Tiesitkö että Adolf Hitler väitti olevansa uudestisyntynyt kristitty?


Alaotsikko: Luullen että Hitler oli kristitty, saksalaiset valitsivat Hitlerin virkaan! Hitler, ja hänen toverinsa saatanallisessa Thulen salaseurassa, uskoivat että hän oli Antikristus ja toistuvasti järjestivät spiritistisiä istuntoja kutsuakseen Antikristuksen henkeä syvyydestä liittymään Adolfiin.

Kun amerikkalaiset menevät vaaliuurnille, meidän täytyy muistaa että pahimmat ihmiset voivat, ja pystyvätkin, pukemaan ylleen mitä petollisimman naamion pettääkseen arvostelukyvyttömät. Esillä olevissa vaaleissa, Hillary Clintonia ollaan nyt toitottamassa uudestisyntyneenä kristittynä.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA

Copyright © 2008 Cutting Edge Ministries. All rights reserved.

Adolf Hitler väitti että hän oli kristitty! Evankelikaaliset kristityt johtajat tuona aikana tukivat suuresti Hitleriä; jopa baptistit olivat jakaantuneita sen suhteen oliko Hitler todella uudestisyntynyt. Kuuntele Adolfin todistusta:

"Tuntemukseni kristittynä suuntaa minut kohti Herraani ja Vapahtajaani." -- Puhe, 12. huhtikuuta 1921
Liian monet kristityt tänään silti uskovat että presidentti George W. Bush on uudestisyntynyt kristitty, perustuen hänen laimeaan selontekoonsa uskoontulostaan ja moniin väitteisiin Jumalasta, Herrasta, ja uskosta siitä saakka. Me tutkistelemme nyt kaikkein järkyttävintä historiallista totuutta ikinä: Adolf Hitler tunnusti uskoaan Jeesukseen Kristukseen ja väitti olevansa kristitty! Hän vakuutteli kristillistä uskoaan, ei koskaan lakkauttanut kristillistä kirkkoa, ja väitti että hänen toimensa 2. maailmansodan aikana olivat täysin yhdenmukaisia Raamatun opetuksen ja käskyjen kanssa.

Suurin osa kristityistä tänään säpsähtää tästä esityksestä, perustuen meidän 2. maailmansodan jälkeiseen asennoitumiseemme. Me tiedämme että Hitlerin hedelmät olivat hirvittävän pahoja. Me tiedämme että hän teurasti 6 miljoonaa juutalaista ja 12 miljoonaa muuta "arvotonta" ihmistä. Me tiedämme että hän käynnisti tarkoituksellisesti yhden verisimmistä ja kauheimmista sodista joita ihmiskunta on koskaan kohdannut. Me tiedämme nyt että hän oli saatananpalvoja, luultavasti vailla vertaistaan nykymaailmassa. Me tiedämme että hän säännöllisesti rukoili Antikristuksen henkeä itseensä niiden rituaalien ja spiritististen istuntojen aikana joita Thule-seura järjesti, sama kuoleman veljeskunta kuin Skull & Bones (Pääkallo ja sääriluut) -järjestö on, josta George Bush on kuuluisa. Me tiedämme että Hitler toteutti Illuminatin suunnitelmia täydellisesti vallassa ollessaan, ja pani pystyyn samankaltaisen yhteiskunnan kuin lopullinen Antikristus lopulta rakentaa.

Meidän toisen maailmansodan jälkeisestä oikeasta perspektiivistä katsoen, me tiedämme että Hitler ei olisi koskaan voinut olla aito uudestisyntynyt kristitty.

Silti, vuosina 1933-1939, saksalaiset kristityt katselivat Adolf Hitleriä täysin toisenlaisilla silmillä. Hän väitti olevansa kristitty. Hän säännöllisesti vetosi "Jumalan" ja "Herran" nimeen, hän säännöllisesti herätteli esiin "uskoa Kaikkivaltiaaseen", ja hän säännöllisesti totesi kristillisen uskon merkityksestä perustuksena kokonaiselle kansakunnalle! Hitler huijasi niin monia vilpittömiä saksalaisia kristittyjä ainakin siihen asti kunnes 2. maailmansota alkoi vuonna 1939; kuitenkin, tuon kauhean ja verisen sodan aikana, hän säilytti liian monen kristityn tuen.

Pikainen siteeraus auttaa panemaan asiat kohdalleen ennen kuin me aloitamme tutkistelumme. Hyväsydäminen saksalainen kristitty nainen, jokseenkin varakas, kirjoitti kirjeen ystävälleen juuri viikkoja ennen kuin Hitler teki itsemurhan vuonna 1945. Tämä lady ilmaisi suuttumuksen ja emotionaalisen ahdistuksen, koska hän alkoi viimein uskoa huhuja siitä, että "SS" oli systemaattisesti murhannut juutalaisia koko ajan sodan kuluessa. Tämä lady sanoi, "Tämä on täysin häpeällistä ja täytyy lopettaa. Miksi, jonkun pitäisi kertoa Adolfille!"

"Jonkun pitäisi kertoa Adolfille!"

Kuuntele nyt Hitlerin vakuutteluja siitä että hän on uudestisyntynyt kristitty.

Hitler väläyttää (Flashes) Martti Lutherin Uutta Testamenttia! Mikä oli saksalaisen kirkkokansan reaktio?

Historia osoittaa että monia evankelikaaleja, ja jopa baptisteja, saarnaajia, opettajia, ja johtajia vieteltiin Hitlerin "moraalin" kautta varhaisina päivinä, kuten me selitämme tarkemmin edempänä. Tänään, me tiedämme koko totuuden Hitleristä, ja meitä opastetaan lujasti tutkimuksella hänen hirvittävän pahoista hedelmistään, mutta varhaisella aikakaudella, vuosina 1921-1939, Hitler näytti olevan henkäys raikasta ilmaa, kun hän taisteli löyhää moraalia vastaan joka oli räjähtämässä halki Saksan. Moni evankelikaali- ja baptistijohtaja tältä aikakaudelta pani yleisesti merkille Hitlerin johtajuuden tällä alueella, ja perustelivat hyväksyntänsä häntä kohtaan yksistään tällä moraalilla.

Ja, kuten DVD yläpuolella, "Theologians Under Hitler", osoittaa, Hitlerin petosta, joka kohdistui Saksan evankelikaaliseen kirkkoon, ohjattiin voimakkaasti kolmen merkittävän protestanttisen teologin taholta. Hitler vastaanotti paljon tukea vakiintuneilta ja arvostetuilta "kristillisiltä" johtajilta. Tänään, presidentti Bushia samalla lailla tuetaan ihmisillä joita kymmenet miljoonat amerikkalaiset pitävät kristittyinä. Seuraava presidentti -- erityisesti jos hän on demokraattisesta puolueesta, tulee löytämään muita "kristittyjä" johtajia jotka astuvat esiin pettämään amerikkalaisia.

Tekikö Hitlerin uskollisuus kristillis-tyyppiseen moraaliin hänestä uudestisyntyneen kristityn? Tekikö hänen toistuva käyttönsä sanoista "Jumala", "Herra", "Kaikkivaltias", ja "Jeesus" hänestä todellisesti ja aidosti uudestisyntyneen? Ei tietenkään, sinä sanot, ja olet oikeassa! Mutta, Illuminati uskoo periaatteeseen että, jos henkilön on määrä johtaa kansaansa, heidän täytyy oppia naittamaan ainakin jonkun verran uskonnollista retoriikkaa tavallisen kansalaisen omaksuttavaksi! Tästä syystä, niin monet poliitikot tänä päivänä väittävät olevansa kristittyjä. Muutama kuukausi sitten suhdetoiminta (Public Relations) -kampanja joka tukee Hillaryn kampanjaa, aloitti kohentamaan hänen julkista imagoaan, muokkaamalla hänet hurskaaksi kristityksi. (Lue NEWS2243 -- "'Pulma' näyttää olevan ratkaistu ajatellen vuoden 2008 presidentinvaaleja: Poliittinen ajankohta on tullut Hillary Clintonin kohdalle uudistaa hänet fundamentalistiseksi, Raamattu-uskovaksi kristityksi!")

Senaattori Obama väittää olevansa Kristuksen yhdistyneen kirkon (United Church of Christ) jäsen.

Amerikassa, on nähty monta kertaa miten hyödyllistä poliitikolle hänen pyrkiessään virkaan, on väittää olevansa kristitty -- Hyvä tapa äänten saamiseksi, etkö näe?

Nyt, palatkaamme Adolf Hitlerin tapaukseen. Tämä mies tunnetaan nyt okkulttisena hirviönä joka hän todella oli. Kukaan tänä päivänä ei koskaan ajattele häntä kristittynä. Tuon seikan vuoksi, ihmiset yleisesti käsittävät että Hitler oli säälimätön tyranni, julma diktaattori jonka kiihkeä halu vihollistensa vereen tuli suoraan syvyyden kuilusta. Silti, suurin osa näistä samoista ihmisistä ei käsitä että tämä julma diktaattori joka uskoi olevansa Antikristus, ja jonka saatanallinen salaseura kutsui Antikristuksen henkeä menemään Adolfiin, oli valittu vaaleilla virkaan!

Kuinka uskomatonta, mutta voi, kuinka todellinen, tämä historiallinen tosiasia on.

Adolf Hitler valittiin vaaleilla!

UUTISKATSAUS: "How Democracy Produced a Monster", by Ian Kershaw, The New York Times, 3. helmikuuta 2008, http://www.nytimes.com/2008/02/03/opinion/03kershaw.html?_r=1&em&ex=1202274000&en=0932fa5214bf516f&ei=5087%0A&oref=slogin.

"Voisiko jotain sen kaltaista tapahtua uudelleen? Tämä on poikkeuksetta ensimmäinen kysymys joka tulee mieleen kun palautetaan muistiin se, että Hitlerille annettiin valta Saksassa 75 vuotta sitten laskien viime viikosta... Hitler tuli valtaan demokratiassa joka perustui hyvin liberaaliin valtiomuotoon, ja osittain käyttämällä hyväksi demokraattisia vapauksia kaivaakseen maata alta ja sitten tuhotakseen demokratian itsensä..."
Tämä seuraava kappale kertoo meille kuinka Hitler kykeni saamaan aikaan demokratian syrjäyttämisen demokratian nimessä!
"Hankaloitettu leppymättömillä poliittisilla, sosiaalisilla, ja kulttuurillisilla erimielisyyksillä alusta alkaen, uusi demokratia säilyi hengissä huolimatta vakavista uhista jotka kohdistuivat sen olemassaoloon varhaisina sodan jälkeisinä vuosina ja löysi näennäisen tasapainon vuosina 1924-1928, vain upotakseen talouden romahtamisen kautta Wall Streetin vuoden 1929 pörssiromahduksen jälkeen."
Tänään, poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen rakenteen erimielisyydet virtaavat syvällä Amerikassa, vai eivätkö? Tänä päivänä, ihmiset ovat syvästi huolestuneita ajan taloudellisista ongelmista monien amerikkalaisten ollessa hyvin vakuuttuneita siitä että täydellinen talouden romahdus on mahdollinen. Kansakunnassamme tänä päivänä, tyytymättömyyden siemenet koskien nykyistä taloudellista järjestelmää virtaavat syvällä, luultavasti ei niin syvällä kuin Saksassa 1930-luvulla, koska maa tuona aikana oli ryvettynyt suuressa lamassa. Silti, niin monet amerikkalaiset äänestäjät ovat huolissaan taloudesta, että he todennäköisesti ihastuvat presidenttiehdokkaiden lupauksiin "muutoksesta (change)" ja "hyvinvoinnista (prosperity)" -- tarkat termit joita Hillary nyt käyttää hänen nykyisessä TV- mainoksessaan.

Tuon seikan vuoksi, senaattori Obama myös tekee samanlaisen väitteen -- olla voimaa muutokseen, aloittaen talouden maailmasta.

Nyt, palatkaamme meidän nykyiseen uutisartikkeliin, nähdäksemme kuinka etevästi natsit käyttivät hyväksi ajan tyytymättömyyttä vakiintunutta demokratiaa vastaan.

"Natsien huomiota herättävä vellominen kansan tuessa (2,6 prosenttia äänistä vuoden 1928 parlamenttivaaleissa, 18,3 prosenttia vuonna 1930, 37,4 prosenttia heinäkuussa 1932) heijasti vihaa, turhautumista ja ärtymystä -- mutta myös toivoa -- että Hitler kykeni olemaan samaa maata (tap) miljoonien saksalaisten keskuudessa. Demokratia oli epäonnistunut heiltä, he tunsivat. Heidän maansa oli jakautunut, köyhtynyt, ja nöyryytetty. Syntipukkeja tarvittiin ... Lisääntyvässä määrin, Hitler näytti reilulle kolmannekselle Saksan valitsijakunnasta ainoalta toivolta panemaan maa takaisin jaloilleen, palauttamalla ylpeyden ja tuomalla kansallisen pelastuksen. Vuoteen 1930 mennessä Saksaa oli mahdotonta johtaa tehokkaasti ilman natsien tukea. Mutta sillä aikaa kun natsien vaalivoitot voisivat estää demokratian, ne olivat riittämättömiä viedäkseen Hitlerin valtaan." (Ibid.)
Tässä kohtaa, Hitler näytti kykynsä käyttämällä veikeää strategiaa, taitoa jota hän käyttäisi 2. maailmansodan alkuvaiheessa saavuttamalla hätkähdyttäviä voittoja natsi-Saksalle.
"Vuodesta 1930 eteenpäin, sen vuoksi, Saksan valtio lukkiutui pattiasemaan. Demokraattiset muodollisuudet säilyivät. Mutta demokratia itse oli tosiasiassa kuollut, tai ainakin kuolemaisillaan ... Lopultakin, koska hän ei voisi löytää mitään muuta autoritaarista ratkaisua, presidentti Paul von Hindenburg nimitti Hitlerin hallituksen vetäjäksi, tai kansleriksi, tammikuun 30. päivänä 1933. Mitä sen jälkeen seurasi, johti katastrofiin joka koski Saksaa, Eurooppaa ja koko maailmaa." (Ibid.)

Behold A Pale Horse (Katso kalvakkaa hevosta)

Tänään, Amerikassa, ja muissa maissa ympäri maailman, sama skenaario näyttää olevan rakenteilla. Amerikkalaiset ovat olleet niin tyytymättömiä, että me olemme valinneet vaaleilla kolme johtajaa vuodesta 1988 lähtien joilla on syvät juuret okkultismiin.

1988-1992 -- Presidentti George H. W. Bush -- saatanallisen salaseuran (coven) jäsen, tunnettu nimellä Skull & Bones, sama "Brotherhood of Death Society" (Kuoleman veljeskunnan salaseura) kuin oli Hitlerin Thule-seura. (Bill Cooper, "Behold A Pale Horse")

1992-2000 -- Presidentti William Clinton -- vapaamuurarillisen Demolayn (Masonic Demolay) [Temppeliherrojen johtaja oli Jacques DeMolay, jonka mukaan tämä vapaamuurareiden poikakerho on nimetty. Suom. huom.] jäsen lapsena ja sitten tulisen illuminaatin Cecil B. Rhodesin oppilas. Osastossa, "Understanding Clinton" (Clintonia ymmärtämässä), me olemme postittaneet lukuisia artikkeleita jotka osoittavat sen tosiseikan että sekä Bill että Hillary Clinton ovat vakiintuneita okkultiikan harjoittajia. Nämä artikkelit ovat hyvinkin lukemisen arvoisia, ja me rohkaisemme sinua varaamaan muutaman hetken tehdäksesi niin.

2000-2008 -- Nykyinen -- Presidentti George W. Bush -- Myös saatanallisen Skull & Bones - salaseuran jäsen.

Joten, Amerikka on jo valinnut vaaleilla kolme presidenttiä jotka ovat aktiivisia okkultiikassa! Onko se mikään mielikuvituksen venytys (stretch) uskoa että Antikristus -- kuka tahansa hän osoittautuukin olevan -- tullaan panemaan virkaansa vaalien avulla? Tämän ajatteluprosessin pitäisi myös varoittaa kaikkia nyt, katsomaan huolellisesti ja syvällisesti kandidaatteihin joita ollaan tukemassa.

Muista, Cutting Edge ei sano että Antikristus tulee valtaan vaalien kautta Amerikassa. Se mitä me olemme sanomassa, on se, että on todennäköistä että äänestäjät Amerikassa ja kaikkialla maailmassa valitsevat vaaleilla Antikristus-tyyppisiä hahmoja -- kuten Amerikka on tehnyt viimeisen kolmen presidentin kohdalla -- ja että lopullinen Antikristus saatetaan hyvinkin asettaa valtaan paikallisessa maassaan vaalien avulla.

Tämä viimeinen kappale meidän julkaistusta artikkelista osoittaa demokratian haavoittuvuuden.

"Mitä sitten tapahtui, muistuttaa meitä jopa niin todentuntuisesta oletuksesta että demokratia tulee aina olemaan suosittu väestön valinta joka kiskaistaan syrjään sodan avulla, kohdattaessa suunnattomia vastoinkäymisiä ja palavaa ärtymystä kansallisesta nöyryytyksestä havaitun ulkomaisen sekaantumisen johdosta." (Ibid.)
Illuminatin johtohenkilöt ovat syvästi tietoisia siitä että kansalaiset jotka äänestävät taloudellisen ja/tai kulttuurillisen sekasorron aikana ovat helposti manipuloitavissa äänestämään kandidaattia, jonka he uskovat antavan heille eniten hyötyä. Tästä syystä, demokratiat maailmanhistoriassa ovat yleensä antaneet tietä diktatuurille. Tämä diktatuuri on selvästi matkallaan, ja voidaan nähdä maailman sekä kansallisten tapahtumien horisontissa.

Suomentajan kommentti: Cutting Edge David Bayn johdolla ilmeisesti olettaa että Hillary Clinton on Amerikan (viimeinen) antikristus, ja joka valitaan rehellisillä vaaleilla valtaan. Raamattu kuitenkin puhuu antikristuksesta laittomana, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa (Ks. Dan. 11:21 ja "kelvoton"). Totuuden kirjassa, Danielin kirjan 11. luvun jakeissa 21-45 puhutaan viimeisestä Pohjan kuninkaasta joka anastaa juonilla kuninkuuden. Tämä viimeinen Pohjan kuningas on (lopullinen) antikristus eli laiton. Näin ollen ei ole syytä olettaa että seuraava Amerikan johtaja tulee muitta mutkitta valituksi rehellisillä vaaleilla valtaan. Rehellisyydestä ei voinut puhua myöskään nykyisen USA:n presidentin George W. Bushin valtaannousun kohdalla vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Bush onkin siis eräänl. kelvoton, joka vähemmän ääniä saaneena ja korkeimman oikeuden päätöksellä valittiin virkaan. Bush Jr. on USA:n 11. presidentti (pieni sarvi) lähtien Harry Trumanista (USA Danielin 4. peto vuodesta 1945 lähtien, Dan. 7). Hillary naisena on poikkeuksellinen (feministi ja noita), ja on myöskin USA:n 11. presidentti Trumanista jos hänet valitaan, sillä isä ja poika Bush voidaan laskea yhdeksi henkilöksi (sama nimi!). Hillaryn matka Valkoiseen Taloon tulee kuitenkin olemaan mutkikas ja laittomuudella pilattu.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2266Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen"


Takaisin