Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 10 -- VARHAINEN TYÖ (osa 2)

Jotkut paremmista terapeuteista, jolloin he epäilevät MPD:tä, haluavat tehdä ensimmäisestä kysymys- ja vastaus-istunnosta pitkän, jotta kulutettaisiin isäntä-persoona loppuun ja varmistettaisiin persoonien vaihtuminen. Sivupersoonien järjestelmä kykenee estämään vaihtumisen lyhyen aikaa, mutta usean tunnin istunnossa, tämä taitava terapeutti tekee töitä tämän järjestelmän kanssa riittävästi että vaihdoksia alkaa tapahtua. Sen jälkeen kun on saanut selville jonkin verran asiakkaan historiaa, taitava terapeutti osaa opettaa asiakkaalle kuinka järjestellä muistoja ja sitten osaa mennä takaisin merkittävän varhaiseen pisteeseen henkilön elämässä ja alkaa tekemään dynaamisesti töitä tämän tapahtuman kanssa.

Pelko, kuinka käsitellä

Aistit voivat laukaista pelon, kuten savun haju. On olemassa voimakas hengellinen ulottuvuus joka toimii henkisen dynamiikan kanssa. Ajatukset ovat voimakkaita tekijöitä. Jos pelon ajatusten sallitaan juurtuvan ne kasvavat ja leviävät. Pelon henki halvaannuttaa monet uhrit sekä monet tukiryhmän jäsenet estäen heitä olemasta tekemisissä sellaisen kanssa minkä kanssa pitäisi olla tekemisissä. Pelko hämärtää ihmisen mielen niin että korkeamman ajattelun alueet suljetaan. Ennen pitkää, pelon uhri tekee epäviisaita päätöksiä.

Eräs parhaita syitä miksi henkilön pitäisi päästä pelosta on se, että vihollinen tarkkailee pelkoa ja yrittää antaa juuri sen asian jota tämä henkilö pelkää. Pelosta tulee magneetti joka vetää puoleensa juuri niitä asioita joita henkilä pelkää. [Hyväksikäyttäjää opetetaan tunnistamaan pelko ja hyödyntämään sitä.] Herran Henki tuo voiman ja raittiuden hengen (2 Tim. 1:7), mutta pelon henki tuo kirouksen. pelko on elämää ylläpitävä voima, mutta Raamattu varoittaa että jos me yritämme pelastaa elämämme me kadotamme sen. Toisin sanoen, pelolla on perustuksena kuolema.

Tämä muinainen viisaus (Sananlaskut 18:21) sanoo: "Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat saavat syödä sen hedelmää." Jotkut ihmiset valitsevat kuoleman ja kutsuvat sisään henkiä jotka tukevat kuoleman agendaa. Pelko on tämä kuoleman tiimi. Pelko luo henkisen sidoksen. Pelko on usein piilossa oleva syy monien meidän sidostemme takana kuten tupakointi, huumeet, ylensyönti ja varastaminen. Ihmiset ajattelevat: "Jos en tee tätä, silloin sellaista ja sellaista tapahtuu minulle. Jos en varasta, kuolen nälkään. Jos en käytä huumeita, en kykena kohtaamaan elämää. Jos en polta tupakkaa, en voi pysyä rauhallisena ja hoikkana."

Sekulaarit terapeutit eivät halua kuulla että pelko on hengellinen ongelma. On tärkeää tunnustaa että se on hengellinen ongelma, sillä vastaukset pelkoon, jotka ovat toivo ja luottamus ovat hengellisiä vastauksia. Mikä antoi Daavidille rohkeuden kohdata Goljat? Visualisoiko hän ja vakuuttui itse-hypnoosin avulla että hän voisi lyödä Goljatin? Ei. Hän voitti Goljatin koska hänellä oli hengellinen syy kohdata Goljat: "Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä." [1 Sam. 17:26]

Kylmä tosiasia on että pelko on luottamuksen puutetta Jumalaa kohtaan. Mutta jos sinä olet Kristuksessa sinä olet Hänen suojeluksessaan, ja Hän on luvannut että "en minä sinua hylkää enkä sinua jätä". [Heb. 13:5] Epäilykset Jumalaa kohtaan johtavat pelkoon. Koska pelko on uskon puutetta, pelko avaa sisäänkäynnin, laillisen jalansijan Saatanalle tuoda sen mitä pelkäämme sisään meidän elämäämme. Jumalan täytyy kunnioittaa tätä valinnanvapautta meidän osaltamme epäillä Hänen armoaan. Jumala voi hengellisesti suojella meitä, mutta kun me pelkäämme, me siirrämme syrjään omasta vapaasta tahdostamme Jumalan suojeluksen sillä me kyseenalaistamme Hänen Sanansa.

Me voimme nähdä hengellisen lain toimivan Raamatun vanhimmassa kirjassa, Job 3:25: "Sillä mitä minä kaujistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui." Kun Job pelkäsi, Saatana käytti tätä mennäkseen Jumalan eteen anomaan oikeanlaista tapaa piinata Jobia. Jumala ainoastaan reagoi Jobin valinnanvapauteen kun Hän salli Saatanan piinaavan Jobia. Mutta vaikka Jobilla oli jonkin verran pelkoa, hän oli vanhurskas mies. Jokaisen henkilön täytyy päättää olla enää joutumatta pelon sitomaksi. On eri asia olla huolestunut jostakin, mutta kun me puhumme pelosta, me puhumme siitä kun aivojen eloonjäämis-osa ottaa vallan ja aivojen korkeammat osat sulkeutuvat. Ymmärtäessämme kuinka syvästi Jumala haluaa auttaa meitä, Hänen kykyjensä & lupauksiensa voima auttaa meitä torjumaan palon hengen.

Mitä pelkoja uhrilla on

Traumoja sovelletaan perustaksi joka istutetaan ohjelmoinnissa. He tekevät töitä saadakseen uhrin pelkäämään. Mitä enemmän ohjelmointi-tyyppejä, sitä enemmän erilaisia pelkoja. Uhreilla joilla on vanhempi ohjelmointi tai laaja ohjelmointi on enemmän fobioita kuin normaalilla ihmisellä. Mielenhallinnan uhrit, esimerkiksi, pelkäävät usein vettä (hukuttamis-kidutus), korkeita paikkoja, tulta, ääniä, mustia lintuja, punaista Kool-Aidia (rituaali-ohjelmointi), jne. Uhrin täytyy pelätä myös hyväksikäyttäjiään.

Nämä pelot liittyvät aiheisiin, kuten: joutua uudelleen ohjelmoiduksi, joutua kohtaamaan petturin kuolema, menettää joku läheinen rangaistuksena, joutua julkisesti epäsuosioon & menettää työpaikka. Uhri hyvin usein pelkää menettävänsä hyväksikäyttäjänsä hyväksynnän tai "rakkauden" jos hän kohtaa totuuden tästä hyväksikäytöstä. Uhri pelkää myös omaa mieltään: tuntemattoman pelko, pelko totuuden löytämisestä, pelko että ei osaa erottaa ohjelmoijan asettamia peite-ohjelmia & vääriä muistikuvia todellisuudesta, sekä pelko siitä että tuska ei koskaan lopu.

Uhrin sivupersoonat jotka haluavat kulkea kohti terveyttä pelkäävät sisäisiä ohjelmia, labyrintteja, mielen ansoja kuten myös sivupersoonia jotka ovat sisäistäneet hyväksikäyttäjän roolin kuten tuomari-sivupersoonat. Uhri pelkää myös raskasta demonisaatiota joka kontrolloi hänen elämäänsä, kuten myös suurten pelkojen kokemista joita demonit juurruttavat sisään. Tämä uhri pelkää tukiryhmäänsä, koska hän on kokenut ainoastaan pettämistä menneisyytensä tärkeiltä ihmisiltä. Tämä uhri pelkää että häntä ei uskota, että häntä ei rakasteta, että hän ilmaisee liian paljon pelkoa & vihaa, ja että hänet hylätään. Hän jopa pelkää terapeuttinsa reaktiota mikäli totuus tulee ilmi.

Johtuen tavasta jolla sivupersoonien järjestelmät on luotu, julkisivupersoonat saattavat kyetä eliminoimaan joitakin näistä peloista & pitää yllä hyvää julkisivua. Sitten kun terapeutti pääsee pinnan alle, hän paljastaa paljon selvittämättömiä pelon aiheita & vuorovesiaaltoja jotka vyöryvät sivupersoonien järjestelmän läpi. Monet mielenhallinnan uhrit pelkäävät että ei ole toivoa. Tämä pelko täyttää heidät. Tämä pelko on kehitetty uhrin mielessä ohjelmoimalla useita skenaarioita missä tämä Verkosto saa orjan tuntemaan että häntä jatkuvasti tarkkaillaan, ja että mikä tahansa pettämisen toimenpide tulee välittömästi hyväksikäyttäjien tietoon.

Pelko estää uhria kulkemasta kohti vapautta, tekemästä töitä aiheiden parissa, tutkimasta omaa sisäistä maailmaansa, tekemästä töitä tukiryhmänsä kanssa positiiviseen tapaan, sekä nauttimasta elämästä. Kenties suurin asia jonka pelko ryöstää on TOIVO. Vaikka Jumala & Hänen täydellinen rakkautensa karkoittaa pelon, pelko on keino ajaa pois Jumalan työ tämän henkilön elämästä, mukaanlukien epäterve Jumalan pelko. Pelko on vastakohta uskolle & luottamukselle Jumalaan. Ongelmien kieltäminen ei ole samaa kuin usko. Ei myöskään ongelmien pelko, eikä ongelmien kieltäminen ole uskoa. Molemmat ovat uskon puutetta. Usko tarkoittaa uskomista että on olemassa vastauksia sekä jatkuvaa painostamista kunnes vastaukset löydetään. Usko liittyy suoraan meidän luottamukseemme että Jumala on hyvä ja että Hän palkitsee hyvillä asioilla. Jumala näyttäytyy niille jotka luottavat Häneen. Edellisessä artikkelissa pelkoa käsiteltiin hengellisenä kysymyksenä jota se pääasiassa on. Kuitenkin, sitä voidaan käsitellä myös muista näkökulmista.

 1. ASSOSIAATIOT PAHOIHIN MUISTIKUVIIN (laukaisijoihin) joihin voi sisältyä: veden, korkeiden paikkojen, tulen, äänien, eläinten, ruoan pelko.

 2. Asioita joita HYVÄKSIKÄYTTÄJÄT saattaisivat tehdä, joihin sisälyy: uudelleen ohjelmointi, kostotoimenpiteet, hylkääminen.

 3. Asioita joita UHRI voi tehdä itselleen: lankeaminen sisäisen mielen ansoihin, epäonnistuminen totuuden löytämisessä, totuuden löytämisen pelko, pelko että et pääse koskaan eroon tuskasta tai syyllisyydestä, pelko että joutuu alistetuksi demoneille, pelko että joutuu astumaan sisään tuntematomaan.

 4. YLILUONNOLLISET ASIAT joihin liittyy: Kaikkivaltias Jumala, demonit, alienit & mitä hän pitää kohtalonaan.

 5. TULEVAISUUS johon liittyy: tuleva Uusi maailmanjärjestys, pelko että ei ole toivoa, pelko että ei ole vastauksia & pelko joutua alieneiden sieppaamaksi.

 6. TUKIRYHMÄ, johon kuuluu: pelko että henkilöä ei uskota, pelko että ei ymmärretä, pelko että joutuu petetyksi & hylätyksi, pelko että satuttaa jotakuta.
Ongelmia joita pelko luo
 1. TEKEE UHRIN KYVYTTÖMÄKSI tehdä töitä kysymysten parissa.

 2. TEKEE ASIAT VAIKEAKSI tukiryhmälle.

 3. RIISTÄÄ UHRILTA ELÄMÄN ILON.
Pelko on lukittuneena moneen muuhunkin asiaan josta tässä kirjassa keskustellaan. Se on kaikkialle tunkeutuva ongelma joka liittyy moniin muihinkin kysymyksiin. Pelko ei ole yksittäinen asia joka voidaan helposti karkoittaa, vaan sarja emotionaalisia solmuja joiden purkaminen vaatii sinnikkyyttä. On niin paljon pelon aiheita, että tämä on eräs syy miksi on pakottavaa saada uhri turvapaikkaan jossa hänen pelkonsa hälvenisivät siinä määrin että hänen kanssaan voitaisiin tehdä töitä. Tämän linjan mukaan, turvapaikan hankinnalla kyetään minimoimaan pelon laukaisimien määrä uhrin elämässä. Joskus on avuksi mikäli asiakas ymmärtää pelon dynamiikan. On olemassa pelon lievittämis-terapioita.

Toivo

"Miten minä voisin paremmin?" Tämä on yleinen kysymys. Jopa syvempi kysymys on: "Voinko minä parantua?" On paljon ihmisiä jotka ovat halukkaita antamaan väärää toivoa. Jos me aiomme keskustella toivosta, meidän täytyy myös olla halukkaita olemaan rehellisiä ja suoraselkäisiä, eikä tarjota placeboa. Mielenhallinnan uhrille on valehdeltu riittävästi. Heille ei enää tarvitse antaa väärää toivoa.

On kahdenlaisia mielenhallinnan uhreja: niitä joiden inhimillisyydestä on täydellisesti tehty loppu ja jotka ovat yksinkertaisesti robotteja jotka toimivat eloonjäämiseksi, sekä niitä joilla on pieni siru alkuperäistä elämää sullottuna jonnekin hänen sisinpänsä. Meille tämä pieni siru alkuperäistä ihmistä näyttäytyy kun me salassa rukoilemme Jumalaa että Hän pelastaisi nämä uhrit jotka me yhdistämme ohjelmointiin.

Me annoimme pieniä sinapinsiemeniä näille joita me autoimme toivossa että tämä uskon sinapinsiemen vapauttaisi heidät jonakin päivänä. Me yritimme heikentää tätä ohjelmointia niiden kanssa jotka olivat tarpeeksi voimakastahtoisia jotta voisivat mahdollisesti vapautua jonakin päivänä. Me teimme oman työmme, mutta hiljaisena sisällämme, oli yhä kipinä ihmistä (tai joku voisi kutsua sitä myös toivoksi). Se on tämä toivon kipinä jonka Illuminati yrittää tukahduttaa niin epätoivoisesti. Jos he onnistuvat tappamaan tämän toivon kipinän, he tekevät ahkerasti töitä pitääkseen uhrinsa elossa koska he tietävät että heillä on nyt robotti.

Tämä ihminen (tai toivo) on kuollut, tai parhaimmillaankin täysin apaattinen. Tästä lapsesta itsestään tulee apaattinen, ja hän lopettaa toivon etsimisen. Hän toimii ainoastaan jäädäkseen eloon. Meidän kokemuksemme Illuminaatista kertovat, että ei ole epäilystäkään etteikö Jumala olisi siellä joidenkin lasten kera. Jokainen on tietoinen siitä että Jeesus tuli tuhoamaan perkeleen teot (1 Joh. 3:18). Meidän elämämme on todistuksena että Kristuksen voima suorittaa ihmeitä ei ole hävinnyt, huolimatta siitä kuinka paljon Illuminati tälle nauraa. Joidenkin lasten kohdalla näyttää siltä että Jumala on piirtänyt viivan ja että Saatana ei voi ylittää tätä viivaa. Joillakin lapsi-uhreilla on kolme Jumalan antamaa suojelusenkeliä. Jumala on pitänyt toivon kipinän elossa joidenkin mielenhallinnan uhrien sisällä, huolimatta siitä kuinka paljon hienostunutta kidutusta ja mielenhallintaa heidän on täytynyt kestää.

Meidän järjestelmämme voisi määritellä mielenhallinnan uhrin toivon tähän tapaan: toivo on kuin pieni pala lasta joka ei ole myyty Illuminaatille. Jumala ottaa tämän palan, ja vaikka uhri on pimeydessä, Jumala ottaa tämän elämän sirun ja Hän tekee työtä sen kanssa. Jos on olemassa yhtään valoa, Jumala on siinä asemassa että Hän voi kirkastaa tämän valon. Kun Jumala tuo uhrin elämään henkilön joka aidosti välittää ja rakastaa ja on sitoutunut auttamaan tätä uhria, jotenkin tämä rakkaus ja välittäminen tunkeutuu syvälle uhrin mieleen ja auttaa tätä toivon kipinää syttymään liekkiin. Vaikka uhri ei ymmärrä mitä tapahtuu, hän tarrautuu kiinni tähän toivoon lujalla otteella.

Henkilö joka haluaa auttaa voi rohkaista uhria kuntelemaan tätä eloonjäämis-vaistoa, tätä vahvuutta joka hänellä on eloonjäämiseksi, tätä eloonjäämis-henkeä joka uhrilla täytyy olla, ja jonka ansiosta hän oli kestänyt tämän brutaalin traumaan perustuvan mielenhallinnan, ja soveltaa tätä eloonjäämis-henkeä hänen taisteluunsa vapauden saavuttamiseksi. Palaamaan takaisin tähän toivoon joka piti hänet elossa. Ilman toivoa, tämä uhri ei taistele tuskaa ja ohjelmointia vastaan päästäkseen vapaaksi. Tämä uhri on tullut maailmasta jossa on vain vähän toivoa. Jos uhri ei kykene tietoisesti näkemään toivoa, tämä tukihenkilö voi vaalia tätä tiedostamatonta toivoa ja auttaa häntä näkemään että on olemassa tunneli ja sen päässä kajastaa valo. Me voimme rukoilla että Kaikkivaltias Jumala puhaltaisi Elämän Henkensä elämää antavaa lääkettä meihin.

Me tiedämme että Jumala voi näyttää hirvittävän etäiseltä ja välinpitämättömältä. Me tunnemme pelon joka tulee katsottaessa peiliin ja kun toisaalta nähdään vanha henkilö ja toisaalta nuori henkilö. Todellisuus näyttää tällaiselta vastukselta. Kaikki arkipäiväiset päänsäryt kasautuvat yhdeksi suureksi astiaksi joka kiehuu yli. Tässä rukous sisäisen muutoksen puolesta voi siunata henkilöä. Sen ymmärtäminen että Jumala pitää huolta voi nostaa suuren määrän todellisuuden taakkoja. Tämä on jossa kävely aurinkoisella ilmalla puiston läpi, missä me koemme luomakunnan kauneuden, voi muistuttaa meitä siitä että elämä toki sisältää monia kauniita asioita. Jos henkilö on pimeässä huoneessa, hapuilemassa ovenkahvaa täydellisessä pimeydessä, on hyvin helppo joutua paniikin valtaan ja uskoa että ei koskaan pääse ulos.

Sitten kun ihminen on saanut otteen ovenkahvasta, vaikka hän ei ole vielä avannut ovea, on olemassa keino jolla tämä ovi saadaan auki. Jos tämä mielenhallinnan uhri on löytänyt jonkun joka välittää ja ymmärtää kuinka auttaa häntä, silloin hän on löytänyt terapeutin joka kykenee auttamaan.

Tässä maailmankaikkeudessa on luomiskykyinen hyvän voima, kutsu sitä miksi sinä haluat, mutta tiedä että tämä voima tulee hyvältä Luojalta joka rakastaa luomakuntaansa, ja että Hän on asettanut aikarajat sen suhteen kuinka pitkään paha voi olla olemassa. On tulossa aika jolloin paha poistuu. Siihen asti me voimme tietää että Kaikkivaltiaalla Jumalalla on valta kääntää mikä tahansa paha hyväksi, ja eräs todisteista joka tukee tätä on Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus. Jumalalla on suuria toiveita meidän suhteemme. Hänen opetuslaosensa olivat niin innostuneita tästä huvästä uutisesta että nämä olivat halukkaita kuolemaan sen edestä. Me olemme innostuneita siitä että voimme antaa toivoa muille, niin että me olemme halukkaita maksamaan siitä hinnan. Tämä ovi vaikuttaa kiinni juuttuneelta, mutta se voidaan avata. Kun me olemme pimeässä, kutsukaamme Lohdutuksen Jumalaa joka voi nähdä meidät tässä pimeydessä. Mielenhallinnan uhrilla, sitten kun hän on saanut vapauden, on kyky auttaa kaltaistaan. Kuka toinen voi kuunnella ja katsoa toiseen mielenhallinnalta pelastuneeseen sekä välittää syvää empatiaa sanomatta sanaakaan. Jumalalla on suuria asioita joita Hän haluaa tehdä kanssasi tulevaisuudessa. Me emme voi sallia vihollisen varastavan meidän toivoamme, kuten hän on yrittänyt niin kovasti vuosien ajan. Me puhuimme terapeuttien konferenssissa ja annoimme todistuksemme siitä että Jeesus Kristus toi meidät vapauteen. Me haluamme rohkaista terapeutteja näkemään että uhrilla pitää olla toivoa että häntä itseään suurempi voima voi auttaa häntä.

ALKUPERÄISET KYSYMYKSET

Onko asiakkaalla:

 1. Persoonallisuuden jakautumiseen viittaavaa käyttäytymistä?

 2. Tungettelevia ajatuksia?

 3. Fyysisiä vaivoja joille ei ole lääketieteellisiä syitä?

 4. Sukulaisia jossain tiedustelu-organisaatiossa?

 5. Sukulaisia jotka ovat yhteydessä rikollisryhmiin?

 6. Aukkoja muistissa joita ei voida selittää tavanomaisella unohtamisella?

 7. UFO- tai alien-kokemuksia?

 8. Lapsuuden trauman läsnäolo elämässä?

 9. Tuntemuksia kuten että sisällä on enemmän kuin yksi henkilö (tai ääni)?
JOS VASTAUS "KYLLÄ", MENE ALLA OLEVIIN KYSYMYKSIIN

Onko asiakas:

 1. Koskaan kadottanut aikaa?

 2. Löytänyt outoja asioita komerostaan?

 3. Kuullut ääniä jotka ovat yhteydessä mielenhallintaan?

 4. Kontrolloimattomia käyttäytymistapoja huolimatta voimakkaista pyrkimyksistä kontrolloida niitä?

 5. Sukulaisia jotka kuuluvat Illuminatiin tai eliitti-verilinjoihin?

 6. Selittämättömiä arpia?

 7. Kuullut ääniä?

 8. Tunne että on jonkinlaisen voiman alla, tai jonkun pahan henkilön vaikutuksen alla?

 9. Selittämättömiä ruhjeita tai mustelmia?

 10. Adoptoitu, elää sijaisvanhempien luona tai orpokodissa?
JOS "KYLLÄ", MENE ALLA OLEVIIN KYSYMYKSIIN

Onko asiakkaalla:

 1. Outoja reaktioita kun hän näkee päältäpäin täysin tuntemattoman henkilön?

 2. Selittämättömiä taitoja tai kykyjä?

 3. Älykkäät vanhemmat; kuitenkin suuri ero heidän ja asiakkaan kykyjen välillä?

 4. Aikoja jolloin asiakas haluaisi tehdä itsemurhan?
JOS "KYLLÄ", MENE ALLA OLEVIIN KYSYMYKSIIN

Onko asiakas:

 1. Kadottanut suurimman osan lapsuuden muistoistaan?

 2. Mukana vakoilussa, ammattilais-urheilussa, psyykkisissä aktiviteeteissa, Delta-joukoissa tai jossain muussa ammatissa jolla saattaisi olla yhteys mielenhallintaan?

 3. Jäsenenä Roomalaiskatolisessa Kirkossa, Jehovan Todistajissa, Mormoni-kirkossa tai Karismaattisessa liikkeessä?
JOS "KYLLÄ" -VASTAUKSIA, EPÄILE:
Takaisin