Onko Yhdysvaltain talous lähtemässä syöksyyn niinkuin monet analyytikot ennustavat? (Osa 2)

Amerikka on Ilmestyskirjan luvun 18 taloudellinen Babylon!

Jos me elämme todella Lopun aikoja kuten me uskomme, me tiedämme että meitä odottaa massiivinen tuomio Jumalan taholta. Edelleen, me tiedämme että Uusi maailmanjärjestys suunnitteli organisoivansa maailman 10 supervaltioon välittömästi sen jälkeen kun YK:sta on tehty maailmanhallitus. Tämä toimenpide toteuttaa kirjaimellisesti profetian joka on annettu Daniel 2:28-48:ssa sekä Kymmenen kuninkaan profetian (Daniel 7:1-28). Tämä projekti alkoi 31.12.1992 ja se kesti vuoteen 1996 saakka. NAFTA on valtio numero 1 tässä suunnitelmassa (lue uutinen 1002).

Jumala kertoo näissä profetioissa että kolme kymmenestä valtiosta tuhotaan välittömästi sen jälkeen kun maailma on uudelleen organisoitu. Tämä tuho on niin täydellinen, se kuulostaa sodalta, joka on yhdenmukainen Jumalan ilmoituksen kanssa joka koskee tapahtumia Suuren ahdistuksen aikana.

Uuden maailmanjärjestyksen uudelleen organisointi -suunnitelman mukaan, Amerikka julistettiin olemaan osa Pohjois-Amerikan supervaltiota Kanadan ja Meksikon kanssa (NAFTA). Onko Amerikka eräs näistä kolmesta supervaltiosta jotka tuhotaan? Tänään, me näytämme sinulle yksityiskohtaisesti että Amerikka voi olla Ilmestyskirjan luvun 18 taloudellinen Babylon. Me uskomme että tämä profetia sopii tähän maahan niin hyvin että se ei voi viitata yhteenkään toiseen kansakuntaan maan päällä tänä päivänä.

Ilmestyskirjan luku 18 kuvaa tuhoa tulen kautta -- Jumalan tulen -- suurelle Babylonille, ilkeämieliselle järjestelmälle joka on vihastuttanut Jumalan.

Ensiksi, meidän täytyy verrata keskenään luvun 17 ja luvun 18 Babylonia. Nämä kaksi Babylonia eivät ole samoja seuraavista syistä:

"Sen jälkeen..." (Ilm. 18:1). Luvun 18 tapahtumat eivät tapahdu ennenkuin tapahtumat luvussa 17 ovat toteutuneet.

Nimet joilla Babylonia kuvataan näissä kahdessa luvussa ovat erilaiset. Babylon (Ilm. 17:5) on nimeltään "suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti". Me tiedämme että tämä Babylon on uskonnollinen sanoista "salaisuus" ja "porttojen äiti". Mutta termi Ilm. 18:2:ssa on pelkästään suuri Babylon. Luvun 18 Babylon on kaupallinen Babylon.

Babylon, portto, tuhotaan maan kuninkaiden (hallitsijoiden) toimesta. Luvun 18 Babylon tuhotaan Jumalan toimesta.

Kun luvun 17 Babylon on tuhottu maan kuninkaiden toimesta, he iloitsevat hänen tuhostaan. Mutta, luvussa 18, kuninkaat ja maan kauppamiehet murehtivat ja surkuttelevat Babylonin tuhoa (Ilm. 18:15-19).

Lopuksi, maalaisjärki kertoo meille että kun joku on tuhottu, se on mennyttä. Ei ole järkeä siinä että systeemi luvuissa 17 ja 18 olisivat samoja.

Nyt, salli meidän aloittaa luvun 18 opiskelu jae jakeelta.

Taivaallinen enkeli joka toteuttaa Jumalan tuomion omaa suuren voiman tai vallan (Ilm. 18:1):

"Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan."
Tästä Babylonista on tulut Saatanan ja hänen demoniensa asuinpaikka (Ilm. 18:2):
"Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: 'Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi."
Tämä Babylon on tullut läpeensä Saatanan ja hänen demoniensa miehittämäksi. Muista meidän aikaisempi keskustelumme tästä aiheesta; Amerikan inhottavista synneistä. Nämä synnit ovat levinneet kaikkialle siinä määrin että Jumala on lopulta määrännyt fyysisen tuomion (Lue uutinen 1253 kansakunnan laajuinen demoninen riivaus mahdollinen).

Tämä kansakunta on keskeinen kansakunta maailmassa (Ilm. 18:3):

"Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
Tämä on toinen voimakas lausunto. Tämä kaupunki/valtio on keskeinen valtio maailmassa siihen aikaan. Huomioi tosiasiat jotka voidaan loogisesti päätellä näistä jakeista:
 1. Muiden valtioiden liikemiehet ovat tulleet erittäin rikkaiksi käytyään kauppaa Babylonin kanssa.

 2. Babylonin täytyy olla maailman rikkain valtio.

 3. Babylonin täytyy hallita niin suurta omaisuutta ja sen täytyy olla niin halukas tuhlaamaan sitä, että tämä prosessi rikastuttaa liikemiehiä ja johtajia kaikkialla maailmassa.

 4. Monet Babylonin kansalaiset myös ostavat kulutustavaroita joita he eivät tarvitse; autoja, televisioita, videonauhureita (DVD), turkiksia, kalliita vaatteita, leluja ja huvijahteja.

 5. Huomioi johto. Babylon on selkeästi maailmanvaltias kahdella symbolisesti mainitulla alueella: (1) Viini -- arvot, ajatukset, kulttuuri; (2) Hekuma -- kulutustavarat, kaupallisuus. Maailma on jo kauan aikaa sitten saavuttanut tämän pisteen Amerikan kanssa.
USA today -lehden New Age -editori kuvailee tätä trendiä:
"Globaalit tietoliikenneyhteydet, maailmanlaajuiset trendit ja yhteiset pyrkimykset tekevät meistä samankaltaisia. Meistä tulee asteittaisesti yksi maailma."

"Yhä useammat ihmiset:

- Syövät samaa ruokaa
- Lukevat samoja kirjoja
- Katsovat samoja elokuvia
- Kuuntelevat samaa musiikkia
- Nauttivat samasta urheilusta
- Jakavat samat unelmat ja pyrkimykset
- Me jaamme teknologian...
- Me jaamme huippunopean tiedonsiirron..."

"Suurin osa yhteisestä maaperästä leviää Yhdysvaltain toimesta. Meidän pop-kulttuurimme -- josta on tullut jokaisen kulttuuria -- on jaettujen kokemusten maailmanlaajuinen verkko." [Allen H. Neuharth, "Nearly One World", USA Today books, s. 11-13 & 19].

"Yhdysvaltojen kulttuurista on tullut maailmanlaajuinen kulttuuri..." ["The World's Billionaires, Forbes, s. 82].

Huomioi Raamatun termi "epäjumala" 1 Joh. 5:21:ssä: "Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia." Kirjaimellisesti, kaikkea sellaista joka voisi valloittaa paikan sydämessäsi jonka pitäisi kuulua Jumalalle; sellaista joka korvaa Hänet, joka ottaa etusijan elämässäsi.

Mikä on sellaista jota Yhdysvallat on vienyt maailman kaikkiin kansakuntiin? Me olemme vieneet meidän populaarikulttuurimme joka korostaa yksilöllisyyttä ja omien tarpeidensa tyydyttämistä ylitse muiden. Me olemme kaupanneet kaikkialle maailmaan tätä oppia. Me olemme kaupanneet materialismin epäjumalaa, turmelleet ihmisten mielen ja sielun!

Jumala kutsuu kansaansa lähtemään pois Babylonista ennenkuin Hän toteuttaa tuomionsa (Ilm. 18:4):

"Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: 'Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.'"
Tämä viesti on selvä varoitus Jeesukseen uskoville lopettaa osallisuutensa tämän yhteiskunnan pahuuteen, jotta he pääsisivät pakoon Jumalan vihaa. Kristittyjen täytyy kenties lähteä työpaikoistaan, alentaa elintasoaan, tai muuttaa elämänsä päämääriä. Monet kristityt tänä päivänä ummistavat silmänsä synnille heidän elämässään. He saattavat langeta syntiin työpaikassaan paikan luonteen vuoksi. Esimerkiksi, Yhdenkään kristityn ei pitäisi työskennellä viinakaupassa, tai kirjakaupassa joka myy "aikuisten kirjallisuutta". Jos työsi luonne vaatii sinua ottamaan osaa syntiin, sinun täytyy LÄHTEÄ POIS siitä työstä, tai kohdata seuraukset.

Tässä lainauksessa viitataan myös vahvasti siihen että elämä jatkuu melko normaalina siihen asti kunnes Jumalan tuomio lankeaa yhden päivän aikana (Luukas 17:28-30).

Tässä tulee Jumalan tuomion periaate: Jumala antaa lukuisia varoituksia ja tilaisuuksia katua ennen tuhoa. Nämä varoitukset annetaan Hänen kauttansa. Mutta, Hän on asettanut tietyn päivän tuholle. Tämä päivä koittaa niinkuin mikä tahansa päivä -- aurinko nousee; taivas näyttää normaalilta, ihmiset lähtevät kouluihin ja työpaikkoihinsa; liikenne ruuhkautuu, tehtaat ja laitokset toimivat, junat, lentokoneet ja bussit kulkevat, Wall Street on kiireinen...

Se päivä jolloin Jumalan tuomion on määrä langeta, näytää ja tuntuu aivan normaalilta. Ei ole erikoista, näkyvää varoitusta.

Ja, tuho tulee olemaan täydellinen.

Babylonin synnit ovat nousseet taivaaseen asti. On tullut aika soittaa heidän muistolleen (Ilm. 18:5):

"Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa."
Tämä on tyrmistyttävä lausunto. Kuinka kaukana taivas on maasta? Kun nämä synnit ovat kasautuneet riittävän korkeaksi pinoksi, ne kirjaimellisesti yltävät taivaaseen asti, Jumalan laskutavan mukaan.

Jumala antaa kaksinkertaisen rangaistuksen (Ilm. 18:6):

"Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin."
Meidän tuhomme saattaa toteutua sekä massiivisten ydinräjähdysten että maanjäristysten muodossa. Tri Einstein selkeästi todisti että pieni ydinräjähdys oikeassa paikassa voisi saada aikaan sellaisen maanjäristyksen ettäs se hävittää koko mantereen. Pohjois-Amerikan mantereella on paljon tällaisia maanjäristyksille alttiita alueita. Näin, Amerikka voisi tuhoutua niinkuin Jumala on kertonut. Meidän tuhomme saattaa toteutua sekä ydinräjähdysten että maanjäristysten muodossa. Tai toisin päin; maanjäristykset voidaan saada aikaan ydinräjähteillä.

Edelleen, minä ymmärrän syyn kaksinkertaistaa Amerikalle annettavan rangaistuksen. Amerikka on ollut alkuunpanijana eksyttäessään meidät ja maailman lapset henkellisiin valheisiin ja rakastamaan maailmaa. Sitten nämä lapset kasvavat aikuisiksi ja opettavat nämä ei-kristilliset arvot heidän lapsilleen.

Kuinka monta ikuista sielua on menetetty näiden asioiden kautta:

 1. Humanistinen, jumalaton, julkisten koulujen opetus

 2. Alkoholismi

 3. Huumeet

 4. Televisio

 5. Videonauhurit, DVD, elokuvat

 6. Ouija-lauta, Dungeon/Dragon, videopelit jotka ihannoivat sielua turruttavaa väkivaltaa ja okkultismia

 7. Rock-musiikki, kauhistuttavien teemojensa kanssa

 8. Country music, teemoineen jotka ihannoivat alkoholia
Amerikka on johtaja näissä synneissä ja on johtanut lukemattomia miljoonia, kenties miljardeja sieluja ikuiseen helvettiin. Onko ihme jos Jumala antaa kaksinkertaisen rangaistuksen?

Taloudellinen Babylon ylpeilee rikkauksillaan uskoen että hänen rikkautensa säilyy ikuisesti (Ilm. 18:7):

"Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä'..."
Monet ystävistäni uskovat että tämä hyvä elämä ei lopu koskaan. Varmasti, hyvin rikkaat ihmiset uskovat tämän kokosydämisesti. Amerikalla on edelleen johtopaikka liikemiestensä rikkaudessa.

Miljardöörien määrä maittain:

Lähde: "Getting Rich In America", Money Magazine, July 1986, s. 49-53.

Amerikkalaisilla liikemiehillä on edelleen suurin osa maailman rikkauksista. Mikä asenne amerikkalaisilla on vaurauttaan kohtaan? He uskovat että he eivät tarvitse mitään muuta ja että hyvät ajat eivät koskaan lopu.

Tämä lainaus kertoo meille myös, että Jumalan langettaman tuomion aikana tämä maa tulee olemaan kukoistuksensa huipulla. Lainaus lehdestä "The Wealth Of Nations":

"...Keskiverto amerikkalaisella ei ole koskaan mennyt näin hyvin; minkä tahansa terveyttä ja vaurautta mittaavan mittarin mukaan... meillä menee nyt huomattavasti paremmin kuin 1950- ja 1960-luvuilla.
Amerikka on nyt taloudellisen voimansa huipulla huolimatta siitä että me elämme nyt matalasuhdannetta ja työpaikat vähenevät.

Jumalan tuomio lankeaa yhdessä päivässä tuhoten Babylonin täysin (Ilm. 18:8):

"...sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut."
Tässä kohdassa, kiinnitä huomiosi lausuntoon Jeremias 50:25:ssä: "Herra avasi asehuoneensa ja toi ulos vihansa aseet. Sillä Herra Sebaot, on tekevä työnsä keldealaisten maassa." Tämä kohta voidaan lukea: "Herra avasi asehuoneensa, ja on tuonut esiin [kansakunnat jotka tietämättään] ovat Hänen vihansa välikappaleita..." Hämmästyttävää!! Jumala on käyttänyt ihmisiä ja kansakuntia toteuttamaan Hänen tahtoaa kun Hän jakaa vihaansa.

Historiallisesti, mikään kansakunta ei ole koskaan tuhoutunut lopullisesti yhden päivän aikana. Kun me katsomme eteenpäin jakeeseen 10, Jumala edelleen tarkentaa Babylonin tuhon yhteen tuntiin. Tämä tuho toteutuu räjähdysten, säteilyn ja tulen -- kuumemman kuin auringon pinta -- kautta.

Tämä on ensimmäinen ja ainoa maailman historiassa kun kokonainen kansakunta tuhoutuu kirjaimellisesti yhden tunnin aikana -- massiivisten ydinräjähdysten kautta.

Maan johtajat surkuttelevat Babylonin tuhoa (Ilm. 18:9):

"Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun..."
Tällä kansakunnalla oli suuri johtajuus ja hän oli maailman talousmoottori. Maailman johtajat murehtivat koska tämä hävitys uhkaa heidän omaa vaurauttaan. Ostaako Amerikka tavaraa todella siihen malliin?
"...Kolmas maailma elää Yhdysvaltojen varassa joka ostaa 65% niiden käsityötuotteista, verrattuna 45% vuonna 1979."
Yhdysvallat tuo enemmän kuin Japani ja Länsi-Saksa yhteensä. Muista Jeesuksen sanat: "...ei kukaan enää osta heidän tavaraansa..."

Maa__________Vienti___________Tuonti

USA__________322 miljardia_____460 miljardia

Japani_________265 miljardia_____187 miljarjia

Länsi-Saksa____323 miljardia_____236 miljardia

Tilasto on vuodelta 1987. Nykyään USA:n kauppataseen epätasapaino on vielä paljon suurempi. Suom. huom.

Muista, tämän profetian avainasia on tuonti muista maista. Tällä taloudellisella Babylonilla on hyvin suuri kauppataseen vaje, kun hän tuo niin paljon tavaraa muualta maailmasta. Tietysti, meidän sanomalehtemme ovat olleet viimeiset 20 vuotta täynnä artikeleita tästä aiheesta, kertoen että meidän olisi parempi alkaa tuottamaan itse näitä tavaroita tai muuten edessä on talouden romahtaminen.

Lopuksi, kiinnitä huomiosi sanaan "suuri palo" -- väistämättömään valkoiseen pilveen joka muodostuu ydinräjähdyksen seurauksena, sekä äärettömään tuleen joka on kuumempi kuin auringon pinta.

Maan liikemiehet surkuttelevat Babylonin kohtaloa. Kuvaillaan Babylonin talouden äärettömyyttä ja monipuolisuutta (Ilm. 18:10-17):

"...he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: 'Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä.' Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa..."
Sitten Jumala kuvaa tämän kansakunnan talouden laajuutta, ja se on valtava. Meillä ei ole aikaa käydä läpi tätä tekstiä yksityiskohtaisesti, mutta me kehoitamme sinua lukemaan jakeet 12-14.

Jumalan tuomiota kuvataan vakavaksi (Ilm. 18:14):

"Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä."
Kiinnitä huomiosi seuraaviin kohtiin:

(1) Jakeissa 10 ja 15 Jumala sanoo että hallitsijat ja liikemiehet seisovat "loitolla" kauhistellen hänen vaivaansa. Katso kartastoa. Pohjois-Amerikkaa ympäröi vesi melkein joka puolella. Suurin osa meidän tavaranvaihdostamme käydään kahtaalle: Aasiaan Tyynenmeren ylitse ja Eurooppaan Atlantin yli.

(2) Jae 11: tämä suuri kansakunta oli ainutlaatuinen. Hän yksin osti tällaisia suuria tavaramääriä muualta maailmasta. Yläpuolisesta tilastosta sinä voit nähdä että muut teollisuusmaat vievät enemmän kuin tuovat. Mikään muu valtio ei voisi korvata Taloudellista Babylonia.

Ainoastaan Amerikka on erittäin riippuvainen yksityisestä kulutuksesta. Se muodostaa kaksi kolmasosaa kansantuotteestamme.

Vertaa kansakuntien vaurautta ostovoimalla (PPP) mitattuna.

Intia: 17
Kiina: 19
Etelä-Korea: 31
Taiwan: 36
Singapore: 46
Neuvostoliitto: 47
Italia: 54
Hong Kong: 58
Britannia: 66
Itä-Saksa: 70
Japani: 77
Ranska: 79
Länsi-Saksa: 84 USA: 100

Tämä tilasto on luultavasti vuodelta 1979. Ainakin viisi alinta sekä Hong Kong ovat parantaneet asemiaan huomattavasti tämän jälkeen. Huomioi Itä-Saksan, "sosialismin näyteikkunan" korkea luku. Suom. huom.

Amerikan tuhoutumisen seuraukset maailman taloudelle ovat tuhoisia. Tällöin maailma menettää maailman tuottoisimman maataloustuotteiden viejän.

Palataan takaisin Ilm. 6:4:ään. Taivaasta tuleva toinen ratsastaja ratsastaa liekehtivän punaisella hevosella; tämä ratsastaja kantaa valtavaa miekkaa, tuoden suuren sodan maan päälle, jotta ihmiset teurastaisivat toinen toisiaan. Jos me ymmärrämme että tämä suuri teurastus tarkoittaa Kanadan ja Yhdysvaltain täydellistä hävitystä luvussa 18, sitten me voimme helposti ymmärtää kuinka tapahtumat Ilmestyskirjan kohdissa 6:5-6 ja 6:8 seuraavat nopeasti toinen toistaan. Ilm. 6:5-6 kuvaa nälkää ja ihmisten toimeentuloa maan päällä. Tämä skenaario toteutuisi nopeasti, sitten kun maailman kaikkein tuottoisin maatalousmaa ja maailman talousmoottori häviää. Välittömästi Pohjois-Amerikan tuhoutumisen jälkeen, pörssit ja taloudet Euroopassa ja Aasiassa romahtavat vieden maailmantalouden historian kaikkein syvimpään lamaan.

Ilmestyskirjan kohdan 6:8 kirjaimellinen toteutuminen seuraa nopeasti -- nälkä, rutto, taudit.

(3) Tämän suuren kansakunnan taloutta kuvaillaan Ilmestyskirjan kohdassa 18:12-13 ja 16 valtaisana, monikasvoisena taloutena. Avaintuotteet joita tämä maa ostaa ja myy:Jatkuu...
---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1669bKäännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin