Vapaamuurareiden kiihkeä halu jälleenrakentaa Salomonin temppeli on eteenpäin työntävä voima Lähi-Idän tapahtumien takana tänä päivänä. Sitten kun se on loppuun suoritettu, Lopun ajan profetiat toteutuvat!


Alaotsikko: Illuministinen Läntinen vapaamuurarius on jo pitkään halunnut jälleenrakentaa Salomonin temppelin Temppelivuorelle. Vapaamuurarit Englannissa, Yhdysvalloissa ja Israelissa ovat ehdottoman päättäväisiä Salomonin temppelin jälleenrakentamisen suhteen. Tämä suunnitelma tuo Kolmannen maailmansodan, Antikristuksen sekä Ahdistuksen aikakauden alun.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


Aidosti uudestisyntyneet kristityt eivät normaalisti ajattele paljonkaan Salomonin temppeliä, koska me ymmärrämme että Jeesus Kristus täytti Vanhan Testamentin lait, jonka kiinteä osa Temppeli oli. Jeesus kertoi Matteuksen Evankeliumin luvussa 24, että loistelias Herodeksen temppeli, joka laadittiin Salomonin temppelin mukaan, tuhottaisiin täysin. Kuuntele:
"Niin hän vastasi ja sanoi heille: 'Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.'" [Matteus 24:2].
Historia kertoo meille, että Temppeli, joka teki niin suuren vaikutuksen Jeesuksen opetuslapsiin, tuhottiin vuonna 70. Sen tuhosi Rooman armeija joka oli piirittänyt kaupunkia. Edelleen, vaikka sotilaille oli annettu käsky olla tuhoamatta Temppeliä, he sytyttivät sen tuleen. Tuli sulatti kullan niin että se valui kivien rakoihin. Kun tuli sammui, Jeesuksen profetia toteutui kirjaimellisesti.

Uuden Testamentin Kirjeissä, ei Paavali eikä kukaan muukaan Apostoli korostanut Temppeliä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja teki erittäin selväksi, että Jeesuksen Kristuksen Liitto syrjäytti Vanhan Liiton, jossa Temppeli esitti tärkeää osaa. Kuuntele:

"Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos." [Hebr. 7:11-12].
Tämä kohta tekee erittäin selväksi sen, että Jumala piti Vanhaa Liittoa epätäydellisenä. Ja, kun sinä vaihdat Liittoa, sinä vaihdat pappeutta sekä pappeutta ylläpitävää lakia. Ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta ymmärtääkseen, että jos Jumala oli aikeissa muuttaa Vanhan Liiton sekä syrjäyttää siihen perustuvan pappeuden, Hän syrjäyttäisi myös Temppelin. Tämän vuoksi, me saamme lukea Jumalan toimenpiteistä sen jälkeen kun Jeesus ristillä riippuessaan oli antanut henkensä:
"Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat..." [Matt. 27:51].
Jumala yliluonnollisella tavalla repi Temppelin esiripun joka erotti pyhän paikan Kaikkeinpyhimmäsyä, samalla kun pyhäkkö oli täynnä seurakuntalaisia jotka olivat kokoontuneet sinne juhlimaan vuotuista uhria Israelin syntien vuoksi. Äkkiä, heidän oli täytynyt olla järkyttyneitä ja peloissaan, kun Jumala äkillisesti repi esiripun jättäen tien Kaikkeinpyhimpään aivan auki. Monet heistä varmasti pelästyivät kuoliaiksi, koska kenenkään ei sallittu astua Kaikkeinpyhimpään ja jäädä henkiin, paitsi ylipappien ja heidänkin ainoastaan kerran vuodessa. Repimällä esiripun kahtia Jumala antoi merkin, että Vanha Liitto ei enää ollut voimassa, ja että se oli korvattu Hänen Uudella Liitollaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo:

"...niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut." [Hebr. 7:22].
Edelleen, Hebrealaiskirje sanoo:
"Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään." [Hebr. 8:13].
Tämän vuoksi, aidot kristityt jättävät huomiotta Salomonin ja Herodeksen temppelit, paitsi yrittäessään ymmärtää Vanhaa Liittoa. Me varmasti ymmärrämme, että Jumala tuhosi Temppelin koska Hän oli luonut uuden, paremman liiton uuden Ylimmäisen Papin, Jeesuksen Kristuksen kautta. Meille, Salomonin temppeli on vain mielenkiintoinen pala muinaista historiaa!

Mutta näin ei ole pakanallisten vapaamuurarien laita. Heidän uskonnossaan, Temppeli esittää hyvin, hyvin tärkeää roolia.

Vapaamuurarit julistavat vapaamuurariuden olevan uskonto!

Pysähdytäänpä tähän hetkeksi, jotta paljastaisimme vapaamuurareiden valheen siitä, että heidän organisaationsa muka ei ole uskonto. Tarkastellaanpa muutamia lainauksia:

"Jokainen vapaamuurareiden looshi on uskonnollinen temppeli, ja sen opetukset ovat uskonnollisia." [Alber Pike, "Morals And Dogma", s. 231].

"Se (vapaamuurarius) on universaalinen, ikuinen, muuttumaton uskonto, sellainen jollaisen Jumala istutti ihmiskunnan sydämeen." [s. 219].

"Mutta vapaamuurareiden organisaatiot, joissa näitä legendoja hellitään, kuten looshit tänä päivänä, ovat uskonnollisia ruumiinjäseniä." ["The Holy Bible: The Great Light in Masonry", King James Version, Temple Illustrated Edition, s. 26].

"...vapaamuurariutta voi rehellisesti kutsua uskonnolliseksi instituutioksi." ["A New and Revised Edition: An Encyclopaedia of Freemasonry and its Kindred Sciences", Albert Mackey, s. 618].

Älä kulje harhaan; vapaamuurarius on uskonto!

Salomonin temppeli on vapaamuurareiden sydän ja sielu!

Kuningas Salomonin temppeli

Nyt, kun me olemme kertoneet että aidoilla kristityillä ei ole paljonkaan tekemistä Salomonin temppelin kanssa, salli meidän tutkia, kuinka tärkeä tämä Temppeli on vapaamuurareiden uskonnon harjoittamisessa.

"Kaikista objekteista jotka muodostavat vapaamuurareiden symboliikan tieteen, kaikkein tärkein, hellityin sekä merkittävin on Jerusalemin temppeli. Temppelin hengellistäminen on ensimmäinen, kaikkein tärkein ja kaikkein merkittävin vapaamuurareiden symboleista... irroita vapaamuurarius riippuvuussuhteesta Temppeliin; jätä pois rituaalit, legandat ja traditiot jotka viittaavat kaikki tähän pyhään rakennukseen, niin koko järjestelmä kuihtuisi ja kuolisi..." ["Encyclopaedia of Freemasonry", Albert Mackey ja Charles T. McClenachan].
Salli meidän toistaa tämä erittäin tärkeä asia, jonka 33 asteen vapaamuurari Albert Mackey on juuri antanut meille:
"irroita vapaamuurarius riippuvuussuhteesta Temppeliin; jätä pois rituaalit, legandat ja traditiot jotka viittaavat kaikki tähän pyhään rakennukseen, niin koko järjestelmä kuihtuisi ja kuolisi..."
Tämän vuoksi, ensimmäinen asia jonka me haluamme sinun ymmärtävän on se, että vapaamuurarit ovat täysin, 100% omistautuneita Salomonin temppelille jota ilman vapaamuurareiden perustus ja rakenne tuhoutuisi! Täten, vapaamuurarius seisoo sellaisen päällä, joka on täysin vastakkainen aidolle, Raamatulliselle kristillisyydelle. Toisin sanoen, vapaamuurariuden juuret ovat Vanhan Liiton kaikkein suurimman peruskiven alla, kun taas Raamatullinen kristillisyys perustuu Jeesuksen Kristuksen Uuteen Liittoon.

Vapaamuurareiden Raamatussa, jota me lainasimme edellä, alkusanojen kirjoittaja valaisee sitä kuinka tärkeä Salomonin temppeli on vapaamuurareille:

"Kuningas Salomonin temppelin traditio ja romantiikka herättää suurta kiinnostusta jokaisessa joka lukee Raamattua. Nämä ovat ylimaallisen tärkeitä vapaamuurareille. Temppeli on silmiinpistävä symboli vapaamuurariudessa, ja legandaarinen tarina Temppelin rakentamisesta on fundamentalistinen perusta vapaamuurareiden ohjesäännöille, ja se opastaa elämässä... parhaimmat vapaamuurareiden historialliset ja folosofiset kirjoitukset ovat saaneet innoituksensa Temppelistä ja sen suhteesta vapaamuurareiden rituaaleihin." [Saatesanat vapaamuurareiden Raamatussa].
Täten, vapaamuurarit ovat asettaneet "ylimaallisen" uskon rakennukseen jonka Jumala Itse tuhosi, ei ainoastaan kerran vaan kahdesti!

Hengellistämässä Salomonin temppeliä

Temple Illustrated Edition Raamatusta me luemme:

"Muinaisen vapaamuurariuden rikkaasta symboliikasta, nousee esiin kaksi symbolia tai symbolistista teemaa jotka ovat muita ylempänä. Toinen on valon etsintä; toinen rakennuksen pystyttäminen. Valon lähde on Pyhä Raamattu, ja suuremmoinen kuvaus rakentajan taiteesta on Kuningas Salomonin temppeli... oli luonnollista että mielikuvitusrikkaiden kivimuurareiden -- jo kauan ennen kuin he kehittivät meidän nykyaikaisen veljeskunnan kaltaista liitosta -- täytyi tuntea yhteenkuuluvuutta kaikkien aikakausien suurien rakentajien kanssa. Oli myös luonnollista että heidän oli täytynyt myöntää, että he olivat erityisen ihastuneita kaikkein kuuluisimpiin ja loisteliaimpiin rakennuksiin, kuten Kuningas Salomonin temppeliin ja Linnoitukseen. Mielenkiinto ja ihailu ihmeellistä rakennusta kohtaan Moorian vuorella on pikemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt... kunnes tämä päivänä, Salomonin temppeli on jokaisen vapaamuurarin hengellinen koti." [Vapaamuurareiden Raamattu, saatesanat, s. 11-14].
Vähän myöhemmin, nämä kirjoittajat selittävät: "Kuningas Salomonin temppeli oli täydellinen arkkitehtuurinen ilmaisu ihmisten uskonnollisuudesta." [s. 25]. "Kenties vapaamuurareiden mielenkiinto kiinnittyi siihen huomioon, että Temppeli oli lopullinen ajatusten keskittymä hengellisen miehen symbolina." [s. 29].

Totisesti, vapaamuurareiden johto on hengellistänyt Temppelin tarkoituksen, niin että se koskettaa jokaisen vapaamuurarin elämää. Albert Mackey selittää: "Mestari-muurareille, Salomonin temppeli on todellakin ihmiselämän symboli... siitä tulee sovelias symboli ihmiselämälle jota hallitsee jumalallisen totuuden etsintä, joka ei ole löydettävissä mistään... tällainen Salomonin Ensimmäisen temppelin symboliikka on tuttua muurari-mestareiden luokalle." ["Encyclopaedia of Freemasonry", s. 774].

Kuitenkin, siinä kun Salomonin temppeli symboloi kuolevaista ihmiselämää mestari-muurareille, korkeamman asteen vapaamuurareilla on oma tulkintansa eräälle toisellekin temppelille. Kuuntele kun Mackey selittää:

"Mutta, on olemassa toinenkin, korkeamman asteen veljeskunta, Kuninkaallisen arkin vapaamuurarit (=Masons of the Royal arch), jotka edelleen kehittelivät tätä temppeli-symboliikkaa. Tämä toinen luokka, jättäen sivuun aiemman symboliikan ja katsoen Salomonin temppelin taakse, löysivät Raamatullisen kertomuksen toisesta temppelistä joka -- vuosia Ensimmäisen temppelin tuhoutumisen jälkeen -- pystytettiin sen raunioille; ja he valitsivat toisen temppelin, Serubbaabelin temppelin, olemaan heidän tärkeä symbolinsa. Ja, siinä kun Ensimmäisen asteen vapaamuurarit pitävät omaa temppeliään kuolevaisen elämän symbolina; nämä sitävastoin näkevät tämän toisen temppelin -- joka rakennettiin Ensimmäisen perustuksille -- ikuisen elämän symbolina, jossa kadotettu totuus löydetään, missä uudelta alttarilta nousee uusi suitsutus, ja jonka ikuisen pysyvyyden heidän suuri mestarinsa oli luvannut, kun hän symboliikan hengessä julisti: 'Tuhoa tämä temppeli, niin minä kolmessa päivässä pystytän sen uudelleen.'"

"...mestari-muurareille, Salomonin temppeli on tämän elämän symboli; Kuninkaallisen arkin muurareille, Serubbaabelin temppeli on tulevaisen elämän symboli. Edelliselle, Temppeli symboloi totuiuden etsintää, jälkimmäiselle totuuden löytämistä; ja näin ympyrä on valmis ja järjestelmä tehty täydelliseksi." [s. 774-775].

Temppeli on niin tärkeä vapaamuurareille, että he astuivat lopullisen askeleen hengellistäen sen merkityksen. Mestari-muurarit katsovat Salomonin temppeliin totuuden etsinnän symbolina, kun taas Kuninkaallisen arkin muurarit pitävät alempiarvoisempaa Serubbaabelin temppeliä ikuisen elämän symbolina! Nämä kaksi symbolia, laskettuna yhteen, muodostavat hengellisen ympyrän, eli "tekevät täydelliseksi" vapaamuurareiden symbolijärjestelmän!

Nyt, sinä voit ymmärtää kuinka Salomonin temppelistä on tullut tällainen "ylimaallinen" aihe vapaamuurareille!

Looginen johtopäätös tästä Salomonin temppelin saamasta ylimaallisesta uskosta

Koska vapaamuurarit kunnioittavat Salomonin temppeliä niin paljon, on helppo ymmärtää että vapaamuurarit saattaisivat kiihkeästi haluta rakentaa Salomonin temppelin uudelleen -- ainoalle paikalle jolle se on mahdollista rakentaa -- Jerusalemin Temppelivuorelle.

Tutkitaanpa joitakin näistä kirjoituksista nähdäksemme sen kuumeisen kiihkon joka vapaamuurareilla on Temppelin rakentamiseen:

"Vapaamuurareiden suuri joukko, katsoo ainoastaan tähän Ensimmäiseen temppeliin jonka pystytti Kuningas Salomonin viisaus, elämän symbolina; ja koska vapaamuurareiden suuri päämäärä on totuuden etsiminen, heille on annettu tehtäväksi tämän Temppelin rakentaminen, koska se on sovelias astia totuudelle..." ["Encyclopaedia of Freemasonry", Masonic History Company, s. 774].
Lisäksi tässä kerrotaan, että heitä ohjaa tämän Temppelin rakentamiseen "ahneus" ja "himo". Sitten Mackey jatkaa kertomalla tästä uudesta Temppelistä sekä sen kalustosta:
"...uusi suitsutus nousee uudelta alttarilta, ja jonka ikuisen pysyvyyden heidän suuri mestarinsa oli luvannut, kun hän symboliikan hengessä julisti: 'Tuhoa tämä temppeli, niin minä kolmessa päivässä pystytän sen uudelleen.'"
"Uusi suitsutus" joka nousee "uudelta alttarilta", temppelissä jonka Mackey oli juuri yhdistänyt "Suureen mestari-muurariin", Jeesukseen Kristukseen! Toisin sanoen, Mackey oli juuri linkittänyt tämän Uuden temppelin Kristukseen tai Messiaaniseen hahmoon. Toisessa kirjassa, vapaamuurari-kirjailija Edwart Waite, on jopa vielä selväsanaisempi:
"Vapaamuurareiden temppeli on täten esikuva Kristuksen asunnosta..." ["A New Encyclopedia of Freemasonry", Edward Waite, s. 486-487].
Uutta Salomonin temppeliä tullaan täten kutsumaan "Kristuksen asunnoksi". Tietämätön saattaisi ajatella, että Waite viittaa tässä Jeesukseen Kristukseen, mutta hän ei sano näin. Tiedätkö sinä että termi "Kristus" tarkoittaa kirjaimellisesti "tehtävää joka on annettu Messiaalle"? Jeesus täytti tämän tehtävän kun Hän eli ja palveli ihmisten keskellä, ja Hänen tunnustettiin täyttäneen Messiaan tehtävät. Kuuntele:
"Simon Pietari vastasi ja sanoi: 'Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika'" [Matteus 16:16].
Huomaa että Pietari sanoi: "Sinä olet Kristus"; toisin sanoen, pietari tunnusti että Jeesus oli Jumalallinen/inhimillinen messiaanisen tehtävän täyttäjä.
"Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: 'Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika.'" [Matteus 26:53].

"Mutta kun kansa yhä opetti ja kaikki ajattelivat sydämessaan Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus..." [Luukas 3:15]. Jopa tavallinen juutalainen ymmärsi eron Kristuksen toimen ja sen ihmisen välillä joka voisi sen täyttää.

Kuitenkin, Raamattu sanoo että nousee toinen Kristus, ja että tämä on Antikristus, tai sellainen joka tulee Kristuksen valepuvussa teeskennellen olevansa Messias. Valitettavasti, useimmat ihmiset jotka elävät siihen aikaan eksytetään ja he seuraavat häntä innoissaan (Ilm. 13:3-4).

Koska vapaamuurarius on väärennös Kristinuskosta, tuntuu loogiselta ajatella että Mackey ja Waite puhuvat Antikristuksesta, ei Jeesuksesta. Siksi, Waite todellisuudessa sanookin:

"Vapaamuurareiden temppeli on täten esikuva Antikristuksen asunnosta."
Jos on todellakin tekeillä suunnitelma jälleen rakentaa Salomonin temppeli, se on Antikristusta, ei Jeesusta varten. Ja raamattu kertoo juuri tällaisesta tapahtumasta. Kuuntele:
"Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa..." [Matteus 24:15].
Jeesus lainaa tässä Danielin Kirjan kohtia 9:27, 11:31 ja 12:11, joissa Antikristus menee Kaikkeinpyhimpään ja saa aikaan "Hävityksen kauhistuksen". Apostoli Paavali kertoo meille lisää siitä, miksi nämä toimet loukkaavat niin paljon Jumalaa.
"Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi ta jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala." [2 Tess. 2:3-4].
Matteus 24:15 kuvaa Antikristuksen astumassa Kaikkeinpyhimpään ja julistamassa itsensä Jumalaksi, ja vaatimassa että häntä pitää palvoa Jumalana. Ilmestyskirja 13:15 kertoo meille, että Antikristus itse asiassa pystyttää itsensä näköisen patsaan; tämä patsas ei ainoastaan kykene puhumaan, vaan sillä on kyky surmata jokainen joka ei kumarra sitä!

Nyt me ymmärrämmr. Antikristus kävelee sisään jälleenrakennettuun Temppeliin joka seisoo Temppelivuorella Jerusalemissa, julistaa olevansa Jumala, vaatii palvomaan itseään Jumalana ja pystyttää itsensä näköisen patsaan!

Sen tähden, jälleenrakennettu Temppeli josta Jeesus kertoo, on suoraan yhteydessä Antikristukseen! Miksi meidän pitäisi olla yllättyneitä lukiessamme Waitelta, että vapaamuurareiden temppeli on Kristuksen asunto? Tämä suunnitteilla oleva Uusi temppeli tulee olemaan Antikristuksen temppeli, täyttäen Raamatun profetiat.

Rakentamassa toista temppeliä Jerusalemiin

"Vapaamuurareiden ylimmiltä asteilta me kuulemme salaisesta aikomuksesta rakentaa uusi temppeli Jerusalemiin." [A New Encyclopedia of freemasonry", Edward Waite, s. 486-487].
1800-luvun loppupuolella, vapaamuurarijohtaja ja -kirjoittaja Edward Waite toi julki salaisen suunnitelman, joka vapaamuurareilla oli, rakentaa toinen temppeli Jerusalemiin. Tämä vain ei ole kovin helppoa, sillä Temppelivuorelle rakennettiin 600-luvun puolivälissä muslimien Kalliomoskeija. Siksi, jokainen ylimmän vapaamuurarijohdon "salainen aikomus" jälleenrakentaa Salomonin temppeli Jerusalemiin vaatii Kalliomoskeijan poistamista!

Täten, olemme juuri lukeneet Peter Lemesurierin kirjasta "The Armageddon Script" tällaisesta suunnitelmasta. "Saattaa olla mahdollista Uudelle Daavidille ratsastaa Jerusalemiin kaikessa loistavassa majesteettisuudessaan. Huomaa sana 'ratsastaa' ...aasilla kuten Sakarja 9:9 ennustaa... saattaisi olla järkevää jos Uusi Messias toistaisi tämän, aasi ja muu rekvisiitta... reitti kulkisi tietenkin Kidronin laaksin poikki, mahdollisimman läheltä Temppelivuorta... hänet täytyy kruunata ja voidella öljyllä (Psalmi 45:6-7) Kalliomoskeijan raunioiden keskellä..." [s. 233-235].

Täten, sinä näet selvän suunnitelman tuhota Kalliomoskeija jotta Salomonin temppeli voitaisiin jälleenrakentaa; edelleen, Lemesurier sitoo Kalliomoskeijan tuhoutumisen "Uuden Daavidin", Antikristuksen ilmestymiseen. "Odottamassa miestä"

Järkyttävällä tavalla, moderni vapaamuurareiden Raamattu vahvistaa sen tosiasian, että Salomonin temppelin täytyy odottaa hyvin erikoislaatuisen miehen ilmestymistä. Kuuntele:

"Jokainen Raamatunlukija ja Salomonin aikojen tutkija tietää, että hämmästyttävän yksityiskohtainen kuvaus Temppelistä ja siihen liittyvistä rakenteista on säilynyt antiikin hämärästä Raamatun ansiosta. Mitat, materiaalit ja koristukset on kuvattu niin hyvin, että Temppelin jälleenrakentaminen odottaa ainoastaan sellaisen miehen tulemista jolla on sellainen visio, että hän voi ottaa tehtävän vastaan." [Alkusanat, "The Bible and King Solomon's Temple in Masonry", John Wesley Kelchner, 1968].
Tämän päivän tapahtumat noudattavat tätä suunnitelmaa

Sitten kun sinä ymmärrät, että Lähi-Idän tapahtumia ohjaa vapaamuurareiden kiihkeä halu jälleenrakentaa Salomonin temppeli Temmppelivuorelle, sinä myös näet järkeä tämän päivän tapahtumissa siellä. Jotta tämä unelma kävisi toteen, Jerusalemin ja Temppelivuoren kontrolli täytyy siirtyä pois Israelilta; mutta sitä ei saa antaa arabeille, vaan se täytyy antaa illuministiselle kansainväliselle yhteisölle.

Jumala käyttää vapaamuurareita, jotta kaikki kansakunnat kerääntyisivät Jerusalemia vastaan. Kirjaimellisesti, Kolmannen maailmansodan tuhkasta nousee esiin Antikristus, ratsastaen, juuri niin kuin Peter Lemesurier kertoi kirjassaan "The Armageddon Scropt".

Antikristus tulee toimimaan Lemesurierin laatiman skenaarion mukaan, jossa hänet vihitään Messiaaksi Kalliomoskeijan raunioiden keskellä. Illuministinen Läntinen vapaamuurarius -- jonka johdossa ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Israel -- luotsaa tapahtumia Lähi-Idässä kohti sotaa, joka ei ainoastaan tuo Antikristusta, vaan lisäksi tuhoaa Kalliomoskeijan (Tim Cohen, "Antichrist and A Cup of Tea").

Kuten Cohen voimakkaasti ilmaisee, tämän käsikirjoituksen avain-johto pitää majaansa Lontoossa, Windsorin Kuningashuoneessa. He määräävät politiikasta, ja viranomaiset Englannissa, Yhdysvalloissa ja Israelissa toteuttavat sen. Vaikka toiset pitävät Espanjan Kuningasta Juan Carlosia loistavana Antikristus-kandidaattina, Tim Cohen väittää Antikristuksen olevan mahdollisesti joko Prinssi Charles tai William. Me olemme kyenneet jäljittämään tämän suuntauksen alun illuministiseen Francis Baconiin sekä Queen Elizabeth I:seen. Mutta, tästä me kerromme joskus myöhemmin! Kuitenkin, asia on niin että illuminaattien suunnitelma Uudesta maailmanjärjestyksestä voidaan jäljittää 1590-luvun Britanniaan, ja tässä valossa tuntuu järkevältä että Antikristus tulisi lopullisesti Isosta Britanniasta.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1643Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin