RAAMATULLINEN PERUSTUS TEMPAUKSELLE ENNEN VIHAN AIKAA

Seuraavassa: NA = New Age

Alaotsikko: Raamatun profetian ymmärrys on osoittautunut enenevän sitä mukaa, kuin maailman tapahtumat jatkavat paljastumistaan, asiat joita aiemmin pidettiin vertauskuvallisina, ovat nyt täysin ymmärrettäviä (Make Perfect Sense)! Niinpä vuodesta 1989 demoniset henki-oppaat ovat kehottaneet NA-johtajia valmistamaan kannattajiaan tempausta varten.

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

Tämä esitys alkaa jo olla loppuun kulunut, mutta päätellen kommenteista, joissa pre-trib-näkemyksemme kiistetään, näyttää ilmeiseltä, että sitä on kerrattava ja usein: se mikä aiemmin oli käsittämätöntä, on nyt aivan järkeen käyvää nykytapahtumien valossa.
Esimerkiksi:

Aina 20. vuosisadan alkuun asti useimmat profetian tulkitsijat pitivät Ilm.9:16 mainitsemaa 200 miljoonan miehen armeijaa niin äärimmäisen mielikuvituksellisena, että katsoivat sen vertauskuvaksi - esittämään jotakin  muuta hengellistä totuutta. He päättelivät, että koska koko maailman armeijat yhdistettyinä eivät saavuttaisi tällaista tähtitieteellistä lukua, niin sitä ei pitänyt ottaa kirjaimellisesti. Kuitenkin kun aikaa oli kulunut 3/4 vuosisataa, niin nyt tiedämme, että Kiina yksinään voisi varustaa tuon kokoisen armeijan niin halutessaan. Taas mikä aiemmin oli käsittämätöntä, on nyt tullut aivan järkeen käyväksi. Sama periaate pätee kaikkeen profetiaan - aika väistämättä antaa lisää valoa tulkintaan.

Samalla tavalla kirkkohistoria osoittaa, että joissakin tapauksissa kesti satoja vuosia ennenkuin uskon suuret opit muotoutuivat ja kirkastuivat. Esimerkiksi vanhurskautus yksin uskosta täydellisesti "lyötiin lukkoon" (nailed down) vasta Lutherin päivinä 1500-luvulla. Älkäämme siis menkö siihen ajatusloukkuun, että kaikki mitä varhaiset isät ovat sanoneet on pyhää ja koskematonta.
Vielä tänäkin päivänä monet ivaavat käsitettä, jota he kuvaavat "salaisena tempauksena", koska he väittävät, että oletettavasti henkilö nimeltä Margaret McDonald keksi koko tarinan vuonna 1830 - senjälkeen Plymouth-veljet omaksuivat idean, joka tuli suosituksi C.I. Scofield'in ja hänen referenssi-raamattunsa avulla. Vastaukseksi näihin väitteisiin kaikki mitä voimme sanoa on: "Mitä Raamattu sanoo"? Sopiiko näkemys koko Raamattuun ja käykö se järkeen paremmin kuin edeltäjänsä? Tutkikaamme tätä aihetta niin objektiivisesti kuin vain voimme.

On kiistämätöntä, että on oleva seurakunnan määrätyllä hetkellä tapahtuva poistuminen tästä maailmasta , koska 1Tess.4:13-18 ja 1Kor.15:51-53 molemmat ilmoittavat sen. Suurin mielipiteitten ero keskittyy siihen, milloin tämä poistuminen tapahtuu; monet vielä väittävät, että se on samanaikainen Kristuksen toisen tulemisen kanssa vihan ajan lopussa mieluummin kuin ennen sen alkua. Kaikki uskovat ovat yhtä mieltä siitä, että Jumala varmasti voi temmata valitut lapsensa tästä maailmasta milloin tahansa, mutta on useita hyvin järkeviä syitä, miksi uskomme, että Raamattu tarkoittaa tempauksen tapahtuvan ennen vihan aikaa. Ensiksi meidän on ymmärrettävä, että vihan ajan (Herran päivä) ensisijainen tarkoitus on kurittaa ja puhdistaa Israelin kansaa - ei Kristuksen seurakuntaa - joka on Hänen rakastettu ja kihlattu Morsiamensa. Osittain ellei kokonaan tätä aihetta ympäröivä sekaannus johtuu Jumalan lapsiin viittavan termin "valittu" väärin käsittämisestä.

Seurakunta koostuu yksinomaan valituista yksilöistä, mutta seurakunnan ulkopuolella on
kaksi määrättyä valittujen ryhmää: Ensimmäinen koostuu Vanhan Testamentin pyhistä ja toinen on niiden joukko, jotka pelastuvat vihan aikana. Niinpä kun näemme termin "valittu" Matteuksen 24. luvussa ja muutamissa viittauksissa Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa  - meidän täytyy ymmärtää, että nämä eivät ole seurakunta-ajan pyhiä – syistä, jotka selitämme tarkemmin.
Suurin osa Vihan aikaa koskevia profetioita löytyy Vanhasta Testamentista ja siksi ne on selvästi tarkoitettu Israelille. Sitä paitsi ei ole mitään järkeä, että Herra altistaisi kihlatun Morsiamensa vihan ajan sanoin kuvaamattomille kauhuille - vaikkakin hänen seurakuntansa on kokonaan koottu kurjista, helvetin ansainneista syntisistä. Hän on pelastanut meidät armonsa kautta ilman mitään omia ansioitamme, joten mitä tarkoitusta rangaistus palvelisi? Niin kauan kuin olemme tässä kuolevassa ruumiissa, synti jatkuvasti on leimaa antavana olemuksessamme, eikä mikään rangaistus voi poistaa syntistä luontoa. Vasta kun saamme kirkastetun ruumiin, olemme lopullisesti vapaita synnistä.

Ne jotka väittävät, että vihan aika auttaa poistamaan "tahrat ja rypyt" (Ef.5:27) seurakunnasta ennenkuin se esitellään Kristukselle, ylenkatsovat tämän perustavan tosiasian. Inhimilliset virheet ja jokainen synnin tahra täytyy poistaa meistä ennakkoehtona sille, että voimme seisoa Jumalan edessä - ja tämä tulee tapahtumaan tempauksen hetkellä (1Kor.15:50-58). Tämän kaltainen usko muodostaa perustuksen Kiirastuliopille; siispä se joka uskoo, että seurakunnan täytyy kulkea "puhdistuksen" ajan läpi, hyväksyy Kiirastuliopin valheen! Seurakunnan kristityt ovat tahrattomia, koska Jeesus Kristus on on liittänyt tahrattomuutensa meihin. Katsokaamme mitä Vanha Testamentti sanoo aiheesta "Herran päivä" - "Jaakobin ahdistuksen aika" - paremmin ymmärtääksemme sen soveltamista Israeliin. Kuten tulemme huomaamaan harvat lopun aikaan liittyvät raamatulliset aiheet ovat saaneet yhtä paljon huomiota tai korostusta Vanhassa Testamentissa.

Kun profeetat mainitsevat "Herran päivän", se usein kuulostaa Aamokselta, kun hän kirjoitti:

"Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus - ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme. Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?" (Aamos 5:18-20)

Kun "Herran päivä" teologisena terminä käsittää kaiken, mitä tapahtuu koko sen jakson aikana, kun Jumala täyttää lupauksensa ja vie historian päätökseen, niin korostus useimmissa Vanhan Testamentin kohdissa painottuu ahdistuksen pimeään jaksoon ja tuomioon, joka aloittaa tuon päivän.  Se on kuvailtu hirveänä aikana ihmiskunnalle, päiviksi täynnä Jumalan tuomioita, joissa maa hävitetään ja tyhjennetään ja sen asukkaat kuolevat miljoonittain. On synkeys ja pimeys, vaiva ja valitus, kun Jumalan viha täysin vapautetaan syntistä ihmiskuntaa vastaan (Deut. 4:30-31; Isaiah 2:19; Isaiah 24:1, 3, 6, 19-21; Isaiah 26:20-21; Jeremiah 30:7; Daniel 9:27; Daniel 12:1; Joel 1:15; Joel 2:1-2; Amos 5:18-20; Zeph. 1:14-15, 18). Kuten näemme näistä VT:n kirjoituksista, sekä pakanakansat että Jumalan valitut tulevat kokemaan hänen tuomionsa, koska vihan aika on maailmanlaajuinen. Kuten Jeremia sanoo 25:32-33:

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi."

Ja kuitenkin huolimatta tämän kauhean ajan kaikista kauhuista, tarkoitus on selvä, että se tulee johtamaan vapautukseen.
Tässä poimintoja joiltakin profeetoilta:

"Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä." (Jer.30:7)
"Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra." (Hes.20:37-38)

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani."" (Sak.13:8-9) (Huomaa, että 2/3 Israelista tapetaan ja vain 1/3 jää eloon Jumalan tuomion ankaruudesta.)
Vihan aika on tarkoitettu puhdistamaan ja valmistamaan Israel kansana kääntymään. Kaikesta tästä meidän tulisi ymmärtää, että maailmanlaajuinen ahdistus todella on edessä. Mutta Jumalan tarkoituksissa jopa tällä kaikkein kauheimmalla ajalla lopulta hyvä tarkoitus, ja se tulee siirtämään historian hänen suunnittelemaansa loppua kohden. Seuraavassa Sanan paikkoja lisätutkistelua varten:
Herran päivä: Isaiah 2:12; Isaiah 13:6; Ezekiel 13:5; Ezekiel 30:3; Joel 1:15; Joel 2:1, 11, 31; Amos 5:18-20; Obadiah 1:15; Zeph. 1:7, 14; Zech. 14:1; Malachi 4:5.

Ahdistus: Deut. 4:30-31; Isaiah 2:19; Isaiah 24:1, 3, 6, 19-21; Isaiah 26:20-21; Jeremiah 30:7; Daniel 9:27; Daniel 12:1; Joel 1:15; Joel 2:1-2; Amos 5:18-20; Zeph. 1:14-15, 18.

Nyt kun olemme luoneet perustuksen vihan ajalle ja osoittaneet, että se liittyy Israeliin eikä seurakuntaan, niin kääntäkäämme huomiomme takaisin ennen vihaa tapahtuvan tempauksen (pre-trib) loogisiin syihin. Olemme jo esittäneet, että on täysin epärealistista ja hengellisesti hyödytöntä ajatella, että Herra alistaisi rakkaan morsiamensa kauheille tapahtumille. Ja koska aiheemme on Kristuksen Morsian, on hyödyllistä tehdä lyhyt katsaus muinaisiin juutalaisiin kihlaus- ja avioliittotapoihin.

Kun vanhemmat olivat sopineet lastensa avioliitosta ja virallinen kihlaus suoritettu (kihlaus tuohon aikaan oli oli yhtä sitova kuin avioliitto), niin sulhanen lähti rakentamaan taloa morsiamelleen. Ja sen valmistuminen vei usein aikaa jopa kaksi vuotta. Odotusajan morsian asui isänsä talossa, mutta hän eli odotuksessa, että hänen sulhasensa voisi palata "millä hetkellä tahansa". Hänen laukkunsa olivat niin sanotusti pakatut, kun hän innokkaasti odotti päivää, kun hänen valittunsa tulisi hakemaan häntä. Sitten kun vihdoin sulhanen oli valmis vastaanottamaan morsiamensa, iloinen hääseurue yhdessä "yljän ystävän" eli "best man'in" kanssa lähestyi morsiamen taloa keskiyöllä ja yljän ystävä huusi: "Katso ylkä tulee"! Morsiamen tietysti tuli olla hereillä ja avata ovi iloiselle hääjoukolle. Tässä kohdassa hän liittyi juhlajoukkoon ja palasi isänsä taloon, jossa todelliset hääseremoniat tapahtuivat - sitten myöhemmin he siirtyivät uuteen kotiinsa viettämään kuherruskuukautta, joka tavallisesti kesti seitsemän päivää.

Samankaltaisuudet juutalaisen avioliittokäytännön ja seurakunnan tempauksen välillä ovat eittämättömät! Morsiamen (Seurakunta) oletetaan odottavan ylkää (Jeesus Kristus) isänsä talossa (Saatanan hallitsema maailma). Ja kun ylkä palaa noin kahden vuoden (n. 2000 vuotta tähän mennessä) erossa olon jälkeen, morsian siirretään isänsä taloon (Jumalan taivas), missä hääseremoniat tapahtuvat. Kuherruskuukausi heidän uudessa kodissaan (Joh.14:2 mainitsemat "asuinsijat") kestää 7 päivää ( 7-vuotinen vihan aika).

Sitten meillä on toinen vahva peruste tempaukselle ennen vihaa 1Tess.5:9: "Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,"

Tämä jae asiayhteydessään ilmeisesti liittyy Paavalin opetukseen koskien tempausta - koska tämä on aiheena alkaen 1Tess.4:13 ja jatkuen 5:11. asti. Ja eräs tärkeimmistä syistä tämän Paavalin kirjeen takana oli, että Tessalonikan seurakunta oli huolestunut rakkaidensa kohtalosta. He olivat olleet myös uskovia ja näytti, että he kuolivat eikä Kristus ottanutkaan heitä taivaaseen (kuten Paavali oli heitä opettanut). Mutta koska hän oli ollut heidän kanssansa vain kuukauden verran, heidän tietonsa asiasta oli epätäydellinen. Siispä oikaistakseen tämän väärinkäsityksen Paavali sanoo heille, että heidän kuolleet rakkaansa "Kristuksessa" tosiasiassa otetaan ennen elossa olevia tempauksen hetkellä.
 
Huomaa, että Paavali käyttää sanaa "lohduttaa" kahdesti tässä opetuksessa, jolla hän pyrkii hälventämään heidän pelkojaan; sitten hän päättelee edellä lainatun jakeen (5:9) perusteella kertoen heille, että Jumala ei ollut "määrännyt" heidän osakseen Hänen vihaansa -- Jumalan vihaa, joka on varattu Israelin kansalle (erityisesti ja muulle maailmalle yleisesti) ja siksi meidän pitäisi ymmärtää, että hänen tempausta koskeva opetuksensa on tarkoitettu lohdutukseksi kaikille seurakunta-ajan uskoville.

Koska paholainen ei ollut oikein onnistunut kiusatessaan Tessalonikan uskovia se kierrätti väärää huhua, että sen vainon vuoksi jota he silloin olivat kokemassa, "Herran päivä" (Vihan aika) olisi jo tullut ja he olisivat jääneet tempauksesta! Tämä oli syynä 2.Tessalonikalaiskirjeeseen, jossa hän antoi heille (ja myös meille tänä päivänä) ehdottoman varman kaksoistapahtuman "merkkipaalun" (double event sign-post), jota ilman Vihan aika ei voi alkaa! Toisen luvun jakeessa 3 Paavali sanoo meille, että emme saa antaa kenenkään pettää meitä, koska "se päivä" ei tule ennenkuin "luopumus ensin tapahtuu" -- luopumus tai lähtö, riippuen siitä kuinka Kreikan sana apostasia tulkitaan -- yhdessä "laittomuuden ihmisen" eli antikristuksen ilmestymisen kanssa. Siispä meidän täytyy ymmärtää, että näiden molempien  tapahtumien on tapahduttava ennenkuin Vihan aika voi todellisuudessa alkaa.

Tässä kohdassa haluan, että kysyt itseltäsi: Mikä muu syy olisi saanut Paavalin antamaan tessalonikalaisille tämän erikoisopetuksen, jos tähtäimessä ei olisi ollut ennen vihanaikaa tapahtuva tempaus? Ajattele tätä.

Toinen mielenkiintoinen seikka koskee "luopumusta" jakeessa 2Tess.2:3. Enemmistön näkemys on, että tämä viittaa joukkoluopumiseen uskosta Vihan ajan edellä ja tämä varmastikin on mahdollista, kun antikristus nousee valtaan ja ihmiset maailmanlaajuisesti alkavat palvoa häntä. Mutta vuosien saatossa monet huomattavat Raamatun opettajat ovat väittäneet, että kreikan sana apostasia voidaan kääntää myös sanalla "lähtö, poistuminen" (engl. departure)  -- tarkoittaen Seurakunnan lähtöä tai poistumista tästä maailmasta -- ja uskoa että tämä viittaa ennen vihaa tapahtuvaan tempaukseen. Kuitenkin monet Kreikan asiantuntijat -- monet heistä kannattaen pre-trib-tempausta -- eivät ole samaa mieltä sanan apostasia tulkinnasta "lähdöksi", joten tämä erityiskysymys ei ole läheskään vielä ratkaistu.
The Amplified Bible Commentary jopa käyttää sanoja "departure of the church" (seurakunnan lähtö) tämän jakeen (2Tess.2:3) reunakommentissa selittäessään sanan apostasia täydellistä merkitystä.

Toinen tähän aiheeseemme liittyvä Sanan kohta on Ilm.3:10, jossa kirkastettu Herra puhuu Filadelfian seurakunnalle:
"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat."

Ajattele tarkoin tätä sanaa hetki. Se on maahan sidottu käsite. Kun kerran pääset tämän maan yläpuolelle ja aurinkokunnan ulkopuolelle, tällä sanalla ei ole merkitystä!

Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 mainitut seitsemän seurakuntaa olivat kirjaimellisia seurakuntia Vähän Aasian eri puolilla siihen aikaan, kun Johannes kirjoitti nämä sanat. Monet uskovat, että ne edustavat seitsemää tarkkaa aikajaksoa seurakunnan historiassa ja päättyvät Laodikean aikaan -- hengelliseen "penseyteen" juuri ennen Vihan aikaa. Toinen näkemys on, että ne ovat seitsemän seurakuntatyyppiä, joihin kuluu yksilöjäseniä, jotka edustavat koko skaalaa hengellisyydessä ja uskollisuudessa Kristusta kohtaan. Ja juuri uskolliset filadelfialaisten kaltaiset uskovat ovat niitä, joita koskee lupaus, että "pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin ... " Huomaa, että lupaus on pelastaa hetkestä  (keep from hour) eikä hetken yli (keep through hour), kuten jotkut post-millennialistit väittävät.

Nooa pelastettiin Jumalan vihasta tulvassa, mutta hän kävi läpi tuon hetken. Loot pelastettiin Jumalan vihasta, mutta kävi läpi tuon hetken. Jeesus lupaa seurakunnalle pelastaa sen koko maailmaan tulevasta koetuksen hetkestä.

Toinen mielenkiintoinen seikka on, että seurakunta mainitaan usein luvussa 3, mutta sitten luvussa 4 sen ensimmäisessä jakeessa on komento: "Nouse ylös tänne", (Tempauksen symbooli?) eikä seurakuntaa senjälkeen mainita ennenkuin paljon myöhemmin, jossa näemme sen Kristuksen Morsiamena luvussa 21.

Sitten 4. luvussa 4. jakeessa näemme 24 vanhinta (kreikaksi presbuteros) istumassa taivaallisen valtaistuimen ympärillä valkoisiin puettuina kultakruunut päässään. Olla puettu valkoisiin tarkoittaa olla "voittaja" (Ilm.3:4-5) ja kruunujen sanotaan UT:ssa johdonmukaisesti edustavan palkintoa. Siis se tosiseikka että he ovat siten järjestetty kertoo, että Kristuksen palkkatuomio on jo tapahtunut ja palkinnot on jo jaettu. Jos epäilet tätä tulkintaa, niin katsopas luvun 5 jaetta 3: "Eikä kukaan taivaassa ... voinut avata kirjaa ... " jakeessa 4 on jatkoa: "ettei ketään havaittu arvolliseksi ..." Vaikka kreikan sanan "oudeis" kirjaimellinen tulkinta on "no one, ei kukaan" (käännetty KJV:ssa "no man"), "man tarkoittaa henkilöä" (W. E. Vine in his "Expository Dictionary of New Testament Words)." Hyvä ystävä, Jeesus on sekä ihminen että Jumala -- kolminaisuuden toinen persoona --  nämä huomautukset selvästikin viittaavat Häneen. Kuinka nämä ihmiset tai persoonat olisivat taivaassa elleivät tempauksen kautta? Meidän ymmärryksemme Sanasta on, että Jeesus itse oli ensimmäinen taivaaseen ylösnousemuksen kautta päässyt ihminen poisnukkuneitten ensihedelmänä.

Näin ollen Vanhan testamentin ja Vihan ajan pyhät eivät voi ylösnousseina tulla taivaaseen  ennen seurakuntaa syystä, jonka löydämme seuraavissa jakeissa:

”Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan” (1Kor.15:20-23).

Missä vaiheessa Viha sitten alkaa kohdata maata? Ilm.6:1:ssa näemme Herran Jeesuksen Kristuksen murtavan ensimmäisen sinetin, joka ilmoittaa alkamisen, mutta huomaa, että jotakin tapahtuu jo ennen tätä luvussa viisi: Jakeet 8 ja 9 kertovat meille, että ne ”neljä olentoa” ja 24 vanhinta (vanhimmat ovat selvästi kaikkien kristittyjen edustajia)veisasivat uutta virttä, sanoen: .... sillä sinä olet tapettu ja verelläs meitä Jumalalle lunastit kaikkinaisista sukukunnista, ja kielistä, ja kansoista ja pakanoista” Jae 10 vielä jatkaa: ”Ja olet meidät tehnyt meidän Jumalallemme kuninkaiksi ja papeiksi, ja me saamme vallita maan päällä”  (Ilm.5:8-10. Vuoden 1776 suom. käännöksen mukaan). Sanonta ”kaikkinaisista sukukunnista, ja kielistä, ja kansoista ja pakanoista” ilmeisesti viittaa paljon suurempaan joukkoon kuin vain 24 vanhimpaan.

Sitten vielä apostoli Paavali kehottaa koskien Herran päivää: ”

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;

2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;

5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.

6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.

8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

11. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. (1Tess.5:1-11, Vuoden 1938 suom. käännös).

Sana joka on käännetty valvokaamme jakeessa 6 on kreikan gregoreuo ja tarkoittaa ”valppaus” (engl. vigilance). Miksi Paavali neuvoo heitä (ja myös meitä) valvomaan, jos tapahtuma ei ole lähellä – voisi tapahtua milloin tahansa ja on seuraavana Jumalan profeetallisessa ”kalenterissa”? Huomaa tarkka erotus, jonka Paavali tekee pronominien ”te”, ”teidät” ja ”he”, ”heidät” välillä. Tämä kontrasti on tarkoitettu osoittamaan uskoville, että me, toisin kuin ne jotka ovat kadotettuja, emme tule menettämään valppauttamme, kun Herran päivä tulee kuin varas yöllä – Älä unohda tätä – Herran päivää on kestänyt jo 7 vuotta Kristuksen Toisen Tulemuksen aikoihin. Siis ”tulee” ilmeisesti tarkoittaa sen alkamista –heti ”lähdön” ja laittomuuden ihmisen ilmestymisen jälkeen.

Tämä vie meidät Matt. 24. luvun aiheeseen, joka nöyrän mielipiteeni mukaan on eniten väärin ymmärretty ja sovellettu luku Raamatussa, mitä tulee koskien profetiaa. Jopa teologian tohtorit, joiden tulisi tietää paremmin, kompastuvat kaikki tähän osaan Sanaa ja erottavat sen kokonaan tekstiyhteydestä, kun yrittävät soveltaa osaa siitä tempaukseen. Terve järki sanoo, että Paavali tiesi, mistä hän puhui 1Kor 15:51-52:ssa sanoessaan:

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.”

Mitä tarkoittaa sana ”salaisuus” (kreikaksi musterion) UT:ssa käytettynä? Se viittaa Kirjoitukseen, jota ei aikaisemmin ole paljastettu! Toisin sanoen Paavali kertoo meille tässä jotakin sellaista noin vuonna 59-60 jKr., jota Jumala ei milloinkaan aikaisemmin ollut paljastanut: nimittäin seurakunnan ylösotto eli tempaus. Tämä seikka pelkästään edellyttää, että yksikään Jeesuksen sana Matteuksen luvussa 24 ei voi viitata tempaukseen! Miksi on tämä kohta niin tärkeä, saatat kysyä? No niin tutkikaamme tuota lukua ja tarkastelkaamme muutamia yksityiskohtia.

Näemme tässä edessämme Herran vastaamassa opetuslasten esittämiin kysymyksiin. On enemmän kuin todennäköistä, että ryhmä koostui yksinomaan juutalaisista. Jeesus Kristus ei ole vielä kuollut, eikä armon aikakausi vielä alkanut, siispä 100% siitä mitä löydämme evankeliumin ilmoituksesta on lain eikä armon alaista! Ei yksikään VT:n profeetoista ”nähnyt” Seurakunnan aikaa, koska Jumala ei paljastanut sitä heille – se oli jumalallinen ”salaisuus”! Ja Herran opetus tässä on täysin johdonmukaista tämän periaatteen kanssa. Hän opettaa juutalaisia siitä, mitä heidän ”sukukuntansa” (generation) tulee kokemaan Vihan aikana, koska seurakunta ei ole näköpiirissä ja odottaa vielä paljastamistaan. Pitäen tämä ajatus mielessäsi huomaa, että jakeet 4-13 kuvaavat olosuhteita, joita valittu juutalainen jäännös tulee kokemaan Vihan ajan eli ”Jaakobin vaivan ajan” pimeinä päivinä.

Matt.24:9 hyvin selvästi ilmoittaa, että, ”.... Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.”Jumala tulee sinetöimään 144000 juutalaista tämän kauhean ajan alussa ja tämä opetus on suunnattu heille. Jakeen 13: ”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu”, monet ovat ymmärtäneet ja soveltaneet tätä väärin ajatellen, että meidän täytyy ”kestää loppuun saakka” pelastuaksemme, kun tosiasiassa tämä viittaa niiden juutalaisten fyysiseen vapautukseen (deliverance), jotka vielä ovat elossa Kristuksen Toisen Tulemuksen hetkellä – Vihan ajan lopussa!

Muista, että tämä ei voi koskea seurakuntaa millään tavoin, koska tuohon aikaan – jolloin Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin luvun 24 – Seurakunta itse oli vielä salaisuus.

”1. Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni -
2. olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu,
3. että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
4. josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,
5. jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:
6. että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta ..." (Ef.3:1-6).

Huomaa mitä jae 14 sanoo: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Hyvät ystävät, armon evankeliumi oli vielä tuntematon tuohon aikaan! Tämä ”valtakunnan evankeliumi” – sanoma jota sekä Johannes Kastaja että Jeesus saarnasivat ja johon Herra viittaa – kuului: ”tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.”
Ja sitä tulevat saarnaamaan uudelleen Vihan aikana Ilm.7. luvun 144000 valittua ja 11. luvun ”kaksi todistajaa”. Vihan ajan loppu joka on tuova mukanaan Kristuksen Toisen Tulemuksen, ei tule ennen kuin kaikki kansat ovat kuulleet tämän erityisen evankeliumin sanoman ja jonka välityksellä heille on kerrottu, että Jeesuksen Kristuksen konkreettinen (literal) hallinta maan päällä on alkamassa. Tuohon aikaan jolloin Herra kertoi tätä oppilailleen, Israelin kansa oli juuri hyljännyt hänet kuninkaana ja Hän tiesi, että Hänen sanansa oli tarkoitettu heidän jälkeläistensä jollekin tulevalle sukupolvelle. Seurakuntaa ei ole missään näköpiirissä. ”Suuri Ahdistus” alkaa jakeesta 15 – Vihan ajan loppupuolisko (3 ½ vuotta), joka on oleva niin hirvittävä, että Herra sanoi siitä jakeessa 21: ”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.”

Se että juutalaiset ovat tämän opetuksen ensisijainen kohde, on tehty selväksi rinnakkaisessa selonteossa Markuksen evankeliumin luvussa 13. Huomaa jakeen 9 sanoitus:

”Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille.” (Mark.13:9)

Parhaan tietoni mukaan juutalaisilla ei ole milloinkaan ollut tapana viedä kristittyjä synagoogiinsa mistään syystä ja vielä paljon vähemmän pieksää heitä! Mutta Vihan aikana 144000 valittua juutalaista joutuvat sekä oman kansansa että pakanoiden vainoamiksi.
Sitten jakeessa 22 meillä on hyvin mielenkiintoinen ilmoitus ”niiden päivien” lyhentämisestä Jumalan toimesta, koska ellei Hän tekisi niin, kaikki kuolisivat. Tällä on suora yhteys jakeeseen 36 – toiseen Herran kommenttiin, jota on väärin sovellettu vuosien ajan. Saarnaajat ovat kertoneet laumoilleen jakeen 36 perusteella, että kukaan ei voi tietää tempauksen ”päivää ja hetkeä” -  kun tällä jakeella ei ole yhtään mitään tekemistä tempauksen kanssa, koska asiayhteyden huomioon ottaen se selvästi viittaa Toiseen Tulemukseen. Vaino ja tappaminen tulee olemaan niin suurta, että Jumala tulee lyhentämään nuo päivät, että edes jotkut jäävät eloon asuttamaan Tuhatvuotista Valtakuntaa. Ja koska aika tullaan lyhentämään, kukaan ei tiedä tarkalleen päivää eikä hetkeä!!! Muista, että Matt.24 kokonaisuudessaan käsittelee lainalaisia juutalaisia eikä armonalaista seurakuntaa – sekä seurakunta että tempaus ovat tuohon aikaan Jumalan aivoituksiin kätkettyjä salaisuuksia. Jaetta 44 on käytetty tukemaan väitettä, että kukaan ei voi tietää tempauksen aikaa, kun todellisuudessa se puhuu pelkäävistä juutalaisista, jotka piileskelevät mielessään vain eloonjääminen – eikä Suuren Ahdistuksen jäljellä olevien päivien laskeminen, kuten profeetta Daniel on ilmoittanut (eräs ”päivän ja hetken” tietämistä vastaan käytetyistä argumenteista).

”Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.”(Matt.24:44)

Ajattele tätä – kristittyjä kehotetaan läpi UT:n valvomaan Herran tuloa varten viemään meidät luoksensa ja meille opetetaan, että se ei tule yllätyksenä seuraavan sanan kohdan perusteella:

”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.” (1Tess.5:4-6)

Siis taas kerran näemme, että Matt.24. luvun ilmoitukset eivät voi viitata tempaukseen.

Jumalan valittujen kokoaminen ”taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (jae 31) tapahtuu ”kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen ...” (jae 29) – jälleen kysymyksessä on Toinen Tulemus eikä tempaus. Jakeiden 40 ja 41 ”toinen otetaan ja toinen jätetään” kuvaukset – niin usein käytetyt kuvaamaan tempausta – todellisuudessa viittaavat lampaiden ja vuohien erotteluun, joka on kuvattu 25. luvun jakeessa 33. Tällöin ne jotka jätetään pääsevät Tuhatvuotiseen Valtakuntaan. Tämä kappale on tietysti katkeamattomassa tekstiyhteydessä ja osa Herran laajempaa selostusta Toisesta Tulemuksestaan.

On ymmärrettävää, miksi niin monet pyrkivät käyttämään Matt.24:ää varmana tekstinä tempaukselle, koska paljon siitä näyttää ”sopivan”, mutta kuten olemme nähneet – huolellinen tarkastelu paljastaa, että näin ei voi olla.

Vaikka monet hyvät miehet ovat saaneet ”munan päin näköä” yrittäessään ennustaa tempauksen päivämäärää, niin Matteus 24:36 ei kuitenkaan ole laillinen este!

Maailman tapahtumat ja kansalliset asenteet näyttävät tänä päivänä olevan tulossa juuri sellaisiksi, kuin Sana ilmoittaa olosuhteiden olevan antikristuksen ilmestymisen aikoihin. Näin ollen ja edellä esitettyjen syiden vuoksi uskomme, että tempaus on todella ja lopultakin välittömän läheinen (imminent). Oletko sinä valmis kohtaamaan Herran yläilmoissa?

CUTTING EDGE’N LOPPUHUOMAUTUS

Tulkoon se täysin tunnetuksi, että emme sitoudu Pre-Trib-näkemykseen, sen vuoksi ettemme olisi kyllin ”rohkeita” käymään läpi antikristuksen vainoja. Monet ovat vuosien varrella lähettäneet meille sähköpostia esittäen juuri tämän syytteen. Tämä väite on hölynpölyä yhdestä yksinkertaisesta syystä: vaikka Seurakunta tulee säästymään antikristuksen vainoilta, me tulemme käymään läpi ne viimeiset synnytystuskat, jotka tulevat tuottamaan Antikristuksen (Matt. 24:8).

Kehoitamme sinua lukemaan uutisemme 1408, joka esittää tämän tosiasian selvästi. Kun läpikäymme ajan, jolloin on ”sotia, sanomia sodista, kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, maanjäristyksiä monin paikoin”, meistä tulee tuntumaan kuin jo kävisimme läpi Antikristuksen vainoja Vihan aikana. Kaikki kristityt tänä päivänä tarvitsevat hengellistä kypsyyttä  nopeasti, sillä emme tiedä milloin meidät kootaan, vainotaan ja jopa kidutetaan uskomme tähden.

Se ajatus, että opetamme Pre-Trib-tempausta, koska haluamme ”paeta” vainoa, on naurettava ja täysin väärä.

David Bay, Director
Cutting Edge Ministries

Todellakin Ajan Loppu on yllämme. Maailma seisoo Pahan ilmestymisen kynnyksellä.

Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.
Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.

Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt. Salvation Page

Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
35 Elizabeth Street
Attleboro, MA 02703-2031


TAKAISIN