Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 12 -- MONIPERSOONAINEN KAUPUNKI (osa 2)

Kun kokonaista sivupersoonien järjestelmää tarkastellaan, se näyttää hyvin samanlaiselta kuin kaupunki. Kaupunki jakaa itsensä erilaisiin tehtäviin. Jos kaupungista puuttuu putkimies, joku täyttää tämän aukon. Jos kaupungista puuttuu tuomari, joku täyttää tämän aukon. Joe saattaa tietää kaiken Charliesta, mutta Charlie saattaa tietää vain vähän tai ei lainkaan Joesta. Sue ja Sally voivat olla kanssakäymisissä toistensa kanssa. Jotkut ihmiset kaupungissa saattavat tuntea toisensa hyvin, saattavat tuntea jonkun muun, mutta suurelta osin useimmat ihmiset ovat vieraita toisilleen.

Sivupersoonien järjestelmä on jäsennelty. Monissa maissa, kuten Venäjällä, kaupungit ovat myös hyvin jäsenneltyjä. Ihmiset eivät vaihda työpaikkojaan kovin usein. Terapeutti saattaa havainnoida tietyn työ- ja käyttäytymiskaavan tietyllä sivupersoonalla, ja neljäkymmentä vuotta myöhemmin havaita saman käyttäytymiskaavan. Sivupersoonien järjestelmillä on sivupersoonien perheitä ja sivupersoonien sukupolvia, aivan samoin kuin kaupungin ihmisillä on perheitä ja sukupolvia. Itse asiassa, kuten useimmat lukijat jo tajuavat, jäsennetyssä monipersoonallisessa ihmisessä on opettajia, kirjastoja, linnoja, jokia, taloja, vankiloita, lentokenttiä ja monia muita asioita hänen sisäisessä maailmassaan jotka vastaavat sitä mitä kaupungissa on. Jos sivupersoonaa itseään voitaisiin näiden kahden kirjailijan "psykologisella mikroskoopilla", olisi mahdolista nähdä kuinka yksilö-sivupersoona ennen terapiaa on monimutkainen kokoelma henkisiä prosesseja jotka vastaavat elämää kuten se oli suunniteltu.

Terapian jälkeen, tämä sivupersoona alkaa heijastaa joitakin henkisiä prosesseja jotka henkilön aivot ovat valinneet sulattaakseen ne omiinsa. Jos aivojen ajatellaan olevan kone, ne ovat kone joissa on miljardeja osia, ja ne ovat uskomattoman monimutkaisia kykyjensä ja suunnittelensa suhteen. Aivot saavat monimutkaiset koneet näyttämään yksinkertaisilta. Jos mielen selviytyminen tarkoittaa trauma-muistojen lukitsemista niin että nämä muistot eivät häiritse jokapäiväistä elämää, mieli kykenee suorittamaan tämän tehtävän. Ne ovat kykeneviä liittämään muistoja ja opetettuja käyttäytymiskaavoja ja -tapoja näihin mielen erillisiin osiin.

Nämä ohjelmoijat tekevät töitä mielen parissa. He ohjelmoivat sivupersoonia näiden luonnollisten taipumusten mukaan trauma-prosessin aikana. Toimiakseen, aivot automaattisesti kehittävät useita asioita. Ensinnäkin aivot kehittävät prosessien K-linjoja (joita kutsutaan tottumuksiksi). Aivot kevittävät myös kuvan/kuvia itsestään. Kun mieli pirstoutuu, jokaiselle palalle voidaan antaa omakuva ja omat tottumukset. Mutta on tärkeää olla menettämättä otetta kokonaisuudesta. Aivan kuten ihminen kaupungissa, sivupersoona on osa järjestelmää. Kaupunkilainen voidaan kutsua oikeuteen todistajaksi, häntä voidaan verottaa, häntä voidaan tarkkailla tai vakoilla, tai muuta sellaista. Samoin, sivupersoonan täytyy toimia laajemmassa kontekstissa sivupersoonien järjestelmään ja sen ohjelmointiin nähden. Jopa julkisivupersoonia palkitaan/rangaistaan sen mukaan kuinka he suoriutuvat päivittäisessä elämässään monipersoonaisen kaupungin ja heidän ohjelmointinsa sivuvaikutuksilla.

Monipersoona ei halua tietää mitään paitsi maailman joka hänet on ohjelmoitu näkemään ja roolin jota hänet on ohjelmoitu noudattamaan. Mutta terapia alkaa murtaa ohjelmointia. Kyllä, sivupersoonat voivat oppia ja muuttua. Mieli voi muuttaa sivupersoonaan ohjelmoitujen ajatusten ja toimien "tottumuksia" aivan kuten se voi muuttaa minkä tahansa henkilön tapoja. Vaikeus on siinä tosiasiassa että tottumusten muuttaminen vie aikaa jollei käytetä hypnoosia ohittamaan mielen luontaiset sisään rakennetut vakauden mekanismit. Sivupersoona voi oppia uusia käyttäytymistapoja. Terapeutin pitäisi tuntea sivupersoonan historia niin että hän tietää perustan ja käsikirjoituksen jonka mukaan tämä sivupersoona toimii. Sitten tämä terapeutti voi muuttaa tapaa jolla tämä sivupersoona toimii roolinsa sisällä. Esimerkiksi, seksuaaliselle sivupersoonalle voidaan antaa uusi tapa katsoa seksuaalisiin rajoihin niin että tämä sivupersoona muuttaa käyttäytymistään tämän seksuaalisen roolin sisällä."Sinä voit ottaa pojan farmilta mutta sinä et voi ottaa farmia pojalta" on yleinen ilmaisu joka kuvaa kuinka vaikeaa on täydellisesti rakentaa uudelleen henkilön ajattelutapa. Tämä perusta (laituri) jonka päälle ne on luotu jatkavat palvelemista tämän sivupersoonan viitekehyksenä. Joko tämä viitekehys tuskallisella tavalla romahtaa, tai viitekehyksen päälle rakennetaan jotta muutettaisiin tapoja joilla sivupersoonat toimivat ja ajattelevat.

Antaakseni analogian, on vaikeampaa saada mies tai nainen lopettamaan ajattelemasta niinkuin mies tai nainen, kuin tunnistaa käyttäytyminen ja muokata heidän käyttäytymistään tuottoisampaan suuntaan. Tämä on sitä mitä menestyksekkäät avioliittoneuvojat tekevät, esimerkiksi kirjassa Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta. Kenties jonakin päivänä joku kirjoittaa kirjan nimeltä "Portinvartijat ovat Uranuksesta, Mother of Darknessit Saturnuksesta".

Sateenkaaret ovat tärkeitä, sillä monet sivupersoonat elävät sateenkaaren yllä maailmassa joka on uskoteltu. Nämä sivupersoonat on luotu mielikuvituksen ja psykoosin perustalle. Tässä tapauksessa, nämä sivupersoonat tarvitsevat syvää terapiaa. He elävät transsissa, ja on typerää kristityn ajatella että näille sivupersoonille ei pitäisi antaa hypnoottista apua, kun niiden ajattelu on aina hypnoottista ajattelua. Jotkin sivupersoonat, koska nämä ovat erityistarkoituksiin varattuja sivupersoonia, tulevat ulos ja ottavat ruumiin "liioitellun" käyttäytymisen kera -- nämä ovat hyvin ujoja tai hyvin aggressiivisia, jne. On vain hyvä että jos tietty sivupersoona on vaarallinen, ihmiset jotka elävät tämän monipersoonan ympärillä tunnistaisivat kuinka vaarallinen tämä sivupersoona on laukaistuna ja varoisivat sitten laukaisemasta sitä.


Takaisin