Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 10 -- HENGELLISTEN ASIOIDEN KÄYTTÄMINEN HENKILÖN KONTROLLOIMISEKSI

Tämä ohjelmointi seisoo kolmen perustuksen varassa: pelko, Jumalan hylkääminen (mikä jättää perinnöksi sen hylkäämisen keitä he ovat) sekä demonisen hallinnan viekoittelu. Jos henkilö on pelon halvaannuttama, kykenemätön etsimään Jumalan apua, kykenemätön tuntemaan että hän on Kristuksessa & näkemään Jumalan suunnitelmaa hänen elämänsä varalle, sekä elää demonien orjuudessa, tällöin Illuminatin ohjelmointi pitää.

Jumalan Sana sanoo että jokainen ihminen on Jumalan monimutkaisesti suunnittelema ja kehittämä Hänen suunnitelmansa mukaan (Ps. 139:14-16). Henkilön omakuva vaikuttaa kaikkeen muuhun. Illuminati haluaa varmistaa että potentiaali hyvään jonka kanssa ihminen syntyy tuhotaan tai sitä kontrolloidaan. He haluavat uhrin tuntevan että hän on Jumalan hylkäämä. Tämä on sitä mistä Kolossalaiskirje 2:6-7 varoittaa: "Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen."

Jos orja ikinä kykenisi omistautumaan täydellisesti Jumalalle, hän olisi hyödytön Illuminaatti-mestareilleen. Kirjoitukset monissa Psalmeissa opettavat että Jumala teki meidät sen mukaan millaiset suunnitelmat Hänellä on elämämme varalle. Tänäkään päivänä Hän ei ole saanut asioita valmiiksi meidän suhteemme. Efesolaiskirje 2:10 sanoo: "Sillä me olemme hänen tekonsa..." [Tämänhetkinen, jatkuvaa tekemistä kuvaava verbi.] CIA:n kirja Manual on Human Resources joka on julkistettu hiljattain Freedom on Information Actin nojalla sanoo: "Kun uhkaa käytetään, sen pitäisi aina edellyttää että uhria itseään syyllistetään sanoilla kuten: 'Sinä et jätä minulle muuta vaihtoehtoa kuin...'" Pakottamisen uhka tavallisesti heikentää tai tuhoaa vastustuksen tehokkaammin kuin itse pakottaminen. Esimerkiksi, kivulla uhkaaminen laukaisee pelon joka on vahingollisempaa kuin välitön kivun kokeminen.

Ymmärtämässä pelon & demonien suhdetta

Tri. W. Grey Walter British Burden Neurological Institutesta Bristolissa, Englannissa teki paljon tutkimustyötä huumeiden, sähköshokkien ja demonologian parissa. Walter porasi 50-100 reikää potilaidensa päähän ja laittoi elektrodeja pään sisään. Walter päätteli että aivojen suborbitaalinen alue oli demonisten pelkojen valtaistuin. Walter teki pieniä vaurioita aivojen parasingulaattiselle alueelle rauhoittaakseen potilaita jotka näkivät demoneja. Tämä vaikuttaa kuten pienessä mittakaavassa tehty lobotomia. Sähkö saa aikaan valikoituja vaurioita. Se mitä tämä osoitti oli että on olemassa yhteys pelkoja luovan aivojen alueen ja ihmisten näkemien demonien välillä.

Toinen timoteuskirje 1:7 sanoo: "Sillä Jumala ei ole antanut meillepelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen." Tämä tarkoittaa sitä että pelon henki tulee Saatanalta ja hänen maailmanjärjestelmästään. Pelon henki on demoninen ja sillä on voima halvaannuttaa uhri. Tämä pelon henki ei ole mitään muuta kuin demoninen voitelu. Kristus kysyi: "Miksi te olette peloissanne? Eikö teillä ole uskoa?" Tämä pelon demoninen voitelu tarkoittaa että uskoa puuttuu. Jos me kuuntelemme Jumalan Sanaa me saamme uskoa (Room. 10:17). Tämän vuoksi ohjelmoijille on tärkeää että uhrin sivupersoonat ohjelmoidaan siten että nämä eivät kykene lukemaan tai kuulemaan Jumalan Sanaa. Jos uhri kykenisi kuulemaan Jumalan Sanaa hän saisi uskoa joka tuhoaisi demonisen pelon voitelun.

Hengellisellä tasolla, meidän pelkomme ovat avoimia ovia Saatanalle hänen suorittaa toimensa. Se on turmeltunut silmukka koska uhri sanoo: "Minä tiesin että se tulisi tapahtumaan, minä tiesin sen alusta alkaen." Uhri ei ymmärrä että pelon henki hänessä itsessään avasi oven Saatanalle suorittamaan hänen tahtonsa tällä alueella. Itse asiassa, standardi-käytäntö salaseuroilla ja tiedustelupalveluilla on tunnistaa mitä pelkoja heidän vastustajillaan on, ja sitten rakentaa näiden pelkojen päälle. Ei ole järkeä levittää valheinformaatiota asioista joita vihollinen ei pelkää. Mutta jos pelko tunnistetaan, he hyädyntävät sitä niin paljon kuin mahdollista.

Tämän kirjailijan aiemmissa kirjoituksissa, on dokumentoitu läheisesti demonologian ja erityisesti Britannian tiedustelupelvelun ja armeijan käyttämät taktiikat. Armeijan rakenteet perustuvat demonien rakenteisiin. Ei ole siten yllätys että demonit ja tiedusteluryhmät opiskelevat määritelläkseen millaisia henkilön pelot ovat. Eikä ole ihme että he yrittävät istuttaa uhriin mahdollisimman paljon pelkoja.

Demoninen hallinta & vartija-henget

Kristittyjä kehoitetaan vartioimaan sitä mitä heille on hengellisesti uskottu Pyhän Hengen avustuksella (2 Tim. 1:14). Illuminati tekee tästä peilikuvan istuttamalla pahoja henkiä vartioimaan asioita tässä järjestelmässä. "Mysteeri-demoneita" (joka ei ole niiden todellinen nimi) asetetaan lapseen näiden ollessa viattomia vauvoja. Osa mysteeri-demonien voimaa on että ne kykenevät pysyttelemään anonyymeinä isännän ruumiin sisällä. Ne pysyvät piilossa isännässä koko hänen eliniän ajan. Näiden mysteeri-demonien täytyy vastata heidän komentoketjuunsa. Uhrin sivupersoonien sisällä on demoneja joilla on omat virkansa ja komentajansa. Kristityt jotka vapauttavat ihmisiä riivaajien vallasta joutuvat tekemisiin näiden komentajien kanssa.

Roomalaiskatolisella kirkolla joka on ollut aktiivinen traumaan perustuvassa mielenhallinnassa sekä istuttamaan Leegion henkiä uhriin, oli eräs pappi joka kirjoitti: "Paha on Jokin, Jokin joka on moninkertainen ja jonka nimi on Leegio..." [Mauriac Francois, "Life of St. Margeret of Cortona.] Roomalaiskatolisen kirkon julkinen näkemys on että demoninen riivaustila on harvinainen. 15.8.1972, Paavi Paavali V antoi asetuksen joka lakkautti riivaajien ulosajamisen viran. Tästä virasta oli jo tullut melko harvinainen ja siihen kuului ihmisiä jotka olivat mielenhallinnan ohjelmoijia. Roomalaiskatoliseen kirkkoon liittyvät demonisen riivaustilan tapaukset tapahtuvat satunnaisesti paikoissa kuten Georgetown Hospital Washington D.C:ssä, jota jesuiitat johtavat tehden yhteistyötä CIA:n kanssa. Riivaajien ulosajamista suorittavien roomalaiskatolisten kertomukset viittaavat siihen että "demonisen riivauksen" uhrit ovat myös traumaan perustuvan mielenhallinnan uhreja.

Tämä kirjailija, yrittäessään selittää vaikeaa aihetta (demonologia) tuntee itsensä onnekkaaksi voidessaan suositella kirjaa joka tekee hyvää työtä selittäessään sitä. Tämä on Howard O. Pittmanin kirja Demons. Minä alunperin luin tämän kirjan vuonna 1992, ja sitä suosittelivat ihmiset jotka tekevät työtä demonologian parissa. Tämän kirjan kirjoittaja on harras kristitty joka teki täitä poliisina 28 vuotta. Tässä kirjassa selitetään asioita kuten: kuinka ihmisestä on tehty Jumalan kuva; kuinka demoninen riivaustila tulee seurauksena ihmisen vapaasta tahdosta sallia tämä & kuinka demonit voivat olla tekemisissä fyysisen maailman kanssa.

Hän selittää kuinka Saatana antaa määräyksensä valtaistuimeltaan komentoketjun kautta ja kuinka painopiste on kohdistettu kristittyihin. Hän selittää demonien muodot, niiden erityisalueet, kuinka ne osaavat lukea ajatuksia, kuinka ne eivät rakasta isäntäänsä eivätkä itseään. Myöskään niiden isäntä ei tunne rakkautta niitä kohtaan. [Minä, Fritz Springmeyer, sinun kirjailijasi, olen havainnut keskusteltuani ihmisten kanssa vuosien ajan, että on olennaista että ihmiset käsittäisivät että rakkaus puuttuu Saatanan mielestä. Kaikki hänen maailmanjärjestelmässään toimii hänen päämääränsä eteen, nämä eivät ole satunnaisia tapahtumia koska hän on kontrolli-friikki.]

Pittman kuvailee sotilas-demoneja jotka näyttävät jättimäisiltä ihmisiltä ja jotka ovat Saatanan eliittijoukkoja. Näiden tehtävänä on lietsoa sotia maapallolla. Vaikka Pittman on kristitty, on mielenkiintoista huomata että ei-kristitty historijoitsija/kirjailija William Bramley (Gods of Eden), joka uskoo että "alienit" nähtiin enkeleinä, on löytänyt todisteita että alienit (enkelit) olisivat sekaantuneet sotien luomiseen koko ihmiskunnan historian ajan. "Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty..." [1 Tim. 4:1-2]

Pittman kirjoittaa tästä jakeesta: "Tässä Raamatun jakeessa meille kerrotaan että viimeisinä päivinä demoneilla olisi oma oppinsa. Me tiedämme että jos Raamattu kertoo meille että demoneilla olisi oma oppinsa, silloin Raamattu varmasti kertoisi meille millainen tämä oppi on. Todisteet siitä mitä demonit opettavat löytyvät seuraavista Raamatun jakeista: "Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: 'Jokainen valtakunta joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia.'" [Luuk. 11:17-18]

"Näiden Raamatun jakeiden perusteella, on selvää mitä riivaajat opettavat doktriininaan. He opettavat että EI OLE OLEMASSA SELLAISIA OLENTOJA KUIN DEMONIT! Missä nämä demonit opettavat tätä oppiaan? He opettavat sitä kirkoissa kristityille! He opettavat juuri niille joilla on potentiaalia uskoa että nämä demonit ovat todellisia ja kykenevät paljastamaan nämä olennot. Jos Saatana pyrkisi paljastamaan itsensä ja avustajansa, silloin hänen huoneensa jakautuisi." Pittman varoittaa: "Seurakunnasta seurakuntaan, kirkosta kirkkoon läpi tämän maan, me löydämme saarnaajia toisensa jälkeen kumoamassa riivaajien ja jopa Saatanan olemassaolon! Sitten, on niitä jotka, vaikka myöntävätkin että että Saatana ja hänen demoninsa ovat todellisia, vähättelevät niiden merkitystä ja kykyä. Eivät ainoastaan paikalliset pastorit tee tätä, vaan monet kristilliset kirjailijat kirjojensa kautta... Tämän riivaajien väärän opin tarkoitus on korottaa Saatanan ja hänen enkeleidensä anonyymiyttä. Suuri osa tästä väärästä opista leviää hyvien kristittyjen kautta jotka on saatu uskomaan valhe ja jotka todella uskovat mitä he sanovat." Jumalan Sana on yksiselitteinen että yksikään synti ei astu sisään tämän maailmaan ilman Saatanaa. Jokainen synti on seurausta Saatanan vaikutuksesta. Kuitenkin, koska Saatana ja hänen demoninsa ovat petoksen mestareita ja ovat piilossa kulissien takana, ja pysyvät anonyymeinä, heitä ei löydetä. He ovat parempia tällaisessa petoksessa kuin nämä tiedustelupalvelut jotkka ovat Illuminaatin julkisivuja, kuten NSA, CIA ja MI6.

Ohjelmoija etsii menetelmiä avata henkilö demoneille, ja hän pystyttää skenaarioita jossa uhri hylkää Jumalan Hengen elämässään. 1 Joh. 5:18 opettaa että henkilön identiteetti Kristuksessa suojelee pahuudelta, joten tämä uhrin identiteetti Kristuksessa ryöstetään hyvin pian ohjelmoijan toimesta. Jumalan Sanan mukaan, alistuminen ja nöyryys Jumalan edessä myös suojelevat pahoilta hengiltä (Jaakob 4:7 & 1 Piet. 5:6,8,9). Sen vastustaminen että demonit eivät saisi saaliiksi tarkoittaa että henkilö "ei anna sijaa" demoneille (Ef. 4:27), ja että on Kristuksen vahvistama (Fil. 4:13). Kuinka tämä tapahtuu? Jumalan Sana opettaa meille että Jumalan Henki meidän elämässämme vastustaa demoneita luonnollisesti. Läheinen kumppanuus Jumalan Hengen kanssa on eräs hengellinen luontainen immuniteetin rakentaja. Meidän täytyy päästää Kristus yhä syvemmälle elämäämme. Kuitenkin, ohjelmoija kiistää tämän ja sanoo että alistuminen ja nöyryys Jumalan edessä tarkoittaa alistumista ja nöyryyttä kirkon auktoriteetin alle, ja tietysti tämä kirkon auktoriteetti on osa mielenhallinnan hyväksikäyttö-järjestelmää.

Ohjelmoija tietää mikä rohkaisee demonista aktiviteettia. Tämä on syynä siihen miksi tiettyjä okkultistisia rakenteita pystytetään uhrin mieleen, ja miksi järjestelmät pystytetään suorittamaan okkultistisia rituaaleja säännöllisesti. Jotkin mielenhallinnan uhrit menevät epäonnekseen noitien luokse saamaan terapiaa. Terapeutti joka on tässä tapauksessa pakanallinen noita, ja joka rohkaisee lisäämään entisestään okkulttista aktiviteettia, estää uhria saavuttamasta vapautta. Tämä sen vuoksi että suuri osa kontrollista on pystytetty hengellisen perustan päälle. [Lukija saattaa olla yllättynyt siitä kuinka monet psykologit ovat osa okkulttista maailmaa.]

Monien mielenhallinnan orjien suhteen, ohjelmoija luo oikeutetun henkeä täynnä olevan kristillisen julkisivun. Hän tietää että tämä hengellinen periaate, "kaksimielinen mies on epävakaa kaikilla teillänsä", toimii hänen edukseen. Vaikka hän luo uskonnollisen julkisivun joka on vastoin sitä mitä ohjelmoija haluaa, tällä tuhat mieltä omaavalla henkilöllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tukeutua tähän ohjelmoijaan. Tämä ohjelmoija on ainoa joka voi tioda järjestystä kaaokseen. Tämä uhri on niin tasapainoton kaikkine ohjelmoituine ja haavoitettuine osineen, että nämä osat tarvitsevat ohjelmointia toimiakseen. Pahat henget ovat ei-toivottuja vierailijoita meidän kodissamme. Niitä voidaan jopa verrata ei-toivottuun hiireen joka juoksentelee ja piileskelee kodissamme. Se että vierailija tai hiiri piinaa meitä ei tarkoita että se hallitsee meitä. Kristityillä on ongelmia ei-toivottujen hiirien kanssa kuten myös ei-toivottujen demonien kanssa. Hiiret korruptoivat meidän kotimme samoin kuin demonit korruptoivat Jumalan Temppelin (ihmisen).

Kuinka suuri osa meidän elämästämme on käännetty Kristukselle? Monilla kristityillä on sellainen jota voitaisiin kutsua nimellä "salainen huone" tai salaiset osastot elämässään & ajattelussaan joita he eivät ole antaneet Kristukselle. Itse asiassa, monet kristityt jakavat elämänsä maalliseen työhönsä ja sunnuntain jumalanpalvelukseen. Tässä merkityksessä, heidän elämänsä on kuin talo jossa on monia huoneita joista monet eivät ole Kristukselle pyhitettyjä, vaan ovat avoimia muille hengille. Jopa ei-monipersoonallisella kristityllä on ongelmia demoneille avoimen elämänsä järjestämisessä. Mutta Kristus pyysi opetuslapsiaan menemään pidemmälle kuin vain pysymään kumppanuudessa; Hän pyysi heitä parantamaan sairaita ja karkoittamaan riivaajia. Hän myös käski opetuslapsiaan evankelioimaan.

Täydellinen kronologia kuinka uhri kokee varhaisen hengellisen ohjelmoinnin

1. ÄITI-SIKIÖ -TRAUMA

Me olemme kirjoittaneet äidille ja sikiölle aiheutettavista traumoista luvussa 1 samoin kuin aiemmassa kirjassa. Ennen syntymää aiheutettavien traumojen luonne ja voimakkuus riippuu siitä että onko äiti illuminaatti vai ei.

1940- ja 1950-luvulla Illuminati pyrki solmimaan avioliittoja illuminaattien ja kristittyjen välille tarkoituksenaan soluttautua kirkkoihin. Soluttauduttuaan 20 vuoden ajan sellaisiin ryhmiin kuten Southern Baptists, Mennonites, Pentecostal Holiness ja Assemblies of God, he voivat turvautua jäseniinsä näiden ryhmien sisällä jatkaakseen olemassaoloaan sukupolvesta toiseen. Aluksi, he halusivat peittää soluttautumisensa avioliitoilla. Jos äiti ei ollut illuminaatin jäsen, häntä tyypillisesti valmisteltiin ylitsevuotaville traumoille jota johdettiin hänen raskautensa aikana. Jos hän joi kahvia tai teetä, hänelle voitiin antaa yrttejä antamaan tietä myöhemmän kidutuksen yhteydessä annettavia huumeita varten. Nämä yrtit rakensivat lavasteet huumeille jotka saisivat mielen suosiollisemmaksi hypnoosille koska monet kristityt ovat vastustuskykyisiä hypnoosille. Kun Illuminati lopulta traumatisoisi äitiä, heidän päämääränsä oli että saisivatko he äidin luopumaan (herjaamaan) Kristusta. He toivoivat voivansa käyttää tätä tämän henkilön kiristämiseen tulevaisuudessa tapahtuvaa alistamista ja häpeää silmälläpitäen. He saivat myös kokemusta sen suhteen että millaista vastustusta he tulisivat kohtaamaan lopullisen kaappauksen toteutuessa. Hypnoottinen laukaisin liitettäisiin tähän kidutettuun muistiin, ja sitten äitiä käskettäisiin hypnoottisesti unohtamaan kokemansa.

2 APPLE-WOODSMAN RITUAL

Tämä voimallinen Peltimies-rituaali kuvaillaan edellisessä kirjassa. Siinä jompikumpi tai molemmat vanhemmat ojentavat lapsen Luciferille, "valon jumalalle". Se on usein ensimmäinen rituaalinen muistikuva. Lapsi syö myrkytetyn omenan ja kuolee, ja sitten hänet palautetaan takaisin henkiin koska noitapiirillä on vasta-aineita valmiina. Seuraavaksi, lapsi vihitään LUciferille; jos ei, lapsen pää irroitetaan Peltimiehen kirveellä. Pidä mielessäsi että jotkin vanhemmat ja ohjelmoijat puolustelevat sitä mitä he tekevät sillä että he tuntevat vain noudattavansa "Luciferin ohjeita". He sanovat: "Me teemme sen miellyttääksemme Luciferia." He tuntevat että Lucifer haluaa tämän lapsen puhtaimmassa olotilassaan, joten he suorittavat Kuulapsi-seremonian lapsen ollessa kohdussa salliakseen Luciferin istuttaa henkensä sikiöön (joka on väännös Jumalan Hengestä Kristus-lapsessa).

3. SYNTYMÄOIKEUDEN ANASTAMISEN ENSIMMÄINEN RITUAALI

Kun lapsiuhri on nelivuotias, tämä rituaali tyypillisesti tehdään hänelle 10-14 vuorokautta kestävänä rituaalina pääsiäisen aikoihin. Rituaalia ei aina suoriteta tällöin. Jos molemmat vanhemmat ovat illuminaatteja, heidän ensisijainen tehtävänsä on nähdä lapsi ohjelmoituna; mutta jos vain toinen vanhemmista on illuminaatti, solloin ryhmä saattaa tehdä töitä lapsen kanssa missä hyvänsä missä he vain voivat manipuloida häntä. Illuminaateilla on niin paljon lapsia joita pitäisi ohjelmoida että monille ei kyetä suorittamaan tätä rituaalia pääsiäisenä. Mutta jos sitä ei tapahdu pääsiäisenä, heille saatetaan kertoa rituaalin jälkeen että se on suoritettu pääsiäisenä. Ohjelmoijilla on tiettyjä ikkunoita (aikoja) tiettyjä ohjelmia varten sekä aikataulu jota jokaisen lapsen kohdalla noudatetaan. Ne saattavat olla epätosia todellisiin kalenterin päivämääriin nähden, ja kuitenkin istutettu orjan sisäiseen kelloon/kalenteriin myöhemmin siten että rituaali olisi suoritettu "oikeaan" aikaan.

Tämä ensimmäinen rituaali on varmistaa että lapsi-uhri kokee lavastetun Jumalan hylkäämisen jossa he löytävät itsensä kelvottomina olemaan Hänen Elämänkirjassaan.Tämä rituaali kuten kaikki muutkin tässä kuvatut rituaalit sinetöidään raiskauksilla ja demonien istutuksilla.

4. SYNTYMÄOIKEUDEN ANASTAMISEN TOINEN RITUAALI

Tämä toinen rituaali suoritetaan pian ensimmäisen rituaalin jälkeen. Se koostuu kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen rituaaleista. Kuolema tarkoittaa kuolemista suhteessa Jumalaan; hautaaminen tarkoittaa kaiken sen hautaamista mikä tekee ihmisestä arvokkaan ja ylösnousemus tarkoittaa uudelleen syntymistä Saatanalle uuden nimen kera. Tämä sekä ensimmäinen rituaali ovat suunniteltu jotta poistettaisiin kaikki sidokset joita syvemmällä sivupersoonalla voisi olla Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

5. SAATANALLISEN VIHKIMYKSEN RITUAALI

Joitakin päiviä edellisen rituaalin jälkeen, Illuminati suorittaa saatanallisen vihkimyksen. Yleensä isä vihitään tyttärensä kanssa, mutta jos isä ei voi seksuaalisesti hyväksikäyttää lastaan, isoisä on seuraavaksi ehdolla ja sitten setä, ja sitten ohjelmoija. Tässä vaiheessa, Jumalan hylkäämäksi joutuminen on edelleen lapsen mielessä, ja he haluavat lapsen muistavan tämän hylkäämisen vaikka hän ei muistaisi itse tapausta. Lapsi on jo saattanut unohtaa edellisen viikon tai kahden viikon aikaiset tapahtumat joten ohjelmoija yksinkertaisesti kertoo hänelle: "MUISTA PELKO MITÄ TUNSIT KUN JUMALA EI RAKASTANUT SINUA."

Lapsi saattaa innolla odottaa tätä vihkimystä. Hänet on puettu kauniisti, ja hän saattaa jännittyneenä odottaa avioitumista isänsä kanssa. Mutta kun lapselta riisutaan hääpuku, hauskuus loppuu siihen.

6. ENKELIVARTIJAN SULKEMINEN LUKKOJEN TAAKSE

Tämä (hyvä) sisäinen Self Helper, jota kutsutaan myös mielen enkelivartijaksi, suljetaan maagisesti lukkojen taakse ohjelmoijien demonisten voimien avulla, ja älykäs demoni tulee sen paikalle. Nämä pahet henget jotka asetetaan, tulevat olemaan uhrin verilinjan toteemeja -- henkilön verilinjan henkiä jotka auttavat henkilön ohjaamisessa.

Monet ihmiset New Age -liikkessä jotka ovat täydellisen mielenhallinnan alla puhuvat vartija-hengistään tai toteemeistaan jotka ohjaavat heitä. Esimerkki täydellisen mielenhallinnan orjasta joka tekee tätä ovat intiaani-henkioppaat jotka auttavat Loretta Lynnia. Hillary Clinton keskustelee Eleanor Rooseveltin hengen kanssa. Jotta totutettaisiin lapsi hänelle sopivaan demoniin, hänet puetaan vaatteisiin jotka muistuttavat tätä verilinjan henkeä johon lapsen pitäisi tutustua ja jonka kanssa hänen pitäisi tulla toimeen. Hän ottaa osaa rituaaliin tässä puvussa.

7. DEMONIEN PALJASTAMINEN

Tässä kohtaa, sekä uhrin julkisivu-persoona (valoisa puoli) että syvemmät okkultistiset synkemmät sivupersoonat saavat nähdä demonit jotka on istutettu uhriin. Julkisivupersoona näkee nämä demonit niiden luciferilaisessa muodossa ja säikähtää pahoin. Lapset saattavat reagoida tähän sillä että heillä on jatkuva pelko hirviöistä vuoteensa alla. Julkisivupersoonan tuntema pelko pitää hänet aisoissa niin että hän ei yritä mennä syvemmälle sivupersoonien järjestelmään. Myöhemmin uhrin ollessa aikuinen, Illuminati saattaa haluta että järjestelmän julkisivu käy läpi "vapautumisen" niin että uhri ajattelee kokeneensa jo kaiken ja että hänen ei tarvitse katsoa pidemmälle. [Esimerkiksi, tämä temppu tehtiin ohjelmoidulle monipersoonalle jonka kanssa tämä kirjailija on tehnyt töitä; seurauksena uhri ei halunnut minkäänlaista terapiaa tai apua, koska hän oli varma että hän oli saanut avun ongelmiinsa, joka olisi ollut hyvä asia mikäli se vain olisi ollut totta.] Toisaalta, vaikka myös synkät sivupersoonat pelkäävät demoneita, jotka näyttävät todella kamalilta ihmisten silmissä, ihmisen sisäinen tarve etsiä yliluonnollista apua vetää häntä kohti demoneja. Se on synnynnäinen eloonjäämisvietti useimmilla ihmisillä etsiä yliluonnollista apua. Henkimaailman näkemisestä tulee normaali funktio syvemmille sivupersoonille jotka ovat tekemisissä synkän henkimaailman kanssa.

8. SAATANALLISTEN LELUJEN TARJOAMINEN

Näille syvemmille sivupersoonille annetaan kynttilöitä, veitsiä ja muita rituaalisia esineitä leikkikaluiksi. Vanhempien tarvitsee mennä vain oaikalliseen tavarataloon ostaakseen lapselle okkultistisia leluja.

9. OSANOTTO-RITUAALI

Pian vihkimys-seremonian jälkeen, tapahtuu toinen seremonia jossa lapsi pukeutuu kultin punaiseen ja mustaan seremonialliseen viittaan. Tämän tarkoitus on sulauttaa hänet tähän kultti-perheeseen. Se on lapselle tilaisuus tuntea olevansa osa ryhmää ja sen rituaaleja.

10. NOITA/HIRVIÖ -KÄSIKIRJOITUKSEN ISTUTTAMINEN

Tavallisia amerikkalaisia satuja jotka ovat täynnä hirviöitä ja noitia luetaan lapselle. Nämä peikot, vampyyrit ja noidat joista he kuulevat auttavat luomaan henkisen perustuksen sille mitä tapahtuu myöhemmin.

11. USKOLLISUUDENVALAN RITUAALINEN TESTI

Seuraava askel on testata lapsen uskollisuutta. Noitapiiri vaatii että tämän lapsen on uhrattava toinen lapsi. Sen suhteen mitä me olemme olleet todistamassa, kaiken hyväksikäytön ja hypnoottisen peukaloinnin jälkeenkin, yksikään lapsi ei ole ollut "uskollinen" tälle valalle. Synnynnäinen haluttomuus riistää ihmiseltä henki on voimakas, ja tämä lapsi yhä kieltäytyy tekemästä tätä. Siksi, joku kultin jäsen ottaa kiinni lapsen kädestä ja ohjaamalla tätä kättä teurastaa uhrattavaksi valitun lapsen. Tämä kultti varmistaa että lapsi tuntee itsensä vastuulliseksi tähän tekoon, ja että hän tuntee syyllisyyttä ja häpeää.

Sitten kun lapsi on surmattu, vaaditaan että lapsi leikkaa irti verisen sydämen ja syö sen. Lapsi on jo valmennettu tätä varten, sillä kultti on jo ruokkinut häntä verellä. Lapsesta tehdään hyvin nälkäinen ja sitten hänelle annetaan verta niin että lopussa lapsi yhdistää nälän kuolemaan ja veren nälän tyydyttämiseen.

12. RAKENNUSPALIKOIDEN OHJELMOIMINEN -- LASTENKAMARI-LORUT

Nyt tapahtuu lastenkamari-lorujen istuttaminen. Näissä loruissa on jotakin henkisesti voimakasta. Hanhiemon lorut ovat olleet suosittuja yli puolen vuosisadan ajan pienten lasten ohjelmoinnissa. Lapsen mieli kieltää jotkin asiat (kuten lapsen tappamisen edellisessä rituaalissa), mutta lapsen mieli ei näe mitään vilpillistä näissä lastenkamari-loruissa. Lapsen mieli ei rakenna muureja jotka estäisivät näiden oppimisen. Lapsi ei ymmärrä että nämä lorut auttavat luomaan perustuksen hänen oman mielensä hallitsemiseksi.

13. HELVETIN TULI -SEREMONIA

Tämä seremonia tarkoittaa lapsen polttamista jotta lapseen asetettaisiin pelko tottelemattomuutta kohtaan ja osoitettaisiin hänelle mistä helvetissä on kyse. Syy miksi näin tehdään selitetään pian. On neljä mahdollisuutta miten tämä toteutetaan: a) poltetaan todellinen lapsi; b) poltetaan kuollut epäonnistunut koehenkilö; c) poltetaan nukke; d) näytetään elokuva.

Varmasti, illuminaatilla on todellinen rovio ja siellä on kuoleman haju. He soittavat nauhaa jossa kauhistuneet lapset huutavat, kuvaillakseen kuinka kauheaa helvetissä on. Miksi Illuminati haluaa lasten pelkäävän helvettiä? Ensinnäkin, jos nämä ikinä lukevat Raamattua, he tulevat "tietämään varmasti" että tämä on rangaistus jonka Jumala, joka hylkäsi heidät, haluaa tehdä heille. Seuraavaksi, Illuminati kertoo lapsille että JOS he ovat pahoja he kärsivät helvetissä, mutta jos he ovat hyviä/tottelevaisia tässä kultissa, Saatana, heidän isänsä, suojelee heitä ja antaa heidän hallita kanssaan helvetissä. He haluavat että lapsi tuntee kauhua helvetin tulta ja tulikiveä kohtaan. Tämä seremonia tehdään usein paikassa missä on krematorio. Tämä Presideo Kaliforniassa oli suosittu koska siellä oli maanalainen krematorio. Pidä mielessäsi että tämä lapsi tähän mennessä on kadottanut todellisen itsensä ja on yksinkertaisesti kauhuissaan kun hänen itsensä kaltainen lapsi muuttuu tuhkaksi. Tietyntyyppisessä kuumassa tulessa lapsi muuttuu tuhkaksi niin nopeasti että lapsen hahmo jää näkyviin. Tämän jälkeen Illuminati alkaa opettaa lapselle tärkeää aihetta. He sanovat: "Etkö sinä tunne oloasi todella kurjaksi että tämä tapahtui hänelle, mutta sinä voit korjata tilanteen. Ota hänen henki sisällesi."

14. PENIKSEN LEIKKAAMIS-RITUAALI

Tämä rituaali on juuri sellainen kuin miltä se kuulostaa. Lapsi pakotetaan kuohimaan toinen miespuolinen ihminen. Tämän rituaalin on tarkoitus olla vakava. Se taas kerran pakottaa lapsen valitsemaan käskyjen noudattamisen ja sydämensä välillä. Koska he taas kerran kieltäytyvät noudattamasta uskollisuudenvalaansa, ja koska heidät taas kerran pakotetaan kädestä pitäen tottelemaan, he ovat helppoja kohteita edeltäkäsin suunnitellulle häpeälle ja syyllisyydelle. Tämä on eräs primäärisistä perustuksista häpeälle ja syyllisyydelle jota rakennetaan synkän sivupersoonan sisään. Lasta lyödään kepillä samalla kun hänelle tiuskitaan: "Häpeä, sinä et totellut kuten sinä lupasit." Se tapahtuu tässä rituaalissa, kun Illuminatin noitapiiri ensimmäisen kerran alkaa kiristää lasta uhkaamalla: "Se olet joko sinä tai he, sinä valitset." [Joko lapsi valitsee satuttaa toista ihmistä tai vaihtoehtoisesti häntä itseään satutetaan.] Tämä lapsi näkee kahdenlaisia ihmisiä elämässään: kiduttajia ja uhreja. Hän tavallisesti valitsee kiduttajan roolin. Joskus lapselle ei anneta mahdollisuutta valita vaan hän joutuu kokemaan kipua rituaalien aikana.

15. PETTÄJÄN KUOLEMA -RITUAALI

Lapsi-uhrin mieltä ei sumenneta huumeilla joten hänellä on selkeä käsitys siitä mitä petturin kuolema pitää sisällään hänen todistaessaan sitä. Henkilö kokee hirvittävän Petturin kuoleman rituaalin aikana. Voimakkaat saatanalliset sivupersoonat rakennetaan tässä rituaalissa hajallaan olevista paloista jotka tämä rituaali luo. Ja standardi-käytäntönä tämä rituaali sinetöidään raiskauksin jotta lapseen istutettaisiin lisää demoneja.

[Tähän loppuu Ciscin hyvin informatiivinen kronologia.]

Hienosäätö

Eräs pelottelun ja toistuvan kidutuksen "hyödyistä", mikäli orja säilyy hengissä, on että hän saattaa kehittää itselleen erittäin herkän aistimiskyvyn. Tämä kyky saattaa tulla esiin ESP:nä, mutta se on todellisuudessa sellaisten asioiden alitajuinen ymmärtäminen kuten body language.

Sisäisen Self-Helperin kätkeminen

Psykologit ovat löytäneet että syvällä mielen sisällä on ajattelun alue johon he viittaavat nimellä Internal Self-Helper (ISH). Psykologeja jotka yrittävät auttaa ohjelmoituja monipersoonia on kehoitettu etsimään uhrin ISH. Joskus tämä ISH nousee esiin "enkelinä" tai "henkioppaana". Se saattaa säädellä että mikä sivupersoonista tulee ulos ja hallitsee ruumista. Tämä terapeutti saattaa huomauttaa tälle henkilölle että enkelit ja henkioppaat eivät koskaan sisäisiä paitsi jos ne ovat demonisia. Kristityllä on lupa omistaa vain yksi sisäinen henkiopas ja tämä on Pyhä Henki. Joissakin systeemeissä, orjan "Pyhä Henki" saattaa osoittautua ISH:ksi.

Nämä ohjelmoijat ovat monta askelta psykologien edellä. Jo vuosia ennen kuin psykologit alkoivat etsiä ISH:ta auttaakseen uhreja, ohjelmoijat olivat nähneet tämän ennalta ja osaavat kätkeä sen. Normaalin ihmisen päivittäisessä elämässä, ISH palvelee eräänlaisena enkeli-vartijana. Ohjelmoijat varhaisten LSD-matkojen aikana tarkkailevat ISH:ta. Kun se nousee pintaan, he sulkevat sen lukkojen taakse ja korvaavat sen demonisella sukupolven hengellä, jota käsketään raportoimaan mestarille mitä sivupersoonien järjestelmässä tehdään. Kun psykologit löytävät ISH:n ja pyytävät siltä apua, ISH tekee yhteistyötä heidän kanssaan, mutta tämä demoninen ISH on myös eräs pää-agenteista joka raportoi mestarille yksityiskohtaisesti kaikesta mitä terapeutti tekee. Tämä on eräs syy miksi ohjelmoijat ovat aina useita askeleita edellä terapeuttien yhteisöä.

Tämä on vapaamuurarien maalaus nimeltään "The Second Portal". Siinä on alastomia poikia kasvot valtaistuinta kohden jonkinsorttisessa maagisessa rituaalissa. Tämä maalaus on kirjassa nimeltä "The Hidden Life of Freemasonry" sivun 198 jälkeen. Vuonna 1926, Chalrles W. Leadbeater, 33-asteen vapaamuurari painatti tämän kirjan. Tämä kirja oli kirjoitettu ihmisille jotka olivat kietoutuneet luciferilaisiin rituaaleihin. Esipuheessa, Leadbeater puhuu perhosissa (s. viii-ix) jotka tarkoittavat okkultismissa sieluja (henkiä). Viimeisessä luvussa, luvussa 10, hän selittää vapaamuurareiden rituaaleja joissa kutsutaan enkeleitä (demoneja) egyptiläisen taikuuden kautta. Tämä kuva on paperinen todiste joka osoittaa että lukuisissa vapaamuurareiden ryhmissä suoritetaan seksuaalis-maagisia rituaaleja.

Tämä Ciscon varhainen maalaus kertoo siitä mitä hän tunsi ollessaan mielanhallinnan orja. Tässä kuvassa nukke-mestarin käsi ohjaa hänen nukkeaan. Tämä nukke leijuu -- se ei ole kiinni todellisuudessa, vaan erillään ulkoisesta maailmasta jotta jäisi eloon. Kaikki sisäisen maailman kaupungit ovat ruudukoita. Kaikki on kiinni ruudokossa. Väri-ohjelmointi voidaan nähdä ruutujen vihreänä, sinisenä, hopeisena, kultaisena, punaisena ja keltaisena värinä. Tämä nukke on täysin mestarinsa käsissä ja sen kädet ovat alistumista osoittavassa asennossa samalla kun mestarin vasemman käden sormet ovat taipumeet nuken pään vasemman sivun ympärille.


Takaisin