D.A.R.P.A. ON RAHOITTAMASSA PALJON KEHITTYNEEMPÄÄ IMPLANTTISIRUA KUIN NS. "DIGITAALINEN ENKELI"!  M.M.E.A. - MULTIPLE MICRO ELECTRODE ARRAY ON NIIN KEHITTYNYT, ETTÄ SE VOI TOTEUTTAA ILM. 13:16-18!

Tässä artikkelissa selitämme MMEA:n periaatteita, jotta voit nähdä, kuinka kaikkia ihmisiä maan päällä voidaan täysin kontrolloida tämän implantin avulla! Tunteita - pelkoa, riemua, masennusta -- ynnä hyvää oloa ja tuskaa voidaan hallita ja jopa aiheuttaa radiotaajuussignaalin (RF) avulla! Hiljainen ja laaja rahoitus on käynnissä ja on pian valmis "Kristuksen" käyttöön, kun hän nousee. RFID on vain "jäävuoren huippu". [Lue uutisemme 1739, niin tiedät mikä on DARPA]

Tässä artikkelisarjassa esiintyviä käsitteitä:

D.A.R.P.A. = Defense Advanced Research Projects Agency (USA:n puolustusvoimien pitkälle kehitettyjen tutkimusprojektien virasto, joka synnytti mm. Internetin ja tutkassa näkymättömien lentokoneiden teknologian).

M.M.E.A. = Multiple Micro Electrode Array (Moniosainen mkroelektrodijärjestelmä)

BMI = Brain Machine Interface (Aivolaiteliittymä)

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!
Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla

OLET NYT TERÄNSUULLA

 " Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. " [Ilm. 13:16-17]

Jo monta vuotta kristityt ovat tarkkailleet istutettavan laitteen kehitystä eräänä NIISTÄ merkeistä, että Antikristuksen valtakunta lähestyy. Kun yhtiö Digital Angel alkoi julkisesti mainostaa ihmiseen istutettavaa siruaan, kristityt yli maailman vetivät syvään henkeään jännityksestä, että nyt istutettava siru sitten oli maailman näyttämöllä, kun kaikkia sen lääketieteellisiä, taloudellisia ja henkilökohtaisia etuja ihmiskantajalleen mainostettiin. Kun Digital Angel julkistettiin Wall Street'illä ja kun he alkoivat saada suuria tilauksia, me kaikki tunsimme, että profeetallinen aikataulu eteni aina vain nopeammin.

Kulissien takana ja hyvin hiljaisesti kuitenkin tämä supersalainen DARPA, "Anti-terroristinen" organisaatio amiraali John Poindexter'in johtamana alkoi pumpata merkittäviä määriä tutkimusdollareita uuteen implanttisiruun MMEA, Multiple Micro Electrode Array. Tämä siru on niin paljon edellä Digital Angel'in Veri-Chip tuotetta, että se salpasi hengitykseni. Kun täysin ymmärrät sen mahdollisuudet, niin olet toteava sen todennäköisen täyden profeetallisen merkityksen ja olet huomaava, että meille on esitelty Digitaalista Enkeliä vain, jotta emme olisi tietoisia MMEA:sta.

Tulemme esittämään tämän informaation neliosaisessa sarjassa seuraavasti:

Osa 1 -- MMEA:n ja BMI:n (Brain Machine Interface) periaatteet

Osa 2 -- DARPA rahoitus

Osa 3 -- Mahdollinen profeetallinen merkitys -- Uskonnon ja tieteen sulauttaminen, hengellisistä sovelluksista jo keskustellaan

Osa 4 -- MMEA - Onko Pedon Merkki vain uusi "saatanallinen asete", jota niin yleisesti on käytetty noitapiireissä vuosisatoja?

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

Aina kun puhutaan asiasta, joka on sekä monimutkainen että lukijan heikosti ymmärtämä, meidän täytyy määritellä avainkäsitteet. On kaksi avainkäsitettä, jotka meidän täytyy oikein ja selvästi ymmärtää, jos aiomme käsittää tämän implanttisirun tulevan merkityksen ihmiskunnalle tässä historian vaiheessa. Nämä kaksi käsitettä ovat:

* BMI - Brain Machine Interface (suom. Aivolaiteliittymä): Teknisesti tämä käsite määrittelee sen projektin, jossa tiedemiehet työskentelevät, eli millaisia laitteita ja ohjelmia käytetään kytkemään aivot tai hermojärjestelmä tietokoneeseen. Toivon sinun ymmärtävän, että tämä siru on suunniteltu toimimaan ruumiin hermojen ja pehmeän kudoksen sisällä keräämään sähköisiä signaaleja ruumiista ja/tai siirtämään ruumiin ulkopuolelta saatuja sähköisiä signaaleja  hermojen kautta.
Aivolaiteliittymä on yksinkertaisesti tietokoneohjelma, joka lähettää ulos signaalin sirulle; siis BMI on ohjelma, joka on vuorovaikutuksessa sirun kanssa kontrolloiden sirua ja sitä henkilöä, johon siru on asetettu.

* MMEA, Multiple Micro Electrode Array (suom. Moniosainen mkroelektrodijärjestelmä): Tämä on itse siru. Tämä siru istutetaan kirurgisesti suoraan ihmisen hermoon tai tietylle alueelle aivoissa. Tällä hetkellä siru on vähän pienempi kuin Tic Tac breath mint (???). Siinä sirussa, joka on istutettu koekaniinina toimivaan professori Kevin Warwivk'iin on 100 elektrodia; kukin elektrodi näyttää pieneltä neulalta ja kykenee havaitsemaan sähkösignaaleja, jotka kulkevat hermojärjestelmän läpi ja myös lähettämään sähköisiä signaaleja tietokoneohjelmalle. Tämä kaikki toteutettiin RF-laitteen (RF=Radio Frequency, suom. radiotaajuus) kautta, joka kytkettiin MMEA:han.

Kuten voit jo nähdä, tämä implanttisiru on paljon edellä kaikesta, mitä Digital Angel on tuonut markkinoille; edelleen MMEA on valovuosia edellä RFID-teknologiaa, jota jälleenmyyjät kuten Wal-Mart ovat kiirehtimässä tuotantoon. Kun paljastamme tämän sirun periaatteen, sinä näet, että se tarjoaa tukahduttavalle globaalille hallitukselle kyvyn kontrolloida kokonaisia orjuutettavia väestöjä pitkälle kehitetyn tietokoneohjelman avulla! Tulet selvästi näkemään, kuinka koko maailman väestö voisi todella täyttää nämä profeetalliset jakeet:

"... Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa." [Ilm. 13:3;]

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,  ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku." [Ilm. 13:16-17]

Tiedon ottaminen elollisesta kudoksesta

Seuraavassa esitämme olennaiset edellytykset, jotta moniosainen mikroelektrodi (multiple-microelectrode) voisi ottaa tietoa elollisesta kudoksesta:

1. Johtava aine, joka muodostaa aktiivisen elektrodin ja kanavat (tracks) oltava esim. indium-tina oksidia (ITO), titanium nitridiä;

2. Sähköinen eristyskerros, esim. polysiloxane, polyimide, tai silicon nitride (piinitridi);

3. Mikroelektrodin on oltava bio-yhteensopiva, fysiologisesti suolaista ympäristöä ja steriloimista kestävä ja helposti kunnossapidettävä soluympäristössä monta viikkoa." ."[Neuronal Networks Electrophysiology Laboratory, School of Biomedical Sciences, University of Nottingham Medical School]

Mietipä tarkkaan em. MMEA-sirun perusedellytystä:  "voisi ottaa tietoa elollisesta kudoksesta (to record from biological tissue)"

Yksi MMEA:n perustarkoituksista on ottaa ja tallentaa sähköisiä impulsseja elollisesta kudoksesta. Laajoja kokeita on käynnissä inhimillisillä kohteilla, jotta voitaisiin löytää tarkka sähköinen värähtelytaajuus kaikille inhimillisille tunteille, ruumiin tuntemuksille ja erilaisille mekaanisille toiminnoille. Kullakin tunteella ja/tai ruumiin tuntemuksella on hiukan poikkeava radiotaajuus! Siten ottamalla ja tallentamalla kunkin tunteen ja/tai tuntemuksen tarkka taajuus inhimilliseltä koekaniinilta, se voidaan määrittää ja sitten tallentaa BMI-aivolaiteliittymän tietokoneohjelmaan!

Joskus tulevaisuudessa henkilölle voidaan lähettää signaali radiotaajuuslähettimestä, joka saa tuossa henkilössä aikaan hyvää oloa tai kipua tarkalleen sillä taajuudella, joka tulee BMI-ohjelmasta! Tai aivojen jatkuvasti antamien eri mekaanisten käskyjen tarkka taajuus voidaan tallentaa BMI-ohjelmaan; tämän kaltainen ohjelmien kyky antaa suuren lupauksen ihmisille, jotka kärsivät hermovaurioista, estäen heitä esim. kävelemästä.

Kuinka tiedemiehet suunnittelevat tekevänsä tämän, on teoriassa hyvin yksinkertaista. Ihmisen ruumis toimii pienten sähköenergiamäärien avulla, joita lähetetään sen mukaisesti, mitä henkilö haluaa tehdä; toiminta muistuttaa paljon tietokoneen binäärikoodin toimintaa. Aivot ovat prosessori lähettäen sähköisiä signaaleja oikeassa tahdissa hermosysteemin kautta kertomaan ruumiin eri osille, mitä pitää tehdä. Nämä signaalit tulevat myös takaisin aivoihimme kertomaan miltä tuntuu, mitä näkyy, mitä kuuluu ja mikä haisee.

Jos meillä on laite istutettuna hermosysteemimme määrätylle alueelle, jolla on kyky tunnistaa näitä sähköisiä malleja ja sitten lähettää ne tietokoneeseen, jossa on erityinen ohjelma tämän tiedon tallentamiseksi ja analysoimiseksi, me voimme esim. päätellä, minkä tyyppiset sähköiset mallit saavat meidät liikuttamaan jalkaamme ylös tai alas. Jos tämä tieto siirretään keskustietokoneeseen analysointia ja varastointia varten, se voidaan siirtää takaisin hermosysteemiin. Tämä tieto yhdestä henkilöstä voidaan jopa siirtää toiseen henkilöön tai moniin toisiin ja saada heidät liikuttamaan jalkojaan ylös tai alas, tai saada heidät tuntemaan erilaisia tunteita ja tuntemuksia ja/tai tekemään eri toimintoja, joita kontrolloija halua heillä teettää.

Ajatusten syöttäminen ihmisen aivoihin

LYHYT UUTINEN: " Defense Department funding brain-machine work (Puolustusvirasto rahoittamassa aivolaitetyötä)", Tuesday, August 5, 2003, BY GARETH COOK, The Boston Globe, reprinted in The Post and Courier, Chareleston.net, http://www.charleston.net/stories/080503/wor_05darpa.shtml

"Se mitä useimmat eivät tiedä, on, että Puolustusvirasto on jo rahoittamassa tutkimusohjelmaa, johon sisältyy todella pelottavia uhkia (with far creepier implications). 24 miljoonan dollarin projekti, jota kutsutaan nimellä Aivolaiteliittymät (Brain Machine Interfaces), kehittää sellaista teknologiaa, joka lupaa suoraan lukea ajatuksia elävistä aivoista -- sekä myös syöttää ajatuksia niihin. Tutkimus, jota osaksi tehdään Massachusetts Institute of Technology'ssa, on jo hämmästyttävän pitkällä. Apinat laboratoriossa voivat hallita robottikäden liikettä käyttämällä siihen vain ajatuksiaan ja viime vuonna tiedemiehet New York'issa julistivat voivansa hallita rotan hyppelehtimistä istuttamalla elektrodeja sen aivoihin ja ohjaamalla sitä lattialla, ikään kuin se olisi radio-ohjattava leluauto."

"Ei vaadi paljon mielikuvitusta nähdä tässä Matrix-tieteistarun kaltaisen kauhumaailman tekemisiä: siruja, jotka pakottavat vääriä muistoja, laitteita, jotka etsivät kapinallisia ajatuksia, harkiten laajennettuja hallituksen turvallisuusyksiköitä, jotka pakottavat armottoman komennon vastahakoiseen väestöön. On eri asia ehdottaa mauttomia markkinoita terrorilla keinottelun vuoksi ja aivan toinen asia panna jotkut valtakunnan johtavat neurologit työskentelemään mielenkontrollin parissa."
Kuten voit nähdä, tämä tutkimus alkaa olla hyvin pitkällä. Kuitenkaan emme saa kadottaa näkyvistä alkuperäisiä aivoja tämän teknologian takana -- prof. Kevin Warwick'ia -- ja kuinka hän vaimonsa kanssa vie eteenpäin hyvin erikoista tutkimusta.

Professorin lyhyt elämäkerta

Johtava tiedemies koko tällä alalla on prof. Kevin Warwick: "Kybernetiikan professori Reading'in yliopistosta Englannista, jossa hän suorittaa tutkimusta keinoälystä, kontrollista ja robotiikasta. Kevin on julkaissut yli 300 tutkimusta ja hänen viimeisin kirjansa "In the Mind of the Machines" varoittaa tulevaisuudesta, jossa koneet ovat älykkäämpiä kuin ihmiset ... Vuonna 1998 hän tyrmistytti kansainvälisen tiedeyhteisön, kun hänellä oli piisirutransponderi kirurgisesti istutettuna vasemmassa käsivarressaan. Myöhemmin on tehty sarja istutuskokeita, joissa Kevin'in hermosysteemi yhdistettiin tietokoneeseen ... Kevin'in uusi istutuskokeilu 'Project Cyborg' käynnistyi maaliskuussa 2002 ja antaa jännittäviä tuloksia." [http://www.kevinwarwick.com/]

Sisään/Ulos - periaate

LYHYT UUTINEN: "Brain-Machine Interfaces: Current and Future Applications (Aivolaiteliittymät: Nykyiset ja tulevat sovellukset)", CHI Labs, , http://personal.bgsu.edu/~nberg/chilabs/bmi.htm

"BMI-tutkimuksen tarkoitus on luoda aivoihin purkauskanavia ulos ja latauskanavia sisään luonnollisten jo olevien kanavien lisäksi. On kaksi mahdollista tietovirran suuntaa (tietoa aivoista ulos ulkopuoliseen laitteistoon ja tietoa aivoihin ulkopuolisesta laitteistosta). Tämä tutkimus viittaa siihen, että aivot on paljon sopeutuvampi elin, kuin yleisesti on luultu.

Käsititkö äärimmäisen tärkeän lauseen? "luoda aivoihin purkauskanavia ulos ja latauskanavia sisään luonnollisten jo olevien kanavien lisäksi".

Jos tietokonekielellä sanotaan, että on tie ulos, niin silloin on myös tie sisään. Kevin Warwick on jo alkanut työskennellä tällä periaatteella vaimonsa kanssa; heidän tavassaan vaihtaa tunteita ei ole mitään salaperäistä. Se mitä tapahtuu on periaatteessa helppo ymmärtää; sähköiset signaalit, jotka MMEA havaitsee Kevin'issä esim. hänen koskettaessa kättänsä, siirtyvät RF:n kautta sirun lähettimestä RF-vastaanottimeen. Tämä lähettää signaalin etätietokoneeseen analyysia ja varastointia varten.
Jos käsky sitten annetaan, niin tieto voidaan edelleen lähettää toiseen henkilöön -- hänen vaimoonsa kokeen tässä vaiheessa -- jolla on samanlainen MMEA-siru sisään/ulos mahdollisuuksin ja RF-linkein. RF-signaali käskee sitten tätä sirua lähettämään saman mallin mukaisia sähköisiä signaaleja hermoon elektrodien kautta ja sen pitäisi teoriassa toistaa sama toiminta ja/tai tunne, jonka Kevin alunperin suoritti ja tunsi.

Toisin sanoen jos Kevin koskettaa kättänsä, hänen vaimonsa pitäisi tuntea koskettava tunne kädessään samassa paikassa ja samalla voimalla, kuin Kevin tunsi koskettaessaan kättänsä. Kevin voisi teoriassa koskettaa kättänsä Lontoossa ja hänen vaimonsa voisi tuntea vastaavan kosketuksen New York'issa!
Jos tämä laite mahdollistaa tällaisen toiminnan, niin mahdollisuudet ovat monet, jopa rajattomat. Kevin'illä esimerkiksi on idea, että sen tyyppisillä kivuilla kuin päänsäryillä on erityinen sähköinen signaali; me voisimme manipuloida hermosysteemiä tilaan, jossa emme enää tunne päänsärkyjä. Muuttamalla sähkövirtaa me voisimme myös rauhoittaa ihmisiä tai vähentää stressin vaikutusta tallentamalla tunteitamme päivinä, jolloin olemme iloisia ja yksinkertaisesti ajamalla niitä uudelleen päivinä, jolloin tunnemme masennusta. Tämä on vasta mahdollisuuksien alkua, joista keskustellaan.

Jos on olemassa mahdollisuus manipuloida ihmisten mielen ja ruumiin tunteita ja toimintoja, niin MMEA:ta voivat monin tavoin soveltaa lääketieteellinen yhteisö, yksityiset henkilöt ja ennen kaikkea hallitus. Kuvittele, että tämän teknologian avulla pystyttäisin ohjaamaan hyvin tarpeellisia lääkkeitä kasvaimeen syvälle aivoihin ja saada näiden lääkkeiden avulla poistetuksi hengenvaarallinen tila. Tiedemiehet Michigan'in yliopistossa työskentelevät tämän mahdollisuuden parissa juuri nyt.
Meidän on kuitenkin vakavasti ajateltava suunnatonta mahdollisuutta kontrolloida tiukasti kokonaisia väestöjä! Voi olla mahdollista rauhoittaa koko väestö, tai saada heidät ajattelemaan samoja ajatuksia samanaikaisesti! Kuvittele tällainen ase Illuminaatin käsissä, kun he pyrkivät kohti päämääräänsä tiukasti kontrolloida koko maailmaa?

Langattoman pilven kokeilu

Mikä hallitus ei haluaisi kykyä rauhoittaa kokonainen kaupunki mellakan sattuessa, tai mikä vielä parempaa, niin pitää kaikki kaupunkilaiset tyytyväisinä ja onnellisina syöttämällä jatkuvasti heihin ennalta tallennettuja tunteita! Kuvittele kuinka vähän tarvittaisiin poliisivoimia, jos meitä kontrolloitaisiin tällä tavalla. Kuvittele kuinka innoissaan sellaiset tyrannit kuin Adolf Hitler , Josef Stalin, tai Saddam Hussein olisivat olleet, jos heillä olisi ollut tällaisia laitteita!
Ilmeisesti hallituksemme ymmärtää mahdollisuuden kontrolloida kokonaisia väestöjä. Tämän todistaa heidän äskettäinen "Langattoman Pilven Kokeensa (Wireless Cloud Experiment) ".

LYHYT UUTINEN: "How can people tap into a wireless 'cloud' (Kuinka ihmiset voivat liittyä langattomaan pilveen)?", By Marsha Walton, CNN Sci-Tech, July 31, 2002.

"ATHENS, Georgia (CNN) -- Langattoman 'pilven' sovellukset eivät tunnu todennäköisiltä aluksi, mutta korkeateknologian projektin järjestäjät Athens'issa väittävät, että on olemassa monia tapoja, joilla sitä voi soveltaa. Georgian yliopisto on liittynyt paikallishallintoon ja on luotu WAG (Wireless Athens Group). He ovat rakentamassa pilveä kaupungin keskusta-alueen useiden korttelien ylle, jolla alueella kaikilla on vapaa pääsy Internettiin; tarvitaan vain tietyt laitteet. Pilvi peittää noin kolme korttelia ja lukumäärä kasvaa 24:ään lähiaikoina.

CNN'n Marsha Walton selvittää, kuinka käyttäjät pääsevät siihen.

* Urheilu -- Georgian yliopiston opiskelijat ovat jo menestyksellä kokeilleet joitakin vaihtoehtoja ... He käyttivät langatonta teknologiaa äskettäisessä collegen baseball-ottelussa saadakseen välittömästi pelin jälkeen katsella sitä PDA-laitteella (Personal Digital Assistant). Todellisille faneille opiskelijat ovat kehittäneet tällaisen mahdollisuuden: Lähetä kalja- ja sapuskatilauksesi suoraan tietokoneelle lipunmyyntikojulla, näppäile sisään istumapaikkasi numero ja ruoka tuodaan sinulle. Sinun ei koskaan tarvitse menettää ottelusta mitään.

* Musiikki -- Joka yö tässä kaupungissa jopa 40 bändiä esiintyy paikallisissa baareissa ja kuppiloissa. Koska opiskelijoille useimmat esiintyjät ovat vieraita, eivätkä he haluaa maksaa kolmen taalan lisämaksua musiikista, josta eivät pidä, langaton "pilvi" antaa mahdollisuuden saada näytteeksi laulu tai pari näiltä bändeiltä.

* Vähittäiskauppa -- Poistuessaan luokasta tai toimistosta ja rynnätessään lounaalle ihmiset voisivat ottaa ruutuun menun paikallisesta ravintolasta, antaa tilauksen ja jopa maksaa PDA:nsa kautta. Sillä aikaa kun he kävelevät muutaman korttelin läpi, heidän ruokansa valmistuu.

* World market -- Langaton pilvi Keski- tai Etelä-Amerikassa voisi tehdä mahdolliseksi ihmisille, joilla ei juuri ole pääsyä tiedonvälitysverkkoihin, pystyä kommunikoimaan hyvin pienin kustannuksin.

Tällä teknologian pilvellä on kuitenkin hyvin tummat reunat. Tämö sama "Langaton Pilvi", joka leijuu kaupungin yllä, pystyy kommunikoimaan ihmisiin istutettujen MMEA-sirujen kanssa ja kontrolloimaan niitä! RF-lähetykset tästä pilvestä voisivat saada jokaisen, jolla on tämä siru istutettuna, tuntemaan riemua, masennusta tai mitä tahansa tunnetta samanaikaisesti, täysin niiden tahdon mukaisesti, jotka valvovat BMI-ohjelmaa. Jos nämä valvojat tahtovat rauhoittaa koko väestön, he voivat helposti tehdä sen. Jos he haluavat istuttaa ajatuksia ihmisten mieliin, he voivat niitä istuttaa.

Kun New Age'n kirjoitukset sanovat, että ajatuksia tullaan istuttamaan ihmisten mieliin silloin, kun "Kristus" nousee, niin onko tämä se teknologia, joka on tuottava nuo istutettavat ajatukset?

Niin halpaa teknologiaa, että jopa kolmannen maailman valtiot voivat soveltaa sitä

Syy miksi langaton lähettäminen on niin halpaa, on, että siinä on hyvin vähän asennettavia laitteita. Kaikki, mitä tarvitaan, on telekommunikaatioyhteys kaupunkiin; tämä voidaan toteuttaa satelliitin tai maalinjayhteyksien (Land Line Links) kautta. Tämän lisäksi kaikki mitä tarvitaan on RF-lähetin ja vastaanotin kaupungin korkeimpaan rakennukseen. Jokaisella, jolla on sopiva RF-varustus, on silloin jatkuva pääsy Internettiin.

Kolmannen maailman kaikki kaukaisimmat alueet käyttävät nykyisin radiotaajuuksia (RF) ja satelliittiyhteyksiä; suurimmassa osassa näitä alueita olemassaolevat puhelinlinjat ovat vuosisadanvaihteen ajoilta. Monissa näissä paikoissa ei ole digitaalisia linjoja (Coin Digital Lines), siten useimmat ihmiset käyttävät Internettiin päästäkseen RF:ää jossakin muodossa ja mobiilipuhelimia äänikommunikaatioon; on hyvin epätodennäköistä, että he enää koskaan käyttäisivät maayhteyksiä.
Näin ollen kolmannen maailman valtiot näyttävät olevan pitemmällä tällä erikoisalalla, kuin ihmiset kehittyneemmissä maissa. RF on tulossa suosituksi maailmanlaajuisesti ja eikä tule menemään kauan, ennen kuin näemme sitä yhä lisääntyvästi jokapäiväisessä käytössä kautta koko maailman.
 

Sosiaaliturvatunnuksen ja radiotaajuudella toimivan aivolaiteliittymän (RF BMI) tuleva käyttö

Ennen kuin henkilö, joka haluaa käyttää tätä istutettavaa MMEA-sirua siten, että voi kommunikoida radiotaajuudella (RF) Internetissä, niin kussakin MMEA-sirussa täytyy olla yksilöllinen I.P.Osoite, varsinkin, jos sen tarkoitus on tiedon siirtäminen ja vastaanottaminen. Sen henkilön, joka ohjelmoi MMEA-sirun yksilöä varten, täytyy vain tietää tuon yksilön sosiaaliturvatunnus; hän voi sitten ohjelmoida tämän tunnuksen sisään IP-osoitteena; hän voi jopa lisätä tuon yksilön syntymäpäivän gateway-osoitteeksi (tietotekniikassa kaksi verkkoa yhdistävä osoite).

Tässä vaiheessa muistiini tulee se ymmärrys, joka annettiin eräälle metodistisaarnaajalle vuonna 1978, ja jolla voi olla paljon tekemistä tässä IP address -kysymyksessä. Kuuntele:

Vuonna 1798 metodistisaarnaaja Adam Clarke kirjoitti: "Pedon merkki on oleva 18 numeroinen luku, 6+6+6" (Adam Clarke Unabridged Bible Commentary; as quoted in "The New Money System: When Your Money Fails", by Mary Stewart, Ph.D., 1983, p. 152).

On mielenkiintoista, että Euroopan Unioni on ottamassa käyttöön tätä käsitettä, suunnitellen soveltaa sitä maailman jokaiseen ihmiseen! Kuuntele:
"Vuonna 1977 tri. Hanrick Eldeman Euroopan talousyhteisön päätutkija julisti olevansa valmis antamaan numeron jokaiselle ihmiselle maailmassa ja että hän suunnittelee käyttää kolmea kuusinumeroista yksikköä eli 18 numeroa yhteensä."

Onko lopullinen henkilökohtainen IP-osoite oleva tämä 18-numeroinen luku, joka on ohjelmoitu MMEA siruun jokaisessa ihmisessä maan päällä? Okkultismissa luku 18 on kätketty 666, koska 6+6+6 = 18. Eikö ole mielenkiintoista, että nykyisin on jokaiselle Amerikan kansalaiselle annettu 9-numeroinen Social Security Number ynnä 9-numeroinen Zip Code (postinumero)? Onkohan amerikkalaisille annettu jo meidän 18-numeroinen IP-osoitteemme?

Kuvittele, mikä etu siitä olisi, kun hallituksella olisi aina ajan tasalla olevat tilastot käytössään. He tietäisivät, kuinka monta kuhunkin ikäryhmään kuuluvaa ihmistä on elossa ilman sen kummempaa ylimääräistä vaivaa. Tämä siru tekisi myös lain valvonnasta "helpon nakin", kun viranomaiset aina tietäisivät, päivällä ja yöllä, missä kukin yksilö sijaitsee, koska RF -sijaintiohjelma voitaisiin kytkeä 18-numeroiseen IP-osoitteeseen.

Tavallinen kadun mies katsoisi kaiken tämän yksityisyyden menettämisen olevan vain pieni epämukavuus verrattuna kaikkiin aivolaiteliittymän (BMI) lääkintä- ja muihin yksilön etuihin. Johtuen koulutuksen kehnosta tasosta sitten toisen maailmansodan, tavallinen kansalainen ei tiedä, että yksityisyyden menetys on sama kuin yksilönvapauksien menetys. Koska ihmisen sydän on luonnostaan kauhistuttavan paha (Jer. 17:9), hallitsijat siihen aikaan kun tämä teknologia tulee käyttöön, eivät tule viivyttelemään, alkaessaan soveltaa tätä sekunnin tarkkaa tietoa kunkin kansalaisen olinpaikasta keinona heidän orjuuttamisekseen. Itse asiassa hallitsijat silloin, kun tätä teknologiaa alettiin kehittää, alkoivat välittömästi kaavailla sitä, kuinka he voisivat manipuloida väestönsä asemaan, jossa he voivat ottaa heiltä pois heidän vapautensa ja sitten käyttää tätä teknologiaa heidän pitämisekseen orjuudessa. Viedäkseen tämän suunnitelman päätökseen, hallitsijoiden täytyy tehdä suunnitelmiaan sitä mukaa, kun teknologia kypsyy ja samalla pitää kansalaisensa tietämättöminä siitä, että tämän teknologian lopullinen päämäärä on heidän orjuuttamisensa. Ihmisille kerrotaan vain, kuinka "edistyksellinen" tämä uusi tekniikka on ja kuinka se rikastuttaa heidän elämäänsä.

Tämä tosiasia on syy, että on niin tärkeää, että D.A.R.P.A. rahoittaa rankasti tätä MMEA -projektia! D.A.R.P.A on osa Homeland Security'a (USA:n "Gestapo", joka perustettiin kohta 11.9-terrori-iskujen jälkeen. suom.huom.), virasto, joka johtaa kansainvälisen terroristiuhan pelon lietsontaa ja joka on suunniteltu kylvämään kaaosta ja terroria, josta Uusi Maailmanjärjestys -- Antikristuksen Valtakunta -- voidaan vahvistaa.  Se tosiasia, että he rahoittavat MMEA -tutkimusta, osoittaa lopullisen päämäärän, jota varten tämä implanttisiru suunniteltu! Puhumme DARPA:n rahoituksesta tarkemmin tämän artikkelisarjan toisessa osassa.

Amerikan perustajaisät tiesivät, että yksityisyyden suoja oli kriittisen tärkeä vapauksien kannalta; siksi he panivat suuren painon yksityisyydelle perustuslaissamme ja kansalaisoikeuksien luettelossa (Bill of Rights). Tänä päivänä käyttäen tehtyä globaalin terrorismin uhkaa tekosyynä, pres. Bush ja oikeusasiamies Ashcroft ovat vaatineet ja myös saaneet suurimmat kuviteltavissa olevat diktatoriset valtaoikeudet, oikeudet, jotka sallivat hallituksen ottaa pois meidän oikeutemme yksityisyyteen. Kun tämä valta yhdistetään tähän uuteen MMEA -sirua käyttävään uuteen RF-teknologiaan, niin absoluuttinen ja tehokas koko kansan alistaminen on hyvin mahdollinen.

Tämä on tosiasiassa Uuden Maailman Järjestyksen Suunnitelma!

Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.

Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.

Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.
Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt. Salvation Page

Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen - Antikristuksen Valtakunnan - jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
35 Elizabeth Street
Attleboro, MA 02703-2031

God bless you. 

 Takaisin