Tapahtumat jatkavat toteutumistaan "numeroiden mukaan" -- tapahtumat Israelissa ovat osa suunnitelmaa


Alaotsikko: Tapahtumat Kristuksen syntymäkirkossa sisältävät numeroita jotka viittaavat okkultistiseen suunnitelmaan tuoda Antikristus äärimmäistä kapinointia ja turmelusta osoittavien numeroiden mukaan.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä


RAAMATULLINEN TOTUUS -- Pakanuuden määritelmä: "...nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, Amen." [Room. 1:25].

Jokaisena ajanjaksona ja joka paikassa ihmiset ovat halunneet palvoa luotua mieluummin kuin Luojaa, joka loi kaiken tyhjästä. Tällaista henkilöä kutsutaan pakanaksi.

Suurin ja voimakkain kaikista pakana-uskonnoista on okkultismin palvominen. Tällaiset ihmiset ovat kaikista mahtavimpia koska he seuraavat heille annettuja rituaaleja jotka vapauttavat Saatanan voiman tähän ulottuvuuteen. Tällaiste ihmiset palvovat aurinkoa, kuuta, planeettoja, Äiti Maata (Gaia), sekä kaikkia tämän maailman asioita.

He palvovat myös lukuja, uskoen että niissä itsessään on voimaa. Okkultistit eivät palvo ainoastaan luotuja asioita; he palvovat voimien jumalia, täyttäen Danielin profetian 11:38. Täten, okkultistit palvovat tieteitä, erityisesti matematiikkaa. He uskovat että tietyissä numeroissa on maagista voimaa; ja että tätä voimaa voidaan vapauttaa entistä enemmän kun näitä pyhiä lukuja käytetään tiettyinä yhdistelminä. Eräs okkultistinen kirjailija, Westcott, lausui: "Numerot ovat avain muinaiseen kosmogoniaan (oppi universumista)... hengellisesti samoin kuin fyysisestikin... kaikki uskonnollinen mystiikka perustuu numeroihin." [s. 15]. Edelleen, okkultistit uskovat, että "numeroissa uinuu avain universumiin." [Van Buren, s. 42]. Numeroita kirjaimellisesti palvotaan.

Okkultistit uskovat että hyvä suunnitelma tai toimenpide voi epäonnistua surkeasti jollei sitä suoriteta "numeroiden" mukaan. Silloin kun okkultisti harkitsee jotakin tärkeää toimenpidettä hän tekee paljon töitä määritelläkseen kaikkein sopivimman ajankohdan. Hän uskoo kirjaimellisesti, että suunnitelman onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu aivan yhtä paljon oikeasta ajoituksesta kuin muistakin tekijöistä. Okkultistien toimenpiteistä tulee melko ennustettavia kunhan sinä ymmärrät heidän ajattelumallinsa sekä uskomusrakenteensa.

Hyvä historiallinen esimerkki siitä kuinka okkultisti suorittaa toimensa numeroiden mukaan oli Adolf Hitlerin itsemurha. Hitler valitsi päivän, huhtikuun 30 vuonna 1945, koska se oli ensimmäinen pakanallisista kevään juhlapäivistä. Hän valitsi kellonajan 3:30 iltapäivällä, koska okkultistisen opin mukaan tämä kolmen kolmosen yhdistelmä tarjosi hänelle kaikkein suosiollisimman ajan lähteä pois tästä maailmasta ja palata jälleensyntymisen kiertokulkuun. Hitler toimi tyypillisen okkultistisen mallin mukaan järjestäessään kuolinaikansa tarkasti numeroiden mukaan.

Salli meidän aloittaa nopealla kertauksella kuudesta numerosta joita okkultistit pitävät pyhinä, ja joissa on suurta voimaa, varsinkin jos niitä käytetään yhdistelminä. Tämä uskomus toimii kahdella tavalla: ensinnäkin, okkultistit luovat uusia pyhiä lukuja kertomalla tai laskemalla yhteen pyhiä peruslukuja; toiseksi, he laittavat pyhiä lukuja ryhmään luoden näin uuden annoksen voimakkaita lukuja.

Kaikilla näillä toimilla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin, okkultisti vapauttaa suuria määriä voimaa kun hän hyödyntää oikeaa pyhää lukua suorittaessaan toimenpidettään. Toiseksi, kun uusi luku on luotu joko kertomalla, yhteenlaskulla tai niputtamalla pyhiä lukuja yhteen, tästä uudesta luvusta tulee okkultistinen symboli joka informoi muita okkultisteja siitä mitä on meneillään.

 1. Kolme (3) on ensimmäinen pyhä luku; ensimmäinen "täydellinen luku" (Westcott, s. 41). "Kolmonen edustaa pakanallista kolminaisuutta" (s. 37). Se kuvataan geometrisesti kolmiona ja hengellisesti hindulaisuuden kolmantena silmänä. Okkultistit kertovat ja lisäävät kolmosen muihin pyhiin lukuihin luodakseen uusia lukuja. He myös käyttävät tatä lukua kahden tai kolmen ryhminä, koska he uskovat "intensifikaation" periaatteeseen, eli siihen että saadaan suurempi voima jos pyhä luku esiintyy ryhmänä. Kun Hitler teki itsemurhan, hän järjesti ajoituksen niin että muodostui tripla-kolmonen (333). Okkultistit ovat käyttäneet myös lukua 333 piilotettuna symbolina paljon loukkaavammalle luvulle, 666. Lopuksi, kolmoset muodostavat luvun 666 kun ne esitellään pareina; eli, (3+3) + (3+3) + (3+3) = 666.

 2. Kuusi (6) on seuraava pyhä luku, edustaen ihmisen sielun lukua (Westcott, s. 66). Tämä osoittaa Jumalan kaikkivaltiutta, koska tämä uskomus heijastaa Ilmestyskirjan lukua 13:18 jossa Jumala yhdistää luvun 666 ihmiseen sekä Antikristukseen. Kuutosen uskotaan myös olevan "kaikkivoipa". Tämä heijastaa Raamatun opetusta, että ylpeys itsessään on ihmisen suuri synti.

  Jos kuutonen yksistäänkin on voimakas, se on sitä vielä enemmän ryhmitettynä lukuihin 66 tai 666. Okkultistit käyttävät luvun 666 asemesta myös lukua 261. Westcott selittää: "Pythagoraan mukaan, 216 vuoden jakson jälkeen... kaikki uudistuu", myös ihminen. Jokaisen ihmisen sielu uudistuu tai syntyy uudestaan tasan 216 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

 3. Seitsemän (7) on pyhä luku. Van Buren kutsuu seiskaa "yhdeksi kaikkein pyhimmistä luvuista... näkymättömäksi keskustaksi, kaiken olevaisen hengeksi" (s. 39). Uskotaan, että numero seitsemän kirjaimellisesti hallitsee kaikkea universumissa, ihmisen omasta ruumiista itse universumiin sekä hengellisiin asioihin. Koska luvun 7 kertominen luo vielä voimakkaampia lukuja, meidän ei pitäisi olla yllättyneitä siitä että 21 on kaikkein voimakkain luku.

  Täten, kun Adam Weishaupt perusti Valaistuksen mestarit, hän valitsi toukokuun 1. päivän, koska toukokuu (5) + päivä (1) = 6. Weishaupt valitsi vuoden 1776, koska tästä tulee yhteen laskettuna luku 21. Edelleen, 6 + 21 = 27, toinen voimallinen luku (3 x 9). Weishaupt valitsi tämän päivän erittäin huolellisesti; hän uskoi että kaikkien aikojen suurin suunnitelma olisi tuomittu epäonnistumaan jos sitä ei toteutettaisi kaikkein sopivimpaan aikaan.

 4. Yhdeksän (9) on pyhä koska "se on kolmosen ensimmäinen kuutioluku" (Van Buren, s. 40-41). Yhdeksikkö sisältää myös monia ainutlaatuisia matemaattisia ominaisuuksia, mutta aika ei riitä kertomaan niistä.

  Hengellisesti, yhdeksän on numero "jossa kuollaan itselle jotta synnyttäisiin uudelleen hengessä" (s. 41). Tämä on saatanallinen väärennös kristilliselle termille "syntyä uudesti".

  Lopuksi, tripla-ysiä (999) käytetään kuvaamaan lukua 666 koska se on yksinkertaisesti tämän peilikuva.

 5. Yksitoista (11) on pyhä vaikka se edustaa "kaikkea sitä mikä on syntistä, haitallista ja epätäydellistä" (Westcott, s. 100). KUn luku 11 kerrotaan kolmosella, saadaan luku 33 jolla on valtava okkultistinen merkitys. Vuonna 1933, Adolf Hitler ja Presidentti Franklin D. Roosevelt tulivat valtaan. Molempia käytettiin Uuden maailmanjärjestyksen perustamiseen, ja heidän toimillaan on ollut suuri merkitys ihmiskunnalle. Se oli vuosi 1933 jolloin julkaistiin ensimmäinen Humanistinen manifesti. Näetkö sinä kuinka Saatana manipuloi maailman historiaa aikaansaamaan kolme Uuden maailmanjärjestyksen tapahtumaa vuonna 1933? Täten, voimakas 333 palveli kehyksenä maailman tapahtumille sinä vuonna.

  Edelleen, Raamattu yhdistää luvun 11 Antikristukseen Daniel 7:7-8:ssa, jossa ANtikristuksen sanotaan nousevan kymmenen super-kansakunnan kuninkaan jälkeen. Raamattukouluissa Antikristusta on jo pitkään kutsuttu 11. kuninkaaksi. Koska Jumala käskee Saatanaa suunnittelemaan maailman tapahtumat niin että toteuttavat Raamatun ennustukset, Saatana on opettanut seuraajilleen että numero 11 on eräs tulevan vapaamuurari-Kristuksen määritelmistä.

 6. Kolmetoista (13) on pyhä koska se muodostuu kuutosesta (luku joka kuvaa ihmisen sielua) sekä seiskasta (yksi täydellisistä luvuista). Kuitenkin, 13 on luku jonka Jumala on yhdistänyt Saatanaan. Minä mainitsin aikaisemmin että pyhiä juhlapäiviä pakanallisessa kevään kalenterissa ovat huhtikuun 30. päivä ja toukokuun 1. päivä. Nyt, laske yhteen nämä luvut (4 + 3 + 0) + (5 + 1) = 13.

  Satanistit näkevät luvun 13 täydellisen turmiollisuuden ja kapinoinnin lukuna. Seminaari 2:ssa "America Determines The Flow of History" me tutkimme tätä lukua huolellisesti koska se on luku jonka varaan Amerikan Yhdysvallat perustettiin.

  Ei ollut myöskään sattumaa että Hitler valitsi vuoden 1939 vuodeksi jolloin aloittaa Toinen maailmansota, koska 39 = 13 x 3. Täten, sinä voit nähdä kuinka ihmiskunnan historia on muovautunut numeroiden voimaan perustuvan uskomuksen pohjalta. Tästä on niin paljon esimerkkejä että tarvittaisiin kokonainen seminaari jotta tämä asia tulisi läpikäytyä pohjamutia myöten.

Syntymäkirkon tapahtumat toteutettiin luvun 13 pohjalta

Koska luku 13 edustaa Saatanan kapinointia Jumalaa vastaan, meidän pitäisi odottaa, että tämän päivän tapahtumat suoritettaisiin luvun 13 mukaan. Syyskuun 11. päivän iskuissa me näimme ilmeselvän esimerkin luvusta 13. Toiseen torniin iskeytynyt United Airlinesin lento 175 muodostaa luvun 13:

1 + 7 + 5 = 13.

Täten, kaksoistorneihin iskeytyneet koneet kantoivat okkultistisia tunnuslukuja 11 ja 13.

Samalla kun koko maailman huomio on viime aikoina kiinnittynyt Israeliin ja Lähi-Itään, Israelin puolustusvoimat tunkeutuivat tiettyihin kaupunkeihin ja kyliin Länsirannalla pyrkimyksenään estää palestiinalaisten itsemurhaiskut israelilaisia siviilikohteita vastaan. Eräs kaikkein kiivaimmista taisteluista käytiin Betlehemissä. Kun IDF:n joukot etenivät, palestiinalais-taistelijat perääntyivät; eräät heistä linnoittautuivat Kristuksen Syntymäkirkkoon; ekumeeniseen kirkkoon joka rakennettiin paikkaan jossa Jeesuksen oletetaan syntyneen.

Melko suuri määrä roomalais- ja kreikkalaiskatolisia pappeja jäi loukkuun sisälle kirkkoon. IDF piiritti kirkkoa, valvoen sitä kuka sai mennä sisälle ja kuka tuli ulos. Joitakin ihmisiä kuoli ajoittaisessa laukaustenvaihdossa. Kuitenkin, suurin osa ihmisistä kirkossa säilyi vahingoittumattomana. Salli meidän ottaa esiin uutinen joka koskee tätä piiritystä. Sinä näet että koko tapahtumasarja käytiin numeron 13 ympärillä.

UUTISKATSAUS: "Betlehem palaa elämään", BBC News, 11.5.2002.

"Betlehemin asukkaat ovat kansoittaneet Manger Squaren juhliessaan rauhallista loppua Syntymäkirkon kuusi viikkoa kestäneelle piiritykselle ja Israelin joukkojen vetäytymiselle. Ortodoksi- ja fransiskaanimunkit pitivät kiitosrukouksia kirkossa perjantaina... Israelin joukkojen vetäytyminen toteutui sen jälkeen kun 13 palestiinalaista militanttia, jotka karkoitettiin Länsirannalta saapuivat Kyprokselle... Sadat palestiinalaiset tuhosivat esteet jotka ympäröivät Betlehemin pyhintä paikkaa 39-päivää kestäneen pattitilanteen ajan."
Täten, sinä voit nähdä että tämä piiritys kesti tasan 39 päivää (13 x 3). Edelleen, me voimme nähdä että Israel mainitsi 13 kaikkein halutuinta terroristia, ja että nämä 13 terroristia lennätettiin Israelista Kyprokselle. Mutta, tästä artikkelista me voimme myös lukea että sopimus joka lopetti tämän piirityksen, salli 26 palestiinalaisen asemiehen poistua kirkosta, jonka jälkeen heidät vietiin vankilaan Gazassa. Täten: 3 + 1 + 2 = 6.

Kuusi on mahdollisesti kaikkein tärkein yksittäinen numero, koska se edustaa "ihmisen sielua", ja koska tripla-kuutonen edustaa Antikristusta.

Näin informoitiin koko okkultistinen maailma siitä että Kristuksen Syntymäkirkon piiritys suunniteltiin ja toteutettiin okkultististen numeroiden mukaan. Me voimme tehdä tästä pitkälle meneviä johtopäätöksia:

 1. Tämä tarkoittaa sitä, että Illuminati kontrolloi molempia osapuolia. Kuten me kerroimme uutisessa 1429, Arafatia kontrolloi illuminaattinen Venäjän KGB siinä kun Israelia kontrolloi yhtä illuminaattinen CIA. Uutiset kertoivat että palestiinalaiset asemiehet jotka olivat kirkossa, viettivät juhlallista elämää. He söivät hyvin ja joivat runsaasti alkoholia. Sinä et odottaisi heiltä tällaista asennetta jos he olisivat odottaneet ratkaisevaa taistelua IDF:n kanssa.

 2. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki tapahtumat Israelin sisäpuolella ovat illuminaattien suunnittelemia. Sinä voit lukea illuminaattien Israelia koskevista suunnitelmista uutisista 1052 ja 1643.

 3. Tämä myös antaa lisää perusteluja väitteille että kaikki Lähi-Idän valtiot ovat Illuminaatin kontrollissa. Minusta on erittäin mielenkiintoista, että viisiportainen suunnitelma Antikristuksen tuomiseksi vaatii sitä, että ylläpidetään sodan uhkaa kunnes kaikki viisi askelta on läpikäyty ja Antikristus saatu näyttämölle.
Meidän täytyy odottaa ja katsoa kuinka tämä skenaario toteutuu, mutta tämä Kristuksen Syntymäkirkon pattitilanne todistaa sen, että Illuminati on edelleen vallankahvassa ja järjestelee asioita "numeroiden mukaan".

-----------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1657Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin