Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 1 -- UHRIN VALINTA & VALMISTELEMINEN

Keskiverto ihminen jota on ruokittu sillä mitä hän tietää kontrolloidusta yhteiskunnasta (uutiset, kirkot ja koulut) tyrmistyy ja kiistää että mielenhallintaa voisi tapahtua. Kuka haluaisi suorittaa mielenhallintaa? Eräs katogoria ovat nämä ryhmät jotka käyttävät Kabbalaa. Hasadi-juutalaisuus, vapaamuurarius ja noituus perustvat kaikki Kabbalaan. Llwellynin aikakauslehti New Worlds of Mind And Spirit (huomattava noitien aikakauslehti) sanoo kesä-heinäkuun numerossa vuodelta 1994 sivulla 56: "Prahan Golem on luultavasti kaikkein kuuluisin esimerkki 'käytännöllisestä Kabbalasta' -- maagisen Kabbalan käytöstä." Golemit ovat mielenhallinnan uhreja. on olemassa useita kabbalistisia ja noitien kirjoituksia joissa huomautetaan että mieleltään hallittujen zombieiden (Golemien) luominen on Kabbalan ylin päämäärä. Albert Pike, kenties kaikkien aikojan tärkein vapaamuurari, selvästi lausui että vapaamuurarius perustuu Kabbalaan.

Olen varannut tilaa antaakseni sinulle, lukija, todisteita jotka osoittavat että ON OLEMASSA ryhmiä jotka kaipaavat ihmis-zombeja. Joten missä he valitsevat kandidaattinsa zombien luomis ohjelmalleen? Tästä tämä luku kertoo. Sinun täytyy lukea joitakin muita minun kirjojani oppiaksesi kuinka nämä mielenhallinta-ryhmät ovat sidoksissa toisiinsa.

Kirjailijan entinen teos, The Top 13 Illuminati Bloodlines oli tarkoitettu auttamaan ihmisiä ymmärtämään suurta roolia jota sukulinjat esittävät Illuminaatissa. Kun tämä kirjailija kierteli puhumassa, hän vieraili lukuisten tutkijoiden luona jotka olivat tutkineet Uutta maailmanjärjestystä ja Illuminatia vuosien ajan mutta eivät olleet ymmärtäneet sukulinjojen tärkeyttä. Seuratessani sukulinjoja, tuli ilmeiseksi että eurooppalaiset Illuminaatin sukulinjat yrittävät integroitua joihinkin Amerikan intiaanien sukulinjoihin luodakseen omia sukulinjojaan. Miksi? He halusivat tämän okkultistisen voiman joka näissä verilinjoissa on. Ja näyttää siltä että eivät ainoastaan sukupolvien henget auta monin tavoin, vaan on myös syitä uskoa että Australian aboriginaaleilla, Kalaharin bushmanneilla, ja joillakin Amerikan intiaaniheimoilla kuten Cherokee-intiaaneilla on voimakkaita paranormaaleja kykyjä heidän demonisten hengellisten kykyjensä lisäksi. Jotkut uskovat että tämä PSI-geeni oli arvokas primitiivisen metsästäjä-yhteisön eloonjäämisen kannalta, kun taas heimot jotka ryhtyivät viljelemään maata menettivät jonkin verran näiden primääristen ja sekundaaristen PSI-geenien voimaa sillä luonnonvalinta ei rohkaissut näiden geenien siirtymistä maanviljelysyhteisössä. Jotkut ajattelevat näiden ensisijaisten PSI-geenien olevan jonkinlaisia geneettisiä koodeja joka kohottaa proteiineja jotta nämä olisivat parempia bio-fysikaalisia akkuja, varastointiyksikköjä, jne. Näiden sekundaaristen PSI-geenien ajatellaan olevan koodeja jotka luovat rikkaampia ja paremmin toimivia neuroneja sekä kulkuväyliä. Huolimatta siitä onko tämä totta, Illuminati uskoo sen olevan totta, ja se voisi selittää heidän kiinnostuksensa sekoittaa Amerikan intiaanien verta heidän elitistiseen "siniseen vereensä".

Hypnoosi kuten se soveltuu valintaan & uhrin valmistelemiseen

Hypnoosi ja ohjelmointi toimivat hyvin alfa-tilaisessa mielessä. Tämän vuoksi lasta traumatisoidaan jo silloin kun hän on kohdussa, joten hän on luonnollisesti tässä alfa-tilassa jo ennen syntymäänsä. Ihminen kadulla saattaa ajatella että hypnotisoija etsii heikkotahtoisia uhreja; kuitenkin, mielenhallinnan ohjelmoijat ja ammattimaiset hypnotisoijat sanovat että "taistelijat", "määrätietoiset voimakkaat persoonallisuudet" ovat tyyppejä he etsivät menestyksekästä hypnoottista istuntoa varten. Heikkotahtoiset ihmiset ovat tavallisesti kykenemättömiä keskittymään vakavasti minkään ajatuksen menestyksekkääseen toteuttamiseen, ja ovat yleensä huonompia kohteita. Tiedustelupalvelu on yleensä avulias, ja (kuten aiemmassa kirjassa sanotaan), kyky olla luova on erittäin tärkeä näille ohjelmoijille. Eräs syy miksi ohjelmoijat tykkäävät työskennellä etevien lasten kanssa on se että nämä ovat taistelijoita. Toinen syy miksi ohjelmoijat tykkäävät työskennellä älykkäiden lasten kanssa on se, että nämä ovat heikompilahjaisia helpompia hypnotisoitavia.

Tämä ei tarkoita sitä että ainoastaan älykkäitä ihmisiä ohjelmoidaan. Ohjelmointi-prosessin aikana, monet uhreista ohjelmoidaan näyttämään tyhmältä. [George W. Bush? Suom. huom.] AInoastaan mestari (ja ne jotka töitä hänen kanssaan) voi käyttää uhrin täydellistä potentiaalia. Uhrin lahjat ryöstetään häneltä itseltään. Älykäs lapsi joka tulee älykkäästä perheestä ja joka ohjelmoidaan täydelliseen mielenhallintaan saattaa kasvaa aikuiseksi ajatellen että hänen älykkyytensä on keskitasoa tai että hän on keskitasoa tyhmempi.

Genetiikka

Presidentti Theodore Roosevelt, joka oli sukua Presidentti Martin Van Burenille sekä Franklin Delano Rooseveltille on sanonut: "Jonakin päivänä me tulemme ymmärtämään että oikeanlaisten hyvien kansalaisten ensisijainen valvollisuus on jatkaa sukuaan maailmassa; ja että meidän ei ole pakko sallia vääränlaisten ihmisten jatkavan sukuaan... Ongelmaa ei voida ratkaista ennenkuin me pohdimme kunnolla perinnöllisyyden ääretöntä vaikutusta... Minä toivon hyvin paljon että vääriltä ihmisiltä estettäisiin suvun jatkaminen; ja kun näiden ihmisten paha luonto on riittävän silmiinpistävä, tämä pitäisi toteuttaa... Painopisteen pitäisi olla että saataisiin haluttavat ihmiset jatkamaan sukua." Monet ihmiset Illuminaatin verilinjan sisällä ovat antaneet tällaisia lausuntoja, sekä tehneet kaiken voitavansa jättääkseen monia aviottomia lapsia jälkeensä, sillä tämä elitistinen verilinja tuntee että heidät on valittu johtamaan ihmiskuntaa. Muinaiset aristokraattiset perheet, kuten Cabots, Lodges & Delanos ovat syyttäneet tavallisten ihmisten "huonoa verta" yhteiskunnan ongelmista. He unohtavat kaikki pahat teot joita siniveriset aristokraattiset perheet ovat tehneet tavallisille ihmisille; nämä jotka luulevat olevansa niin paljon korkeammalla. Esimerkiksi, Illuminaatin napamiehen, Harrimanin, vaimo osti maata Cold Springsistä, New Yorkin osavaltiosta edistääkseen augeniikka-ohjelmaa. Hän sanoi että koska hän on kasvanut hyvärotuisten hevosten keskellä; tämä auttoi häntä arvostamaan hyvää ihmisrotua. Eugeniikka on filosofia jonka mukaan jotkin ihmiset ovat ylivertaisia toisiin ihmisiin verrattuna ja että alemmat geneettiset rodut/yksilöt pitäisi tuhota. Ensimmäinen eugeniikka-ohjelma Yhdysvalloissa alkoi John Humphrey Noyesin myötä; hän oli kommunistisen Oneida-yhteisön kulttijohtaja. Noyesin isä oli vermontilainen kongressiedustaja ja hänen äitinsä oli sukua Rutherford B. Hayesille, 19. USA:n presidentille. Vuonna 1833, Yale antoi hänelle luvan saarnata. Noyes alkoi luoda kommunistista yhteisöään vuoden 1836 paikkeilla, ja hän määräsi kaikista heidän suurista päätöksistään, mukaanlukien ryhmäseksi ja eugeniikka-politiikka. Vuonna 1869, John H. Noyes valitsi 53 naista ja 38 miestä ainoiksi hänen yhteisössään joilla oli lupa tuottaa jälkeläisiä. Päämääränä oli tehdä yhteisön jäsenistä täydellisiä. Tämän uskotaan olleen ensimmäinen eugeniikka-ohjelma. Kaikkia yhteisön jäseniä rohkaistiin olemaan sukupuoliyhteydesä jokaisen kanssa muodostamatta kuitenkaan tunnepohjaista sidettä. Kuitekaan heidän ei sallittu tuottaa jälkeläisiä. Tämä Oneida-ryhmä voidaan selkeästi yhdistää eurooppalaisiin okkultistisiin ryhmiin jotka puolestaan voidaan yhdistää Illuminatiin. Tämä Oneida-ryhmä käytti keskuskomiteoita ja sosiaalista kontrollia vastavuoroisen kritiikin kera pitääkseen jäsenensä kurissa. Heidän sosiaalisen kontrollin menetelmänsä olivat äärimmäisen tehokkaita. Vuosia myöhemmin, kiinalainen kommunismi alkoi käyttää hyödykseen Noyesin keksintöjä. Charles Guiteau, joka murhasi Presidentti Garfieldin oli Noyesin Oneida-yhteisön jäsen. Hänestä tuli jäsen koska hänen isänsä, Noyesin opetuslapsi, vei hänet yhteisöön hänen ollessaan lapsi. Charles sanoi että Noyesin yhteisössä hän joutui Noyesin vaikutusvallan alle. Hän sanoo: "En kykene pääsemään pois tämän vaikutusvallan alta... Ihminen oli aivan yhtä eristetty maailmasta kuin että hän olisi ollut vangittuna osavaltion vankilaan tai mielisairaalaan. Minun mieleni, ruumiini ja henkeni kärsi suuresti ollessani tämän yhteisön vankina." Hän väitti että hän ei koskaan vapautunut tästä kontrollista joka alkoi kun hän astui sisään Oneida-yhteisöön. Vuonna 1880, hän alkoi kuljeskella Republikaanisen puolueen New Yorkin päämajan ympärillä. Tämä oli hyvin omituinen asia sillä Charles Guiteaulla ei koskaan ollut mitään mielenkiintoa politiikkaa kohtaan. Hän osti pistoolin eräältä "herrasmieheltä" ja ampui Presidentti Garfieldin. Tieto siitä että Illuminaatin mielenhallintaa toteutettiin jo tuohon aikaan, tekee tästä salamurhasta tutkimisen arvoisen. John Noyes ja hänen ryhmänsä suorittivat spiritistisiä istuntoja ja initiaatio-riittejä. Hän henkilökohtaisesti vihki seksuaalisesti yhteisönsä tyttölapsia näissä riiteissä. Kesäkuussa vuonna 1879, kun viranomaiset tulivat vangitsemaan häntä syytettynä pienten tyttöjen joukkoraiskauksesta, hän pakeni brittiläiseen Kanadaan, jossa Britannian hallitus passitti hänet mielisairaalaan. Noyesin lähdettyä maasta, tästä yhteisöstä tehtiin osakeyhtiö nimeltään Oneida ltd., joka myöhemmin poltti suuria asiakirjoja ja muistiinpanoja pitääkseen seksuaaliset rikoksensa ikuisesti salassa. On mielenkiintoista huomauttaa että, jo kauan ennen vuotta 1879, kesäkuussa vuonna 1847, Noyes oli hoitanut tuberkuloosia ja vesipöhöä sairastavaa naista nimeltä Harriet Hall suorittamalla spiritistisiä rituaaleja ja olemalla hänen kanssaan sukupuoliyhteydessä. Kun naisen aviomies raportoi tästä, Noyesia vastaan nostettiin syyte. Noyes pakeni New Yorkiin. Ihmiset ihmettelivät että kuinka hän pystyi suorittamaan outoa seksuaalista käyttäytymistä vuosia joutumatta viranomaisten silmätikuksi.

Margaret Sanger, varhainen feministi, oli myös eugeniikan puolustaja. Kiihkossaan tehdä hänestä sankari, modernit feministit eivät halua mainita hänen tätä puoltaan. Sanger edisti heikkolahjaisten pakollista sterilointia. Tämä kaikki kuulosti hyvältä vuosisadan vaihteessa ennenkuin tutkimus osoitti että geenit määräsivät ainoastaan osittain siitä millainen ihmisestä tulee, ja että ympäristöllä ja ihmisen omilla avlinnoilla on aivan yhtä suuri merkitys. Monista eugeniikka-lakien perusteella steriloiduista ihmisistä tuli pseudo-tieteen ja hysterian uhreja. Suuret pulavuodet toivat monet ylimieliset ihmiset tavallisten ihmisten tasolle joita he olivat ylenkatsoneet. Rikkaat ja köyhät löysivät itsensä leipäjonoista. Taloudellinen eliitti ja akateeminen eliitti joutuivat nöyrtymään ja eugeniikka sekä rodulliset teoriat Yhdysvalloissa suurelta osin katosivat. Lopulta, H.J. Muller, kuuluisa ja arvostettu geenitutkija, piti rohkaisevan puheen Eugeniikka-yhteisössä New Yorkissa vuonna 1932, jossa hän sätti rotuhygieenikkoja siitä että heillä oli vääriä teorioita heidän yrittäessään järkeistää tätä eliitin rikollista käyttäytymistä. Illuminati oli kärsinyt tilapäisen takaiskun yrittäessään saada oikeutuksen rikolliselle hallinnalleen ihmiskunnan ylle. Viime vuosina, Illuminaatin pahoille ideoille ylivertaisista verilinjoista on annettu lisää painoarvoa. Tämä National Institute of Health on antanut 1,7 miljoonaa dollaria rahaa Hawaijin yliopiston Käyttäytymistieteen laitokselle jotta he tutkisivat millainen osuus geeneillä on älykkyyteen, jotta voitaisiin toteuttaa "tietoon perustuvia päätöksiä" tulevaisuudessa tapahtuvasta väestön määrän kontrolloimisesta. Melkein jokainen osavaltio Yhdysvalloissa on omaksunut vastasyntyneiden lasten geneettisen seulonnan. Vaikka Illuminati ei kenties kykene täysin toteuttamaan heidän ylivertaisen verenperinnön teoriaansa yhteiskunnassa laajalti, he ovat tehneet salaisesti töitä laboratorioissaan sekä salaisissa rituaaleissaan kaikkialla maailmassa suunnitellekseen ja muokatakseen ihmiskunnan uudelleen sellaiseksi kuin he itse haluavat. Monet Illuminatin jäsenet ovat geneettisen suunnittelun tulosta. He haluavat rakentaa tulevaisuuden hallitsemalla ihmisten geenejä. Monia vuosia sitten, Illuminaatin geneettisen ohjelman ensimmäinen askel laatuvaatimusten ja rakennuspiirustusten luominen. Kun nämä kriteerit asetettiin päämääräksi, he sitten pyrkivät toteuttamaan nämä. He ovat tehneet töitä niiden parissa ja hioneet tuloksia kun he jatkavat uurastustaan kohti tiettyjä päämääriä. He pyrkivät jalostamaan täydellisen orjan. Rajasta näiden jalostettujen Illuminaatin mielenhallinnan orjien ja teollisuusrobottien välillä tulee ohut. Ihmisrodun loppu sellaisena kuin me tunnemme sen, sekä tuntemamme sivilisaation loppu lähestyy kovaa vauhtia. Molekyylibiologian ja genetiikan avulla, humanoideja jotka ovat huimasti erilaisia kuin normaalit ihmiset luodaan salaisissa laitoksissa. He ovat muokanneet ihmistä luodakseen para-ihmisiä, ja sitten soveltavat mielenhallintaa näihin. Illuminati ei ainoastaan kontrolloi ihmiskuntaa vaan kontrolloi myös sen jalostamista. Jotta kukaan ei unohtaisi, John Noyesin Oneida-kolonian jälkeläisiä on edelleen ympärillämme, kuten myös natsi-Saksassa syntyneitä geneettisesti muokattuja ihmelapsia. Erään lähteen mukaan, Natsit tuottivat useita kopioita Hitleristä, joita vietiin salaa useisiin maihin ja myöhemmin tiettyihin erityisiin kaupunkeihin. Näille lapsille suoritettiin mielenhallintaa samalla kun heidät varustettiin useilla erityis-ominaisuuksilla. Jos tämä on totta, sillä voi olla jotain merkitystä tulevaisuuden kannalta. Illuminaatin porukka kykenee varastoimaan siemennestettään kaikenlaisia skenaarioita varten. Jäädytettyä spermaa voidaan käyttää luomaan poika sen jälkeen kun isä on kuollut. Eräs kieroutuma jossa Illuminati on edistynyt on ottaa hedelmöittynyt munasolu ja istuttaa se orjaan joka toimii hautomakoneena ja lapsen sijaisäitinä.

Pitäisi myös mainita että entiset Illuminaatin jäsenet ovat selittäneet kuinka lapsen suunniteltu syntymä tapahtuu samoihin aikoihin okkultististen päivämäärien kanssa. [Salailu kuuluu Illuminaattien elämään, joten suurin osa heidän jäsenistään ei kanna sukunimenään sitä verilinjaa johon he kuuluvat. Joillekin jäsenille on annettu merkittäviä okkultistisia nimiä heidän lailliseksi nimekseen ja toiset käyttävät laillisia nimiä joilla ei ole erityistä merkitystä. Sillä että omistaa tavallisen nimen ei ole merkitystä, sillä tämä järjestelmä vastaanottaa salaisen Illuminatin okkultistisen nimen.] Yhteenveto on se, että verenperintö, geenit ja geneettinen muuntelu esittää roolia sen valitsemisessa että kuka ohjelmoidaan. Illuminaatilla on myös tiettyjä tutkimus-päämääriä joille on annettu nimi "20-vuotis-", "30-vuotis-" tai "50-vuotis-suunnitelma". Historia osoittaa että lapsi saa koulutusta ja ohjelmointia ottaakseen osaa salaisiin tutkimusprojekteihin vuosia myöhemmin. Joitakin tämän päivän merkittyjä lapsia koulutetaan vaivihkaa jotta he olisivat avuksi tulavaisuuden tutkimuksellisissa päämäärissä. Mutta mitä tapahtuu niille lapsille jotka jäävät yli? Mielenhallinnan termein, miespuolisista lapsista jotka eivät sovellu poliitikoiksi, lääkäreiksi ja lakimiehiksi tehdään väijyjiä (=stalker). Näin kertoi eräs entinen Illuminaatin ohjelmoija joka työskenteli ohjelmoinnin tällä alueella. Suhde ohjelmoitujen poikien ja tyttöjen suhteen on 90% ja 10%. Miksi keskustella siitä kuinka Illuminati tekee väijyjiä? Ensiksikin, monet ihmiset epäilevät sitä että onko lainkaan olemassa Illuminaatin salaliittoa maailman hallitsemiseksi, sillä heidän rajoittuneessa ymmärryksessään he luulevat että maailmassa on liian paljon kontrolloimattomia ihmisiä joita pitäisi kontrolloida tämän päämäärän saavuttamiseksi. He eivät ymmärrä että suurin osa mielisairaista ihmisistä on tarkoituksella Illuminaatin luomia. Illuminaatin ohjelmoijat ja käsittelijät 1940-luvulta 1960-luvulle, sisäpiiriläisten mukaan, olivat päättäneet että kuinka monen ihmisen täytyi tulla hulluksi jotta mielisairaalat (joita käytettiin ohjelmointiin) säilyttäisivät valtion rahoituksen. Lukijat, jotka ovat seuranneet tämän kirjailijan luentoja ovat kuulleet hänen selittävän kuinka (a) Illuminati tekee päätöksiä "ratkaistakseen" luomansa ongelmat, sitten (b) saadakseen hallituksen ja yksityiset ryhmät tutkimaan tätä ongelmaa vuosien ajan niin että lopulta näyttää siltä ikäänkuin heidän (salaa ennalta suunniteltu) päätös on paras kurssi tälle maalle, ja sitten (c) heidän myötäilijänsä poliittisessa prosessissa toteuttavat nämä päätökset joiden sanotaan olevan "hyviä ihmisille". Rahoitettuaan 30 vuotta mielisairaaloita jotta he voisivat toteuttaa suunnitelmansa ohjelmoida satoja tuhansia ihmisiä Uuden maailmanjärjestyksen tehtäviin, tämä Illuminati sitten järjestää asiat niin että mielisairaalat tyhjentävät potilaansa kaduille, jossa nämä voivat suorittaa tehtävät jotka heihin on ohjelmoitu.

Heidän seuraava tehtävänsä on yksityistää vankilat joissa myös suoritetaan mielenhallintaa. Illuminaatin pitkän tähtäimen suunnitelmiin mielenhallinnan osalta kuuluu se että he voisivat käännyttää vangit salaseurojensa tai yhdistystensä jäseniksi, kuten Skull & Bones, Wackenhut Services, Behavioral Systems SW ja Eckerd Family Youth Alternatives. Kaikki nämä ryhmät ovat Illuminatin omistamia ja niiden toimintaan sisältyy mielenhallinta. Illuminati tarvitsee että heidän väkeään sirotellaan kaikille yhteiskunnan tasoille, yhtälailla katuojiin kuin palatseihinkin. Täällä väijyjät ovat käteviä. Monilla näistä väijyjistä on salainen Illuminaatin verenperintö joka on salattu adoption kautta. Kuten eräs Illuminaatin entinen jäsen sanoi: "Nämä ovat heikkoja lenkkejä." Illuminaatille ovat kaikki ihmiset tärkeitä, jopa katuojissa ja vankiloissa viruvat. Miksi luoda väijyjiä? On paljon syitä. On jossain määrin vaikea selittää ennenkuin lukijat käsittävät koko kuvan. Ihmiset jotka ovat istuneet Illuminaatin kokouksissa joissa keskustellaan heidän 20-, 30-, ja 50-vuotis-suunnitelmistaan, selittävät kuinka Illuminati haluaa tuhota perhe-rakenteen ja tuoda väkivallan sisään kouluihin. Tämä on Ordo ab Chao (=järjestys kaaokseen. Kuitenkin, kouluilla on sääntöjä joilla suojella itseään lasten vaaralliselta väkivaltaiselta aktiviteetilta, joten heidän täytyi luoda väkivaltaa kaduilla, tuoda väkivalta sisään kouluihin takaoven kautta. Väijyjät ovat osa tätä ohjelmaa luoda väkivaltaa. Toinen tarkoitus jolla väijyjät palvelevat Illuminatia on se että nämä ovat erinomaisia vakoojia, jos he saavat kosketuksen johonkin. He saavat kaiken selville tästä henkilöstä. Heidän mielensä on luotu keksimään kaikenlaisia keinoja kiskoa esiin tietoa tästä uhrista. Kuinka Illuminaatin ohjelmoimasta lapsesta tulee väijyjä? Heillä on ohjelmointi-tekniikoita luoda väijyjä hienon tieteen avulla. Lyhyesti, he kahlitsevat lapsen jolla on äärimmäisen läheinen suhde äitiinsä tai tai naiseen joka kasvattaa hänet. Tämä luo homoseksuaalisen sivuvaikutuksen. Tämän sivuvaikutuksen henkinen mekanismi on sellainen että tällä poikalapsella on kohtaamaton tarve kokea miehen mallia. Illuminati manipuloi tätä piilossa olevaa homoseksuaalisuutta, mutta ei anna sen tulla ilmi. He haluavat edelleen vahvistaa tätä sidettä joka kiinnittää lapsen äitiinsä. Sillävälin he tuhoavat lapsen omakuvan ja itsetunnon. Lapsen ainoa identiteettion hänen identiteettinsä äitihahmoon. Lapsi ei voi seistä omilla jaloillaan ilman äitihahmonsa tukea. Kun lapsi saavuttaa murrosiän, Illuminati seuraa häntä hyvin tarkkaan; lapsi on silloin sotilas-koulutuksessa tai tiukasti kontrolloidussa kulttiyhteisössä. Illuminati haluaa että lapsi säilyy riippuvaisena silloin kun hänen pitäisi itsenäistyä. He haluavat varmistaa että tämä nuori poika ei kehitä itselleen tuntemusta siitä kuka hän on. Väijyjä-ohjelmoinnin uhri ei koskaan kasva emotionaalisesti 11-13 vuotista vanhemmaksi. He lopettavat emotionaalisen kasvamisen noin 12-vuotiaana. Nämä nuoret miehet eivät koskaan ymmärrä itseään tai heidän ohjelmoimistaan. He eivät ymmärrä impulsseja ja hallitsemattomia viettejä jotka iskevät heihin. He eivät pääse eroon ohjelmointi-karusellistaan, sillä se on juurtunut ensimmäisiin aivoihin, näihin "matelijan aivoihin" joissa ei ole omaatuntoa/tietoisuutta. Heidän "stalking of their mother" (=väijyä äitiään) -hahmonsa on eloonjäämisvaisto jota he eivät ymmärrä. He ovat hyviä vakoojia. He jatkavat uhrin seuraamista ja väijymistä kunnes he murtavat uhrin yksityisyydensuojan silkalla itsepintaisuudellaan, peräänantamattomuudellaan ja tahdonvoimallaan.

Näin siksi että se on eloonjäämisvaisto joka on valjastettu Illuminaatin ohjelmoijan kautta. Koska tämä ohjelmointi sijaitsee ensimmäisten aivojen tasolla, nämä väijyjät voivat olla väkivaltaisia ilman korkeampien aivojen omaatuntoa, ja heidän aivonsa työstävät jonkinlaisen oikeutuksen suojellakseen tätä eloonjäämistarvetta joka on väijyminen. Mieli suojelee itseään joten heillä on vahva kiistämisen järjestelmä. Koska heitä ohjaavat matelijan ensimmäiset aivot (useiden aivojen järjestelmä selitetään myöhemmin tässä kirjassa) he ainoastaan ajattelevat "tässä-ja-nyt" -tyyliin. Pitkäkestoiset projektit kyllästyttävät heitä. Heillä ei ole pitkäjänteisyyttä jota tarvitaan monissa töissä, paitsi heidän ikuinen identiteetin etsintänsä äiti-hahmon kanssa jota he väijyvät.

Syntymättömän lapsen koulutus

Illuminati, tyypilliseen skitsofreeniseen tapaansa, ei jätä käyttämättä tilaisuutta aloittaa ohjelmointi jo kohdussa. Tieteellinen tutkimustyö tällä alueella on pidetty salassa, mutta entisen Illuminaatin ohjelmoijan näkökulmasta, on selvää että he tietävät paljon enemmän syntymättömän lapsen ajatusprosesseista kuin mitä julkisuuteen kerrotaan. Minulla oli etuoikeus lukea erinomainen kirja, The Secret Life of the Unborn Child (kirjoittanut Thomas Veiny & John Kely). tämä kirja on kirjoitettu rakastavasta kristillisestä näkökulmasta käsin ja siinä on mukana tieteellistä tutkimusta koskien syntymättömän lapsen ajattelua. Mielenkiintoista on, että Veiny opiskeli sikiön mielen tutkimusta jota on suoritettu Max Plank Institutessa Saksassa, Esalen Institutessa Kaliforniassa, sekä Center for Research on Birth And Human Development -laitoksessa Berkeleyssä, Kaliforniassa; näissä kaikissa instituuteissa oli mukana mielenhallinta ja mielanhallinta-tutkimus. Eräs esimerkki syntymättömän lapsen oppimiskyvystä on autistinen lapsi joka muistaa englannin kielen jota hänen ranskaa puhuva äitinsä käytti työssään kun lapsi kasvoi kohdussa. Veiny kirjoittaa: "Sikiö voi nähdä, kuulla, kokea, maistaa, ja primitiivisellä tasolla, jopa oppia ennen syntymäänsä. Ja mikä kaikkein tärkeintä, hän kykenee tuntemaan." Tutkijat ovat selvästi osoittaneet että sikiö voi ajatella ja muodostaa persoonallisuuttaan kohdussa. Äidilliset ajatukset, tunteet, toimet ja pelot kaikki saavuttavat sikiön ja vaikuttavat häneen. Tämä äidillinen sidos lapseen sen ollessa kohdussa on myös tärkeä.

Tutkijat eivät ole kyenneet osoittamaan että milloin lapsi kohdussa alkaa ajatella, ja että milloin hänellä on tajunta, mutta jotkut teorisoivat että se ulottuu hedelmöittymiseen asti. Eräässä kokeessa opetettiin lapsi potkimaan värähtelystä. Nämä tutkijat ovat päätelleet että syntymätön lapsi kuulee mitä ympärillä sanotaan, ja alkaa yhdistää kielen hänen kuulemiinsa ääniin. Syntymätön lapsi kuulee ja reagoi eri lailla erilaiseen musiikkiin. Rauhoittavat sanat ja musiikki rauhoittavat sikiötä. Eräs henkilö muisti aikuisikäänsä asti sello-musiikin jota oli soitettu ennen hänen syntymäänsä. Erinomaisen tutkimuksen mukaan, tietoisuuden alku on selkeästi todettu 28-32 viikon ikäisellä sikiöllä. Tässä vaiheessa, sikiön neurologinen verkosto on aivan yhtä kehittynyt kuin vastasyntyneellä. 32. viikosta eteenpäin lapsi osoittaa näkevänsä REM-unta. On myös mielenkiintoista todeta että lapsilla, teini-ikäisillä ja aikuisilla on erilainen nukkumisrytmi mutta aika joka vietetään REM-unessa on muuttumaton. Tutkijat ovat kyenneet jäljittämään muistoja ajalta jolloin sikiö oli kuuden kuukauden ikäinen. Toisin sanoen, kuudennesta raskauskuukaudesta eteenpäin, joitakin asioita joita lapsi oppii tullaan myös muistamaan. ["Secret Life of the Unborn Child", s. 23] Tämän vuoksi Illuminati antaa sikiön kuulla niiden ihmisten ääniä jotka esittävät roolia lapsen ohjelmoinnissa ja traumoissa. Tämä lapsi saattaa jo tuntea jonkin ohjelmoijansa äänen syntyessään. Tutkijat ovat saaneet selville että soittamalla nauhalta äidin sydämenlyöntiä, vastasyntynyt lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi, ja voi paljon paremmin. Lapsi joka on totutettu isänsä pehmeään ääneen kohdussa osoittaa muistavansa sen ja reagoi siihen positiivisesti. Itse asiassa, emotionaalisesti terveimmät lapset ovat niitä jotka ovat kuulleet isänsä äänen ennen syntymäänsä. Syntymättömät lapset eivät pidä tönimisestä. Kahdeksan viikon ikäisenä, syntymätön lapsi käyttää fyysisiä kykyjään osoittaakseen että hän ei pidä tönimisestä. Eräs varhaisista sikiön traumoista jota Illuminati tykkää suorittaa on tyrkkiä sikiötä terävällä esineellä. Neljän kuukauden ikäisenä, syntymätön lapsi ilmaisee itseään kasvon ilmeillä. 4-8 viikkoa myöhemmin, hän on herkkä kosketukselle eikä pidä siitä että häntä kutitetaan. Joskus sikiötä kutitetaan lääketieteellisten kokeiden aikana. Jos kylmää vettä ruiskutetaan äidin vatsaan, sikiö ei pidä siitä. Sikiö järkyttyy pahoista äänistä, pahasta mausta mikäli äiti syö jotakin pahaa, siitä että häntä kosketetaan tavalla josta hän ei pidä, jne. Rock-musiikki ajaa sikiön hulluksi. Huumeita jotka saavat sikiön ajattelemaan tietyllä tavalla suositaan myös. Voiko joku nähdä että traumatisaatio joka saa aikaan MPD:n voidaan aloittaa jo kohdussa. Itse asiassa, monien illuminaattien lasten suhteen, he luovat rikki repimistä jo kohdussa ja ovat jopa yrittäneet opettaa syntymättömälle lapselle Kristusta nopeuttaakseen prosessia jossa yritetään saada lapsi tuntemaan että Jumala on hyljännyt hänet, sekä kokemaan synkkää yhteyttä Saatanaan. Traumaan perustuva mielenhallinta pohjautuu pelkoon. Pelon syvä henki murskaa henkilön hengellisesti ja emotionaalisesti. Perustus pelolle voidaan asettaa jo silloin kun lapsi on vielä kohdussa. Syntymättömällä lapsella on lähinäkö. Hän voi nähdä valon joka paistaa äidin vatsan läpi. Äidin pitkäaikainen henkilökohtainen stressi on eräs kaikkein pahimpia stressejä joita syntymätön lapsi voi kokea. Lyhytaikaisella stressillä ei näytä olevan pitkäkestoisia sivuvaikutuksia joita pitkäaikaisella stressillä on. Lapsi unohtaa pian lyhytaikaisen stressin. Jotenkin, rakkaus jota äiti tuntee lastaan kohtaan välittyy lapseen ja muodostaa suojakilven jonka avulla lapsi kykenee vastustamaan traumoja ja stressiä. Kun äiti on ambivalenttinen (=horjuvuus, myötä- ja vastatunteisuun), vaikkakin ulospäin onnellinen tai viileä tunteidensa suhteen, lapsella on enemmän fyysisiä ja emotionaalisia ongelmia.

Jos Illuminati haluaa luoda epämiehekkään homomiehen, he voivat lisätä progesteronia ja estrogeenia raskauden aikana, ja tämä vaikuttaa siihen että poikalapsesta tulee naismainen. Tietyt tutkijat ovat varoitelleet päivittäisen ruokamme sisältävistä hormoneista joiden avulla karja saadaan kasvamaan nopeammin ja tuottamaan enemmän maitoa.

On myös tunnettua että lapsen käsitys omasta itsestään alkaa kohdussa. Ne lapset, jotka ovat tunteneet olonsa turvatuksi kohdussa, ovat luottavaisempia sukupuolielämässään myöhemmällä iällä. Kun taas niillä jotka eivät ole tunteneet oloaan turvatuksi on usein ongelmia. Traumoilla joita aiheutetaan joillekin lapsille ohjelmointitarkoituksessa saattaa olla heikentävä vaikutus seksuaaliseen vakauteen myöhemmin elämässä, ja saattaa olla niin että ohjelmoijat ottavat hyödyn epävarmuuden tunteista jotka ovat seurausta lapsen kohdussa kokemastaan kauhusta. Lapsilla jotka ovat syntyneet keinotekoisesti käynnistetyn synnytyksen kautta on tilastollisesti suurempi yhteys seksuaaliseen sadismiin, ja miehillä on tyypillisesti masokistisia ominaisuuksia. Koska tietyt illuminaatin lapset on saatu keinotekoisesti syntymään vuoden tiettyinä päivinä, tämä on yksi myötävaikuttava tekijä miksi heillä on sadistisia taipumuksia. Verny uskoo että keisarinlaikkauksen avulla syntyneillä lapsilla on tiettyjä emotionaalisia tarpeita jotka myöhemmin tulevat esiin sekavana elämänä.

Yleisesti Illuminati tekee työtä kaksosten parissa

Illuminati naamioi vauvojen ryöstämisen äitiensä kohduista "avaruusolentojen sieppaus" -peitetarinoilla. Jos kohdussa on kaksoset, on yleistä että Illuminati poistaa näistä toisen. Tämä selittää osoiitain miksi kaksoslasten katoamisprosentti on 75. Se on niin yleistä että sille on annettu nimi "The Vanishing Twin Phenomenon". Tilastot osoittavat hyvin tämän kadonneiden kaksosten ilmiön. Lääkärit yleisesti väittävät että toinen puolisko on sulauttanut itseensä toisen puoliskon. Toiset tutkijat väittävät että tämä ei voi olla todellinen selitys kehitysprosessin missään vaiheessa. Elizabeth Noble kirjassaan Having Twins sanoo: "Ultra-äänen lisääntyneen käytön myötä, on havaittu että aiemmin uskottua enemmän kaksosia katoaa kohdussa -- jotkin tutkimukset sanovat että jopa 80 prosentissa tapauksista toinen katoaa. Ottaen huomioon että kaksosia syntyy suhteessa 2/75; mikä määrä kaksosia syntyisikään mikäli katoamisaste ei olisi näin korkea. On monia tapauksia joissa on havaittu kahden eri sydämen lyönnit vain tunteja ennen synnytystä mutta kuitenkin syntyy vain yksi lapsi. Monet äidit ovat olleet epäluuloisia, mutta lääkärit ovat kertoneet heille että tämä toinen syke "oli vain virhe". Selitys jonka lääkärit antavat kadonneista lapsista jotka eivät koskaan synny eivät vaikuta tyydyttäviltä.

Kun kaksosista toinen katoaa, eloonjäänyt kehittää usein psykologisia ongelmia katoamisen ympärille, vaikka lapselle ei koskaan kerrota että toinen kaksosista on kadonnut. Illuminati uskoo että kuolleen kaksosen sielu siirtyy elävään. He pitävät lapsia, joilla on kaksi sielua, hyvin voimakkaina yksilöinä. Eräs lääkäri, William Baldwin, on kirjoittanut kirjan nimeltä Spirit Releasement Therapy: A Technique Manual. Tässä kirjassa hän kertoo uskovansa että kuollut kaksonen astraalisesti liittää sielunsa elävään. Tri. Alice Rose uskoo että jotkin syömishäiriöt ovat seurausta siitä että kaksonen on kuollut kohtuun koska ravinnosta on kilpailtu.

Jotta asiat olisivat vieläkin monimutkaisempia. Illuminati ohjelmoi orjansa uskomaan että hänellä on kaksonen jossain. Elvis Presley, Monarch-mielenhallinnan uhri, uskoi että hänellä oli kaksonen joka kommunikoi hänen kanssaan telepaattisesti. Angel Times -aikakauslehdessä, Elviksen lapsuudenystävä kertoi että Elvis kommunikoi olentojen kanssa hänen ollessaan lapsi. Nämä olennot olivat näyttäneet Elvikselle vision tanssista, ja "valkoisiin pukeutuneista ihmisistä kaikkialla ympärillä". Vaikka on suosittua väheksyä tätä kadonneiden kaksosten ilmiötä pintapuolisilla lääketieteellisillä selityksillä, tai alien-teorioilla, ainakin osa ilmiöstä on seurausta Illuminatin hyväksikäyttö-järjestelmästä, jossa he tarvitsevat lapsia uhreiksi, kokeisiin ja ohjelmointiin.

Aikuis-ehdokkaiden valinta mielenhallintaan

Tiedustelupalveluilla on meneillään jatkuva operaatio jossa pyritään tunnistamaan aikuisia jotka olisivat hyviä ehdokkaita mielenhallinnan uhreiksi. Tästä syystä, CIA on perustanut useita vuosia sitten painonhallintakeskusten ketjuja (samoin kuin keskuksia joissa asiakkaat pyritään saamaan lopettamaan tupakointi tai alkoholin juominen). Näissä keskuksissa henkilökunta koulutetaan tunnistamaan asiakkaat joille voitaisiin suorittaa mielenhallintaa. Tällaisia keskuksia on kaikkialla maassa ja jopa USA:n ulkopuolella. Nämä pahantekijät yrittävät etsiä ihmisiä maahanmuutto-keskuksista, maakuntien klinikoista ja sairaaloista, valtion sairaaloista, jne.; ihmisiä joilla on seuraavanlaisia ominaisuuksia:

Jos henkilö tunnistetaan painonhallintakeskuksessa (joka on CIA:n julkisivu) sellaiseksi jolla on paino-ongelma joka tarvitsee sairaalahoitoa JA LISÄKSI hän on altis suggestiolle, hänet alistetaan mielenhallinnalle hänen ollessaan sairaalassa. Erään lähteen mukaan, Jos uhriksi valittu henkilö omaa hyviä taipumuksia mielanhallintaan, silloin prosessi aloitetaan. Ensimmäinen hypnoosi-istunto saattaa olla lääkärin toimistossa tai joissakin tapauksissa ensiapuhuoneessa. Nämä pahat lääkärit jotka tekevät töitä ensiapuhuoneessa pitävät huolta siitä etteivät tavalliset lääkärit näe mitä he tekevät. Uhriin istutetaan hypnoottisesti käsky tulla takaisin tiettynä ajankohtana ja tiettyyn paikkaan jossa voidaan tehdä yksityiskohtaisempaa työtä.

USA:n hallituksen mielenhallinta -- taso 1

Kunnollinen ehdokas, jonka ÄO on yli 120 ja joka on hyvä hypnotisoitava, saa merkin, joka on alfa-numeerinen koodi, tai numero tai koodisana josta heidät tunnistaa. Tämä istutetaan hypnoottisesti. Jos henkilöllä ei ole merkittäviä sukulaisia, hänet autetaan siirtymään tiedustelupalvelun valitsemaan paikkaan. Ohjelmoijat peittävät jälkensä niin että se mitä tapahtuu tällä tasolla on haudattu syvälle alitajuntaan eikä sitä saada sieltä esiin.

USA:n hallituksen mielenhallinta -- taso 2

Tällä tasolla henkilöä käytetään suorittamaan hyvin helppoja ja vähemmän tärkeitä tehtäviä. Hypnoottinen ohjelmoija alkaa pehmittää uhria ja tekee hänet taipuisammaksi suggestiolle. Jos hän kunnialla suorittaa nämä vähäiset tehtävät jotka on hypnoottisesti istutettu hänen mieleensä, hänelle annetaan RECALL SERVICE NOTICE (=käsky palata työpaikkaan tarvittaessa?) henkilön toimesta joka on yhteydessä uhriin. Nyt tämä henkilö siirtyy tasolle 3, joka on täysin operationaalinen taso.

USA:n hallituksen mielenhallinta -- taso 3

Kun uhrille annetaan ohjeet tulla sisään, hän ei tiedä mitä hänelle on varattuna. Nyt heidän oma persoonallisuutensa uudelleen kirjoitetaan ohjelmoijan käsikirjoituksen mukaan. Henkilön tahto asetetaan suorittamaan annettuja käskyjä. Orjalle annetaan nyt tiettyjä laukaisukoodeja joilla suoritetaan tehtäviä. Kaikki tiedustelupalveluiden kenttä-agentit alistetaan kolmannen tason mielenhallinnalle.

USA:n hallituksen mielenhallinta -- taso 4

Tämä taso on varattu kandidaateille jotka ovat hyvin älykkäitä sekä hyvin lojaaleja hypnoottisille käskyille. Tämän tason uhrit noudattavat jokaista käskyä joka heille annetaan, vaikka se olisi vaarallinenkin. Koska uhrit ovat nyt täydellisesti mielenhallinnan alla, kuten myös monet Illuminaatin jäsenetkin, tiedustelupalvelut haluavat suojella näitä neljännen tason orjia. Heille annetaan uusi elämä uuden identiteetin kera. Tämä orja on saanut täysin uuden elämän, sekä sellaisen käsikirjoituksen millaisen tiedustelupalvelut ovat halunneet. Tasolla 3 annettu ohjelmointi pyyhitään pois ja tilalle annetaan kokonaan uusi elämää koskeva käsikirjoitus. Tämä tehdään huumeiden, petoksen ja muiden kehittyneiden mielenhallinta-tekniikoiden avulla. Kokonaisia muistin alueita pyyhitään pois tässä vaiheessa ja sitten uusi historia kirjoitetaan muistin esi-puberteettia koskevaan alueeseen. Tämä vie jonkin verran aikaa, ja suoritetaan käyttämällä lukuisia tekniikoita joista tämä kirja kertoo. Vanha muisti pyyhitään pois ja sen päälle kirjoitetaan uusi historia ja käsikirjoitus. Aivot käsittävät tämän uuden tiedon sellaiseksi ikäänkuin se olisi ollut aina siellä, sillä aivot tuntevat olonsa mukavaksi mikäli tyhjä tila täyttyy edes jollakin. Ohjelmoijat pitävät parempana mikäli alkuperäisen henkilön elämästä löytyy ajanjakso jolloin mitään ei ole tapahtunut. On helppoa pyyhkiä muisti kun mitään erikoista ei ole tapahtunut; toisin sanoen, muisti on tyhjä muutenkin. Kuin nukkuja, tason 4 orja voi perustaa perheen ja elää suhteellisen normaalia elämää. Eräs vihje siitä että henkilöä käytetään tehtävään, on se jos hän äkkiä jättää vaimonsa ja menee jonnekin. Tämä saattaa olla vihje siitä että käsittelijät ovat sijoittamassa henkilöä johonkin tehtävään. He saattavat myös nollata orjan ulkoisen elämän, joten hänen elämällään ei ole tarkoitusta, joka estäisi itsemurhatehtävän suorittamisen.

USA:n hallituksen mielenhallinta -- taso 5

Tämä taso on varattu ihmisille joiden ÄO on ainakin 130. Tämä vaatii että orja viedään erityiseen ohjelmointikeskukseen jossa uhri vaivutetaan koomaan ja ohjelmointi syötetään mielen syvimmälle tasolle. Uhri saattaa olla koomassa päiviä tai kuukausia ja tämä vaatii että häneen asennetaan ruokintaletkuja. Koska henkilö on sairaalassa pitkän aikaa, suosittu peitetarina on että hän on ollut auto-onnettomuudessa. Aiemmassa kirjassa kerrottiin kuinka Roseanne Barr (nyt näyttelijä ja NPD/DID) joutui teini-ikäisenä "auto-onnettomuuteen" jonka aikana hän sai painavaa ohjelmointia. Monet näistä viidennen tason orjista asetetaan "nukkuviksi soluiksi" kaikenlaisiin morganisaatioihin joiden sisällä he elävät "normaalia elämää". Tarvittaessa syvälle uhrin muistiin asetettu ohjelma aktivoidaan. Ryhmä ohjelmoijia tekee töitä tason 5 orjien kanssa. Heidän täytyy varmistaa että uhrilla on tukijärjestelmä niin että he eivät ole itsetuhoisia. Heillä voi olla psykologeja normaalissa elämässään -- asetettu tukemaan tätä orjaa. On mielenkiintoista nähdä että saatuaan tietoa siitä kuinka muisti pyyhitään ja uusi identiteetti annetaan, että tämä show No Where Man esittää tämän tapahtuvaksi eräälle mustalle miehelle. Kuka ikinä tekikään käsikirjoituksen No Where Manille, hänellä oli erinomainen tietämys siitä mitä mielenhallinnassa tapahtuu.

Testaamassa nuoria lapsia ohjelmoinnin suunnittelussa

Aiemmassa kirjassa selitettiin kuinka ohjelmoijat voivat testata pieniä lapsia päättääkseen & suunnitellakseen kuinka he parhaiten voisivat ohjelmoida heitä. Puhuttiin EEG-käyristä sekä Gittingerin testeistä. Tässä on lisää informaatiota. Tutkijat ovat kyenneet tutkimaan syntymättömien lasten persoonallisuuksia ja seuraamaan kuinka nämä persoonallisuus-piirteet säilyvät lapsessa elämän ajan. Aiemmassa kirjassa selitettiin kuinka Illuminati on käyttänyt EEG:tä määritelläkseen pienten lasten persoonallisuuden jotta he tietäisivät millainen ohjelmoinnin laji sopii heille parhaiten. On mielenkiintoista että maanantaina, 12.4.1996, kello 23:00, sen jälkeen kun aiempi kirja oli tullut markkinoille, 20/20 -ohjelmassa näytettiin kun tutkijat käyttivät EEG-elektrodeja monitoroidessaan lasten aivoaaltoja nähdäkseen heidän potentiaalinsa onnellisuuteen. Tiedetään että aivotoiminta on yhteydessä vapaaehtoisiin liikkeisiin, joten Isolla Veljellä on mahdollisuus nähdä edeltä milloin henkilö aikoo suorittaa tietyn liikkeen. Tämä P300-aalto sallii neurotiedemiesten tarkkailevan päätöksiä joita aivokuoressa tehdään. Tämä P300-aalto osoittaa jolloin mielen ajatusprosessi on sisäisesti yllättynyt. Tällä tavalla P300:n tarkkailu antaa ylivoimaisen menetelmän valheenpaljastukseen. Yllättyneet aivot luovat P300-aallon, kuten luvussa 4 sitä kutsutaan "kognitiiviseksi demoni-prosessiksi". Aluksi, lapsi-uhreilta otetaan EEG, jota sitten analysoidaan eri tavoin. Seuraavaksi otetaan VER-testejä (Visually Evoked Responses). Tämä on arvokasta tietoa, sillä älykkäät lapset antavat korkean amplitudin vastauksen VER-testien aikana oikeasta aivopuoliskosta. Lapset joilla on alhainen ÄO antavat vastauksen molemmista aivopuoliskoista. Tämä on eräs ikkuna mieleen jonka läpi Illuminaatin ohjelmoijat voivat katsoa silloinkin kun lapsi ei ole vielä saavuttanut puhekykyä. On muitakin testejä joita käytetään persoonallisuuspiirteiden määrittelyyn. Evoked Responses -juttuja käytetään myös määrittelemään lapsen oppimisvaikeudet. Oikeakätiset lapset osoittavat jopa ennen syntymäänsä anatomista erikoistumista puhekykyyn vasemmassa aivopuoliskossaan. Näin he voivat nähdä onko lapsi oikea- vai vasenkätinen.


Takaisin