Feministiset Jeesuksen kieltävät liberaalit "kristilliset" kirkot saavat oman "Raamattunsa" juuri ajallaan ennen Antikristuksen ilmestymistä!


Alaotsikko: Zondervan Publishing House on valmis painamaan uusimman New Age -Raamattunsa! Nyt, liberaaleilla kirkoilla on Raamattu joka on luotu heidän oman imagonsa mukaan. Jeesuksen Kristuksen paluu ei voi olla kaukana.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


UUTISKATSAUS: "Uudelleen sukupuolistettu NIV tekee ensiesiintymisensä", Calvary Contender, 15.2.2002.
"Helmikuun 4. päivän Christianity Today sanoo: 'The International Bible Society on julkaissut uudistetun englanninkielisen Uuden Testamentin nimeltään Today's New International Version. Se tulee melkein viisi vuotta sen jälkeen kun konservatiiviset kriitikot (Southern Baptists ja muut) tyrmäsivät toisen NIV-käännöksen siitä että tämä käytti sukupuoli-neutraalia kieltä.' World Magazine kutsui sitä 'halvaksi Raamatuksi' ja sanoi, että komiteaan -- joka oli vastuussa tekstistä -- oli valittu liberaaleja ja feministejä... Tämä TNIV tulee nyt kilpailemaan hiljakkoin julkaistun English Standard Version:in (Crossway) ja Holman Christian Standard Bible:n (SBC) kanssa."
Kaikkien muiden merkkien kanssa jotka osoittavat kohti pian saapuvaa Antikristusta, me näemme nyt koko joukon uusia "Raamattu" versioita, mutta ei yhtäkään niin vahingollista kuin tämä TNIV. Silloin kun Jumala henkilökohtaisesti käyttää mies-termiä viittaamaan Häneen, me olemme tekemisissä vakavan asian kanssa, varsinkin sillion jos joku muuttaa näitä sanoja. Mutta, Jumalan pyhien Kirjoitusten muuttaminen ei ole uusi ilmiö, koska Saatanan pettämät ihmiset ovat tehneet sitä useita tuhansia vuosia. Tämän vuoksi, Jumala on antanut joitakin hyvin tiukkoja varoituksia jotka koskevat Hänen Pyhien Kirjoitustensa muuttamista. Salli meidän tutkia näitä varoituksia nyt.
  1. "Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkää ottako siitä mitään pois..." [5 Moos. 4:2].

  2. "Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois." [5 Moos. 12:32].

  3. "Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi." [Sananl. 30:5-6].

  4. "Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." [Ilm. 22:18-19].
Jos joku ottaa pois yhdenkään sanan ILmestyskirjasta, Jumala ottaa pois tältä ihmiseltä oikeuden Elämänpuuhun sekä pääsyn Pyhään kaupunkiin! Täten, se joka muuttaa sukupuolta ilmaisevat sanat miespuolisesta neutraaliksi, syyllistyy vakavaan rikkomukseen.

Tutkitaanpa uutisia tästä uudesta "Raamatusta" ei-uskonnollisista lähteistä:

UUTISKATSAUS: "Evankeliset ottavat yhteen Juutalaisten kanssa, sukupuolet uusissa Raamatuissa", Richard N. Ostling, AP, The Jerusalem Post, 13.2.2002.

"NEW YORK -- Konservatiiviset Protestantit usein löytävät itsensä teologisista väittelyistä Raamatun historiallisesta luotettavuudesta. Mutta viime päivinä Kirjoituksista on alkanut epäpyhä riita, joka saa evankeliset toisiaan vastaan. Keskeinen asia tässä väittelyssä on kieli jota käytetään tulevassa TNIV-Raamatussa sukupuolikysymysten ja oikean käännösasun kanssa -- sekä se, miten juutalaisista puhutaan Uudessa Testamentissa... The International Bible Society, joka sponsoroi uutta versiota, uskoo että muutos on tarpeellinen jotta saavutettaisiin 21. vuosisadan lukijat. Sen pohjois-amerikkalaisella liittolaisella, Zondervanilla on nyt Today's NIV kaikenkattavuutta kannattaville asiakkaille ja alkuperäinen NIV, myyntimenestys julkaisemisvuodesta 1978 lähtien, traditionalisteille."
Yksi suuri etu josta journalisti saa nauttia kun hän kirjoittaa artikkelin tai kirjan on se, että hän saa valita väittelyn viitekehykset. Tässä kappaleessa Richard Ostling asettaa kehykset sen ympärille, että hän haluaa lukijoidensa ajattelevan että alkuperäinen NIV olisi ollut traditionalistien hyväksymä. Jos Ostling tarkoittaa fundamentalisteja sanoessaan "traditionalistit", hän on täysin väärässä. NIV ei ole fundamentalistinen eikä se ole fundamentalistien hyväksymä. Fundamentalistit ovat jo pitkään ajatelleet että NIV on vesittänyt monia erittäin tärkeitä uskon doktriineja. Täten, me hylkäämme sen lausunnon että NIV olisi traditionalistien hyväksymä.

Salli meidän nyt palata tähän pää-artikkeliimme jotta saisimme selville mistä tässä uudessa NIV:in versiossa on oikein kyse.

"Kieliasu sai alkunsa 1980-luvulla uskonnollisen feminismin nousun myötä. Liberaali Kansallinen Kirkkoneuvosto julkaisi käännökset Raamatun avainkohdista; he hylkäsivät 'miehiä suosivan' kielen koskien Jumalaa ja Jeesusta Kristusta."
Tämä journalisti on ainakin tarpeeksi rehellinen kertoakseen totuuden siitä, miksi tämä uusi versio on niin tärkeä uskonnolliselle yleisölle tänään: Uskonnollinen feminismi on tullut riittävän voimakkaaksi pakottaakseen tekemään tällaisen kielimiitoksen. Viimeiset 4000 vuotta, Juutalaiskristillisyys on pysynyt erossa kaikista pakana-uskonnoista tällä alueella -- Jumalan suunnitelma tänä aikana pyöri miespuolisen hengellisen johtajuuden ympärillä. Apostoli Paavali ilmaisi tämän asian melko yksiselitteisesti:
"Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo [engl. nainen] opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa [engl. jääköön vaiteliaisuuteen ja pysyköön hiljaa uskonnollisissa tilaisuuksissa ]. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen." [1 Tim. 2:11-14].
Täten, Jumalan käsky siitä että mies ottaa johdon uskonnollisessa opetuksessa ja kokouksissa johtaa Eedenin puutarhaan asti! Jumala loi miehen ensin; lisäksi Saatana hengellisesti petti naisen käärmeen kautta. Jumala olisi voinut luoda naisen ensin, mutta Hän päätti luoda miehen. Miksi? meille ei kerrota tarkkaan, mutta Jumala vihjaa voimakkaasti siihen suuntaan että Hän pitää itseään miespuolisena. Tämä tosiasia tuo meidät tämänhetkisen keskustelun ääreen. Jumala viittaa itseensä monta kertaa käyttäen mies-termiä, ei koskaan naisena. Jumala Messias (Jeesus Kristus) ilmestyi miehenä sekä rakensi seurakunnan valittujen miesten johdettavaksi.

Tänä aikana Jumala oli valinnut miehen olemaan yhteisön uskonnollinen pää. Kuitenkaan, miehen ei pitäisi tulla liian ylpeäksi eikä ajatella että hänellä olisi lupa harjoittaa diktaattorimaista kontrollia, koska Jumala loi miehen ja naisen olemaan yhdessä:

"Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta." [1 Kor. 11:11-12].
Ikuisuudessa, kuitenkin, Jeesus näyttää osoittavan että jako miehenä ja naisena loppuu. Kuuntele:
"Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa." [Matt. 22:30].
Taivaassa, Jumalan pyhät ovat kuin enkelit jotka eivät ole miehiä eivätkä naisia.

Kuitenkin, Paavali menee pidemmälle sanoen, että Jeesuksessa Kristuksessa eroavaisuudet häviävät:

"Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa." [Gal. 3:28].
Se mistä tässä mies/nais -kysymyksessä Jumalan suunnitelman yhteydessä on pohjimmiltaan kyse, on yksinkertaisesti komentoketju, ei oikeudet. Jumala on päättänyt että tänä aikana Jumala on ottanut käyttöön suunnitelman jossa Hän antaa miehelle auktoriteetin johtaa organisaatiota jonka Hän (Jumala) on perustanut. Kuitenkin, kun on kyse hengellisistä oikeuksista Jumalan itsensä edessä, silloin eroa ei ole.

Kapina ja viha Jumalan totuuksia kohtaan tämän uuden Raamatun perustana

Alku tälle nykyiselle feministien toivomalle "Raamatulle" -- jossa kaikki mies-sukupuoleen viittaavat lainaukset poistetaan -- saatiin 1900-luvun alussa jolloin kirkot alkoivat kulkea kohti liberalismia heittäen epäilyksiä Jumalan virheettömiä ilmoituksia kohtaan, heittäen epäilyksiä Jeesuksen itsensä ilmoittamia paljastuksia kohtaan, ja heittäen epäilyksiä monia muita uskon avain-doktriineja kohtaan.

Näiden monien miesten ja naisten sydämet -- jotka olivat vastuussa epäilysten lietsomisesta -- olivat kaukana Jumalasta, ja luultavasti monet eivät edes olleet pelastettuja. Heidän sydämensä olivat täynnä kapinaa Jumalan ja Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen auktoriteettia kohtaan. Tämä kapina on nyt saavuttanut uuden tason, kun feministit liberaalien kristillisten kirkkojen sisällä kykenevät nyt poistamaan mies-sukupuolta koskevat sanat Jumalan Sanasta.

Mielenkiintoinen näkökulma on se, että siinä kun Jumala on valinnut miehen olemaan seurakuntansa johtaja, saatanan lahkossa nainen on ylimmäinen johtaja ja pitää usein suurempaa valtaa kuin mies. Kun maailma kulkee lähemmäksi Antikristuksen ilmestymistä, meidän ei pitäisi olla yllättyneitä lukiessamme että nainen on saamassa ylimmän käskyvallan näissä ultra-moderneissa Jeesuksen kieltävissä kirkoissa jotka silti kutsuvat itseään kristillisiksi.

Uuden maailmanjärjestyksen kirjoitukset ovat jo pitkään vaatineet kristittyjen Pyhän Raamatun "uudelleen tulkitsemista" ennenkuin heidän "kristuksensa" voi ilmestyä.

Todellinen, aito kristinusko on aina ollut kompastuskivi Antikristuksen ilmestymiselle. Sinä näet, Antikristuksen liikkeen on profetoitu olevan globaali, globaalin hallituksen, talouden ja uskonnon kanssa. Antikristuksen uskonnossa, kaikki maailman uskonnot täytyy tuoda yhteen, perustuen siihen minkä he voivat hyväksyä ja jättäen huomioimatta ne asiat joita ne eivät hyväksy.

Todellinen kristillisyys on suurin este tälle globaalille uskonnolliselle unionille, joka on niin tärkeä Antikristuksen ilmestymisen kannalta. Jeesus kertoi asioita jotka ovat pitkään kasanneet esteitä polulle joka vie kohti globaalia uskonnollista unionia. Kuuntele:

"Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." [Johannes 14:6].
Tällä lausunnolla on suuri merkitys, sillä Jeesus kutsuu kaikkia muita uskonnollisia johtajia vääriksi lammaspaimeniksi jotka voivat johtaa ihmiset ainoastaan kauemmaksi Jumalasta. Jeesus sanoo että Isä tulee hylkäämään jokaisen vieraan uskonnollisen johtajan tai liikkeen. Tämä katueste on valtava!

Mutta, meidän Herramme ja Vapahtajamme heittää vielä toisen katuesteen:

"...mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne jotka sen löytävät." [Matteus 7:14].
Siinä kun globaalissa Antikristuksen liikkeessä on paino lukuisissa leveissä poluissa jotka kaikki johtavat Nirvanaan, Jeesus sanoi että ainoa oikea tie on kapea ja suora. Täten, Jeesuksen Kristuksen totuudella on suuri ero siihen globaaliin valheeseen verrattuna jota syötetään ihmiskunnalle tänään -- että kaikki uskonnot ovat yhtälailla päteviä, että Jumalan Sanaa voidaan muuttaa enemmistön päätöksellä tai vähemmistön aktivismilla. Jeesuksen Kristuksen tiukoilla ja kiinteillä opeilla on käsittämättömän suuri ero verrattuna globaaliin valheeseen jota levitetään niiden toimesta jotka ovat kapinassa Vapahtajaa vastaan ja jotka tekevät yhteistyötä niiden kanssa jotka suunnittelevat Antikristuksen ilmestymistä.

Tutkitaanpa nyt joitakin Uuden maailmanjärjestyksen kirjoituksia jotta näkisimme sen, että tämä Raamatun sukupuoli-neutraali versio oli todellakin suunniteltu kauan aikaa sitten, demonisten henkioppaiden toimesta jotka ovat jo pitkään neuvoneet ihmisten johtajia suunnitelmassa tuoda Antikristus. Me tulemme lainaamaan kirjaa nimeltä "The Reappearance of the Christ" (=Kristuksen uudelleen ilmestyminen) joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1948. Vaikka kirjoittajaksi on nimetty Alice Bailey, hän on sanonut olleensa vain kanavana voimakkaan demonisen isäntänsä, Mestari D.K:n lähetyksille. Aina kun hänen teksteissään mainitaan sana Kristus, kyseessä ei ole Jeesus Kristus vaan Antikristus, New Age -Kristus joka tunnetaan myös Avatarina tai Maailman opettajana.

Kuuntele joitakin näistä suunnitelmista jotka koskevat todellisen Kristuksen kirkon muutosta, sen opeissa ja rakenteissa:

"Hän (Kristus) ei tule sellaisena Kaikkivaltiaana Jumalana joka on tietämättömien ihmisten luomus, vaan Kristuksena... viimeistelläkseen työn jonka hän aloitti... hän tulee korjaamaan niiden ihmisten aikaansaamat virheet, jotka ovat rohjenneet tulkita hänen yksinkertaisia sanojaan oman tietämättömyytensä mukaan..." [s. 55].
New Age -kirjailijat ovat jo pitkään väittäneet että Apostoli Paavali tulkitsi väärin suuren määrän Jeesuksen sanoja ja opetuksia. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä kuinka TNIV kääntää Paavalin Kirjeet. New Age -uskomusrakennelmalle on tärkeää ajatus, että perinteinen kristillinen kirkko on pitkään tulkinnut väärin Jeesuksen opetuksia ja että tämä väärin tulkitseminen alkoi Apostoli Paavalin myötävaikutuksella.

Mestari D.K. jatkaa:

"Katsellaanpa hetki virheellisiä tulkintoja joita Evankeliumeista on tehty" [s. 63].
Sitten Alice Bailey yrittää kumota neitseestä syntymisen, kumoaa Jeesuksen opetukset siitä että Hän on ainoa tie Taivaaseen sekä hylkää veren sovitustyön. Sitten Bailey sanoo: "Kristuksen kirkko on tehnyt itsestään kuuluisan ja turhan... kapea-alaisen uskontunnustuksensa vuoksi, väärän painotuksensa vuoksi... valheellisen auktoriteettinsä... ja sen kuolleen Kristuksen tarjoamisen vuoksi." [s. 64].
"Salli meidän, tämän vuoksi, yrittää jotta saisimme todellisemman kuvan Kristuksen toiminnasta ja elämästä... salli meidän yrittää ja ymmärtää tätä aina läsnäolevaa jumalallista persoonaa, joka laatii suunnitelmiaan tulevaisuuden varalle auttaakseen ihmiskuntaa... se on elävä, toimiva ja ajatteleva Kristus jonka kanssa meidän täytyy tehdä yhteistyötä, muistaen aina että Evankeliumi on ikuisesti totta ja että sitä tarvitsee ainoastaan uudelleen tulkita sen valossa mikä paikka sillä on pitkässä sarjassa jumalallisia ilmestyksiä. Hänen työnsä Maan päällä 2000 vuotta sitten on osa tätä jatkuvuutta, eikä se ole epätavallinen tarina."
Täten, me opimme New Age -uskomuksen, että Jeesus Kristus ei ollut epätavallinen, vaan yksinkertaisesti eräs uskonnollinen opettaja niiden joukossa jotka edelsivät Häntä ja seurasivat Häntä. Buddha on kaikkein arvostetuin opettaja Alice Baileyn mielestä, ei Jeesus Nasaretilainen. Edelleen, me näemme vaatimuksen evankeliumin "uudelleen tulkitsemisesta". Totisesti, satanistit ovat jo pitkään uudelleen tulkinneet kaikkia Jumalan alkuperäisiä Kirjoituksia.
"Mikä on se toivo jota pidetään piilossa ortodoksisten ja mielikuvituksettomien teologien toimesta? ...se ei ole sitä että hyväksytään jokainen historiallinen fakta, joka korostaa meitä Kristuksen sijaan." [s. 64-65].
Se mitä Mestari D.K. kutsuu "ortodoksiseksi" ja "mielikuvituksettomaksi" on Raamatullinen sielun ankkuri. Koska Jeesus ei koskaan muutu, myöskään Hänen opetuksensa eivät muutu. Se on Saatana joka aina tulee esille uusien, "luovien" ja "mielikuvituksellisten" juomiensa kanssa!

Mestari D.K. jatkaa:

"Kristus tulee koko maailmaa eikä pelkästään kristillistä maailmaa varten. Hän tulee itään ja länteen... Uuden Testamentin tarina on totta; se on ainoastaan ihmistekoinen tulkinta joka on johtanut ihmiskuntaa harhaan." [s. 100].
Täten, ALice Bailey pyyhkäisee pois "mielikuvituksettomien teologien kapea-alaiset uskontunnustukset" vaikka ne ovat juuri niitä uskontunnustuksia joiden päälle todellinen Jeesus Kristus rakensi todellisen seurakuntansa. Mutta, tällaiset valheet ovat Antikristuksesta ja nämä ihmiset johtavat maailmaa hänen ansaansa.
"Tämän päivän maailma on hengellisesti kaltevampi kuin koskaan aikaisemmin... ortodoksiset maailmanuskonnot ovat nopeasti vajoamassa taustalle... teologeja nykyään opettavat kirkolliset organisaatiot... jotka ovat kiteytyneitä ja melko hyödyttömiä... ortodoksiset kouluttajat ja fundamentalistit yrittävät tehdä rikoksia sitä vastaan mikä on alkuperäistä... vilpittömät mutta valaistumattomat uskonnolliset ihmiset paheksuvat nuorten kapinaa opillisia asenteita vastaan. Samaan aikaan, kaikkien etsijöiden mukana, he vaativat uutta vallankumousta. He etsivät jotakin uutta ja säilyvää joka toisi massat takaisin Jumalan luokse. Täytyy löytää uudet tulkinnat vanhoille totuuksille..." [s. 137-138].
Varmasti, hiljattain tullut feminismi joka ajaa luopumuksen tilassa olevaa kristillistä maailmaa tämän uuden sukupuolista vapaan Raamatun syliin, "etsii jotakin uutta ja säilyvää joka toisi massat takaisin Jumalan luokse", palvomaan itse tekemäänsä jumalaa. He eivät palvo Pyhän Raamatun todellista Jumalaa vaan keksintöä joka on verrattavissa kivi- puu- ja metallipatsaisiin joita pakanat ovat palvoneet vuosituhansia! Tämän uuden, keksityn jumalan takana, kuitenkin, on Saatana ja hänen miehensä, Antikristus.

Mestari D.K. jatkaa:

"Miksi suurin osa tällaisista opettajista (kristillisistä opettajista) on niin ahdasmielisiä, eristäytyviä ja tunnustuksellisia lähestyessään totuutta? On olemassa, kuitenkin, hengellinen, avarakatseinen vähemmistö." [s. 139].
Miksi fundamentalistit ovat niin eristäytyneitä? Ehkä me olemme eristäytyneitä sen tähden koska me seuraamme Raamattua:
"Sentähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani...'" [2 Kor. 6:17].
Todellisten fundamentalististen kristittyjen pitäisi myös tietää että meitä ainutlaatiusella tavalla eristetään ja valmistellaan ihmiskunnan historian suurinta vainoa varten. Me jotka pidämme kiinni totuudesta, kapea-alaisista Jeesuksen Kristuksen doktriineista, olemme kohteena "fyysiselle eristämiselle", niinkuin jotkut New Age -kirjailijat ovat lausuneet. Pastori Michael Bunker on tehnyt loistavaa työtä kertoessaan tulevasta vainosta uudessa kirjassaan, "A Perilous Time: True Christianity in Crosshairs".

Mutta, Jeesus kertoi meille että näin tulisi käymään Hänen pyhilleen kaikkina aikoina:

"Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan -- Ihmisen Pojan tähden." [Luuk. 6:22].
Nyt, palatkaamme takaisin Alice Baileyn luokse saadaksemme lisää ymmärrystä siitä kuinka me olemme joutuneet tähän tilanteeseen, josta me löydämme itsemme tänään, kiistellen feministisestä "sukupuoli-neutraalista" Raamatusta.
"...jumalallisen totuuden ilmeneminen, niin kuin se on esitetty Läntisten kirkkojen toimesta... ei ole pysynyt mukana kehittyvän ihmishengen älykkyyden kanssa. Samojen sanojen ja ajatusten vanhoja muotoja jaellaan edelleen vastauksina tiedusteluihin, ja ne eivät tyydytä... samat vanhat kaavat, samoja vanhoja teologioita ja samoja vanhoja tulkintoja pidetään riittävän hyvinä jotta ne kohtaisivat ihmisten modernit tarpeet ja tiedustelut. Kirkko on tänään Kristuksen hauta ja teologian kivi on tukkinut hautakammion suu-aukon." [s. 139-140].
Siinä kun Mestari D.K, Alice Baileyn kautta, pitää Jumalan ikuisia lakeja ja käskyjä vanhoina, JUmalalla on asiasta erilainen näkemys: "Näin on Herra sanonut: 'Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne.'" [Jer. 6:16].

"Kysykää muinaisia polkuja", Jumala sanoo. Koska Jumala on ikuinen eikä koskaan muutu, Hänen vanhat polkunsa ovat niitä polkuja joita pitkin meidän täytyy kävellä tänään. Vielä, modernit liberaalit ja feministit ja homoseksuaalit ovat vakuuttuneita siitä että Jumalan käskyt, jotka Hän antoi 4000 vuotta sitten eivät sovellu "moderniin" ja "intellektuaaliseen" nykyaikaan. Monet heistä eivät ymmärrä täysin mitä on tapahtunut, kunnes he havahtuvat Valkoisen valtaistuimen tuomiolla ja kohtaavat todellisen Jeesuksen Kristuksen luulemansa kaikkia rakastavan Jeesuksen sijaan joka ei voisi koskaan lähettää ketään helvettiin.

Mestari D.K. jatkaa:

"Hänen (Jeesuksen) ihmiset jätetään ilman ohjausta tai ymmärryksen valoa; varmasti, Hänen täytyy tuntea (murehtivassa sydämessään) että yksinkertaisuus jota hän opetti ja yksinkertainen tie Jumalan luokse jota Hän painotti on kadonnut teologian sumuun (Paavalin syytä) sekä kirkonmiesten läpi vuosisatoja jatkuneisiin keskusteluihin... se ei ole pahuutta joka jarruttaa hengellisen elämän kasvua... sitä pidättää uskonnollisten organisaatioiden epäonnistuminen totuuden säilyttämisessä puhtaana, sekä niiden epäonnistuminen välttämään ajatusta että jokaisen yksilöllinen tulkinta totuudesta on ainoa oikea." [s. 14-15].
Voitko sinä nähdä kuinka vaino on mahdollista toteuttaa? Sen jälkeen kun Antikristus ilmestyy, hän säätää että kukaan ei voi pitää sisällään tai ilmaista yhtäkään fundamentalistista kristilistä uskomusta, varsinkaan sellaista että Jeesus Kristus on ainoa tie Taivaaseen. Koska Antikristus on myös maailmanhallituksen yksinvaltias, hän voi helposti ja nopeasti ottaa käyttöön poliisivaltion keinot niitä fundamentalistisia kristittyjä kohtaan jotka kieltäytyvät noudattamasta tällaista säädöstä.

Mestari D.K. jatkaa:

"Kuinka valo voisi taas valaista ihmisten mielet kun kirkkoisät pitävät ihmiset pelon vallassa elleivät he hyväksy vanhoja teologisia tulkintoja ja vanhoja tapoja lähestyä Jumalaa? Kuinka ihmisten hengelliset ja älylliset tarpeet voivat saada täyttymyksensä kun teologiset seminaarit eivät opeta mitään uutta tai sopivaa tämän päivän ihmisille... menneisyydessä uskonnollisten totuuksien esittäminen on estänyt uskonnollisuuden hengellisyyden kasvun; teologia on tuonut ihmiskunnan epätoivon partaalle... ihmisten omien tulkintojen fanaattinen puolustaminen on ottanut kristilisen elämän paikan... tänään, kaikkialla ihmiset ovat valmiita valoon; he odottavat uutta ilmestystä ja uusia vapauksia..." [s. 142-143].
Ihmiset odottavat uutta ilmestystä ja uusia vapauksia, mutta sellainen jonka he saavat ja sellainen joka määrää heidän ikuisuutensa tulee Antikristukselta, suurelta eksyttäjältä!

Sitten Mestari D.K. yrittää vesittää kirjaimellista tulkintaa Taivaasta ja helvetistä:

"Kristinusko on painottanut kuolemattomuutta mutta on tehnyt ikuisen onnen riippuvaiseksi teologosen dogman hyväksymisestä: ole tunnustuksellinen kristitty ja elä jossain määrin typerässä Taivaassa tai kieltäydy olemasta mallikas kristitty ja mene mahdottomaan helvettiin -- helvettiin joka kasvaa Vanhan Testamentin teologiasta ja sen Jumalasta joka on täynnä vihaa ja kateutta. Kaikki järkevät ja vilpittömästi ajattelevat ihmiset hylkäävät molemmat konseptit. Kukaan sellainen jolla on todellista järkeilyvoimaa tai todellista uskoa rakkauden Jumalaanei voi hyväksyä kirkonmiesten Taivasta tai edes halua mennä sellaiseen Taivaaseen. Silti nämä miehet hyväksyvät 'Tulisen järjen joka tulikiveä palaa' (Ilm. 19:20) tai ikuisen kidutuksen johon rakkauden Jumala tuomitsee kaikki ne jotka eivät usko keskiaikaisiin teologisiin tulkintoihin..." [s. 146-147].
Raamatun sisällöstä tietämätön ei käsitä sitä laajuutta jolla tämä yläpuolella oleva kappale levittää valheitaan ja vääristelyjään. Mestari D.K. unohtaa sopivasti kertoa eksytetylle yleisölleen että rakkauden Jeesus, jolle he antavat niin paljon painoarvoa, opetti enemmän helvetistä ja ikuisesta kidutuksesta kuin kaikki muut Raamatun kirjoittajat yhdessä! Myöskään eksytetyille Mestari D.K:n seuraajille ei ole kerrottu, että heidän rakkauden Jeesuksensa on se joka puhui Ilmestyskirja 19:20 sanat, varoittaen ihmisiä "tulisesta järvestä joka tulikiveä palaa". Mutta, tämä on katastrofi johon sinä joudut kun sinä uskallat leikitellä Jumalan Sanan kanssa, ja kun sinä löydät itsesi polulta joka vie helvettiin niiden ihmisten kanssa jotka opettavat valheita totuuden sijaan.

Sitten, Mestari D.K. kertoo meille tarkasti, miten tämä uusi feministinen TNIV-"Raamattu" johtaa ihmiskuntaa:

"Uusi ilmestys leijuu ihmiskunnan yllä ja se joka tuo ja toteuttaa sen, kasvaa tasaisesti lähemmäksi meitä... Uusi taivas ja Uusi maa on matkalla... massojen usko muutetaan asteittain tietämiseksi... sitten Jumalan valtakunta on todellakin täällä ja totuus toimii Maan päällä... uskojen sulauttaminen on nyt keskustelukenttä. Työntekijät uskonnon kentällä muotoilevat universaalisen laiturin uudelle maailmanuskonnolle. Se on rakastavan synteesin työtä ja se painottaa yhteenkuuluvuutta ja hengen seuraamista..."
Täten, me näemme painotusta "yhteenkuuluvuudelle", erityisesti 9/11 -iskujen jälkeen. Suuri painoarvo on laskettu kaikkien uskojen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi; täten, me näimme suurta tunteiden kuohuntaa joka ylitti hengelliset rajat täpötäysissä ekumeenisissa kirkoissa, kun jokainen rukoili omaa Jumalaansa. Me näemme poliittisten johtajien kertovan meille että Islam on rauhan ja rakkauden uskonto; me näemme näiden samojen poliittisten johtajien kutsuvan muslimien imaameja toimistoihinsa rukoilemaan ja vastaanottamaan koraaneja. Kaikki nämä toimet ovat Mestari D.K:n suunnitelmien käytännön toteutusta.

Mestari D.K. jatkaa:

"Uuden maailmanuskonnon laituri tullaan rakentamaan monien ryhmien toimesta, jotka kaikki tekevät työtä Kristuksen inspiraation alaisuudessa. Kirkonmiesten täytyy muistaa että ihmisen henki on suurempi kuin kaikki kirkot ja suurempi kuin heidän opetuksensa... on vain yksi kirkko, mutta se ei ole välttämättä ortodoksinen kristillinen instituutio. Jumala toimii monilla tavoilla monien uskontojen ja uskonliikkeiden kautta; tämä on syy eliminoida turhat doktriinit. Painottamalla olennaisia oppeja ja niiden liittoja, totuus paljastuu. Tämä uusi maailmanuskonto tekee tämän, ja sen toteuttaminen edistyy Kristuksen uudelleen ilmestymisen jälkeen." [s. 150-158].
Sitten kun Saatana on erottanut ihmiset Raamatun fundamentalistisista totuuksista, hän voi alkaa valmentaa heitä Antikristusta varten. Monet Jumalaa pilkkaavat liberaalit "Raamatut" joita on tänään olemassa, eliminoivat "turhia doktriineja" ja painottavat "olennaisia oppeja". Tämä tapahtumajärjestys, johon feministinen TNIV kietoutuu, johtaa meidät suoraan Antikristuksen syliin, ja tätä johtavat niin kutsutut kristityt, liberaaleista Jeesuksen kieltävistä kirkoista. Kuten Jeesus ilmaisi:
"Minä tiedän... mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga." [Ilm. 2:9].
Tämä vesittäminen jota TNIV edustaa, on erittäin voimakas oire Lopun ajan taudissa joka on nimeltään luopumus. Toisin sanoen, tarkoituksellinen luopuminen aikaisemmin pidetyistä opeista. Nähdäksesi lyhyen vertailun TNIV:n ja KJV:n välillä, paina tästä.

Satanic Bible:n tarjoama näkemys asiaan

Anton LaVey:llä, Amerikan saatanallisen kirkon perustajalla on hyvin asiaankuuluvaa sanottavaa kristillisten kirkkojen johtajista jotka alkavat kieltää avain-doktriineitaan. LaVey pohtii sitä tosiasiaa että monet ihmiset huomauttavat hänelle, että liberaalit kirkot olivat tulossa satanistien kaltaisiksi. Kuuntele LaVey:tä:

"Ajat ovat muuttuneet. Uskonnolliset johtajat eivät enää saarnaa, että kaikki meidän luonnolliset tekomme ovat syntiä... ajat ovat muuttuneet! Jos sinä haluat todisteen tästä, katso vain minkälaisiksi liberaalit seurakunnat ovat tulleet. Miksi ne harjoittavat kaikkia näitä asioita?"

"Mutta maailma on muuttunut niin paljon. Miksi pitää kiinni kuolleista uskonnoista? Jos monet uskonnot ovat hylkäämässä omat kirjoituksensa koska ne ovat vanhanaikaisia, ja saarnaavat satanismin filosofiaa, niin miksi emme kutsuisi sitä sen oikealla nimellä -- satanismiksi?" [Anton LaVey, "The Satanic Bible", s. 47-48].
Apostoli Paavali, puhuen Pyhän Hengen voimassa ja vaikutuksessa kertoi meille että eräs niistä merkeistä jotka ennakoivat pian ilmestyvää Antikristusta olisi seurakuntien suuri luopumus kristillisestä uskosta. Kuuntele tarkasti, koska me olemme todistamassa tätä tapahtumaa, juuri nyt:
"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi..." [2. Tess. 2:3].
Toisin sanoen, ovi jonka kautta Antikristus ratsastaa maailman parrasvaloihin, avataan tunnustautuvien kristillisten johtajien toimesta jotka ovat hylänneet olennaiset kristinuskon avainkohdat. Ovea Antikristukselle ei tulla avaamaan buddhalaisten, hindujen tai muiden pakana-uskontojen toimesta. Tämä on syy siihen, miksi me olemme laittaneet pentagrammin kirkon oveen. Kristityt johtajat, jotka eivät ole kristittyjä Jeesuksen Kristuksen silmissä -- jotka ovat saatanan synagooga -- avaavat oven Antikristukselle, ja useimmat heistä eivät ymmärrä tätä. Kuitenki, tämä on suunta sekä myös tällaisten liberaalien, feministien "Raamattujen" lopullinen päämäärä. Totisesti, luopumus kristillisissä kirkoissa on niin syvää ja laajalle levinnyttä, että Antikristus ei voi olla enää kaukana!---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1616Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin