää sisällään kaikki mustan magian noituuden elementit ollakseen asianmukainen tuliuhri. Jos et ole lukenut tätä artikkelia, niin kehotamme sinua pysähtymään juuri nyt ja lukemaan se, sillä se valaisee sinua suuresti ja auttaa ymmärtämään tämän artikkelin loppuosaa.

Okkulttisessa kalenterissa huhtikuun 19. joka vuosi on 13 päivän jakson, joka tunnetaan nimellä Verinen uhri pedolle (Bloody Sacrifice To The Beast) ,ensimmäinen päivä. Siis ei ollut sattumaa että, tämä päivä valittiin raivoisan tulipalon päiväksi Wacossa Texasissa. Kulttijohtaja David Koreshin sanottiin myös olevan fundamentalistikristitty, joka kirjaimellisesti uskoi Raamattuunsa. Välittömästi tämän tulisen tragedian jälkeen näin omin silmin ja kuulin omin korvin presidentti Clintonin sanovan televisiossa: "Ehkä on aika meidän tuomita (look hard) jokainen, joka kirjaimellisesti uskoo Ilmestyskirjaan".

Illuminaatti on myös saattanut haluta testata nähdäkseen, kuinka amerikkalaiset reagoivat niin monien viattomien ihmisten hirvittävään murhaan ja perustuslaillisten oikeuksiemme polkemiseen. Kuten tiedät Posse Comitas- lakimme kieltää armeijan aseiden käytön Amerikan kansalaisia vastaan. Kun M-1 Abram tankit vyöryivät tuolle alueelle sylkien tulta rakennukseen, Illuminaatti halusi nähdä amerikkalaisten reaktion. Jos olisimme seisoneet yhtenä kansana ja vaatineet Renon erottamista ja Clintonin syytteeseen asettamista, niin tämä koko UMJ-suunnitelma olisi voinut ainakin pysähtyä ellei peräti suistua raiteiltaan. Mutta koska reaktio oli vaisu ja lempeä, Illuminaatti havaitsi, että amerikkalaisten enemmistö omasi oikean asenteen ja arvot, joka mahdollistaisi Antikristuksen Valtakunnan perustamisen.

Kuten New Age-kirjailija Bill Cooper esittää: "Lampaat ovat valmiita kerittäviksi". [Behold A Pale Horse ]

Avaintapaus 8 -- 19.4.1995 -- Oklahoma City:n hallintorakennuksen pommitus

Kongressi alkoi nousta Clintonia ja Renoa vastaan Waco'n takia. Tosiasiassa oli juuri luotu senaatin komitea ja se oli kokoontumassa tehdäkseen luettelon kutsuttavista todistajista ja konkreettisen toimintasuunnitelman. Suurin osa papereista, joista kongressi olisi ollut riippuvainen näissä julkisissa kokouksissa, olivat sijoitetut Oklahoma Cityn hallintorakennukseen. Tietenkin nämä paperit täydellisesti tuhoutuivat. Senaatin Waco-komitea hiljaisesti hylättiin, eikä siitä ole kuultu sen koommin.

Heti pommituksen jälkeen kuului huhuja, että hallintorakennuksenläheisyydessä oli nähty Lähi-Idästä kotoisin olevia miehiä juuri ennenräjähdystä. Nämä jutut kuitenkin loppuivat pian eikä niistä enää kuultu.Hallituksen tutkijat sanoivat, että heillä oli mies, Tim McVeigh, jolla oli yhteyksiä "Ääri-oikeistoon (Far Right-Wing Militia)Tänä päivänä amerikkalaisten suuri enemmistö uskoo, että Äärioikeisto pommitti Oklahoma Cityn hallintorakennuksen ja nyt heille syötetään, että Äärioikeisto saattaa olla nykyisen maanlaajuisen pernaruttohyökkäyksen lähde.

Etkö jo tunnekin propagandan hirttosilmukan kiristyvän näiden Äärioikeistolaisten kaulojen ympärille tässä maassa? Parempi olisi kysyä: "Tiedätkö, että fundamentalistiset uudestisyntyneet kristityt ovat niputetut tähän ryhmään"?

Avaintapaus 9 - 31.12.1999 - Washington-monumentti säteilee värillistä valoa mustalle yötaivaalle

Uudenvuodenaattona 1999 Washington-monumentti oli koristeltu kummallisesti; muista, että tämä monumentti on obeliski, jonka muoto (design) palautuu ajassa taakse päin 4000 vuotta samoihin egyptiläisiin mysteereihin, jotka Jumala tuhosi suuressa tuomiossaan Mooseksen kautta. Tämä obeliski esittää joko Osiriksen tai Baalin pystyssä olevaa miehistä sukuelintä. Kun katsot dollarin setelin takapuolta, näet siinä keskeneräisen pyramidin symboolin, jonka yllä on Horuksen, egyptiläisen Luciferin, silmä. Pyramidin alla on on mutkikas nauha, johon on kaiverrettu sanat: "NOVUS ORDO SECLORUM", mikä tarkoittaa "Uusi Maailman Järjestys". Kaikkinäkevän silmän yllä ovat sanat: "ANNUIT COEPTIS", mikä tarkoittaa "julistaen syntymää".

Täten tämä saatanallinen symboli kirkuu, että UMJ on syntymässä, mutta vasta senjälkeen kun se on julistettu. Lyhyt mutta tarkka UMJ:n määritelmä on: "Uuden Ajan Kristuksen Valtakunta". Jumala edelleen kertoi Dan.7:7-8:ssa, että Antikristuksen valtakunta tulee ensin ja sitä seuraa Antikristuksen ilmestyminen.

Kuitenkin kuten Jeesus ennusti Matt.24:ssa, se on henkilö, joka on tuleva esiin synnytystuskista, ei vain järjestelmä. Kun Jeesus antoi opetuslapsilleen monia merkkejä seurattavaksi heidän tietääkseen milloin Antikristus olisi nousemassa, Hän sanoi, että se tulisi olemaan synnytysprosessi sietämättömän kovin synnytystuskin. Kuuntele:

"Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua." "All this is but the beginning [the early pains] of the birth pangs [of the intolerable anguish]. 'Matthew 24:8; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary].

Sitten äkkiä jakeessa 15 Jeesus kuvailee Antikristusta temppelissä kaikkein pyhimmässä saaden aikaan hävityksen kauhistuksen, kuten on ennustettu Dan.9:27:ssa. Ilmeisesti Antikristuksen on täytynyt tulla synnytetyksi maailman näyttämölle vähintään 3 1/2 vuotta ennen tätä kauhistusta.

Olemme todenneet, että 9.11.1989 Antikristuksen valtakunta eli UMJ tuli perustetuksi, kun Berliinin muuri sortui. Sitten alkaen 31.12.1992 ensimmäinen 10 supervaltiosta perustettiin ja seuraavan noin 3 1/2 vuoden aikana suoritettiin järjestelmällisiä ponnisteluja koko maailman uudelleen järjestämiseksi 10 supervaltioksi.

Tuohon aikaan sekä Antikristuksen Valtakunnan perustaminen, että lopullinen uudelleen järjestäminen 10 supervaltioksi oli jo suoritettu. Puuttui vain Antikristuksen "syntymä", jota tulevat seuraamaan "sodat, sanomat sodista, maanjäristykset ja nälänhädät", joiden yhdistetty voima on oleva niin suuri, että se syöksee maailman "sietämättömään tuskaan" (engl. intolerable anguish).

Koska okkultistit palvovat "luotua enemmän kuin Luojaa" (Room.1:25), he palvovat Suurta Seksiaktia pääasiassa obeliskin avulla. Ymmärtäen tämän kaiken olet nyt valmis siihen paljastukseen, kuinka Illuminaatti lavasti munasolun symboolisen hedelmöityksen miehisellä spermalla, jonka nähtiin suihkuavan obeliskista, jota kutsumme Washington-monumentiksi. Tästä selvityksestä olemme kiitollisuudenvelassa pastori David Meyerille, entiselle illuminaattisaatanistille, julkaisusta "Last Trumpet Newsletter". Kuunnelkaamme hänen selitystään tästä tapahtumasta 31.12.1999.

"Uudenvuodenaattona 1999 ohjelma pidettiin Washington-monumentin luona Washingtonissa. Monumentti ympäristöineen oli koristeltu hämmästyttävällä tavalla ja kiinnitin huomioni niihin, jotka katselivat sitä kanssani, että okkultismi oli huolellisesti ja yksityiskohtaisesti suunniteltua ... Saatanallisen tapin (shaft) edessä, suorakulmaisen heijastavan lammen yllä olivat numerot 1999 siten ripustettuina lammen ylle, että lammen pinnnasta heijastui luku 666 ilman, että edeltävä ykkönen näkyi. Se oli "Pedon" luku hänen hedelmällisen (reproductive) tappinsa edessä ja lukemattomat miljoonat tietämättömiä ihmisiä katselivat tietämättä, mikä oli kaiken tarkoitus illuministisen noituuden kannalta."

Meyer jatkaa:

"Keskiyön hetkellä kun vuosi vaihtui sykkivä valo ilotulituksen keralla lähtien tapin perustasta ja siirtyi ylöspäin samalla kun valo kirkastui liikkuessaan ylöspäin ja purskahti esiin monumentin tai tapin huipulla. Tähän sisältyvä merkitys oli saastainen ja tiesin heti, mitä oli tapahtumassa. Se oli valon kliimaksi tai orgasmi, joka kiipesi tätä häijyä, muinaista niin sanottua aurinkojumalan sukuelimen jäljitelmää. Mitä inhottavaa epäjumalanpalvelusta! Mitä julkeaa noituutta! Sitten kiihottuneet ihmiset valtaisin joukoin siirtyivät päästäkseen heijastavalle lammelle monumentin lähelle aivan kuten muinaiset egyptiläiset, kun he suorittivat rituaalisen kylpynsä obeliskin pyhittämässä vedessä."

Sperma joka suihkusi obeliskista sykkivien värillisten valojen muodossa saavutti yläpuolisen pimeän taivaan, Äiti Maan (Gaia) hävyn symboolin -- Äiti Luonnon. Siten 31.12.1999 Äiti Maan kohtu kyllästettiin "valon" spermalla, joka "siittäisi" Uuden Ajan Kristuksen!

Koska ihmisen sikiäminen kestää 9 kuukautta, meidän tuli odottaa jotakin tärkeää tapahtuvan syyskuussa 2000, joka liittyisi Antkristuksen "syntymään".

 Avaintapaus 10 -- 28.8. -- 10.9.2000 -- Kolme Antikristus-konferenssia pidetään YK:ssa

18.8.1991 pääsin salaa livahtamaan vain jäsenille tarkoitettuun seminaariin, jonka piti Bill Lambert, joka on Uuden Englannin teosofisen seuran johtaja, Boston, Massachusetts. Lambert paljasti, että suunnitelma Uuden Ajan Kristuksen tuottamiseksi tarvitsi kolme samanaikaista konferenssia -- hengellisen, taloudellisen ja poliittisen. Näiden konferenssien vaikutus olisi varata maailma psyykkisellä voimalla siirtämään kaikki ihmiset kautta maailman siihen pisteeseen, että he voisivat vastaanottaa Kristuksen [Read NEWS1052 and NEWS1395 for full details].

Nämä konferenssit on pidetty YK:n päämajassa New Yorkissa ilmeisenä, mutta kätkettynä tarkoituksena Antikristuksen synnyttäminen.

HALLITTU KONFLIKTI ALKAA HETI KUN KONFERENSSIT ON PÄÄTETTY

Nämä samanaikaiset konferenssit olivat valtaisa ajanmerkki siitä, että Antikristus-lapsi oli "syntynyt" maailman näyttämölle. Hän ei vielä ollut näkyvä, koska okkulttinen näky vuodelta 1870 edeltä näki, että tarvittiin järjestetty Kolmas Maailmansota, jotta hän voisi nousta. Tämä Kolmas Maailmansota tuli alkaa Israelin ja sen arabinaapureiden välillä ja levitä koko maailmaan [Read NEWS1015 and NEWS1056 for full details of this vision].

Koska tämä suunniteltu maailmansota tuli alkaa Israelin ja sen välittömien arabinaapureiden välillä, oli täysin sopivaa, että ensi vaiheiden oli tarpeen sattua Israelissa. 29.9.2000 tasan 19 päivää senjälkeen kun kolme samanaikaista Antikristus-konferenssia loppuivat, palestiinalaiset aloittivat täyden intifadan eli taistelun Israelin armeijaa vastaan. Terrori-iskut ovat olleet lähes päivittäisiä tuosta päivästä alkaen sisältäen viattomien miesten, naisten ja lasten pommituksia, ajoneuvojen ja rakennusten tuhoamisia ja satunnaisisa ampumisia joka puolella.

Koska koko tämä episodi on suunniteltu Antikristuksen -- Dan.7:8:n 11. sarven -- tuottamiseksi niin meistä on hyvin mielenkiintoista, että kun ynnätään päivä niin saadaan 11 (2+9) ja jos tähän ynnäät kuukauden 9 ja vuoden 2000 niin saat 22 (9+2+9+2+0+0+0), 11x2 eli vielä kaksi kertaa luku 11. Tämä päivä siten antaa Illuminaatille kolminkertaisena kaikkein voimakkaimman luvun 11 .

Suunnitelma tuottaa Antikristus etenee ja sitä seuraa selkeä okkulttinen allekirjoitus luvuin 11.

Se tosiseikka että palestiinalaisten Intifadalla on tällainen selkeä illuministinen 11- allekirjoitus osoittaa totuuden, jota Cutting Edge on julistanut kaiken aikaa nimittäin, että Oslon Rauhan Prosessi on illuministinen suunnitelma ja Arafat on Illuminaatin vahvan kontrollin alla. [NEWS1429 for full details on how the Illuminist Russian KGB controls Arafat]. Ei yhtään tärkeää tapahtumaa tule sattumalta ja päämäärä on selkeä: tuoda Antikristus ja vahvistaa UMJ ja uuspakanallinen uskonto.

Avaintapaus 11 -- 11.9.2001 -- WTC:n ja Pentagonin hyökkäykset

Tarkalleen 11 vuotta sen päivän jälkeen kun presidentti Bush-vanhempi puhui kongressille otsikolla "Kohti UMJ:tä" (11.9.1990) sattui WTC:n ja Pentagonin hyökkäys. Myös tämän hyökkäyksen vahvistivat uskomaton määrä lukuja 11, niin monta että se kiinnitti koko maailman huomion, uskovien ja pelastumattomien yhtä lailla. Itse asiassa huomio luvun 11 vallitsevuteen tässä hyökkäyksessä levisi niin laajalle, että median palautteesta vastaavilla (Mass Media Spin Control) oli täysi työ yrittää torjua käsitys, että tämän tapauksen olisi suunnitellut joku muu kuin muslimit.

Cutting Edge Ministries oli ensimmäinen palvelu, joka kiinnitti huomiota lukuun 11 tässä hyökkäyksessä, kun julkaisimme ensimmäisen sähköpostimme alle 1 1/2 tunnin kuluttua hyökkäyksestä. Raportoimme tästä aiheesta uutisissa NEWS1533, NEWS1538, and NEWS1541.

Uskomme, että tämä hyökkäys voi olla isku, joka aloittaa ennalta kirjoitetun viimeisten toimien jakson, jonka Illuminaatti on suunnitellut ja joka on tuova Antikristuksen yleisön näkyviin. Me uskomme, että hän on ollut maailman näyttämöllä toimien Maailman Avatarina ainakin kolmen samanaikaisen Antikristus-konferenssin päättymisestä lähtien, jotka päättivät syyskuun 2000, mutta on ollut piilossa julkisuudelta. Nämä hyökkäykset varmasti voivat hyvin olla suunnitellun Kolmannen Maailmansodan skenarion alku. Muutaman tunnin kuluttua hyökkäyksestä Bush käytti sanaa "sota" ja muiden kommentaattoreiden kuultiin käyttävän sanaa "maailmansota".

Meidän pitää vain odottaa nähdäksemme kuinka asiat kehittyvät.

Avaintapaus 12 --11.10.2001 -- Tom Brokaw julistaa, että maailma on nyt muotoiltu UMJ:een

Koska tässä episodissa kaikki pyrkii tapahtumaan lukujen puitteissa, katselin ja odotin jotakin merkittävää tapahtuvan lokakuun 11. päivänä. Koko päivä meni ilman että mitään tapahtui. Sitten noin 10 minuuttia ennen klo 7.00 illalla, tunsin voimakkaan (ennakko)kehotuksen (premonition), että minun pitäisi istua vaimoni kanssa, kun hän katseli Tom Brokawin iltauutisia. Viimeisessä osassa Brokaw julisti, että syyskuun 11. päivän hyökkäysten vuoksi maailma oli nyt "työnnetty" (propelled) UMJ:een. Brokaw huomautti läheisestä yhteistyöstä, jota Yhdysvaltain entiset viholliset tarjoavat Bushille hänen taistelussaan terrorismia vastaan. [Read the full report in NA001].

Tiedämme, että UMJ oli virallisesti alkanut 9.11.1989, mutta amerikkalainen yleisö ei tätä tiennyt. Suurelle enemmistölle amerikkalaisia Brokawin julistus todella tarkoitti, että syyskuun 11. päivän hyökkäykset olivat tuoneet globaalin yhteistyön kulta-ajan, joka on olennainen osa UMJ:en lupausta.

Okkultismiin perehtyneelle Brokawin julistus oli todennäköisesti sorvattu kertomaan, että hyökkäykset edustivat ensi-iskua kampanjassa tuottaa Antikristus. Tapaukset jatkossa pian kertovat meille onko tämä mahdollisuus realiteetti, mutta juuri nyt se varmasti näyttää uskottavalta.

 Avaintapaus 13 -- 26.10.2001 -- Presidentti Bush allekirjoittaa lain, joka antaa hallitukselle diktatorisen vallan ja vakavasti -- ellei kohtalokkaasti -- poistaa yksilön vapaudet ja oikeudet

Tämä terrorinvastainen lainsäädäntö sisältää hyvin laajat ja  rohkeat (large and bold) Illuminaatin allekirjoitukset Antikristuksen puolesta. Kuten esitimme lyhytartikkelissamme NA007, kongressi on hakenut kannattajia (has been "fixing" votes) avainlainsäädännölle jo kauan aikaa. Kun nämä Anti-terrorilait hyväksyttiin äänestystuloksesta laskettiin 666 useilla eri tavoilla.

Kun edustajainhuone hyväksyi versionsa tästä laista, niin äänestystulos oli 357-66. Okkultisti heti keksisi heikosti peitetyn "666" , joka on upotettuna tähän tulokseen. Ensimmäinen asia, joka pitäisi vetää huomiosi on "66" ääntä lakia vastaan. Missä on yksi kuutonen? Okkultisti laskisi seuraavasti saadakseen puuttuvan kuutosen: 3+5+7=15 ja sitten 1+5=6. Siispä äänestystulos on "6 66".

Jotta tämä äänestystulos toimisi, 12 edustajaa eivät äänestäneet.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi heidän versionsa Anti-terrorilaista äänestystuloksella 98-1. Kun lasket yhteen nämä luvut kuten okkultisti tekisi, niin saat: 9+8+1=18. Luku 18 on äärimmäisen tärkeä okkultistille, koska se 6+6+6. Monessa tilanteessa kun saatanisti haluaa kätkeä ilmeisen ja hyvin loukkavan luvun 666, hän tekee niin näyttämällä lukua 18.

Siten Anti-terrorilakien äänestystulokset antavat 666, jonka pitäisi kertoa sinulle kaikki tarpeellinen tunteaksesi sen hengen, joka on tämän lain takana ja lopullisen päämäärän, jota varten se on tarkoitettu. Tämä Anti-terrorilaki on suunnattu suoraan sitä ainoaa tosi vihollista vastaan, jonka saatana tunnistaa -- fundamentalistinen, uudestisyntynyt kristitty. Tämä laki on tehty perustamaan ja vahvistamaan hänen valtakuntaansa.

Kun Bush allekirjoitti tämän ehdotuksen laiksi, hän teki niin perjantaina 26.10.2001. Hän alkoi tehdä huomautuksiaan pian klo 10.45 jälkeen ja sitten meni pöydän ääreen, jossa hänen oli määrä allekirjoittaa lait. Hän katsoi ylös ikään kuin katsoakseen huoneen poikki juuri kun hänen kynänsä viipyi paperin yllä. Kun hänen kynänsä kosketti paperia, katsoin kelloani, joka näytti tarkalleen 11.00. Tämäkin episodi sisälsi luvun 11!

YHTEENVETO

Nyt kun tiedämme, että UMJ aloitettiin virallisesti 9.11.1989, kun Berliinin muuri sortui, voimme nähdä menneiden 12 vuoden tapahtumat vähän selvemmin vai mitä. Voimme nähdä, että tapahtumien järjestys paljastui täsmälleen samaksi kuin tapatumien järjestys Raamatun profetioissa koskien Antikristusta. Voimme nähdä kuinka Wacon ja Oklahoman tuhot sopivat tähän kokonaiskuvaan.

Voimme nähdä, että loppumattomalta näyttävä kamppailu Israelissa tuon kansan ja palestiinalaisten välillä on ollut Illuminaatin kontrolloimaa alusta alkaen ja tulee jatkumaan heidän hallinnassaan, kunnes toivottu tulos on saavutettu. Muista, että Illuminaatin kaksi tärkeintä päämäärää on saada aikaan heidän Uuden Ajan Kristuksensa ilmestyminen ja jälleenrakentaa Hiram Abiff-legendan temppeli. Kaikki muu palvelee tätä päämäärää.

Mutta tärkein seikka, jonka voimme nähdä on, kuinka WTC:n ja Pentagonin hyökkäykset eivät aloittaneet UMJ:tä, vaan yksinkertaisesti työnsivät (propelled) sen uudelle, korkeammalle tasolle. Nämä hyökkäykset sallivat "myötätuntoisen" ja "kristityn" republikaanipresidentin pyytää ja myös saada kaikkein kattavimmat diktatooriset valtuudet, mitä yksikään presidentti ikinä on pyytänyt. Maa on nyt vain yhden lyhyen julistuksen päässä totaalisesta diktatuurista. Tuo askel on julistus, joka virallisesti uudelleen määrittää, kuka on terroristi ja mitä hänen täytyy tehdä, jotta häntä pidettäisiin terroristina. Kotimaan turvallisuuspäällikkö (Homeland Security chief) Tom Ridge on jo aloittanut tämän määrittelyn, mutta virallinen julistus todennäköisesti viipyy, kunnes ulkomaisen sodan ja kotimaisten, mahdollisesti joukkotuhoasein tehtävien terroriskujen, yhdistelmä saa aikaan paniikin kohoamisen jälleen korkeammalle tasolle. Tämän suunnitellun paniikin tulee saamaan aikaan kolmen sodan Kolmas Maailmansota (a 3-war World War III) Lähi-Idässä ja sitä seuraavat terrorihyökkäykset kaupunkejamme vastaan sekä öljysaarto, taloudellinen romahdus, luonnontuhot ja epidemiat (plagues).

Tämän suunnitellun Kolmannen Maailmansodan savusta, paniikista ja tuhosta on astuva Antikristus. Keskellä "valheen kaikkea voimaa tunnustekoja ja ihmeitä" hän tulee vaatimaan kaikkien vihollisuuksien välitöntä lopettamista; koska nyt hänen miehensä loivat nämä vihollisuudet, he voivat helposti pysäyttää ne hetkessä ja siten suuresti lisätä tämän Uuden Ajan Kristuksen uskottavuutta. Tämä Kristus lupaa hallita 1000 vuotta rauhassa ja turvallisuudessa. Hän lupaa palauttaa taloudellisen menestyksen. Valtioiden taloudet ovat romahtaneet, mutta ne ovat olleet lamassa niin lyhyen ajan, että Illuminaatti pystyy saamaan ne taas jaloilleen, mutta tällä kertaa todellisena globaalina taloutena.

Paavi tullaan julistamaan yhdistyneen maailman UMJ:en uskonnon ylimmäksi johtajaksi. [NEWS1052 for full details]. Tämä julistus tulee tekemään hänestä Ilmestyskirjan Väärän Profeetan (Ilm.13:11-18).

Uuden Ajan Kristus tulee innokkaasti "täyttämään" Raamatun messiaanisia profetioita ja siten vakuuttaa juutalaiset ortodoksipapit siitä, että hän on juutalaisten Messias. Kun hän "vahvistaa liiton", niin Hiram Abiff'in temppelin rakentaminen voi alkaa ja 7-vuoden profeetallinen kalenteri lähtee liikkeelle.

Jos et ole pelastettu, niin onpa sinulla hyvät syyt olla todella peloissasi (absolutely terrified). Sinun vapauksiasi ollaan ottamassa pois ja pian tulet näkemään Antikristuksen nousun. Pian tulet näkemään kokonaisten valtioiden tuhoutuvan sodassa. Me uskomme, että Ilmestyskirjassa kuvattu taloudellisen Babylonin tuho tarkoittaa Yhdysvaltoja. [Read http://www.cuttingedge.org/ce1038.html for full details].

Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.

Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.

Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt Salvation Page

Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen Antikristuksen Valtakunnan jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries

35 Elizabeth Street

Attleboro, MA 02703-2031 
TAKAISIN