Onko Yhdysvaltain talous lähtemässä syöksyyn niinkuin monet analyytikot ennustavat? (Osa 3)

Kapteenit, luotsit ja miehistö surkuttelee Babylonin kohtaloa (Ilm. 18:17-19):
"Ja kaikki laivanvarustajat ja kaiki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: 'Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?' Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: 'Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!'"
Babylon oli ainutlaatuinen siinä että hän kävi tavarakauppaa meren kautta. Kuten me olemme jo kertoneet, Ainoastaan Amerikka on niin ainutlaatuinen maantieteellisen sijaintinsa perusteella että hänen täytyy kuljettaa tavarat meren ylitse. [Austrtalia on toinen. Suom. huom.]

Kohdassa 18:9, 15 ja 19, valtioiden päämiehet, liikemiehet ja laivurit näkevät tämän kansakunnan palamisesta syntyvän savun. Ei edes ydinräjähdyksestä syntyviä korkeita sienipilviä pystytä näkemään paljain silmin 3000-6500 kilometrin päähän. Nämä savupatsaat voidaan nähdä vain televisiokameroiden välityksellä, jotka kuvaavat tätä tapahtumaa kiertoradalta käsin.

Babylon tuhotaan sellaisella voimalla että sitä voidaan verrata suureen myllynkiveen joka heitetään mereen (Ilm. 18:21):

"Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: 'Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä.'"
Kaikki mikä muodosti sivilisaation on ikuisesti mennyttä (Ilm. 18:22-23):
"Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle..."
Babylonin suuret liikemiehet tuhotaan samalla tavoin kuin he johtivat harhaan toisia (Ilm. 18:23):
"...sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat..."
Amerikan Yhdysvallat on johtanut maailman tähän saatanalliseen Uuteen maailmanjärjestykseen, sekä poliittisesti että taloudellisesti, mutta ennenkaikkea arvomaailman suhteen. Ihmiset kaikkialla maailmassa ovat kadehtineet Amerikkaa kun he ovat nähneet meidän vaurautemme, menestyksemme ja voimamme. Tällainen asema saa ihmiset matkimaan meitä, ja heidät johdetaan harhaan.

Sellainen on tilanne tänään.

Jumala heittää tämän taloudellisen Babylonin ylle kaikki menneet synnit (Ilm. 18:24):

"...ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri, jotka maan päällä ovat tapetut."
Useimat ihmiset jotka ihmettelevät tätä lausetta, uskoen että Jumala ei kykene käymään läpi kaikkien menneisyyden profeettojen marttyyrikuolemia, eivät tunne Raamattua. Huomioi nämä jakeet joissa Jumala on tehnyt näin aikaisemminkin:
"Baabelinkin on kaatuminen, te Israelin surmatut, niinkuin Baabelin tähden kaatui surmatuita kautta kaiken maan." [Jeremia 51:49].

"...'että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti, hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä.' Niin, minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman." [Luukas 11:50-51].

Tässä on Raamatullinen periaate, jonka mukaan tämäntyyppinen tuomio kasaantuu: Jumala on hyvin laupias ja pitkämielinen; Hän odottaa pitkän aikaa ennen tuomioidensa langettamista jotta henkilöllä, kansakunnalla tai organisaatiolla olisi aikaa katua. Kuitenkin, tulee aika jolloin synti saavuttaa niin korkean tason että tuomio on väistämätön. Lopulta, jos tämä synnin taso saavuttaa sellaisen korkeuden -- hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti (Ilm. 18:4) -- niin Jumala kokoaa kaikki tuomiot jotka Hän on koskaan langettanut henkilön, organisaation tai kansakunnan päälle -- Hänen pyhiensä surmaamisesta -- menneisyydessä ja lisää nämä niiden tuomioiden päälle jotka tämä tietty henkilö, organisaatio tai kansakunta muuten saisi osakseen.

Tässä tapauksessa, taloudellinen Babylon -- Amerikka -- saa kaikkien pyhien surmaamisesta seuranneet tuomiot päällensä. Kuten me totesimme Seminaari 2:ssa, meidän perustaja-isämme kuuntelivat okkultistisia "henki-oppaitaan" ja perustivat tämän maan olemaan "Uusi Atlantis", joka opastaisi muun maailman Uuteen maailmanjärjestykseen -- Antikristuksen valtakuntaan.

Siksi, kun ennustettu Jumalan pyhien teurastaminen ahdistuksen aikana alkaa, kaikki Amerikan johtajat saavat osakseen kollektiivisen tuomion tästä marttyyriudesta. Tämän vuoksi, Jumala ainoastaan lisää Yhdysvaltain nykyisen johdon tuomioita kun Hän kaataa niiden päälle kaikkien marttyyrien veren joka on vuodatettu aikojen alusta asti.

Mahdollinen ajankohta tälle kaikelle

Koska Illuminati vaivihkaa perusti kymmenestä supervaltiosta muodostetun maailman 31.12.1992 ja vuoden 1996 lopun välisenä aikana (NAFTA -- kansakunta numero 1); me tiedämme että maailma seisoo Danielin näyn vaiheiden 1 ja 2 välillä. Toisin sanoen, me seisomme 10 supervaltion luomisen ja Antikristuksen ilmestymisen välissä. Jumala ei kerro kuinka monta vuotta tämä väliaika kestää.

Kuitenkin, tämä artikkeli painottuu vaiheeseen 3. Sen jälkeen kun Antikristus nousee, kolme alkuperäisistä 10:stä supervaltiosta tuhotaan täydellisesti. Tämä taloudellinen Babylon on luultavasti yksi näistä kolmesta, ja Venäjän supervaltio (kansakunta numero 5) vastaanottaa tuomionsa Jumalan kädestä siitä hyvästä että hän hyökkäsi Israeliin liittolaistensa kanssa toteuttaen ennustuksen Hesekiel 38-39:ssä.

Jumala ei kerro mikä on tämä kolmas supervaltio joka tuhotaan.

Me uskomme että se on NAFTA joka tuhoutuu Antikristuksen ilmestymisen ja Israelin kanssa solmittavan rauhansopimuksen välisenä aikana. Muista, sopimuksen allekirjoittaminen aloittaa seitsenvuotisen ahdistuksen ajan; useimmat kristityt uskovat että Antikristuksen ilmestyminen aloittaa tämän periodin, mutta tällainen näkemys ei ole Raamatullinen.

Pointti on tämä: kun tämä taloudellinen Babylon tuhotaan Jumalan toimesta yhden tunnin aikana, hän on taloutensda huipulla. Hän on edelleen kansakunta joka ostaa niin paljon tavaraa että hän tekee ulkomaisista liikemiehistä rikkaita. Olosuhteet ovat niin normaaleita että ulkomaiset liikemiehet ja kapteenit surevat hänen häviötään ja ainakin yrittävät miettiä, mikä olisi sellainen kansakunta joka voisi korvata hänet.

Siksi, muista tämä profeetallinen tosiasia: taloudellinen Babylon pysyy vauraana kunnes koittaa aika jolloin hänet tuhotaan välittömästi Antikristuksen ilmestymisen jälkeen.

Tässä kohdassa monet ihmiset sanovat että tällainen aikainen tuho ei ole mahdollinen koska luku 18 Ilmestyskirjan loppuluolella; siksi, he sanovat että Amerikan tuhon täytyy tapahtua seitsenvuotisen ahdistuksen ajan loppuluolella. Kuitenkin, Jeesus antoi Ilmestyskirjan vanhaan juutalaiseen profeetalliseen tapaan nimeltään "Parallel structure" (=rinnasteinen rakenne). Tämä tarkoittaa että tapahtumat jälkimmäisessä luvussa eivät välttämättä ole seurausta edellisessä luvussa kerrotuista tapahtumista, vaan saattavat olla rinnakkaisia paljon aikaisemmin mainittujen tapahtumien kanssa. Jumala loi tämän systeemin jotta ei tiedettäisi kaikkien tapahtumien tarkkaa ajankohtaa, vaan että ihmisten täytyisi nojautua Uskossa Häneen odotellessaan profetioiden toteutumista.

Kuitenkin, me tiedämme että kaikki Ilmestyskirjan tuomiot loppuvat luvussa 16. Kuuntele:

"Ja seitsemän enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: 'Se on tapahtunut.'"
Jos kaikki tuomiot on saatu päätökseen luvussa 16, ja aikajana alkaa uudelleen luvun 19 alusta, silloin lukujen 11 ja 18 tapahtumat ovat sellaisia että ne voivat toteutua milloin tahansa Antikristuksen ilmestymisen ja viimeisen vihan maljan välisenä aikana!

Minä uskon olevan erittäin todennäköistä että Amerikka, Ilmestyskirjan luvun 18 taloudellinen Babylon on yksi Danielin Kirjan 7:7-8 kolmesta valtiosta jotka tuhotaan Antikristuksen ilmestymisen jälkeen. Jotkut Raamatun tutkijat ovat sanoneet että Venäjä ei voisi hyökätä Israeliin jollei hän ensin tuhoa Amerikkaa. Me yhdymme tähän näkemykseen.

Siksi, Amerikka todennäköisesti tuhotaan Kolmannen maailmansodan jälkeen, mutta ennenkuin Antikristus vahvistaa sopimuksen Israelin kanssa.

Entinen satanisti, Doc Marquis, kertoi minulle että Illuminati oli päättänyt, että Amerikan täytyy olla rikas siihen hetkeen asti jolloin tapahtumat, joiden on tarkoitus tuoda ANtikristus alkavat. Edelleen, Doc sanoi että Illuminati olisi tarvittaessa valmis käyttämään kaikkein voimakkainta noituutta pitääkseen Amerikan rikkaana näiden tapahtumien alkuun saakka. Siksi, me voimme ainoastaan päätellä että se on voimakas illuministinen noituus joka pitää meidän taloutemme pyörimässä.

Amerikkalaisten ei tarvitse olla huolissaan talouden romahtamisesta: meidän täytyy peljätä Kaikkivaltiasta Jumalaa, kun Hän ojentaa kätensä tuomitakseen tämän kansan. Liian monille amerikkalaisille -- liian monille kristityille -- on valehdeltu koskien Jumalan luonnetta; meille on opetettu että Jumala on ainoastaan rakkaus, niin että Hän ei itse asiassa voisi lähettää ketään helvettiin. Kuitenkin, Raamattu maalaa erilaisen kuvan; Raamattu kertoo meille että Jumalan luonto on monikasvoinen, jokainen osanen on aivan yhtä täydellinen kuin toinenkin. Jumalan tuomitseva luonne on aivan yhtä täydellinen kuin Hänen rakkautensakin. [Lue uutinen , "The Perfections of God"].

Kun Jumala toteuttaa tuomioitaan, Hän toimii aina niinkuin rakastava kirurgi, leikaten pois syöpäpesäkkeet jotta sairas potilas paranisi. Sinä ymmärrät, Jumala näkee synnin syöpänä joka lopulta tappaa Hänen luomuksensa. Täten, Hän toimii profeetallisissa tuomioissaan pelastaakseen maailman jonka Hän on luonut. Eräs ahdistuksen ajan pää-tarkoituksista on surmata kaikki syntiset jotta maailma puhdistuisi Jeesuksen Kristuksen 1000-vuotista valtakuntaa varten. Kuuntele:

"Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset." [Jesaja 13:9].
Sitten Jumala paljastaa, kuinka paljon kuolemaa ja tuhoa Hän jakaa tämän periodin aikana joka tunnetaan "Herran päivänä".
"Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä looetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta." [Jesaja 13:11-12].
Mutta ensiksi, Antikristuksen täytyy nousta ja nostaa synti ennennäkemättömän korkealle tasolle. Kun sinä katsot meidän yhteiskuntaamme tänään, näetkö sinä kun syntimme kasaantuu ylös kohti taivaita?

Aika kuluu, tuoden Antikristuksen ilmestymisen yhä lähemmäksi.

Suomentajan kommentti

Jo vuosi sitten minä kirjoitin artikkelin nimeltä "Vielä kaksi maailmansotaa ennen tempausta" osoitteeseen http://www.mantta.fi/~patato/suomi6.html, jossa minä visioin vähän samantapaisesta tulevaisuudenkuvasta: ensin tulee kolmas maailmansota joka tuo Antikristuksen, ja sitten myöhemmin toinen sota jonka seurauksena aurinko pimenee ja kuu muuttuu vereksi. Hyvin pian tämän jälkeen tapahtuisi sitten tempaus. Tämä Cutting Edgen artikkeli tukee arveluitani. Siinä Cutting Edge menee vielä minuakin pidemmälle että he arvelevat Yhdysvaltojen tuhoutumisen tapahtuvan nimenomaan tämän jälkimmäisen sodan aikana; tällaista johtopäätöstä en itse ole osannut tehdä, koska minä ajattelin että Babylonin (=Yhdysvallat) tuhoutuminen tapahtuisi vasta ahdistuksen ajan loppupuolella. Yhdistin artikkelissani tämän jälkimmäisen sodan Ilmestyskirjan kohtaan 6:3-17 ja 7:9-17; jälkimäinen kuvaa mielestäni tempausta. Tosin Cutting Edge ei ole kirjoittanut Ilm. 7:9-17:n suhteesta tempaukseen yhtään mitään. Myöskään Matteuksen Evankeliumin kohta 24:29-51 ei heidän mielestään kuvaa tempausta, vaan Jeesuksen toista tulemista. Olen kuitenkin sitä mieltä että tämä Matteuksen Evenkeliumin kohta kuvaa hyvin tätä jälkimmäistä sotaa; mahdollisesti Amerikan tuhoutumista sekä tempausta joka tapahtuu hyvin pian sen jälkeen kun aurinko pimenee tämän sodan seurauksena. Edelleen, olen kirjoittanut että tempaus tapahtuisi vasta joitakin vuosia Antikristuksen ilmestymisen jälkeen. Cutting Edge sitävastoin uskoo että myös tämä jälkimmäinen sota tulisi jo ennen kuin Antikristus vahvistaa seitsenvuotisen rauhan Israelin kanssa, eli tällöin perinteinen Pre-Tribulation -tulkinta pitäisi sittenkin paikkansa.

Kuitenkin, minulla on tiettyjä epäilyksiä tätä tulkintaa kohtaan; ensinnäkin, jos Amerikan on määrä hävitä maailmankartalta ihan lähi-tulevaisuudessa, niin miksi Yhdysvaltain hallituksella on käynnissä projekteja joilla pyritään muuttamaan suuria alueita Yhdysvaltoja luonnontilaan sekä uudelleen-asuttamaan suuria ihmisjoukkoja? Edelleen. Miksi George W. Bush hamuaa itselleen diktaattorin valtaoikeuksia jos 300.000.000 amerikkalaista menettää pian henkensä ja kenties koko Pohjois-Amerikan manner vajoaa veden alle? Onko mahdollista että Cutting Edge olisi sittenkin erehtynyt, ja että Amerikka tuhoutuisikin vasta paljon myöhemmin? Entäpä erään lukijan esittämä näkemys jossa hän erveli että Daniel 9:27:n puoli vuosiviikkoa alkaisivatkin vasta 70. vuosiviikon jälkeen? Olisiko sittenkin niin, että Antikristus hallitsisi hyväntahtoisena itsevaltiaana kokonaiset seitsemän vuotta (Ilm. 6:1-2) ja että tempaus, Amerikan tuhoutuminen ja uskovien vainot (Ilm. 6:3 ja siitä eteenpäin) alkaisivat vasta tämän seitsemän vuoden jälkeen? Olen lähettänyt postia Cutting Edgelle tästä asiasta, ja toivon että he vielä kirjoittaisivat tästä aiheesta, kenties minun kommenttieni pohjalta.

Vielä yksi asia: laskusuhdanteesta huolimatta Yhdysvalloilla menee erittäin hyvin; olosuhteet huomioonottaen liiankin hyvin. Välillä tulee tilastoja että työttömyys laskee vaikka Euroopassa ja muualla se on hienoisessa nousussa. Kirjoitin Cutting Edgen johtajalle David Bay:lle joitakin viikkoja sitten ja kysyin, että pitävätkö nämä luvut paikkansa vai valehteleeko hallitus meille. Hän vastasi ja sanoi, ettei tiedä, mutta hän epäilee että hallitus valehtelee. Siis, jos USA:n keskuspankki ilmoittaa että kauppataseen vaje on pienentynyt tai työministeriö, että työpaikkoja on syntynyt ennakoitua enemmän, nämä luvut saattavat olla satua, joilla on tarkoitus luoda uskoa uskoa maan talouteen.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1669cKäännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin