Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 11 -- SISÄISET KONTROLLIT

A. Okkultististen filosofioiden opettaminen

Tämä on tärkeä jatkuvan mielenhallinnan näkökulma. Aiempi kirja esitteli tämän aiheen seuraavin sanoin:

"Oppiminen esittää tärkeää osaa käsityskyvyssä. Ohjelmoijat yrittävät saada uhrit omaksumaan filosofiat ja ajatukset jotka tekevät vaikeaksi kapinoinnin kontrolloijia vastaan. Tälle on annettu nimi indoktrinaatio. Näitä samoja opettamisen metodeja jotka kuka tahansa opettaja löytäisi käytetään. Ajattelutavat istutetaan orjaan käsittelijöiden, ohjelmoijien ja kultin kautta johon he kuuluvat, Jokainen yrittää omalla tavallaan löytää elämästä järkeä. Tämä on luonnollinen aivotoiminto, niin että ihmismieli voi ymmärtää kuinka toimia tulevaisuuden kanssa. Mieli ottaa vastaan jalostamatonta tietoa, ja sitten soveltaa jonkintyyppistä logiikkaa, ja tekee johtopäätöksen. Sitten kun nämä johtopäätökset on hyväksytty, ne voivat olla yhtä lujassa kuin naulat ja ihmiset torjuvat kaikki yritykset muuttaa niitä, jopa uusien todisteiden valossa. Jos ohjelmoija on tarpeeksi älykäs, hän voi saada sivupersoonan loogisesti uskomaan mihin tahansa. Sitten kun tämä uskomus on istutettu, se pysyy siellä itsepintaisesti."
Tässä aiemmassa kirjassa keskusteltiin siitä kuinka indoktrinaatio toteutetaan. Minä tarjoan nyt enemmän yksityiskohtia kuinka se toteutetaan, sillä sitä ei tehdä rationaalisen loogisen ajattelun kautta. Paremminkin, ohjelmoija tai kultin johtaja haluaa päästä käsiksi ei-loogiseen, mielikuvitusrikkaaseen oikeaan aivilohkoon. Jotta hän pystyisi tekemään tämän, hänen täytyy johtaa vasen aivolohko toisaalle.

Bill Clinton, joka on Illuminaatin orjien käsittelijä ja hyvä valehtelija -- hänen puheensa on valmisteltu sellaisella tavalla että ne hyödyntävät aivojen luonnollisia toimintoja manipuloidakseen niitä. Kun Bill Clinton pitää puheen, hän aloittaa sen painamalla jokaisen kuulijan vihreitä nappuloita. Hän mainitsee lukuisia asioita joita jokainen haluaa kuulla ja joiden kanssa hän on samaa mieltä. Tätä kutsutaan termillä generating YES SET (YES-kokoelman luominen). Toinen vaihe on tuoda truismeja, jotka ovat tosiasioita joiden jälkeen yleisö on jo henkisesti sanonut "kyllä". Tämä yleisö luultavasti hyväksyy nämä faktat ilman minkäänlaista erimielisyyttä. Lopuksi, noin kolmen YES SETin ja noin kolmen truismin jälkeen, Bill istuttaa suggestion kuten "tue minua tässä ja tässä".

Bill liikuttaa vasenta kättään edistääkseen tiettyjen käskyjen upottamista katselijoihinsa. Hän myös antaa joitakin huomaamattomia käsi-signaaleja/koodeja mielenhallinnan orjille. Hän pyytää ihmisiä kuvittelemaan tai visualisoimaan sellaista mitä hän haluaa heille. Taas kerran, tämä on oikeaan aivolohkoon suunnattua manipulointia.

Eräs kaikkein tärkeimpiä seikkoja joka suojelee Illuminaatin antamaa mielenhallintaa on viitekehys ja maailmankuva jonka nämä rakentavat ihmiseen kehdosta hautaan. Meidän aiemmat kokemuksemme ja informaatio joka meillä on käytettävissämme vaikuttavat suoraan siihen kuinka me näemme saamamme informaation tarkoituksen/merkityksen. Illuminati kontrolloi yhteiskuntaa niin suuressa määrin että se sallii heidän luoda viitekehyksiä ihmisille. Ihmisen saamat tiedonmurut joilla ei ole mitään tekemistä hänen viitekehyksensä kanssa joutuvat roskakoriin. Henkilö tarvitsee paikan viitekehyksessään jonka päälle hän voi ripustaa informaation. Yhteensopimattomien tiedonmurusten herkkupalat saattavat hämmentää ihmistä, mutta koska hän on kykenemätön sovittamaan niitä maailmankuvaansa, hän on kykenemätön suodattamaan näitä muruja pois tarkoituksenmukaisella tavalla.

Joillakin hyvin kontrolloiduilla orjien julkisivupersoonilla on maailmankuva (vitekehys) joka uskoo että: a) ei ole olemassa sellaista kuin saatanallinen rituaalinen hyväksikäyttö (SRA); b) ei ole sellaista asiaa kuin salaliitto; c) ei ole sellaista kuin absoluuttinen totuus; d) ei ole sellaista kuin synti; e) ei ole yhteyttä Jumalan, moraalisen elämän ja totuuden etsimisen välillä; f) ei ole olemassa sellaista kuin monipersoonallinen oireyhtymä; g) minun uskonnollinen organisaationi ei voi tehdä mitään väärää.

Perusteellisen muutoksen tekeminen meidän viitekehyksessämme on pelottava tehtävä. Tämän vuoksi täydellisen mielenhallinnan orjat, jotka on ohjelmoitu uskomaan että Uuden maailmanjärjestyksen salaliittoa tai satanismia ei ole olemassa, on istutettu kulttuuriin joka vahvistaa tätä ohjelmointia, ja lopulta on erittäin vaikeaa murtaa tätä mielenhallintaa.

Konferenssit joissa mielenhallinnan uhrit alkavat nähdä kaikkien hylkäämiensä viitteellisten sirpaleiden merkityksen ovat hyvin arvokkaita. Tämä kirjailija on tavannut lukuisia mielenhallinnan uhreja jotka eivät tienneet että mikä heidän ongelmansa oli, mutta jotka olivat saaneet lukemattomia vihjeitä elämänsä varrelta. Mutta nämä vihjeet olivat hyödyttömiä tiedonmuruja siihen asti kunnes joku antoi niille viitekehyksen.

Esimerkiksi, eräs mielenhallinnan uhri ei tiennyt mitään siitä millainen merkitys Illuminaatin verilinjoilla on tai että keitä nämä verilinjat ovat. Hän kertoi minkä nimisiä hänen sukulaisensa ovat, ja sitten hänelle kerrottiin että hän oli sukua illuminaateille molempien vanhempiensa puolelta. Nyt merkityksettömälle tiedonmuruselle (hänen sukupuunsa) oli annettu merkityksen viitekehys. Mutta tämä oli vain yksi alue monista jossa laitos on huolellisesti johtanut meitä harhaan. Perintönsä ymmärtäminen salli hänen ymmärtää miksi hänet oli valittu mielenhallintaan kun hänen mielestään toiset olisivat olleet parempia ahdokkaita.

Okkultiset filosofiat, niiden luonteensa ansiosta, luovat viitekehykset jotka tekevät vaikeaksi todellisuuden ja Jeesuksen Kristuksen totuuden näkemisen. New Agen, noituuden ja hindulaisuuden ajatus että kaikki polut johtavat Jumalan luo on virheellinen. Käsitys että kristityt ovat kapea-alaisia ei pidä paikkaansa, mutta se on yleinen käsitys jota monet opettavat. On kapea-alaista väittää että kristittyjen täytyy mennä samaan paikkaan jonne hindut menevöt elämänsä päätyttyä, jos kristityt etsivät totuutta. Nämä uusiaikalaiset näkevät ainoastaan yhden tien, koska heidän mielestään kaikki tiet johtavat Jumalan luo. Tämä käsitys on kuvattuna Intian lipun pyörässä; kaikki puolat johtavat samaan keskipisteeseen.

Raamattuun uskovat kristityt näkevät kaksi polkua totuden etsijöille -- jotkut eivät löydä Jumalaa ja totuutta, vaan he pikemminkin löytävät imitaation totuudesta ja päätyvät ikuiseen kadotukseen, kun taas jotkut löytävät Jumalan ja totuuden. Kenties joku lukija ajattelee nyt: "Fritz saarnaa sitä mihin hän uskoo", ja "että ei ole olemassa absoluuttista totuutta". Juuri tämä on se mihin minä tähtään. Hyväksymällä tämä valhe -- ohjelmoitu valhe -- viitekehys -- paradigma että ei ole olemassa absoluuttista totuutta, silloin joka kerta kun absoluuttisen totuuden sirpale tulee luoksesi sinä hylkäät sen.

Noituudessa, kosmologia jota opetetaan on sellainen että henkilö oli alunperin energiapyörre. Tämä yhdistettynä jälleensyntymisen uskomukseen saa mielenhallinnan uhrin noita-sivupersoonan uskomaan että hän aloitti energian muodostamana molekyyli-rykelmänä ja että kuolema ei ole mitään koska kaikki jatkuu jälleensyntymisen valtavan pyörän myötä. Nämä uskomukset jotka istutetaan ihmisiin noituuden kautta auttavat tekemään heistä heidän palvelijoitaan. Eurooppalainen kulttuuri joka on perustunut Kristinuskoon ja joka on arvostanut elämää on kaukana itämaisesta maailmankuvasta. Vuosisatojen ajan eurooppalaiset ovet ihmetelleet että kuinka vähän arvoa ihmiselämällä onkaan itämaisen maailmankuvan mukaan. Tämä siksi että itämainen näkemys on identtinen sen kanssa mitä tänään kutsutaan New Ageksi, mikä on suurinpiirtein sama asia kuin noituus. Gnostilaisuus/noita-filosofiat oikeuttavat vallan etsintään & omistamiseen. Vallanjanoiset ihmiset kallistuvat tämän filosofian puoleen. Vallanjanoiset ihmiset järkeistävät käytöksensä noituuteen perustuvalla filosofialla johon he ovat kasvaneet tai johon heidät on ohjelmoitu uskomaan.

B. Sisäiset tietokoneet

Sisäiset tietokoneet ovat orjan mieleen rakennettujen irrallisten osien ja muistojen mutkikkaita järjestelmiä jotka saavat uhrin mielen reagoimaan mekaanisesti tietokoneen tavoin.

Vuosien ajan, nämä sisäiset tietokoneet olivat piilossa terapeuttiselta yhteisöltä. Tämä kirja, Deeper Insights tarjoaa useita sivuja jotta lukijat ymmärtäisivät tätä tärkeää aihetta. Tämä on kaikki tuoretta (ennen julkaisematonta) materiaalia joten älä kirjoita ja kysy mistä kirjasta sen on peräisin. Sinun täytyy lukea aiempia kirjojani jotta ymmärtäisit täysin.

Standardi-ohjelmoinnin asentaminen

Illuminati ottaa esille 10cm x 10cm kokoisen kuvaruudun. Ruudulla on ruudukko jossa on kreikkalaisia tai englantilaisia kirjaimia. Ruudun edessä on vilkkuvia värillisiä valoja. Nämä vilkkuvat värivalot estävät tietoista mieltä näkemästä kuvaruutua mutta alitajuinen mieli näkee sen. Alfa-symboli tai A-kirjain ruudukossa tarkoittaa alfa-ohjelmointia. Beta- tai B-kirjain beta-ohjelmointia. Ohjelmointi, joka asennetaan käyttämällä vaihteleviin kreikkalaisiin tai englantilaisiin aakkosiin yhdistettäviä ohjelmointeja löytyy luvusta 4. Uhri sidotaan tuoliin, hänen päänsä lukitaan paikoilleen ja silmät teipataan auki. Hänen täytyy sietää vilkkuvia valoja ja alitajuista kirjain-ruudukkoa kuvaruudulla.

On parerisia todisteita että he käyttävät vilkkuvia valoja uhrin hypnoottiseksi kontrolloimiseksi jotta syötettäisiin viesti alitajuntaan. Eräs todiste oli artikkeli nimeltään "New Device to Induce Hypnosis Developed" Chicago Tribune -lehdessä 7.6.1959. Tämä artikkeli kertoi Tri. William Krogerista, joka oli testannut vilkkuvia valoja 200 synnytyspotilaalla Edgewaterin sairaalassa Chicagossa. Tri. Kroger asui Beverly Hillsissä Kaliforniassa ja työskenteli Sidney Schneiderin kanssa.

Schneider oli taitava elektroniikassa ja Kroger oli synnytyslääkäri. Tässä artikkelissa sanotaan: "Tämä sykkivä kuvio joka on todellisuudessa elektroninen aivoaalto 'ottaa hallintaansa' aivojen alfa-rytmin saaden aikaan uneliaan olotilan, Tri. Krogerin mukaan. Tämä laite toimii alitajuisten aivoaaltojen stimuloinnin periaatteella... noin 30% koehenkilöistä jotka eivät olleet saaneet selitystä tai joilla ei ollut tietoa siitä mitä aivoaaltojen synkronointi saa aikaan joutuivat eriasteisen hypnoosin valtaan." Nyt nämä laitteet ovat kenen hyvänsä saatavilla joka vain tietää missä niitä myydään.

Toinen paperinen todiste on DIA:n kesäkuussa 1972 tekemä tutkimus nimeltään Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves) -- Eurasian Communist Countries. Tämän tutkimuksen, josta tällä kirjoittajalla on kopio, neljännen osan nimi on "Light And Color as a Means of Altering Human Behavior". Vaikka tässä raportissa väitetään että kommunistit ovat niitä jotka käyttävät vilkkuvia valoja ja värejä muuttamaan ihmisten käyttäytymistä, illuminaatit olivat menetelmän todellisia keksijöitä, ja sekä amerikkalaiset että venäläiset käyttävät vilkkuvia värivaloja ohjelmointiin.

Tämä DIA:n tutkimus mainitsee myös symposiumin joka pidettiin Tulanen yliopistossa, Covingtonissa, Louisianassa vuonna 1957, ja jossa keskusteltiin vilkkuvien valojen vaikutuksesta aivoihin. Nämä osanottajat kirjoittivat paperille 11 johtopäätöstä joihin kuuluu: a) vilkkuvat valot häiritsevät ihmisen hermojärjestelmää; b) vilkkuvat valot voivat viedä ihmisen uneen tai transsiin; c) vilkkuvat valot voivat häiritä alfa-aaltoja.

Jotta käsittäisimme täysin mitä nämä tietokoneet ovat, meidän täytyy ymmärtää ohjelmoijien mielenlaatua. Nämä ohjelmoijat saavat inspiraationsa Luciferilta. Imitaationa Jumalan Elämänkirjalle, Lucifer rakentaa sisäisen tietokoneen joka sisältää kaikkien sivupersoonien historian. Muista, että tietokoneita asetetaan yksi joka kerrokseen (osasto) ja että näissä tietokoneissa on koodattu muisti varattuna ohjelmoijia varten, samoin kuin koodatut ohjelmat.

Syvimmällä olevaa tietokonetta kutsutaan Peto-tietokoneeksi, ja siinä on silmä (tämä Kaikkinäkevä silmä) joka avautuu ja sulkeutuu kuten kameran linssi. Se voi mennä verhon taakse, ja tämä on imitaatio revenneestä esiripusta joka verhosi Kaikkeinpyhintä. Kun sisäisiä tietokoneita rakennetaan, Illuminati käyttää nukkekotia jossa on erilaiset väritetyt huoneet lasta varten jotta hän voisi visualisoida mitä tapahtuu. Jokainen huone tässä nukkekodissa on eri värinen. Jokaisella sivupersoonien perheellä (sivupersoonien ryhmä jotka on niputettu yhteen) on sama värikoodi. Kaikki saman perheen jäsenet saavat saman ohjelmoinnin, vaikka heillä on erilliset muistot.

Tämä auttaa terapeutteja ymmärtämään vaihtelevien sivupersoonien käytöstä & ohjelmointi-kaavaa. Näillä beta- ja delta-sivupersoonilla, jotka, kuten lukija ymmärtää, elävät kokonaisuudessaan syvän transsin imaginaarista elämää, on kokonaisuudessaan negatiivinen ohjelmointi tietokone-osastossaan. Näillä beta- ja delta-sivupersoonilla on kaksi värinauhaa per sivupersoona, joka on poikkeama säännöstä. Tämä siksi että ne voisivat toimia yhdessä -- vakoilu, vietteleminen ja salamurhat kulkevat kaikki käsi kädessä. Toinen sivupersoonien tyyppi jotka saavat kaksi värinauhaa ovat 13. sivupersoonat jotka liittävät yhteen kaksi tasoa. Nämä sivupersoonat ovat saaneet niin paljon ohjelmointia ja sekalaisia signaaleja että ne ovat todellisia ostoskoreja.

Kun systeemi nähdään kokonaisuudessaan, järjestelmän voimakkaammat hierarkiat ja Illuminaatin hierarkian sivupersoonat koodataan termeillä kuten Platina, Kulta, Valkoinen, Purppura, Pronssi ja Hopea. Julkisivu-persoonat jotka ovat avuliaita koodataan pinkillä ja keltaisella. Oranssin värisiä sivupersoonia pidetään avuliaina, mutta nämä ovat itse asiassa vartijoita, suojelijoita, ja ne suojelevat näitä alempana olevia järjestelmän osastoja, joita ne eivät usein näe eivätkä tiedä vartioivansa. Sivupersoonat jotka on koodattu ruskealla, kullanruskealla, harmaalla tai värittömällä aiheuttavat kohtauksia terapeutin & tukiryhmän läsnäollessa koska ne ovat täynnä petosta & peiteohjelmia ja illuusioita. Isäntä-sivupersoonilla tai avain-sivupersoonilla saattaa olla väritön tai valkoinen timantti jalokivenään. Muilla sivupersoonilla saattaa olla sellaisia jalokiviä kuten tuliopaali, topaasi ja turkoosi.

Ylimmän kerroksen tietokoneen ohjelmointi

Tämä ylimmän kerroksen tietokone joka on linkitetty ylimpään kerrokseen on erilainen kuin syvemmällä sijaitsevat tietokoneet. Suuri ero on siinä että sen ohjelmat (jotka on linkitetty kaikkiin julkisivu-persooniin) ovat loogisia. Tämän tason loogiset ohjelmat tarjoavat sivupersoonille loogisia syitä ja tekosyitä uskoa valheisiin sekä antaa järkiperäinen selitys elämälleen. Tietysti, nämä tekevät vääriä johtopäätöksiä hyvästä logiikasta huolimatta väärän informaation avulla.

Valheinformaatio-tietokoneet

Valheinformaatio-tietokoneet on istutettu tasoille 3, 6, 9 ja 12. Tuhansia demoneja on istutettu näiden Valheinformaatio-tietokoneiden sisään, ei ainoastaan käyttämään niitä vaan myös levittämään Valheinformaatiota. Koska demonit eivät joudu huumeiden tai hypnoosin valtaan ne ovat täysin tietoisia ja taitavia petoksissaan. Kun muistot ovat liian selkeitä ja liian täydellisiä, terapeutin pitäisi epäillä että potilas saa demonisia vääriä muistikuvia. Pidä mielessäsi että lapsi on huumaantuneessa olotilassa suurimman osan ohjelmoinnista ja hänen silmänsä saattavat kääntyä ympäri. Lapsen lyhytkestoista muistia hajotetaan sähköshokeilla ja sitä ruokitaan valheilla hypnoosin kautta. Todellinen muisti on huonossa kunnossa kun se palaa. [Tämän vuoksi jotkut ihmiset soveltavat "hypnoottisia korjausohjelmia" palauttaakseen muistot lähemmäksi alkuperäistä tapahtumaa, kuten että "käännetään toisinpäin hypnoottinen kasvojen sotkeminen" joka oli ohjelmoitu syvempiin sivupersooniin. Mieli kykenee joissakin tapauksissa kääntämään päinvastaiseksi tämän sotkemis-ohjelman.]

Peto-tietokone

Lopun ajan nimiä kuten Goog, jne. uskotaan annetun joillekin tietokoneille viime vuosina, edustaen kymmenen valtion nimeä joista muodostuu Uuden maailmanjärjestyksen globaali hallitus. Vuosien ajan näitä tietokoneita on kutsuttu "Peto-tietokoneiksi" kera suuren tärkeän Peto-tietokoneen joka asennetaan mielen pohjalle helvetin kuiluun. Muista että ydin on mielen pohjalla helvetin kuilun alapuolella -- mutta tämä ydin ei ole juuri koskaan yhteydessä tähän Peto-tietokoneeseen. Tämä siksi että ydin saa hyvin vähän ohjelmointia. Tälle ytimelle kerrotaan että hän on nukkuva kaunotar ja että hänen isänsä Lucifer, jonka kanssa hän menee naimisiin palaa jonakin päivänä ja herättää hänet. Lucifer haluaa puhtaimman neitsyen, joten hän avioituu morsiamensa kanssa systeemin viattoman ytimen sisällä. Tälle ytimelle kerrotaan että hän kuuluu Luciferille. Jos terapeutti haluaa ottaa tietokoneet pois hänen täytyy ottaa ne pois alkaen ensimmäisestä tietokoneesta, joka on asennettu, tästä Peto-tietokoneesta (mielen pohjalla) ja ottaa ne pois siinä järjestyksessä jossa ne on asennettu.

Ohjelmoijan sisäänpääsy tietokone-alueelle

Kun ulkopuolinen ohjelmoija haluaa syöttää informaatiota tähän tietokoneeseen hän avaa "huoneita" (ohjelmien alueita) ja sitten sisäiset ohjelmoijat ottavat vallan. Tarina jota käytetään rakentamaan sisäänpääsy tähän tietokoneeseen on tarina nimeltään "Kuninkaan kammio" kirjassa Liisa ihmemaassa. Kuningas saapuu kammioon ja hänellä on oikeus esittää kolme toivomusta (kolmiosainen sisäänpääsy-koodi). Jos hän ei esitä kolmea toivomusta kaikki katoaa kuten Liisa ihmemaassa -tarinassa. Tämä kolmiosainen sisäänpääsykodi on tavallisesti PÄIVÄMÄÄRÄ, VÄRI, ja ALFA-NUMEERINEN KOODI. Mutta ne voivat olla myös kolme esinettä huoneessa, tai ääni-, kosketus- ja näkösignaali. Tavallisesti Illuminati on käyttänyt todellista päivämäärää jolloin sivupersoona tai sivupersoonien perhe luotiin koodina tälle tietokone-kammiolle. Sitten tämä koodi linkitetään kaikkiin perheen sivupersooniin. Sanotaanpa että sivupersoonien perhe luotiin 30.4.1964. Tämä kirjoitettaisiin normaalisti muotoon 43064, tai koska Illuminati usein kirjoittaa asiat nurinpäin, jotkut ohjelmoijat kirjoittavat sen muotoon 46034. Tätä lukua käytetään sitten jatkuvasti ensimmäisenä osana sisäänpääsemiseksi sivupersoonien perheen tietokone-kamariin.

Tässä nukkekodissa on 26 huonetta, tai toisin sanoen, 13 sivupersoonien perhettä ruudukossa 13 peilikuvan kera. Tämä on ollut standardina vuosien ajan. Kun ohjelmoija syöttää informaatiota, se syötetään "tietokoneen disketin" mielikuvaan tai vanhemmissa malleissa "kelauslaitteeseen". Lukijan täytyy muistaa että uhrin sisin on tyhjennetty ja "kelauslaite" tai "tietokoneen disketti" asetettu tilalle.

Sanotaanpa että terapeutti koskettaa yhtä valheinformaatio-tietokonetta johon on kaikkein helpoin päästä. Nämä tietokoneet sitten aktivoivat peilikuvia ja suuren määrän demonista aktiviteettia. Tämä terapeutti saattaa päätyä siihen että hän integroi (täydentää, yhdistää) demoneita ja työskentelee rakennelmien sekä peilikuvien kanssa, ja todellisten sivupersoonien luoma mielenliikutus on jopa ohjelmoitu sisään. Tätä kutsutaan "VÄÄRÄN TOIVON OHJELMAKSI". Tämä systeemi lepää ja rentoutuu ja terapeutti julistaa että työ on saatu päätökseen. [Vuosien ajan, nämä kaksi kirjailijaa yrittivät selittää tätä terapeuteille mutta sen ymmärtäminen näyttää olevan heille kova pala.]

Lopuksi, tärkeä varoitus, näiden tietokoneiden sormeilu on vakava asia. Kirjan toisen kirjoittajan, Ciscon, kokemuksista terapeuttien kanssa, me voimakkaasti neuvomme heitä olemaan leikkimättä näiden tietokoneiden kanssa koska itsetuho-ohjelmat ovat niin voimakkaita. Nämä itsetuho-ohjelmat voivat muttaa uhrin vegetatiiviseen tilaan (vihannes) tai pysyvästi mielisairaaksi mikäli uhri selviää hengissä itsetuho-ohjelmasta. Terapeuttien perhaimmisto ei ole vielä sillä tasolla että he pystyisivät sormeilemaan näitä tietokoneita, mutta me toivomme että tämän kirjan julkaisemisen ja lisääntyvän tiedon myötä tästä tulee jonakin päivänä todellisuutta. Tämä kirjailija, Fritz, on tietoinen terapeuteista jotka ovat yrittäneet sormeilla tietokoneita mutta ohjelmointi on päihittänyt sekä heidät että tämän kirjailijan. Vaati paljon töitä löytää että tämän kirjailijan pitkä työ julkisivu-tietokoneen kanssa oli itse asiassa leikkimistä valheinformaatio-tietokoneen sekä sen VÄÄRÄN TOIVON OHJELMIEN kanssa.

Barbie-nukkeja käytetään mielenhallinnan ohjelmointiin. Vuonna 1995, tapellessaan Barbie-nukesta, 6-vuotias tyttö Modestossa, Kaliforniassa, puukotti 7-vuotiasta leikkitoveriaan samalla kun hän kertoi tappavansa tämän. Poliisi ei tehnyt muuta kuin otti tytön pois vanhempiensa luota. Sillä välin, Barbie-nuket ovat muuttuneet dramaattisesti ja ovat nyt hyvin okkultistisia.


Takaisin