Okkultismin soluttautuminen kirkkoon tuhoaa sen sisältä päin!


Alaotsikko: Kolumnistivieraamme Berit Kjos näyttää kuinka kristilliseen seurakuntaan on soluttauduttu, jotta todellinen seurakunta tuhottaisiin sisältä päin. Väärät "kristilliset" johtajat johtavat kokonaisia uskontokuntia Väärän profeetan maailmanlaajuiseen uskontoon!

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


UUTISKATSAUS: "Ryhmä voittaa taistelun homoseksuaalisesta papistosta", Dylan T. Lovin, Yahoo News, 19.2.2002
"LOUISVILLE, Ky. -- Konservatiivit Yhdysvaltain Presbyteerisessä Kirkossa äänestivät nurin ehdotuksen joka olisi sallinut homojen säilyttää virka-asemansa tässä uskontokunnassa. Konservatiivit voittivat kirkon alueellisten lainsäätäjien tuen, tehden näin tyhjäksi pyrkimyksen lakkauttaa vuoden 1997 määräyksen homojen selibaatista. Kirkkolaki sanoo, että papiston ja kirkon palkkalistoilla olevien täytyy elää 'uskollisesti sopimuksen mukaisessa avioliitossa joka on solmittu miehen ja naisen välille, tai koskemattomana yksineläjänä'. Kirkon yleiskokous viime kesänä päätyi suosittamaan lain kumoamista. Lokakuusta lähtien kirkon alueelliset lainsäätäjät -- jotka tunnetaan presbyteereinä -- ovat äänestäneet siitä, kumottaisiinko kielto vai pidettäisiinkö se voimassa."
Kristillisenä seurakuntana, jonka pitäisi olla nuhteeton Kristuksen morsian -- Kuinka ihmeessä me olemme joutuneet siihen tilanteeseen jossa suuri protestanttinen kirkko joutuu taistelemaan siitä, että pitäisikö homoseksuaalisten pappien saada säilyttää virka tämän uskontokunnan sisällä? Edelleen, kuinka on mahdollista että yleiskokous suositteli hylkäämään olemassaolevan kirkkolain, joka perustuu Raamatun periaatteisiin? Tällainen luopumus raivoaa hillittömänä kaikkialla maailmassa, vaikuttaen valtaosaan maailman kristillisistä kirkkokunnista.

Joten, tämän hetken kuuma kysymys on: kuinka kristilliset kirkot ovat joutuneet näin pahasti eksyksiin? Kuinka ne ovat pois poikenneet Raamatun oppien ankkurista?

Globaali vastaus on se, että maailma elää nyt Lopun aikoja. Monissa aikaisemmissa artikkeleissamme me esittelemme Raamatullisen tosiasian, että Lopun ajan profetiat eivät ala ennenkuin Israel palaa omaan maahansa (uutinen 1010). Sitten kun Israel on palannut maahansa, Jeesuksen profetia Matteus 24:33:ssa käy toteen, meidän elinaikanamme sekä päivittäisissä uutisissamme.

"Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä." [Matt. 24:33].
Sitten, Apostoli Paavali antaa loput vastauksesta 2 Tess. 2:3:ssa, kun hän yrittää rauhoitella Tessalonikan seurakuntaa; he luulivat että Herran päivä -- ahdistuksen aika -- oli jo tullut. Sitten kun sinä ymmärrät tämän periaatteen, me olemme matkalla kohti ymmärtämystä siinä asiassa kuinka tämä hirvittävä luisuminen oikeasta opista on voinut tapahtua.
"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi..." [2 Tess. 2:3].
Toisin sanoen, Lopun aikoina kristillisen kirkon kerrotaan joutuvan suureen luopumukseen, ja tämä luopumus kirjaimellisesti avaa oven Antikristukselle! Kuinka moni liberaali opettaja, kirkon johtaja ja saarnaaja on pysähtynyt ja käsittänyt että heidän toimensa kirjaimellisesti avaavat oven Antikristukselle? Sinä saatat ajatella että oikea vastaus on "ei moni", mutta todellisuus on toisenlainen. Luultavasti suurin osa liberaaleista johtajista tietää tarkkaan mitä he tekevät, niinkuin meidän vieraileva kolumnistimme, Berit Kjos kertoo.

Uudistamassa kirkkoa -- istuttaen okkultistisia standardeja ja uskomuksia

"Kirkko näyttää pelkäävän uusiin malleihin investoimista; sitä että vapauduttaisiin vanhanaikaisista malleista sekä järjettömistä traditioista kuljettaessa kohti sitä että elettäisiin evankeliumia todeksi 21. vuosisadan puitteissa." [George Barna, "Leaders on Leadership", s. 29].

"Meidän yhteinen tulevaisuutemme riippuu siitä, että missä määrin ihmiset ja johtajat ympäri maailman kehittävät visioita paremmasta maailmasta sekä strategioista ja instituutioista, ja sitten saavuttavat ne." [The UN Commission on Global Governance, "Our Global Neighborhood", s. 12].

"On olemassa merkittävä joukko ihmisiä ja kirkkoja jotka ovat jo liikkeellä... vaikka me myönnämme että on edelleen olemassa monia epäterveitä kirkkoja, on silti olemassa oikeutettu muutos perus-edellytyksissä, perus-asenteissa, perus-mielenlaadussa... kokonaisuutena, me olemme marssilla..." [Peter Drucker, "On The Church and Denominations", http://www.leadnet.org/archives/netfax/1.pdf].

Raamatun periaatteet
"Näin on Herra sanonut: 'Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne.' Mutta he vastasivat: 'Emme vaella.'" [Jer. 6:16].

"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti." [Hebr. 13:8].

"Sillä minä, Herra, en muutu..." [Malakia 3:6].

Omituinen totuuden vääristely on levinnyt kulovalkean tavoin kaikkiin maailman seurakuntiin. Se ei vaadi Jumalan ihmisiä ainoastaan ymmärtämään muuttuvia aikoja maailman perspektiivistä käsin, vaan itse asiassa se vaatii meitä purjehtimaan tuulen mukana ja auttamaan muutoksen aikaansaamisessa. Käyttäytymis-laboratoriot, koulut, UNESCO sekä liberaalit kirkot -- nämä kaikki auttoivat sytyttämään tämän tulen 1900-luvulla. Piilossa katseilta, heidän kumoukselliset pyrkimyksensä kalvoivat Amerikan Raamatullista perustaa ja valmensivat massoja uskomaan valheen.

Nyt, uuden vuosituhannen aamunkoitossa, "konservatiiviset" ja "evankeliset" seurakunnat seuraavat muiden esimerkkiä. Maailmanlaajuiset "kristilliset" verkostot tarjoavat koulutettua hallinnollista apua "ohjatakseen" Jumalan ihmiset tätä puoleensavetävää valtatietä pitkin Uuteen maailmanjärjestykseen. Unohda vanha "kaita polku joka vie elämään". Tämän päivän "muutoksen agentit" toivovat popularisoivansa ktistillisyyden niin tehokkaasti että kokonaiset kansakunnat liittyisivät heidän ristiretkeensä.

Unohda kiinteästi Raamattuun pohjautuva opetus ja "Ristin pahennus". Voittaaksensa massat "Kristukselle", kirkon täytyy pukeutua houkuttelevampaan ja vetovoimaisempaan imagoon. Sitä täytyy markkinoida maailmalle "turvapaikkana", puhdistettuna moraalisista standardeista jotka kehoittavat synnin tunnustamiseen sekä maailman moraalittomuudesta erottautumiseen. Joten, he antavat itsestään uuden mielikuvan seurakuntana jossa on "hyvä fiilis" ja joka on riisuttu kaikesta "loukkaavasta". Tällaista seurakuntaa maailma voisi rakastaa ja pitää omanaan.

Heidän marssinsa kohti "parempaa maailmaa" on käynnissä. Tässä uudessa kirkossa kompromissit, ryhmä-ajattelu, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, dialektinen prosessi ja yhteisymmärryksen helpottaminen ovat "in". Kääntymys ilman kompromisseja sekä vastustus ryhmän painostukselle ovat "out". Jumalan mielen mukainen tie näyttää aivan liian suvaitsemattomalta soveltuakseen uuden vuosituhannen ohjattuun järjestelmään. [Jotta ymmärtäisit paremmin nämä termit, lue "Brainwashing in America" (http://www.crossroad.to/text/articles.html#br) sekä "People's Church" (http://etherzone.com/2000/proc081800.html)].

Vallankumousta ohjaamassa

Vaikea uskoa? Sitten, kuuntele johtajaryhmää jonka on valinnut George Barna, Barna Research Groupin perustaja ja presidentti; he ovat yhdessä kirjoittaneet vallankumouksellisen kirjan "Leaders on Leadership " (=Johtajat johtajina). Minä kutsun tätä kirjaa vallankumoukselliseksi koska sitä se on. Tämä kirja itse asiassa yllyttää tekemään vallankumouksen kirkoissa, ja se näyttää niiden johtajille kuinka saada se aikaan.Doug Murren, vanhempi pastori Eastside Foursquare -kirkosta kirjoitti kirjaan kappaleen "The Leader as Change Agent" (Johtaja muutosagenttina). Siinä hän selittää ensimmäisen askeleen ohjatun muutoksen psyko-sosiaalisessa prosessissa. Huomaa, että hän aloittaa kappaleensa Stanford Universityn kokeneena "muutos-agenttina"; tämä yliopisto -- Harvardin tapaan -- on merkittävä tutkimuslaitos sosiaalisen muutoksen, propagandan ja psyko-sosiaalisen manipuloinnin alueella.

Arnold Mitchell, sosiaalipsykologi Stanfordista, on tutkinut vuosia amerikkalaisten asenteita ja käyttäytymistä. Hän väittää että muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kolmea tekijää. Ensiksi, Mitchell huomauttaa että muutos lähtee tyytymättömyydestä... tehokas muutos-agentti punnitsee mahdollisuudet muutokseen arvioimalla tyytymättömyyden tason ryhmän sisällä. Jos tyytymättämyys on suurta, potentiaali muutokseen on olemassa. [Lue uutinen 1007 nähdäksesi kuinka tämä periaate on vaikuttanut taustalla 1800- ja 1900-lukujen tapahtumissa ja kuinka se ohjaa maailmaa kohti Antikristusta. Nyt, me näemme että tätä samaa hegeliläistä dialektista prosessia käytetään meidän kristillisten kirkkojen muuttamiseen! Myös meidän kulttuuriamme manipuloidaan muutokseen tämän saman periaatteen kautta, joka on nimeltään Kuusiportainen asenteenmuokkaus-suunnitelma (lue uutinen 1055).

"Ollakseen tehokas, johtajan täytyy tarkoituksella lietsoa tyytymättömyyttä..."

"Ihmisten valmisteleminen muutosta varten näyttää joskus vievän ikuisuuden... Minä annoin ihmisille hätkähdyttäviä tai jopa kiusallisia tilastoja siitä missä tilanteessa me olimme seurakuntana ja missä meidän pitäisi olla, etsien oikeaa tyytymättömyyden tasoa..."

"Kaikkein positiivisin muutos jota minä olen ollut todistamassa on ollut se, että luodaan mieluummin parempi tulevaisuus kuin että palattaisiin muistorikkaaseen menneisyyteen." [Doug Murren, "The Leader as Change Agent", kirjassa "Leaders on Leadership", s. 204-206].

Huomaa että pastori Murrenin "kolmella tekijällä" jolla muutetaan ihmisiä ei ole mitään tekemistä Kumalan ohjeiden tai standardien kanssa. Näiden ihmisten manipuloivat menetelmät ovat tulleet niin tutuiksi että uhrit tuskin edes huomaavat mitä tapahtuu. Jotta sinä et unohtaisi, katsele vielä kerran alkuperäisiä askelmia:
  1. Tutki ihmisten asenteita, arvoja ja haluja. Sinun henkilökohtainen atviosi tulee olemaan kiintopisteenä mitattaessa suunniteltua muutosta kuukausien ja vuosien päästä.

  2. Kylvä tyytymättömyyttä vanhoja tapoja kohtaan, jotta vallankumouksen siemen voisi kasvaa. Itse asiassa, tutkimus itsessään saa aikaan tyytymättömyyttä, koska hyvä tutkimus sisältää levottomuutta herättäviä kysymyksiä jotka nostavat esiin sisäisiä ongelmia sekä kannustavat julkiseen dialogiin ja valituksiin.

  3. Tarjoa inspiroiva visio "paremmasta tulevaisuudesta". Tämän paremman tulevaisuuden täytyy olla tässä-ja-nyt -tulevaisuus, sellainen joka voidaan luoda oman mielikuvituksen voimalla. Se on vastakkainen loisteliaalle tulevaisuudelle jonka Jumala tarjoaa valituilleen ikuisuudessa. Ainoastaan visiot jotka motivoivat kollektiivisiin pyrkimyksiin sekä ajavat muutosta, voivat edistää vallankumouksellista suunnitelmaa.
Tämän prosessin ohjaamiseen tarvitaan hyvin koulutettuja johtajia. Tämän vuoksi Herra Barna keräsi "kunnioitusta herättävän joukon asiantuntijoita" kirjoittaakseen tämän manuaalin kirkolle. "Viisitoista ihmistä on osallistunut tämän kirjan kirjoittamiseen", hän kirjoitti ja jatkoi: "Uskon, että tämän joukkueen yhteiset ponnistukset ovat kirkastaneet synergian merkityksen." [George Barna, "Leaders on Leadership", s. 7].

Herra Barna kirjoitti kappaleen "The Vision Thing" itse. Siinä hän selittää, että visio "on näkemys sellaisesta maailmasta jossa Jumala haluaa meidän elävän; maailma jonka Hän voi luoda meidän kauttamme, jos kaikki ne jotka Hän on kutsunut johtajiksi johtaisivat Pyhän Hengen johdatuksessa." [s. 48].

Eikö tämä lausunto kuulosta ristiriitaiselta? Herra Barna näyttää vihjaavan että Jumala luo maailman ympärillemme uudestaan jos tämän päivän "muutoksen agentit" vain kulkisivat Pyhän Hengen johdatuksessa. Mutta, nämä "hallitun muutoksen" johtajat on koulutettu seuraamaan kaavaa jota Pyhä Henki ei koskaan antaisi. Mies voi ampua itseään jalkaan, mutta Jumala ei koskaan anna meille työkaluja jotka ovat ristiriidassa keskenään.

Raamatun ehdottomuudet

  1. Jumalan pyyntö luottaa Häneen, ei ihmisten filosofioihin

  2. Hänen pyyntönsä jakaa Kristuksen kärsimys ja vaino
Esimerkiksi, Barna vaatii "arviointi-välineitä, jotta sinä voisit arvioida kuinka hyvin sinä olet suoriutunut työssäsi..."

Mutta, Raamatullinen totuus on sellainen että Jumala ei käske meidän jatkuvasti arvioida edistymistämme. Hän käskee meidän rakastaa Häntä, opiskella Hänen Sanaansa ja kulkea Hänen tietään, ja sitten jättää tulokset Hänen käsiinsä. Hän antaa hedelmän. Hän tietää että jos me jatkuvasti mittaamme menestymistämme, me saatamme alkaa luottaa Hänen sijasta omiin ponnisteluihimme. Tämän vuoksi Davidia rangaistiin ankarasti kun hän oli tottelematon Jumalaa kohtaan laskemalla voittoisan armeijansa lukumäärän (2 Sam. 24).

Jumalan Sanan ja Hengen täytyy saada ohjata meidän päivittäisiä askeleitamme, ei ihmisten standardien eikä menestystä mittaavien välineiden. Ja, Hänen teillään on tapana törmätä yhteen maailman menestys-visioiden kanssa. Mutta tällä ei ole mitään merkitystä "hallittu muutos" -asiantuntijoiden kanssa joiden korvat on suunnattu heidän omia menetelmiään eikä Jumalaa kohtaan.

Muovattu totuus sopimaan tähän visioon

Kirjassaan Herra Barna esitteli Jim van Yperenin, toisen joukkueensa muutosagentin, markkinointi-strategistin ja luovan kommunikaatio-konsultin. Van Yperen on "tehnyt työtä laajassa kirjossa eri kirkkoja, puolikirkollisissa ministeriöissä sekä ei-kaupallisissa järjestöissä aiheenaan visioiden kehittäminen, strateginen suunnittelu, resurssien kehittäminen sekä konfliktin hallinta."

Huomioi nämä muotisanat; ne auttavat meitä tunnistamaan muutosprosessin missä me vain näemme sen.

Herra van Yperen on konsultti, ei pastori, mutta hän on silti "palvellut useissa kirkoissa väliaikaisena pastorina". Hän pestaa itsensä väliaikaiseksi pastoriksi sen jälkeen kun hän on johtanut seurakunnan alkuperäisten vaiheiden -- arviointi, tyytymättömyys, visiot -- kautta muutosprosessiin. Käyttäen strategisia kartoitusmenetelmiään arvioidakseen seurakunnan asenteet ja tarpeet, hän helpottaa ryhmädialogia ja sitten hän "tekee diagnoosin" seurakunnan terveydentilasta.

Koska hän puhuu niin houkuttelevasti ja hallitsee tämän prosessin hyvin, hän voi pian kertoa jäsenille että heidän seurakunnassaan on hyviäkin puolia, mutta että löytyy myös konflikteja ja tyytymättömyyttä jotka vaativat rajuja toimenpiteitä. Tullakseen "terveeksi seurakunnaksi", se tarvitsee johdon, uuden rakenteen, uuden työjärjestyksen, uuden ajattelutavan sekä uuden painotuksen hengelliseen kasvuun ryhmän jäsenten suhteiden kautta.

Hän opettaa myös uutta tapaa Raamatun ymmärtämiseen. Hänen kappaleensa "Conflict: The Refining Fire on Leadership" Barnan kirjassa "Leaders on Leadership" sisältää osoin nimeltä "Totuuden vahvistaminen yhteisössä". Se auttaa pystyttämään näyttämön yhteisymmärrys-prosessille ehdottamalla että Raamattua voidaan ymmärtää parhaiten ryhmissä joissa jäsenet kokoavat ajatuksensa ja muodostavat yhteisen mielipiteensä. Huomaa, kuinka hänen linjauksensa minimoivat Uuden Testamentin painotuksen henkilökohtaisesta rakkaussuhteesta Jeesuksen kanssa ja maksimoivat maailman näkökulman kollektiivisuudesta:

"Melkein kaikki Raamatussa on kirjoitettu ihmisryhmille, ei yksilöille. Meidän täytyy opetella lukemaan Raamattuamme tällä tavalla. Sen sijaan että kysyisimme: 'Mitä Jumala sanoo minulle?' meidän tulee kysyä: 'Mitä Jumala sanoo meille?'"

"Reagointi voimalla totuuden kanssa asettaa Kristuksen keskelle sekä rakentaa siltoja meidän veljiemme ja siskojemme välille. Se myöntää että kukaan ihminen ei tunne totuutta täysin, joten me tarvitsemme toinen toistamme. Se avaa tilaisuuden omille olettamuksillemme rehellisesti, ilmaisemaan kantamme suoraan, ja sallii toisten antavan oman näkemyksensä avoimesti." [Jim van Yperen, "Conflict: The refining Fire of Leadership", kirjassa "Leaders on Leadership", s. 246-247].

Tämän päivän muutosagentit eivät todella halua että "jokainen kertoo oman näkemyksensä avoimesti". Jotkut faktat ja jäsenten huomautukset voivat horjuttaa heidän suunnitelmiaan. He haluavat "tyytymättämyyttä" mutta eivät eriuskoisuutta. He haluavat suvaitsevaisuutta mutta ei yhteistyöhaluttomia seurakunnan jäseniä kohtaan. Niitä joiden havaitaan olevan kehityksen vihollisia, täytyy kurittaa tai muuttaa.

Minä olen keskustellut monien nöyrien ja uskollisten kristittyjen kanssa jotka oli leimattu "nurkkakuntaisiksi" tai "kriittisiksi" rakkaan kirkkonsa uuden johdon taholta. Joillekin oli annettu kaksi vaihtoehtoa: lähde tai lopeta hankalien kysymysten tekeminen. Joillekin oli kerrottu, että "syntien tunnustaminen" -- sen synnin että oli kyseenalaistanut muutosprosessin -- sekä sekä nimetyn muutosagentin pitämään puhutteluun osallistuminen olisi ehto luvalle jäädä seurakuntaan.

Vastakohtana kritiikille, täydellinen ryhmän jäsen on joustava, yhteistyökykyinen sekä avarakatseinen -- erityisesti sen suhteen mitä tulee uusiin ja erilaisiin tapoihin tulkita Raamattua.

Ajattelua Raamatun ulkopuolelta

Kirkon uudistaminen, aivan niinkuin koululaitoksenkin uudistaminen, vaatii "kriittistä ajattelua", mutta vain muutamat seurakunnan jäsenet tuntevat tämän lauseen todellisen merkityksen. Rauhoitellakseen vanhempia, julkisten koulujen opettajat saattavat määritellä sen sanoilla "opettaa oppilaat ajattelemaan itse". He tietävät, että vallankumous koululaitoksessa etenee paljon pehmeämmin jos vanhemmat eivät ymmärrä että "kriittinen ajattelu" todellakin merkitsee perinteisten uskomusten, arvojen ja arvojärjestysten kritisoimista ja haastamista.

Entinen pastori, Kenneth O. Gangel, joka on Dallasin teologisen seminaarin johtaja, kirjoitti kappaleen "What Leaders Do" Barnan kirjaan "Leaders on Leadership".

Eräs johtajan kuudesta tehtävästä, Gangel sanoo, on ajatteleminen. Tietysti, me kaikki ajattelemme. Mutta hallitun muutoksen yhteydessä ajatteleminen ei ole todellista ajattelemista jollei sinun ajattelusi istu uuteen kuvaan.

Pastori Gangel lainaa Stephen Bookfieldia joka oli kymmenen vuotta professorina liberaalissa Opettajien Collegessa Columbia Universityssä. Sillä aikaa kun hän matkustelee avain-puhujana kansallisissa ja kansainvälisissä opetus-konferensseissa ympäri maailmaa, Brookfield jatkaa palvelustaan toissijaisena Columbian yliopiston professorina. Lausunto jota pastori Gangel käytti tukemaan omaa opetustaan, tuli Brookfieldin kirjasta "Developing Critical Thinkers":

"Keskeistä kriittiselle ajattelulle on taito kuvitella ja tutkia vaihtoehtoja olemassaoleville tavoille ajatella ja elää. Kriittiset ajattelijat tutkivat jatkuvasti uusia ajattelutapoja heidän elämänsä näkökulmasta."

"Kriittinen ajattelu on monimutkaista ja usein hankalaa koska se vaatii hylkäämään uskomukset ja olettamukset, jotka on aikaisemmin hyväksytty ilman kysymyksiä." [Stephen D. Brookfield, "Developing Critical Thinkers", kirjassa Leaders on Leadership, s. 8-10].

Ymmärsitkö sinä viestin? "Se vaatii hylkäämään uskomukset ja olettamukset, jotka on aikaisemmin hyväksytty ilman kysymyksiä." Tämä on kriittisen ajattelun olennaisin osa! Kirkon johtajat eivät voi muodostaa uutta näkökulmaa todellisuuteen ilman että ensin murentavat vanhat Raamatulliset uskomukset. Ennenkuin he näkevät menestystä, ryhmän täytyy hylätä vanhat ehdottomuudet ja lähteä lentoon muutosten tuulten kuljetettavaksi.

Yhdistämällä vanhat esteet negatiivisiin tunteisiin, prosessia saadaan nopeutettua, ja se saa aikaan kestävän muutoksen. Tämän vuoksi jokaisen ryhmän jäsenen täytyy opetella yhdistämään menneen ajan "huono ajattelu" -- johon sisältyvät Raamatulliset ehdottomuudet joita ei voida taivuttaa nykyaikaan sopiviksi -- johonkin epämiellyttävään tai sellaiseen jota ei voida hyväksyä. [Katso "Mind Control Illustration", (http://www.crossroad.to/text/articles/mc9-24-98.html)].

Toisaalta, "Hyvän ajattelun" täytyy tuntua hyvältä sekä tulla yhdistetyksi "oikeanlaisiin asioihin" kuten rauhaan, tai hauskoihin asioihin kuten vapauteen lukea Harry Potter -kirjoja tai nähdä kyseenalaisia elokuvia. Tämä illuusio vapaudesta ilman seuraamuksia on havainnollistettu sarjassa keskikoulun opetuksia jotka liberaali National Education Association on julkaissut"

"Tämä malli auttaa meitä tekemään joitakin perusteltuja ja käyttökelpoisia eroja hyvän ja huonon ajattelun välille. Tässä me toivomme voivamme ottaa etäisyyttä niihin jotka samaistavat hyvän ajattelun pitkään luetteloon erillisiä henkisiä toimintoja, ja jotka kuvailevat huonon ajattelun vakavina loogisina virheinä."

"Hyvät ajattelijat ovat halukkaita ajattelemaan, ja he jopa pitävät ajattelua miellyttävänä. He voivat tarvittaessa tehdä etsintöjä ja hylätä tuomioita. He tekevät arvioita rationaalisesti, uskovat että ajattelu on käyttökelpoinen ongelmien ratkaisemisessa, päätösten tekemisessä ja tuomitsemisessa. Huonot ajattelijat, sitävastoin, tarvitsevat varmuutta, välttävät ajattelua, heidän täytyy saavuttaa johtopäätös nopeasti, ovat impulsiivisia sekä luottavat liian voimakkaasti intuitioon." [Alan A. Glatthorn and Jonathan Barron, "The Good Thinkers", kirjassa Leaders on Leadership, s. 51].

Eikö lause "Tuomioiden hylkääminen" (="suspend judgment") muistuta sinua Tohtori Brookfieldin vaatimuksesta "hylätä uskomukset" (="suspension of belief")? Sen pitäisi! Nämä kaksi lausetta puhuvat samasta asiasta. Ne myös näyttävät että uudentyyppiset kirkon johtajat yksinkertaisesti ottavat mallia maailman pedagogisista (=kasvatustieteellisistä) malleista sekä psykososiaalisista strategioista, ja maustavat ne kristillisillä sanoilla peittääkseen ei-raamatullisen lähteen ja hajauttaakseen oppositiota.

Ihmetteletkö sinä kuinka pastori Gangel, Dallasin Seminaarin akateeminen dekaani, kehtaa käyttää Tri. Brookfieldiä -- globalistista muutosagenttia -- mallinaan ja esikuvanaan? Minä ihmettelen, ja se tuottaa munulle surua, kun minä näen tällaisen eksytyksen korkealla paikalla.

Ei ole salaisuus, että Columbian Teachers College omaksuu UNESCO:n koulutusagendan ja johtaa maailmaa uuteen globaaliseen hallintojärjestelmään jossa ei suvaita Raamatullista totuutta. Kuten entisessä Neuvostoliitossa, koulutuksen päämäärä ei ole sen vähempää kuin kasvattaa ihminen uudelleen -- ei faktojen ja logiikan avulla, vaan uudenaikaisempien mielenmuutos-strategioiden avulla joita käytettiin ensimmäisenä Neuvosto-ihmisten manipulointiin ja tarkkailuun.

Pysykäämme lujina

Tämä on hengellistä sotaa, hyvä ystävä. "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa." [Ef. 6:12].

Paavali kertoo meille kuinka "pysyä" siinä voitossa jonka Kristus toi meille ristillä: "Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska..." [Ef. 6:13-14].

Ylin totuus on Jumala itse. Meidän täytyy tuntea Hänet niinkuin Hän paljasti itsensä Sanansa kautta. Meidän täytyy tietää:

Toinen sota-asun totuus on meidän uusi identiteettimme Kristuksessa. Jos sinut on "ristiinnaulittu Kristuksen kanssa" ja täytetty Hänen Pyhällä Hengellään, sinä kuulut Hänelle. Sinä olet Uusi luomus jota on siunattu henkilökohtaisella suhteella Maailmankaikkeuden Kuninkaaseen! Kun sinä asetat sydämesi seuraamaan Häntä, Hän puhuu sinulle Hänen Sanansa kautta ja ohjaa sinua Henkensä kautta läpi päivittäisten haasteiden.

Jim van Yperen saattaa kertoa meille että Raamattua täytyy ymmärtää ryhmissä -- että se on jotakin sellaista joka on kirjoitettu ihmisryhmille, ei yksilöille. Älä usko tätä. Raamattu on kirjoitettu SINULLE ja MINULLE, yksilöille kautta aikojen.

Niinkuin käärmeen petolliset väitteet Puutarhassa, nämä harhaanjohtavat sanat kuulostavat uskottavilta, koska osa viestiä on verhottu puolitotuuksiin. Me tarvitsemme toinen toistamme, mutta jokainen meistä voi parhaiten rohkaista toista kun me tunnemme Jeesuksen elämässämme sekä Hänen Sanansa oppaanamme. Sitten, vaikka meidän täytyy seisoa yksin Hänen nimensä tähden, Hänen rakastava läsnäolonsa on tarpeeksi. Monet kidutetut ja vainotut marttyyrit voivat todistaa kärsivällisyydestä Kristuksessa kun kaikki muu apu on mennyttä.

Se mitä me emme tarvitse on riippuvuus ryhmästä joka voi ohjata meidän sydämemme ja huomiomme pois Jeesuksesta onttoihin vaihtoehtoihin. Helpotettu ryhmän konsensus jota van Yperen edistää, kouluttaa ihmisiä tekemään kompromisseja sen asian suhteen mitä he ymmärtävät totuuden olevan, ylevältä kuulostavan yhteenkuuluvaisuuden lippujen alla, joiten nimet ovat "Konfliktin hallinta" ja "Yhteinen maaperä". Siinä kun Jumala haluaa meidän pysyvän lujina uskossamme, tällaiset ryhmät painostavat jäseniään tukahduttaviin uudelleenoppimis-istuntoihin jotka pakottavat jokaisen -- yhä uudelleen -- mukauttamaan näkemyksensä ryhmän mielipiteeseen.

Hänen lähettiläänään, minun täytyy seurata Hänen kapeaa ja kivikkoista polkuaan. Mutta sitä on helppo kulkea kun Hän ottaa kädestäni kiinni. Minun täytyy kieltäytyä tekemästä kompromisseja, mutta minulla on mieluummin Jeesus kuin maailman suosio ja onni. Vanha hymni antaa hyvän yhteenvedon opetuslapsen vaelluksesta:

When I survey the wonderous cross
On Which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small:
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all.Suomennettu kesämökin hiljaisuudessa.

Lisäys:

Dear Pasi:

In the vast majority of the cases, this change is effected when a new pastor comes in and starts to propose new ways of doing things. The people in the congregation are usually too Biblically illiterate to know they are being taken down a wrong path.

"Suspend judgment" is a New Age term that means reasoning by your emotions, not your intellect. It also means to suspend your regular value systems and attitudes as you start to evaluate this new subject matter.

Ditto for "suspension of belief".

Thanks,
David E. Bay, Director
Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd Ste 5-393
N. Attleboro, MA 02763-1156

-----------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1629Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin