Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

ESIPUHE (osa 2)

Miksi meidän pitäisi vaivautua taistelemaan mielenhallinnan uhrin pelastamiseksi?

Miksi meidän pitäisi vaivautua tekemään töitä mielenhallinnan uhrien kanssa? Me voimme ajatella lukuisia erinomaisia syitä. Ensiksikin, jos me emme ihmisinä vastusta Maailmanjärjestyksen mielenhallintaa, silloin me näytämme heille vihreää valoa, annamme heille vapaalipun tehdä tätä työtä edelleen. Ja jos mielenhallinnan uhrit eivät näe että ihmiset haluavat pelastaa heidät, silloin nämä eivät taistele mielenhallintaa vastaan. Ja jos he eivät taistele he eivät myöskään vapaudu. Se on näin yksinkertaista. Jokainen meistä sillä että hän vain yrittää pelastaa yhden tai kaksi henkilöä avaa oven uhrien vapauttamiseksi mielenhallinnalta. Haluammeko me että ovi on auki, vai että ovi vapauteen sulkeutuu. Se on meidän valintamme.

Toiseksi, tämä henkilö jonka sinä pelastat mielenhallinnalta saattaa olla joku jota on saatettu käyttää jossakin salaisessa operaatiossa vahingoittamaan vakavasti jotakin toista henkilöä tai vahingoittamaan vapaan yhteiskunnan rakenteita salakuljettamalla aseita tai huumausaineita tai pesemällä rahaa. Auttamalla mielenhallinnan uhreja sinä teet elämästä elämisen arvoisen.

Kolmanneksi, auttamalla mielenhallinnan uhria sinä opit kuka sinä olet, millaisia lahjoja Jumala on antanut sinulle, sekä kuinka ihmismieli toimii. Myös sinun omat heikkoutesi paljastuvat, niin että sinä voit tehdä jotakin näile heikkouksillesi. Ei ole mitään voimallisempaa kuin katsoa Jumalan Kaikkivaltiaan vastaavan epätoivoisiin rukouksiin ihmeillä. Seurauksena, sinusta tulee parempi ihminen auttamaan näitä jotka ovat tällaisessa epätoivoisessa avun tarpeessa.

Neljänneksi, oppimalla kuinka mielenhallinta toimii ja miten se tulee ilmi sinä kykenet suojelemaan toisia vahingollisten agenttien solutukselta, sekä toimimaan sen puolesta että vanhemmat eivät tietämättään sallisi päiväkodin tai muun instituution ohjelmoivan heidän lapsiaan. Toisin sanoen, me olemme paremmassa asemassa estämään lukemattomat harmit jotka ovat peräisin mielenhallinnasta. Älyllinen tietoisuus siitä kuinka mielanhallintaa suoritetaan ei ole täydellinen ratkaisu, mutta se toimii kuten puskuri auttaakseen meitä taistelemaan tätä mielenhallinnan hulluutta vastaan.

Meidän täytyy edelleen oppia paljon, mutta me toivomme jakavamme toisille sen mitä me olemme oppineet, että me kaikki voisimme tarjota parasta käytettävissä olevaa apua mielenhallinnan uhreille. Jos sinä tunnet Kaikkivaltiaan Jumalan, sitten sinä tiedät että Hänen vahvuutensa on meidän heikkoudessamme. Hän ottaa käyttöönsä meidän heikon ymmärryksemme ja moninkertaistaa sen.


Takaisin